Ole Jørgen Anfindsen

168    2031

Reptilhjernenes sirenesang

Thomas Hylland Eriksen er i sin VG-artikkel 7. juni opptatt av at det dypt i mennesket finnes instinkter som gjør at vi foretrekker å leve i samfunn der de fleste ligner på oss selv. Det kan gi seg farlige uslag.

Publisert: 15. jun 2012 / 2478 visninger.

Uttrykket ’sirenesang’ brukes for å betegne noe som virker fint og tiltrekkende, men som til syvende og sist fører galt avsted for den som lar seg forføre. Thomas Hylland Eriksen er i sin VG-artikkel 7. juni opptatt av at det dypt i mennesket finnes instinkter som gjør at vi foretrekker å leve i samfunn der de fleste ligner på oss selv.

Vi mangler et godt norsk ord her, men det engelske faguttrykket som ligger bak nevnte fenomen er inclusive fitness. Hylland Eriksen mener at disse biologiske instinktene er såpass farlige at de fortjener den lyriske betegnelsen reptilhjernens sirenesang. Om denne allmennmenneskelige tendensen faktisk kan lokaliseres til den delen av hjernen som ble utviklet mens krypdyrene fremdeles var dominerende på jorden, vet jeg ikke, men det er ingen dårlig metafor professoren her lanserer.

Jeg er altså enig med ham i at det i menneskets natur finnes instinkter og tilbøyeligheter som både enkeltpersoner og samfunn er nødt til å holde i sjakk. Noen vil faktisk mene at nettopp dette er definisjonen på sivilisasjon. Samtidig mener jeg at sosialantropologer m.fl. har en ulykksalig tendens til å bagatellisere eller undervurdere de utfordringene man står overfor på dette området.

Hylland Eriksen går direkte til kjernen av problemkomplekset når han skriver: «Vel har mennesker basale instinkter, men vi er også utstyrt med forstand og dømmekraft. Det er ingen spesielt god grunn til å la sine handlinger styres av reptilhjernen, når vi har en utmerket storhjerne til rådighet.»

Dette er slagferdig og godt formulert! Det store spørsmålet er imidlertid hvor store påkjenninger samfunnet kan utsettes for før betydelige befolkningsgrupper opplever situasjonen som såpass truende at rasjonelle overveielser i storhjernen overmannes av signaler fra mer primitive nervesentre.

Og det er altså ikke bare nordmenn eller andre hvite folkeslag som i visse situasjoner kan komme til å bli mer preget enn hva godt er av nevrologiske og hormonelle signaler som inngår i vårt biologiske repertoar. Selvsagt er også pakistanere, indere, afghanere, iranere, irakere, somaliere, kenyanere, kongolesere og nigerianere utstyrt med reptilhjerner og andre skumle komponenter. Medlemmer av nevnte innvandrergrupper vil, når omstendighetene tilsier det, føle seg kallet til å ivareta interessene til sitt folk, sin klan, sin stamme eller sin etnisk-religiøse gruppe.

Hylland Eriksen har tilsynelatende ikke innsett at hans besnærende sirenesang-metafor er et tveegget sverd. Det rammer ikke bare forstokkede innvandringskritikere som ikke kan akseptere at verden er i stadig endring, det rammer også innvandringsutopister som nekter å innse at menneskets natur setter begrensninger på hva slags samfunn som kan fungere i praksis. Strekker vi strikken for langt, vil det med logisk nødvendighet gå galt.

Hvordan kommer gjennomsnittsnordmannen til å reagere når han/hun innser at mennesker med et annet utseende, et annet lynne, en annen væremåte og andre prioriteringer, kommer til å overta landet? Hvordan vil stemningen i samfunnet bli når det etter hvert demrer for nordmenn flest at norsk språk, norsk kultur, norske verdier, norske gener og enda litt til kommer til å bli stadig mer marginalisert i fremtidens Norge?

Dette handler ikke, som Hylland Eriksen feilaktig tillegger meg, en trangsynt oppfatning om at det norske er evig og uforanderlig, eller at innvandrere ikke kan bli norske om en generasjon eller ti (avhengig av hvem de er og hvor de har sitt opphav). Dette handler i stedet om samfunnets kapasitet til å integrere dem som kommer hit. Dersom integreringen holder tritt med innvandringen, kan vi alle senke skuldrene og la oss berike av et dynamisk og mangfoldig fellesskap. I motsatt fall vil det trygge, tillitsbaserte og velfungerende samfunnet vårt bli ødelagt. Så enkelt – og så vanskelig!

I følge SSB vil etniske nordmenn bli en minoritet her i landet om 40 – 50 år, kanskje litt før, kanskje litt senere (interessant nok er det bare syv år siden jeg selv ble latterliggjort for å hevde omtrent det samme). SSB kan dessuten fortelle at det innen 2100 kan komme til å bo drøyt 12 millioner mennesker i Norge, kanskje litt færre, kanskje litt flere.

Min påstand er at vi må ha en solid porsjon flaks dersom dette skal gå bra. Selv om noen av dem som kommer hit står oss kulturelt og etnisk nær, skal det ikke mye fantasi til for å forestille seg at det vil bli utfordrende for ca fire millioner nordmenn å skulle ’integrere’ 5, 10 eller 15 millioner innvandrere i det ’norske’ samfunnet i løpet av noe slikt som 100 år.

Det er vanskelig å se for seg hvordan vi på en noenlunde fornuftig måte skal kunne håndtere en tre- eller flerdobling av befolkningen på så kort tid. Det norske ligger dessverre an til å bli feid til side av en demografisk tsunami. Den pågående utviklingen er mer dramatisk enn hva folk flest er klar over, og dommen fra våre barn og barnebarn vil neppe bli nådig.

Mitt håp er likevel at folk vil våkne før det er for sent, og at vi i stedet for Norges og Europas undergang kan få sosialantropologenes svanesang.

 

En forkortet og noe bearbeidet versjon av dette innlegget sto på trykk i VG 14.06.2012.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

En tankevekkende artikkel.

Publisert over 5 år siden

Velskrevet som alltid og med en klar konklusjon. Desverre er jeg redd for at de partiene som har styrt landet de siste 30 årene heller lar landet gå til grunne enn å forandre mening. Det er jo det samme som å innrømme at FRP hadde rett hele tiden i sin innvandringsmotstand.

Først latterligjøring og fornektelse, så bortforklaring og deretter omskriving av sannheten eller taushet. Dette er oppskriften til eliten.

Men for min datters-, min sønns-, min kones- og min egen sjelefreds skyld forfekter jeg hele tiden at det aldri er for sent for et land å endre kurs. Men konsekvensene blir verre og verre jo lenger tid det tar før det skjer. Jeg ber hver dag om at at folkets oppvåkning må skje i morgen. Er undernes tid forbi? 

Svar
Kommentar #2

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Dette er slagferdig og godt formulert!

Ja, noen ganger kan det slagferdige være så godt at ordene blir bedre enn virkeligheten.

Godt innlegg! Mine tankebaner går mot `forskjellighet` når det gjelder kultur først og fremst, men man kan muligens ikke underslå plassen biologi + kultur har i ulike `kulturvarianter` hvor vektleggingen av disse to har ulike kombinasjoner.   

Å tenke langsiktig; så lenge det ikke er et definitivt mål i sikte, men at endringer skjer i moderat tempo minsker sjansen for opprør og opplevd uoversiktighet. Det er ikke bare THE typer som bor i Norge heller ;)

Følelser skal med - ikke bare den fantastiske tanke computeren vi har i hjernen.

De siste setningene i innlegget, imidlertid, minner om enkelte religiøse `forkynnere` og det burde ikke være nødvendig å ta med. Mener jeg. Men skjønner godt hvis det var slik at Anfindsen ble litt irritert og gnidde det godt inn.. 

  

Svar
Kommentar #3

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

erfaring

Publisert over 5 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

Hylland Eriksen går direkte til kjernen av problemkomplekset når han skriver: «Vel har mennesker basale instinkter, men vi er også utstyrt med forstand og dømmekraft. Det er ingen spesielt god grunn til å la sine handlinger styres av reptilhjernen, når vi har en utmerket storhjerne til rådighet.»

viser at den styres ikke.aggressivitet skaper endorfiner,en meget potent form for dop.så reptilhjernen belønner muligens seg selv-kjemisk

Svar
Kommentar #4

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Det er vel menneskelig?

Publisert over 5 år siden

Jeg er ikke enig med Anfindsen på en del av hans standpunkter - særlig hans overfokus på rase og etnisitet, istedenfor kultur og religion i den norske samfunnsdebatten om disse temaene. Men dette var nøktern og god tilsvar. Noe av det Anfindsen tar opp var også noe av det jeg tenkte over når jeg leste Hylland-Eriksens artikkel.

Denne såkalte "reptilhjernen" er mer eller mindre menneskelig. Det var en viss romer som sa i sin tid: Jeg er et menneske, intet menneskelig er meg fremmed. Dette er kanskje en manifestasjon av en bestemt gruppes overlevelsesinstinkt? Er dette feil? Nei. Problemet er ikke at folk frykter eller er urolig over hva som vil skje hvis de blir en minoritet i det som åpenbart er deres eget land (uavhengig hvilket land dette er). At man frykter hva som vil skje i fremtiden.  Dette er ikke problemet. Det jeg tror problemet er følgende: A) Hvis man ikke tar denne uroen (eller i alle fall deler av den - den mer rasjonelle) seriøs eller B) Hvis man bruker denne uroen for å hate andre grupper (noe høyreekstremister gjør).

Svar
Kommentar #5

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Enig

Publisert over 5 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.

A) Hvis man ikke tar denne uroen (eller i alle fall deler av den - den mer rasjonelle) seriøs eller B) Hvis man bruker denne uroen for å hate andre grupper (noe høyreekstremister gjør).

JA! - da er konsekvensen.

Politikerforakt, fremmedfrykt, mistenksomhet, fremmedfiendtlighet og til slutt HAT og RASISME.

Det kan virke som Thomas Hylland Eriksen ikke skjønner det opplagte.

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 11 timer siden / 1079 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 134 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 137 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 11 timer siden / 1079 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 134 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 137 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
1 minutt siden / 177 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
8 minutter siden / 1361 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
14 minutter siden / 205 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
31 minutter siden / 1361 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
39 minutter siden / 177 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
44 minutter siden / 177 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1361 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 177 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 411 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1361 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 2 timer siden / 177 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1361 visninger
Les flere