Rune Staven

401    12014

Gud er både streng og god

Publisert: 24. jun 2012 / 2298 visninger.

Hei

 

 

 

Hvordan forklarer vi Guds godhet midt i en fordervet menneskehet der krig og jordskjelv og andre katastrofer skjer? Vi MÅ gå til Guds ord! Det lar seg ikke gjøre å forklare dette på en rasjonell måte. Vi er nødt til å ta inn over oss at Gud har åpenbart seg gjennom Ordet! Avviser vi dette, bygger vi huset på sand! Vi må la Guds eget ord om hans frelsesgjerning komme tydelig fram. Ellers blir alle forklaringsmodeller bare luftslott. Det er her Gud åpenbarer både sin godhet og sin strenghet. Å holde seg til hans godhet er å holde seg til hans frelsesgjerning gjennom Kristus! Å se hans strenghet er å se hvordan han behandlet sin elskede sønn på korset. Slik behandler Gud synden, og slik behandler han ethvert menneske som ikke anerkjenner hans frelsesverk. Hvorfor sies dette aldri? Vi konsentrerer oss kun om å fremstille Gud som snill og god, men ikke som hellig og rettferdig! Vi er i ferd med å skape et falsk gudsbilde. Noe som vil føre mennesker bort fra Gud. Hellig og rettferdig en Gud som hater synd. Vi har blodet som vi kan vaske vår synd i. vi kan komme til korset for omvendelse for vår likegyldighet for synden. Gud er kjærlig og det beviste Han når Han sendte sin sønn på Korset fo vår skyld. Gud er kjærlig Det beviste han da Han vente en uke etter de hadde entret nohas ark i håp om at noen skulle omvende seg. Gud er en kjærlig Far som ønsker alt Godt med oss. men Han er også en streng Far, men mange vil ikke dele denne siden av Gud, selv om Gud er streng så er ikke det en betegnelse på ondskap, men en betegnelse på en rettferdig og en god Gud. En Hellige Gud. som ikke tåler synden. hva er synd for oss mennesker? Hva er synd for Gud ? Hva tenker du om det?. Ser Gud forskjell på synden. kan Gud godta synden i dag etter At Jesus kom og opphevet syndens forbannelse. kan vi no slappe av og kun leve i nåden. slik at nåden vil ta oss til Himmelen? Er Gud rettfedig og Hellig da ?

 

 

Sitat  utsyn

Gud er kjærlighet» står det i 1 Johannes 4,8. Med ordene «For så høyt elsket Gud verden» innledes det mest kjente bibelverset i Bibelen. Ingen vil nok protestere på at Gud er kjærlighet. Enigheten er stor – både blant ulike kirkesamfunn og innad i kristne miljøer.

Men mer kan sies om Gud enn at han er fullkommen kjærlig. Bibelen forteller også at han er hellig, streng og hater synd. Slike påstander er langt mer omdiskuterte. Men skal vi tro hele Bibelen, må vi også bekjenne troen på en streng Gud. Kan vi gjøre det uten å skygge for Guds kjærlighet?

Det hender kristne sier omtrent: «På den ene siden er Gud kjærlighet. På den andre siden er Gud hellig». Ofte vil de føye til at vi mest bør snakke om Guds hellighet i dag – siden så få gjør akkurat det.

Jeg tror vi må passe oss for å spille Guds kjærlighet og Guds hellighet ut mot hverandre. For det kan lett oppfattes som om vi vil si at Gud ikke bare er god – siden han også er streng. Men Gud er ikke 50 prosent kjærlighet. Han er fullt og helt kjærlighet.

Kanskje er det derfor mest klokt å ta utgangspunkt i Guds kjærlighet også når vi snakker om hans hat mot synden. For årsaken til at Gud avskyr det onde er dypest sett hans kjærlighet. Det er ikke fordi Gud er sær eller prippen at han ikke vil at mennesker skal slå, bedra eller svikte hverandre. Guds hat mot synden skyldes tvert i mot at han ønsker det beste for oss.

Den jødiske nobelprisvinneren Elie Wiesel er kjent for utsagnet: «Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet». Det kan også passe når vi skal beskrive Guds godhet. Guds godhet betyr at han ikke kan forholde seg likegyldig til vår egoisme og manglende godhet.

Å forkynne at Gud er hellig i sin kjærlighet, at han i sin godhet hater synd og ondskap, er helt nødvendig. Det er umulig å tale meningsfylt om Jesu forsoningsdød, og om menneskers behov for nåde og frelse, hvis mennesker tenker at Gud forholder seg avslappet til alt det gale vi gjør.

Men det er vanskelig å tale sant og rett om både Guds godhet og Guds strenghet. Slik har det nok alltid vært. Martin Luther er kjent for å ha sagt at den som kan skjelne rett mellom lov og evangelium kan kalles en «doktor i teologi». Med lov og evangelium tenkte han nettopp på forholdet mellom Guds godhet og strenghet. For Luther var «loven» alt det i Bibelen som truer med dom når et menneske svikter Guds hellige lov, mens «evangeliet» var alt det som taler om Guds nåde og tilgivelse i Jesus Kristus.

I dag er det slett ikke selvsagt at begrepsparet «lov og evangelium» gir mening. Men saken er like viktig som før. Fortsatt må vi få frem at Gud både er god og streng, at Bibelen både anklager oss (på grunn av våre synder) og frikjenner oss (på grunn av Jesu død).

 

Noen slutt ord

Tror det er mange misforståelseE ute og går blant troende i dag. Mange lever kun på nåden, og i seg selv er det nok. Men når man utnytter nåden så blir det en spott mot Gud. De fem ufostandige jomfruene utmyttet nåden og utnyttet Guds godhet trampet på Han nåde. De levde i nåden men de syndet på nåden. en lunkenhet . Er Gud streng i dag? Heller er Han bare Kjærlighet ? Hva tenker du om dette ? Blir vi straffet av Gud om vi lever i synd ? Heller er den straffen borte i dag begrunn av Jesus ? relevante spørsmål dette. for mange vil ikke vedkjenne seg at man også har en streng Far, Det er fordi Han er rettferdig og god, og vil bevare oss løpet helt ut. er det viktig at vi blir oppdratt i Guds ord ?

 

Gud elsker oss så høyt at Han ga sin sønn, hvor mye mer beviser trenger man på Guds kjærlighet til oss mennesker? 

Men hvis ikke Gud hadde vært streng hva hadde skjedd da med oss ?  Hva skjer uten en streng Far i denne verden det jeg tenker på er at hvi ikke Min Kjødelige pappa hadde vert streng så hadde jeg kansje vert  mer like holden til enkelte ting i dag. en jeg takker min pappa at han var streng med meg. likeda takker jeg min Far i himmelen at Han er strengemed meg, for da vet jeg at Han bryr seg og elsker meg:) Jesus var også streng og god lik sin Far. Har dere sett meg så har dere sett Faderen sier Jesus.

 

 

MVH

Rune

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Randi Tunli

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Det er vanskelig for meg

Bokstavelig og bokstavelig, det spørs hva du mener med bokstavelig, noen leser Bibelen rett frem bokstav for bokstav og tolker selv det de leser etter hvert som de leser, mens bibelteksten sier at intet profetord er gitt til egen tydning - det kan bare bety en ting, og det er at profetene selv opplyser hvordan tolkningen er. Det vil med andre ord si at bibeltekst tolker bibeltekst. For å finne svarene må en benytte den teknikken som Gud anbefaler, “Let så skal du finne, bank på, så skal det lukkes opp”

At du ikke tror bibelteksten er bokstavelig korrekte vil ikke hjelpe deg stort i å finne frem til sannheten, for hver bok i skriften er innblåst av Gud. Nå vil jeg ikke påstå at alle oversettelser er helt korrekte, men det går an å forholde seg til alle oversettelsene, og da blir det ikke så galt allikevel. At den nye oversettelsen har oversatt jomfru til ung pike i enkelte tilfeller bringer imidlertid lignelsene eller det bildespråket Bibelen er skrevet i, i et mindre forståelig lys da jomfru har den billedlige betydning av uskyld og renhet, noe en best kan studere ved å se på de 144 000 (i Åp.14.3-4) som ikke hadde gjort seg urene med kvinner, men var som jomfruer. Hadde det stått piker her ville jeg stusset litt og lurt på hva skulle dette bety.

Det stemmer at Jesus skal ta våre synder på seg, men det skjer ikke på forskudd, men på etterskudd, for han er nemlig Alfa og Omega, den første og siste, det er helt udiskutabelt. At Jesus kan åpenbare seg for enkelte i dag er ikke noe problem å forstå, for han har jo vært gjennom den prosessen som kommer, og som også var i tidligere tider som var før oss, men tiden gjentar seg og kommer tilbake igjen sier Pred.1.9-11 og 3.15, og den rettferdige (Jesus) kan falle hele 7 ganger og reise seg opp igjen sier Ord.24.16. Teksten sier at han er både den som var, som ER og som kommer. Den åndelige delen av ham er i himmelen, mens den jordiske delen befinner seg i en ætt som mot slutten skal komme ut fra Abraham. Selve frelsen er oppstandelsen fra de døde og i den består også nåden, uforskyldt. (Rom.3.14) Kom la oss gjøre opp vår sak sier Herren hos Jes.1.18, om syndene deres er som purpur (det skarlagerøde dyret), skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Når det gjelder den nye pakt har det også litt med hva Jes.31.31 sier:

          Se, dager skal komme, sier Herren,
          da jeg slutter en ny pakt
          med Israels hus og Judas hus,
          
   
  32 ikke som den pakten
          jeg sluttet med fedrene deres
          den dagen jeg tok dem i hånden
          og førte dem ut av Egypt;
          den pakten brøt de,
          enda jeg var deres herre, sier Herren.
          
     33 Men dette er pakten jeg vil slutte
          med Israels hus i dager som kommer,
          sier Herren:
          Jeg legger min lov i deres sinn
          og skriver den i deres hjerte.
          Jeg skal være deres Gud,
          og de skal være mitt folk.

De to siste linjene har selvfølgelig sammenheng med Esek.37.27: Og min bolig skal være over dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.28 Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblandt dem til evig tid.

Dette ER den nye pakten når han helliger seg på sitt folk.

Svar
Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Og det skjedde i de dager?

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvert ord i Bibelen er innblåst av Guds Ånd. Hvert ord er levende og har en mening og visdom som formidles til den som tror så vil Ånden åpenbare dette for oss i vårt hjerte. Vi setter alle vårt håp til vår frelser Jesus Kristus. men omvendelsen må skje før Hans komme

Ja du Staven du Staven, du fortsetter med bokstaven, og det må du gjerne gjøre, for den slår i hjel, men etterpå er det Ånden som gjør levende

2 Kor 3,6

For som det står i v5:Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det... og kan du bevise at Kristus er stått opp fra de døde og har blitt førstegrøden av de oppstandene slik det står hos 1.Kor.15.20-23 og Åp.14.3-5 så er du god, hvis ikke blir det slik Kor. v17 sier; men er Kristus ikke oppstanden, da er deres tro unyttig.

Svar
Kommentar #53

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

For som det står i v5:Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gjør oss i stand til det... og kan du bevise at Kristus er stått opp fra de døde og har blitt førstegrøden av de oppstandene slik det står hos 1.Kor.15.20-23 og Åp.14.3-5 så er du god, hvis ikke blir det slik Kor. v17 sier; men er Kristus ikke oppstanden, da er deres tro unyttig.

Hei kjell

 

 

Dette er  nytteløst, det er bare den Hellige Ånd som kan overbevise deg om synden no. så det blir vanskelig å få deg til å forstå.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Ikke nytteløst, håpet er der fortsatt

Publisert over 5 år siden

Rom 8,21: for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. 22 Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. 23 Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. 24 For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? 25 Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet. 26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27 Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.
1 Kor 15,19 : Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker.
Vi må selvfølgelig sette vår lit til Kristus i det neste liv Rune, denne verden vil bare føre til fortapelse som du selv er inne på, og i denne verden vil nesten ingen bli frelst. Matt 24,22: Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.
Det er kun de utvalgte som skal bli frelst, vi får sette vår lit til dem for det er de som skal reise oss andre opp.

Svar
Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Legendarisk

Publisert over 5 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Men når du kaller Jesus en legende........ da har du kanskje forsket for mye på egen hånd?

Vel, jeg leser i Bibelen selv ;-) Når en leser alle de historiene om Jesus, hvor Gud som er en del av ham i Åp.1.8 forteller at han er Alfa og Omega, han som var, er og som kommer - ja da kan man ikke si det med andre ord enn at det er en legende? For 1.Joh.4.12 opplyser oss om at ingen har noen gang sett Gud, vel da er og blir han legendarisk. Noen ganger har jeg hatt lyst til å sammenligne ham med Fantomet, “ånden som går”, husker at jeg leste en god del om ham i mine yngre dager, da det var trykket en bildeføljetong i avisen vi hadde. Husker at han hadde hovedkvarteret sitt i jungelen i “Hodeskallegrotten” - minner meg forresten svært mye om fortellingen i Bibelen hvor det hos Joh.19.10 fortelles at de tok Jesus med seg til det stedet som kaltes for “Hodeskalle stedet” som på hebraisk var Golgata. - Joda, fantasien kan nok løpe litt frem og tilbake noen ganger når en ser de forskjellige fortellingene uten å ha møtt eller kjent noen av dem, så er det nærliggende og kalle slik noe for legender siden ingen har sett verken den ene eller den andre?

Det som er pussig er jo hvordan en legende synes og passe inn i den andre som eksemplet vist ovenfor. Nå var vel Gud en gud for Jakob, og det pussige her er at Jakob hadde en sønn som het Benjamin, han ble kalt for en glupende ulv, og Fantomets følgesvenn var en ulv. Forskjellen mellom Gud og Fantomet synes å være at Gud var en usynlig ånd, noe Fantomet også prøvde å være, han snek seg alltid inn på skurkene for å ta de, men han var ikke usynlig, men han var alltid maskert. Likheten i dette må være at de aldri viste ansiktet sitt, så på den måten skapes det både myter, illusjoner og legender.

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 335 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 74 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 76 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 270 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 335 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
15 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 211 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1217 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 516 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 335 visninger
Les flere