Kjell Arne Norum

58    664

Omskjæring - ikke for de voksnes skyld

Publisert: 28. jun 2012 / 1456 visninger.

Det påstås iblant at omskjæringen av små guttebarn skjer for de voksnes skyld. Imellom kan man nærmest få inntrykk av at det er voksne menneskers egoisme som ligger bak – de gjør det for å tilfredsstille seg selv og sine egne behov. Dette mener jeg er feil. Bare den kan tale slik om omskjæringen, som ser det hele fra utsiden.

Selv har jeg vokst opp med en glede over å være norsk. Jeg har kjent en takknemlighet for landet mitt, for mange norske verdier og for ”alt hva fedrene har kjempet”. Jeg skjønte at jeg sto i en lang og vid sammenheng. Dette var ikke noe jeg fant på selv. Det var mine foreldre som formidlet det til meg.

Omskjæringen er for jødiske gutters del det som fremfor noe gir dem en jødisk identitet. Man kan like det eller ikke, men slik er det. Det er snakk om et verdensvidt fellesskap. Foreldrene ønsker at de skal få del i dette og vite fra de er små at de tilhører dette fellesskapet. Jødiske foreldre ønsker som andre foreldre å gi videre til sine barn det beste de har. Norske jøder forteller sine barn at de er norske, men de ønsker også at barna skal få være jøder helt og fullt – med stolthet og glede. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

140 innlegg  18152 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

All den stund det finnes 10-15-25 mill jøder i verden, hvorav bare halvparten menn, blir det for snevert å anse dette som en strengt jødisk skikk. Anslagsvis er minst 25% av verdens befolkning omskåret - kanskje mer.

Jeg er i mot at man omskjærer nyfødte. Jeg tror Gud skapte oss perfekte i sitt bilde. Slik jeg har hevdet i de fjorten andre trådene om omskjæring de siste to ukene.

Svar
Kommentar #2

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Håpløs argumentasjon

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Omskjæringen er for jødiske gutters del det som fremfor noe gir dem en jødisk identitet. Man kan like det eller ikke, men slik er det. Det er snakk om et verdensvidt fellesskap. Foreldrene ønsker at de skal få del i dette og vite fra de er små at de tilhører dette fellesskapet. Jødiske foreldre ønsker som andre foreldre å gi videre til sine barn det beste de har. Norske jøder forteller sine barn at de er norske, men de ønsker også at barna skal få være jøder helt og fullt – med stolthet og glede.

Det er ikke grenser for hvor ignorant argumentasjonen fra religiøse mennesker kan bli. Morgan Lindstrøm ramser i en annen tråd opp noen andre former for kroppsmodifiserende metoder, sterkt knyttte til en kultur, som identitetsskapende.

Gitt ditt standpunkt til jødenes omskjæring så går jeg kaldt ut i fra at du derfor også vil måtte støtte piercing, avkutting, risping, forstørring av lepper, forlenging av halser, forrandringer av hodeform osv., dersom dette gjøres av foreldre som bare ønsker, som du sier, å "gi videre til sine barn det beste de har"?

Eller er ditt standpunkt basert på eksplisitt diskriminering, der du kun ønsker å gi til kjenne din støtte til mennesker med en religiøsitet som du føler står deg og din egen tro nær? (Noe jøder og jødedom vel strengt tatt ikke gjør, men det er en annen skål). 

Svar
Kommentar #3

Kjell Arne Norum

58 innlegg  664 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Omskjæring av gutter er et lite inngrep, og som nevnt i innlegget mitt har det en meget stor betydning for dem det gjelder, iallfall hva jødene angår. Disse to tingene samlet er nok til at jeg støtter dem. 

Svar
Kommentar #4

Morten Christiansen

17 innlegg  10265 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Arne Norum. Gå til den siterte teksten.

Det påstås iblant at omskjæringen av små guttebarn skjer for de voksnes skyld. Imellom kan man nærmest få inntrykk av at det er voksne menneskers egoisme som ligger bak – de gjør det for å tilfredsstille seg selv og sine egne behov.

Det er nok akurat slik det fremstår, alt annet blir rasjonaliseringer.

Svar
Kommentar #5

Leif Halvard Silli

68 innlegg  589 kommentarer

Standpunkt utifrå realitetar

Publisert rundt 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Eller er ditt standpunkt basert på eksplisitt diskriminering, der du kun ønsker å gi til kjenne din støtte til mennesker med en religiøsitet som du føler står deg og din egen tro nær? (Noe jøder og jødedom vel strengt tatt ikke gjør, men det er en annen skål).

Me er vel mykje vakkert samde når me vurderer psykatrien i 22. juli-rettsaka ... Men her må eg seia at du syner ignorant ikkje-religiøs argumentasjon.

For eit religiøst menneske, står religionen øvst. Utifrå religiøse synspunkt er dei religiøse synspunkta betre enn dei irreligiøse synspunkta. Religionsfridom inneber med andre ord å gje forrang til eit religiøst syn på livet. Det er grunnleggjande.

Hypotetiske påstandar er «ignorant argumentasjon» jamvel om den som kjem med dei er både fornuftig og irreligiøs.

Kom med det trussamfunet som, utfrå religion, argumenterer — i Noreg — for å få lov å halda fram med «forlenging av halser», so kan me snakka om det, konkret.

Ja, du må gjerne kalla dette «eksplisitt diskriminering». Eg kallar det å ta reelle — istaden for hypotetiske — omsyn.

Eg vil dra ei samanlikning som kanskje kan får deg til å forstå korleis er ser på ditt ynskje om forbod mot omskjering:

Greenpeace - og andre som mentalt bur i Tyskland - har stundom engasjert seg i kampen mot urinnvånarar på Nordkalotten og deira måtar å driva jakt på  — og slike ting. Det er jo barbarbariske greier, veit du. Ikkje nokon slaktepistol i sterilt slakterimiljø. Ikkje nokon bruk av meddetsame-drepande kuler. Ja, jamvel me nordmenn har vel høyrt det same. (Tips: Seljakt.)

Eg veit ikkje koss du ser på det dømet. Men på meg verkar det ikkje akkurat veldig sympatisk å leggja ein slik skrivebord-uttenkt moral på det t.d. eskimoane gjer.

Svar
Kommentar #6

Leif Halvard Silli

68 innlegg  589 kommentarer

Kristen argumentasjon held ikkje

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

All den stund det finnes 10-15-25 mill jøder i verden, hvorav bare halvparten menn, blir det for snevert å anse dette som en strengt jødisk skikk. Anslagsvis er minst 25% av verdens befolkning omskåret - kanskje mer.

Jeg er i mot at man omskjærer nyfødte. Jeg tror Gud skapte oss perfekte i sitt bilde. Slik jeg har hevdet i de fjorten andre trådene om omskjæring de siste to ukene.

Gode Njål Kristiansen,

du presenterer her ditt religiøse — etter innhaldet å døma: kristne — synspunkt: «Jeg tror Gud skapte oss perfekte i sitt bilde.»

Kvifor skal jødar og muslimar høyra på eit slikt synspunkt? Kvifor skal Noreg innføra forbod mot omskjering utifrå ein slik tankegang?

Svar
Kommentar #7

Leif Halvard Silli

68 innlegg  589 kommentarer

Bortrasjonalisering

Publisert rundt 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er nok akurat slik det fremstår, alt annet blir rasjonaliseringer.

Det er ikkje Morten Christiansen som er målestokken på om «alt annet blir rasjonaliseringer».

For å seia det på den måten, so er det vel ingen argument som gjer meg meir kvalm enn når folk — som tydelegvis meiner at dei er svært fornuftige [*]  — meiner at religiøs oppfostring (for det der det det handlar om her til sjuande og sist) er noko som skjer «for de voksnes skyld» og at «voksne menneskers egoisme» ligg bak.

[*] Eg vil heller sjå på det som eit utslag av Weltschmertz ohne Schmertz.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Islamsk terror er ikke dementert.
3 minutter siden / 179 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Feelgood-kirken
4 minutter siden / 261 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Nakne keisere, hele gjengen
7 minutter siden / 804 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Islamsk terror er ikke dementert.
15 minutter siden / 179 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Beina på jorda
rundt 1 time siden / 151 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Islamsk terror er ikke dementert.
rundt 1 time siden / 179 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 2 timer siden / 261 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 2 timer siden / 261 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 2 timer siden / 261 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 2 timer siden / 261 visninger
Les flere