Truls Liland

31

Kan verdibaserte forbrukere bidra til en bedre verden?

Visste du at vi ved å ta verdibaserte forbrukervalg kan bruke vår kjøpekraft til å gjøre verden til et bedre sted?

Publisert: 17. jun 2012

Flere toneangivende forfattere og eksperter innen forbrukeratferd, som Patricia Adurdene og Philip Kotler, hevder at forbrukere i økende grad tar sine valg basert på verdier. Det er dermed ikke nok for leverandører å kun tilby varer eller tjenester med en bestemt kvalitet til en konkurransedyktig pris. Faktisk er det slik at flere og flere kunder nå i tillegg spør etter for eksempel hvilken miljøprofil leverandørene har, hvilke etiske prinsipper de lever etter og hvilke verdier de står for.

Eksempler på slike leverandører er Smile Clothing, som gir bort en skoleuniform til et barn som trenger det for hvert klesplagg de selger, og Stormberg, som har strenge miljøkrav til sine underleverandører og ansetter mennesker som har slitt med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Det at forbrukere tar slike verdibaserte valg representerer på mange måteren meget interessant trend som gir kommersielle selskaper mange muligheter til å skape en bedre verden. Sett fra forbrukernes side, gir dette dem ”forbrukermakt” til å velge aktører som også jobber for oppnå sosiale mål og dermed bidrar til å gjøre verden til et litt bedre sted.

En annen viktig trend vi har sett utvikle seg de siste årene er den betydelige veksten i salget av etiske produkter og tjenester. Mange av disse har en eller annen form for etisk merking eller sertifisering som viser at de har tilfredsstilt noen forhåndsdefinerte etiske krav gjennom hele eller deler av produksjonsprosessen. En av dem mest kjente begrepene her er ”Fair Trade” eller ”Rettferdig handel”. I 2009 ble det omsatt varer for omtrent 300 millioner kroner her i landet som var merket ”Fair Trade” via merkeordningen Max Havelaar. Dette er selvsagt bare en liten andel av det totale forbruket på ca. 1.000 milliarder kroner i husholdninger samme år, men det er viktig å presisere at det er en økning på 20% sammenlignet med året før. Ser vi på Storbritannia, som er et foregangsland på dette området, ble det samme år omsatt slike varer for over 800 millioner britiske pund.

En undersøkelse gjennomført av Synovate på oppdrag av Initiativ for Etisk Handel (IEH) i 2011 viste at så mange som 72% av norske forbrukere er villig til å betale mer for produkter som er fremstilt på en etisk forsvarlig måte. Dette tyder på at det er et behov i markedet for denne typen produkter. Imidlertid sier ikke dette noe om hvor mye mer forbrukerne er villige til å betale for dette og hvor sannsynlig det er at de faktisk vil kjøpe etiske produkter.

Det er også gjort andre undersøkelser som måler noe av det samme, vi skal se nærmere på en som er gjort i bank- og finansmarkedet. I FNOs årlige undersøkelse Finansbarometeret for 2012 ble respondentene blant annet spurt: ”Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar?” Her svarer over en fjerdedel ja (28%) og dette nivået har holdt seg stabilt de siste årene.

Basert på tallene over er det mye som tyder på at det er en økende betalingsvilje for etisk fremstilte produkter og rom flere aktører som kan tilby dette. Som forbrukere kan vi faktisk være med å gjøre verden til et bedre sted ved å etterspørre og velge rettferdige produkter. Les mer om dette på bloggen www.verdibanken.no/blogg.

Hvorfor ikke la 2012 bli et år hvor vi blir mer bevisst på dette?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere