Per Einar Sønnesyn

352    1671

Nattverd på 22.juligudstenesta

Som før nemnt er det vel diskutabelt å innby alle til nattverdsgustenesta med TV-fokusering?

Publisert: 15. jun 2012 / 2559 visninger.

Når dei byr inn både muslimar og andre ikkje-kristne til samvær, synest det vel noko merkverdig å ha nattverdsgustenesta med TV-fokusering?

Det vert eit tydeleg skilje , og når den utidige praksisen med TV- fokusering på den einskilde "nattverdgjest", kan det vel opplevast som lite "diskret" ?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

140 innlegg  18020 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

For en katolikk er dette en fullstendig uforståelig logikk. Messen ER eukaristi. Messen har sine faste deler som Ordets Liturgi og Nadverdens Liturgi. Uten eukaristi er ikke messen fullstendig messe. Jeg fant det svært passende og fyldestgjørende på minnegudstjenesten 24. juli i fjor at det ble holdt nadverd, og så får de som ikke kan delta i den vente på neste skritt. Verre er det ikke. Men her viste biskop Kvarme kirkens fulle fellesskap i all sin bredde, prakt og inkluderende velde. Den mannen er kritisert for mye aldeles urettmessig, og at han også ble kritisert for å avholde en fullstendig messe er så uhyrlig at det ender som absurd. Hvis man ikke kan tåle en nadverd i en messe får man heller holde seg til andakter på gater og streder.

Svar
Kommentar #2

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Katolsk nattverd er vel berre for katolikkar?

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

For en katolikk er dette en fullstendig uforståelig logikk. Messen ER eukaristi.

Hadde denne gudstenesta vore i ei katolsk kyrkja vilde vel nattverden

berre vera for katolikkar, og berre med oblatar for lekfolket?

"Men her viste biskop Kvarme kirkens fulle fellesskap i all sin bredde,

prakt og inkluderende velde." skriv Kristiansen.

Hadde det vore slik i ei katolsk gudstenesta og??

Svar
Kommentar #3

Njål Kristiansen

140 innlegg  18020 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Det er riktig som du sier Sønnesyn, at eukaristien deles kun ut til de vi har nadverdsfellesskap med. Dette er ikke en nedvurdering av de som vi ikke har fellesskap med, men understrekningen av at den liturgi som forrettes forutsetter at man er en del av dette fellesskapet.

Forøvrig ser jeg du er opphengt i at man bare tildeles hostier. Det er nok ofte regelen at man serverer i bare en skikkelse, men det er intet forbud mot å servere i to, og rett som det er opplever man dette, alt etter anledning og stedets skikk.

Etter at jeg skrev mitt første innlegg ble jeg oppmerksom på at det var en human-etiker som ble touchert over å ikke få være en del av det fulle fellesskap i Oslo Domkirke. For meg er det en bisarr tankegang at man skal forlange å bli del av et fellesskap man i tanker ord og gjerninger ikke vil være et medlem av og som han faktisk tar avstand fra i sitt virke. Likevel, den katolske kirke, og jeg regner med at dette er likedan hos lutheranerne, vil man kunne bli velsignet av presten som et tegn på en begrenset deltagelse i fellesskapet. Slik støtes ingen bort, men må velge seg inn for å bli ansett fullverdig.

Svar
Kommentar #4

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Kva fellesskap er det snakk om? Og kven er opphengd i noko??

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

understrekningen av at den liturgi som forrettes forutsetter at man er en del av dette fellesskapet.

Forøvrig ser jeg du er opphengt i at man bare tildeles hostier.

Eg trudde den verdsvide kristne kyrkja var eitt "fellesskap"!!

Står det ikkje noko om "ein hjord og ein hyrding"

ein eller annan stad?

Når det gjeld viktige bibelord, ikkje minst Jesus-ord,

brukar eg å slå opp i ulike omsetjingar:

I Matt. 26.27 står det merkverdig likt

norsk "Drikk av den alle",

gresk: "piete eks autou pantes"

hebraisk :" søtu mimæna kulkæm"

og so på Papa-språket!: "Bibete ex hoc omnes"!!

Ja,- eg vedgår at eg er svært "opphengd i" kva som står skrive!

Men Kristiansen er kan henda meir  "opphengd i"

kva pavane har sagt og seier??

(På hi sida kan eg ikkje med min beste vilje skjøna 

at sokalla "intinksjon"- dypping- som no er på moten 

kan kallast å drikka!!)

Svar
Kommentar #5

Njål Kristiansen

140 innlegg  18020 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Instinksjonen betraktes ikke som å drikke, for en del. Andre kan leve med at dette kan være en mer hygienisk form for deltagelse. Det finnes mennsker som vegrer seg for å drikke av samme kalk som andre av smittevernhensyn eller fobier. Derfor oppfant man instinksjonen.

Eukaristien er ikke for alle. Den forrettes for "de mange". Alle er ikke kallet til samme bord uten videre. Det er de som er tatt opp i fellesskapet enten gjennom dåp eller konfirmasjon. Dere andre blir velsignelse til del. Hvis dere ikke vil tre inn.

Svar
Kommentar #6

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Bibelord eller paveord?

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Eukaristien er ikke for alle. Den forrettes for

Kvar står dette i Bibelen,- eller er det berre paveord?

Den nattverdenJesus skipa var med både brød og vin:

Ta dette og et det! Drikk av den alle!

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Hermod Herstad kommenterte på
Polariseringens pris
mindre enn 1 minutt siden / 391 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
5 minutter siden / 1056 visninger
Øivind Bergh kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
7 minutter siden / 354 visninger
Johan Velten kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
29 minutter siden / 1056 visninger
Oddvar Moi kommenterte på
Hvetekornets lov
37 minutter siden / 475 visninger
Arne Kristiansen kommenterte på
Hvetekornets lov
rundt 1 time siden / 475 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 1 time siden / 391 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 2 timer siden / 391 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Enslige asylbarn må ikke sendes ut av Norge
rundt 3 timer siden / 670 visninger
Øyvind Håbrekke kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 3 timer siden / 391 visninger
Les flere