Arne D. Danielsen

295    5446

Har KrF lenger noen relevans?

KrF er i dødens posisjon, nær sperregrensen. Det ser ut til å ha stabilisert seg.

Publisert: 20. jun 2012 / 1537 visninger.

Det er forunderlig at et parti som sliter ikke er mer opptatt av de signaler det gir til omverdenen. Jo da, Hareide og Syversen med flere er av og til i media i forbindelse med enkelte helt ”vanlige” saker, slik som samferdsel, verdskapning o.a.. og som den store hopen blant oss er opptatt av og lar oss engasjere av. 

Men stort sett dukker KrF fram i mediene i forbindelse med senaborter, ultralyd, bioteknologi – og sekkeposten familiepolitikk som de fleste forbinder med kontantstøtte. I tillegg kommer naturligvis kirke, kristenliv og bistand. That’s it. Og slikt blir det ikke nye velgere av. Alle sakene er hver for seg viktige nok, men de engasjerer ikke (parti)politisk ut over kjernen av krf-velgere.

Skal KrF bli å regne med i norsk politikk i årene som kommer, og på kortere sikt ved stortingsvalget i 2013, må de snart komme på banen. Arbeidsgruppen som skulle vurdere partiets politikk etter det begredelige kommunevalget i fjor, har sikkert gjort en omfattende og god jobb. Men de har ikke kommet med noe som vi utenfor partiet har lagt merke til. Ja, bortsett da fra forslaget om likekjønnet vigsel i kirken. Men det ble avlyst dagen etter det ble fremlagt. Slikt er det jo til å bli flau av.

Undertegnede har etterlyst et mer spenstig og også et mer relevant KrF i flere kommentarer her på VD de to-tre siste årene. Dagfinn Høybråten ble faktisk med på en slik drøfting. Men siden har verken jeg og trolig heller ikke andre sett at partiets ledelse har kommet med noen signaler som tyder på at partiet har tenkt seg opp av hengemyra.

Dersom det skulle skje at noen fra KrF faktisk ønsker å belyse dette temaet, så ber vi oss fritatt fra henvisninger til partiprogrammet. Alle partier har programmer som dekker alle gode formål. Men det er i realiteten bare ord, helt til noen gjør enkeltsaker til sine saker og går i krigen for dem. Ingen partier kan være best på alt. Men alle partier kan være gode på noe. Da er det viktig at dette ”noe” også innebefatter saker som engasjerer ut over det grunnfjellet er opptatt av. Det går faktisk an også for KrF å ha en hjertesak som de fleste i Norge er opptatt av. Gode eksempler på slike saker er f.eks. verdiskapning (næringspolitikk) og samferdsel – for å nevne at par.

Det hadde vært interessant om KrF igjen kunne komme på banen og bli et dynamisk parti som ikke ble ignorert og oversett, men som ble regnet med. Det hadde definitivt vært bra for en helt spesiell sak som opptar svært mange langt utenfor kristne miljøer, nemlig den kristne kulturarven sine kår i dagens og framtidens Norge. Der har KrF en stor oppgave. Men uten selv å ha en viss størrelse får de heller ikke utrettet noe stort.

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Rune Holt

8 innlegg  10547 kommentarer

Krf

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

. Det hadde definitivt vært bra for en helt spesiell sak som opptar svært mange langt utenfor kristne miljøer, nemlig den kristne kulturarven sine kår i dagens og framtidens Norge. Der har KrF en stor oppgave. Men uten selv å ha en viss størrelse får de heller ikke utrettet noe stort.

Har latt sjansen gå fra seg i en sak som dette med den kristne kulturarven ved å overlate til Frp å fronte en så viktig sak for de fleste nordmenn.
Når vi ser hva tillitsvalgte i Krf er opptatt av,er det å øke bistand f.eks...PÅ TROSS AV at vi stadig leser om korrupsjon i mange av de landene vi gir til.
De er opptatt av klima i en grad som bikker over til å være fanatisk...Og nettopp DER viser det seg at folk flest ikke tror på menneskeskapte klimaendringer i særlig grad...

Krf er videre i overkant naive i innvandringspolitikken,og ser på islam med altfor naiv og slapp holdning.Mange i Krf har til og med sagt at islam har sammenfallende holdninger i mange saker som kristendommen,og på den måten gjort islam stuerent.

Disse sakene bl.andre saker gjør at mange ser på Frp som et mye klarere alternativ.Det blir for mye ull og hybelkaniner med Krf.

Svar
Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1315 kommentarer

Et KrF i endring..

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Dersom det skulle skje at noen fra KrF faktisk ønsker å belyse dette temaet, så ber vi oss fritatt fra henvisninger til partiprogrammet.

Først må man tenke på at KrF ikke er et Norsk fenomen.  KrF er en del av den internasjonale kristlidemokratiske partigruppen.  Så mange store hopp frem og tilbake i partiprogrammer vil nok ikke skje.  Kristligdemokratene har som vi vet større fotfeste utenom Norden og alle disse parti har sin ideologi basert på de det kristne menneskesynet, nestekjerligheten og forvalteransvaret man lett finner i Bibelen.

I KrF er partiprogrammet under bearbeiding/omskriving.   Du nenvte vigselsrettsaken - det var et typisk eksempel på det.  Interne forslag fra medlemmer i denne prosessen til nytt program blir snappet opp av pressen og presentert som program før program blir vedatt.  Det nye programmet skal først vedtatt neste vår på et landsmøtet.  På det landsmøtet neste år skal også kravet til "kristne" ledere fjernes. Så KrF har nå et gammelt program som går ut neste år som da lages et nytt med henblikk på neste stortingsperiode.  Hvordan KrF blir etter det programmet er spennede.  Uten krav om kristne ledere og nytt som program som er tilpasset det.  Valg av regjerings alternativ kommer vel KrF ut med i løpet av høsten vil jeg tro forstår det.

Du etterlyser KrF i andre tema - de er der med sine gamle saker.    Fjerning av formueskatt på arbeidende kapital i små bedriftene har lenge vært et mantra fra KrF . Det samme type problem når det gjelder arv av private foretak har KrF lenge hatt gode forslag som ikke har blitt hørt/vedtatt.  Noe av kjernevediene i ideologien rundt forvalteransvaret ser vi i praktisk politikk vist gjennom landbrukspolitikken.  KrF har funnet gode løsningsforslag her for å styrke eksistensgrunnlaget for dagens landbruk og gjøre det atraktivt for de unge å velge en kariærevei innen det yrke også. Men prosessen er lang og endringens som er nødvendige er mange. Men KrFs forslag her begynner å få en vis akseptanse i andre miljø også.

Svar
Kommentar #3

Odvar Omland

351 innlegg  550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Alle partier har programmer som dekker alle gode formål. Men det er i realiteten bare ord, helt til noen gjør enkeltsaker til sine saker og går i krigen for dem. Ingen partier kan være best på alt. Men alle partier kan være gode på noe. Da er det viktig at dette ”noe” også innebefatter saker som engasjerer ut over det grunnfjellet er opptatt av. Det går faktisk an også for KrF å ha en hjertesak som de fleste i Norge er opptatt av. Gode eksempler på slike saker er f.eks. verdiskapning (næringspolitikk) og samferdsel – for å nevne at par.

Det hadde vært interessant om KrF igjen kunne komme på banen og bli et dynamisk parti som ikke ble ignorert og oversett, men som ble regnet med. Det hadde definitivt vært bra for en helt spesiell sak som opptar svært mange langt utenfor kristne miljøer, nemlig den kristne kulturarven sine kår i dagens og framtidens Norge. Der har KrF en stor oppgave. Men uten selv å ha en viss størrelse får de heller ikke utrettet noe stort.

Takk for innlegget. Mye jeg kan skrive under på. Men jeg har fortsatt ønske om at KrF skal være et anderledes parti.  Det bør blant annet vise seg i kulturpolitikken. Den "gamle" Bondevik, altså tidligere kirke- og kulturminister Kjell Bondevik var virkelig en kulturåpner, som jeg skulle ønske vi hadde  i dagens samfunn. Uten å gi avkall på vår kristne arv, som må være en hjørnestein for partiet. Var det det Aftenosten tenkte på da en journalist skrev for mange år siden at partiet betydde noe bare ved sitt blotte nærvær. Jeg er for øvrig glad for at KrF er kjent for å følge Ivar Åsens ord: "Eg tykkje stødt det er best å hjelpa dei som treng det mest."

Men hva er det så av den kristne kulturarven man bør  fronte i dagens samfunn? Selvsagt hjelper det ikke om partiet har aldri så god formulering i sitt program om denne arven. Jeg innrømmer  at partiet har en stor jobb å gjøre i "informasjonsbransjen". Både med tanke på å beholde kjernevelgerne og  få nye stemmer.

Konkrete ideer?

Svar
Kommentar #4

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

I DN i går så var det en omtale av Hareide og KRF - ikke særlig pent, ble nesten latterliggjort som Ikke- personen.. Jeg lo ihvertfall av hvor morsomt og godt den var skrevet. Men se på SV og SP! De får gjennomslag for mye tross 3-6% oppslutning. Det kan jo skje KrF en gang også det. Dette er partiet som ønsker svært gjerne pelsdyroppdrett og dyremishandling i Norge samtidig med at de er veldig nøye med det med ekteskap (mellom rett mennesker) og nei til abort.

Forstå det den som kan.

Svar
Kommentar #5

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Kristendommen utryddelsestruet

Publisert over 5 år siden

   Jeg blander meg ikke inn i KFRs indre liv om mange småtingssaker som naturligvis også er viktige, men etter et lengre opphold blant kristne her på verdidebatt er jeg nærmest i sjokk over hvor lite interessert man er i Verdenskristenhetens tilstand. Det virker som om man er fullstendig uinteresserte i at det hver dag føres krig og overgrep mot kristne og deres hellige bygninger og institusjoner. Det skjer såvel i Frankrike som i Pakistan,Irak og Egypt,etc etc

  Det har knapt noen gang i historien vært et slikt behov for et kristent parti i Norge som knytter an til skikkelsen som fordrev pakket ut av templet og sto fram for de nederste.

  En gjenfødelse av KFR forutsetter imidlertid at man slutter med all denne småmumling om bittesmå småsaker, som nærmest virker komisk i mine øyne, men går i tenkeboksen og analyserer hva som må være Kristnes misjon,kall,hengivelse i en situasjon hvor kristendommen er universelt forfulgt.

  Hvem skal redde de kristne der de er utryddelsestruet? Såfremt KRF kan komme fram til en adekvat strategi på dette spørsmålet,så er man faktisk på vei til en

   "Men det fete og sterke vil jeg ødelegge; jeg vil røkte det efter hva rett er."(Esekiel)

     

Svar
Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1315 kommentarer

I Norge også ?

Publisert over 5 år siden
Jan Hårstad. Gå til den siterte teksten.

Hvem skal redde de kristne der de er utryddelsestruet?

Norge har de siste 200 år endret seg fra en Nasjon med reglionsfrihet til en Nasjon fritt for religion. Denne utviklingen startet lenge før KrF var påtenkt. 

Det du tar opp her er det forskjellige politiske styreformer hvor politikk er blandet med religion.   Mange oppfatter f.eks Islam som et politisk styresett med en religiøs argumentasjon og ikke en religion i seg selv.   Tilsvarende tanker finnes i katolsk dominerte land hvor kirken har en mer sentral plass i det politiske spill og den innsetter politiske ledere.  Med våre vår lutherske tradisjon har kirken forsøkt å holde seg politisk nøytral og dermed også mistet sin betydning politisk.  Som en konsekvens av kirkens "nøyrale" rolle har også kirke medlemmene holdt seg stort sett politisk passive.  Dette har ført til at det kristne budskap og grunntanker har blitt skjøvet til side av den politisk styrte samfunnsutviklingen de siste 200 år. 

Demokratiets grunntanker er menneskesynet og dets rettigheter.  Ikke alle politiske styresystemer deler de vårt mennesyn og har andre verdier som settes høyere ( religion,lover , tradisjon). Så hva er lite et politisk parti i Norge kan gjøre med utviklingen i andre land er vel minimalt, men det å være en vaktbikje som å forsøke å demme opp for at Norge blir fritt for religion kan det nok være. Dette har det nok bidratt med oppigjennom årene og vil nok forsette med - så lenge velgerne gir KrF mulighet til det.

Svar
Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Lite håp

Publisert over 5 år siden

Problemet for partiet er vel strengt tatt at de har sitt velgergrunnlag i en motkultur som sakte men sikkert forvitrer, altså i den tradisjonelle legmannskristendommen. Det er vel et trekk at medlemmene av mer "moderne" frimenigheter søker i andre politiske retninger. Med andre ord mer enn å være en representant for det religiøse Norge fremstår det, har det tradisjonellt fremstått, som en representant for en snever del av kristen- Norge, altså det har representerte en sub-kultur. For her må man huske på at Krf aldri har vært et kristligdemokratisk parti av konvensjonell europeisk type, men snarere et religiøst parti for de som måtte oppfatte seg selv som personlig frelste (hva nå det måtte innebære). Slik sett har partiet nok trukket en kulturell grenselinje mellom seg selv og sin kultur vis a vis resten av det norske samfunnet. Partiets eneste overlevelsesmulighet er derfor på sikt å omformes til et tradisjonellt kristlig-demokratisk parti, og ikke lenger fremstå som et" religiøst" parti. Jeg betviler imidlertid at det vil la seg gjøre, kjernen i medlemsmassen er nok heller mer intressert i å gå til bunns som "de ranke og de rene", heller enn å kompromisse med storsamfunnets kultur og verdier som de alltid har stått i en opposisjon til. Slik sett stiller de på linje med gamle fanatiske kommunister.

Svar
Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ei grei analyse, Arne

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

I tillegg kommer naturligvis kirke, kristenliv og bistand

men du gløymde vel at KrF sine stortingsrepresentantar har plikt på seg til å melde seg inn i Israels vener.

I mi bygd har KrF hatt ei sterk stilling og stort sett stått for ein pragmatisk og samfunnsnyttig politikk, men dei har ingenting som direkte skil dei frå andre parti. Velgermassa viser ein stabil trend nedover og nedover. Det er til og med vanskar med å finne nok namn til politiske lister.

Og dei mest konservative kristne og hardnakka kristensionistane har flytta over til FRP!

Partiet er ikkje utryddningstrua, men er på veg til å verte ein raritet.

Svar
Kommentar #9

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Bemerkning til Kjell Haugen

Publisert over 5 år siden

  Før eller senere vil det gå opp for kristne som tilhører vestlig sivilisasjon at den demografiske utviklingen fører til at den vil utgjøre et lite hardt presset mindretall i verden når verdensbefolkningen kommer opp rundt 10 milliarder. På det tidspunktet har verdensøkonomiens senter blitt Asia og høyst sannsynlig er muslimene igang med å sette opp et Kalifat hvor de kristne lever på nåde og betaler beskyttelsesskatt.Jizya.

    Tanken om at det er lite et lite kristent parti i et lite land kan gjøre er farlig fordi den kan brukes som unnskyldning for ikke å gjøre noe særlig med de store problemene kristendommen står overfor.

   I Syria er det slik at både gresk-ortodokse og katolske kristne holder seg med egne informasjons- telegrambyråer som naturligvis viser et helt annet bilde enn hva norsk Nato-propagandapresse varter opp med.

   Hadde jeg hatt noen innflytelse i KRF,ville jeg sørget for å løfte fram denne alternative informasjonen og partiet ville ha pådratt seg interesse og oppmerksomhet for en slik praksis.Langt utenfor partiskaren. Akkurat det samme gjelder for det koptiske samfunnet i Egypt som nå befinner seg mellom barken og veden i et tiltagende voldelig samfunn.

  Det er altså en hel rekke saker KFR kan gjøre for å bli noe i norsk politikk,men det handler selvsagt om å våge å tenke nye tanker. Hvis det er fraværende i vilket som helst parti,forsvinner det. Det er livets lov.

  Kristendommer er første forsvarslinje i europeisk sivilisasjon. Ryker den,ryker andre og tredje linje også. Såpass burde selv pragmatikerne forstå.

Svar
Kommentar #10

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Kjell Haugen - ikke helt slik...

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Kristligdemokratene har som vi vet større fotfeste utenom Norden og alle disse parti har sin ideologi basert på de det kristne menneskesynet, nestekjerligheten og forvalteransvaret

Det er et dramatisk skille mellom de store og statsbærende kristendemokratiske partiene nedover i Europa og de små kristelige partiene i Norden – som ofte mer bærer preg av å være særinteressepartier. Innimellom kan en lure på om de også heller over i sekteriske.

Uten at jeg kjenner til det indre livet i KrF, så har jeg oppfattet at dette har vært et tema siden Bondeviks dager. Noen vil at KrF nettopp skal rette seg inn mot en kristendemokratisk retning, slik som de vi finner sør for Danmark. Andre holder igjen. Dersom de velger en slik linje, betyr det å måtte tone ned noen av dagens kjernesaker (men ikke å forlate disse sakene) og i stedet favne videre. Et lite parti må imidlertid ha noen markeringssaker. Mitt anliggende og etterlysning er at KrF burde finne seg en eller to viktig saker utenom de tradisjonelle som er nevnt i innlegget.

Ellers i din kommentar # 6 (2. avsnitt) er jeg redd for at du ville få betydelig motbør fra en religionshistoriker eller fra hvilken som helst historiker for den sakens skyld. Det er trolig en forskjell på kristendommen generelt og islam når det gjelder tilnærmingen til politikk. Islam har, slik jeg forstår det og som du skriver, et uttalt politisk anliggende. Når det kommer til den lutherske vs. den katolske retningen innenfor kristendommen, så tror jeg ikke at det grunnleggende er en vesentlig forskjell i f.h.t. det å blande politikk og religion. Da kirken stod sterk i Norge, hadde den stor politisk innflytelse. I de land der den katolske kirken står sterkt i dag, har den adskillig større politisk innflytelse enn det den lutherske kirken har i dagens Norge. Her er regelen den at store og dermed også sterke institusjoner i ethvert samfunn også får, alternativt tar seg politisk makt. Den norske kirke gjør derfor lite av seg politisk i dag mot det den gjorde for hunder år siden og tidligere.

Ellers er jeg enig med Jan Hårstad. KrF burde virkelig være det partiet som stod opp mot kristenforfølgelse – uansett hvor på kloden den finner sted. Og som Hårstad, tror jeg det ville markere KrF på en positiv måte langt utenfor kjernevelgernes rekker.

Elias Vågnes peker på et viktig forhold. Der KrF er stort og slagkraftig og har makt og innflytelse opptrer de som andre partier. Dersom partiets innflytelse lokalt på Vestlandet svekkes, er det derfor trolig mer på grunn av moderpartiets puslete profilering enn de lokale partienes evne til å styre og å vekke tillit.

Svar
Kommentar #11

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Aarsund, Omland og Holt

Publisert over 5 år siden

Aarsund. Din analyse, som muligens også kan være utdypning av min egen, er viktig og riktig. Jeg slutter meg til den uten forbehold.

Omland. Din påpekning av KrF som forkjemper og forsvarer av kultur, og da kanskje spesielt den kristne kulturarven, er jeg enig i. Dette er et område der KrF, dersom de virkelig markerer seg, kunne få positiv oppmerksomhet, høste sympati og muligens få en del velgere. Forstår Hårstad slik at han etterlyser dette også i et annet perspektiv, nemlig i f.h.t. innvandring og dermed de store og raske demografiske, kulturelle og religiøse endringene. Dersom ikke KrF skulle stå opp for nettopp dette, hvem skulle da gjøre det? Jo, de finnes. Da er det ikke lett å forstå at KrF ikke tar grep om det som burde være et av partiets viktigste ideologiske og kulturelle saker.

Holt. Det som er nevnt ovenfor, er sammenfallende med det du selv er inne på. Det at KrF overlater denne viktige arenaen til andre – enda så uforklarlig den enn høres ut. At KrF er et tolerant parti, er positivt, men et sted burde grensen for toleranse gå – også for KrF. Nettopp dette partiet burde tore å heve stemmen mot det negative ved innvandring og de endringer som er nevnt ovenfor. Det er imidlertid politisk ukorrekt. Og når partiet velger å dilte etter det "aksepterte" på dette området, er de i utakt med svært mange velgere, men trolig mest av alt sine egne kjernvelgere. Da er de dømt til å tape velgere også i den enden. Den største frykten blant majoritets-befolkning er ikke at det blir ei ny kebabsjappe på nærmeste gatehjørne. De fleste av oss er ikke intolerante overfor fremmede, men vi ønsker å bevare det vi kjenner som vår egen positive identitet. Det er svært viktig for svært mange av oss. Den er ikke direkte truet i dag. Men det er ikke sikkert at den ikke vil være truet noe fram i tid. Et visjonært politisk parti med solid kristen forankring burde være blant de som ser dette og, og som sagt, tore å stå opp for det de bokstavelig talt tror på, nemlig den kristne kulturen og de kristne verdiene.

Når dette er sagt, mener jeg at det også finnes andre viktige saker av mer verdslig karakter som også KrF burde satse på og legge seg på hjerte – som en hjertesak. Det er, som nevnt, mye å ta av.

Svar
Kommentar #12

Odvar Omland

351 innlegg  550 kommentarer

Enig

Publisert over 5 år siden

Enig merd siste taler

Svar
Kommentar #13

Kjell Haugen

6 innlegg  1315 kommentarer

Et KrF i endring?

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Det er et dramatisk skille mellom de store og statsbærende kristendemokratiske partiene nedover i Europa og de små kristelige partiene i Norden – som ofte mer bærer preg av å være særinteressepartier. Innimellom kan en lure på om de også heller over i sekteriske.

Dersom man tar seg tid til å se på den katolske kirkes sosial lære

(  http://www.katolsk.no/praksis/sosiallaere/artikler/sosiall.pdf  )

med tilhørende sosiale orden , vil man der kunne finne igjen mye av den samme tema og ordbruk i KrF sin politiske ideologi om man studerer den ideologiske delen av partiprogrammet.  

 (http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/politikk/politisk-program )

Det jeg savner fra DNK er noe tilsvarende som  "sosial læren" i DKK.  Den spriker politisk i alle retninger og det er politiske budskapet som kommer fra den kanten er veldig tilfeldig.

Men som sagt er jeg veldig spent på neste års program fra KrF for knytningen til kristent lederskap blir borte - om dette vil gjenspeile seg igjen i partiprogrammet også.

Svar
Kommentar #14

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1920 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Tilsvarende tanker finnes i katolsk dominerte land hvor kirken har en mer sentral plass i det politiske spill og den innsetter politiske ledere.

I hvilke land (bortsett fra Vatikanstaten) innsetter Den katolske kirke politiske ledere??

Svar
Kommentar #15

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Kristne kulturminne og jordbruk

Publisert over 5 år siden

For de i Norge som ikke har lyst til å bedra seg selv: de politiske og økonomiske elitene i verden går nå aggresivt løs på oppgaven å bygge den globale regjering. Vårt hjemlige nomenklatur er i avantgarden av dette, sammensmelting av religionene og likvidering av de nasjonale statene og disses individuelle kulturer.

  Etter mitt skjønn er dette hovedpoenget i alt som foregår nå og det norske folk kan deles inn i to hovedgrupper: globalistene og venner som vil utradere Westfalen-avtalene og FN-prinsippene om  nasjonalstatens suverenitet. Nasjonalitetsprinsippet er globalistenes hovedfiende.

  Ser man på fri debatt på webbene er det hundretusener av nordmenn som har forstått dette forlengst og deres protest ytrer seg på ulikt vis. Debatten om de ulike visene kan vi ta en annen gang.

  Skal KRF fornye seg må de etter mitt skjønn først ta en stilling til spørsmålet: er partiet tilhenger av Westfalen/FN-prinsippene om nasjonalstatens politiske suverenitet eller er de for Globalisme med likvidering av nasjonalstatsprinsippet?

  Hvis KRF havner på det siste standpunktet,følger en del politiske posisjoner logisk av dette: oppretthold av en selvforsynt jordbruk,oppretthold av nynorsk for de som vil det,og ikke minst: ivaretakelse av det som er vår kulturarv; forfalne kirker,stavkirker,minnesmerker,etc til opprettelse av institusjoner/museer som ivaretar en Anders Hovden, Vinje, Mortensson Egnund,Garborg,Hans E.Kinck,etc etc Et prosjekt rettet bevisst mot postmodernistisk historieløshet og intellektuelt jåleri.

 Et nytenkende KFR har en historisk misjon i det å fremme,ivareta den norske kulturarven på en rekke områder.

  Faktisk er det sånn at de globalistiske institusjonene om mat,har allerede lagt planer om hvor og hvordan verdens matvareproduksjon skal organiseres - veldig mye i Afrika - men fakta om denne planleggingen  dukket ikke opp under siste jordbruksstreik. Jeg skrev en artikkel om dette på Siste Skanse.(www.sisteskanse.net/)

 De som tror at et kristent kulturparti har utspilt sin historiske rolle kan umulig skjønne situasjonen i dagens verdenspolitikk.

 

Svar
Kommentar #16

Kjell Haugen

6 innlegg  1315 kommentarer

Vigsling av konger..

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

I hvilke land (bortsett fra Vatikanstaten) innsetter Den katolske kirke politiske ledere??

Tenker her på den gamle tradisjonen med at ypperstepresten i landet vigsler nyinnsattet konger til sitt embedet. Gammel utdøende tradisjon i mange kongedømmer..

Svar
Kommentar #17

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Behøver ikke å gå over bekken etter vann

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Tenker her på den gamle tradisjonen med at ypperstepresten i landet vigsler nyinnsattet konger til sitt embedet. Gammel utdøende tradisjon i mange kongedømmer..

Dette temaet er i utgangspunktet en debatt mellom deg og Isak Aasvestad. Han svarer godt for seg selv. Men jeg kan ikke dy meg. I 1991 ble vår egen konge vigslet i Nidaros av daværende biskop, den lutherske Finn Wagle.

Det er altså ikke lett å finne de store forskjellene mellom katolske og lutherske land (der de respektivt er dominerende). De har begge (hatt) politisk innflytelse alt etter hvor stor betydning de har i landet. Som nevnt i en tidligere kommenter, så varier dette, men altså ikke i forhold til om det er katolsk eller luthersk. I hvert fall ikke i særlig grad.

Svar
Kommentar #18

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Er ikkje Kongen

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

De har begge (hatt) politisk innflytelse alt etter hvor stor betydning de har i landet.

framleis kyrkjas høge beskyttar?

Svar
Kommentar #19

Kjell Haugen

6 innlegg  1315 kommentarer

Nedjustering..

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

framleis kyrkjas høge beskyttar?

Beklager feil ord.. det var ikke vigsling, men signing. Men tradisjonen med Kroning er eldre.

De gamle stats-systemene var det kirken som kronet den ny kongen til Konge. Siste Konge som ble kronet i Norge var Haakon V.    Kroningsparagrafen ble fjernet fra grunnloven i 1908.

En liten nyanseforskjell i Kroning og signing.

Olav V , Kong Harald og Dronning Sonja er signet av kirken for å motta velsignelse av kirken for sitt arbeide som Konge og Dronning.

Svar
Kommentar #20

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Ja, nettopp...

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.

Olav V , Kong Harald og Dronning Sonja er signet av kirken for å motta velsignelse av kirken for sitt arbeide som Konge og Dronning

... og forskjellen er?

Så sent som i 1905 vigslet kirken den norske monarken.

Kirkens rolle, enten den vigsler eller signer, er altså tett sammenved med statens, enten den er katolsk eller luthersk. Hele mitt poeng er altså den manglende forskjellen på lutherske kirker og katolske kirker. Der de har en sterk stilling, har de og utøver de også politisk makt - om så symbolsk, enten det er vigsling eller signing. Og, som Elias skriver, kongen har vært inntil nylig og muligens fortsatt er kirkens overhode.

Svar
Kommentar #21

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Øredøvende taushet

Publisert over 5 år siden

Tanken slo meg sånn aldeles plutselig. Har KrF-folk et selvpålagt forbud mot å delta i debatter om KrF. Eller er det et sentralt påbud? Partiet har besluttet å vente med å offentliggjøre sin beslutning om hva de skal satse på etter valget neste år. Om dette er for å gjøre seg interessante, er uvisst. Det kan imidlertid se ut til at denne tilbakeholdenheten gjelder for all debatt om partiet. Da er man i alle fall garantert lav temperatur omkring eget parti.

Svar
Kommentar #22

Odvar Omland

351 innlegg  550 kommentarer

På banen

Publisert over 5 år siden

Ja, jeg skulle nok ønske at mine partivenner var mer på banen, for eksempel her på  verdidebatt.no.

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 91 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 75 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 266 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 91 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 75 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 266 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
11 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 209 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 2 timer siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1080 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1215 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1080 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 515 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere