Kjell Bjørn Veland

67    2817

Moseloven og Jesus bud?

Publisert: 29. jun 2012 / 2780 visninger.

 

 

Kunne vi fått en saklig debatt om hva de forskjellige lover er og hva budskap de har til oss mennesker.

Det er flere betegnelse på lov i bibelen, moseloven 10 buds loven, frihetens lov.

Tar også noen bibelvers med her, angående dette som har med lov og gjøre.

 

Rom3,27 {All menneskeros er utelukket}

Hvor er så rosen? Den er utelukket. Ved hvilken lov*? Gjerningenes? Nei, ved troens lov*.

 

Rom8,2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. 

 

Det heter vel at vi ikke må blande lov og evangelium sammen, men forkynne dem slik de skal forkynnes, hver for seg.

Vi vet jo at den som forholder seg til lovgjerninger, skal dø.

Når det gjelder Jesus bud så sier Jesus at disse er lette å holde, disse bud kan da ikke ha noe med moselov og gjøre, fordi de klare ikke et menneske å holde?

Det kan føles for meg at mange tro at når de er blitt en kristen er det i sand til å holde moseloven.

Er det noen her som har noen meninger om dette?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Hva er så ordet og vidnesbyrdet?

Les dette det jeg skrev flere ganger..

Hadde loven (DGT) rettferdiggjort oss til Herren - da hadde ikke Jesus trengt å gjøre sitt verk på korset. Husk Loven ble kun gitt til jødene i DGT testamentet. 

Jeg sier igjen - når en skjønner hva Jesus har gjort på korset for oss - når den åpenbarelsen kommer i enn - da skjønner en det enorme en har fått del i.

Når du skjønner at JEsus satte oss fri fra loven i DGT testamentet - totalt fri - da blir du fri. Når Kristus. Jesus oppfylte den pakten som var inngått. Vi er fri fra loven og følger nå den nye loven - elsk hverandre slik som Jesus har elsket oss. 

Jeg vet at dette setter tanker i spinn - det koliderer med masse - men leser en bibelen så sier bibeln at det er ingeen fordømmelse for den som er I Kritus.

Og det er logisk, Jesus satte oss fri fra synd og død - vi har nå evig liv - de som har tatt imot Jesus i sitt hjerte. Du trenger ikke kave og streve for å ble "likt" akseptert av Herren. Du ble akspetert og gjort i stand til å komme til Herren slik som du er - når du kom til tro på Herren - du er rettferdigjort ved din tro - ikke ved dine gjerninger. For ingen kan si - jeg er bedre enn deg - ingen kan si det - derfor er det troen på Jesus som gjør deg i stand til å sitte ved den hans bord. Fordi du er en ny skapning i det du tar imot Jesus. Det gamle er forbi  -Jesus blod har vasket deg ren.

Svar
Kommentar #52

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Har du hørt talen som Svein linket til, når det gjelder forkynnelsen om loven?

Nei jeg har ikke hørt den  -når jeg får tid så skal jeg lytte til den. Da vil jeg komme men en kommentar. Det er viktig å lese bibeln med forståelsen at en ikke er under loven mere - den har Jesus satt deg fri fra.. Loven fordømmer - ånd og liv gir kjærlighet.. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus.

Svar
Kommentar #53

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Nei jeg har ikke hørt den

Det er helt sant det du sier at loven slår i hjel, og det er også dens oppgave slik at evangeliet kan blir forkynt oss ved den hellige Ånd at det ikke er noen fordømmelse i Jesus.

Fordi Jesus er selve livet, som han også sier jeg er oppstandelsen og livet.

 

2 Kor3,6 Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.

Svar
Kommentar #54

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Både lov og evangeliet er fra den samme Gud Fader, men de virker på forskjellige måter, dette sies ganske utrykkelig i romerbrevet kp 7-8

Og som jeg skrev her så virke loven død og nådens evangelium liv.

Spørsmålet er om loven har drept deg, slik at du behøver nåden som blir deg forkynt i evangeliet?

Svar
Kommentar #55

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Les dette det jeg skrev flere ganger..

Det er nettopp derfor jeg sier det ikke er håp i det du tror på, det fordi det er eksempelet på behag i urettferdigheten.

2 Tess 2,11-12 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

 

Du taler ikke i henhold til dette:

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

Som Jesus pekte på og leste fra. Som Paulus snakker om, som hele NT bygger på og ikke er uten. 

Derfor ingen velsignelser som dette:


Jes 58,8 Da skal ditt lys bryte frem som morgenrøden, og din lægedom snart spire frem; din rettferdighet skal gå frem for ditt åsyn, og Herrens herlighet slutte ditt tog.

Jes 58,13-14 Når du holder din fot tilbake fra sabbaten, så du ikke driver ditt yrke på min hellige dag, og du kaller sabbaten en lyst, kaller Herrens hellige dag ærverdig, og du ærer den, så du ikke går dine egne veier, ikke gjør din gjerning eller fører tomt snakk - 14 da skal du glede dig i Herren, og jeg vil la dig fare frem over landets høider og la dig nyte Jakobs, din fars arv; for Herrens munn har talt.

 

Derfor vend om fra din vei som fører inn og ned til avgrunnen dypeste mørke om man ikke allerede er der. 

Svar
Kommentar #56

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Hadde loven (DGT) rettferdiggjort oss til Herren - da hadde ikke Jesus trengt å gjøre sitt verk på korset. Husk Loven ble kun gitt til jødene i DGT testamentet.

Av respekt for deg som menneske skal jeg kommentere dette.

Det er ikke loven som er problemet, det er mennesket i fallen syndig natur og den skal vi frelses fra. Vi skal frelses/ reddes fra en natur som er av sin egen natur lovstridig.

Det er ikke Jeget som skal gjøre oss rettferdig ved at Jeg klarer brasene, Jeg skal avta. Jeg skal dø og se alt er nytt.

Det dere lovløse ikke ser er at Israel fikk det samme tilbud som vi får i den nye pakt, de på Sinai og underveis, vi ved korset og underveis. De tilbys også nå korset. De grep ikke tilbudet fordi de i tro ikke smeltet for Ham men i mangel på tro valgte å ære Ham i egen kraft og ved det velge en annen Mellommann enn Ham. Først valgte de Moses, så når Moses døde valgte de seg en Konge av dem selv istedet for Ham. Det står skrevet i GT og i NT.

Det du tro på og sier er at om Jeg (I syndig fallen natur) hadde klart å holde loven hadde ikke Kristus trengt å komme. Det er tullete! Om Jeg i fallen syndig natur hadde klart å holde loven så hadde Jeg ikke vært i fallen syndig natur men i Guddomlig natur for Jeget hadde vært ute av fokus. Med andre ord sier du at du vil frelses med stolthet, med ditt Jeg!

Derfor avgrunnen!

Så hvilken lov ble gitt kun til jødene i GT?

Den moralske?

sabbatshøytidene som var før Moses?

Den sermonielle lov for presteskapet i den gamle pakt?

Spiseseddelen som var før Sinai? 

Andre over som ble lagt til på grunn av overtredelser?

??? overtredelser av hva da mon tro?

For å si det rett ut så aner ikke du hva du tror på.

Svar
Kommentar #57

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2817 kommentarer

Forsoningen.

Publisert over 5 år siden

Loven og budene har ikke noe frelsende kraft verken i GT eller NT, får oss syndige mennesker.

I den gamle pakt ble det stadig offeret, og syndebukken som syndene til folket ble lagt på, for å føres ut i ørkenen for å dø.

Dette er da et forbilde for oss i den nye pakt, der at Jesus ble denne syndebok for all verdens synd en gang for alltid.

Disse offer for synd ville aldri tatt slutt uten at Jesus Guds evige sønn ikke kunne ta ansvaret for dem.

Men fordi det var i Guds faders evig plan at han vil la seg ved sin evige sønn lide og dø, som sann Gud og sant menneske kunne han la dette skjer med menneskeskeheten.

Svar
Kommentar #58

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det dere lovløse ikke ser er at Israel fikk det samme tilbud som vi får i den nye pakt, de på Sinai og underveis, vi ved korset og underveis

Hei Leif.

når Syndefallet kom - Så kunne igen komme til himmelen. Alle de som trode på Gud inkludert Abraham kunne ikke komme til Himmen. Når de døde - så hvanet de i en plass som ble klat for Paradis. Det var ikke himmelen - det var en mellomstasjon.

Det var først når Jesus hadde gjort sitt verk - at de kunne komme til Himmeln. Derfor det finnes ikke en plass i dag som er Paradise. Når Jesus døde - da gikk han ned og forkynte ordet til dem i Paradise - når de da tokimot Jesus - da var de retterfrdgjort - fordi de trodde på Jesus og Jesus hadde betalt synden.

Når det gjelder loven.

Den Mosaic Loven

1. Tabernacklet (Ytre gjerdet, den hellige plass, og den aller helligste plassen)

2. Fest måltidene. Påske fest, pinse festen og Tabernakle festen

3. De fem offringene. brenn offfretm måltids offer, feds offer, synd offer, overtredelses offer.

4. Loven - den bestgår av den moralske, sermonielle og sivile loven.

5. Presteskapet, Øverste presten, aronic presteskapet og levitical presteskapet.

Hele den mosaic avtalen glat KUN for Jødene - de var ikke gitt til Hedningene. Tabernakle forklarer oss i detalj om Jesus, om ordet og hvordan du kan komme til Herren. 

Poenget er at vi lever ikke lengre under den Mosaic avtalen - den ble fullført og lagt til side av Jesus.

Svar
Kommentar #59

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

når Syndefallet kom - Så kunne igen komme til himmelen. Alle de som trode på Gud inkludert Abraham kunne ikke komme til Himmen. Når de døde - så hvanet de i en plass som ble klat for Paradis. Det var ikke himmelen - det var en mellomstasjon.

Det var først når Jesus hadde gjort sitt verk - at de kunne komme til Himmeln. Derfor det finnes ikke en plass i dag som er Paradise. Når Jesus døde - da gikk han ned og forkynte ordet til dem i Paradise - når de da tokimot Jesus - da var de retterfrdgjort - fordi de trodde på Jesus og Jesus hadde betalt synden.

Ubibelsk.

 

Sitat:

"Når det gjelder loven.

Den Mosaic Loven

1. Tabernacklet (Ytre gjerdet, den hellige plass, og den aller helligste plassen)

2. Fest måltidene. Påske fest, pinse festen og Tabernakle festen

3. De fem offringene. brenn offfretm måltids offer, feds offer, synd offer, overtredelses offer.

4. Loven - den bestgår av den moralske, sermonielle og sivile loven.

5. Presteskapet, Øverste presten, aronic presteskapet og levitical presteskapet.

Hele den mosaic avtalen glat KUN for Jødene - de var ikke gitt til Hedningene. Tabernakle forklarer oss i detalj om Jesus, om ordet og hvordan du kan komme til Herren.

Poenget er at vi lever ikke lengre under den Mosaic avtalen - den ble fullført og lagt til side av Jesus."

 

Hvor er de moralske i forhold til punkt 1, 2, og 5? På samme måte hvor er den serminielle og sivile lov her?

Eksisterte det ett offer før Sinai? Eksisterte det en lovovertredelse før Sinai? Ekisterte sabbatshøytid før Sinai? Eksisterte Sabbaten før Sinai? Er lovnaden om ett helt nytt hjerte og ett helt nytt sinn også hedningene i GT og NT så også de vil gjøre etter loven? Viser helligdomstjensesten Veien, Sannheten og Livet for synden og synderen, for synderen til Nådestolen? Tar ikke Jesus av seg loven i Sin presteskapelige tjeneste som Yppersteprest i dag? Elsker ikke den omvendte Guds ord og lov?

 

Hvis du svarer ja på alt dette, som er bibelsk sliter du. 

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 950 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 950 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
37 minutter siden / 139 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
39 minutter siden / 1274 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1274 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1274 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1274 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1274 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1274 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1274 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1274 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1274 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 91 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1274 visninger
Les flere