Erik Lunde

121    83

Skandaløs energimangel i Afrika

Afrika mangler ikke energiressurser. Derfor er Afrikas energimangel skandaløs.

Publisert: 19. jun 2012 / 2171 visninger.

FN generalsekretær, Ban Ki-moon, har gjort ”Energy for all” til et hovedtema for 2012. Ingen er i tvil om at tilgangen til energi er avgjørende for å skape utvikling. 1,3 milliarder mennesker er fortsatt uten tilgang på elektrisitet. 2,7 milliarder er avhengig av å lage mat over bål, noe som skaper store helseproblemer.

Mange sivilsamfunnsorganisasjoner frykter imidlertid at FNs initiativ ikke vil komme de fattigste til gode. 100 organisasjoner har levert en uttalelse til FN-toppmøtet i Rio, der de uttrykker bekymring for at det ikke vil gi energitilgang i rurale områder i utviklingsland og kritiserer ”Energy for all” for være for business-rettet. Selv om organisasjonene støtter generalsekretærens initiativ, er det bekymring for at det ikke legges inn incentiver som sikrer energitilgang til de minst lønnsomme energikundene i utviklingsland.

Dette er utvilsomt en begrunnet frykt. Selv om energiressursene i utviklingsland er fenomenale, har ikke disse tiltrukket nødvendige investeringer og kapital. Årsakene til dette er sammensatte. Svake styresett er et viktig element. Men det er også slik at investeringer kommer der kjøpekraften er sterkest. Et for næringsrettet energiiniativ vil kunne få en slagside og ytterligere marginalisere de aller fattigste.

Samtidig er det nok utopisk å få til en omfattende satsing på energi uten samarbeid med privat sektor. Alle som har fulgt FNs klimaforhandlinger, vet hvor vanskelig det er å få finansiering av klimatiltak på plass. I årene som kommer vil det være enorme behov for finansering av tiltak på klima, tilpasning til klimaendringer og utbygging av energi. Statlige bidrag vil ikke kunne levere dette alene. Men det er avgjørende at det utarbeides mekanismer som sikrer at en slik måte å finansiere klimatiltak på også kommer de minst kjøpesterke til gode.

Slik sett har det norske energiiniativet, ”Energy+”, kommet lenger. Her stilles det tydelige krav til resultater for de fattigste.

”Mangelen på energi i Afrika er en skandale”, sa Alison Doig fra Christian på en side event på Rio+20 i dag. I Afrika sør for Sahara lever 500 millioner mennesker uten elektrisitet og 80 prosent må lage maten sin over åpen flamme. Skandalen blir ikke mindre når man vet hvilket potensial Afrika har for fornybar energi. Solenergi, vindkraft, bioenergi, vannkraft og geotermisk energi gir mer enn nok ressurser for å dekke Afrikas behov for energi. I stedet holdes Afrika i grep av dyr og forurensende fossil energi. 

Erik Lunde, internasjonal rådgiver i miljøstiftelsen Zero - blogg fra Rio+20 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Asbjørn E. Lund kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
10 minutter siden / 5954 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
18 minutter siden / 3918 visninger
Anders Helge Myhren kommenterte på
Det evige livet og fortapelsen
33 minutter siden / 706 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 1 time siden / 3918 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Den uutryddelige synden
rundt 3 timer siden / 607 visninger
Rune Holt kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 3 timer siden / 3918 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 3 timer siden / 5954 visninger
Roald Øye kommenterte på
Det er makt i de foldede hender.
rundt 3 timer siden / 1251 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 3 timer siden / 3918 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 4 timer siden / 3918 visninger
Rune Holt kommenterte på
Tjukke i huet som makrell
rundt 4 timer siden / 436 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forsone seg med 22. juli
rundt 5 timer siden / 285 visninger
Les flere