Rune Staven

401    12014

Hva skjedde med Johannes,Jesus, og Hauge da de talte ut sannhet?

Publisert: 22. jun 2012 / 1313 visninger.

Hei

 

 

 

Kom over en artikkel som jeg synes var verd å lese, om hvordan de som var tro mot ordet ble forfulgt. De sto for sannheten og Gjorde Guds vilje. men måtte bøte med livet og gå i fengsel   for sin tro. Hvor mange hever sin

 

sitat kommentar avisa .no Høgnes

Hvorfor er det så mye forkynnelse i dag av prester, pastorer og også lekfolk, men lite eller ikke forfølgelse. Kolliderer ikke Guds rike lenger med verdens riker? Tales det ikke lenger bibelsk sannhet der Satan angriper? Nå tales det om dialog, markedsføring – men lite tale av bibelske sannheter om Satans konkrete angrep og til de som forfører. En kan garantere at man ville få kontakt så det gnistret om en gjorde det – men også forfølgelse. Dradd for ”retten”, utskjelt i miljøene og media, baktalt og isolert. Bare prøv.

Profetene talte til folket, makter og myndigheter og ble ensomme og forfulgte til døden. Døperen Johannes talte Herodes til rette om gjengifte, og betalte med hodet på et fat. Jesus gikk rundt og gjorde vel, og folket hang ved han, men han refset også makter og myndigheter – datidens politikere og deres vedtak og styring. ”Si til den rev”! Forfulgt ble Han, og de drev med baktalelser inntil sammensvergelser og drap ved korsfestelse og halshogging. Les lista til Paulus hva han ble utsatt for – og menigheten forlot han også brødrene da han møtte i retten. Ensom stod han for verdens mektigste domstol – men Gud stod meg bi, sier han.

Luther ble lyst i bann – men ble reddet av sine venner til borgen Wartburg. Hans Nielsen Hauge fikk arbeide i 8 år, men puttet i fengsel 11 ganger, hånet og spottet for så å bli satt inn i 10 år uten lov og dom. De brente bøkene hans, ødela handelsvirksomheten, knekte helsa hans og dømte han etter Konventikkelplakaten som ingen straffeparagraf hadde, til 2 års straffarbeid, som ble omgjort til 2000 spesiedaler – som vennene betalte. Men Gud ga frihet i 1814 og seier for land og folk. Hva nå med 2014?

Hvor og fra hvem kommer de konkrete never med salt som svir hos høy og lav? Hvor er de skarpe gjennomtrengende lysstråler som rammer både bibeloversettere som korrumperer Ordet og makthavere som lar folkesynder bli u-lover (gift) fra de folkevalgte? Hoseas kapittel10 m.m.fl.

Hvorfor taler ikke de som har de store talerstoler – advarer og hjelper folket i veiledning og praksis til å ta vare på seg selv, livene sine, ekteskapene og barn og barnebarn. Jo, de prater, men om hva?Hva sier de ikke - er kanskje viktigst å lytte etter?

Ja, vi vet at dette koster i indre strid og den strid som følger etter i det ytre rom. Men striden må tas for å redde den enkelte og folket så langt Gud gir tid. Luther fortsatte å plante selv om hans visste at verden gikk under neste dag. Det gikk på livet løs!

Hvorfor går de ikke foran i sammen med Jesus og tar støyten i menighet og samfunn?

Hvorfor priser man tilpasning og forsiktighet i samfunn og menighet? Blir det fred og velsignelse av slikt og ikke sannhets tale der Satan angriper og man ikke kan unngå å se at sentrale bibelske sannheter raseres – vernet for liv og evighet? Hva er etterfølgelse og lydighet og hva skal det resultere i? Det er en pris å betale for sant disippelskap. Den rettferdige og rettferdiggjorte ”ved tro skal han leve, og dersom han unddrager sig, har min sjel ikke lyst til ham.”
Å vandre med Guds rike i verdens riker skaper strid, og en skal bli forfulgt om en ikke unndrar seg. Sånn var det før – og slik er det nå.

Hva sa Jesus om de som ville følge Han i Ord og gjerning i menighet og samfunn? Johannes' evangelium Kapittel 15, 20:
”Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.”

 

Hele Skriften kommer selvsagt ikke opp på talerstolen og forkynnes og deretter praktiseres. Man sorterer i sant og usant – Guds Ord – så blir det store hull i forkynnelsen. Det er jo for øvrig behagelig – og spesielt rolig og greitt blir det om en kan få stoppet munnen på de få røstene som enda er igjen som prøver å ta hele Skriften på alvor. Det er jo heller ikke noe nytt – Bibelen er full av fortellinger om det.

Man spør seg selv om hvorfor man ikke hører forkynt med kraft Romerbrevet 13 om myndighetenes ansvar og oppførsel om rett og rettferdighet? Myndighetene som skal være til frykt for den onde gjerning, men til glede for den gode.

 

Luthersitat summerer dette opp slik:Dersom jeg uttrykker så høyt og klart jeg kan alle de sannheter i Guds ord unntatt denne sannheten djevelen angriper akkurat i dag, da bekjenner jeg ikke Kristus uansett hvor tydelig jeg forkynner hans sannheter på alle andre områder. Der kampen raser, der blir soldaten lojalitet satt på prøve. Å stå fast på alle andre fronter er likevel flukt og svik dersom en ikke står fast på det avgjørende området.”

 Husk: ”Bare den Hellige Skrift er all sannhets kilde og utspring. Skriften er den bok som Gud, den Hellige Ånd, har gitt Guds menighet for at den skal lære hva den er, hva den skal gjøre, hva den skal lide og hva den skal bli. Den er Guds munn som en ubetinget skal følge og adlyde, alle må være den undergitt. Ingen annen lære skal forkynnes eller høres i kirken enn det rene ord, den Hellige Skrift.” (Fra Ill. bibelleksikon)

 

NOEN SLUTT ORD

Hvorfor er det så få røster som taler sannhetn i dag ?både i menigheter og ute blant mennesker og på nettet burde man hevet røsten mer. ha har skjedd i de siste 100 år? har vi blitt avmagret når det gjelder sannheten ? raser kampen rundt deg. heller har du godtatt løgnens røst ?

 

 

MVH

Rune

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

142 innlegg  19027 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hva skjedde med Johannes,Jesus, og Hauge da de talte ut sannhet?

To av dem er døde, men en lever og det kan du sitere meg på!:-)

Svar
Kommentar #2

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Hei Njål Riktig Det.Jesus Døde men sto opp igjen:-) Takk og lov :-) Mvh Rune

Publisert over 5 år siden
Svar
Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det ser ut til at hvis du hadde skrevet artikelen hadde det stått Johannes, Jesus, Hauge og Staven ;)

Svar
Kommentar #4

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det ser ut til at hvis du hadde skrevet artikelen hadde det stått Johannes, Jesus, Hauge og Staven ;)

HEi Morten

 

 

:) Du må nok se litt dypere en dette :)

 

 

 

MVH

RUNE

Svar
Kommentar #5

Njål Kristiansen

142 innlegg  19027 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det ser ut til at hvis du hadde skrevet artikelen hadde det stått Johannes, Jesus, Hauge og Staven ;)

i så fall setter jeg en tier på at det er staven som står opp først.:-)

Svar
Kommentar #6

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Viktig tema

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

”Kom det ord i hu som jeg sa eder: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt mig, så skal de også forfølge eder; har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders.”

Hei igjen Rune

Dette temaet har ikke mistet sin aktualitet for meg. Men vi lever heldigvis i et så åpent land, at direkte statlig undertrykking er mindre åpenbar. Vi driver nok mer med psykisk forfølgelse i vår kultur.

I kveld klokken 2030 vil jeg forsøke å få med meg en dokumentarfilm som heter  "Iranian Taboo" - som handler om forfølgelsene av bahá'íene i Iran. Har hørt at den skal sendes over en satelittkanal VOA (Voice of America) en persiske servicekanal. Jeg har ikke satelitt-TV, men skal forsøke å se det via VOA -Farsi, som jeg finner på denne linken.

I de forfølgelser jeg har sett utspille seg overfor denne åpenbaringen, gjenkjenner jeg alt jeg har lest om og opplevd fra bibelen. Her har du meg ;-) Kanskje kan jeg si det slik, at jeg ser det som skjedde i vår kultur for 2000 år siden, gjenta seg i Iran i dag?

Jeg liker selv veldig godt å tenke på at alle våre tradisjoner etter Abraham, har hatt både loven, kjærligheten, kunnskapen og enheten med seg i læra, men vektlagt tidens behov forskjellig. Slik sto jødedommen for loven, kristendom for kjærlighet, islam for kunnskap, (kanskje vanskelig å forstå men ikke desto mindre sant) og bahai for enhetstanken. Her gjenkjenner jeg min kristentro på "oss" (menigheten eller enheten) som celler i "Jesu legeme" som globalt vil kunne bli styrt av de høyeste erkjennelser innen både vitenskap og visdom, som vi vil være istand til å samle oss om på denne kloden. Er dette også "Jesu gjenkomst" på jorden?

En må bare følge sin egen overbevisning. Andre veier finnes vel heller ikke?

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #7

Randi TunIi

10 innlegg  3757 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Rune!

Ønsker du at landet skulle ha vært slik det var for over 100 år siden da det ikke var lov til å tro hva man ville? Da det ikke fikk lov til å være katolikker, jøder eller andre annerledes troende som gikk i mot statskirka? Hvor man ikke fikk skille seg eller gifte seg på nytt og være homofil. Hvor psykisk utviklingshemma mennesker ble gjemt bort fordi foreldrene trodde de hadde gjort en synd ved at de fikk en utviklignshemma.

Om du er msifornøyd med at det fins for lite forfølgelse i det her landet så hvorfor ikke ta en ferie eller reise ut til de landet hvor det fremdeles er forfølgelse? Der man ikke får forkynne kristendom?

Ønsker du virkelig at det skal bli slik igjen i Norge? For meg er det litt merkelig. Men man er jo forskjellige. Da kan det kanskje forklare hvorfor du forkynner at det er synd å være homofil, samboer osv. også. Du ønsker å ha det slik det var i Norge da det var forbudt og man ble straffet for det.

 

Svar
Kommentar #8

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

det er håp

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

i så fall setter jeg en tier på at det er staven som står opp først.:

i den stav som står

Svar
Kommentar #9

Torill Born

295 innlegg  1323 kommentarer

Som pastor Hanvold sa det i en preken

Publisert over 5 år siden

Menneskene av idag - viker unna ALL smerte. Likevel er det flere hundre tusen mennesker som lever på LYKKE-PILLEN - OG....det i verdens rikeste og beste land å leve i. OG visstnok er også selvmords-raten høy her i Norge - i verdens rikeste og beste land å leve i. PARADOKS......? Her får vi jo støtte av staten fra fødsel til død og likevel er mennesker i nød. Det er synde-nød - og så lenge de vegrer seg for å vite sannheten - vil dette bare fortsette.

 

 

Svar
Kommentar #10

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

kanskje

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Menneskene av idag - viker unna ALL smerte. Likevel er det flere hundre tusen mennesker som lever på LYKKE-PILLEN - OG....det i verdens rikeste og beste land å leve i. OG visstnok er også selvmords-raten høy her i Norge - i verdens rikeste og beste land å leve i. PARADOKS......? Her får vi jo støtte av staten fra fødsel til død og likevel er mennesker i nød.

de har vondt-og ikke får staven opp?

Svar
Kommentar #11

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Dette kan virke som om

Publisert over 5 år siden

Moderator har flyttet grensene for hva som er avsporing og personangrep her på vd...i hvert fall for enkelte.

Svar
Kommentar #12

Njål Kristiansen

142 innlegg  19027 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Moderator har flyttet grensene for hva som er avsporing og personangrep her på vd...i hvert fall for enkelte.

 

skrev vårt medlem Holt. Kan du utdype hva du ser som grenseoverskridende avsporing og personangrep?

Svar
Kommentar #13

Rune Holt

8 innlegg  10558 kommentarer

Hvis du ikke

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Kan du utdype hva du ser som grenseoverskridende avsporing og personangrep?

Ser det sjøl,er det ingenting å gjøre med.

Svar
Kommentar #14

Njål Kristiansen

142 innlegg  19027 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Ser det sjøl,er det ingenting å gjøre med.

Nå synes jeg du er direkte feig, Holt. Jeg lurer av og til på om du kanskje ikke er laget for debatt og motstridende meldinger fra andre. Slik du mæler later det til at det er bare noe vi andre skal tåle eller føye oss etter. Den som vil være med på lek må tåle all slags stek.

For meg er det vesensforskjell på Guds ord og Stavens. Dette vil jeg fortsette og påpeke. Når presten sier "Ditt ord er sannhet" anser jeg det at det ikke er Staven han først og fremst tenker på. Eller Holts, for den saks skyld.

Svar
Kommentar #15

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Hva skjedde med Johannes, Jesus og Hauge da de talte ut sannhet?

Publisert over 5 år siden

De ble overfalt av

M Y N D I G H E T E N E

og

D E N _ R E L I G I Ø S E _ E L I T E

Ikke av Ola og Kari Dunk.

Evangeliske kristne stryker myndighetene medhårs og driver snikksnakk med den religiøse elite, mens Ola og Kari Dunk rømmer lokalene.

Jesus, Johannes og Hauge samlet imidlertid massene, og drev dem ikke ifra seg. Ola Dunk... jeg mener det jødiske folket elsket Jesus. De kom i tusentalls.

Så noe vesentlig har Rune og en del evangeliske tydeligvis misforstått i sine stadig mer tomme menighetslokaler.

Svar
Kommentar #16

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Sannheten?

Publisert over 5 år siden

Ja, kva er sanninga? Innafor alle religionar vrimler det av påstandar om kva som er sanninga. Men det fins ikkje eit einaste bevis, berre tru.

Svar
Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Sanninga?

Publisert over 5 år siden

Jesus var så rapp i kjeften at de fleste fikk ikke med seg at han sa at nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer - de fleste har en tro som går ut på at de tror det har skjedd, og blir vantro når det skjer. Ikke noe mer reflektert enn det, de to førstnevnte er bibelske myter, og sistnevnte var en som mente han kunne gå rundt å predike Guds ord i strid med landets lovverk, havnet i fengsel, slapp svekket ut igjen, og døde 53 år gammel. Mye tyder på at han hadde store vrangforestillinger og tok bibelordet litt for bokstavelig.

Svar
Kommentar #18

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei

 

 

Her var det ikke mange som holdt seg til saken, til det innlegget handlet om trist å se når det er så mye å hente i dette stoffet. hvor er vi i dag? hvor er vårt hjerte i dag. hva handler dette egentlig om. jo vårt liv. er vi rede til å stå løpet helt ut?

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #19

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Ønsker du at landet skulle ha vært slik det var for over 100 år siden da det ikke var lov til å tro hva man ville? Da det ikke fikk lov til å være katolikker, jøder eller andre annerledes troende som gikk i mot statskirka? Hvor man ikke fikk skille seg eller gifte seg på nytt og være homofil. Hvor psykisk utviklingshemma mennesker ble gjemt bort fordi foreldrene trodde de hadde gjort en synd ved at de fikk en utviklignshemma.

Om du er msifornøyd med at det fins for lite forfølgelse i det her landet så hvorfor ikke ta en ferie eller reise ut til de landet hvor det fremdeles er forfølgelse? Der man ikke får forkynne kristendom?

Ønsker du virkelig at det skal bli slik igjen i Norge? For meg er det litt merkelig. Men man er jo forskjellige. Da kan det kanskje forklare hvorfor du forkynner at det er synd å være homofil, samboer osv. også. Du ønsker å ha det slik det var i Norge da det var forbudt og man ble straffet for det.

Hei Randi

 

 

Hvor mye synd vil du selv tilate i ditt liv når du selv tilater den synd  som strider i Mot Guds ord? Da er du virkelig ute og kjører. Gud Hater synden. og det vil Han at vi også skal gjøre.

 

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #20

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Dette temaet har ikke mistet sin aktualitet for meg. Men vi lever heldigvis i et så åpent land, at direkte statlig undertrykking er mindre åpenbar. Vi driver nok mer med psykisk forfølgelse i vår kultur.

I kveld klokken 2030 vil jeg forsøke å få med meg en dokumentarfilm som heter

Hei Mette

 

 

Takk for ditt svar, men jeg hadde et spørmål Du sier man må følge sin egen overbvisning. Hva legger du i dette. ? Er overbevisningen kommet ved tro ? er overbevisningen kommet av andre årsaker. Kan man finne andre veier inn til Gud utenom Jesus, Jeg har lagt merke til at en del kjente forkynnere har sagt dette i dag, at det finnes andre veier. Men viste du at i dag så er det mange menigheter som har som har slått seg sammen med andre trosamfunn som fo eksempel muslmene, de  kaller seg crislim.  JA HVA STREVER MENNESKE ETTER, Guds fred heler verens fred ? Det er det store spørsmålet.

 

He en oppløftene dag Mette:)

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12637 kommentarer

Fristelser i fleng

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvor mye synd vil du selv tilate

Hei Rune!

Tro er prøvelser og fristelser - Bibelen skriver om de som til slutt når seierskransen - førstegrøden (som er Kristus selv, 1.Kor.15.20-23) Om prøvelsene for førstegrøden står det litt om i Jak.1.2-18, jeg siterer fra v12:

Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham.13 Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.14 Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar.15 Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.
   
16 La dere ikke føre vill, mine kjære søsken! 17 All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. 18 Av sin egen vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en førstegrøde av dem han har skapt.

Når dette er Kristus, følger vi andre etter når tusenårsriket er over (Åp.20.5) og synden blir skrellet vekk som skallet på en appelsin i 1.Kor.15.51:

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles,52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.53 For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet.54 Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:
Døden er oppslukt, seieren vunnet.
          
55 Død, hvor er din brodd?
     Død, hvor er din seier?
56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. 

Svaret på spørsmålet ditt ligger i rammen innenfor disse opplysningene, synden blir ikke borte før på oppstandelsens dag. Hvor vi står hen i dag? Du får ta en titt på basunene Rune - den første står det om i Åp.4.1... Stig opp her, og jeg vil vise deg hva som skal skje heretter... 
Hvis du ikke kjenner deg igjen i landskapet, ligger vi kanskje et godt stykke før denne tiden  ;-)

Svar
Kommentar #22

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Å følge sin egen overbevisning

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Takk for ditt svar, men jeg hadde et spørmål Du sier man må følge sin egen overbvisning. Hva legger du i dette. ? Er overbevisningen kommet ved tro ? er overbevisningen kommet av andre årsaker. Kan man finne andre veier inn til Gud utenom Jesus, Jeg har lagt merke til at en del kjente forkynnere har sagt dette i dag, at det finnes andre veier. Men viste du at i dag så er det mange menigheter som har som har slått seg sammen med andre trosamfunn som fo eksempel muslmene, de

Hei igjen Rune

Ser at du har et spørsmål til meg her, som jeg vil forsøke å svare på.

I min profil har jeg formidlet, at et ord fra bahailæra førte meg inn i en ny forståelse av min barnelærdom om Jesus. Det jeg opplevde som en voldsom "omvendelse", viste seg likevel bare å være første skritt. Det viktigste handlet om en ny erkjennelse; - at Gud har skjenket mennesket et sinn som kan fungere som "en lykt", - en lykt som leder ham /henne til sannheten. Religionene har gitt sine ulike veiledninger opp gjennom tidene, i hvordan vi best bør forholde oss, for å gi  "denne lykta vår" optimale forhold. Slik at vi kan få til en god utvikling  i forhold til våre evner og anlegg, (bønn, faste, skriftlesning etc) Troslæren / religionen handler om å gå denne "Veien", slik jeg forstår det i dag. Og hvilke spørsmål vi må ta stilling til vil være individuelle for hver og en av oss. Ingen kan bare herme etter en annen eller bare følge tidligere tradisjoner. Men alle utfordres til "å selv velge å følge loven" for sin egen beskyttelse. Da kan vi undre oss, når vi ser "gamle lovregler" innen kleskoder etc, fra eldre religioner, når de får en ny aktualitet i vår tid.

Jeg har et ord som jeg aldri kommer utenom. Det lyder:

""Høyest av alt elsker Jeg rettferdighet; vend deg ikke bort fra den hvis du søker Meg, og forsøm den ikke, så Jeg kan ha tillit til deg. Ved dens hjelp skal du se med dine egne øyne og ikke gjennom andres øyne, og få visshet ved din egen kunnskap og ikke gjennom din nestes kunnskap."

Jeg tror vi vil oppleve stadig mer samarbeid mellom de ulike trosretningene. Nettopp fordi vi innser at veiene våre likevel er individuelle valg - Jo fler som finner ballanse og harmoni med sin skaper, jo mer fred tror jeg vi evner å skape mellom oss også :-) Da blir det ikke så viktig hvilken lære vi lot oss opplyse av.

vennlig hilsen mette

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
8 minutter siden / 56 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
37 minutter siden / 676 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 676 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
rundt 1 time siden / 4832 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1073 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 676 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 676 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 676 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 10 timer siden / 10229 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 10 timer siden / 1073 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 11 timer siden / 1292 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 11 timer siden / 611 visninger
Les flere