Paul Otto Brunstad

8    11

Vern mot frihet

Tiden er overmoden for et perspektivskifte. Vi må på nytt oppdage forpliktelsens frigjørende kraft.

Publisert: 2. jul 2012 / 938 visninger.

Selv om vi alle hyller friheten til å velge, finnes det likevel skyggesider ved denne friheten som i mindre grad tematiseres. Kan en uventet bieffekt av valgfrihet være et samfunn preget av større og større avhengighet? Aldri har vi vel vært mer avhengig av eksperter og autoriteter, coahcer og mentorer enn nå om dagen. 

Valgfrihetens dilemma avdekkes idet vi ser nærmere på valgets egenart. Å velge er å velge bort. De fleste valg bærer derfor noe av tapet i seg. Valg av ektemake eller utdannelse innebærer samtidig et nei til svært mange andre muligheter. Interessant nok betyr det latinske ordet for å velge eller beslutte, decidere, å ta livet av noe eller hogge noe av.  Dette speiles også i vårt eget språk. Vi snakker om å legge noe dødt, når vi snakker om å velge. Å velge er å ta livet av alternative muligheter. 

Språket speiler valgets tvetydighet. Det å ta livet av muligheter, selv om det gjøres i frihet, innebærer ofte en smerte. Smerten i friheten til å kunne velge, er at en alltid kunne ha valgt annerledes. Usikkerhet, noen ganger angst, er derfor frihetens følgesvenn. I alle mulighetene ligger også muligheten for å feile. Denne frykten kan til tider overskygge alle de andre mulighetene livet gir. En fortviler og føler seg bundet, ikke i mangel på muligheter, men i frykten for å velge feil. Om valget var riktig, kan vi først vite etterskuddsvis. Likevel må vi velge.  Eller må vi det? 

Trolig er dette noe av kjernen i frihetens problem. Samme hvor fritt et valg er, kan friheten i seg selv ikke avhjelpe frykten for å feile eller smerten over de tapte mulighetene. Skal vi våge å velge, må vi også våge å tape. Frihet rommer en risiko vi aldri helt kan reservere oss mot. 

Informasjonssamfunnet viser styrken ved alternativene vi har, men hjelper oss ikke å prioritere. Det gjør at vi til slutt vegrer oss for å velge bort noe som helst. Frykten for de tapte mulighetene blir for påtrengende. I stedet for å gjøre valg som en både står for og går for, blir en hengende fast i alle de tenkte mulighetene. Mulighetene virker på den måten ikke frigjørende, men tvert om lammende. I min tid som lærer har beslutningsvegring vært et gjennomgående problem. Svært mange sliter med å ta de avgjørende valgene.

Igjen, økte muligheter gir frihet, men også økt usikkerhet. Det er det store tankekorset i all vår velstand. I frihetens skygge vokser en generasjon som aldri helt tør sette foten ned. Å velge utdannelse, yrke, ektemake, livssyn eller å forplikte seg på frivillig arbeid synes bare å bli vanskeligere. Ja, forpliktelsen i seg selv blir den store trusselen. Valgene som gjøres mangler derfor dristighet. 

Det er som med Loke i norrøn mytologi, han måtte alltid ha fire fluktdører åpne bak seg. Samboerforhold i stedet for ekteskap speiler trolig noe av dette dyptgripende reservasjonsbehovet. Det blir ikke mye fart i et samfunn eller fellesskap der alle kjører rundt med håndbrekket på. 

Problemet med muligheter er at de er abstrakte. Det er med muligheter som med penger, det bare å holde på dem forandrer ingen ting. Selv den rikeste kan på den måten dø fattig. 

Omgitt av alternativer som alle oppleves like gode, pines og utarmes en av at en aldri får bestemt seg. Friheten ligger nemlig i bestemmelsen, i det å legge noe dødt, gjøre en desisjon, gjøre et forpliktende valg. Et munkeløfte er svært forpliktende, men samtidig åpner det for et liv i frihet. Broder Arnfinns Andreas Harams liv og virke var et sterkt vitnesbyrd om koblingen mellom forpliktelse og frihet. 

Vi formes av våre valg, de tydeliggjør hvem vi er og hvem vi vil være. I en verden av valgvegring truer identiteten vår med å gå i oppløsning. Det gjør også at fellesskapet rundt oss skades. Vi vet aldri hvor vi har hverandre. 

Dette merkes også i yrkeslivet der mange ledere også sliter med å ta beslutninger, noe som slår negativt ut både på medarbeiderne og organisasjonen som helhet. Valgvegring nærer behovet for at andre skal gjøre valgene for oss. 

Midt i vår frihet blir vi avhengige av eksperter og autoriteter som skal fortelle oss hva vi skal gjøre. Det enorme behovet for veiledning i alle lag av samfunnet speiler noe av denne utviklingen. 

En uventet bieffekt av frihetens muligheter er altså et samfunn preget av avhengighet, ja, nærmest en ny type autoritetslengsel. Vi lar oss fange av autoriteter som mener seg å kunne hjelpe oss å leve det gode livet under mulighetens tyranni. Vi hyller friheten med rette, men samtidig ser vi ut til å være blinde for frihetens skyggesider. Ulempene ved forpliktelser ser vi derimot med tindrende klarhet. 

Tiden er overmoden for et perspektivskifte der vi på nytt kan oppdage forpliktelsens frigjørende kraft. Dette må bli en tematikk i alle sammenhenger, fra barnehage og skole til bedriftenes årlige inspirasjonssamlinger. Kanskje finner vi her det beste vernet mot en frihet som skaper en ulykksalig miks av avhengighet og beslutningsvegring? 

FØRST PUBLISERT I VÅRT LANDS SPALTE REFLEKSJONER 29. JUNI 2012

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Et veldig spennende innlegg!

Publisert over 5 år siden

Spinoza har et, for oss, litt aparte frihetsbegrep, nemlig at "frihet" er å følge sin naturs lover. For at dette skal bli ikke-trivielt, så må det ligge potensialiteter i mennesket som trekker i "forvirrende" retninger, illusjoner, flyktige begjær og så videre.

Slikt sett kan vi se på Spinoza i forlengelse av stoikerne, som mente Det Frie Mennesket var han som bevarte likevekten gjennom livets omskifteligheter.

Og, forsåvidt, som en slags arvtakere av stoikere og Spinoza, så har man victorianerne som anså at det sentrale for en Mann var å bygge sin karakterfasthet.

Og, jeg har så absolutt sans for dette tankeperspektivet, og syns du leverte et tankevekkende og godt innlegg som trekker litt i samme retning her!

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
10 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1107 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
10 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1107 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
3 minutter siden / 187 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
5 minutter siden / 1793 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
9 minutter siden / 187 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
16 minutter siden / 187 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
24 minutter siden / 1376 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
29 minutter siden / 212 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1376 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 187 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 187 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1376 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 187 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 412 visninger
Les flere