Johannes Morken

Redaktør
404    908

Absolutt grense for abort ved 18 uker?

KrF vil innskjerpe adgangen til senaborter med en absolutt øvre grense. Det gjelder ikke bare på sosiale vilkår. Adgangen til senaborter av syke fostre skal også fjernes.

Publisert: 18. jun 2012 / 1545 visninger.

Diskusjonen sist ukene om senaborter av levedyktige foster (etter uke 22) har fått KrF til å levere et forslag i Stortinget om en absolutt øvre grense for abort: På 18 uker.

– Med dagens utvikling er det behov for å lovfeste en absolutt grense på 18 uker for abort i dagens lov, uttaler helsepolitisk talskvinne Laila Dåvøy til krf.no. KrF leverte før helgen et forslag om endringer i abortloven for å redusere muligheten til senaborter.

LAST NED KrFs forslag om «reduksjon av tidsrammen og omfanget av senabort»

KrFs har lenge programfestet å erstatte dagens Lov om svangerskapsavbrudd med en lov som sikrer rettsvern for det ufødte liv, og grunnlovsfeste retten til liv. Dette står fast, sier Dåvøy. Forslaget  handler imidlertid om innstramminger i dagens abortpraksis og lov.
 
- Den siste tiden har det kommet frem at det har blitt utført over 100 senaborter etter uke 22 i Norge siden 1999. Det er helt uakseptabelt at friske og levedyktige barn aborteres og legges bort for å dø, sier Dåvøy.
 
Helsedirektoratet presisterte 5. mai i år regelverket. Aborter etter uke 22 er igjen presisert som ikke lovlige. Dåvøy mener det  ikke holder med en presistering fra Helsedirektoratet, men at det også må skje en innstramming i lovverket.
 
- Det må ikke i fremtiden aborteres fostre som er levedyktige. Et barn som etter abort viser livstegn, må ha samme rett til behandling, lindring og omsorg som for tidlig fødte barn. Det må abortloven gjenspeile. Derfor foreslår KrF å lovfeste en absolutt grense på 18 uker, sier Dåvøy.

Til verdidebatt.no opplyser Dåvøy også at KrF vil fjerne paragraf 2c som gir rett til abort ved stor fare for at barnet får alvorlig sjukdom. Alvorlig sykdom er ikke definert - slik at både Downs syndrom, alvorlige avvik og dødelige sykdommer komemr i denne kategorien.

LES MITT INNLEGG OM ULOVLIGE SENABORTER OG LAST NED PRESISERINGEN FRA HELSEDIREKTORATET

Her er dagens abortlov paragraf 2, 3. ledd og videre:

«Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når

a)svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan føre til urimelig belastning for kvinnens fysiske eller psykiske helse. Det skal tas hensyn til om hun har disposisjon for sykdom;b)svangerskapet, fødselen eller omsorgen for barnet kan sette kvinnen i en vanskelig livssituasjon;c)det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet;d)hun ble gravid under forhold som nevnt i straffeloven §§ 197-199, eller svangerskapet er et resultat av omstendigheter som omtalt i straffeloven §§ 192-196 og § 199; ellere)hun er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet i betydelig grad.

       Ved vurderingen av begjæring om avbrudd begrunnet i forhold som nevnt foran i tredje ledd bokstav a, b og c skal det tas hensyn til kvinnens samlete situasjon, herunder hennes muligheter til å dra tilfredsstillende omsorg for barnet. Det skal legges vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer sin situasjon.

       Kravene til grunn for innvilgelse av svangerskapsavbrudd skal øke med svangerskapets lengde.»

BØR NORGE INNFØRE EN GRENSE PÅ 18 UKER SOM ABSOLUTT ØVRE GRENSE FOR ABORT? OG BØR VI FJERNE REGELEN SOM GIR RETT TIL SENE ABORTER PÅ GRUNN AV AVORLIGE SYKDOM OG AVVIK?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Geir H Moen

33 innlegg  259 kommentarer

NEI TIL ABORT/DRAP

Publisert over 5 år siden

Nei til massedrap av små barn www.180movie.com

 

Svar
Kommentar #2

Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen

36 innlegg  55 kommentarer

På høy tid med rettsvern for barnet i mors mage!

Publisert over 5 år siden

Ja! Barnet i mors mage bør helt klart få et sterkere rettvern!

Tusen takk til Laila Dåvøy og KrF som med dette forslaget synliggjør at det er små barn det snakkes om. Det er på høy tid at vi får en ny gjennomgang av abortloven fra 1978, spesielt med tanke på de siste ukenes fortellinger fra jordmødre om små barn som ligger i flere timer på skyllerom for å dø. Om vi vil kalle oss et sivilisert land kan denne praksis ikke fortsette.

Et liv- uendelig verdi!

- Liv Kjersti, jordmor & generalsekretær i Menneskeverd

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
7 minutter siden / 417 visninger
Robin Tande kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
rundt 1 time siden / 417 visninger
Torunn Arntsen Sajjad kommenterte på
Politikk og søskenbarnekteskap
rundt 1 time siden / 80 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes
rundt 2 timer siden / 83 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen
rundt 2 timer siden / 141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 3 timer siden / 392 visninger
Les flere