Arne Johnsen jr.

21    176

NRK Supernytt og det høyreekstreme

NRKs Supernytt har laget en forklaring for barn på hva som er høyreekstremt. Det går ikke særlig godt.

Publisert: 18. jun 2012 / 3025 visninger.

Dette er NRKs fremste kjennetegn på en høyreekstremist:

En som mener:

-         At noen kulturer er bedre enn andre

-         At noen religioner er riktigere og viktigere enn andre

og

-         at noen mennesker er klokere enn andre

Jeg er dermed en høyreekstremist i NRKs øyne. La meg forklare:

Kulturrelativisme er ikke for meg, og jeg mener bestemt at det er kvalitetsforskjeller mellom kulturer. Siden jeg ikke er så metafysisk anlagt, er det vanskelig å si noe bestemt om hvilken religion som er riktigst (det får de religiøse ta seg av), men jeg mener likevel at kristendommen er viktigst her til lands. Dessuten mener jeg at noen mennesker er klokere enn andre (f.eks. klokere enn meg).

Da er jeg visst høyreekstrem. Og mange med meg.

Det er prisverdig at man tar barn på alvor og forsøker å forklare vanskelige nyheter. Men fallgruvene er flere. Det å gi en tilfredsstillende forklaring med barnespråk er vrient, selv med et voksent, intellektuelt språk klarer man jo ikke dette. Det verste er likevel agendaen som ligger og lurer bak: Ønsket om å stemple legitime synspunkter som “ekstreme” – og aller helst “høyreekstreme”.

Og slike forenklinger og forvrengninger fôrer statskanalen barna med.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ja, det er klart at det er bra å tabarn på alvor..., men da må man gjøre det.

 

Jeg frykter at vi om 20-30 år har flokker av nevnrotiske mennesker rundt omkring - livredd for å mene noe om noe. Ikke stolt av seg selv og sine røtter, usikker og utrygg på egen identitet.

Men så er jeg ikke kulturrelativist jeg heller.

Svar
Kommentar #2

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.

Ikke stolt av seg selv og sine røtter, usikker og utrygg på egen identitet.

Å være stolt av seg selv er ikke av deg gode og man kan ha identitet, være sikker og trygg uten stolthet som ikke er verd fem flate øre. Stolthet er menneskets hovedproblem fordi det er ren løgn om og i selvet. PÅ det bygges verden og på det hviler fallen syndig natur. Tre vers:

1 Mos 3,6 Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øinene, og at det var et prektig tre, siden en kunde få forstand av det, og hun tok av frukten og åt; og hun gav sin mann med sig, og han åt.


2 Tim 3,2 For menneskene skal da være egenkjærlige, .. .


2 Tim 3,4 .. , slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,

 

og

1 Joh 2,16 for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden.

 

 

Svar
Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2269 kommentarer

Opheim

Publisert over 5 år siden

Jeg snakker om selvbilde og identitet. Det du snakker om er hovmod.

Svar
Kommentar #4

Torill Born

295 innlegg  1322 kommentarer

Et adelsmerke å være høyre-ekstrem.......

Publisert over 5 år siden

Ja, iallefall skal man dømme etter de punktene som er opplistet går disse imot min kristne overbevisning og vi begynner å  bli ganske mange som synes dette. Jeg tror vi blir en stor hob til slutt av kristne som snart vil sette dags-orden. Det får være grenser for hva man skal la seg diktere av. Synes det bare blir verre og verre. Jeg må si jeg hilser SEGRESJON hjertelig velkommen. Ellers er det jo til å bli splitter pine gal av - iallefall for noen av oss som har vokst opp i kristne familier og kan se FORSKJELL. Det gjelder ikke bare å GJØRE en forskjell - vi må også SE DEN - tydelig for våre øyne. SE hva som er til gavn for enkeltmennesket og SE hva som er til gavn for samfunnet. Befolkningen er allerede delt i viktige etiske spørsmål - og slik MÅ det være. Og det kan jeg si BASTA til.

Svar
Kommentar #5

Roy Vega

59 innlegg  468 kommentarer

Det manipuleres med begrepsbruk om "høyre-ekstreme"

Publisert over 5 år siden

NRK er med sine 3500 statsansatte det sterkeste opinionsdannende organ i Norge, og de kjører en helt bestemt politisk linje som blir til en del av den politiske kampanje-journalistikken som nå kjøres nesten konsekvent for å asossiere og attribuere Breiviks "holdninger" over på den mer ideologisk bevisste politiske høyresiden i Norge.

Først bør ekstremisme-begrepet selvsagt defineres, unasett hvilke målgrupper en står overfor. Ofte assosieres og adresseres dette nå opp mot et rasisme-begrep som heller ikke blir nærmere definert.  I sin konsekvent er vi nå kommet i en situasjon der religionskritikk blir "blasfemisk" av overordnede og sideordnede hensyn - til islam. I et fordummende modus der vi faktisk kan få en blasfemi-lov som klart vil redusere ytringsdfriheten ytterligere. Blir du så rasist av å kritisere hinduismen og kristendommen?

Gjennom kampanje-journalistenes rekker brukes Breivik-saken nå helt konsekvent for å ramme de politiske opponenter det statsbærende partiet gjerne ser stigmatiserte så ettertrykkelig som mulig.

Man behøver absolutt ingen Breivik-sak for å se det slitsomme i multikultur-doktrinen Arbeiderpartiet har kjørt opp som substitutt og politisk maskerade for en ideologi som kritisk sett kilte seg fast da Berlinmuren falt.Arbeiderpartiet famler fælt ideologisk og særlig i forhold til verdipreferanser, og de går snart i smuler. Selv om multikultur-doktrinen kaster lange skygger selv inn over Stiklestad for tiden, i år med Hana Ashrawi fra PLOs eksekutivkomite som årets mest celebre gjest og årets hovedtaler under Olsok-seminaret, 29. juli.

Nå er det mange der ute som kritiserer islam heftig, og det finner en og annen rasist. Men å generalisere dette til en norsk høyreside blir for dumt. Dessuten er den voksende islamkritikken også en funksjon av den pågående multikultur-doktrinen, som er slik satt sammen at enhver kritiker blir møtt med en politisk elite som for tiden går rundt med sverd i munnen, godt hjulpet av media. Slik kommer en politisk polarisering. Folk raser.

Jeg har nevnt det før, og gjentar det gjerne: Forholdet mellom Breivik og trusselbildet fra en norsk høyreside holder ikke:

1) Fordi det ikke er noen logisk substans mellom denne høyresiden og voldsbruk, ikke kvalitativt og ikke kvantiativt.

2) Fordi det sitter en mer eller mindre gal mann i Oslo Tinghus tiltalt for terror, og veldig lite noe annet.

Gjennom noen uker vært snakk om "Breiviks holdninger" med stadig mer kynisk adresse til det som kan krype og gå av kritikere til Arbeiderpartiets stadig mer anmasende multikultur-doktrine. Men dersom vi ser på det praktiske uttrykket er jo nettopp Breiviks holdninger langt mer beslektet med dem som nå danser ringdans med islamistene der ute, med de tidligere væpnede orienterte revolsjonære først i køen. I en mildt sagt underlig forbrødring.

I denne artikkelen hvor jeg utdypet disse momentene. Trykk her.

Roy Vega

Svar
Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Gjennom kampanje-journalistenes rekker brukes Breivik-saken nå helt konsekvent for å ramme politiske opponenter

Godt sagt.

Enigheten om multikulturalismen vil snu skal du se. Når Lars Gule ikke lenger er for multikulturalisme vil tingene endre seg. Lars Gule har makt innen det sosialistiske apparat. Når det ryktes at han går imot multikulturalismen vil "fornekterne" våkne.

La oss håpe at de våkner før multikulturalismen knuser oss.

Svar
Kommentar #7

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.

Jeg snakker om selvbilde og identitet. Det du snakker om er hovmod

Ok, uten Gud er jeg støv og inget annet enn en synder. Vi har ingen grunn til å være stolte, hverken av oss selv eller våre røtter. Det vi trenger er ydmykhet og visdom, ikke mere verdslig kunnskap før vi har lært å tygge maten.

Det var mitt poeng men det var jo litt på siden. :) Beklager.

Svar
Kommentar #8

Geir Wigdel

14 innlegg  1883 kommentarer

Hvorfor så

Publisert over 5 år siden

konspiratorisk? Det kan faktisk tenkes at NRK helt oppriktig forsøker å framstille kompliserte spørsmål slik at barn forstår essensen i det. At det noen ganger blir litt uheldig formulert, er menneskelig, ikke nødvendigvis del av en politisk plan. At noen føler seg tråkket på tærne, må en alltid regne med.

Svar
Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Derfor

Publisert over 5 år siden

Å kalle de, som er skeptiske til muslimer, for rasister er direkte feil. Muslimer er ikke en rase.

Mvh Petter

Svar
Kommentar #10

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Konspiratorisk?

Publisert over 5 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

konspiratorisk? Det kan faktisk tenkes at NRK helt oppriktig forsøker å framstille kompliserte spørsmål slik at barn forstår essensen i det. At det noen ganger blir litt uheldig formulert, er menneskelig, ikke nødvendigvis del av en politisk plan. At noen føler seg tråkket på tærne, må en alltid regne med.

Kall det gjerne konspiratorisk. Men NRK har enorm definisjonsmakt, og overfor barn skal en være ganske forsiktig.

Det er mulig at NRK oppriktig ønsker å forklare det komplekse, men da forteller det veldig mye om hvilke kriterier de legger til grunn for det "høyreekstreme". De er i så fall ikke alene om å se på innvandrings- og islamkritikk som høyreekstremt (mens kritikk av alle andre religioner bare er sunn, fornuftsbasert human-etikk).

Når nesten alle "kjennetegnene" er kjennetegn på helt vanlig kritisk sans, er det et problem. Man må gjerne forsøke å forklare det høyre- og venstreekstreme for min del, men man må klare å få frem essensen. Og dette er ikke essensen i det høyreekstreme.

Jeg hadde ikke klart å forklare det for barn selv. Derfor gjør jeg det heller ikke.

Og poenget mitt er likefullt: Jeg er høyreekstrem i følge denne definisjonen. Og jeg har stemt et eller annet sted på venstresiden i hele mitt voksne liv. Da er noe galt.

Svar
Kommentar #11

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Nettopp.

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Vi har ingen grunn til å være stolte, hverken av oss selv eller våre røtter. Det vi trenger er ydmykhet og visdom

Klassisk, gresk etikk problematiserte menneskenes hovmod. Jesus sin samtid var påvirket av gresk åndsliv. Jesus sin lære bærer preg av det.

Å oppfylle virvarret av historiske bud og lover ved å samle dem under ett prinsipp, nemlig kjærlighetsbudet, var genial etikk. Platons hirakiske lære om alle tings vesen leder frem til ett, eneste og høyeste prinsipp: Det godes ide. Jesus var konkret. Folk forsto ham og ble fjetret av det han sa og gjorde. Han sa: Gud er kjærlighet. Og på en inderlig, poetisk måte uttrykte han da essensen i også Platons idelære.

Opp mot kjærligheten og det gode står menneskenes hovmod. . "Synd" skal visstnok være et begrep som er utledet fra et hebraisk ord som direkte oversatt betyr "feilgrep". Vi mennesker feiler.

Jødedom og islam tror også på den eneste, sanne Gud. I etikken til disse religionene er det utviklet systemer av lover og regler. Kristendommen krever ydmykhet, visdom og evne til å erkjenne sine feil og sin feilbarlighet.

Det er urgammel klokskap. Bibelens trolig eldste skrift, som er kapitel 2 og 3 i første Mosebok, forteller mytisk og vakkert om menneskeslektens virkelig grandiose feilgrep: Man tok til seg frukten av kunnskapens tre. Lenger oppe i tråden viser du til nettopp dette hovedpoenget, og det synes jeg er beundringsverdig treffsikkert av deg.

Hvilken kunnskap burde menneskene ikke ha tilegnet seg? Vel, straffen ble gjennom tusen ættledd å måtte ete sitt brød i sitt ansikts sved. Altså hardt, fysisik arbeid og diett basert på korn. M.a.o. problematiserer beretningen selve jordbruksrevolusjonen.

Når hun skulle "føde sine barn i smerte", så snakkes det trolig ikke om fødselsveer. Den nye levemåten etter jordbruksrevolusjonen medførte store barnekull, befolkningseksplosjon, kamp om ressursene og kriger. Hvilken mor ville ikke måtte oppleve smertefull sorg ved å sette barn til verden under slike utsikter?

Hvorfor var det så galt i Guds øyne at menneskene tilegnet seg teknologisk kunnskap og begynte å dyrke jord, bli bofaste og bygge byer? Svaret er hovmodet mot Gud selv. Kan det tenkes verre hovmod enn å si rett opp i fjeset til Gud at hele det vakre skaperverket hans var mangelfullt, og så ta fatt på å skape det om? Uten hensyn til at man forstyrret naturens finstemte, gudegitte balanse? Uten innsikt i at det ville føre til katastrofe?

Menneskenes hovmod er roten til alt ondt. Det vi trenger er ydmykhet og visdom, som du så klokt påpeker.

Og vi trenger slett ikke den type hovmod som stigmatiserer grupper av våre medmennesker, slik de høyreekstreme gjør. La bare barna lære tidligst mulig å forstå at høyreekstremisme tvers igjennom er pur ondskap satt i system.

Svar
Kommentar #12

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Om mørkeblå, mørkerød og religiøs terror

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

La bare barna lære tidligst mulig å forstå at høyreekstremisme er pur ondskap satt i system.

Hvis fanatikeren som ville sprenge et Stockholms-varehus fullt av mennesker i luften hadde lykkes i sin plan,  hvilken merkelapp hadde passet på ham ? Og så må vi aldri glemme 09/11. Denne aksjonen kostet også en del liv som vi i disse dager har lett for å glemme i det ensidige fokus på ABB. 

Svar
Kommentar #13

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Roy Vega. Gå til den siterte teksten.

Fordi det ikke er noen logisk substans mellom denne høyresiden og voldsbruk, ikke kvalitativt og ikke kvantiativt

Innlegget dreier seg om høyreekstremister, ikke hele høyresiden i norsk politikk.

Terroristen er militant nasjonalist. Hans såkalt "ideologiske" ståsted er ytterst ekstremt, og politikken gjelder det samme som Fjordman propaganderer for. Propagandisten Fjordman sier også klart at vold er eneste politiske løsning, akkurat som propagandisten Goebbels i sin tid gjorde. Det kryr av høyreekstremister som tror på Fjordman-propagandaen.

Det har gått 67 fredelige år siden sist militante nasjonalister utførte vold av liknende omfang i Norge, men "ideologiens" karakter ev veldig gjenkjennbar. De avskyelige grusomhetene minner umiskjennelig om Waffen SS sine misgjerninger, og Goering hadde også hang til fjollete uniformer, akkurat som Breivik.

Svar
Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4559 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@ Ben Økland

Du skriver klogt, men her til sidst går det da helt galt:

Og vi trenger slett ikke den type hovmod som stigmatiserer grupper av våre medmennesker, slik de høyreekstreme gjør. La bare barna lære tidligst mulig å forstå at høyreekstremisme tvers igjennom er pur ondskap satt i system.

Nogle mennesker mener at indvandringen er uklog og uden rationelle eller menneskelige begrundelser.

Det er hverken hovmod eller dæmonisering - det er ansvarlig menneskelighed.

Disse mennesker med denne vurdering kaldes så af andre en del ubehagelige ting - det er begribeligvis disse sidste, som spreder had, dæmoniserer osv.

Man kunne også kalde dem skinhellige, farisærer og en del andet, men så ville man ikke være bedre end dem ;-)

Så det korte af det lange er at hadet kommer fra venstrefløjen - herunder NRK - de hermer Pravda.

Svar
Kommentar #15

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

@ Søren Ferling

Publisert over 5 år siden

”Nogle mennesker mener at indvandringen er uklog og uden rationelle eller menneskelige begrundelser”.

Verden lider under overbefolkning. Norges befolkning er allerede betenkelig stor og vokser betenkelig fort. Men vi er rike, og her er fortsatt plass – sammenliknet med situasjonen i mange andre land. 

Det er uklokt hvis innvandringen blir for stor i forhold til kapasiteten. Den største mengden innvandrere er arbeidsinnvandrere fra EØS-området. Så lenge Norge er slave under EØS-åket, kan våre politikere ikke begrense innvandringen ut fra egne, politiske overlegninger. Man kan godt si at EØS-avtalen er ”uklok” for Norge, for den utgjør en svekkelse av landets suverenitet. 

De ”rasjonelle begrunnelser” fra politisk hold går ut på at Norge trenger arbeidskraften (og dessuten markedstilgang for å selge våre produkter i Europa). 

Opp mot disse argumentene kan man si at arbeidskraften burde Norge først og fremst skaffe seg ved å kvalifisere egen, oppvoksende generasjon (og verdensmarkedet blir stadig mer økonomisk interessant enn det europeiske).

Argumentene omkring arbeidsinnvandringen er rasjonelle. Humanistiske argumenter er lite fremme i ordskiftet, men ville kunne fremmes hvis det var snakk om fattigdomsproblematikk og sosial utjevning (jfr. eksempelvis rumenere, bulgarere osv.). 

Den nest største mengden innvandrere gjelder familiegjenforening, altså nær familie til utenlandske statsborgere som allerede oppholder seg her, og som slutter seg til sine norskbosatte familiemedlemmer. 

Begrunnelsen for familieinnvandring er alt overveiende humanistisk, og det er etisk vanskelig å føre motargumenter. 

Den siste, og minst omfangsrike, gruppen innvandrere til Norge er de som søker tilflukt i kraft av å være flyktninger eller asylsøkere. 

De rasjonelle argumenter for at Norge skal ta i mot sin internasjonalt avtalte flyktningekvote er juridiske og meget sterke. Det samme gjelder den humanistiske siden av saken. Det er ytterst vanskelig å føre verken rasjonelle eller humanistisk begrunnede motargumenter. 

Asylsøkerproblemeatikken har samme argumenter og (mangel på) motargumenter som når det gjelder kvoteflyktninger. Men innen dette området oppstår erfaringsvis en ny problemstilling: Mange asylsøkere viser seg å være lykkejegere uten reelt beskyttelsesbehov. Deres søknad om adgang eller opphold er på falske premisser. 

Det er vektige, rasjonelle argumenter for straks å sende ”falske asylsøkere” tilbake dit de kom fra. De misbruker asylinstituttet og opptar plass for mennesker som virkelig trenger beskyttelse. Norge trenger ikke innvandrere som kommer hit motivert ut fra å kunne utnytte sosiale ordninger. Det bør ikke drives en politikk som styrker forbryterbander som bedriver menneskesmugling. 

Motargumentene mot disse argumentene er humanistisk-juridiske og gjelder prinsippet om at ”tvilen skal komme tiltalte til gode”, altså at vi må for all del ikke gjøre den feil å sende tilbake personer som virkelig trenger beskyttelse. 

Norge trenger kulturelle impulser fra mennesker med kultur, skikker og religion som ikke er ”mainstream”. Det styrker mangfoldet og beriker samfunnet. 

Men en del nasjonalistiske, intolerante og fanatiske mennesker får fullstendig ”anfall” av slike, kulturelle argumenter. Det gir grobunn for rasistisk og nazistisk hatpropaganda. Saklig argumentasjon glimrer med sitt fravær. Det lyves om realitetene og lanseres bisarre konspirasjonsteorier. 

Forholdet kommer til på overflaten som ytterliggående rasisters og nasjonalisters intolerante motstand mot alt som er flerkulturelt, og også, i ekstreme tilfeller, som militant nasjonalisme ut fra Fjordmanpropagandaen. Disse gruppenes virksomhet er å betrakte som lovbrytersk, i noen tilfelle kriminell, og de bør bekjempes. 

” Disse mennesker med denne vurdering kaldes så af andre en del ubehagelige ting - det er begribeligvis disse sidste, som spreder had, dæmoniserer osv.” 

Hvis denne uttalelsen gjelder motstandere mot ekstrem rasisme og nasjonalisme, så er den forfeilet og snur virkeligheten på hodet. 

”Så det korte af det lange er at hadet kommer fra venstrefløjen - herunder NRK - de hermer Pravda”. 

Rasisme og nasjonalisme i ytterliggående form forekommer over et vidt politisk spektrum, men hovedsakelig og typisk forkommer uhumskhetene på ytre, høyre fløy. 

NRK har ingen ting med noen politisk fløy å bestille. NRK er internasjonalt berømt for sin saklige, politisk nøytrale, og undersøkende journalistikk. 

Denne påstanden din er uriktig og usann. Den gjengir en bisarr konspirasjonsteori som man kjenner igjen fra den nymotens form for nazisme som markedsføres gjennom Fjordmanpropagandaen.

Svar
Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4559 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@ Ben Økland

Jeg er glad for at du er med på at overbefolkning er et stort problem for vores tid.

Jeg tror at den eneste måde man kan få ulandene til at bremse denne overbefolkning, som de alene står for, er at lade dem forstå at de må til at tage ansvar for egne valg og handlinger og at det indebærer at de ikke kan eksportere deres fødselsoverskud til os.

F.eks. blev præsidenten for Banghladesh spurgt om han ikke kunne se problemet i at hans befolkning vil vokse fra 150 mill. idag til 300 mill. i 2050, men han svarede, 'no, no, globalisation will take care of that'.

I år 1900 havde Egypten og Danmark 3 mill. indbyggere - idag er der henholdsvis 80 mill. og 6 mill. - og i 2050 vil egypten have 130 mill. De kan idag brødføde omkring halvdelen af befolkningen, resten får de fra Vesten - det er fuldstændig uholdbart og vi bør ikke medvirke til denne destruktive adfærd ved at belønne den.

Den form for hensynsløshed, mener jeg heller ikke, vi bør finde os i, for vores egen skyld.

Det er heller ikke videre positivt at flytte multimillioner af mennesker fra syd til nord, hvor ressourceforbruget per menneske, ikke mindst CO2, er flere gange større.

Jeg er ikke enig i at der er plads nok i Sverige og Norge - det er der så også i Egypten - masser af fysisk plads, men ikke jord til at understøtte en større befolkning og det kan blive alvorligt i svære tider.

EØS-indvandring er endnu mere arbejdsgiverpolitik end ulandsindvandring og tegner til at skabe et a-hold og et b-hold i fremtidens Nordeuropæiske samfund, sådan som det er almindeligt ude i den store verden.

Ikke en berigelse jeg eller ret mange andre almindelige mennesker sætter pris på. For eliten er det helt fint - de vil igen få råd til at holde tjenestefolk.

Ved at importere arbejdskraft går man glip af moderniseringer og rationaliseringer og vores ungdom marginaliseres.

Jeg kan ikke se noget etisk eller moralsk ved at importere folk, som er fattige, men det hænger jo nok sammen med at jeg finder kommunisme umoralsk.

Jeg mener ikke familiesammenføring er moralsk holdbar - der er tale om misbrug af en ordning, som skulle bringe folk sammen, som var blevet splittet under flugt. Idag skaber man familier i den hensigt at opnå familiesammenføring - det var ikke meningen med denne generøse ordning.

Allerede i 1992 udtalte daværende flygtningehøjkommisær Thorvald Stoltenberg fra FN's generalforsamlings talerstol at, 'under 5 % af denne verdens asylsøgere er flygtninge i flygtningekonventionens forstand og, hvis ikke dette misbrug ophører, vil flygtningesystemet bryde sammen til skade for de virkeligt forfulgte'.

Det gad ingen høre på og alt er fortsat på jækla vis.

Man kan aldrig få styr på flygtningeproblemerne, før man ændrer systemt, sådan at man ikke kan mangedoble sin levefod, hvis man kan få fat på 100.000 til en menneskesmugler.

Det er overordentligt kynisk af os at forgylde en enkelt procent eller mindre af de nødlidende og intet gøre for de 99 %.

Ja, der er konventioner, men sådanne er ikke selvmordspagter og tyder de på at virke sådan må de ændres, så de ikke afspejler tiden lige efter verdenskrigen, men vor tid.

Det er helt nødvendigt at flygtninge fremover hjælpes i nærområderne og ikke gøres til indvandrere i ilandene.

Det er også et overgreb på de flygtende - jeg har f.eks. debatteret en del med en mandæer, som var meget ked af at være blevet isoleret fra de andre ved at de var blevet spredt over adskillige lande og gruppen er kun på 40-50.000.

FN søger at splitte alt og alle og lave globalt kaos.

Man trenger ikke fylde sit land op med mennesker fra alle verdenshjørner for at få kulturelle impulser.

Mangfoldet forsvinder med 'mangfold' - det er den sædvanlige retorik på hovedet. Alle lande vil blive ens og med tiden vil alle mennesker være ens alle steder i Verden.

Samfundet beriges med meget lille indvandring - stor indvandring forringer et land på alle parametre - ikke midst de rent menneskelige.

Nej, det er en fatal misforståelse at 'tvivlen skal komme tiltalte til gode' i internationale forhold.

Princippet knytter sig til stærkt disproportionale magt- og ressourceforhold - f.eks. et individ overfor staten.

Dette princip kan ikke overføres til forholdet mellem lande, uden at begå overgreb på den modtagende befolkning. Én asylansøger er jo nemlig én i en række på multimillioner og dermed må modtagernes interesser i eget land veje tungest, hvsi ikke deres menneskerettigheder skal krænkes.

Mere generelt udtrykt kan man ikke legitimt anskue én gruppe som en gruppe og en anden gruppe som individer, når man skal afveje deres respektive interesser. Finten er en af de klassiske i kommunismens kasse med indbrudsværktøj.

Men en del nasjonalistiske, intolerante og fanatiske mennesker får fullstendig ”anfall” av slike, kulturelle argumenter. Det gir grobunn for rasistisk og nazistisk hatpropaganda. Saklig argumentasjon glimrer med sitt fravær. Det lyves om realitetene og lanseres bisarre konspirasjonsteorier.

Jo, men det er da fordi det er verfladisk og stort set forkert. Et ret homogent land fungerer bedre - menneskeligt og økonomisk. En kvindelig journalist kom for skade at tale sandt for et par dage siden idet hun sagde at Tunesien nok havde de bedste muligheder for at komme helskindet ud af det arabiske forår, for de var så homogene. Hun var nok kommet så langt væk hjemmefra og i så tæt kontakt med realiteter at hun kom til at tale sandt - ikke godt ;-)

Forholdet kommer til på overflaten som ytterliggående rasisters og nasjonalisters intolerante motstand mot alt som er flerkulturelt,...

Jamen, der er ingen saglige argumenter for multikultur - det har aldrig været andet end en pipedream, er ikke defineret og har potentiale til at være leverandør af blod og rædsler i dette århundrede, som de andre socialismer var det i det sidste.

Begrebet er decideret selvmodsigende - en oxymoron.

Disse gruppenes virksomhet er å betrakte som lovbrytersk, i noen tilfelle kriminell, og de bør bekjempes.

Du kan roligt forlade den passive, implicit påstuleret objektive, stemme og nøjes med at tale for dig selv.

Om noget er forbryderisk, er det multikultur, som overalt, hvor den slår til, fratager det aktuelle flertal sin identitet - en form for dehumanisering og kulturel undertrykkelse, som er en grov menneskerettighedskrænkelse. Noget i retning af kulturelt folkemord - Stalinstyle.

http://www.information.dk/265608

Faktisk, skriver han, indbefattede de første versioner af konventionsteksten netop også sociale og politiske grupper. Men de blev taget ud på foranledning af Sovjetunionen, der frygtede, at Stalins forfølgelse og eliminering af kulakker (rige bønder), antisociale elementer, politiske modstandere og rivaler kunne blive påhæftet betegnelsen folkemord.

NRK har ingen ting med noen politisk fløy å bestille. NRK er internasjonalt berømt for sin saklige, politisk nøytrale, og undersøkende journalistikk.

Denne påstanden din er uriktig og usann. Den gjengir en bisarr konspirasjonsteori som man kjenner igjen fra den nymotens form for nazisme som markedsføres gjennom Fjordmanpropagandaen.

Der er ingen nordeuropæiske statsmedier, f.eks. NRK, SVT, DR, BBC, der ikke er stærkt til venstre for befolkningen og det gælder i lidt mindre grad for MSM generelt.

DR's generaldirektør Nissen udtalte engang at, 'Vi ser det som vores opgave at dæmme op for den højrebølge, der udgår fra Dansk Folkeparti' - og BBC har udtaklt at de da fremstiller multikultur og islam bevidst positivt og at de er ekstra kritiske overfor kristendom.

http://www.dn.se/debatt/asiktsklyftan-okar-mellan-journalister-och-allmanhet

”Åsiktsklyftan ökar mellan journalister och allmänhet

40-talisterna mest vänstervridna. Det ideologiska avståndet ökar mellan journalister och allmänhet i Sverige. Men den växande klyftan beror inte på att journalisterna gått till vänster utan på att väljare och folkvalda gått till höger, skriver Kent Asp, professor i journalistik.

En typisk journalist bortforklaring, der da også modsiges umisforståeligt af tallene og grafikken.

Denne undersøgelse er sådan set bare en gentagelse af mange års ditto med stort set samme resultater.

Journalister (politikere, akademikere, kunstnere) lever udenfor samfundet og forstår det stort set ikke - til gengæld har de mange stærke og utopiske meninger og savner evnen til at se andet end eget perspektiv - ikke så meget anderledes end teenagere.

Svar
Kommentar #17

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

et apparat

Publisert over 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Enigheten om multikulturalismen vil snu skal du se. Når Lars Gule ikke lenger er for multikulturalisme vil tingene endre seg. Lars Gule har makt innen det sosialistiske apparat. Når det ryktes at han går imot multikulturalismen vil "fornekterne" våkne.

jeg ikke har sett.men dalai lama er jo,som erna kommunist.vi ser ikke veien,for bare jesuser

Svar
Kommentar #18

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

@ Søren Ferling

Publisert over 5 år siden

Jeg kjenner ikke tilstrekkelig til aktuell, dansk politisk debatt til at jeg kan ha konkrete meininger om dens innhold.

Men jeg kjenner igjen kommunistredselen i tospann med fremmedfobiene. Det er både Goebbels og Fjordman sine utgangspunkter for propagandaen.

Svar
Kommentar #19

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

dylan kommunist noia her

Publisert over 5 år siden

Well, I was feelin' sad and kind o' blue,
I didn't know what I was gonna do,
The Communists wus comin' around,
They wus in the air,
They wus on the ground.
They wus all over. . .

So I run down most hurriedly
And joined the John Birch Society,
Got me a secret membership card
And went back home to the yard.
Started looking on the side walk,
under the hedges

Well, I got up in the morning
Looked under my bed
I was looking every place
For them goddarn Reds
Looked behind the sink
And under the floor
Looked into the glove compartment of my car
Couldn't find any

Looked behind the clothes, behind the chair
Looking for them Reds everywhere
Looked up my chimney hole,
Even deep down inside my toilet bowl.
They got away!

I heard some footsteps by the front porch door
So I grabbed my shotgun from the floor
Snuck around the house with a huff and a hiss
Saying 'Hands up you communists!'
It was a male man!
He punched me out.

Well, I wus sittin' home alone an' started to sweat,
I figured they wus in my T.V. set.
I peeked behind the picture frame,
Got a shock from my feet that hit my brain.
Them Reds did it!
Hootenanny television!

Well, I quit my job so I could work alone,
Got a magnifying glass like Sherlock Holmes.
Followed some clues from my detective bag
And discovered ... red stripes on the American flag!
Betsy Ross . . .

Now Eisenhower, he's a Russian spy,
Lincoln and Jefferson and that Roosevelt guy.
To my knowledge there's just one man
That's really an' truely an American: that's George Lincoln Rockwell.
I know for a fact he hates Commies cus he picketed the movie Exodus.

Well, I fin'ly started thinkin' straight
When I run outa things to investigate.
Couldn't imagine nothin' else,
And I'm home investigatin' myself!
Hope I don't find out too much . . . good God!

Svar
Kommentar #20

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Faren står på begge sider og midt iblant oss.

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Og vi trenger slett ikke den type hovmod som stigmatiserer grupper av våre medmennesker, slik de høyreekstreme gjør. La bare barna lære tidligst mulig å forstå at høyreekstremisme tvers igjennom er pur ondskap satt i system.

Skulle gjerne diskutere med deg mere om dette, om hvor det stammer fra men det blir en avsporing. Vi møtes vel senere i og ved en anledning.

Jeg vil imidlertid trekke frem norsk ordbok om ordets betydning, altså stolthet og ikke bare hovmod.

 

stolthet~het -a el. -en 1 det å være stolt, bevissthet om egen betydning, dyktighet e l såre ens s- 2 noen el. noe som en er stolt av være familiens, hele nasjonens s- hovmodhov|mod-et (fra lty, eg 'høyt sinnelag') overdreven stolthet, ringeakt for andreh- står for fallen som er hovmodig, er utsatt for å miste sin posisjon, anseelse e l

 

 

Hvor ligger Norges nasjons selvfølelse her og er Norge en høyreekstrem nasjon? På hvilken vei er nasjonenes selvfølelse og stolthet? Norge er imidlertid ikke verst i klassen.  

Dette er jeg helt enig i: "La bare barna lære tidligst mulig å forstå at høyreekstremisme tvers igjennom er pur ondskap satt i system."

Men denne lærdom må være sann og også trekke frem på samme måte venstre side som er like gal. Det er like mye pur ondskap på den andre siden også. Man trenger ikke gå lenger enn til dagens regjering for å finne samme totale mangel på visdom men også manglende ydmykhet. Hvem kjemper høyreekstreme imot og hvorfor? Analyser de og se på hvem høyreekstreme bruker for å fremme sitt syn positivt. Analyser det og plukk høyreekstreme fra hverandre.

Ser man da samtidig på denne klode i dette univers blir dagens politiske miljø i denne verden latterllig. Den ene kler den andre av men det er kun mulig å se om man velger den ydmykes vei og i det er villig til å ta til seg visdom kunnskap og som overgår en selv. Hvor er målet? Selvsagt er det komplisert, mennesker er religiøse og fatter håp i drømmer og fantasier, humanisme fra det gamle Rom, planetguder, krigsguder og fredsgudinner. Men felles for all feilslått tro i politikk og religiøsitet er stoltheten over hva en selv er og gjør, som gjør at alt blir feil. Det er menneskets egen nøkkel til slaveri over seg selv og andre.

Vi må ikke la oss lure av seierherrene/ lederne og "NRK Supernytt og det høyreekstreme". Vi må selv stå og advare imot lettvinthet slik Arne Johnsen faktisk gjør her. NRK Supernytt burde kanskje heller vise at stoltheten som eksisterer er en løgn uansett? Å leve i falskhet er ikke en verdi noen har nytte av men heller stjeler livet fra våre barn og medmenneske. Alt det vi gjør er vi gitt fritt å gjøre fordi det ligger rett foran oss. Er vi stolt over det, lyver vi for oss selv og er slaver av oss selv og med det plasserer vår neste hovmodig under oss. Lettlurte er vi sannelig.

Det er ikke rart Paulus sa:

Ef 6,12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.

 

Problemet da er vel at psykiatrien mener vi da ikke har noen livsverdier på bygge på lengre.., for stolthet i individene er psykiatrenes og nasjonenes/ organisajonenenes nøkkel til suksess.. .  

Svar
Kommentar #21

Ben Økland

13 innlegg  3990 kommentarer

Norge er ikke en høyreekstrem nasjon, men forurenset er landet blitt

Publisert over 5 år siden

Norge er selvsagt ingen høyreekstrem nasjon. Å oppleve kjærlighet mot eget folk, eget hjemsted og egne røtter er ikke hovmod, heller ikke å poengtere det 17. mai. Det er når stoltheten over ens eget glir over i nedvurdering av alt som er fremmed, at nasjonalstoltheten blir til sjåvinistisk hovmod. 

Ekstremisme er når hovmodet går over alle grenser og tar styringen med fornuften. Vi har diverse ekstremister her i landet. Religiøse fanatikere forekommer innen både kristendom og islam, og fanatismen deres kan gi seg ekstremistiske utslag. 

Islam, som jødedom, har utviklet religionenes bud og lover til sosiale og politiske lærer. Jeg kan ikke se at kristendommen i vår tid og i vårt samfunn fyller en slik rolle, men må selvsagt da gjøre unntak for de fanatiske israelstilhengerne. Men disse figurene synes først og fremst opphengt i primitiv, gammeltestamentlig verdensanskuelse og kan vel knapt kalles kristne.

Rendyrket, politisk-ideologisk ekstremisme er noe ulik religiøs ekstremisme. Politiske ekstremister tar utgangspunkt i ideologier, ikke religion. Hvorvidt politiske islamister er et spesialtilfelle, kan diskuteres. Men Arfan Bhattis lille gjeng av klovner er komplett uten innflytelse eller betydning i norsk samtid. (PST bør allikevel holde et øye med dem, for man kan aldri vite når disse tullingene glir over i vold). Venstreekstremister forekommer i dagens Norge bare i høyreekstremisters fantasi. 

De aller fleste (og også den aller verste) terrorhandlinger i moderne, norsk historie er høyreekstremisters verk. Nazismen bygger på den forestilling at egen ”menneskerase”, eget folk, egen etnisitet og kultur, er en overlegen og opphøyd sak. Derfor må den ikke ”forurenses” av alt som er ”urent”. Hovmodet er ukristelig ekstremt. Standard fiendebilder var i sin tid ”bolsjeviker” og ”jøder”. I nymotens utgave er fiendene ”marxister” og ”muslimer”. Disse høyreekstremistene har vist seg farlige. Faren er aktuell og presserende. 

Breivik erklærte seg ”militant nasjonalist”. Den såkalte ”ideologien”, slik den beskrives i propagandisten Fjordman sine skriverier (og gjentas i Breiviks kompendium), følger til punkt og prikke mønsteret til Goebbels sin propaganda. Den benytter nymotens begreper (”muslim” i stedet for ”jøde” og ”marxistisk multikulturalist” i stedet for ”bolsjevik”, og propagandaen foregår på internett, som Goebbels heldigvis ikke hadde til sin rådighet), men for øvrig er den læremessige oppbygningen identisk – og den såkalte ”ideologien” konkluderer med at voldsbruk må være ”den endelige løsning”. 

Dette bør vi ta alvorlig. 22. juli er et varsko. NRK har, som statlig fjernsynskanal, også ansvar i forhold til landets sikkerhet. Men en nyhetskanal skal ikke ha politisk eller ideologisk, redaksjonell slagside. NRK har heller ikke det. Innlegget viser til en noe journalistisk uheldig vinkling i ett, spesielt tilfelle, men enkelttilfellet utgjør ikke fullgodt grunnlag for å beskrive NRK sin generelle linje. 

 

Svar
Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4559 kommentarer

Publisert over 5 år siden

@ Ben Økland

Jeg kjenner ikke tilstrekkelig til aktuell, dansk politisk debatt til at jeg kan ha konkrete meininger om dens innhold.

Der var rigeligt generelt og norsk, men ikke nemt at svare på ;-)

Men jeg kjenner igjen kommunistredselen i tospann med fremmedfobiene.

Jamen, der er da heller ingen grund til at frygte kommunismen - og indvandringen har været en rigtig positiv oplevelse for arbejderklassen.

Det er både Goebbels og Fjordman sine utgangspunkter for propagandaen.

De internationale socialister hjalp de nationale socialister til magten i Tyskland i forståelse med Stalin - at de, som så mange andre socialistiske retninger, så senere kom ud i en dødelig fløjkamp er snarere reglen end undtagelsen på venstrefløjen - Stalin fik Trotsky myrdet med den begrundelse at han var 'fascist'.

Idag fører den nominelle venstrefløj racistisk propaganda og politik imod arbejderklassen - det protesterer bl.a. fjordman imod.

Old habits die hard - og moral er en by i Rusland.

Kommentar #21

NRK har, som statlig fjernsynskanal, også ansvar i forhold til landets sikkerhet. Men en nyhetskanal skal ikke ha politisk eller ideologisk, redaksjonell slagside. NRK har heller ikke det.

I Kommentar #16 mod slutningen viser jeg med dokumentation at dette ikke er tilfældet.

Her - http://www.minervanett.no/grensen-for-akseptable-holdninger/#comment-96735 - et graverende eksempel på at man ansætter venstreekstremister som debatredaktører her efter 22/7.

Svar
Kommentar #23

Jon Klouman

0 innlegg  27 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

I nymotens utgave er fiendene ”marxister” og ”muslimer”.

Er sammenlikningen mellom Islamkritikere og Nazister noe mer holdbar enn sammenligningen mellom Islam og Nazismen? Nå mener jeg moderate Islamkritikere, ikke voldelige ala Breivik. Var det sånn at ekstremistiske jøder før andre verdenskrig oppfordret til boikott av de europeiske samfunn blandt Europeiske jøder, innføring av egne jødiske lover som overordnede Europeiske lover, åpenlyst holdt taler om jødenes sikre fremtidige ”overtagelse” av Europa osv., gjerne med voldsretorikk, og enkelte grupper ekstreme jøder direkte eller indirekte oppfordret til vold mot ikke-jøder som ledd i en hellig jødisk krig mot alle andre ”vantro”, slik ekstreme Islamister gjør i dag? Såvidt jeg vet var det ikke det, selv om det var noen konsirasjonsteorier om jødisk verdensovertakelse o.l. Jødehatet var vel også i større grad rasistisk motivert av Naziene enn det Islamofobien er, som for de fleste "Islamofober" er en fobi mot Islamsk styresett, ikke ”rasen” arabere?

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 5 timer siden / 86 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 99 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 8 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 9 timer siden / 88 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 11 timer siden / 297 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 20 timer siden / 386 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 5 timer siden / 86 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 99 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 8 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 9 timer siden / 88 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 11 timer siden / 297 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 20 timer siden / 386 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
19 minutter siden / 422 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Presidentens kulisser
28 minutter siden / 1128 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
31 minutter siden / 348 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Hva skjedde med den hvite by ved Mjøsa?
41 minutter siden / 708 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 1 time siden / 348 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Guds Lam
rundt 1 time siden / 359 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1128 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 422 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 422 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 2 timer siden / 2193 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 3 timer siden / 235 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 3 timer siden / 2193 visninger
Les flere