Rolf Kjøde

35    70

Dåp og folkekyrkje

Publisert: 16. des 2009 / 539 visninger.

Vikarprest Nils Beite har berre tatt Guds ord på alvor. Det er ein trussel mot den nye folkekyrkjeideologien. Derfor er det veldig verdifullt at hans eigen biskop har gitt han full ryggdekning. I forlenginga av det som skjedde, treng kyrkja å vekke liv i to svært viktige debattar om eiga tru og forvaltning. Den første handlar om oppgjer med den billege nådeforståinga som har fått oss til å tenke at dåpen er utan føresetnader. Den andre handlar om konsekvensane av at vaksne menneske med vitande og vilje sørger for å sette til verda juridisk farlause barn.

 

Kristen dåp er ikkje til allmenn utdeling som ein religiøs service i eit samfunn. Dåpen er porten til eit liv i tru og etterfølging. Ved dåp av barn betyr dette at kyrkja til alle tider har sett krav til foreldre og oppseding. Då sambuarskapet etter kvart tok over som normal inngang til ekteskapet i samfunnet vårt, blei det naturlegvis ein stor trussel mot sjølve folkekyrkjeideologien, fordi det utfordra samanhengen mellom den gåva og forpliktinga som Gud gir i dåpen. Bohoeffers åtvaring mot billege sakrament  utan kall til etterfølging har måtte vike, ikkje fordi han er ubibelsk men fordi det blir for krevande for kyrkja å halde på posisjonen sin som godt likt religiøs serviceorgan. Kven orkar å vere prest med risiko for å bli uthengt for å ta konsekvensane av at småbarnsforeldre gjer valg som inneber at dei ikkje kan oppdra barnet i kristen forsaking og tru?

 

Så strammar den offentlege radbrekkinga av ekteskapet til skruen. Ei kyrkje i strid med seg sjølv, utstyrt med valgfri lære i spørsmålet om rett og galt når det gjeld homoseksuelt samliv, får nye utfordringar. Og spørsmålet er stort, ikkje berre fordi det bryt mot Guds ord om seksualitet og samlivsform, men fordi vaksnes rett til å velge seg farlause barn bryt med dei mest grunnleggande menneskerettane: barns rett til far og mor. Etter kvart kjem fedrar heim frå utlandet med morlause barn, fødd av surrogatmødrer. Det er ennå ulovleg etter norsk lov. Dei vil kreve dei samme servicerettane i folkekyrkja som alle andre. Kva vil kyrkja svare på desse krava?

 

Kanskje vinn ei slapp kyrkje folk, media og politikarar for ei tid, men det er ei støtte som fører til  politisk kontroll, medieforakt og folkeleg likesæle. Ei kyrkje som gir opp seg sjølv og ser bort frå evangeliets dyre nåde for å tekkast opinionen, er dømt til å tape misjonalt. Den omfattar mange men vinn få. Jesu bodskap var at vi må rekne med å vere få, men at han gjennom desse og ved sin Ande kan nå dei mange. Elles hadde han neppe gitt dei elleve misjonsbodet til alle folkeslag. For evangeliets og misjonens sak treng vi eit oppgjer med folkekyrkjeideologien  - om folkekyrkja skal kunne bergast.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Nils Beite

Publisert rundt 8 år siden

.........

Jeg må innrømme at jeg ikke er spesielt opptatt av om folk blir båret eller om de går selv til døpefonten, men når jeg først har lest innlegget, lurer jeg på hva det er med vikarprest Nils Beite? Hva har vikarpresten gjort som Kjøde viser til og som er utgangspunktet for innlegget? 

Svar
Kommentar #2

Rolf Kjøde

35 innlegg  70 kommentarer

Bakgrunn

Publisert rundt 8 år siden

Til den som ikkje er oppdatert på stykkets bakgrunn, sjekk denne linken til første del av VLs følgjetong dei siste par vekene: http://www.vl.no/kristenliv/article4745907.ece, ei sak som jamvel kom i Stortinget - av alle plassar. Beklager at bakgrunnen blei tatt for gitt i innlegget. Straumen av debattar er uendeleg.

Svar
Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Folkekirke

Publisert rundt 8 år siden

Hvordan noe moralsk inntakt menneske kan forsvare dette, eller velge og besøke en slik kirke er mer en min forstand kan takle.

Da har jeg ikke engang gått inn på at det faktisk er en folkekirke og at det er ett valg som har blitt tatt av de kristne.

La oss ta negertesten. En prest nektet og gifte et par med farget far og hvit mor. 'Jeg er forpliktet til å følge Guds ord, og det er mot naturen at fargede og hvite gifter seg sammen. Kirken svarer at det er helt uproblematisk, man må bare finne en annen prest som synes det er greit og gifte fargede og hvite sammen.'

Hvor fort hadde du vært ute av kirken?

Svar
Kommentar #4

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

RE: Folkekirke

Publisert rundt 8 år siden

Morten, vis meg den presten som nekter å vie en svart mann og en hvit kvinne, og da kan vi eventuelt ta diskusjonen. negertesten din er totalt uten relevans.

Svar
Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

RE: RE: Folkekirke

Publisert rundt 8 år siden
17.12.09 kl. 09:53 skrev Kristian Kahrs:

Morten, vis meg den presten som nekter å vie en svart mann og en hvit kvinne, og da kan vi eventuelt ta diskusjonen. negertesten din er totalt uten relevans.

Bare hvis du ikke forstår det etiske i diskriminering av homofile, og det vet jeg jo at du ikke gjør. Det er det triste med religion, at man faktisk kan få en slik handling til å være riktig, moralsk og forsvart av oppegående mennesker.

Svar
Kommentar #6

Rolf Kjøde

35 innlegg  70 kommentarer

Folkekirke

Publisert rundt 8 år siden

"Diskriminering av homofile" er ei irrelevant problemstilling her. For det første tydeliggjer statsråden i saka om statsstøtte til kristne barne- og ungdomsorganisasjonar at dei ikkje "diskriminerer homofile" men foretar sakleg forskjellsbehandling ut frå valg av livsstil. Det er kvart livssynssamfunns sin eigen legitime fridom. Stigmatiserande språk her hjelper ikkje debatten.

For det andre er hovudsak spørsmålet om det etisk haldbare i å legge til rette for og velge farlause barn, ei handling i strid med den grunnleggande retten kvart barn har til å relatere seg til opphavet sitt. Det undrar meg kvar gong debattantar berre hevar seg over dette djupe etiske spørsmålet og tar som sjølvsagt at vokse har rett til barn. I sin konsekvens er det vanskeleg å unngå at vi begynner å tenke om barnet som ei vare.

Svar
Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Folkekirke

Publisert rundt 8 år siden
17.12.09 kl. 14:41 skrev Rolf Kjøde:

I sin konsekvens er det vanskeleg å unngå at vi begynner å tenke om barnet som ei vare.

Det vil i så måte ikke være noe som helst nytt i vår mennesklige historie. Det er vel heller ikke uvanelig i dag men vi må i vår modernitet bytte ut betegnelsen "vare" med forbruker.

Men det er jo en interessant tanke når man diskuterer barnedåp. For hadde det vært barnet og ikke foreldrene man hadde hatt som hovedobjekt ville man neppe ha nektet barnet en dåp. Så selv om man dekker seg med at dette er en handling mellom guden og barnet klarer man ikke helt å få det til å lyde troverdig. For det er jo på grunn av de fortesatte man nekter barnet, i så måte blir barnet et objekt eller en vare om man heller vi se det slik.

Varen skal døpes, dette fordrer at eierne (les de foresatte) betaler med en lovnad om å gjøre slik og slik. Hvis ikke vil selger av tjenesten (les prest, dåp) kunne nekte å døpe varen. Barnet har ikke noen vilje, intet språk som kan uttrykke samtykke eller protest, det forblir objektet i de voksnes spill.

Det interessante er jo om det i det hele tatt finnes noen som kan legge frem hva den rette tro er. For man har vel kranglet om dette siden kristendommens spede begynnelse og noe svar får man neppe noen gang med unntak av at en skaper selv trer inn og forelegger svaret. Imens kan jo dårene krangel om hvem som har den beste telefonlinjen til herrens sentralbord.

Svar
Kommentar #8

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

RE: Bakgrunn

Publisert rundt 8 år siden
16.12.09 kl. 22:21 skrev Rolf Kjøde:

Til den som ikkje er oppdatert på stykkets bakgrunn, sjekk denne linken til første del av VLs følgjetong dei siste par vekene: http://www.vl.no/kristenliv/article4745907.ece, ei sak som jamvel kom i Stortinget - av alle plassar. Beklager at bakgrunnen blei tatt for gitt i innlegget. Straumen av debattar er uendeleg.

 ........

Rolf,

Da ser jeg sammenhengen. Jeg kjenner saken, men jeg kjente ikke navnet på presten som knyttes til dette.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
9 minutter siden / 338 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
33 minutter siden / 338 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
40 minutter siden / 338 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1613 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 338 visninger
Robin Tande kommenterte på
Straff som fortjent
rundt 2 timer siden / 987 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 387 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 338 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 2 timer siden / 2061 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 338 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 387 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 338 visninger
Les flere