Rune Staven

401    12014

Hva sier Guds ord å leve som samboere som kristne ?

Publisert: 21. jun 2012 / 8696 visninger.

Hei

 

Dette er spørsmål til de troende

Ja hva sier Guds ord å leve som samboere i 2012? Har tiden forandret seg slik at man kan tolke bibelen slik at det er i orden å leve som samboere i dag ? I danmark hadde man foretatt en undersøkelse blant unge kristne der halvparten av de kristne sa at det var i orden å leve som samboere. Hvorfor er man så likegyldig i mot Guds  ord ? heller har man for lite kunskap om Guds ord. noe er galt blant de som no vokser opp. mange har fått et verdslig syn på sin egen tro følger sine egne lyster og behov tolker bibelen slik man ser det best for seg selv. Hvorfor ønsker jeg å belyse dette, hvorfor tar jeg fram dette og peker på at det er synd, prøver jeg og forvirre og jage vekk andre troende å føre de vill . nei sannheten er at Gud ønsker lydighet, en lydighet i sannheten.  ingen av oss er perfekte alle synder. men man må ta et oppgjør med synd man lever i hellers så kan man ende i fortapelsen, og leve som samboere er å leve i synd. man må omvende seg og og leve adskilt til den dagen man skal gifte seg. slipper man fristelsene. Når jeg og min frue ble frelst så var vi samboere. Vi skulle gifte oss. men valgte alikavel i 3 mnd å avstå å ha samleie, det var tøft men det var en velsignelse over dette, vi hadde vert sammen i 1 1/2 år før vi ble frelst. mange spør var det nødvendigt å holde seg bort fra verandre, ja i lydighet til Guds ord. vise at Man elsker Gud ved å holde hans bud. mange vil vel riste på hodet det var ikke for å vise hvor flinke man var , men dette var naturligt for vi tolket bibelen slik det sto. ikke etter den loviske bud, men etter frihetens bud. Å vise at man velger å leve Hellighet.

 

sitat kommentar avisa .no William

Jeg er pastor og forkynner i en menighet, det er min oppgave å se til den åndelige situasjonen i den forsamlingen jeg betjener. 2. Korinterbrev 13,8. ”For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten.” Det betyr at det er vår forpliktelse å ta et standpunkt for sannheten.

Etter Guds ord er det galt å leve i et samboer-forhold utenom ekteskap. Det går ikke an å være en kristen og stride imot Guds ord. Vi kommer bare til å bedra oss selv. Tror du ikke at Gud følger med det som skjer med den enkelte av oss? Merk deg hva han sier i Hebreerbrevet 13,4. ”La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet.”

Gud oppfordrer oss i sitt ord til at en kristen skal stride eller forplikte seg for å gjøre Guds vilje. Johannes 14,15. ”Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud.” Jesus sier også i Johannes 14,24. ”Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord...”

Når vi ser på disse bibelvers og flere andre som vi skal se på, forstår vi at vårt forhold til Jesus påvirker måten vi lever på. En gjenfødt person ønsker å leve sitt liv til hans velbehag og ikke i strid med det han vil.

Hva mer sier Guds ord om å leve sammen med en annen person utenom ekteskap? Ett av budene sier: 2. Mosebok 20,14. ”Du skal ikke drive hor.” 1. Tessalonikerne4,3-5. ”For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud.” Gud vil ikke at vi skal leve et umoralsk liv. Hvis vi gjør det, må vi selv bære konsekvensene.

I det gamle testamente var der 23 000 mennesker på en dag som Herren blev vred på. Alle disse mennesker døde på en dag på grunn av dere umoralske livsførsel. De levde i umoral. 1. Korinterne 10,8. ”Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt tjuetre tusen.” Du kan gjerne lese hele den historiske beretningen om det som skjedde hvis du vil - se 4. Mosebok 25,1-9.

Så er der noen som tenker at vi kan muligens leve sammen uten å ha samleie. Dette er også noe Gud advarer oss imot. Fristelser er farlig! Det er umulig for en normal person å leve i så nær kontakt med det annet kjønn uten at det er urene tanker og begjær. Matteus 5,27-28. ”Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke drive hor! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.” Jesus taler om alvoret av å friste andre til å synde. Lukas 17,1-2. ”Han sa til sine disipler: Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Men ve den som de kommer fra! Det var bedre for ham om det var hengt en kvernstein om hans hals, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre en av disse små.” Dette er en grufull og samtidig alvorlig tanke som vi ikke ønsker for noen. Med ”ve det menneske” menes fortapt er det menneske. Salemos Ordspråk 21,4. ”Stolte øyne og overmodig hjerte - de ugudeliges lampe blir dem til synd.”

Dette underviser skriften oss om. Efeserne 5,3-5 ”Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere - som det sømmer seg for hellige - og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert imot, la det heller bringes takkebønn! For dette vet og skjønner dere at ingen som driver hor eller lever i urenhet, heller ikke noen som er pengegrisk - han er jo en avgudsdyrker - har arv i Kristi og Guds rike.” 1. Korinterne 6,18-20. ”Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!”

Derer en fare med å gifte seg med en slik person som viser så lite åndelig dømmekraft at de frister deg til å leve i slikt et forhold. Statistikken viser at mennesker som har levd i et samboer-forhold, har en større sannsynlighet til å skilles enn andre som ikke levd i slike forhold.

Som en Herrens tjener vil jeg oppfordre deg som måtte leve i et samboer-forhold til å vende om. Bekjenn all din synd inn for Gud og kom til Jesus Kristus. Forstår du at en hver person har rett til å bli rettferdig innfor Gud? Det er i sannhet et nådens tilbud!1. Johannes 1,9 sier: ”Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.”

Kanskje du spør deg selv dette spørsmål: Hva vil skje med meg hvis jeg fortsetter i å leve i et samboer-forhold? Gud sier til oss i skriften at han er imot slik livsførsel. 1. Korinterne 6,9-10. ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.” På engelsk er der et vers i Salemos Ordspråk 30,20 som taler sterkt. “Equally amazing is how an adulterous woman can satisfy her sexual appetite, shrug her shoulders, and then say, ‘What’s wrong with that?’”Det er gjennomgående kraftige ord som brukes her. Dette er skrevet for å hjelpe oss å huske at det er Gud selv som har det siste ordet.

Derfor burde det være et behov i oss til å søke etter det som er Guds vilje og adlyde hans ord. Vi er ikke frelst ved gjerninger. Romerne 3,20. ”Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelse av synd.” Men skulle ikke vi ta hans ord til hjertet? Jo! Må Gud hjelpe den enkelte av oss slik at vi lever vårt liv til hans velbehag. Be Gud om å frelse deg så du blir en omvendt person. Be: ”Jesus hjelp meg til å vende synden ryggen. Jeg er så syndig og svak, derfor trenger jeg deg som Herre og Frelser i mitt liv.”

Min bønn er at du må vokse i nåde og kjennskap til Jesus, at du også vokser i troen på ham når du studerer Guds ord og tar det til hjertet. Derved kan du lære å gjøre det som Gud ønsker og ber deg om å gjøre. I alt det du sier og gjør i livet, elsk Herren og tjen ham, da vil du merke hans rike velsignelse over ditt liv.

Noen sluttord

Godtar man for mye av sine søkken i troen, trenger man ikke å bry seg hvis man ser noen lev i synden? hvis man se noen søsken leve som samboer er vi for feige til å si fra heller er vi redde for å dømme ? en pastor i en menighet har sin plikt å si fra om dette. Han er en hyrde. men ikke bare samboere kna bægjere verandre også gift par kan leve i synd med å bægjere en annen en sin ektefelle. i bægjer mot andre så synder man.om man lever i  denne bægjerlsen må man selv teste seg i man kan bygge hindre at det slår rot i hodet.

 

Tar man Guds ord på alvor når det gjelder samboerskap og bægjere andre. Tror at dette er noe man må selv kjenne etter i sitt eget liv, om hva som er rett men Guds ord taler tydeligt om dette. så omvendelese er veien til frihet . Hva mener du som er troende å leve i samboerskap ?

 

 

MVH

Rune

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #151

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Er du en Far, med klare grenser, men med mye kjærlighet. Hvis din sønn hadde stått ut på et lite skjær langT ut på sjøen, og du hadde sagt du må hoppe i båten hvis ikke så vil du drukne når vannet kommer, men sønnen din hadde nektet nei jeg vil være her. men du insterte på at ham måtte komme du gjorde alt i din makt, men du kunne ikke tvinge han fordi valget var Hans. du kunne jo ha slått han ned og lagt han i båten. man da ble det av tvang. Dette handler om at menneske må se seg selv som syndere. For å komme til seg selv slik kan man forstå Guds kjærlighet slik den historien om den fortapte sønnen er. Gud skapte oss i sitt bilde vi er Hans skapninger men Gud ville ikke vi skulle være nikke dokker. roboter for da kunne han ikke vite om vi elsket vår skaper. men med den frie viljen så ser Han hvem som elsker sin Far.

Analogien din er ikke i overenstemmelse med det vi diskuterer.

Du må legge til at sønnen (menneskene) står på et lite skjær i sjøen fordi far selv (gud) har plassert sønnen i denne situasjonen. Risikoen for å drukne og valge en derfor blir stilt ovenfor, er en direkte konsekvens av farens valg om å sette sønnen i denne situasjonen.

En må også legge til at faren er allmektig, og kunne løst konflikten på alle tenkelige vis.

Hvordan kan dette da være en kjærlig handling?

Nå må du snart forklare dette på en enkel måte, det kan da ikke være så vanskelig? Selv en dåre kan forstå bibelen?

 

Svar
Kommentar #152

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Nå må du snart forklare dette på en enkel måte, det kan da ikke være så vanskelig? Selv en dåre kan forstå bibelen?

Hei Arild

 

 

Det er ikke så mange andre måter å forklare dette på At Gud er retterdig og kjærlig i mine øyne for i hans nåde strekker Han ut sin hjelp der man nekter å ta i mot denne hjelpen begrunn av sin egoisme og sneversynhet.. dermed så ser vi to ulikt på dette . Du har din tro Arild og jeg min.Svaret mitt ligger i dette svaret.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #153

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke så mange andre måter å forklare dette på At Gud er retterdig og kjærlig

Nei, du brukte en falsk analogi for å underbygge dit ståsted.

Du har med andre ord ingen forklaring på dette svært enkle spørsmålet. Gud kan åpenbart ikke være kjærlig og allmektig på samme tid.

At mennesket kan være sneversynt og egoistisk er vi forresten enige i. At guds handling ikke kan idientifiseres som kjærlighet, ser det også ut som vi er enige i (gitt din manglende evne til å forklare dette).

Takk for avklaringen - da er vi på linje!

Svar
Kommentar #154

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Arild

 

 

To forskjelige meninger om GudS kjærlighet. Du har dine tanker og meninger, jeg har mine tanker og meninger. men du likestiller svarene med verandre fordi jeg kommer med eksempler som ikke du liker. men slik er det gjerne. men jeg står ved mitt Arild:)

 

 

MVH

RUNE

Svar
Kommentar #155

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Dette stemmer vel ikke helt overens med det vi leser om Jesus i bibelen.

Utvalgte vers.

Det står svart på hvitt at tusener fulgte han, og om horer som elsket han, og tollere som satte pris på han. Derfor ble han kalt tollere og synderes venn.

At verden hatet han får man tolke i overenstermmelse med de andre versene om hvem som hyllet, fulgte eller lyttet til Jesus.

Svar
Kommentar #156

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Om Jesus var stormannsgal så hadde han ikke vert den som påvirket historien mest. Selv i våre dager går kristen tro frem som aldri før. Det er forskjell på å være STOR(!!) og på å være stormannsgal.

Svar
Kommentar #157

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Det står svart på hvitt at tusener fulgte han, og om horer som elsket han, og tollere som satte pris på han. Derfor ble han kalt tollere og synderes venn.

At verden hatet han får man tolke i overenstermmelse med de andre versene om hvem som hyllet, fulgte eller lyttet til Jesus.

Hei Arild

 

 

Men de måtte omvende seg. så å ikle seg den nye drakten bli en nyskapning i Kritsus, slik at de kunne begynne å Vandre i Ånden, SLIK AT GUD IKKE LENGERE KUNNE SE SYND I DERES LIV.  De var ikke fritatt Jesus kom ikke for de friske men syke. husk det. og hvem var de friske og hvem var de syke.?

 

Mvh

Rune

Svar
Kommentar #158

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

To forskjelige meninger om GudS kjærlighet. Du har dine tanker og meninger, jeg har mine tanker og meninger. men du likestiller svarene med verandre fordi jeg kommer med eksempler som ikke du liker. men slik er det gjerne. men jeg står ved mitt Arild:)

Dessverre Rune, din mening kan ikke ses på som ærlig og redelig. Du utelater bevisst viktige aspekt ved historien for å ro deg i land.

Gud iverksetter selv situasjonen som setter mennesket i fare, og presenterer så sine vilkår til mennesket. Dette hopper du galant over. Histioren går i korte trekk som følger:

- Gud: Dere mennesker følger ikke mine befalinger.

- Menneskene: Hva så?

- Gud: De som ikke gjør som jeg sier skal jeg drukne! Dere skal dø!

- Menneskene: Vi gjør som vi selv vil!

- Gud: So be it!

Så drukner han alle som ikke gjør som han sier.

 

Det finnes ikke et snev av kjærlighet i dette. Og du har heller ikke klart å forklare hvordan en kan se på dette som kjærlighet. Faktisk, hvis dette er kjærlighet, så mister ordet kjærlighet sin konvensjonelle betydning.

I så fall så mener du ikke kjærlighet når du snakker om kjærlighet. Da blir det bare tullprat. En kan ikke lage sine egne ord, for å vinne en diskusjon.

 

 

Svar
Kommentar #159

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

men du likestiller svarene med verandre fordi jeg kommer med eksempler som ikke du liker

I tillegg til å være tillegging av beveggrunner (hersketeknikk) var det uforståelig.

Forsåvidt en grei illustrasjon på problemene med å diskutere med Rune.

Svar
Kommentar #160

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Det finnes ikke et snev av kjærlighet i dette. Og du har heller ikke klart å forklare hvordan en kan se på dette som kjærlighet. Faktisk, hvis dette er kjærlighet, så mister ordet kjærlighet sin konvensjonelle betydning.

I så fall så mener du ikke kjærlighet når du snakker om kjærlighet. Da blir det bare tullprat. En kan ikke lage sine egne ord, for å vinne en diskusjon

Hei Arild

 

 

Der ser man gjerne betydningen av å ha to ulike ånder i sitt hjerte, Jeg har den Helige Ånd og du har verdens ånd. Derfor så samstemmer ikke våre meninger om dette, selv om du ikke vil forStå heller se hva jegg mener, så vil du selv forstå din egen versjon på dette, så uansett hva jeg hadde kommet med, så hadde det vert galt i dine øyne.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #161

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

tillegg til å være tillegging av beveggrunner (hersketeknikk) var det uforståelig.

Forsåvidt en grei illustrasjon på problemene med å diskutere med Rune

Hei Arild

 

 

Istede for å være negativ til mine svar så kom med noe konkret selv. og svar på mine henvisninger og beskyldninger du kommer med, istede for å svart male mine svar. kom med noe konstruktivt. slutt og syt se framover. spiller vi på samme lag. heller spiller du i en egen liga  for deg selv?:)

Kan du gi meg noe konkret på dette innlegget som ikke samstemmer med Guds ord? heller forblir du svar løs som så mange ganger før. Hvorfor setter du deg i den samme situvasjonen hver gang, det er bare deg selv som det går utover, din egen dumskap ingen ting annet Arild når du har grunnløse beskyldninger.

 

 

MVH

 

Rune

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #162

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Der ser man gjerne betydningen av å ha to ulike ånder i sitt hjerte, Jeg har den Helige Ånd og du har verdens ånd. Derfor så samstemmer ikke våre meninger om dette, selv om du ikke vil forStå heller se hva jegg mener, så vil du selv forstå din egen versjon på dette, så uansett hva jeg hadde kommet med, så hadde det vert galt i dine øyne.

Du må gjerne dra inn udefinerbare metafysiske begrep for å bortforklare dette enda mer. Det hjelper lite. 

Kjærlighet er et begrep med et gitt innhold, som de fleste mennesker forstår. Du klarer rett og slett ikke å knytte dette ordet opp i mot guds handling i dette tilfellet. 

Historien er svært enkel å forstå. At gud ikke viser kjærlighet her, er også svært enkelt å forstå. Og nei, jeg hadde ikke sett dette på min egen måte uansett hva du hadde sagt. Du har bare ikke sagt noe som tyder på at gud var kjærlig. 

Hvis noe i mitt ressonement er feil, så må du gjerne være konkret å peke på hva. At du ikke evner å presentere gode grunner for ditt ståsted, gir oss et lite hint om at du egentlig ikke mener det du sier. 

I så fall så begynner jeg å forstå deg. 

Svar
Kommentar #163

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Feilpost

Svar
Kommentar #164

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

I så fall så begynner jeg å forstå deg.

Hei Arild

 

 

:):) Først må du omvende deg, så kan man diskutere om du noen gang vil forstå meg:)

 

 

MVH

Rune

 

 

 

Svar
Kommentar #165

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Hei du

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Først må du omvende deg, så kan man diskutere om du noen gang vil forstå meg

I dag har jeg vendt meg opp til flere ganger, i hvilken himmelretning står du i?

Svar
Kommentar #166

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

I dag har jeg vendt meg opp til flere ganger, i hvilken himmelretning står du i?

Hei Kjell

 

 

Jeg står i mot øst og ser. men omvendelsen har en annen lyd  i seg.

 

 

Mvh

Rune

 

 

 

Svar
Kommentar #167

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

:):) Først må du omvende deg, så kan man diskutere om du noen gang vil forstå meg:)

Må jeg tolke deg dithen at du ikke vet hva ordet kjærlighet betyr?

Svar
Kommentar #168

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Må jeg tolke deg dithen at du ikke vet hva ordet kjærlighet betyr?

Hei Arild

 

 

Jeg forstår den kjærlighet du ikke forstår, og du forstår den kjærlighet jeg ikke forstår, vi to lever i to forskjellige verdener. vi er ikke på samme kanal når det gjelder denne forståelsen av Guds ord. For når du en ganG er villig til å skifte kanal inn på den kanalen jeg er på, så begynner vi å snakke samme språk. for hvordan kan vi forstå veradre No når en med og en uten tro. for Kjærlighet pråket kan ha to frekvenser.  lysets engel har en kanal og Gud har en kanal. hvem man velger å høre på er opp til hver enkelt.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #169

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår den kjærlighet du ikke forstår, og du forstår den kjærlighet jeg ikke forstår, vi to lever i to forskjellige verdener. vi er ikke på samme kanal når det gjelder denne forståelsen av Guds ord. For når du en ganG er villig til å skifte kanal inn på den kanalen jeg er på, så begynner vi å snakke samme språk. for hvordan kan vi forstå veradre

Ok. 

Så når du snakker om kjærlighet i din verden, så betyr det ren og skjær jævelskap i min. 

Hvis jeg sier at jeg skal hjem å true kona på livet, så nikker du anerkjennende? Da er det din guds kjærlighet som utøves?

Svar
Kommentar #170

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Arild

 

 

 

Blir du klokere av dette:) det gjør ikke jeg. men det betyr ikke at vi ikke kan forstå verandre for det. men vi lar ballen rulle videre til neste omgang. For du får ikke det svar du vil ha alikavel. og hvis du få et svar vil du bli tilfreds med det svaret ?.NEPPE. Heller vil du grave videre for å finne feil i Guds kjærlighet? Da kan du grave lenge og langt og når du kommer til et punkt så kan det være for sent for din del.

 FOR DA KAN DU HAR GRAVD DIN EGEN GRAV.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #171

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Heller vil du grave videre for å finne feil i Guds kjærlighet? Da kan du grave lenge og langt og når du kommer til et punkt så kan det være for sent for din del.

Ja ja, dine trusler imponerer ikke. Ei heller guds trusler - eller kjærlighet som du kaller det. 

Du har gjort det kunststykket å omdefinere et av de viktigste ordene vi har i språket vårt. 

Det blir håpløst å finne feil i Guds kjærlighet, når kjærlighet ikke betyr kjærlighet lenger. 

Latterlig opplegg!

Svar
Kommentar #172

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Det blir håpløst å finne feil i Guds kjærlighet, når kjærlighet ikke betyr kjærlighet lenger.

Hei Arild

 

 

MMM Du ser jo selv at i din egen verden finnes det rom for et meste og  du finner svar på det du selv ønsker å definere som svar. For i ditt hodet er Guds kjærlighet på et annet plan. for den kjærlighet vil du ikke erkjenne deg, men jeg kommer ikke med trusler for sannheten ligger åpenbart for alle hvis man er villig til å omvende seg. du forstår godt denne visdom som verden harmen den Visdom Gud har gitt dåren forstår du enno ikke. me slik virker Ånden i Guds ord.

Vi kommer ikke lengere Arild.

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #173

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4108 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

MMM Du ser jo selv at i din egen verden finnes det rom for et meste og

Nei, mine svar er logiske konsekvenser av historiene i Bibelen.

Hvis sannheten er at jeg er fortapt fordi jeg ikke gjør det som skaperen av fortapelsen sier, og i tillegg så visste han at det kom til å bli slik før han skapte oss, så har vi med den ultimate psykopat å gjøre. 

Dette er ondskap satt i system. 

Tenk deg følgende: 

Du har all makt, all kunnskap og du kan forutsi fremtiden. Du skaper så mange vesen på en klode. Du vet at majoriteten av disse vesenene ikke kommer til å følge ditt ord. Så skaper du fortapelsen, her skal alle de som ikke hører på deg ende opp. Krydre så med litt flammer og noen velvalgte trusler, og vips så har du Jehova i et nøtteskall. 

Et totalitært og grusomt regime. 

Kjærlighet? Hvor?

Hele historien faller på sin egen urimelighet. 

Svar
Kommentar #174

Tore Czilling

53 innlegg  495 kommentarer

Diskutere?

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Men gidder ikke diskutere det, da Rune tidligere kun ignorerer, misforstår, tillegger beveggrunner eller bare avfeier problemstillinger. Slike er det meningsløst å diskutere med.

Men når dere ikke kommer overens, kan dere da ikke holde dere borte fra hverandre? Man ærer heller ikke Gud med å kaste ut beskyldninger.

Rune skriver som Rune gjør, og jeg ser ett hjerte bak alle anstrengelsene. Men jeg er også overbevist om at Gud kaller Rune til å gå dypere i troen, som Han gjør med oss alle. La Jesus få forandre Rune, og ikke vi!

Jeg er heller ikke så sikker at du og din Kone alltid ærer Gud med deres innlegg, selv om noen anser dem som "kakeoppskrifter" på livet. Men sånn er det med oss alle, vi får det noen gang til i  innleggene, og noen ganger er det katastrofalt.

Jeg har funnet ut at det ikke er så lett å diskutere med deg Arild, og iallefall ikke din kone. Hva med å spørre Herren om litt mer ydmykhet? Se bak alle ordene, og forsøk å se hjertet. Ellers kan man bli hjerteløs selv!

Noen ganger så forstår jeg til slutt at det ikke er noen vist å diskutere med visse vrange og vanskelige mennesker. Fordi alt hva du sier, blir kastet tilbake som "søppel", ihjeltygd og grunntanken i starten av innlegget, blir borte. Å kaste perler for svin er bortkastet. Og her er det mye å lære for oss alle! Retten vår, er det bare Herren som kan gi oss! Mennesklig annerkjennelse er som regel av liten verdi!

Svar
Kommentar #175

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Kjærlighetsprinsippet

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår den kjærlighet du ikke forstår, og du forstår den kjærlighet jeg ikke forstår, vi to lever i to forskjellige verdener. vi er ikke på samme kanal når det gjelder denne forståelsen av Guds ord.

Hei Rune!

Jeg tror egentlig ingen helt fatter hva Guds kjærlighet består i, det er nok ingen vanlig forelskelse. Tenk deg hva han måtte ha følt etter å ha druknet en hel verden under en vannflom! De som stod igjen var Noah og hans familie. Det måtte bli noe innmari mye innavl av en slik beslutning - så jeg tror neppe den er helt logisk forklart. Men Gud måtte ha en vemmelig følelse av å være en massemorder og drapsmann, og hvis årsaken for at han gjorde dette var for at menneskene var blitt onde, så var det nok hans egen feil, da det står i 1.Joh.3.9 at det som er født av Gud ikke gjør synd fordi det som er sådd i ham blir i ham. Så det var nok den første missen hans, den andre var at han druknet alle, nær som familien Noah. Hvis sønnen Satan var født på den tiden, kunne han like godt sidestilles med ham, for Jesus sa til sine disipler som var av Abrahams ætt, at dere har djevelen til far som gjør etter sitt eget ønske, for han har vært en morder og drapsmann fra begynnelsen og står utenfor sannheten.

Nåvel, skriften røper seg noe skikkelig her for i begynnelsen, så var det bare Guds ånd som svevde over vannene og menneskene var druknet, så Gud måtte ha hatt et stort forbedringspotensial når han nå med sorg så ut over verden og så hva han hadde gjort. Heldigvis hadde han oppnådd muligheten til å skape menneskene på nytt, for han merket savnet etter dem, men nå hadde han funnet ut hvordan han måtte gjøre tingene på nytt, for aldri skulle han drukne mennesker mer, nei de skulle bli utsatt for ilden.

Har du hørt for en sadist? Skape menneskene for at de skulle bli til føde for ilden!? - Nei, nå hadde Gud lært av sine feil, nå mente han det godt, men det måtte gjøres på denne måten, for skulle menneskene leve sammen med Gud, måtte de dø først, og så vekkes opp i en ny og forbedret kropp som ikke var av kjøtt og blod, men av hellig ånd. Gud oppnår en enorm kjærlighet ved å kunne erstatte det han selv ødela. Det går frem flere steder i skriften at Gud har menneskelige følelser, og utrykker også anger, så Guds kjærlighet over å kunne reise opp menneskene igjen, slik at han igjen kan være i selskap med dem og nyte det behagelige over og ikke være alene lengre. Ingen liker å være helt alene, selv ikke Gud.

Svar
Kommentar #176

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Czilling. Gå til den siterte teksten.

Jeg har funnet ut at det ikke er så lett å diskutere med deg Arild, og iallefall ikke din kone.

Jeg har da aldri diskutert med deg Tore!

Svar
Kommentar #177

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Czilling. Gå til den siterte teksten.

"kakeoppskrifter" på livet.

Jeg har helelr ikke vært typen som har kommet med noen kakaoppskrifter på livet. Jeg har mye helelr godt ut med at folk må få leve livene sine som de selv vil. Og jeg har også godt ut med at folk er veldig forskjellig, og at selv som ektepar må vært enkelt ektepar finne ut av hvordan dem selv vil ha det. Det er ikke å gi en "kakeoppskrift på livet" 

Svar
Kommentar #178

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Czilling. Gå til den siterte teksten.

Men når dere ikke kommer overens, kan dere da ikke holde dere borte fra hverandre?

Men her kommer jo du Tore med en kakaoppskift på hvordan du mener Arild og rune skal forholde seg tilhverandre. Har bakeren flere oppskrifter på livet?

Svar
Kommentar #179

Randi TunIi

10 innlegg  3750 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Det blir håpløst å finne feil i Guds kjærlighet, når kjærlighet ikke betyr kjærlighet lenger.

Bra sagt :)

Hva skjer når det onde blir kalt godt og det gode ondt? Veldig forvirrende. Og jeg tror det skaper likegyldige mennesker som ikke bryr seg med folk som lider. For det er greit for dem med tortur fordi Guden deres ser på det som godt.

Svar
Kommentar #180

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke er straffbart å bryte ekteskaps- og samboerkontrakter som økonomiske kontrakter. Det må bety at de styrende ikke finner kjærlighet viktig. Mens penger er det store. Dette illustrerer holdninger.

Helt sant! Det er en tragisk pengekjær verden hvor kjærlighet ikke skal bety noe. 

Svar
Kommentar #181

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Men gidder ikke diskutere det, da Rune tidligere kun ignorerer, misforstår, tillegger beveggrunner eller bare avfeier problemstillinger. Slike er det meningsløst å diskutere med.

ja og når en ikke gidder å verken lese eller svare på innlegg hvor han bare fortsetter så har han sin hersketeknikk og storhet i å si at den andre part ble uten svar. Så sitter han der og ser stort på seg selv og tror han er en slags seiersherre. Det er ikke sagt at siste ord er vinneren, men i hans konkuranse verden  som det later til å være så er det tydeligvis slik. Jeg ser ikke på et debatt forum som en konkuranse plass, men et sted hvor man debaterer om div ulike syn og tanker en måtte ha om tema i debatten.Siste ord betyr ikke at den andre er svarløs,men at en ikke gidder mere, da en vet åssen noen bare vil svare. Det er vell noe som heter at den er størst den som gir seg, så la de små få siste ord. Du er flink Arild kan gi deg selv om du ikke er svarløs. modent gjort!

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 91 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 74 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 265 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 91 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 74 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 265 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
10 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 209 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 1 time siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1079 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1215 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1079 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 515 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere