Truls Liland

26    19

Verdiorientering i næringslivet

Representerer det økte fokuset på sosial ansvarlighet, bærekraftig utvikling og verdier i næringslivet noe nytt, eller er det en måte å gå tilbake til måten handel og verdiskaping var ment å skje på?

Publisert: 29. jun 2012 / 1600 visninger.

Vi har de siste årene sett en utvikling hvor bedrifter i økende grad fokuserer på områder som samfunnsansvar, etikk, verdier og miljø. Flere og flere virksomheter ser viktigheten av sosial ansvarlighet og bærekraftig utvikling. Noen tar dette faktisk så alvorlig at de etablerer verdibaserte selskaper som har et tydelig verdisett og engasjerer seg i å være pådrivere for en positiv samfunnsutvikling.

Denne utviklingen er selvsagt gledelig og gir god grunn til optimisme. Ser vi imidlertid historisk på det, representerer ikke dette noe nytt. Det er en lang tradisjon for etisk forretningsførsel som går helt tilbake til de første sivilisasjonene vi kjenner. Den gammel-babylonske Hammurabis lovbok (Codex Hammurabi), som kan dateres til ca. 1700 f. Kr., samt lovene i Det gamle testamentet, som de ti bud, ca. 1500 f. Kr., regulerer blant annet at handel skal skje etter etiske prinsipper som likhet og rettferdighet. Innen den filosofiske tradisjonen påpekte toneangivende tenkere som Aristoteles, spesielt i boken ”Politikk”, og Platon, primært i ”Staten”, viktigheten at dyder som rettferdighet, sannhet og ærlighet for politiske ledere og for handelsstanden. Man så med andre ord tidlig betydningen av at samfunnets verdiskaping og handel mellom mennesker skjedde på en etisk forsvarlig måte og basert på tillit partene i mellom.

Imidlertid har det åpenbart vært en renessanse innenfor dette området de siste årene, noe som blant annet har gitt seg utslag i at begreper som samfunnsansvar, etisk/rettferdig handel (fair trade), miljømerking av produkter og sosialt entreprenørskap har fått økt fokus. Dessuten er det laget en egen stortingsmelding, Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009), som trekker opp Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Videre er det utarbeidet en internasjonal ISO-standard for dette og bransjeorganisasjonen Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) gav i 2011 ut publikasjonen Penger forplikter, som beskriver viktigheten av samfunnsansvar for finansbransjen i Norge.

Utviklingen vi ser i dag med bedrifter som tar et større samfunnsansvar og fremveksten av verdiorienterte virksomheter har med andre ord dype røtter og har en trygg forankring i sunne og praktiske prinsipper for forretningsdrift. Du kan lese mer om dette på vår blogg www.verdibanken.no/blogg.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
6 minutter siden / 1663 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
23 minutter siden / 457 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1663 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 431 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 544 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 457 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1663 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 457 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 431 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 431 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 457 visninger
Les flere