Kjell Bjørn Veland

67

Jesus vekker opp Lasarus.

Publisert: 23. jun 2012  /  220 visninger.

 

Oppstandelsen og livet

 

På den siste dag eller Herres dag eller den ytterste dag som jødene forholdt seg til når det galt oppstandelsen.

 

Vi ser her at denne oppstandelsen er bare et forbilde på den endelige oppstandelsen, som skal finne sted etter at Jesus har fullført sin gjerning her på denne jord.

Marta trodde at broren skulle stå opp på den ytterste dag eller som teksten sier, den siste dag.

Denne dag var da etter som jeg kan forstå den dagen Jesus holder dom og etter dommen er det en ny himmel og en ny jord som stiger fram.

Derfor ser vi her at Jesus vil la dem se at det er en oppstandelse for dem som er tilknyttet Jesus som den lovede Messias komme til denne verden.

Jødene ventet bare på at Messias skulle komme og utfri dem fra andre folkeslag og da romerne som hadde inntatt Israel på denne tid da Jesus kom til Israel.

De trodde da at han skulle være deres konge.

Jesus forteller da Marta at han er oppstandelsen og livet.

 

Joh 11,23-26 «Din bror skal stå opp», sier Jesus. 24 «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta.

 

25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

 

Joh11,27 "Ja, Herre", sier hun, "jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden."

 

Det står en stor flokk med levende mennesker utfor graven til Lasarus og Jesus befaler at de skal ta steinen bort fra graven.

Da er det at Marta sier til Jesus, nei Jesus, han har allerede ligget i graven i 4 dager og det lukter alt av han.

 

 

Joh11,39 Jesus sier: «Ta steinen bort!» «Herre», sier Marta, den dødes søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.»

 

Dette at Jesus sier at den som tror på meg skal leve om han en dør og den som lever skal aldri i evighet dø.

 

Hva er det Jesus her har i tankene, det må da være det evige liv, og at det da er en evig død og at det evige liv er bare for dem som vil tro på Jesus, han som er oppstandelsen og livet.

Det dreier seg da kun om Jesus og det som han gjorde for oss mennesker og får sin Far i himmelen.

Jesus er da absolutt alt, det at vi blir rettferdige og for del i guddommelig natur, er at vi tar imot alt det som er Jesus sitt, hans død og hans oppstandelse, hans liv.

 

Jesus vil ha sagt til Marta Jeg er den oppstandelsen som du snakker om, det er ikke noe framtidig, jeg er her og nå hos dere.

 

 

Hvis en tenker litt over dette så går det tydelig fram at døden er noe som er opphør av liv, og at dette da vil føre til en evig død, om en ikke tror på Jesus som den oppstandne, og som da er det evige liv.

At det er dette som har med evig liv og evig død å gjøre og fortellers om gjennom hele skriften ser jeg mer og mer, at det er.

Med tanke på det som blir lært om den udødelige sjel så er der ikke antydning en gang om dette i disse versene.

Det står utrykkelig at det er ved å tro på Jesus at vi får det evige liv, og dette liv er knyttet til en oppstandelse av hele mennesket uten og komme med noen henvisninger om at det er en sjel som forlater mennesker helt av seg selv, for så og finne en plass i et paradis og de som ikke er frelst i et pine sted.

I så fall om dette skulle være riktig så må det være Jesus selv som henter denne sjel hva den måtte bestå av, og plassere den på et herlighetssted eller på et pinested.

Men det står ikke noe om dette i disse versene, men heller om den evige død som er en virkelighet om en ikke tro på Jesus som er oppstandelsen og livet og uten om han er det bare død.

25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Det er rart å se Jesus sin reaksjon da han får høre at Lasrus er syk:

 Jesus var glad i Marta og hennes søster og Lasarus. Da han hadde fått høre at Lasarus var syk, ble han enda to dager der han var.  Deretter sa han til disiplene: «La oss dra tilbake til Judea.»

 Når Jesus fikke høre at vennen hans Lasarus var syk, gikk han ikke med en gang for å hjelpe han, nei han ble der han var I to dager. Det skal ikke være noen tvil. Lasarus er ikke bare skinndød, nei han stinker. For å være sikker på at Lasarus er virkelig død venter Jesus I to dager….. Hvorfor gjorde Jesu dette? Da Jesus fikk høre det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds Sønn bli herliggjort.»

Ellers tror ikke jeg at dette virkelig skjedde, men en flott historie er det :-))

 

Kommentar #2

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Men om...?

Publisert over 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Ellers tror ikke jeg at dette virkelig skjedde, men en flott historie er det :-))

Spennende flotte historier å filosofere litt rundt :-) Tenke, tenke høyt...

Verden ble skapt på 7 dager! Om denne skapelsesberetning er en profetisk billedlig framstilling av det som venter forut; -  at det gjelder det som ville bli skapt etter at det er profetert; - ja så handler kanskje skapelsesberetningen om at 1 dag = 1000 år? Dager som skal komme etter den dag profetiene ble uttalt?  Den "7-ende dagen"  er i allefall varslet som et fredelig "Tusenårsrike" har jeg forstått?

Jeg leser 1 mosebok vers 14, og ser de to lys som sterke symbol for jødedommen. I vers 20 og 24 ser vi kanskje avtrykk etter kristendommen og islam, med alle de ulike havdyrene som ble skapt og noen fugler under himmelen? Med beskjed om å oppfylle jorden.

Det var først den siste dagen, den 7-ende, fra vers 26, - Han / vår Gud, "skapte mennesket i sitt eget bilde" og ga dem den skaperevnen til å utføre Guds vilje på jord som en "Enhet" i kjærlighet til hverandre? Denne evnen vi er gitt har vi da faktisk ikke brukt enda?!?  Dette er enda en dag som ligger forut for vår tid?- Vi må skape den først...

Kanskje er Lasarus selv et bilde på "Jesus legeme", som skal "oppvekkes fra de døde" og få et nytt fysisk legeme etter 2000 år? Slik påskefortellingen også forteller om at Jesus sto opp fra det døde tidlig på den 3-dje dag?

Sterke bilder som har overlevd generasjoner er ikke å bare å trylle bort. De har inneholdt sannheter for menneskene gjennom mange tider.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #3

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Døden

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Hvis en tenker litt over dette så går det tydelig fram at døden er noe som er opphør av liv, og at dette da vil føre til en evig død, om en ikke tror på Jesus som den oppstandne, og som da er det evige liv.

Først må du finne ut at døden betyr adskillelse fra Gud. Selv om Jesus sa at de som tror på ham skal få evig liv er ikke det samme som å si at de som ikke tror ikke får evig liv, for det blir feil.

Før Adam syndet fikk han beskjed om å ikke røre ved et spesielt tre, for hvis han spiste av det skulle han dø.. Døde han da han syndet? Nei, men han ble åndelig død. Samfunnet med Gud ble brutt fordi han som ren var ulydig. Det er mye verre!

i Johs. 12 leser vi om hvetekornet som faller i jord og dør. som vi ser dør jo ikke kornet for ut av dette spirer et nytt liv. Slik blir det med poteten også. Ut av det døde kommer det nye livet ut.

i Luk 15 ser vi den fortapte sønn som var "død " Men det var bare i forhold til sin far. Han levde et utsvevende liv mens han var såkalt "død". Ute blant skjøger var han spill levende. Altså død, men levende.

I Ef.2. Her sies det om Efeserne at de før sin omvendelse var døde ved synd og overtredelse, men samtidig står det at de vandret etter denne verdens høvding, satan, som er leder for luftens hærmakter, den ånd som er virksom i vantroens barn. For først sier Paulus: Og dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder.. Har Efeserne før vært døde? Nei, de levde, men for Gud var de døde fordi deres ånd ikke var gjenfødt. Men når de sa ja til Jesus, vekte han opp igjen den ånd som var død, for alle mennesker er født med en død ånd, for den ånd må gjenfødes ved troen på Jesus. Selv om ånden våres er "død", lever vi videre etter døden, men adskilt fra Gud og Jesus. Så lenge ikke Guds Ånd bor i oss er vi faktisk "levende døde" fra Gud.

I 2.Tess.1,9 skriver Paulus om de som skal lide evig straff, en evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og hans makts herlighet. Her går nok din teori i vasken. Her tales det om en evig fortapelse. Hvis disse var døde behøvde jo ikke Pulus å nevne dette, for da hadde han vært ærlig nok å si at fortapelsen var opphevet fordi ingen av de fortape levde. Men det er ikke sannhet. Dør mann som frelst eller ikke, vil de leve videre men avskilt.

Peter sier: Så vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag.... Det vil si at selv om de ufrelstes legemer ligger i gravene, så er deres sjeler ved full bevisshet i varetekt og lider. Den endelige dom har de ikke fått før de på dommens dag skal trede fram for Herren å få sin dom.

I Åpenbaringen leser vi i det 20 kapt. om dommen. Der skal de som ikke var skrevet opp i livsensbok, bli kastet i ildsjøen, et sted uten Gud. Skriften sier at der er det pine til evig tid. Legg også merke til at når satan blir kastet i ilsjøen så står det: Der hvor antikrist og den falske profet var.Åp.20.10  Det var tydelig disse levde der.

Når et ufrelst menneske dør,kommer de til dødsriket for å vente på dom, mens de troende kommer til Paradis i Guds nærhet.

Til slutt vil jeg sitere et bibelvers:Og Ånden og bruden sier kom! og den som hører det, si:Kom!og den som tørster, han komme, og den som vil,han ta livsens vann uforskyldt. åp.22,17. Her er din anledning. Den som vil,han komme. Dette er et valg for evigheten.

 

 

 

 

Kommentar #4

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Eksempler

Publisert over 6 år siden
på den evige utslettende ild er omtalt i Judas brev. Der står det i vers 7 om byene Sodoma og Gomorra og nabobyene deres: De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel. I første Mosebok kapittel 19 står beretningen om disse byenes ødeleggelse. I vers 27 og 28 står det: Tidlig neste morgen skyndte Abraham seg til stedet hvor han hadde stått for Herrens ansikt. Da han så ut over Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, fikk han se det steg røyk opp fra landet, som røyken fra en smelteovn. Om Lots kone står det i vers 26: Men Lots kone så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. Her står det ingen ting om skrik og pine hverken fra byene eller fra Lots kone. Dersom Gud ville dette skulle være et eksempel på en evigvarende tilstand i et helvete uten ende for de ugudelige mangler altså dette poeng i dette som Skriften selv sier er et eksempel. Lasarus hadde heller ingen ting å berette om et sted han hadde vært i tre dager. Jesus selv kaller her døden for en søvn. Det er forstemmende å stadig lese framstillinger om Gud som gjør han til en tyrann som sier: Kom til meg å bli frelst for intet ellers skal du pines i uendelige tider. Det hevdes at en rettferdig Gud vil gjengjelde en menneskealder i synd og opprør med evigvarende tortur. Det er forunderlig at det hegnes om dette dyrets bilde av Gud som om det skulle være sannhet når Skriftens vitnesbyrd ikke støtter en slik bilde!
Kommentar #5

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Han blåste livspust

Publisert over 6 år siden

Vil du med dette si, at alle som ikke har kommet til en bevist tro på Jesus skal pines i all evighet uansett om det har fått anledning til og hørt om han i det hele tatt?

 

Hvis en tenker på at Gud er bare kjærlighet, men allikevel skaper han en menneskehet slik at mesteparten må pines natt og dag i all evighet uansett om de har hørt om han eller ikke.

Er så dette forenelig med kjærligheten, Guds kjærlighet?

 

Jeg kan ikke se at det står at mennesket ikke døde totalt, først åndelig så legemlig etter at de hadde spist av den forbutte frukt.

 

Etter sin legemlige død er da mennesket på samme plass som det var før at Gud gav dem livs ånde, det vil da si at mennesket kunne forstå hva Herren Gud sa til dem.

 

Den tanken om å kunne gjøre mennesket til en evighetsskapning med sin totale lydighet, ser ut for meg, var en umulighet, og at det hele tiden var Guds Faderes hensikt og sende sin sønn Jesus som kunne blir sann Gud og sant menneske, for at vi i han, kunne bli som han, evighetsskapninger.

 

1 Mos2,7 Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.

[mennesket, jorden På hebr. heter "menneske" adam og "jord" adamah.]

[levende skapning kan også oversettes "sjel". Ordet betegner her mennesket som helhet. Samme uttrykk brukes om dyr og fisker i 1, 20. 21. 24. 30.]

 

1 Mos3,17 Og til mannen sa han:

 "Fordi du hørte på kvinnen

 og spiste av treet

 som jeg forbød deg å spise av,

 er jorden forbannet for din skyld.

 Med strev skal du nære deg av den

 alle dine levedager.

 

Ef1,4 I Kristus utvalgte han oss

 før verdens grunnvoll ble lagt,

 til å stå for hans ansikt,

 hellige og uten feil.

 I kjærlighet

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Evig død finnes ikke

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Hva er det Jesus her har i tankene, det må da være det evige liv, og at det da er en evig død og at det evige liv er bare for dem som vil tro på Jesus, han som er oppstandelsen og livet.

Evig død finnes da ikke beskrevet i Bibelen? Se 1.Kor.15.44.

Om trosspørsmålet:

Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg.45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg.46 Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på meg, skal bli i mørket.47 Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.48 Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag.49 For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Far som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale.50 Og jeg vet at hans befaling er evig liv. Det jeg sier, det sier jeg slik Far har sagt meg det.»

Kommentar #7

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Fordi ingen med sikkerhet kan vite hva som skjer etter døden så kan man jo ikke vite det. Om de som har hatt opplevelser av å se andre siden av døden hadde hatt helt like fortellinger om hvordan det var der så kunne man jo regne med at det var slik de fortalte. Men alle har hver sin fortelling med mange forskjeller.

Tolkningene av dødsriket og helvete er også forskjellige fra jøder som tror dødsriket er et renselsested man er i toppen 12 måneder før man havner i himmelen, mens ortodokse tror alle havner på samme sted hos Gud, men at opplevelsen er forskjellig. Katolikker tror på himmel og helvete uten at det står noe sted i skriften at noe menneske havner i helvete og at de fleste mennesker må gjennom et renselsessted før man havner i himmelen. Alle tolker bibelen forskjellig.

Men om jeg skal tro på Gud så må hele vitsen være at han er god og at han er Kjærlighet. Da gir det mening i å omgås med han. Og hans kjærlighet må overgås menneskers kjærlighet da vi alle har feil å hver våres områder. Da blir Gud spennende og jeg får lyst til å lære å kjenne mer av hans kraft. Om Guds kjærlighet ikke overgås den åpenbaring mennesker har fått igjennom ulike tider så har jo samfunnet idag nesten overgått Guds kjærlighet. Og det kan hende det er derfor ikke Gud er så populær i Norden idag da det er så godt å bo i landet og man ikke lenger trenger Gud.

Om vi sier at Kjærlighet er Gud istedet for å si at Gud er kjærlighet så kan vi jo si at der det fins kjærlighet der fins også Gud. Og det er mange som søker kjærlighet uten at de søker Gud fordi de kristnes Gud ikke er en attraktiv Gud. Men Gud viste seg forskjellig gjennom bibelen og han kan vel gjøre det samme idag?

Når jeg bruker tid på å søke Gud så er han den kjærligheten jeg ønsker han skal være. En Gud som bare gjør godt og ikke har skyld i det onde mer enn hva kjærlighet har skyld i ondskap.

Jeg kan ikke tro at Gud tillater at mennesker skal havne i helvete. Jeg tror Jesu offer er stort nok for alle. Gud søker mest den som er lengst bort. Han søker det fortapte. Og han søker det til han finner det. Helt til alle kommer til den overbevisning at de til slutt bøyer sine knær for kjærligheten og bekjenner han som sin Herre. For størst av alt er Kjærligheten!

Kommentar #8

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

en åndelig kropp

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Evig død finnes da ikke beskrevet i Bibelen? Se 1.Kor.15.44.

 

1 Kor 15,44-45 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

 Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet:

 

45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.

[levende sjel kan også oversettes "levende skapning", jf. 1 Mos 2, 7. Uttrykket betegner mennesket som helhet. Samme uttrykk brukes også om dyr og fisker i 1 Mos 1, 20 f. 24. 30.]

 

Slik jeg ser det.

Så skapte Gud det første menneske som da fikk liv ikke et åndelig liv som er det evige, men et jordisk liv som da var avhengig av mat og vann som kommer fra vår moder jord.

 

Men når Jesus kom til denne jord så var han det Åndelige liv som kom til oss fra den evige himmel fra evigheten, han ble da menneske slik som andre dødelige mennesker.

Men han skiller seg fra oss, i det som har med synden og dødelighet å gjøre, fordi at døden ikke kunne holde på han, han var fullkommet uten lyte, som Gud Fader krever av hvert eneste menneske.

 

Kommentar #9

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 6 år siden

  Svein Berntsen:  Da han så ut over Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, fikk han se det steg røyk opp fra landet, som røyken fra en smelteovn. Om Lots kone står det i vers 26: Men Lots kone så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. Her står det ingen ting om skrik og pine hverken fra byene eller fra Lots kone.

 

Dette blir noe vakt, Svein. Hvor var det Jesus gikk hen etter sin død? Ja, nemlig til dødsriket. Hva gjorde han der? Jo, han talte til de sjeler som døde i Noahs dager. Hvorfor skulle han preke til dem? Etter din mening så skulle de være i søvn alle sammen, men merkelig så var de sprell levende. Han måtte proklamere sin seier over djevelen. Da Jesus anklaget folket i kaparnaum sa han at det ville gå bedre med folket i Sodoma og Gomorra enn dem, og at folket i Sodoma ville anklage denne slekt for det livet de levde. Hvorfor skulle døde mennesker anklage vår slekt som lever? Jo fordi de selv lever og at det livet de ikke ble spart for er nesten peanøtter i forhold til det vi i dag kan prestere.

Du kan ikke legge en bibeltolkning på Lots hustru hvor det ikke ble fortalt hvordan det gikk med henne. Hun fikk jo beskjed om å ikke snu seg. Vi ser at hun hadde for mye av verden i seg slik at hun måtte se seg tilbake og se hva hun mistet. Dermed ble hun til en saltstøtte. Hun gikk dermed fortapt og venter i dag på dommen på hin dag. Lasarus kunne ha opplevd mye han uten at noen åpenbarte det. Selv om han ikke fortalte noen det behøver vi ikke å vite av det. Paulus var også i himmelen. Han kunne ikke fortelle hva han så, men han nevnte at han hørte ord som ikke kunne tales her nede. Jeg vil også ta med Elias og Moses som var sammen med Jesus på forklaringens berg. Hadde de ikke vært døde i nesten 1000 år da dette skjedde? Den rike mann i Luk. slo jo øynene opp og han var i pine. Han klarte faktisk å be etter at han var død. Han var i hvertfall ikke frelst. Jeg kunne forsette, men gidder ikke det. Det er tydlig adventistene er i full vigør her på vd.

Kommentar #10

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg ser det.

Så skapte Gud det første menneske som da fikk liv ikke et åndelig liv som er det evige, men et jordisk liv som da var avhengig av mat og vann som kommer fra vår moder jord.

Et menneske er jo tredelt, ånd, sjel og legem. Adam ble  skapt med det samme, ånd sjel og legeme. Da han ble fristet spurte djevelenl ham hva Gud hadde sagt. Da sa Adam at Gud hadde gitt de lov til å spise av fruktene på alle trær uten ett, treet til kunnskap. Om de spiste av det skulle de dø. Djevelen sa: Dere skal visselig ikke dø. Direkte oversatt: Dere skal ikke dø legemlig, men åndelig. Hva skjedde så? Jo, deres øyne ble åpnet og de så seg nakne. Nå hadde allerede døden inntruffet i den åndelige siden av menneske. De ble så utstøtt av Paradiset, og senere fikk de to sønner. Synden og døden hadde nå rukket å spre seg til en av sønnene som slo den andre ihjel.Alle levde videre selv om Adam og Eva spiste av treet i haven. Etter at Abel var død ropte hans blod, dvs hans sjel etter Gud. Dette hørte Gud og han konfronterte dette med Kain. Men Kain prøvde å gjøre en mine til slett spill. Adam levde videre bare ikke i denne verden.

Ett menneske har en ånd og en sjel og et legeme. Når mennesket dør blir legemet liggende igjen i graven, men vår udødelige sjel og ånd går ut av legemet, enten til dødriket for å vente på dom, eller så går det til Paradis hvor det ventes et samfunn med Faderen, Sønnen og DHÅ.

Kommentar #11

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Terje Johansen: Det er tydelig adventistene er i full vigør her på VD. Hvilket argument er dette Terje? Jeg har i utallige innlegg om denne tematikken unngått å bruke linker og sitater fra adventistene. Ikke fordi jeg mener de ikke har noe å fare med i sakens anledning, men fordi det er for enkelte nesten er som å banne i kirka. En er mer opptatt med å henge seg opp i hvem som sier hva enn å legge vekt på hva som sies. Framstillingen du kommer med om at Jesus dro ned i fysisk ned i dødsriket mens han var død er meget tvilsom. Hvor har du det fra? Seieren over Satan ble proklamert ved Jesu oppstandelse. Disse dødsriketeoriene fra Copeland og Hagin m.fl holder ikke vann selv om de er utbredt i mange miljøer. Det er helt greit at du ikke liker Skriftens egne eksempler vedrørende Sodoma og Gomorra, men jeg gjør altså det. I tillegg har jeg formidlet en hel mengde stoff av som ikke er av adventistisk opprinnelse som gir gode grunner til å forkaste den uhyrlige læren om fortapelsen som er så utbredt i kristne miljøer. Jeg håper virkelig at den prisbelønte filmen om Edward Fudge vil skape en edruelig, sakelig debatt også her på berget!!
Kommentar #12

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Moderering.

Publisert over 6 år siden
Jeg vil moderere en utalelse i innlegget over. Det jeg mener er at de innlegg og argumenter jeg har postet tidligere om emnet er slik jeg oppfatter det egnet til å stille spørsmål ved og forkaste læren om evig fysisk pine uten ende for de som går fortapt. Når jeg først er på tast vil jeg også si at jeg er meget skeptisk til JDS-læren som formidler disse teoriene om Jesu opphold i helvete.
Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

El - azar

Publisert over 6 år siden

Bibelen beskriver spirituelle tilstander; Jeshus (jesus) er Ilden til Jahve og Elazar (lazarus) er Allmektigheten som omslutter oss.

Når Allemktigheten "ligger nede" dvs er uvirksom av en el annen grunn kan Ilden reise den opp igjen.

Fantasien om at dette handler om oss dødelige har blitt konstruert av dødelige som ikke har Ilden og ikke smakt Allemktigheten.

Å være dødelig er å ikke ha Ilden, å være Levende er å kjenne Allemktigheten brenne på innsiden :-)

Jmfr Luk 16:23 -det er et uoverkommelig gap mellom de to, men fullt mulig å overvinne.

Kommentar #14

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Derfor blir det ”umulig”

Publisert over 6 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Jmfr Luk 16:23 -det er et uoverkommelig gap mellom de to, men fullt mulig å overvinne.

Det er bare en som er udødelig og bor i et lys ingen kan komme til!

 

1 Tim6,16 han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

[2M 33: 20. Joh 1: 18. Jak 1: 17. 1Joh 1: 5. 4: 12.]

 

Derfor blir det ”umulig” for et dødelig menneske og komme over dette uoverkommelig gap, det blir bare en ønsketenkning!

Kommentar #15

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Menneske.

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Derfor blir det ”umulig” for et dødelig menneske og komme over dette uoverkommelig gap, det blir bare en ønsketenkning!

Et menneske (Adam) er ikke dødelig; ordet adam kommer av Domeh som betyr Lik Gud, den som er "Lik Gud" er lik Lyset.
Søk først Guds rike og det bygges en bro (av lys) over gapet -slett ingen umulighet for den som uten lysets hjelp ser sitt mørke, den som er drit lei skitten sin oppsøker rennede vann. 

Kommentar #16

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Vær du sikker

Publisert over 6 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Et menneske (Adam) er ikke dødelig; ordet adam kommer av Domeh som betyr Lik Gud, den som er "Lik Gud" er lik Lyset.

Vær du sikker, om du ikke omvender deg kommer du til å dø!

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Levende skapninger

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

[levende sjel kan også oversettes "levende skapning", jf. 1 Mos 2, 7. Uttrykket betegner mennesket som helhet. Samme uttrykk brukes også om dyr og fisker i 1 Mos 1, 20 f. 24. 30.]

Nå tror jeg du er litt på gyngende grunn… du må huske på at sjelen er definert i Bibelen som en del av hjernen som forlater kroppen i dødsøyeblikket, Matt.10.28: Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen…

Hvis man oversetter en levende sjel til en levende skapning, betyr det at sjelen som har mistet kroppen har fått et nytt liv i en ny skapning (2.Kor.5.17, Gal.6.15 - og ordet ”levende” kan bare bety ”oppstått fra døden” Jfr. Joh.5.21: For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende hvem han vil.

Dyrene er i utgangspunktet et bilde på de første mennesker, Jfr. Jakobs 12 sønner i 1.Mos.49.9 ff

Kommentar #18

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Nå tror jeg du er litt på gyngende grunn… du må huske på at sjelen er definert i Bibelen som en del av hjernen som forlater kroppen i dødsøyeblikket, Matt.10.28: Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen…

 

Der tar du skammelig feil, fordi der er ikke noe mer livende sjel en det som har tilknyting til legemet, slik at dør den ene så dør den andre, jeg er en helt menneske.

At Jesus sier at andre ikke kan ta livet av mer en det liv vi lever her på denne jord må ha sammenheng med at det er bare Gud selv som har makt over døden, den endelig død, den evige dø.

Det står vel også om at dyrene har sjel?

Kommentar #19

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Obligatorisk

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Vær du sikker, om du ikke omvender deg kommer du til å dø!

Om skapningen ikke omvender seg og blir Menneske kan han være sikker på å dø, det er skapningers lodd, mennesket derimot kan ikke dø, det er Lik Skaperen.

Kommentar #20

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Men vi kan bli han lik

Publisert over 6 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Om skapningen ikke omvender seg og blir Menneske kan han være sikker på å dø, det er skapningers lodd, mennesket derimot kan ikke dø, det er Lik Skaperen.

Jeg forholder meg til det åpenbarte ord om det som har med vår skaper og oss mennesker å gjøre.

Vi er langt fra og være Gud den allmektige skaper like.

Men vi kan bli han lik, men dette går gjennom en veldig prosess, at Gud selv måtte bli menneske!

 

 

1 Tim6,16 han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.

[2M 33: 20. Joh 1: 18. Jak 1: 17. 1Joh 1: 5. 4: 12.]

Kommentar #21

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Jesus og dødsriket

Publisert over 6 år siden

Svein Berntsen sier:

Framstillingen du kommer med om at Jesus dro ned i fysisk ned i dødsriket mens han var død er meget tvilsom. Hvor har du det fra? Seieren over Satan ble proklamert ved Jesu oppstandelse. Disse dødsriketeoriene fra Copeland og Hagin m.fl holder ikke vann selv om de er utbredt i mange miljøer. Det er helt greit at du ikke liker Skriftens egne eksempler vedrørende Sodoma og Gomorra, men jeg gjør altså det.

 

Nei, det er fordi du ikke leser bibelen men siterer fra traktater etc.

Når du leser 1.Pet.3,18-20 står det: for Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden, og i denne (altså i ånden) gikk han bort og preket for åndene som var i varetekt, de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Nohas dager, mens arken ble bygget...

Jeg har ingen forbindelse og vet knapt hvem disse du påstår jeg er inspirert av.

Jesus seiret selvfølgelig på korset og det var der han viste seg som seierherre. Den ene røveren fikk jo beskjed at han skulle være med ham til paradis den dagen.Skulle han sovet ville jo Jesus ha sagt at han skulle vekke ham opp når han skulle til paradis. Dine teser blir nok noe svake her, Svein.

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Alle kan jo ta feil, men...

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Der tar du skammelig feil, fordi der er ikke noe mer livende sjel en det som har tilknyting til legemet, slik at dør den ene så dør den andre, jeg er en helt menneske.

At jeg som menneske kan ta feil, er vel forståelig? Men at Bibelen skulle ha feil må du forklare nærmere? Jeg siterte jo fra Matt10.28: Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen…

Hvis du mener at sjelen ikke kan gå ut av kroppen i dødsøyeblikket må du forklare hva skriften mener med at en ikke behøver å være redd for de som dreper kroppen, men ikke sjelen?

Apg.20.9-11 forteller om en mann ved navn Eutykus som satt i et vindu og falt i dyp søvn mens Paulus holdt en lang tale, og i søvne styrtet han ut gjennom vinduet og falt ned 3 etasjer og døde. Men Paulus gikk ned og omfavnet ham og sa: Vær ikke urolig for hans sjel er i ham - det viste seg at det var liv i gutten, for ved daggry drog han avsted.

Hadde sjelen noe med at han var i livet eller ikke?

I 1.Kong.17.17-22 blir vi vitner til at sønnen til Sarepta blir syk og dør, - sykdommen ble så svær at det til slutt ikke var mer livsånde i ham. Sarepta henvendte seg til Elias og sa:

Hvad har jeg med dig å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til mig for å minne mig om min synd og la min sønn dø.19 Han svarte henne: Gi mig din sønn hit! Så tok han ham fra hennes fang og bar ham op på loftet, hvor han bodde, og la ham på sin seng.20 Og han ropte til Herren og sa: Herre min Gud! Har du da også ført ulykke over denne enke hos hvem jeg bor som gjest, ved å la hennes sønn dø?21 Så strakte han sig tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa: Herre min Gud! La dette barns sjel vende tilbake til det!22 Og Herren hørte Elias' bønn, og barnets sjel vendte tilbake, så det blev levende igjen.

Hva har sjelen med at barnet ble levende igjen?

Kommentar #23

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

våre liv i Herrens hender

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

At jeg som menneske kan ta feil, er vel forståelig? Men at Bibelen skulle ha feil må du forklare nærmere? Jeg siterte jo fra Matt10.28: Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen…

For å si det ganske kort så er våre liv i Herrens hender om vi lever eller er død.

Om det er et annet menneske eller om det er sykdom, eller alderen som krever legemes og sjelens død, så er det likevel Gud som tar vårt liv tilbake, det liv han selv har gitt.

Men hele menneske skal stå opp igjen det skal vekkes til liv igjen, og da er det den endelige dom kommer, hvor dette menneske skal tilbringe evigheten, enten den evige død eller det evige liv.

Kommentar #24

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

???

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Men vi kan bli han lik, men dette går gjennom en veldig prosess, at Gud selv måtte bli menneske!

Var det ikke det som skjedde da, da skapningen ble Adam, en evolusjon over milliarder av år?

Hvem som helst, du el jeg kan bli Adam -et Menneske lik sin skaper (Domeh; lik er å være identisk; ett med) en prosess som i våre dager tar mellom 3 - 5 år for den som målrettet og bevisst arbeider på sin utvikling.

Uten dette arbeidet (som er hensikten med at vi er her) vil vi forbli en skapning, intelligent og kommuniserende, men definert lavere enn dyr siden vårt ego er større enn dyrs, vi som ikke omvender oss kalles Udyr av de som har oppnådd Skaperen, dvs. Gud som menneske.

Lazarus -den omluttende Allmektighet- må vekkes opp, av Ilden, da starter prosessen med å komme ut av likklærne -vår tilstand som mottakere skal korrigeres til å bli Givere, som er Skaperens egenskap.  

Du oppfattes som om Kjell B venter på en annen, men det er alltid en selv som må bevege deg, deri ligger vår frie vilje.

Kommentar #25

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

levende gjort i ånden?

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Når du leser 1.Pet.3,18-20 står det: for Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden, og i denne (altså i ånden) gikk han bort og preket for åndene som var i varetekt, de som fordum hadde vært gjenstridige, dengang da Guds langmodighet ventet i Nohas dager, mens arken ble bygget...

Her står vi vel med en veldig vanskelig skriftsted for å kunne vite hva det menes med ånden, at han ble levende i ånden.

Hva legge du så selv i dette som sies her om at han ble levende gjort i ånden?

 

 

Hvis Jesus var sann Gud og sant menneske, hva var det da som ble levende gjort i ånden med liten å?

Kommentar #26

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

mennesket i sitt bilde

Publisert over 6 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Var det ikke det som skjedde da, da

 

Jeg er ganske enkel i min teologi og forholder meg til bibelens Guds den allmektige eget ord.

1 Mos1,27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

[2: 7, 21, 22. Matt 19: 4. 1Kor 11: 7. Ef 4: 24.]

Kommentar #27

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Bare et lite komma Terje

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jesus seiret selvfølgelig på korset og det var der han viste seg som seierherre. Den ene røveren fikk jo beskjed at han skulle være med ham til paradis den dagen.Skulle han sovet ville jo Jesus ha sagt at han skulle vekke ham opp når han skulle til paradis. Dine teser blir nok

skiller vår oppfatning av dette. Sa Jesus: Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Eller sa Jesus: Sannelig sier jeg deg i dag, du skal være med meg i paradis. Tegn setting kom en god stund etter de originale skriftene ble skrevet.

Nå er jeg av den oppfatning ut fra Skriften at Jesus verken for til paradis eller til helvete den dagen han gav sitt liv for oss på korset. Han for heller ingen steder mens han hvilte i graven. Jesus selv sa til Maria på oppstandelsesdagen: "Rør meg ikke, for jeg er ennå ikke faret opp til Faderen." (Se Johannes 20,17)

Din påstand om at jeg ikke leser bibelen, men bare siterer fra traktater etc. i mine innlegg får stå for din egen regning Terje. En annen sak er at vi to ikke deler oppfatning om noen få temaer, og det er ikke så merkverdig synes jeg siden vi alle forstår stykkevis. Vi får bare argumentere for vårt syn og overbevisning på en ærlig og rederlig måte, og bruke de kilder vi mener er troverdige og aktuelle for det temaet som er under drøftelse. Jeg håper du holder opp med å henge SDA-merkelapp på mine innlegg og argumenter. Det er usakelig argumentasjon.

Disse Jesus i helvete teoriene har sitt utspring i JDS-læren. Man trenger ikke å kjenne til Hagin og Copeland for å være influert av disse. De har mange avskygninger. Og jeg mener altså at du på en eller annen måte er influert av disse ut fra hva du skriver.

Dersom du ønsker å se nærmere på JDS-lærens opprinnelse og innhold legger jeg ved en etter min oppfatning god link her:

http://www.apologeten.no/artikler/apologeten_1999-1-1.htm

mvh Svein

 

Kommentar #28

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kan vel ikke bli stort enklere.

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ganske enkel i min teologi og forholder meg til bibelens Guds den allmektige eget ord.

1 Mos1,27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

Vi har utviklet oss fram til i dag uten vår egen bevisste deltagelse, vårt egoistiske ønske har drevet oss fram slik som løvetann opp gjennom asfalt, vil vi videre opp har vi Bibelen, den omtaler ikke våre animalske kropper men vår videre spirituelle evolusjon.

Vil vi bli Mann, dvs Adam, et Menneske et bilde av sin skaper, må vi våkne fra søvnen og forenes med vår sjel (Eva), da blir det fullbrakt det som fra evighet av var planlagt.

Slikt skjer ikke på slump gjennom et egoistisk ønske om at mennesket alt er skapt, det hadde tatt seg ut om det vi nå erfarer er det ypperste Gud kunne få til, vi må selv delta i fullendelsen, ta den lille jobben det er å "bære korset" siste stykket. Trøste og bære om vi, slik som vi oppfører oss var bilder, identiteter tilsvarende Skaperen.

"Korset" er arbeidet med å vekke Lazarus i oss, skrelle av oss de religiøse oppfatningene som hindrer oss i å se virkeligheten, bli Allmektigheten bevisst slik at vi blir et levende Menneske der vi fram til nå har vært adskilt grunnet egoismen. Egoismen lar oss tro vi er mange adskilte, mens sannheten er at vi er En levende skapning som kan skape en ny himmel og jord ved å elske den andre som seg selv. Gud kom jo ned for å bli Menneske, selv om det hittil er få som har mottatt Lyset og blitt som Gud er ingen ting i veien for å ydmyke seg, er det så vanskelig?? (det er ikke teologi en gang, bare slutte å inbille seg at han fortsatt er der oppe et sted -bare "Kom ut").

Det finnes bare En og hans Navn er Ett :-)    

Kommentar #29

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Til Svein

Publisert over 6 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Disse Jesus i helvete teoriene har sitt utspring i JDS-læren. Man trenger ikke å kjenne til Hagin og Copeland for å være influert av disse. De har mange avskygninger. Og jeg mener altså at du på en eller annen måte er influert av disse ut fra hva du skriver.

Dersom du ønsker å se nærmere på JDS-lærens opprinnelse og innhold legger jeg ved en etter min oppfatning god link her:

Jeg vet egentlig ikke hva du sikter til med JDS lære, men det er helt sikkert noe som er fjernt fra meg. Jeg har heller ikke sagt at Jesus gikk til helvete, jeg sa at Jesus gikk i ånden ned i dødsriket (som ikke er helvete) og preket for de ånder som levde i Noahs dager. Disse levde da vittelig på Jesu tid i dødsriket.1.Pet.3,18-20.

Når det gjelder røveren på korset og hva han sier, så står det i grunnteksten fra Luk følgende: Og sa til ham Jesus,  sannelig sier jeg deg,   deg jeg sier   idag skal med meg du skal være i paradiset.

Når skriften gjentar seg blir det jo en kolon i dagens tekst. Når noen gjentok seg skrev de senere et kolon. Jesus gjentok eller bekreftet at han tok ham med til paradiset. I den greske teksten er det både punktum og komma i grunnteksten.

 

Dette minner meg sterkt om Jehovas vitner. De elsker slike påstander om komma og punktum. De påstår det samme som deg om kommaer og det evige liv. De tror verken på evig liv etter døden eller noen Jesus som døde på et kors. De ser ham heller ikke som Guds Sønn.

Kommentar #30

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Her står vi vel med en veldig vanskelig skriftsted for å kunne vite hva det menes med ånden, at han ble levende i ånden.

Hva legge du så selv i dette som sies her om at han ble levende gjort i ånden?

Jesus døde i legemet, og da han døde ble hans ånd og sjel avskilt fra legemet og gikk da ned i dødsriket for å preke for åndene som døde ved Noahs tid. jesus var jo lik oss dog uten synd. han fikk et legeme,sjel og ånd som oss. Da Jesus gikk her nede så de ham med sitt legeme, men da han døde ble han levengjort i ånden som gikk da ned i dødsriket, altså avskilt fra sitt legeme. Siden gikk han inn i sitt legeme igjen, hvor han, legemet ble forvandlet til et oppstandelseslegeme, slik vi frelste får når vi skal forvandles i ett nu og hvor vi skal rykkes i skyer opp for å møte Jesus i skyen. 1.tess.4,16-20. Med dette legemet var han løst fra jordens fysiske lover. Derfor kunne han gå igjennom låste dører etc. Levendegjort vil si det samme som hans ånd levde videre uten legeme.

Hvorfor ånd her skrevet med liten å er fordi du må skille mellom Jesus i kropp, sjel og ånd med Den Hellige Ånd. DHÅ er en person, den tredje i Guddommen som er utsendt fra Jesus som vår veileder til frelse. Selv om de er ett, altså fungerer som en enhet, så er de tre personer, 2 Åndelige personer som er Faderen og DHÅ, mens Jesus bærer oppstandelses- legemet i himmelen. En dag skal jo jødene få se de sår han fikk på Golgata, for han bærer de i dag i himmelen. Vi skal aldri glemme hvorfor vi har kommet ditt i det vi ser hans sår. Han betalte en pris, en død for at vi skulle få liv og samfunn sammen Faderen, Sønnen og DHÅ

Kommentar #31

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor ånd her skrevet med liten å er fordi du må skille mellom Jesus i kropp, sjel og ånd med Den Hellige Ånd. DHÅ er en person, den tredje i Guddommen som er utsendt fra Jesus som vår veileder til frelse. Selv om de er ett, altså fungerer som en enhet, så er de tre personer, 2 Åndelige personer som er Faderen og DHÅ, mens Jesus bærer oppstandelses- legemet i himmelen. En dag skal jo jødene få se de sår han fikk på Golgata, for han bærer de i dag i himmelen. Vi skal aldri glemme hvorfor vi har kommet ditt i det vi ser hans sår. Han betalte en pris, en død for at vi skulle få liv og samfunn sammen Faderen, Sønnen og DHÅ

1 Pet3,18 {Dåpen og det nye livet}

 For Kristus selv led for synder,

 én gang for alle,

 den rettferdige for urettferdige,

 for å føre dere fram til Gud.

 Med kroppen døde han,

 men ved Ånden ble han gjort levende,

 

1 Pet 3,19-20 og slik gikk han bort og forkynte

 for åndene som var i fangenskap.

 20 De hadde vært ulydige i Noahs dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, åtte i alt, frelst gjennom vann.

[åtte i alt Noah og familien hans. Jf. 1 Mos 7, 13.]

 

Men her ser i 2011 oversettelsen står det med stor Å og de fleste bibler jeg har sett i, så står det med stor Å.

Hvilken bibel har du, som der står med lite å?

Kommentar #32

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

ånd, sjel og legeme

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Et menneske er jo tredelt, ånd, sjel og legem. Adam ble

For også og si noe om dette som har med ånd, sjel og legeme å gjøre.

 

Hva mener du som skiller oss fra dyrene i følge bibelen og at også dyrene har sjel.

 

Hvordan fungerer ånden vår i forhold til sjelen, for eksempel?

Kommentar #33

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Men her ser i 2011 oversettelsen står det med stor Å og de fleste bibler jeg har sett i, så står det med stor Å.

Hvilken bibel har du, som der står med lite å?

I 1930. Og grunnteksten er ordet pnevma som betyr ånd, som er usynlig. Betyr også vind,åndepust. Det er et livsbærende element i mennesket. I vår ånd tar Gud bolig ved DHÅ. det hebr.ordet er Ruah.  Det riktige er med en liten å så lenge det er knyttet opp til et menneske.

 

Du spør:

Hva mener du som skiller oss fra dyrene i følge bibelen og at også dyrene har sjel.

Hvordan fungerer ånden vår i forhold til sjelen, for eksempel?

 

Ånden vår er der hvor Gud tar sin bolig i da en blir gjenfødt. i vår ånd kan Gud formidle sine tanker og vilje med oss. Det er her som DHÅ tilber Jesus igjennom, og det er her vi får styrke å kraft gjennom. Bibelen sier at DHÅ har tatt bolig i oss, så er det vår ånd. For å oppnå dette må en ånd være renset i Jesu blod.

Sjelen derimot er mennesker og dyrs følelsesliv og forstand. Men så lenge et dyr ikke har ånd, har den heller ingen Gudskontakt. Derfor når et dyr dør så dør legemet og sjelen fordi den ikke har en levendegjørende ånd. Gud kan søke oss opp i vår menneskelige ånd, mens et dyr har ingen ånd som Gud kan oppsøke i, eller å ta bolig i.

Kommentar #34

Svein Berntsen

275 innlegg  869 kommentarer

Det baller på seg Terje :-)

Publisert over 6 år siden
Først tilegger du meg argumenter fra adventistene, så Jehovas vitner. Hva blir det neste? LO eller Norske kvinners sanitetsforening? Siden vi har så forskjellige oppfatninger om hva et menneske er kan jeg godt forstå vår uenighet. Jeg tror ikke mennesket har en ånd som eksisterer uten kropp/materie. Selv om vi leser i Skriften om mennesker som kom i henrykkelse tror jeg ikke dette er noe holdbart bevis på en slik oppdeling av mennesket. Gud kan nå oss gjennom å gi oss slike opplevelser gjennom våre sanser, f.eks også gjennom drømmer. Selv om jeg ikke deler ditt syn leser jeg det du skriver med interesse. Ingen er utlært i dette livet, skråsikkerhet kan være et hinder for utvidet forståelse. Mvh Svein
Kommentar #35

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

da blir det rent galt.

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Sjelen derimot er mennesker og dyrs følelsesliv og forstand. Men så lenge et dyr ikke har ånd, har den heller ingen Gudskontakt. Derfor når et dyr dør så dør legemet og sjelen fordi den ikke har en levendegjørende ånd. Gud kan søke oss opp i vår menneskelige ånd, mens et dyr har ingen ånd som Gud kan oppsøke i, eller å ta bolig i.

Hva vil du da si om dette som Øyvind Andresen sier, her i sin troslære?

 

”{Nå taler Skriften om mennesket på dobbelt måte: Dels todelende (diohotomisk): sjel og legeme, og dels tredelende (triohotomisk): ånd, sjel og legeme. [1. Mos. 2, 7; 1. Tess. 5, 23] Hvilken inndeling en bruker er likegyldig bare en fastholder gudbilledligheten og menneskesjelens kvalitative forskjell fra dyresjelen.}

 

 {Derimot er det å hevde at forskjellen på mennesket og dyrene er den at dyrene har sjel og legeme mens mennesket har ånd, sjel og legeme misvisende. Og hvis man sier at menneskets gudbilledlighet består i at mennesket har ånd foruten sjel og legeme, mens dyrene bare har sjel og legeme, da blir det rent galt. Forskjellen ligger ikke bare i at mennesket har ånd pluss sjel og legeme, men deri at det har et sjelsliv av helt annen art enn dyrene.}

 

 {Det rette er å hevde at enten det i Skriften bare kalles sjel eller det kalles sjel og ånd, så menes det den ene og samme ting.}

 

 Menneskets gudbilledlighet ligger altså først og fremst i den åndelige side ved menneskets personlighet. Men ut ifra det får gudbilledligheten sine følger for hele menneskets liv og vesen. Derfor kan vi tale om menneskets gudbilledlighet også på en mer spesiell måte.

 

 Menneskets gudbilledlighet kommer til uttrykk: 1) i menneskets individuelle forhold til Gud, 2) i menneskenes innbyrdes forhold (den sosiale side ved gudbilledligheten) og 3) i menneskets forhold til skapningen (den kulturelle side ved gudbilledligheten). Disse vil vi prøve å betrakte hver for seg.”

Kommentar #36

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hei Terje.

 

 

Jeg hadde vel noe av den samme oppfatningen som du har her uten at jeg tenkte noe særlig over det, at mennesket hadde ånd, sjel og legeme.

Men etter at jeg diskuterte en del med noen karismatiske venner om dette, så måtte jeg studere litt mer om hva andre bibeltolkere sa, og da særlig skriften selv.

Disse mennesker kjenne du sikket noe til selv også, de mener:

 

Menneske er ånd, og har en sjel og bor i et legeme?

Kommentar #37

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Troslære

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Hva vil du da si om dette som Øyvind Andresen sier, her i sin troslære?

Jeg har alltid synes øyvind Andersen har hatt et fint syn på bibelen, bl.a fortolkningen av romerbrevet er bra, men dette virket noe innviklet og vanskelig for meg.

Det første menneske Adam var jo skapt i Guds bilde både i ånd,sjel og legem. Men efter fallet døde ånden hans fordi han var ulydig. Kain og Abel ble så født i synd utenfor. Og etter det ble den videre menneskehet lagt under Set som førte menneskeheten videre. Vi sier at vi ble skapt i Guds bilde stemmer ikke helt, for det var det første menneske som ble skapt som var avbilde av Gud. Adam hadde samfunn med Gud, mens vi kom utenfor det gode selskap etter syndefallet. Det er riktig at det er det åndelige som er den delen som er helliget Gud. Det er vår ånd som oppretter forbindelen med Gud, ikke det at noe som er død kan oppsøke noe, men det er Gud som kan bruke sjelslivet som en springbukk for å komme inn i ånden våres. Vi må altså komme under forkynnelsen om Jesus som først berører sjelslivet og så når vi sier ja, da kommer lyset inn i en mørk ånd som igjen får liv. Når ånden vår får liv blir den renset i Jesu blod, og så flytter DHÅ inn. Da blir ånden våres født på ny. Nå blir vi et Guds barn og får så da barnekår hos Gud. Vi får del i alt Jesus har. Men hva med sjelslivet og legemet? Før vi blir frelst er kjødet som styrer hele ballet. Ånden er død slik at det er sjelslivet som dilter etter kjødet. Da Gud begynner så smått å påvirke sjelslivet og til slutt frelser og gir liv til ånden, ja da begynner sjelslivet å trakte etter åndens nye liv. Legemet blir jo ikke bedre for den vil ikke bli frelst. Den blir værende i denne naturlige verden, mens sjelen og ånden har nå kommet på gli. Jesus begynner nå å rense sjelslivet mer og mer for synd. Derfor legger sjelen nå seg flat for ånden som nå vil leve sammen med Gud. Legemet derimot er død pågrunn av synden. Som bibelen også sier så kan den ikke arve Guds rike. Den må forvandles/gjenskapes den dag vi blir rykket hjem til himmelen. Derfor oppretteholder forsatt døden blant menneskeheten fordi vårt legeme er lagt under synden. Da vi dør forlater sjelen og ånden vårt legeme i det den kommer til Paradis, et sted ved Guds nærhet inntil vi skal igjen få et himmelsk legeme. Vi skal igjen få et legeme som er lik den Jesus har i himmelen. Da Paulus var i Guds himmel for han ble bortrykket for en stund, sier han at han visste ikke om han var i legemet eller borte fra legemet. Det blir så naturlig selv om kroppen skilles fra ånd og sjel. Legemet dør og legges i grav, mens vårt innvortes menneske som egentlig er oss, blir tatt hånd om av Jesus. Vårt liv er innen i oss. Vi er bare overkledd med et jordisk legeme som er uforgjengelig. Når denne boligen brytes ned, sier paulus, så skal vi få en ny bolig der oppe.  

Ett dyr har ikke disse egenskaper, ja, de er ikke skapt til samfunn med Gud. Gud tar jo seg av sin skapning, men dyr kan ikke frelses - fødes på ny. Når Gt sier at Gud frelser mennesker dyr er det i den settingen at Gud redder og hjelper mennesker og dyr, men frelses kan ikke dyrene fordi de ikke har noen levendegjørende ånd. En levendegjørende ånd kan gi Gud ære og takk etter sin frelse, noe Gud har behag i. Men dyr kan ikke slik eg de er heller ikke skapt med en ånd.

Menneske har nå fått liv i overflod som strømmer i vårt indre. Dette driver legemet til å lystre ånden vår, for det nye livet fra Gud er sterkere enn kjødets liv og lyst. Derfor kan ikke en gjenfødt menneske med slik liv i sin ånd drive å synde mer. Den åndelige siden har nå tatt innersvingen på legemet. Men Legemet gir seg ikke så lett, derfor sier også Paulus at kjød og ånd har sine konflikter dagelig. Kjødet vil synde, mens ånden våres driver den på bedre tanker. Noen ganger kan kjøde lure oss litt, men så lenge vi bekjenner vår synd, er Gud trofast og tilgir oss. Denne kampen kjempes helt til vår siste dag her nede. Men så lenge vi ligger i Herrens hender, vil han seire slik at hans seier blir vår seier.

Gud velsigne deg!

Kommentar #38

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Ja, vi er tredelt

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Menneske er ånd, og har en sjel og bor i et legeme?

Gud er tre, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd.

Menneske er tredelt. Ånd sjel og legem.

Det guddomelige i Gt er tredelt. Forgård, helligste og aller helligste.

Frelsen er tredelt. Jorden, paradis og himmelen.( himmlenes himler)

Døden er tredelt. Jorden, dødsriket og fortapelsen. (Ildsjøen)

Himmelen er tredelt. Solen, månen og alle stjernene

Jorden er tredelt. Jord, vann og luft.

 

Kommentar #39

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

En enkel sjekk.

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Menneske er ånd, og har en sjel og bor i et legeme?

Sjelen er usynlig, en del av den Store Sjelen, en bit av Gud, en "sønn" av Himmelen, den har Guds alle egenskaper slik som en sædcelle el et frø har alle Giverens egenskaper.

Sjekk deg selv; Erkjenner du (har du sikker viten om) at du var før, før din fysiske mor og far, før Jesus, før David og profetene, før Abraham, ja til og med før Adam, ja da har du mottatt din sjel -da er du et Menneske.

Om vi ikke er klar over vår sjels påvirkning på oss har vi et stykke arbeid foran oss, vi må spise kunnskap slik at vi ser vår nakenhet :-) at vi mangler noe. 

Kommentar #40

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

står det at mennesket er tredelt?

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Gud er tre, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd.

Menneske er tredelt. Ånd sjel og legem.

Det guddomelige i Gt er tredelt. Forgård, helligste og aller helligste.

Frelsen er tredelt. Jorden, paradis og himmelen.( himmlenes himler)

Døden er tredelt. Jorden, dødsriket og fortapelsen. (Ildsjøen)

Himmelen er tredelt. Solen, månen og alle stjernene

Jorden er tredelt. Jord, vann og luft.

 

 

For det første hvor i bibelen står det at mennesket er tredelt?

 

I første mosebok står det at menneske ble skapt som en person og ikke noe oppdeling av tre forskjellige personer.

 

1 Mos2,7 Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.

[mennesket, jorden På hebr. heter "menneske" adam og "jord" adamah.]

[levende skapning kan også oversettes "sjel". Ordet betegner her mennesket som helhet. Samme uttrykk brukes om dyr og fisker i 1, 20. 21. 24. 30.]

 

 

Derfor kan en på ingen måte sammenligne dette med den treenige Gud, det står også at Gud er en.

Om den treenige Gud står det at der er tre personer, det finne du ikke i den treedlingen, når det gjelder mennesket som du holder fram her så langt jeg kan se.

Når det gjelde skapelsen av menneske så ble det skapt av bare noe støv og blåste liv i av den av den allmektige Gud.

Dette liv tar så Gud tilbake igjen, det er når mennesket dør, da Gud tar denne åndeliv tilbake da dør også legemet og går tilbake til den jord det er tatt av.

Jeg kan ikke se at det står at det står at min ånd selv går ut av meg når jeg dør som om det skulle være 2 av meg, 2 personligheter, jeg er en person ikke flere personer.

I denne person er det mange funksjoner.

 

Hva vil du da si om disse bibelord?

 

 

 

Fork12,7 Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som gav den.

 

Job 34,14-15 Hvis Han retter Sitt hjerte inn mot noen, hvis Han tar Sin Ånd og Sin ånde tilbake, 15 da vil alt kjød utånde samtidig og mennesket vende tilbake til støv.

 

 

Sal104,29 Du skjuler Ditt ansikt; de blir skremt. Du tar deres livsånde* tilbake; de dør og vender tilbake til støvet.

Kommentar #41

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Kverulering

Publisert over 6 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

For det første hvor i bibelen står det at mennesket er tredelt?

Dette blir å kverulere. Blir du aldri ferdig med dette tema?

Lenge før Mennesket ble skapt sa Gud: La oss skape mennesker i vårt billede og som er lik oss..

Da formet Gud et mennesket av jorden, og han bøyde seg ned å blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble en levende sjel. Her ser du vel at han dannet legemet, og så blåste han livets ånde inn i hans nese, og han ble en levende sjel. Dette kan da ikke være så vanskelig.Paulus sier i 1,tess.5,23: Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gid deres ånd,sjel og legeme må bevares... Her ser du at vi er tredelt. komme med vås at du skal være 2 personer blir så dumt. Alle disse tre går jo ut på ett. Når legemet dør, for den er underlagt disse naturlige lover, og at Gud har gjort det slik at døden har blitt gjennomsyret til alle, så forlater din ånd og sjel kroppen og går enten til dødsriket eller til Paradis. Ånden din er den del som du har samfunn med Gud i, og sjelen din er dine følelser og viljen, og din personlighet etc. Hadde vi ikke hatt noen legemer så hadde vi vært usynlig, men så lenge vi er her nede, så må vi ha en jordisk legeme. Men da vi blir opprykket, så blir vi og de som døde i Herren forvandlet i ett nu. Da får vi ett nytt legeme, et himmels legeme som aldri vi dø. da er vi også tredelt med ånd, sjel og legem. Jesus har også dette i himmelen, for vi skal da bli ham lik. Gud og DHÅ er åndspersoner med sjel og Ånd, mens Jesus har også en kropp, den han fikk da han ble født her nede, for hebreerbrevet sier at det Var Faderen som lagde hans legeme, et legeme som ikke hadde synd. Dette legemet, det som er likt hans, skal ogå vi få en dag.

Kommentar #42

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Men det er helt greit.

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Dette blir å kverulere. Blir du aldri ferdig med dette tema?

Lenge før Mennesket ble skapt sa Gud: La oss skape mennesker i vårt billede og som er lik oss..

Jeg kan ikke si at det var noen fin måte til å kvele denne debatten på, som du framførte her.

 

Men det er helt greit.

 

Jeg kan heller ikke se dette som noen kverulering, mer en at vi er veldig uenig om hva bibelens ord virkelig sier om oss mennesker i forholde til dette med at mennesket er treedelt og udødelig.

 

Jeg kan ikke se at en del av oss blir leggende igjen i graven og en annen del av oss forlater oss i graven, det blir en for merkelig framstilling av min personlighet.

 

Jeg tror på at mennesket er en helhet og at dør den ene så dør den andre og at Jesus en dag skal vekke meg opp igjen ved den siste basun og jeg dør.

 

Så da avslutter jeg debatten med deg som du mener er å kverulere, må Herren være med deg.

Kommentar #43

Andrés Sorbera

0 innlegg  1 kommentarer

En forklaring?

Publisert 4 måneder siden

Jesus hadde oppreist andre mennesker før, men de hadde bare vært døde noen timer da Jesus gav dem livet tilbake. (Lukas 7:11–17, 22; 8:49–56) Lasarus, derimot, hadde vært i graven i flere dager. Det var ingen som kunne tvile på at han virkelig var død!  På den tiden trodde folket at ånden gikk rundt omkring liket opp til 3 dager etter døden. Jesus reiste opp Lasarus etter fire dager, så ingen kunne tvile på ham. 

Mest leste siste måned

Ditt ubotferdige hjerte
av
Håvard Nyhus
26 dager siden / 2688 visninger
Uten skam
av
Liv Osnes Dalbakken
15 dager siden / 2525 visninger
Før døden skiller oss ad
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 2333 visninger
Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
2 dager siden / 2077 visninger
Monica Mæland, sover du?
av
Linn Slette
rundt 1 måned siden / 1905 visninger
#metoo og oss selv
av
Berit Hustad Nilsen
4 dager siden / 1486 visninger
Uttalelsen er et veiskille
av
Gyrid Gunnes
29 dager siden / 1459 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere