Mette Solveig Müller

53    4830

"Da ijtihads porter ble stengt"

Dette begrepet, ijtihad, kom til meg i natt. Begrepet står for en selvstendig tolking og forståelse av de hellige tekster innenfor islam. At itjihads porter ble stengt, forteller meg om en statsmakt som ønsker kontroll.

Publisert: 19. jun 2012 / 990 visninger.

At "itjihads porter stenges" kommer inn i tidlig middelalder  kan vel nærmest oppfattes som at opposisjon mot samfunnets vedtatte forståelse  ikke lenger er tillatt? Nå skal vi samle oss under en felles forståelse som våre øverste myndigheter har kommet fram til. Dette skjedde etter veldig mye kaos i årene 650 -850 hvor den islamske læra ble forvaltet av krigsmakter.

Vi ser vel tydelig en statsmakt som ber sitt folk om underkastelse,  om denne felles forståelsen, og ikke under den ene Gud? En opposisjon er ikke lenger tillatt - nå skal vi ha ro under den forståelsen statsmakten har kommet fram til.

Vi har til nå hatt en statskirke, hvor vi kjenner igjen tanken og ideen, at samfunnets lover skal hvile på de evige sannheter forkynt fra tidenes morgen, for oss i bibelen  (Pred.1 kap.) Og denne forståelsen av politikken, har alltid hvilt på vår "høyeste felles forståelse" av de hellige tekster. Kirken har befestet sine sannheter som alle i samfunnet må underkaste seg.

Men akkurat nå, er vi kommet i den situasjon at vår stat ikke lenger har sitt fundament i de hellige skrift. Vår tekstforståelse spriker for mye til at den kan fungere som en samlende "Enhet". Dette er vel verd å tenke grundig over. Fundamentet hviler mer på tradisjon og statsmakten står absolutt friere til å definere den ideologi som vi skal samles under.

Samtidig har vi denne Breiviksaken gående, hvor retten på torsdag vil avgjøre om Breivik er tilregnelig eller ikke. Blir har erklært utilregnelig, vil det ramme alle oppegående mennesker som på noen måte kan forbindes til det som vil kalles hans syke univers. Det gjelder både i henhold til troslære og ideologi.

Og rettssaken har vært ført i full offentlighet, med alles øyne på seg. Den har innehatt en sjelden verdighet. Bare en eneste skokaster har uttrykt sine følelser. Og tvilen kommer alltid tiltalte til gode.....???

Og jeg som trodde denne tvilen gjaldt dersom det på noen måte hersket tvil om gjerningsmannen hadde utført ugjerningen eller? Har da aldri hørt om psykiatri i en slik sammenheng?

Mitt store spørsmål er om denne saken nå handler om at "ijtihads porter stenges"? Vårt samfunn er i forandring. Alle meninger er ikke lenger like velkomne. Noen har påtatt seg å være "bærere av lyset" og forståelsen for oss.

Men for meg blir det enda viktigere å påpeke at:

Kristendom + islam  = SANT         

At vi søker lyset og ikke lar andre definere det for oss. Så får vi skape vårt samfunn derfra. Den som lærer et annet menneske virkelig å kjenne (Jesus?), har lært seg selv å kjenne. La kjærligheten få gode vilkår.

Det er vel tid for å søke den sanne og sunne læra? Forkynt fra evighet til evighet for oss mennesker?

med vennlig hilsen mette

som beklager atdet vil kunne gå en tid før jeg kan svare.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Mette Müller, og månelys

Publisert over 5 år siden

"Men for meg blir det enda viktigere å påpeke at:

Kristendom + islam = SANT"

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Din frimodighet og virkelighetsforståelse kjenner nok ingen grenser når du kan påstå og forkynne noe slikt.

Nesten fra første stund ærklærte  den islamske profet at jøder og kristne (bokens folk) var islams fiende nr 1.  Jesus ble oppfattet som en slags profet, men langt fra det som Jesus selv fortalte at han var.   Jeg oppfatter deg slik at dette bildet av Jesus har du tatt til deg. Men da kan du ikke påberope deg å være den sanne bærer av "lyset"

Det må i så fall være månelyset.

 

 

 Matt24,5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange.
Matt24,11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

 

Svar
Kommentar #2

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ca år 70.

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Dette skjedde etter veldig mye kaos i årene 650 -850 hvor den islamske læra ble forvaltet av krigsmakter.

Tempelets fall er menneskets tap av spirituell sans, kontakt og kommunikasjon på et høyere plan enn vi i dag er kjent med.

Fallet resulterte i framvekst av jødedom, kristendom og islam, selvkonstruerte system som var lett å styre av autoriteter grunnet vårt egoistiske begjær etter mer nytelse og frykt for det ukjente (det som før fallet var kjent), "den sunne og sanne" lære som utvikler etterfølgeren (av læren) ble forvrengt, redusert til til menneskebud, påfunn, fysiske aktiviteter og ritualer for om mulig oppnå en høyere (ny) tilstand. Vi tror vi kan oppnå et nytt liv uten å gjennomføre de restriksjoner av egoismen som kreves.

På dette viset er vi i totalt kaos, som blir verre om vi ikke avdekker Lyset i Torah heller enn loven.

Svar
Kommentar #3

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hvem som kom.

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Matt24,5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange.

Fx. kristendommen er en slik som "kom i mitt Navn".

Navnet er Skaperens egenskap, den Skaperen som er En Giver som løfter mottakeren opp. Kraften som står bak all skapning ble degradert til en menneskeskapt teori om Den Ene og hans Navn, vi mistet kjennskap og erstattet den med kunnskap -teologi.

 

Svar
Kommentar #4

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Et kompliment?

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Kristendom + islam = SANT"

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Din frimodighet og virkelighetsforståelse kjenner nok ingen grenser når du kan påstå og forkynne noe slikt.

Om du mener det til forkleinelse eller kompliment, at jeg har frimodige ytringer og bringer "månelys" inn i debatten kan vel også diskuteres? Jeg velger å ta det som et kompliment:-)

Er frimodighet en synd? - Månelyset låner sin glans fra solen, og har den fantastiske evnen at den kan opplyse oss om det blir stummende mørkt omkring oss. Eter mitt skjønn trenger vi både større frimodighet og mer "månelys", for å komme ut av det mørket som nå senker seg?

"Lyset" er virkelig det samme, om stakene (den religiøse tradisjon) er forskjellige. Om jeg ber 5 ganger om dagen eller 3, eller holder sabbaten spesielt hellig betyr mindre. Det handler mest om at vi våger å gå på den veien som vil gjøre oss mer årvåkne for det som skjer i denne Guds verden, og søker å bringe vårt forvalteransvar opp på et høyere nivå enn i dag. Gudsfrykt handler om årvåkenhet, lært jeg en gang for lenge siden.

Skal vi fortsette med å betrakte hverandre som fiender ut fra rase. religion, kultur eller annet, vil dette bare føre oss den vei vi ikke ønsker.

Jeg startet mine skriverier her på VD, om at jeg ønsket vekkelse for alle religiøse tradisjoner. Alle religiøse tradisjoner har den essensielle kilden i seg som kan tenne vårt indre lys , slik at vi får større tilgang til dette "månelyset" vi trenger i mørket :-)  Dette er også er definert som kvinnekraft (som vi utvinner av våre sanne følelser), og det er en kraft  vi må få i ballanse med den maskuline ilden, som ensidig dyrker "fornuften".

 

Jeg hadde virkelig håpet at vi troende kunne stått sammen om dette overfor de sterkere kreftene bak den "fysiske og materielle himmel" som ved sitt stadig økende forbruk vil gi oss adgang til himmelen med alt vårt verdslige gods? For det er i denne hemningsløse læra om glede i stadig større forbruk, at jeg aner de største farlige profetene? - Min trosglede handler om fraværet av avhengighet i så stor grad som mulig.

Alle har vi fått en sjel vi kan utvikle. Om jeg går alle mulige skoler og får høy kompetanse innen mange humanistiske fag, er det ingen garanti for noen "høyere bevissthet" hos den faglærte. Et enkelt menneske, - fullstendig ulært, - vil kunne evne å se med adskillig større klarhet, enn et helt team med utdannede spesialister. Så vanskelig er det når det menneskelige potensialet skal vurderes. Vi trenger å ta fatt på "Veien". Og vite at dette er løsningen, om de frie ytringer blir innskjerpet.

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #5

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Så enkelt...

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Tempelets fall er menneskets tap av spirituell sans, kontakt og kommunikasjon på et høyere plan enn vi i dag er kjent med

og så tilsynelatende vanskelig, er det å forstå, at kunnskaper om den åndelige virkelighet ikke kan la seg forklare med noe annet enn "Fysiske bilder". Bilder som har skapt kulturer og taler til oss fra mye av den verdifulle kunsten vi omgir oss med. Og er bilder som går igjen i de ulike kulturene, slik vi også ser at eventyrene har vært på vandring over landegrensene med sin "åndelige føde" til barna.

Slik salget av bildet "Skrik", nettopp ble solgt for en svimlende sum? - Kanskje fordi dette "Skriket"  uttrykker våre nærmest "kollektive følelser" - som så mange av oss opplever i vår tid? - Et "sjelens indre skrik etter sann føde"? -  Jesus mettet alle med sine små "fisk og brød", - noen  "mannakorn" som tente deres hjerter.

Kunne vi mennesker bare enes om den "sanne vitenskapens erkjennelser) og den høyeste visdom overlevert fra våre forfedre til alle kommende slekter. For det er jo dette "nye sivilisasjoner" alltid handler om?

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #6

Magnus Leirgulen

61 innlegg  3722 kommentarer

Det sanne lys

Publisert over 5 år siden

Er frimodighet en synd? - Månelyset låner sin glans fra solen, og har den fantastiske evnen at den kan opplyse oss om det blir stummende mørkt omkring oss.

::::::::::::::::::::::::

Jeg tror du forstår bedre enn du gir uttrykk for her. Det er ikke for å virke belærende, men frimodighet kan brukes til så mangt, også til syndig utfoldelse.

Når det gjelder "månelys" så var det først og fremst med tanke på måneguden Allah.    Når det gjelder metaforen "månelys" så kan jo det brukes i flere betydninger også.  Ikke bare som et lån fra solen.  Et lån skal jo alltid betales tilbake, så den var du ikke særlig heldig med (:-)

Det sanne lyset er nåden i Jesus Kristus.  Den er gratis, og skinner direkte på oss alle sammen, vel å merke dersom vi ikke flykter inn i mørke filosofisk/religiøse huler da - med lånt lys.

Men når jeg tenker meg om var jo uttrykket ditt "lånt lys" en knakende god formulering (et kompliment til, til deg altså :-) når det gjelder store deler av koranens tilblivelse. Den er jo lånt, og delvis kopiert fra GT, i tillegg til skribentens åpnbaringsfantasier.

 

Månelys kan altså også metaforiseres som et falskt lys.     Ballen er din !

 

Svar
Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Innenriks er rette stedet.

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

For det er jo dette "nye sivilisasjoner" alltid handler om?

Alt handler om vårt indre, det bildet vi danner oss av det kommende. Har vi det nåværende som mal skjer det fint lite, men mottar vi innformasjon fra den øvre verden (den forfedrene oppdaget) vil vi kunne skape en ny himmel og en ny jord.

Vi må ha et opplyst bilde (en oppnådd himmel) på innsiden for å kunne skape en ny sivilasjon (en ny jord).

Bildet på innsiden er "månelyset" opplyst av Giveren (Lyset) av den nye tilstanden. Nåværende tilstand må oppleves som slaveri i Egypt før vi sterkt ønsker en utgang, vi er desverre alt for egenrettferdige til å oppsøke Det kommende av fri vilje, vår egoisme er selvstendig og tolker hellige skrifter kun til egen fordel uten tanke på den andre. 

Egoismen er statsmakten -Farao, Saul, Haman, Moabittene, Amonittene -en vederstyggelighet :-)

Svar
Kommentar #8

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

mere månelys

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Månelys kan altså også metaforiseres som et falskt lys.

Hei Leirgulen og takk for komplimentet som ledet deg til begrepet "Falskt lys".

Nå har jeg en lei tendens til å se "sverd" og ikke "baller" i mye ordveksling? Så lenge noen tror det handler om å bli enige, så kommer "ordsverdene" for å ta livet av meddebattanten! - Jeg tenker mer, at jeg også har et "menneskeverd", og kan komme med min forståelse som et bidrag til fellesskapets kasse for "høylydte tanker"? - Så vil det være helt opp til det enkelte individ å finne noe / eller forkaste det jeg kommer med. - Min trygghet ligger i, at jeg tror sannhet er sterkere enn løgn. Om jeg tar feil, så vil det bli rettet på i neste omgang av andre.

Men for å ta ballen likevel :-) Vi kan nok bruke metaforen for "månelys", om vi ser en person blir slått i hodet slik at hovedlyset forsvinner og det blir "Månelyst".  - Men er jeg i en mørk skog en høstdag, så vil vel månelyset kunne være et enten eller for å finne løsninger ut av mørket?

Denne tråden handler om dette. Om å finne nye veier, nå som vårt samfunn ikke lenger hviler på de ord som har vært ytret av profeter siden "tidenes begynnelse".  Vårt samfunn finner nå nye veier for den etiske samhandlingen mellom oss, hvor alle personlige og religiøse fortolkninger ikke kan få lov å domminere på samme måten lenger, og det kan kjennes faktisk bra ut? Det handler om menneskets iboende likeverd.

Men er ikke dette nettopp en sterk invitasjon til oss for å finne ny felles forståelse, på "Ordets" egentlige grunn? - Uten å gjøre det "månelyst" for hverandre? -

med vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #9

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Egoismen er statsmakten -Farao, Saul, Haman, Moabittene, Amonittene -en vederstyggelighet :-)

Takk for en god kommentar igjen Svein. Vi må tillate oss å gjøre oss opp en "himmel" som er verd å både kjempe og dø for. Vi må kunne forestille oss det umulige, både privat og i samfunnet.

Din kommentar er så god, at den bør leses som den er. Men når du trekker frem "Statsmakter" og deres egoisme i denne verden, så kommer du veldig tett på det som er den største utfordringen i vår verden i dag, vil jeg tro?-  Med enkel systemteori, kan vi løfte vår forståelse fra et individuelt plan, til et nasjonalt og et globalt.

Og her kommer jeg ikke utenom Jesu ord: "Dette er mitt legeme som er gitt dere"... Var det ikke omtrent slik? - Og jeg ser oss som ulike celler i dette legemet?

Det som forener oss må vel være vårt forvalteransvar overfor denne kloden?

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #10

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Å skape visjoner for

Publisert over 5 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Vi må ha et opplyst bilde (en oppnådd himmel) på innsiden for å kunne skape en ny sivilasjon (en ny jord)

Jeg tar litt tak i denne tråden igjen.Noen ganger klarer jeg ikke å følge mine egne ideer videre dessverre ;-) (Blir så kritisk til det jeg selv skriver at det går i stå.)

Men du skriver: "Innenriks er rette stedet" og gir begrunnelsen:

"Alt handler om vårt indre, det bildet vi danner oss av det kommende. Har vi det nåværende som mal skjer det fint lite, men mottar vi innformasjon fra den øvre verden (den forfedrene oppdaget) vil vi kunne skape en ny himmel og en ny jord."

........

Dette beskriver vel egentlig akkurat de tankene jeg egentlig hadde med tråden? At hver og en av oss må starte med vår egen "jord" og skape oss visjoner for det samfunnet vi ønsker å tilhøre. For å leve dette mest mulig ut i våre egne omgivelser.- For visjonene handler vel om det samfunnet vi skaper her på jord for oss hverandre? Dette er for meg "troen"

Begrepet ijtihads står for selvstendig søken i skriftene, noe som ikke alltid har vært ønskelig. Det kan være flere grunner.

I tidlig middelalder var det antagelig en nødvendighet å få Muhammeds lære inn under en god innflytelse, etter 200 år med stridigheter. Og jeg kunne sikkert nevnt en rekke eksempler, ikke minst i keiser Konstantins Romerike

I vår egen kultur blir jeg påmint om dette begrepet i forbindelse med Vedtaket i Calmeyersgatemøtet fra 1920.

Dette møtet innførte sine vedtak som sterke virkemidler mot det de den gang opplevde som uro fra liberalteologi. - Dette var vel også et forsøk på å forvalte "den rette forståelsen"? - Jeg vil anbefale lesing av linken, da det er bare få år siden dette vedtaket ble opphevet. slik jeg har forstått det?  Det er vel verd å tenke over hvilken rolle det har spilt i vår religiøse forståelse det siste 100 år?

Når jeg i dag trakk fram dette begrepet, "ijtihad", - så er det nettopp for å vise til den politiske konsekvensen av å hindre den frie tanken rundt Ordet i den mer politisk forståelse. (derfor min innenriks) Det er et begrep som formidler hvilken forståelse vi nå skal samle oss om, slik våre statsmakter formidler det.

Den selvstendige "religiøse veien" har dårlige vilkår i vårt land og store deler av vår kultur. Men jeg mener å se  de samme tendenser i forhold til politisk forståelse? Er  ikke "ijtihad" tilsvarende dette vi lenge har kalt PK (politisk korrekt)? Det våre myndigheter mener vi nå må samle oss rundt?

Om vi har et politisk eller religiøst livssyn, så synes de samme mekanismer å slå inn? 

Jeg ønsket bare å reflektere litt rundt dette. Da jeg faktisk har tro på de små stemmene som strever med å bli hørt, da "flertallet alltid har rett". - Det handler vel først om å skape rom for å aktivt lytte til hverandre? - Gi hverandre et menneskeverd? -

med vennlig hilsen mette

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
3 minutter siden / 464 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
4 minutter siden / 433 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
9 minutter siden / 1664 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
26 minutter siden / 464 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1664 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 433 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 544 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 464 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1664 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 464 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 433 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 433 visninger
Les flere