Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Folkets dom - og rettens

Tre fjerdedeler av folket mener Anders Behring Breivik er tilregnelig og må straffes. Men en slik endring av dagens rettspraksis kommer neppe i denne omgang.

Publisert: 21. jun 2012 / 1330 visninger.

Når aktor i dag får ordet i Rettsal 250, kommer påstanden trolig til å være at Anders Behring Breivik dømmes til tvungent psykisk helsevern fordi han var utilregnelig den 22. juli. I morgen kommer forsvarerne til å legge ned påstand om at han skal straffes med fengsel fordi han var tilregnelig.

Dommerne har dermed to påstander å forholde seg til - noe som er helt normalt i norsk rett, bortsett fra at det pleier å være aktoratet som går for fengsel og forsvarerne for behandling. Mer uvanlig er det at retten også har to ulike erklæringer fra psykiatrisk sakkyndige å forholde seg til.

Etter behandlingen i retten er ingen av disse to erklæringene underkjent. Det er ulike meninger om hvilken som står sterkest, selv om det har vært sterkest argumentasjon mot den første. Men dommerne skal ikke besteme hvilken av de to som er mest sannsynlig. Dersom de går for tilregnelighet og fengsel, skal det ikke være noen tvil. Med to faglig godkjente erklæringer skal det noe til å ikke være i tvil.

Folket har bestemt seg for at terroristen er tilregnelig, og det har også de fleste kommentatorer. Noen mener dommerne må legge vekt på det. Selvsagt vet dommerne hvilket landskap de skal felle sin dom i. Men det skal noe til at de legger opp til den endringen av gjeldende rettspraksis som det ville være å følge folkets vilje her. Vi har sett at dommerne er i stand til å ta selvstendige avgjørelser, så helt utelukket er det ikke.

Når retten er blitt den rene forelesningssal i psykiatri, skyldes det at vår gjeldende straffelov i så sterk grad knytter tilregneligheten til en psykiatrisk diagnose. Denne saken har vist hvilken tvangstrøye dette er, og lovgiverne kommer nok til å endre på det. Men det får ikke tilbakevirkende kraft for denne saken.

Blir det psykisk helsevern, kommer Breivik til å anke. Når saken kommer opp for lagmannsretten neste vår, vil det være en jury som avgjør. Det er nettopp stedet hvor den såkalte «allmenne rettsfølelse» kommer til uttrykk. Kanskje kan resultatet da bli et annet.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Thor Dag Halvorsen

8 innlegg  312 kommentarer

Folkeavstemning om tilregnelighet?

Publisert rundt 5 år siden

Jeg synes det er på sin plass å vise til Tor Erlings Staffs utmerkete artikkel i VG i dag.

Folkeavstemning om tilregnelighet

Selv synes jeg det er skremmende å se hvordan medias ensidige kampanjejournalistikk åpenbart har påvirket folk i en bestemt retning.

Mens de fleste i begynnelsen anså Breivik i sin gallauniform med ordensbånd og hans egen oppfatning av seg selv som Europas frelser, ridder av en hemmelig, oppdiktet orden, var en gal mann, har media kjempet med nebb og klør for å dreie saken over til å dreie seg om Breiviks "ideologi".

Våre venstrevridde medier har på nytt vist seg fra en mindre flatterende side, og resultatet ser man ved at tre fjerdedeler av befolkningen nå mener at Breivik er tilregnelig.

For meg er medias kampanjejournalistikk i forbindelse med rettssaken mot Breivik et nytt eksempel på nyhetsmediers politiske slagside og mangel på integritet.

Svar
Kommentar #2

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3593 kommentarer

Hva er forskjellen på

Publisert rundt 5 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.

Tre fjerdedeler av folket mener Anders Behring Breivik er tilregnelig og må straffes

 

folkemening, og gatas parlament,  må en dåre spørre.  Finnes det her 10 vise som kan svare ?

Svar
Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2246 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Jeg er blant dem som har en oppfattelse av aktoratet har konkludert rett. Det er veldig godt at påtalemakten står på det de, etter samlet bevisførsel, anser som riktig.

 

Synes at Sørheim og Husby leverte en solid begrunnelse, og de to andre en mindre solid.

Samtidig er det helt uten logikk at to vel renommerte psykiatere skulle ha løyet om sine handlinger i møte med Breivik - og på den måten sette hele sin karriere på spill. I og med at de ble forsøkt mistenkeliggjort gjennom dette, ble rapport nr. 2  mindre troverdig, i alle fall for meg. Da oppleves det mer som bestillingsverk og maskepi. Journalistenes adferd i denne saken har vært under enhver kritikk, noe som også gjør sitt til at jeg får mer tiltro til rapport 1.

 

 

Svar
Kommentar #4

Erling Rimehaug

531 innlegg  589 kommentarer

Tvil på tvilen

Publisert rundt 5 år siden

Det gikk som jeg antok på forhånd i går: Aktoratet gikk inn for psykiske helsevern begrunnet med utilregnelighet. Det overraskende var i hvor stor grad aktor bygde på tvil som premiss for dette. Dette kan også bli et nøkkelpunkt for at dommerne kan konkludere med noe annet. Og det er derfor ikke uventet at forsvarer Lippestad nå har startet sin prosedyre på dette punktet.

Det er på to punkter det kan reises tvil om tvilen:

1. Må det virkelig være nesten like sterke krav til at man ikke er i tvil når det gjelder tilregnelighet som når det gjelder skyld? Eller holder det med sannsynlighetsovervekt? Aktor ga inntrykk av at dette er klarlagt gjennom tidligere Høyesterettsdommer. Men som dommer Arntzen påpekte, er ikke denne saken direkte sammenlignbar, blant annet fordi vi har fått et annet system for reaksjoner siden den gang.

2. Når tiltalte selv vil være tilregnelig, er det å la tvilen komme ham til gode å la det bli som han vil? Aktor nesten latterliggjorde dette spørsmålet, ved å hevde at det opplagt må være mye verre å bli dømt til fengsel enn til psykiatrisk behandling. Men slik er det jo ikke nødvendigvis. Å bli erklært utilregnelig og uten evne til å ta ansvar for sine handlinger, må da være det mest drastiske man kan bli utsatt for. Aktor sa at dersom Breivik er psykotisk, kan man ikke ta hensyn til hans mening om tilregnelighet. Han må altså være tilregnelig for å kunne hevde at han er tilregnelig. Dette er både et billig argument og et sirkelargument.

Dersom dommerne velger en annen konklusjon på ett eller begge disse punktene, vil spørsmålet bli om de to psykiatriske rapportene er noenlunde likeverdige, og retten må avgjøre hvilken som er mest sannsynlig. Da kan man godt falle ned på den siste erklæringen.

Dommerne har dermed større valgfrihet enn vi fikk inntrykk av i går - og det er Lippestad nå i ferd med å legge premissene for.

Svar
Kommentar #5

Bjørn Blokhus

0 innlegg  560 kommentarer

Tvilen skal komme tiltalte til gode, og det beste er tvungen behandling

Publisert rundt 5 år siden

Sitat:

Folket har bestemt seg for at terroristen er tilregnelig, og det har også de fleste kommentatorer. Noen mener dommerne må legge vekt på det. Selvsagt vet dommerne hvilket landskap de skal felle sin dom i. Men det skal noe til at de legger opp til den endringen av gjeldende rettspraksis som det ville være å følge folkets vilje her. Vi har sett at dommerne er i stand til å ta selvstendige avgjørelser, så helt utelukket er det ikke

-  -  -  -

Dersom det er tvil om Breivik er tilregenelighet skal det som er til Breiviks beste avgjøre hva avgjørelsen skal bli. Og det er tvungen psykiatrisk behandlig slik rettsreglene definerer det. Breivik skal frelses til sosialdemokrati og kurerers for sin islamofobi om nødvendig med tvang og medisinering.

Litt underlig er det at aktoratet som prosederer til forbryterens beste, mens forsvarerene må motbevise påstandene for å få han straffet med et uutholdelig fengselsliv.

Enda mer absurd fortoner denne rettsaken seg tatt i betraktning de  mange med betydelige og tunge sinnslidelser som soner fengselsstraffer i Norge. Og fikk sin dom og fengselstraff uten noen som helst psykiatrisk vurdering i rettsalen.

Psykiatriens rolle i rettsapparatet fremstår ikke mindre grotesk etter denne rettsaken og går tidligere tiders inkvisisjon en høy gang.

Svar

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 3 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 13 timer siden / 161 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 17 timer siden / 484 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 17 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 20 timer siden / 205 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 21 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 23 timer siden / 200 visninger
2 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 24 timer siden / 507 visninger
4 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trenger Gud og troen forsvar?
av
Magne Kongshaug
rundt 3 timer siden / 43 visninger
0 kommentarer
Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 13 timer siden / 161 visninger
1 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 17 timer siden / 484 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 17 timer siden / 97 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 20 timer siden / 205 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 21 timer siden / 144 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 23 timer siden / 200 visninger
2 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 24 timer siden / 507 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Hellig krutt-tønne
19 minutter siden / 2590 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 1 time siden / 2590 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Boken er alltid bedre
rundt 1 time siden / 161 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2590 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 2 timer siden / 2590 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 2 timer siden / 186 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 4 timer siden / 200 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Hellig krutt-tønne
rundt 4 timer siden / 2590 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
For sent å straffe når befruktningen er skjedd
rundt 4 timer siden / 186 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Politikk og verdier
rundt 5 timer siden / 200 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 5 timer siden / 4261 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 11 timer siden / 903 visninger
Les flere