Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Mer enn sykdom

Når rettssaken etter 22. juli nå avsluttes, flyttes fokus omsider bort fra gjerningsmannens hode og til det saken dreier seg om: Onde handlinger.

Publisert: 19. jun 2012 / 1139 visninger.

Hvis Anders Behring Breivik er en narsissist, må det ha vært en dyp tilfredsstillelse å oppleve at så mange mennesker bruker så mye tid på å analysere hans personlighet. 

Den siste dagen før prosedyren rettes heldigvis søkelyset igjen mot de som ble rammet av terrorhandlingene: Noen av dem som ikke har fått status som fornærmede, men som likevel er ofre - det vil si de pårørende. De satte sitt preg på sakens første fase med sin stille tilstedeværelse. Men nå skal noen av dem få ordet.

Siste ordet i saken blir heller ikke sagt av verken juristene eller tiltalte. Det er ofrene som får ordet til sist. Fire av de fornærmede skal få komme med såkalte bemerkninger på fredag. Det er bra retten har sørget for at fokuset flyttes tilbake til det saken gjelder.

Riksadvokaten benytter nok på sin side dagen i dag til å bestemme seg for hva aktor skal si i retten i morgen: Er Breivik strafferettslig tilregnelig? Det mest sannsynlige er at aktoratet og forsvaret kommer med hver sine påstander. Så må dommerne velge.

Det er bra at dommerne har fått et reelt valg ved at psykiaterne ikke er enige om diagnosen. Vi har fått en god anskueliggjøring av at psykiatriske diagnoser ikke er den endelige sannheten om et menneske. Diagnoser er ikke laget for å svare på slike spørsmål. De er verktøy i behandlingen av pasienter, og er konstruert ut fra det formålet. Derfor bør ikke psykiatrien alene avgjøre spørsmålet om straffansvar. Som Einar Kringlen - en av veteranene i norsk psykiatri sa i retten: Ikke all ondskap er sykdom.

Men det betyr ikke at avgjørelsen skal fattes av folkeflertallet. Advokat Cato Schiøtz er farlig nær en slik tankegang når han mener dommerne må ta hensyn til «den alminnnelige rettsfølelse» når de feller sin dom. Dommerne skal ta stilling til de opplysningene som er kommet fram i saken ut fra gjeldende norsk lov, og det kan innebære at de bestemmer seg for noe annet enn hva flertallet ønsker.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ben Økland

12 innlegg  3729 kommentarer

Militant nasjonalisme

Publisert rundt 5 år siden

Rettspsykiaterne Sørheim og Husby skulle vurdere terroristens virkelighetsforståelse for å svare på om den var realitetsbristende eller ikke. Det var den, mente de. Publikum kunne ikke begripe hvordan tiltalte, med så god evne til i praksis å forholde seg til omverdenen, kunne lide av paranoid Schizofreni. 

Den påfølgende debatten førte til søkelys på både rettspsykiatrien som institusjon og til dels også på norsk strafferett. Det er positivt med kritisk analyse og debatt av sentrale samfunnsinstitusjoner. Folks alminnelige rettsoppfatning skal være en rettskilde. 

Så begrunnet Sørheim og Husby sine diagnostiske funn i retten, og for åpen fjernsynsskjerm. Anders Behring Breiviks virkelighetsoppfatning var bisarr, sa de. 

Breivik sier han er militant nasjonalist. Det er 67 fredelige år siden sist militante nasjonalister utførte voldshandlinger av tilsvarende dimensjoner i Norge. 

Selv om militant nasjonalisme, nå som før, bygger på en ideologisk virkelighetsforståelse som er både bisarr og paranoid, så deles den av mange. Den er et politisk og kulturelt fenomen. 

Sørheim og Husbys tabbe var at de dessverre på viktige punkter kom i skade for å diagnostisere ideologien i stedet for observanden. Psykiaternes virkelighetsforståelse sviktet. Lærebøkene deres hadde ikke forberedt dem godt nok. 

Tiltalte vil forsvare seg mot Sørheim og Husbys diagnose. Normale regler slår fast at tvil skal komme tiltalte til gode. 

Så sier mange, vanetenkende, journalister og jurister at i et slikt tilfelle bærer tiltalte bevisbyrden for at diagnosen ikke stemmer.

Det er bevisført tunge, psykiatrifaglige synspunkter mot Sørheim og Husby sin diagnose og for at Anders Behring Breivik skjønner den praktiske virkeligheten rundt seg svært godt og har normale, kognitive evner til å bearbeide den med. Det ville være justismord å kreve at forsvaret skal måtte bevise dette på en måte som er hevet over tvil. Det å håpe at retten makter å holde tunga beint i munnen gjennom bevisvektingen.

Ideologien til militante nasjonalister bør behandles i det alminnelige, offentlige ordskiftet. Straffeloven har ingen konkrete bestemmelser om militant nasjonalisme, verken i gammelnazistisk eller nymotens utgave. Derfor kan ikke ideologien som sådan pådømmes i retten.

Tiltalte skal dømmes for sine handlinger.

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Godt og blandet
28 minutter siden / 258 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 1 time siden / 773 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Jesus er større enn norsk politikk
rundt 2 timer siden / 415 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 2 timer siden / 5226 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 2 timer siden / 5226 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Jesus er større enn norsk politikk
rundt 2 timer siden / 415 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 3 timer siden / 5226 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Å finne seg selv
rundt 3 timer siden / 1139 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap
rundt 3 timer siden / 1815 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Å finne seg selv
rundt 3 timer siden / 1139 visninger
Les flere