Jens Aas-Hansen

1    1

Ikke ta fra meg denne første tiden med mitt barn

Mor er den mektige i spørsmålet om fordeling av tiden med barna. Hvis far ikke får hjelp av fedrekvoten, har han sannsynligvis allerede tapt.

Publisert: 28. jun 2012 / 3110 visninger.

I et debattinnlegg 20. juni spør Linn Stalsberg seg om hva egentlig moderne fedre bruker pappapermen til, og om den bidrar til at fedrene tar alle pliktene i huset i 20 år. To veldig interessante spørsmål. Gode svar på disse kan hjelpe kvinner og menn, og ikke minst politiske myndigheter, videre i kampen for likestilling. Jeg fatter imidlertid ikke hva som gjør at Stalsberg konkluderer med at en tredeling av foreldrepermisjonen er ”problematisk”. Det er som å si at røykeforbud i grunnskolen er problematisk fordi det ikke gir noen garanti mot at elevene begynner å røyke i voksen alder.

La meg herfra konsentrere meg om mitt standpunkt i pappapermdebatten: Jeg mener at far er en like viktig forelder for sine barn som mor, og har like stor rett til å være sammen med dem. Også mens de er små. Foreldrepermisjonen bør derfor deles likt. Hvis man mener alvor med likestilling, bør utgangspunktet ligge der. Så finnes det selvfølgelig helt legitime grunner for mor eller far til å skyve litt av permisjonen sin over til den andre. Grunnene kan være praktiske, økonomiske, eller det faktum at noen barn ikke på et tidlig nok tidspunkt venner seg til annen næring enn morsmelk. Likevel bør det settes klare grenser for hvor skjevt det er lov å fordele permisjonen, og samtidig motta penger for det. Foreldrepenger er et tilbud fra staten, ikke tvang slik Stalsberg og mange andre hevder.

Jeg merker meg at mange tar til orde for å fjerne fedrekvoten, og begrunner det med at foreldrene må få ”frihet til å velge selv”. Da danskene fjernet fedrekvoten i 2002, falt andelen fedre som tok ut permisjon umiddelbart ned til et minimum. Den nedarvede, og ikke spesielt likestilte, tradisjonen de siste tiårene er at mor er hjemme med barna mens far drar på jobb og sikrer levebrødet. Og man bør spørre seg: Hvem er egentlig offeret? Mor taper helt klart viktige karrieremuligheter i arbeidslivet, men far lider et minst like alvorlig nederlag. Nemlig muligheten til å knytte like nære bånd til sine barn som det mor fikk.

Og her kommer vi til en svært grunnleggende diskusjon av begrepet ”frihet”. Hva er konsekvensen av frihet for alle når makten i utgangspunktet er grunnleggende skjevt fordelt? Før næringsminister Ansgar Gabrielsen innførte krav om 40% kvotering av kvinner i næringslivets styrer, utgjorde kvinner en marginal andel i styrerommene. I dag er vel de fleste enige om at kvinner aldri har vært dårligere styreemner enn menn. Men mennene hadde et kulturelt maktovertak, og likestillingen trengte hjelp fra handlekraftige politikere.

Det samme gjelder i spørsmålet om fordeling av tiden med barna. Far vet så inderlig godt hva mor har vært igjennom for at barnet skulle komme til verden. Mor har derfor et symbolsk maktovertak på far som gjør det vanskelig for ham å kreve en rettferdig andel av tiden med barna. Jeg håper derfor at regjeringen fortsetter prosjektet den har begynt på med en tredeling av foreldrepremisjonen, og at fremtidige regjeringer følger opp.

Selv er jeg midt i min andre pappapermisjon, og nyter en uerstattelig tid i livet. Jeg er heldig og har en fantastisk kone som hele tiden har ønsket at vi skal dele tiden med våre barn likt. Skal jeg være ærlig, hadde jeg nok ikke turt å kreve min rett dersom hun hadde stilt seg i veien. Og kanskje hadde jeg aldri skjønt hva jeg gikk glipp av.

Innlegget ble trykket i Vårt Land 27. juni 2012.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Folk er forskjellige, og foreldre likeså

Publisert over 5 år siden

I de fleste tilfeller tror jeg mor er den beste omsorgspersonen, men det kan likeså godt være faren i andre tilfeller. 

I utgangspunktet synes jeg det er fantastisk at begge foreldrene ønsker å følge opp barnet sitt på fulltid i den første tiden av barnets liv.

Håper forøvrig at begge to er like engasjerte når barnet vokser opp, og etter hvert blir en ungdom som krever oppfølging og hentevillige foreldre etter midnattstider.

Håper også de er like engasjerte i barnet sitt i de tilfellene mor og far går hver sin vei.

Å få barn er et livstidsprosjekt, og barn trenger slitesterke foreldre som er der for dem hele livet.

Svar
Kommentar #2

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jens Aas-Hansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er heldig og har en fantastisk kone som hele tiden har ønsket at vi skal dele tiden med våre barn likt

Men da er vell alt bare såre vell for deres vedkommende. Andre ønsker å gjøre ting på andre måter.

Svar
Kommentar #3

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg vet om et par hvor de velger å ikke ha barna i barnehage. og der jobber begge to ute. Men de jobber på hver sitt tidspunkt, på den måten får både mor og far mulighet til å ha mye med barna og gjøre. Og de får råd med sine økonomiske saker.

Svar
Kommentar #4

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det nyfødte barnet er natulig sett mest knyttet til sin mamma,selv har vi valgt at jeg tok meg mest av den nyfødte, noe vi begge har syntes var best for alle parter.Jeg har 10 barn. Og noen er såklart voksne for en god stund siden og har egne barn.

Men vær enkelt må bare ordne selv hvordan dem vil ha det i sitt hjem.

Svar
Kommentar #5

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Mine barn har imidlertid vært heldige som har hatt både mor og far rundt seg opp gjennom oppveksten.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
6 minutter siden / 1663 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
23 minutter siden / 457 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1663 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 432 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 544 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 457 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1663 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 457 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 432 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 432 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 457 visninger
Les flere