Anne-May Hogsnes

17

Verdier og abort

Publisert: 9. mai 2009

Norsk lov tillater i dag drap av det ufødte barn. Ca 50 pr. døgn. Altså, ca. to skoleklasser blir avlivet i Norge pr. Bibelen er klar på at en ikke skal ta liv.

50 utførte aborter pr dag kan ikke godtas i Norge som en sivilisert velferdsstat. Abort er å ta liv. Til tross for store summer bevilget til abortforebyggende tiltak, kan det ikke sies at antall aborter går ned. Abortloven slik den er i dag, representerer velferdsstaten Norges største etiske dilemma og utfordring. Kristent Samlingsparti vil derfor arbeide for at det blir en konstruktiv, reflektert prosess på politisk toppnivå som fører til tiltak sterke nok til at vi vil se en drastisk reduksjon av antall aborter. 

I dag er det liten veiledning for å beholde barnet ved et uønsket svangerskap. Muligheter som: bedre økonomisk støtte til eneforeldre, botilbud, avlastning og veiledning vil kunne bidra til å redusere antall aborter.

Regjeringen reduserte støttet til stiftelsen Amathea. Amathea er i dag de eneste som tilbyr gratis helsetjeneste og veiledning for kvinner og par som er blitt uplanlagt gravide. Slike tiltak må støttes og styrkes.

Psykiske virkninger ved å ha tatt abort må komme mer fram og det må mer forskning som forteller hvorfor kvinner tar abort og senskader ved abort. Området abort er fremdeles tabubelagt.

Vi må også tørre å ta debatten om den sexfiksering og kropsfiksering som er i samfunnet i dag. Det er alltid en risiko for å bli gravid når man har et samleie. I dag snakkes det ofte om uforpliktet sex. Jeg mener at sex ikke er uforpliktet. Sex kan føre til graviditet. Et nytt liv medfører et stort ansvar. Det kan være tøft å ta en verdidebatt i dagens liberaliseringssamfunn, men jeg mener tiden nå er kommet for å ta denne debatten.

Veien til å endre abortloven kan være vanskelig, men den er ikke umulig! Vi kan ikke akseptere at norsk lov tillater å ta liv.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Hallvard Thomas Hole

29 innlegg  237 kommentarer

.

Publisert over 10 år siden
Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

RE: Verdier og abort

Publisert over 10 år siden

 

09.05.09 kl. 01:25 skrev Anne-May Hogsnes:

 

Norsk lov tillater i dag drap av det ufødte barn. Ca 50 pr. døgn. Altså, ca. to skoleklasser blir avlivet i Norge pr. Bibelen er klar på at en ikke skal ta liv.

 

Ved å bruke ord som "drap" og "avlivet" er jeg redd du melder deg ut av abortdebatten Anne-May. Årsaken er at da blir du ikke troverdig. For hvis du virkelig hadde ment at dette var drap og avlivning, hadde ditt hovedfokus vært på fengsling og straff av landets massemordere - de utførende legene. Vulgærdebatt fører aldri fram i vårt samfunn.

 

Kommentar #3

Jens Thoresen

18 innlegg  28 kommentarer

Sanninga sterkare enn lygna

Publisert over 10 år siden

Hei Anne May! Godt at du klårt og gjennomtenkt løftar fram dette viktige temaet. Abort er jo når alt kjem til alt den ytste form for brutalitet, eit blodbad utan sidestykke i historia. Kven har rett å dømma andre for folkemord i vår tid? Det er ikkje mange. Det skjer over alt og vert støtta av dei fleste.

Men abortlov og abortpraksis kan ikkje forsvarast ut frå eitt einast moralsk system, korkje religiøst eller profant, så eg er samd med deg: her bør det vera rom for endring dersom me held ut. Den som sår det gode, skal hausta det gode, og sanninga vil alltid vera sterkare enn lygna.

Kommentar #4

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

Abort

Publisert over 10 år siden

Abort er nødvendig i noen tilfeller, for å beskytte kvinnens liv og helse og hindre selvmord. Et uønsket svangerskap kan for eksempel bli svært traumatisk for enkelte som har opplevd seksuelle overgrep som barn. Så lenge abortlovmotstandere unnlater å snakke om dette, får jeg problemer med å ta deres engasjemnet alvorlig. Voksne kvinners liv har også verdi.

En helt annen ting som man burde gå inn for, er at loven åpnet for åpen adopsjon, altså at biologisk forelder og barn kan ha litt kontakt også etter at barnet er adoptert bort. Vi som har barn, kan jo bare prøve å forestille oss tanken på å aldri skulle få se sitt eget barn.

Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Noen konstruktive tanker fra meg?

Publisert over 10 år siden

God ettermiddag kjære bloggere.

Jeg vil starte med å si at mitt grunnsyn i abortspørsmålet rent generelt er at det er galt. Men i stedet for å stoppe der med slagordmessig retorikk, så skal jeg forsøke å komme med noen konstruktive innspill.

Jeg mot abort fordi en uskyldig tredjepart blir straffa pga. det en første- og andrepart har gjort - helt utenfor tredjeparten (altså fosteret eller barnet) sin rekkevidde. I den forbindelse er det veldig viktig å innskyte at ulike former for overgrep eller press fra andreparten (mannen) i mange tilfeller er årsaken til at kvinnen i det hele tatt må vurdere abort. Ut fra dette mener jeg at det er mulig å komme med flere konstruktive forslag - med det formål å beskytte og redde så mange liv som mulig - på flere måter.

For det første bør alt gjøres for å forhindre aborter i utgangspunktet. Samfunnet bør f eks sette inn ressurser (helsepersonell, pengestøtte, ordninger for skole og arbeid etc) for å hjelpe kvinner gjennom et svangerskap - også et som er uønska. Dessuten vet vi jo hvor vanskelig det er for folk å adoptere nå for tida, så hvis samfunnet kan ta ansvar for å hjelpe en kvinne gjennom et uønska svangerskap så kan barnet bli adoptert bort til en av de mange parene som ønsker å adoptere et barn. Dersom samfunnet virkelig ønska at barna skulle få bli født inn i verden så ville ikke dette ha vært noe problem - samfunnet trenger jo også flere barn som vokser opp. En annen fordel med at aborttallene synker eller forsvinner er at landet ikke ville hatt like mye bruk for innvandring (med de kostnader og instabilitet som det medfører). Så hvis vi altså ser på hva samfunnet kan gjøre så betyr det nesten utelukkende positive bidrag til landet, både i forhold til adopsjon, økonomi og reproduksjon. I tillegg får ufrivillig svangre kvinner bedre økonomisk og helsemessig oppfølging. I et land som snart har eldrebølgen over seg forundrer det meg kraftig at våre folkevalgte ikke har klart å ordne opp i dette for lenge siden.

Så må vi gå over til det som går på overgrep, skader, livsfare og kriminalitet. Sånn jeg har forstått det så er alle leger - også kristne som er i mot abort generelt - klare på at abort i noen tilfeller må vurderes pga. helsemessige farer for mor og barn. Dette må alltid vurderes av medisinske sakkyndige. Når jeg altså støtter dette så er jeg fortsatt mot såkalt "selvbestemt abort". Hovedformålet med en medisinsk vurdering må være å berge så mange liv som mulig - og så god livskvalitet som mulig. Det må dessuten reageres kraftigere overfor eventuelle overgripere slik at det blir en avskrekkende virkning. Dette henger sammen med normendringer i samfunnet, f eks mindre alkoholbruk og sexfiksering. Disse tingene er absolutt ikke enkle, men slike tiltak vil ikke bare redusere overgrep mot kvinner og uønskede aborter, men de vil også styrke samfunnet generelt.

Inntil videre så vil jeg oppsummere med å si at aborter i seg selv er et onde - i alle fall for et samfunn som sliter med reproduksjon. I tillegg er det et psykisk onde for de kvinnene som må slite mentalt etter å ha vært i gjennom en abort. Det gir også en mulighet til å endre normene i samfunnet til det bedre. Sist men ikke minst bør vi gjøre alt i vår makt for å redde livene til en udiskutabelt uskydlig tredjepart - en bonus her er jo at mange par ønsker å adoptere et barn...

Vennlig hilsen

Magnus L. Husøy, Trondheim

Kommentar #6

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: Noen konstruktive tanker fra meg?

Publisert over 10 år siden

M. Husøy skriver:

 Sånn jeg har forstått det så er alle leger - også kristne som er i mot abort generelt - klare på at abort i noen tilfeller må vurderes pga. helsemessige farer for mor og barn. Dette må alltid vurderes av medisinske sakkyndige.

Medisinsk sakkyndige vet lite om slike ting. Når det gjelder overgerp, som du selv var inne på, så er kunnskapsmangelen enorm. Leger lærer nesten ingen ting om dette. Selvmord kan de selvsagt heller ikke spå om!

Derfor må kvinnen selv bestemme om hun har forutsetninger til å bære fram barnet. Men samfunnet burde stille opp på en helt annen måte enn det som gjøres i dag.

 

Kommentar #7

Anne-May Hogsnes

17 innlegg  50 kommentarer

Abort er drap?

Publisert over 10 år siden

Hei

Takk for debatt om abort. Det er en viktig debatt, også om det skal kalles drap, forsterdap, abort eller avbrutt svangerskap. Det er også en diskusjon om når det befruktede egg er et liv eller et individ. Disse diskusjonene kommer opp til stadighet og her blir man ikke enige.

Min mening er altså at så fort et egg er befruktet er det et liv - altså et menneske. Når abort utføres stopper livet opp. Da kan man kalle det et drap eller at et liv er blitt avlivet. Det kan virke brutalt for mange - men det er etter min menig ikke vulgært å kalle abort for drap.

Jeg tror heller ikke jeg eller Kristent Samlingsparti er ute av debatten selv om vi forholder oss til virkeligheten. Og virkeligheten ved abort er brutal. Det er bare å lese boken til Marianne Mjaaland. 13. uke.

Så skal vi ikke glemme de der det er stor fare for liv og helse. Abortdebatten må sikte seg inn mot at mor og barn skal komme godt ut av prosessen, begge parter med liv og helse i behold.

I Norske synonymer blå ordbok står det: "Abort: misfødsel; misfoster; abortus provacatus: forsterfordrivelse (-drap), svangerskapsavbrytelse". Det kan brukes mange ord/ begreper for abort, men vi kan ikke komme fra at det er et liv som slutter å leve når fosteret tas bort med makt. I abortdebatten er det viktig å kunne se sannheten i øynene selv om den er aldri så vond. Først da kan vi få til tiltak som kan få ned abort tallene.

Jeg er også glad at denne debatten viser at det er flere som er enige med mitt standpunkt. Flott at denne debatten engasjerer flere aldersgrupper - både menn og kvinner - og det er demokratiets rett at alle ikke er enige.

Jeg er ikke bare opptatt av barnet, men også av kvinnen som velger abort. Det er mange som sliter med senskader etter en abort. Dette er også noe som må tas med i debatten. Selv om sannheten om abort og abortdebatten kan være brutal, så skal vi også ha omtanke og omsorg for de som er så fortvilt at de velger abort. Bare slik kan vi få til en dialog som kan føre til tiltak og løsninger som kan få ned antall aborter og derved se mange flere barn vokse opp og få livet.

 

 

Kommentar #8

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: Abort er drap?

Publisert over 10 år siden

 

09.05.09 kl. 15:12 skrev Anne-May Hogsnes:

Jeg er ikke bare opptatt av barnet, men også av kvinnen som velger abort. Det er mange som sliter med senskader etter en abort. Dette er også noe som må tas med i debatten. 

Ja, men noen ville fått større psykiske senskader om de ble tvunget til å føde enn av å ta bort.

Kommentar #9

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Abort igjen...

Publisert over 10 år siden

Abort og Israel er en sikker vinner på alle debattfora med kristent tilsnitt. Det er egentlig underlig at Verdidebatt har eksistert i over 3 uker uten at abortsaken har fått oppmerksomhet - jeg var rimelig trygg på at det ville dukke opp allerede i første uke. Kanskje noen bloggere trengte å trekke pusten?

Vi har i Norge hatt s.k. selvbestemt abort i over 30 år. Vi har ikke fri abort, men selvbestemt, dvs. at den gravide selv har siste ord i spørsmål om et evt. svangerskapsbrudd. Av alle abortmotstanderes innlegg opp gjennom årene har jeg ennå å til gode å se at noen har foreslått en løsning hvor abort blir eliminert. Og slike løsninger finnes ikke. Noen tror at man kan lovfeste et abortforbud, men et slikt forbud har vi forsøkt i mange år, bare for å oppdage at resultatet ble verre enn det vi har idag. Noen tror også at det hjelper hvis de legger sten til byrden og kaller et svangerskapsavbrudd for drap.

Vi vil alltid ha aborter. Det er intet ris og ingen gulrot som kan få alle kvinner til å velge å bære fram sitt barn, samme hvor ønskelig det er fra samfunnets side. Vi trenger hvert barn.

Det var i erkjennelsen av denne problemstillingen at et flertall politikere måtte velge det minste av to onder: Abort under trygge forhold, eller fortsatt abort under tvilsomme hygieniske forhold og ukyndige hender i mørklagte bakgater.

Og samme hvor mye vi kan avsky et svangerskapsavbrudd, så er det enkelte realiteter vi ikke kan lukke øynene for. Vår alles oppgave må derfor være på best mulig måte og i størst mulig grad å legge forholdene til rette for de som konfronteres med et uønsket svangerskap å kunne velge å bære fram barnet.

 

Kommentar #10

Anne-May Hogsnes

17 innlegg  50 kommentarer

Debatten om det ufødte liv

Publisert over 10 år siden

Det er helt klart - abortdebatten vil alltid være der - så lenge abort tillates, og også hvis abort ikke var tillatt ved lov.

Alle vet at den eneste sikre måten å unngå å bli gravid på er å være helt seksuelt avholden. I samfunnet i dag er det utopi - og det har det også vært siden menneske ble skapt. Menneske er skapt til mann og kvinne blant annet for å føre slekter videre. Men menneske er ikke kun skapt til sex, men også til kjærlighet. Jeg tenker at det mest ideelle familiebildet er en lykkelig mor og far og deres barn som lever lykkelig alle sine dager til ende. Vi vet alle at slik er ikke verden i dag og slik vil den aldri bli.

Hva fokuserer ukeblader, annonser, nettsider, TV osv osv på i dag? Kropp og sex er helt vanlig. Som: Hvordan tilfredstiller du best din partner? Hvordan kan du ha uforpliktet sex? Hvordan blir du best i senga? Hvordan kan du få flatest mage? Hvordan blir du mest sexy? osv osv. Dette lever våre barn opp med. Dette er den hverdagen de skal forholde seg til. Før snakket man om moral - nå er moral blitt et skjellsord. Grenser flyttes stadig også når det gjelder sex, og konsekvensene er at 50 ufødte liv tas hvert døgn, selv om prevensjon ikke lengre er skam og at den er lett tilgjengelig.

Abortdebatten er derfor slett ikke enkel. Jeg er klar på at abort er å ta liv. Min tro sier meg at det er helt galt å ta liv. Jeg er klar på at abort er vanskelig og at konsekvensene kan være mange og forskjellige. Jeg tror ikke jeg har sett en abortdebatt i et helheltlig perspektiv: påvirkningene rundt oss, grensene som stadig flyttes, lettvint og uforpliktet sex, diskusjonen om ansvar ved sex, psykiske og fysiske skader ved abort og diskusjonen på at man faktisk kan bli gravid ved samleie. Abort er ingen lettvintløsning - abort er ofte et veldig dårlig alternativ.

 Å snu aborttallene er ikke kun så enkelt som å forby abortloven. Det må en holdningsendring til og det er kanskje her verdidebatten kommer inn. Så jeg og mitt parti Kristent Samlingsparti har en stor jobb å gjøre den dagen vi kommer i regjering. For for meg og for KSP er det en selvfølge å beskytte det ufødte liv.

 

 

Kommentar #11

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

abort

Publisert over 10 år siden

 

Utrolig så lang tid det tok før abortdebatten dukket opp på dette forum... men nå er den her.  Jeg kan like godt flagge mitt synspunkt først som sist:

Jeg er for selvbestemt abort, men mot abort som løsning i eget liv (det siste er litt underlig å si siden jeg er mann, men jeg tror folk tar poenget).

Dermed ikke sagt at abort ikke kan bli løsning i eget liv.  Dette fordi det er umulig å forutsi sin egen reaksjon i slike spesielle situasjoner før den dagen kommer der man står der.  Med valget.  Derfor dette forbehold.

Jeg er for selvbestemt abort fordi den eneste person som til syvende og sist kan ta denne vanskelige avgjørelsen er den personen som har livet inne i seg: KVINNEN. Dagene med en "sakkyndig nemnd" er over - heldigvis.  Jeg vil rett og slett ikke, og vil ikke at noen som helst annen, lege eller prest eller hva det nå er, skal ta dette vanskelige valget for kvinnen.  Det må hun gjøre selv!  Det er etter min mening den eneste fornuftige løsning i et så vanskelig etisk spørsmål.  Det er også et argument, dog svakere,  at dersom abort forbys (globalt) er vi tilbake til strikkepinnenes tid.  Ingen fornuftige mennesker ønsker seg tilbake dit.

Jeg er for selvbestemt abort.

 

Kommentar #12

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

RE: Debatten om det ufødte liv

Publisert over 10 år siden

 

09.05.09 kl. 20:37 skrev Anne-May Hogsnes:

 

 Å snu aborttallene er ikke kun så enkelt som å forby abortloven. Det må en holdningsendring til og det er kanskje her verdidebatten kommer inn. Så jeg og mitt parti Kristent Samlingsparti har en stor jobb å gjøre den dagen vi kommer i regjering. For for meg og for KSP er det en selvfølge å beskytte det ufødte liv.

 

 

 I mellomtiden kan vi jo konsentrere oss om det fødte liv.  Der tror jeg vi alle har noe å gi. 

Men ærlig talt - å sitte og tro at minisekten KSP en vakker dag skal komme i regjering er vel som å tro at sola står opp i vest i morgen?

Kommentar #13

Anne-May Hogsnes

17 innlegg  50 kommentarer

Til Meland

Publisert over 10 år siden

Unnskyld, men jeg må si jeg grøsser litt. Det finnes bestandig en far til barnet.  I slike debatter blir det blant annet brukt argumenter som at "Kvinnen skal bestemme over egen kropp". Hvem bestemmer over barnet? Det er en alvorlig avgjørelse å ta liv.

Mulig dette er nok et tema for debatt, men jeg mener bestemt at når en kvinne blir gravid er det to om dette. Det blir mange ganger alt for lett å legge alt ansvaret over på den ene parten - her kvinnen. Selv om jeg vet tilfeller der mannen er kjempefortvilt fordi kvinnen har tatt abort, vet jeg også mange tilfeller der kvinnen ville beholdt barnet dersom barnefaren hadde stilt opp.

Så igjen - debatten om abort- har mange sider. Men legg ikke alt ansvar for å ta et liv over på kvinnen. I mine øyne blir dette alt for lett i en så alvorlig debatt.

 

 

Kommentar #14

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Til Meland

Publisert over 10 år siden

 

09.05.09 kl. 22:38 skrev Anne-May Hogsnes:

Unnskyld, men jeg må si jeg grøsser litt. Det finnes bestandig en far til barnet.  I slike debatter blir det blant annet brukt argumenter som at "Kvinnen skal bestemme over egen kropp". Hvem bestemmer over barnet? Det er en alvorlig avgjørelse å ta liv.

Mulig dette er nok et tema for debatt, men jeg mener bestemt at når en kvinne blir gravid er det to om dette. Det blir mange ganger alt for lett å legge alt ansvaret over på den ene parten - her kvinnen. Selv om jeg vet tilfeller der mannen er kjempefortvilt fordi kvinnen har tatt abort, vet jeg også mange tilfeller der kvinnen ville beholdt barnet dersom barnefaren hadde stilt opp.

Så igjen - debatten om abort- har mange sider. Men legg ikke alt ansvar for å ta et liv over på kvinnen. I mine øyne blir dette alt for lett i en så alvorlig debatt.

 

Jeg er helt enig i at det vil være naturlig for kvinnen å konsultere mannen for å høre hans mening - og at det (som oftest) skal veie tungt.  Men i siste instans så mener jeg kvinnen må få det siste og avgjørende ordet.  Jeg har allerede argumentert hvorfor.

Men jeg innrømmer glatt at dette med abort er vanskelig.  Et av de vanskeligste etiske spørsmål vi har.  Jeg ser argumentene mot selvbestemt abort, og noen av dem er virkelig tunge, men jeg står for det jeg har sagt.

 

Kommentar #15

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

Helsepersonell

Publisert over 10 år siden

Det som i alle fall er bra, synes jeg, er at abort til en viss grad er blitt problematisert siste halvannet år. Sist ute var lege og forfatter Marianne Mjaaland.

Jeg skulle ønske at helsepersonell var skolert til å kunne samtale med pasienten om det etiske ved abort. Da jeg engang ble gravid og vurderte abort, var det ikke et eneste menneske i helsevesenet som ville eller kunne snakke med meg om denne siden ved abort.

  

Kommentar #16

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: Abort er drap?

Publisert over 10 år siden

 

09.05.09 kl. 17:00 skrev Sigrun Tømmerås:

 

09.05.09 kl. 15:12 skrev Anne-May Hogsnes:

Jeg er ikke bare opptatt av barnet, men også av kvinnen som velger abort. Det er mange som sliter med senskader etter en abort. Dette er også noe som må tas med i debatten. 

Ja, men noen ville fått større psykiske senskader om de ble tvunget til å føde enn av å ta bort.

Håper ikke tvang er altenativet. Det dreier seg vel om å gi alle kvinner reele muligheter til å velge?

Min drøm er at de 50 barn som fjernes i mors liv daglig, skal bli hørt, og at samfunnet stiller opp for både kvinnen og barnet.

Koste hva det koste vil.

Kommentar #17

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

RE: RE: RE: Abort er drap?

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 06:38 skrev Rune Tveit:

Min drøm er at de 50 barn som fjernes i mors liv daglig, skal bli hørt, og at samfunnet stiller opp for både kvinnen og barnet.

Koste hva det koste vil.

 

Hei Rune!

Fornuftige ord fra deg - at det liv som er startet i mors mage, også gis en stemme som har rett til å bli hørt, koste hva det koste vil - og at samfunnet stiller opp og tar ansvar.   Jeg tror det er mange foreldre - som i årevis etter en provosert abort, sliter og sliter med tanken på at et liv ble tatt bort og dermed hindret mulighet for å bli et supermedmenneske, som alle har muligheten til å bli - enten vi er handicapped eller ikke, enten vi sitter i rullestol eller sitter bak spaken i et fly.   Et slikt supermedmenneske har jeg f.eks. i storesøster, som fikk livet av mor, selv om legen anbefalte abort.   Hun er i dag bestemor til mange og sprer glede om seg hver dag.

Så håper jeg du får ei fin helg med båtliv og full fart på "verdens beste sted" nede på Sørlandet.

Kommentar #18

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden

Jeg orker nesten ikke en ny abortdebatt, da jeg har debattert det med ufrelste litt for ofte i det siste, men her er en redegjørelse for mitt syn. (Jeg har ikke lest alle kommentarer i denne tråden ennå). 

Jeg mener at abort er drap. Dreper du, så er du en morder. Det å ta livet av et uskyldig barn er å dømme barnet til døden. Hvilken rett har vi til det? Er det kjærlighet å drepe et uskyldig barn fordi barnet ikke var planlagt? Jeg kaller det uansvarlighet og egoisme. Kjærlighet er å være tilstede for andre når de trenger det. Kjærlighet er å fremheve menneskeverdet. Kjærlighet er å ikke dømme/fordømme. De som ikke tåler å høre sannheten om at abort er barnedrap vet nok ikke hva menneskeverd er, tror jeg. 

For mange av de som gjennomgår abort oppleves det hele som en tragedie, og mange angrer. Disse forsøker jeg å være et medmenneske for etterpå; i kjærlighet! Men for minst like mange er det en lettvint løsning for å snike seg unna ansvaret man har når man har blitt gravid. Barnefar har også et ansvar, som samtykker til abort. Abort er og blir barnedrap, uansett hva som er årsaken til at man velger å abortere. Graviditeter som ikke er "planlagt", og som ikke "passer" der og da, er i hovedsak uansvarlighet og egoisme.

Så har vi det klassiske voldtekts-argumentet. Da vil jeg spørre om følgende: Er ikke et uskyldig barn like mye verdt selv om det ble unnfanget ved en voldtekt? Hvilken rett har du til å sette deg til herre over om et barn skal leve eller ikke? Om man har blitt voldtatt bør man ta angrepille som gjør at livmoren ikke kan befruktes, eller sette inn spiral innen kort tid etter voldtekten. Spiralen gjør at befruktet eggcelle ikke kan feste seg til livmoren. En befruktet eggcelle bruker mellom fem og syv dager på å vandre fra egglederne til livmoren.

Det finnes ingen unnskyldning overhodet for å abortere et foster som har begynt å utvikle seg i mors liv. Å abortere er uansvarlighet og egoisme, intet annet. Om man ikke føler seg "klar" for å få barn, får man jammen meg gjøre det beste ut av det, eller i verste fall adoptere det bort.

Jeg blir også kraftig provosert over mennesker som sier at de ville drept sitt eget barn i mors liv hvis det var mulig å påvise Downs Syndrom før fødselen. Nå er det jo faktisk mulig å påvise dette, og antallet aborter av Downs Syndrom-fostre er kraftig økende i Danmark. 

Men den som tar abort er selvfølgelig ikke fordømt! Det finnes tilgivelse for den som omvender seg, av Guds nåde!  

(Prinsippet om at vi ikke har rett til å ta en annens liv gjelder også angående dødsstraff, noe som er en helt annen debatt...)

Kommentar #19

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 13:23 skrev Andreas Hesselberg:

Jeg mener at abort er drap. Dreper du, så er du en morder. Det å ta livet av et uskyldig barn er å dømme barnet til døden.

Abort er og blir barnedrap, uansett hva som er årsaken til at man velger å abortere. Graviditeter som ikke er "planlagt", og som ikke "passer" der og da, er i hovedsak uansvarlighet og egoisme.

Så har vi det klassiske voldtekts-argumentet. Da vil jeg spørre om følgende: Er ikke et uskyldig barn like mye verdt selv om det ble unnfanget ved en voldtekt?

Det finnes ingen unnskyldning overhodet for å abortere et foster som har begynt å utvikle seg i mors liv. Å abortere er uansvarlighet og egoisme, intet annet.

Hva vet du om hvordan det er å bli gravid om man er traumatisert av overgrep? Jeg skal fortelle deg en ting, nemlig at jeg en gang ble gravid etter å ha blitt presset til sex mot min vilje. Graviditeten gjorde at jeg gjenopplevde følelsesmessig overgrepene fra barndommen. Dersom noen da skulle ha tvunget meg til å føde, hadde jeg tatt livet mitt.

Kommentar #20

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 13:23 skrev Andreas Hesselberg:

Jeg blir også kraftig provosert over mennesker som sier at de ville drept sitt eget barn i mors liv hvis det var mulig å påvise Downs Syndrom før fødselen. Nå er det jo faktisk mulig å påvise dette, og antallet aborter av Downs Syndrom-fostre er kraftig økende i Danmark. 

 

Her er du forsåvidt inne på noe.  Jeg hører til dem som er skeptisk til den utvikling vi nå ser mot et sorteringssamfunn.  Bioteknologien går nå så raskt at det allerede nå (eller om få år) er teknisk mulig å tenke seg følgende:

En kvinne blir gravid, og det tas en DNA-analyse av fosteret.  Datamaskinen gjør sine kalkyler, og ut kommer et dokument som inneholder en genanalyse av det kommende mennesket.  Her får man opplyst såvel øyenfarge som kjønn, og det testes for de mest vanlige arvelige sykdommer.  I tillegg spytter datamaskinen ut en sannsynlighetsprofil som gir et bilde av sannsynlige utfall av en rekke faktorer som f.eks sannsynligheten for å få psykiske problemer, IQ, antatt aggresjonsnivå, sannsynligheten for ADHD, antatt høyde over havet, stoffskifteparametre og sannsynligheten for å bli tykk osv osv. (ja kanskje endog sannsynligheten for homofili, hvem vet)

Legen snur seg mot paret som venter barn, og spør : Vil dere ha denne gutten eller ikke?

Dette er ikke science-fiction folkens.  Dette er rett rundt døra, og det eneste som kan hindre at verden blir slik er våre verdier og vår moral som ender opp i forbud og restriksjoner mot slik testing.

 

Kommentar #21

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

Kom plutselig til å se denne,

 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat3/thread3124/

 

Linker til det selv om Høyre ikke er mitt parti.

 

Kommentar #22

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 20:25 skrev Sigrun Tømmerås:

Hva vet du om hvordan det er å bli gravid om man er traumatisert av overgrep? Jeg skal fortelle deg en ting, nemlig at jeg en gang ble gravid etter å ha blitt presset til sex mot min vilje. Graviditeten gjorde at jeg gjenopplevde følelsesmessig overgrepene fra barndommen. Dersom noen da skulle ha tvunget meg til å føde, hadde jeg tatt livet mitt.

Trist at du har opplevd dette! Jeg har full forståelse for det traumet du må ha opplevd.

Men jeg mener at selv ikke voldtekt kan forsvare det å ta abort. Som jeg skrev er mitt standpunkt at man kan benytte angrepille eller spiral hvis man frykter graviditet etter et overgrep. I "verste fall" føde frem barnet og adoptere det bort.

Kommentar #23

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 13:23 skrev Andreas Hesselberg:

Så har vi det klassiske voldtekts-argumentet. Da vil jeg spørre om følgende: Er ikke et uskyldig barn like mye verdt selv om det ble unnfanget ved en voldtekt? Hvilken rett har du til å sette deg til herre over om et barn skal leve eller ikke? Om man har blitt voldtatt bør man ta angrepille som gjør at livmoren ikke kan befruktes, eller sette inn spiral innen kort tid etter voldtekten. Spiralen gjør at befruktet eggcelle ikke kan feste seg til livmoren. En befruktet eggcelle bruker mellom fem og syv dager på å vandre fra egglederne til livmoren.

 Mange kvinner som blir voldtatt er for traumatisert til å tenke angrepille og spiral. Man blir ikke automatisk "praktisk" i etterkant av en voldtekt. Mange føler seg skitne, tør ikke fortelle, stenger seg inni seg selv, osv. Det siste man orker er at noen skal begynne å styre "der nede" for å legge inn en spiral. Angrepille er ingen garanti for at man ikke blir gravid. Jeg kjenner personlig ei som tok angrepille fordi kondomen sprakk. Hun ble likevel gravid.

Jeg tror ikke menn flest kan klare å sette seg inn i hvor grusomt det er for en kvinne at en mann hun ikke ønsker å ha sex med invaderer kroppen hennes på det mest fornedrende og grusomme. Å skulle ha en "fornuftig" tanke i hodet etter noe så traumatiserende for å liksom skulle tenke at "oi, nå må jeg passe på så jeg ikke blir gravid", er ikke reelt for svært mange. Man begynner ikke å tenke på hvordan man skal fikse bilen dersom man har vært utsatt for en svært alvorlig bilulykke. Da har man nok med å "slikke" sine sår og bearbeide alle følelsene rundt det at livet faktisk er endret for alltid.

Kommentar #24

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: RE: RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 22:02 skrev Andreas Hesselberg:

 

10.05.09 kl. 20:25 skrev Sigrun Tømmerås:

Hva vet du om hvordan det er å bli gravid om man er traumatisert av overgrep? Jeg skal fortelle deg en ting, nemlig at jeg en gang ble gravid etter å ha blitt presset til sex mot min vilje. Graviditeten gjorde at jeg gjenopplevde følelsesmessig overgrepene fra barndommen. Dersom noen da skulle ha tvunget meg til å føde, hadde jeg tatt livet mitt.

Trist at du har opplevd dette! Jeg har full forståelse for det traumet du må ha opplevd.

Men jeg mener at selv ikke voldtekt kan forsvare det å ta abort. Som jeg skrev er mitt standpunkt at man kan benytte angrepille eller spiral hvis man frykter graviditet etter et overgrep. I "verste fall" føde frem barnet og adoptere det bort.

 Her er det ting du ikke skjønner. Angrepille eller spiral er ikke noe kvinnen kan bruke når hun plustelig oppdager at hun er 4 uker på vei.

Dessuten er det to kortslutninger du har på slutten. For det førrste KAN IKKKE kvinnen bære fram barnet om hun blir trauamtisert av graviditeten slik jeg ble. Jeg fikk hele barndommen min med over 10 år med skesuelle krenkelser rett i hodet. Som jeg skrev: Om jeg måtte bære fram barnet, ville jeg heller ha tatt livet mitt. SÅ UUTHOLDELIG VAR DET! Så ikke påberop deg "full forståelse", når du ikke har det. 

Kommentar #25

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 22:02 skrev Andreas Hesselberg:

 

10.05.09 kl. 20:25 skrev Sigrun Tømmerås:

Hva vet du om hvordan det er å bli gravid om man er traumatisert av overgrep? Jeg skal fortelle deg en ting, nemlig at jeg en gang ble gravid etter å ha blitt presset til sex mot min vilje. Graviditeten gjorde at jeg gjenopplevde følelsesmessig overgrepene fra barndommen. Dersom noen da skulle ha tvunget meg til å føde, hadde jeg tatt livet mitt.

Trist at du har opplevd dette! Jeg har full forståelse for det traumet du må ha opplevd.

Men jeg mener at selv ikke voldtekt kan forsvare det å ta abort. Som jeg skrev er mitt standpunkt at man kan benytte angrepille eller spiral hvis man frykter graviditet etter et overgrep. I "verste fall" føde frem barnet og adoptere det bort.

 Jeg regner med at du også ville sagt dette helt selvfølgelig dersom det var din kone eller datter som var blitt voldtatt? Og dersom din kone eller datter ikke klarte å snakke om dette før det var for sent for angrepille og spiral, så ville det også vært en selvfølge for deg at de fullførte svangerskapet? Selv om din datter var 13 år gammel også? Er det ikke under noen omstendigheter muligheter for at du ville anbefalt abort?

Nå er kanskje dette litt vanskelige spørsmål, for jeg tror ikke et eneste menneske klarer å sette seg inn i hva de FAKTISK ville tenkt om de havnet i denne situasjonen. Det er jo tross alt slikt som "ikke skjer meg og mine". Men hva hvis verste situasjon skulle oppstå. Hadde man virkelig klart å si til sin datter på 13 at hun burde gå igjennom svangerskapet?

Kommentar #26

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

irland

Publisert over 10 år siden

 

For mange som er motstander av selvbestemt abort må vel Irland være et eksempel til etterfølgelse.  Det sto en interessant artikkel om "abort-turismen" fra Irland i denne artikkelen:

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/hurum/article3068078.ece

 

Jeg vet ikke om dette var så mye å trakte etter, skal jeg være ærlig.

 

Kommentar #27

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 22:28 skrev Sigrun Tømmerås:

 Her er det ting du ikke skjønner. Angrepille eller spiral er ikke noe kvinnen kan bruke når hun plustelig oppdager at hun er 4 uker på vei.

 

Først: jeg skrev da vitterlig følgende:

"Om man har blitt voldtatt bør man ta angrepille som gjør at livmoren ikke kan befruktes, eller sette inn spiral innen kort tid etter voldtekten. Spiralen gjør at befruktet eggcelle ikke kan feste seg til livmoren. En befruktet eggcelle bruker mellom fem og syv dager på å vandre fra egglederne til livmoren."

Altså; dette må gjøres KORT TID etter voldtekten, altså innen få dager. Fint om du leser litt nøyere før du kommenterer neste gang. ;)

Ellers:

Om min kone hadde blitt voldtatt av en annen, og valgte å ta abort etter at hun hadde oppdaget graviditet, så hadde jeg vært tilstede for henne og elsket henne likevel. Jeg hadde respektert hennes avgjørelse. Jeg kan ikke gjøre noe annet som hennes mann. Det er en selvfølge å være der for sin kone, uansett hva som skjer. Hun hadde uansett på forhånd visst om mitt standpunkt angående abort.

Men som sagt mener jeg at vi ikke har rett til å ta liv, og dermed hadde jeg håpet at hun enten hadde tatt angrepille eller brukt spiral slik at livmoren ikke hadde blitt befruktet, eller at hun hadde båret frem barnet og adoptert det bort.

Sjansen er jo forholdsvis stor for at livmoren ikke blir befruktet hvis man tar angrepille og/eller bruker spiral.

Selvfølgelig forstår jeg at det er mye traumatiske følelser involvert i dette, men jeg mener fortsatt at abort uansett ikke kan forsvares, etter at livmoren er befruktet.

Kommentar #28

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 22:32 skrev Sølvi Sveen:

Og dersom din kone eller datter ikke klarte å snakke om dette før det var for sent for angrepille og spiral, så ville det også vært en selvfølge for deg at de fullførte svangerskapet? Selv om din datter var 13 år gammel også?

Dobbelt-jepp. Jeg hadde formidlet hva jeg mener om det - så hadde det vært opp til dem hva de hadde gjort. Jeg er ikke herre over andres liv. Jeg hadde uansett møtt dem med stor kjærlighet og medfølelse som de ville trengt i en slik situasjon.

Kommentar #29

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden

Jeg skrev:

"Om min kone hadde blitt voldtatt av en annen, og valgte å ta abort etter at hun hadde oppdaget graviditet, så hadde jeg vært tilstede for henne og elsket henne likevel."

Det var litt klønete formulert, hehe..."Likevel" ser så teit ut når jeg leser den setningen.

Altså: selv om hun hadde tatt abort, hadde jeg selvfølgelig fortsatt å elske henne og være der for henne!

Kommentar #30

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 22:50 skrev Andreas Hesselberg:

 

10.05.09 kl. 22:28 skrev Sigrun Tømmerås:

 Her er det ting du ikke skjønner. Angrepille eller spiral er ikke noe kvinnen kan bruke når hun plustelig oppdager at hun er 4 uker på vei.

 

Først: jeg skrev da vitterlig følgende:

"Om man har blitt voldtatt bør man ta angrepille som gjør at livmoren ikke kan befruktes, eller sette inn spiral innen kort tid etter voldtekten. Spiralen gjør at befruktet eggcelle ikke kan feste seg til livmoren. En befruktet eggcelle bruker mellom fem og syv dager på å vandre fra egglederne til livmoren."

Altså; dette må gjøres KORT TID etter voldtekten, altså innen få dager. Fint om du leser litt nøyere før du kommenterer neste gang. ;)

 Det er ikke alltid at man oppdager at man er gravid før det har gått en stund. Med mindre man er synsk, og det er ikke jeg.

Kommentar #31

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Vi skal ikke drepe deg, men du får ikke vokse opp hos oss

Publisert over 10 år siden

Jeg synes det blir litt rart når man ønsker å fullføre et svangerskap fordi man ikke vil begå "drap". Men man ønsker ikke barnet, og adopterer det derfor bort. Er ikke det å støte fra seg sitt eget barn som er helt uskyldig en "synd" i seg selv i kristen målestokk?

Jeg skjønner selvfølgelig at mange ikke ønsker barnet fordi de i utgangspunktet ikke ønsket å bli gravide (feks ved voldtekt). Men selv om man ikke begår "drap", så gjør man jo noe mot barnet man aldri ville gjort mot et barn som var "ønsket".

Nå sier ikke jeg at noe er mer riktig eller galt å gjøre, for dette må selvfølgelig hver eneste kvinne bestemme selv. Og dersom man vet at barnet ikke vil få det godt hos en selv fordi man ikke er i stand til å ta seg av det, så er selvfølgelig adopsjon det beste. Men dersom man har barn fra før, og er en god mor for disse barna, blir det da riktig å frastøte seg et uskyldig barn fordi man selv ikke ønsker barnet? Hvordan blir moralen her i kristen målestokk? Sier bibelen noe om å ta seg av et barn dersom man fakstisk er en god forelder for sine andre barn? Eller er det helt greit å "sette bort" barn fordi de ikke er ønsket?

Jeg bare synes det er merkelig at noen her inne sier at abort ikke er greit, men at å adoptere bort det samme barnet er helt greit uten noen innvendinger fra bibelsk ståsted. Men nå kjenner ikke jeg bibelen godt nok til å svare på det, så derfor håper jeg noen her inne kan si noe om det.

Personlig vet jeg at dersom jeg først hadde bært frem et barn så kunne jeg aldri klart å gi det fra meg. For meg ville det vært en selvfølge å beholde et barn jeg hadde bært frem, selv om jeg hadde blitt gravid ved voldtekt. Men jeg tviler på at jeg hadde valgt å bære frem et barn som var et resultat av voldtekt. For meg ville det avgjørende punktet for barnet ligget ved oppdagelsen av graviditeten. Belastningen det ville vært å bære på et barn i 9 måneder når jeg ikke selv ønsket det, ville blitt alt for stor.

Kommentar #32

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: ...

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 23:09 skrev Sigrun Tømmerås:

 Det er ikke alltid at man oppdager at man er gravid før det har gått en stund. Med mindre man er synsk, og det er ikke jeg.

Hvis man blir voldtatt, så bør man ta angrepille/spiral snarest.

Kommentar #33

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: Vi skal ikke drepe deg, men du får ikke vokse opp hos oss

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 23:40 skrev Sølvi Sveen:

Men nå kjenner ikke jeg bibelen godt nok til å svare på det, så derfor håper jeg noen her inne kan si noe om det.

Kristen etikk

Kristen åpenbaringsetikk tar utgangspunkt i at det er en grunnleggende avstand mellom Gud og det livet mennesker lever. Derfor har vi gjennom våre liv ingen kjennskap til Guds vilje. Fordi vi er syndige, har vi ingen mulighet til av oss selv å forstå hva som er rett eller galt i Guds øyne. Det er kun gjennom åpenbaringen at vi kjenner Gud. Det er bare Bibelen som kan gi svar på hva som for en kristen er rett og galt. Åpenbaringsetikken kan betegnes som en religiøst begrunnet pliktetikk.

Kristen skapelsesetikk tar utgangspunkt i at alle mennesker er skapt av Gud og derfor har en umiddelbar kjennskap til Skaperen. Gjennom selve livet erfarer vi godt og ondt, og fordi vi er skapt av en god Gud evner vi å skille det gode fra det onde. Skapelsesetikken begrunnes i at selve livet er skapt av Gud og er i den forstand en kristen etikk. Men skapelsesetikken er ikke spesielt kristen i den forstand at den skiller seg fra allmenn etikk. Fordi alle mennesker er skapt av Gud, har alle en mulighet til å erkjenne hva som fremmer selve livet og hva som truer det. Bibelen er for skapelsesetikken en inspirasjonskilde, men ingen fasit for etiske spørsmål. Man trenger i tillegg annen kunnskap.


Kilde: Solveig Østrem

Kommentar #34

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

RE: Vi skal ikke drepe deg, men du får ikke vokse opp hos oss

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 23:40 skrev Sølvi Sveen:

Er ikke det å støte fra seg sitt eget barn som er helt uskyldig en "synd" i seg selv i kristen målestokk?

Interessant spørsmål. Finner du noe belegg for det i Bibelen? Hvis ikke er det ikke en synd.

Det er synd å drepe; dermed mener jeg det er synd å ta abort. Men jeg tror nok ikke det er en synd å adoptere bort et barn man ikke ønsker pga. voldtekt. Kan ikke huske å ha lest det i Guds Ord ihvertfall. En kvinne som har blitt voldtatt og føder frem barnet må kunne velge mellom bortadopsjon eller å beholde det, synes jeg.

Kommentar #35

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

RE: Vi skal ikke drepe deg, men du får ikke vokse opp hos oss

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 23:40 skrev Sølvi Sveen:

Men dersom man har barn fra før, og er en god mor for disse barna, blir det da riktig å frastøte seg et uskyldig barn fordi man selv ikke ønsker barnet?

Min mening er:

Ved voldtekt: ja, man kan godt adoptere barnet bort som en siste nødløsning.

Ved ordinær graviditet som ikke er såkalt "planlagt": nei, da skal barnet selvfølgelig beholdes.

Jeg mener at abort i begge tilfeller (etter befruktningen) ikke kan forsvares (men det vet dere nå).

Kommentar #36

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: RE: Vi skal ikke drepe deg, men du får ikke vokse opp hos oss

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 23:51 skrev Andreas Hesselberg:

 

10.05.09 kl. 23:40 skrev Sølvi Sveen:

Er ikke det å støte fra seg sitt eget barn som er helt uskyldig en "synd" i seg selv i kristen målestokk?

En kvinne som har blitt voldtatt og føder frem barnet må kunne velge mellom bortadopsjon eller å beholde det, synes jeg.

 Hva mener du om dagens adopsjonslovgivning, da? Synes du det er riktig at en kvinne som adopterer bort sitt eget barn, aldri skal få treffe det? Hva tenker du om åpen adopsjon, der forelder og barn kan ha ørlite kontakt også etter adopsjon? 

Kommentar #37

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

RE: RE: Vi skal ikke drepe deg, men du får ikke vokse opp hos oss

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 23:51 skrev Andreas Hesselberg:

 

10.05.09 kl. 23:40 skrev Sølvi Sveen:

Er ikke det å støte fra seg sitt eget barn som er helt uskyldig en "synd" i seg selv i kristen målestokk?

Interessant spørsmål. Finner du noe belegg for det i Bibelen? Hvis ikke er det ikke en synd.

Det er synd å drepe; dermed mener jeg det er synd å ta abort. Men jeg tror nok ikke det er en synd å adoptere bort et barn man ikke ønsker pga. voldtekt. Kan ikke huske å ha lest det i Guds Ord ihvertfall. En kvinne som har blitt voldtatt og føder frem barnet må kunne velge mellom bortadopsjon eller å beholde det, synes jeg.

 Er det ikke en "synd" i seg selv å ikke ønske sitt eget barn? Det er jo tross alt ikke barnet sin feil at det har blitt til.

Nå setter jeg ting helt på spissen, for jeg ser jo selv at jeg ville slitt med å ha de "riktige" følelsene for et barn "påført" meg av en overgriper. Jeg bare føler personlig at jeg hadde gjort noe galt mot "mitt" barn dersom jeg hadde bært det frem og så gitt det bort fordi jeg IKKE ØNSKET å beholde MITT BARN. Det skurrer liksom noe der når det kommer til det ansvaret man har for sine medmennesker, og ikke minst sine egne barn.

Å adoptere bort et barn fordi man vet at man ikke har mulighet til å gi det en god oppvekst er en ting. Men å adoptere bort et barn fordi det ikke er ØNSKET, blir noe annet i mine øyne. Dersom man fra før er en god mor, tror jeg at senvirkningene etter å ha adoptert bort barnet sitt kan være vel så store som etter å ha tatt en abort. Nå vil jo barnet leve dersom man ikke tar abort, og vil forhåpentligvis ha det fint hos sine "foreldre". Men hele greia blir litt merkelig føler jeg. Man skal liksom klare å bære et uønsket barn i 9 måneder, men ikke klare å elske det like høyt som de barna man har fra før og som man har gjort en god jobb med. Som en "god kristen" bør man vel oppfordre mødre til å beholde sine egne barn? Eller?

Kommentar #38

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden

Guds Ord forteller mye om hvor mye verdt et foster er i mors liv. Les Salme 139:13-16.

Menneskets liv begynner før fødselen: Jeremia 1:4-5.

Menneskets største ulykke og motgang blir ofte sammenliknet med et fosters ulykkelige skjebne når det drepes i mors liv: Job 3:16, Salmene 58:9, Forkynneren 6:3.

Grunner for fosterets menneskeverd finnes i NT også, om døperen Johannes og apostelen Paulus: De var utvalgt til tjeneste for Gud helt fra "mors liv": Lukas 1:13-16 og Galaterne 1:15.

Se også Lukas 1:41,44 samt Lukas 1:26 ->

Drap av barn i mors liv er like grusomt som tilintetgjøring av små barn: Jesaia 13:18.

Gjennom særlig omsorg og hjelp bør også gravide voldtektsofre bære frem et uskyldig barn!

Da tar jeg kvelden. God natt, og Guds velsignelse! :)

Kommentar #39

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: Vi skal ikke drepe deg, men du får ikke vokse opp hos oss

Publisert over 10 år siden

 

10.05.09 kl. 23:59 skrev Sigrun Tømmerås:

 Hva mener du om dagens adopsjonslovgivning, da? Synes du det er riktig at en kvinne som adopterer bort sitt eget barn, aldri skal få treffe det?

En voldtatt kvinne som føder frem barnet og adopterer det bort fordi det er uønsket, vil vel neppe har stort behov for å treffe barnet?

Adopsjonslovgivningen kan jeg lite om, så der skal jeg ikke uttale meg så mye.

Kommentar #40

Andreas Hesselberg

81 innlegg  355 kommentarer

RE: RE: RE: Vi skal ikke drepe deg, men du får ikke vokse opp hos oss

Publisert over 10 år siden

 

11.05.09 kl. 00:04 skrev Sølvi Sveen:

 Er det ikke en "synd" i seg selv å ikke ønske sitt eget barn? Det er jo tross alt ikke barnet sin feil at det har blitt til.

Såvidt jeg vet er det ikke grunnlag i Bibelen for å si at det er synd å adoptere bort sitt barn.

Men her er du jo inne på det vesentlige: det er IKKE barnet sin feil at det har blitt til; barnet er uskyldig. Derfor skal barnet få leve, og helst sammen med moren som føder barnet. Jeg er prinsipielt ingen tilhenger av å adoptere bort barn, men i nødstilfelle ved voldtekt synes jeg det er ok hvis kvinnen ønsker det. Da får i det minste barnet (forhåpentligvis) et godt liv, og barnet kan føle seg ønsket og elsket. Og barnet får LEVE!

God natt igjen. :)

Kommentar #41

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Vi skal ikke drepe deg, men du får ikke vokse opp hos oss

Publisert over 10 år siden

 

11.05.09 kl. 00:10 skrev Andreas Hesselberg:

 

10.05.09 kl. 23:59 skrev Sigrun Tømmerås:

 

Adopsjonslovgivningen kan jeg lite om, så der skal jeg ikke uttale meg så mye.

 Jeg la jo inn link til et innlegg jeg nylig har skrevet om adopsjonslovgivingen og om åpen adopsjon. Det går ikke an å anbefale adopsjon framfor abort dersom man ikke bryr seg om norsk adopsjonslovgiving. Det blir for overfladisk. 

Kommentar #42

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

troverdighet

Publisert over 10 år siden

 

Å nekte en kvinne abort, som ble gravid etter en grusom voldtekt, kan pålegge kvinnen enorme belastninger resten av livet.  De 9 månedene med et "uønsket barn" er ille nok, men så kommer det å GI BORT et barn man har hatt i sin mage, og som er sitt barn, for kanskje aldri å se et igjen.  Hva om hun angrer?  Og for ikke å snakke om dersom hun beholder barnet, og det blir en gutt som for hvert år som går blir mer og mer lik voldtektsmannen både uteendemessig og ved sin oppførsel (jada, jeg vet jeg drar dette til det ekstreme, men det er debatten verdt....)

Og voldtektsmannen slipper fri, og banker på døra en dag....

Dere som er mot selvbestemt abort hadde stått tilbake med sånn nogenlunde troverdighet dersom dere hadde akseptert abort i slike tilfeller.  Men selv da ville det ha åpnet seg nye spørsmål: Hva hvis moren mener det er voldtekt, mens faren ikke mener det?  Eller motsatt?  Hva hvis man, for å komme unna regelverket, sier det var voldtekt selv om det ikke var det?  Må man "bevise" at det var en voldtekt?  Hvordan foregår en slik bevisførsel?

 

Kommentar #43

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

RE: troverdighet

Publisert over 10 år siden

 

11.05.09 kl. 00:48 skrev Frode Meland:

Hva hvis moren mener det er voldtekt, mens faren ikke mener det?  Eller motsatt?  Hva hvis man, for å komme unna regelverket, sier det var voldtekt selv om det ikke var det?  Må man "bevise" at det var en voldtekt?  Hvordan foregår en slik bevisførsel?

Nettopp! Det er jo også få voldtektsmenn som blir dømt i rettsapparatet.

Noen voldtatte kvinner vet ikke engang at de har vært utsatt for voldtekt, fordi mange forbinder voldtekt med overfall i mørke bakgater og grov vold.

Kommentar #44

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

Voldtekt, abort og etikk

Publisert over 10 år siden

Jeg skrev litt om hva jeg ville gjort om min bedre halvdel hadde blitt vokdtatt og i tillegg hadde blitt gravid. Eller om det hadde skjedd en av mine tre små søte jenter? Om jeg skal kunne sette meg inn i en slik situasjon må jeg ha to tanker i hodet på en gang.

1.) Prinsippielt sett er jeg, med utgangspunkt i Bibelen, motstander av abort, det er for mange bud og livets ukrenkelighet som gjør at jeg innehar dette standpunkt, Altså, om det seksuelle samkvem har vært frivillig og oppfattet slik av begge parter, mener jeg abort er å ta livet av de svakeste av de svake. Et annet aspekt ved selvbestemt abort er om ikke abort da også kan presses fram av barnefaren, som et middel til å fraskrive seg ansvar for sine handlnger, deres handling sammen. Jeg er i så måte eksistensialist og mener av friheten følger et ansvar og en tung ansvarsbyrde. Med andre ord jeg er motstander av selvbestemt abort.

2.) Skal en utført handling, i dette tilfelle voldtekt, jeg sier faktisk her anmeldt voldtekt, kunne ødelegge en uskyldig kvinnes liv gjennom at vi som menn setter oss ned og sier voldtekt ikke er grunnlag for abort? Nei, det finnes selvsagt tilfelle hvor abort er det klart minste av to onder. I slike, om enn så usannsynlige tilfelle, Sigrun har opplevd det, er abort et reelt alternativ da jeg bestemt mener den voldtatte ikke skal ilegges større strengere straff og egentlig og høyst ufrivillig, med tvang, er blitt gravid. For meg er det da selvsagt at abort ikke er galt. Her ser jeg ingen stor forskjell mellom abort i dette tilfelle og tilfelle hvor liv står mot liv. Men igjen, først og fremst må det være den voldtattes valg, ikke omverdenens, og i alle tilfelle må man ikke fordømme.

Etikken i abort problematikken er vanskelig, men noen tilfelle er meget greie, og det over er to av dem. Derimot synes jeg, både personlig og ut fra etisk og kristent ståsted: abort er å ta livet av de svakeste svake. Abort er også i tilfelle hvor det ikke er snakk om vold, jeg definerer da sex mot sin vilje som vold, som uetisk og galt. Det handler om å ta følgene av sine handlinger og ikke minst ansvaret for det man faktisk gjør. Uten dette ansvar vil man heller ikke etter min mening ha frihet, men reduserer menneskene til maskiner uten frihet og ansvar.

Av dette kan det selvsagt komme et stort problem, nemlig mange aleneforeldre, stort sett mødere, og et samfunnsmessig problem. Her måtte vi som kristne i alle tilfelle stå i første rekke for å hjelpe til og gi muligheter til mor eller far som har et barn.

Det som virkelig etter min mening er skremmende er antall aborter på grunn av mulige feil og lyter ved barna, dette er etter min mening å betrakte som legalisert holocaust, tilintetgjørelse. Hverken mer eller mindre, og som mennesker og som samfunn burde vi heve oss over denne type abort og forsvare menneskeverdet som er uendelig for alle mennesker.

Kommentar #45

Anne-May Hogsnes

17 innlegg  50 kommentarer

Mange sider ved abort

Publisert over 10 år siden

 Jeg er glad for de mange synspunktene som kommer fram i denne debatten. Det viser igjen at abortdebatten har mange sider og at den ikke er enkel. Jeg har fulgt med Nina Karin Monsen i det siste og hun sier blant annet at sannheten er brutal- det er den! Monsen uttaler også: "De voksne har ikke rettigher i forhold til ufødte barn. Men voksne har masse plikter overfor barnet." Selv om hennes uttalelser gjelder ekteskapet mellom mann og kvinne, gjelder dette også i abortdebatten: Voksne har ingen rettighet i forhold til å velge om et barn skal få vokse opp eller ikke. De har en plikt og et ansvar overfor barnet.

Elin Ørjasæter uttaler til Vårt Land 9. mai: "Vi må tåle mer og tørre å diskutere flere ting. Abortsaken har vært lite korrekt å diskutere fordi det kan gi skylfølelse til de som har vært igjennom abort." Abortdiskusjonen er brutal. Det skulle bare mangle - det er brutalt å ta liv! Likevel må vi tørre å ta diskusjonen å få fram fakta om senskader, både fysiske og psykiske. Vi må ta inn over oss at det finnes mange som har skyldfølelse selv om de ikke så seg noen annen mulighet enn å ta abort - ta livet av sitt eget barn.

Jeg er helt enig i det Hesselberg skriver at vi selvfølgelig ikke skal dømme noen. Guds nåde og tilgivelse er stor. Abortdebatten skal ikke gå på fordømmelse, men på fakta og på forsvar for det ufødte barnet som er den uskyldige part opp i dette. Barnet  som ikke selv kan kan velge om det skal få livet eller døden.

En liten oppklaring tilil Tveit som skriver:

Håper ikke tvang er altenativet. Det dreier seg vel om å gi alle kvinner reele muligheter til å velge? Det jeg mener med tvang i mitt innlegg gjelder barnet. Jeg mener at det er tvang overfor barnet når man fratar det retten til å vokse opp.

Jeg tenker at vi nå har belyst mange sider ved abort. Det vi ikke har belyst er det etiske dilemma mange i helsevesenet har i forhold til å utføre aborter. Det er også en side ved saken som må fram. Det trengs mye mer forskning rundt abort. Blant annet: Hvilke situasjoner er kvinner som tar abort blitt gravide under. Årsaken til at kvinner tar abort. Hvordan helsepersonell opplever å utføre aborter. Hva barnet føler ved abort. Tilrettelegging for adopsjon.

Dette er bare noen områder som må belyses for å kunne redusere aborttallene. Kristent Samlingsparti vil når vi kommer inn på Stortinget ta tak i dette og få utredninger på områder som vil kunne redusere aborttallene og endre abortloven. Kristent Samlingsparti burde være et godt alternativ til deg som er enig i at abort er å ta liv.

 

Kommentar #46

Jonas Strømstad

0 innlegg  23 kommentarer

Hva er et liv?

Publisert nesten 10 år siden

Man kommer aldri i mål med denne debatten før sekulære og religiøse kan enes om en definisjon på et liv.

Mange sekulære anser livet for å være din egen bevissthet. Bevisstheten er deg, du er bevisstheten. Spørsmålet om man tar et liv ved abort kommer da ned til om fosteret er selvbevisst. Hvis det ikke er det, så er det et potensielt liv som fjernes. Enhver egg/sædcelle kombinasjon er et potensielt liv. Hver eneste celle i kroppen din kan klones og potensielt bli et liv. Det bli helt absurd, fra et sekulært ståsted, å snakke om å beskytte potensielle liv foran de liv vi allerede har.

Religiøse, derimot, har ofte en tro på en sjel. Jeg har ikke sett det dukke opp i denne debatten, men det må være noe i den duren debatanter snakker om når de sier at livet starter ved befruktelsen. Hvis man tror at gud gir det befruktede egget en egen sjel, så er jeg helt enig i at man må ha et helt annet ståsted til abort (og angrepillen også, for den saks skyld).

Enighet på dette området kommer vi nok aldri til å nå, men debatten er ikke fånyttes. Antall aborter bør selvfølgelig minimeres, fordi det uansett er en stor påkjenning for alle innvolverte.

Lite note til slutt:
Korrigér meg hvis jeg tar feil, men definerer ikke bibelen mennesker som i live når de puster? Står vel særs lite om egg og befrukting i allefall, så det er lite teologi å støtte seg til her, eller er det nok en ting jeg ikke vet?

Kommentar #47

maria lund

0 innlegg  1 kommentarer

min mening

Publisert rundt 9 år siden

Av og til tar man ting litt for gitt. For eksempel antar man gjerne i diskusjoner med kristne at Bibelen er krystallklar på homofili, noe jeg har vist at den ikke er (Jesus sier ikke et kløyva ord om det). Og i diskusjoner om abort har jeg på samme måte antatt at Bibelen er krystallklar i sine holdninger omkring abort. Men der Jesus er taus om homofili og GT fordømmer det, er saken annerledes med abort. Jesus er taus om abort, mens GT både aksepterer det uten å se på det som drap og oppfordrer til det uten at mors liv er i fare.

Den oftest siterte passasjen mot abort, er nok den følgende:

“Du så meg den gang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle er dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp” Salmene 139:13-16

Poenget i verset er – om vi skal lese det i sammenheng – ikke at abort er galt, men at Gud ser alt og er utrolig stor (“Mine ben var ikke skjult for deg”). Og faktum er at når det står “formet i jordens dyp” er ikke dette posei. Filosofene i kulturene rundt Israelerne – blant annet greske Plato – mente at barn ble formet og designet i jordens dyp for så å på overnaturlig vis bli fraktet inn i livmoren. At forfatterne av teksten var overtroiske blir tydelig her. Enkelte vil fokusere på at Gud hadde en hensikt med fosteret (“i din bok ble alt skrevet opp”) Likevel bør den leses i lys av en annen gammeltestamentlig tekst:

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.» Jeremia 1:5

Her får vi frem at alle versene om at Gud kjenner barna i mors liv, handler om at Gud kjenner barnets skjebne. Men her kjenner han jo barnet før han formet det i mors liv – og er det noen som mener at Gud “kjenner” en sædcelle og en eggcelle og at disse derfor er fullverdige personer? Hvorfor i all verden kan man komme til den konklusjonen når man bruker de samme ordene om et embryo? Poenget med teksten er at Gud visste hva som kom til å skje, ikke at han priser de ufødte barna. Israelittene trodde jo at det var Gud som skapte barna, og visste ikke noe om embryologi og befruktning.

Hva sa jesus om abort?

I det nye testametet sa aldri Jesus noe om at abort var galt – enkelt og greit. Og tro ikke at abort er et nylig påfunn. Hippokrates husket å forby det i sin legeed over fire hundre år tidligere (“Jeg skal aldri gi en kvinne noe fosterfordrivende middel”), men Jesus glemte altså i nevne at dette var synd og skam. Noe som jo unektelig er litt pussig hvis det faktisk er så galt som alle kristne i dag skal ha det til. Den eneste henvisningen jeg kjenner til i det nye testamentet omhandler Døperen Johannes:

“Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og sa med høy røst: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd.” Lukas 1:41-44

Nå sparker jo barn sine mødre i magen både titt og ofte, men grunnen til at dette trekkes frem er at mange oversettelser bruker det opprinnelige skirtao, dvs “å springe” (som i å hoppe). Men som Bibelselskapets oversetter har fått med seg er det ikke uvanlig at småbarn gjør slikt, og at “å sparke” nok er et bedre valg av ord. Hvordan Elisabeth skulle kunne skille et hopp fra et volsomdt spark er uklart for meg.

Unge fostre mindre verdt

Jesus var altså taus omkring aborttemaet. Og i lys av den ene passasjen jeg siterte over kan man kanskje tenke at Jesus lot være å nevne abort fordi han jo ikke kan gi retningslinjer på absolutt alt? Problemet er at Det Gamle Testamentet nevner abortsituasjoner flere steder, og for kristne abortmotstandere er omtalen nedslående. En titt i det gamle testamentet etterlater nemlig liten tvil om at GT i bunn og grunn er positiv til fremprovosert abort hvis kvinnen har vært utro, og at bibelen klart gjør et skille mellom mennesker med fullt menneskeverd og fostre uten menneskeverd.

“Når noen slåss, og de støter til en svanger kvinne, så hun mister fosteret, uten at det ellers skjer noen ulykke, da skal gjerningsmannen betale den skadebot som hennes mann pålegger ham, og det skal skje hos dommerne. Men skjer det en ulykke, skal du bøte liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot, brannsår for brannsår, sår for sår, skramme for skramme.” 2. mosebok 21:22-25

Jeg klarte ikke å unngå å bli sjokkert da jeg leste dette. At en kvinne mister et ønsket foster (aborterer) er noe som skal erstattes med penger, men “skjer det en ulykke” – som om provosert abort ikke var en ulykke – skal vi bøte liv for liv. Her er det gamle testamentet krystallklart – når et foster drepes gjelder ikke lovene som gjelder for alle andre drap.

Hvis vi ser på det samme verset i Septuaginten – den greske oversettelsen av Det Gamle Testamentet som var tilgjengelig da Jesus levde og som disiplene hans uten tvil var best kjent med – blir det enda klarere at det differensieres mellom unge og gamle fostre:

“And if two men strive and smite a woman with child and her child be born imperfectly formed he shall be forced to pay a penalty: as the woman’s husband may lay upon him he shall pay with a valuation. But if it be perfectly formed he shall give life for life eye for eye tooth for tooth hand for hand foot for foot burning for burning wound for wound stripe for stripe.”Exodus 21:22-25

Her ser vi at en abort av et barn som ikke er ferdig utviklet (“imperfectly formed”) skal straffes med bot. Et barn som er så og si ferdig utviklet (“perfectly formed”) er derimot å betrakte som et fullt utviklet menneske, og her gjelder loven om øye for øye etc. Dette var altså den oversettelsen av GT som var vanlig i Jesu tid, og det er besynderlig at han ikke uttalte seg kritisk til denne “gradering av menneskeverd” dersom den faktisk var umoralsk.

Også i vårt samfunn vil det å ved uvørenhet føre en kvinne til abort av et ønsket barn være noe som fortjener straff (litt på samme måte som det er etisk akseptabelt å avlive en løshund eller et villdyr, men ikke naboens høyt elskede labrador uten at eierne ønsker det). At også Bibelen skiller mellom lite utviklede og velutviklede fostere er nær sagt utrolig i mine øyne.

Provosert abort i Bibelen

Det finnes også passasjer som tillater fremprovosert abort i Bibelens Gamle Testamente. Hvis en mann mistenkte at kvinnen hadde vært utro, kunne han utsette henne for en test som ville føre til abort dersom hun hadde vært
utro. At et foster døde var altså uvesentlig: her arver barnet mors synder. Det er forresten interessant at kristne kan tillate abort ved voldtekt med bakgrunn i dette verset, selv om de da også må tillate abort ved utroskap. Både pose og sekk går altså ikke. Teksten er ganske lang, men kan leses i sin helhet her (4. mosebok 5:12-30).

The New Standard Revised Edition går for å være en av de grundigste og beste oversettelsene av Bibelens tekster og sier at resultatet av seremonien som nevnes over er at “her abdomen will swell and her thigh waste away” mens fotnoten angir en alternativ oversettelse: “she will have barrenness and a miscarrying womb.” (4. mosebok, 5:27). Her kan vi nevne at Bibelselskapet later til å bruke en uriktig oversettelse: ordet som er oversatt med “hofter” i Bibelselskapets bok, er det hebraiske yarek som kan bety både “thigh” og “loins” (“loins: the region for the sexual organs”, Oxford American Dictionaries). Jeg er ingen ekspert på Bibeltekster, men synes NSRVs oversettelse gir langt mere mening, og det later til at Bibelselskapet baserer seg på King James Version – det vil si det man mente var den offisielle teksten i 1611 – og som ikke har blitt oppdatert etter at man oppdaget skrivefeil eller fant ut at enkelte av papirene KJV siterer ikke er identiske med de eldste kopiene vi har.

Jødisk tradisjon

Som en slags siste spiker i kisten til hva det gamle testamentet egentlig sier om abort, kan vi se hvordan Jødene tolker den – og har tolket den de siste par tusen årene:

“As Rabbi Balfour Brickner, National Director of the Commission on Interfaith Activities, says:

“Jewish law is quite clear in its statement that an embryo is not reckoned a viable living thing (in Hebrew, bar kayama) until thirty days after its birth. One is not allowed to observe the Laws of Mourning for an expelled fetus. As a matter of fact, these Laws are not applicable for a child who does not survive until his thirtieth day.”

Since the fetus is not considered a person under Jewish law, it would be impossible to consider its abortion a murder. Indeed, most Jewish scholars have agreed that abortion was legal under Jewish law. (…) Pro-choice Christians note that the creation of Adam was a two-step process: God first formed Adam from the dust of the ground, and only then did he give him the breath of life, turning man into a living soul.” (kilde)

Om du føler for det kan selv bla opp i en Bibel, eventuelt se her, og se hvordan Gud verdsetter mennesker: han gir lavere verdier for barn mellom en måned og fem år, men glemmer helt å sette noen verdi på barn under en måned.

En slags konklusjon

Når alt dette er tatt i betraktning, hvorfor i all verden glemte Jesus å si at han var mot abort? Hvorfor lot han være å si at han stod for et annet menneskesyn enn det Jahve stod for (altså at fostre ikke er å betrakte som menneskeliv)? Vi finner ingen klare uttalelser, og selv har jeg ikke en gang klart å spore opp vage uttalelser. Hvis jeg våger å stole på wikipedia, var tidlige kristne mot abort (wikipedia), men med mindre man er katolikk er jo dette revnende likegyldig. Katolikker kan jo forholde seg til tradisjoner, mens for protestanter er det sola scriptura – kun Bibelens tekst – som gjelder. Dessuten var ikke “en kristen” i de tidlige tider det “en kristen” er idag; noen mente Jesus bare var en vanlig mann, andre mente Jesus var en annen gud enn Gud, etc.

Man kan nok fint være kristen og mot abort – men da må man være klar over at man ikke kan begrunne det ut fra et religion. Ikke bare betyr det at man må forsøke å bruke sekulære argumenter som de kristne bloggerne på Morbus Norvegicus forsøker, det betyr også at man ikke kan hevde at Gud mener abort er galt. Det blir selvsagt et paradoks å skulle være mot abort samtidig som man mener at det ikke er galt (for rett og galt er jo gitt av Gud – å være “mot abort” blir da litt som, for eksempel, “mot EU”), men dersom man tilber den kristne Guden på protestantisk vis er det ingen vei utenom dette problemet.

For å oppsummere:
1) fremprovosert abort skjer i Bibelen med Guds velsignelse (hvis barnet er unnfanget i utroskap) (4. mosebok 5:12-30)
2) Gud likestiller ikke voksne mennesker og fostre (det er ikke et drap om du volder et fosters død tidlig i svangerskapet) (2. mosebok 21:22)
3) Når Gud “ser” et menneske i mors liv, ser han dem på samme måte som før de ble unnfanget, ergo det er snakk om “skjebnen” og Guds allvitenhet, ikke at Gud anerkjenner fosteret som et menneske (Jeremia 1:5)

Og sist: Hvis abort skal gjøres ulovelig. Hva skal straffen være for kvinner som tar ulovelig abort? For enhver kriminell handlig er det en straff. Så hva skal straffen være?  

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
26 dager siden / 1889 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
18 dager siden / 1626 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
26 dager siden / 1585 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 1583 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
17 dager siden / 1439 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1360 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
15 dager siden / 1343 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
30 dager siden / 1179 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere