Rune Staven

402    12103

Hvorfor blir troende dømt av ikke troende når man taler om homofili som synd ?

Publisert: 13. jun 2012 / 13684 visninger.

Hei

 

 

Dette er alltid et dårlig tema og ta opp, men alt skal fram i lyset

Jeg vet at dette er et ømfintelig tema for veldig mange. Hvorfor er vi så dypt uenige om dette. For de fleste troende har sine klare meninger om dette. og de ikke troende har sine meninger om dette. Hvordan skal vi lære å forstå verandre ? Hvordan skal vi tolke verandre. Hvorfor ser vi så ulikt på dette? Homofili for meg er en synd slik som alle andre synder. hvorfor reagerer noen så sterkt på at troende mener dette.?

Hva sier Bibelen om homofili. Det er det troende forholder seg til Guds ord, er det fordi vi liker å vere slemme mot de homofile vi maser sånn om dette temaet ?

Mennesker som leser i Bibelen og forkynner det som står der blir ofte beskyldt for å hate homofile. Det er en påstand som er like latterlig som å si at vi hater mennesker som driver med andre former for synd. Mennesker som kjenner Guds kjærlighet hater ikke andre mennesker. De hater synden de er bundet av. Og de er villige til å stikke hodet fram for å forkynne at det finnes en vei til frihet fra synd.

Hva sier Bibelen om homofili?

Bibelen gir ikke rom for tvil når det gjelder spørsmålet om hvorvidt homofili er en synd. Bare les:

Rom 1:26-27
Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.  1Kor 6:9-10
I Første Korinterbrev står det enda mer:
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.  Jud 1:7
Dette bekreftes i Judas brev:
likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff.  3Mos 18:22
3. Mosebok gir oss også grunnen til at homofili er galt:
Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet  sitat org
Det er en vederstyggelighet! Og i den gamle pakt hadde det også dødsstraff 3Mos 20:13. Hvis vi ser på noen av de andre tingene som nevnes i samme avsnitt, så finner vi blant annet sex med nære familiemedlemmer, og med dyr. De fleste vil vel være enige i at slike ting ikke bør forekomme. Hva kommer det da av at så mange synes homofili er helt greit? Hva blir forskjellen egentlig? Noen nevner faren for innavl i forbindelse med incest, men skal dette brukes som argument må man forutsette at så lenge man bruker prevensjon, eller enda bedre: er av samme kjønn, så går det bra? Egentlig er den eneste forskjellen det at vi er så hjernevasket med "homofili er helt normalt og fint og naturlig", at vi etterhvert har begynt å tro det. Vi trenger ikke å gå så altfor mange år tilbake i tid for å se at folk så på homofili med akkurat like stor avsky som vi i dag ser på sex med dyr. Og det kommer nok ikke til å gå mange år før sex med dyr er minst like normalt og fint og naturlig som homofili.

Så vi kan så langt oppsummere med at Bibelen sier helt klart ifra om at homofili er synd. Hvordan skal da vi som kristne forholde oss til homofile? På akkurat samme måte som vi forholder oss til andre syndere. Vi skal forkynne frelse ved troen, og omvendelse fra synd. Vi skal forkynne at Gud har makt til å sette dem fri ifra all synd.


Den sunne fornuften vi har fått bekrefter egentlig Bibelens ord. Hvis du klarer å tenke utenom de innprogrammerte påstandene om homofiliens fortreffelighet så forstår du at det er helt unaturlig. Menn og kvinner er skapt forskjellige, på en slik måte at vi passer perfekt sammen både fysisk og psykisk.

Noen argumenterer med at mange dyrearter praktiserer homofili, og at det derfor må være helt naturlig. I denne sammenhengen kan jeg jo nevne at det slett ikke er uvanlig blant mange dyrearter å spise sine egne barn. Det betyr ikke nødvendigvis at det er greit om vi gjør det.
Ingen har enda, til tross for mange forsøk, klart å legge fram bevis for at homofili er medfødt. Og å påstå at det er det ville være en bjørnetjeneste overfor dem som lider under homofili. Det ville være å gi en sovepute til mennesker som har et desperat behov for en oppvekker. Fra et bibelsk ståsted blir det vanskelig å argumentere for at homofili skulle være medfødt. Hvis vi leser i Rom 1:18-32 ser vi homofili beskrevet som en konsekvens av menneskenes ugudelighet. Det står at når menneskene vendte seg bort fra Gud så "overgav" han dem til å drive med homofili. Det betyr ikke at han "gjorde dem homofile" men at han sluttet å beskytte dem mot de åndsmaktene som driver mennesker til homofili.

Jeg er uenig med bruken av ordet "helbrede", ettersom det insinuerer at homofili er en sykdom, og dermed fratar den homofile ansvaret. Homofili er ikke en sykdom. Det er en synd. En avhengighet til syndig adferd. Homofile trenger ikke helbredelse. De trenger å omvende seg og bli født på ny. Når det har skjedd kan de bli løst fra sin synd, ved Jesu livsforvandlende nåde.

En helt annen sak er når homofile blir presset av loviske kristne til å forsøke å undertrykke homofilien i egen kraft. Dette er en variant som gir heller dårlige resultater.
Joh 8:32-36og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. De svarte ham: Vi er av Abrahams ætt og har aldri vært nogens træler; hvorledes kan da du si: I skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl. Men trælen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.  

noen slutt ord

Det er alltid et godt prinsipp. Det er viktig å flagge et klart standpunkt mot homofili, men pass på så det ikke blir mot de homofile. Vår oppgave som kristne er ikke å dømme dem, men å hjelpe dem. Et standpunkt mot homofili er et standpunkt forde homofile, fordi sannheten har kraft i seg til å frigjøre dem. Og homofile er ikke dårligere mennesker enn alle andre syndere. Er du uten synd, så kan du kaste den første steinen, men personlig kommer jeg til å holde steinene mine for meg selv. Jesus kom for å sette syndere fri fra sin bundenhet fra alle laster, men noen vil ikke bli fri, de vil selv leve det livet de vil uten at andre skal bry seg, man respekterer det også men vi kristne kan bruke vår rødt til å nå ut til folkemassene slik at den sannhet som vi tror på kommer fram i lyset og ikke blir trykket ned. uten at vi blir fordømt av andre   vi kan ikke dømme noen men vi kan formidle det vi tror på så får Den hellige Ånd overbevise om synden.  Hvorfor er det så vanskelig for en ikke troende å ikke dømme oss for vår tro når det gjelder homofili ?   er vi noen dårligere mennesker fordi vi mener homofili er synd. Om min sønn hadde blitt homo. så hadde jeg elsket han like høyt for det. men jeg hadde ikke likt handlingene hans. Men vi kan ikke bøye oss for løgnen vi må stå for det bibelen sier oss. og bibelen er ikke avlegs selv om den er 2000 år gammel. den er like sannferdig i dag som i går.   

 

 

MVH

Rune


 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #301

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil tro at det er det enkelte vil kalle å oppfordre til synd... Gud hjelpe meg, tenk om "de" trodde det var akseptabelt å være homofil. Det kan det sikkert bli flere homofile av:S

Ja vennlighet har ofte vist seg å skade :-)

Svar
Kommentar #302

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

syndens lønn er døden. Jeg presenterer to potensielle scenarioer, og to synder. Scenariene er ikke forenlige - de er motstridende. Altså er svaret på spørsmålet ditt følgelig ja!

Stakkars deg.... Om du tjener en slik Gud, bør du få deg en ny.

Svar
Kommentar #303

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Altså

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Stakkars deg.... Om du tjener en slik Gud, bør du få deg en ny.

Du sier altså at jeg må få meg en ny gud om jeg tror på en gud som hater synd?

Mener du at det ikke er slik at det er enten eller? Enten er homofili synd, eller så er det det ikke. Kan ikke se, verken semantisk, grammatisk, logisk eller rasjonelt hvordan man kan komme utenom denne konklusjonen. 

Svar
Kommentar #304

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Du sier altså at jeg må få meg en ny gud om jeg tror på en gud som hater synd?

Mener du at det ikke er slik at det er enten eller? Enten er homofili synd, eller så er det det ikke. Kan ikke se, verken semantisk, grammatisk, logisk eller rasjonelt hvordan man kan komme utenom denne konklusjonen.

Jeg har problem med å forstå hvorfor det må være slik at dere ikke kan vise medmennesklighet selv om dere mener de lever i synd... Ok homofili er synd, vi viser medmennesklighet likevel, eller Homofili er ikke synd, vi viser medmennesklighet...

Ellers syns jeg en Gud som skaper menneske og gir dem en personlighet, er pervers dersom han forventer at de gjennom et liv skal undertrykke sin personlighet. 

Som Rune og Geir Riune sier skal de også straffes gjennom en evighet. Likevel er det en kjærlig gud de forkynner. 

Svar
Kommentar #305

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Poenget er

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Jeg har problem med å forstå hvorfor det må være slik at dere ikke kan vise medmennesklighet selv om dere mener de lever i synd... Ok homofili er synd, vi viser medmennesklighet likevel, eller Homofili er ikke synd, vi viser medmennesklighet...

Hvis homofili er synd, og syndens lønn er døden. Hva er da medmenneskelighet? Er det å ikke si fra om hva som kommer til å skje (vise verdslig kjærlighet), eller er det å si fra slik at man kan omvende seg fra synden og få evig liv?

Altså er ikke medmenneskelighet et uproblematisk begrep!

Svar
Kommentar #306

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Nei vel, om du skal problematisere medmennesklighet så har du jo et problem. En stor skam er det.

Svar
Kommentar #307

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Unnskyld meg, men

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Nei vel, om du skal problematisere medmennesklighet så har du jo et problem. En stor skam er det.

vil du misforstå? Liker du å kverulere? Er du virkelig så blind at medmenneskelighet er et problematisk begrep fordi man ikke alltid vet hvilken handling som faktisk uttrykker medmenneskelighet?

Svar
Kommentar #308

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

vil du misforstå? Liker du å kverulere? Er du virkelig så blind at medmenneskelighet er et problematisk begrep fordi man ikke alltid vet hvilken handling som faktisk uttrykker medmenneskelighet?

Jeg har ikke mer å si. Når du problimatiserer dette er det kvalmende.....

Svar
Kommentar #309

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

GRRRRRR

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Når du problimatiserer dette er det kvalmende.....

Medmenneskelighet som begrep er problematisk fordi mennesket gjør det problematisk.

På samme måte er begrepet snill problematisk. 

En mor sier til sin datter at hun må være hjemme fra fest ved midnatt. Datteren oppfatter dette som lite snilt. Vil du si at datteren har rett, eller vil du si at snill i denne situasjonen er et problematisk begrep?

Svar
Kommentar #310

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

En mor sier til sin datter at hun må være hjemme fra fest ved midnatt. Datteren oppfatter dette som lite snilt. Vil du si at datteren har rett, eller vil du si at snill i denne situasjonen er et problematisk begrep?

Vil du si dette var en god analogi på medmennesklighet?

Svar
Kommentar #311

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

-Å forkaste Guds Kunnskap- som ble skrevet her over syntes sier alt om hvorfor ikke troende fordømmer troende for å legge sitt liv etter Herrens forordninger.

Det jeg også tenker mye på er konsekvensen av feil valg vi tar i livet, valg som vi ikke finner noe fundament for i Guds Ord. En avglans av Guds vesen blir derfor fraværende på samme måte som vi ser vantro og vanære i denne verden gjør seg gjeldende.

Konsekvensen av å forkaste Guds Ord er beskrevet gjennom hele Bibelen, vi må huske på at Gud har skapt oss, formet oss i sin hånd, nedlagt sin kjærlighet i oss, tegnet oss for livet og evigheten. Kjærligheten skapte oss til Sannhet, Guds Rettferd og kjærlighet.

Dette er usigelig godt. 

De troende lever gjennom sin Gud.

Svar
Kommentar #312

Morten Christiansen

18 innlegg  10484 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

1. Legge vekk alt som finnes av verdslige

Det her er skumelt. Man skal legge fra seg tanker om rett og galt og tolke ei bok for svar. Uansett hva boken sier så er det hva man forholder seg til, selv om det er groteskt og umoralsk så det holder.

Når man i tillegg leser ut fra egen væren, som man jo er nødt til, så vil egne mangler skinne igjennom og kunne gis uttrykk i forferdelige handlinger legitimert av en tolkning av bibelen.

Svar
Kommentar #313

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Gud har skapt oss, formet oss i sin hånd, nedlagt sin kjærlighet i oss, tegnet oss for livet og evigheten.

Lever denne jenta også i nærhet av Guds Kjærlighet? Har hun det usigelig godt?

Svar
Kommentar #314

Elisabeth Hoen

49 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Den som sa det var skummelt om Hisdals punkt 1 - den traff jammen godt.

Svar
Kommentar #315

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Din mening

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Man skal legge fra seg tanker om rett og galt og tolke ei bok for svar. Uansett hva boken sier så er det hva man forholder seg til, selv om det er groteskt og umoralsk så det holder.

har ingenting å si i denne sammenheng. Jeg skrev tross alt: "som kristen".

Svar
Kommentar #316

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Hadde inntrykk av

Publisert nesten 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Den som sa det var skummelt om Hisdals punkt 1 - den traff jammen godt

at du var kristen.

Svar
Kommentar #317

Rune Staven

402 innlegg  12103 kommentarer

Hei Morten hvorfor kald deg om noe du ikke forstår. Du er ikke en troende.Du kjenner ikke Sannheten i Guds ord.Derfor skriver du deretter vi troende har noe som ikke troende har og det er den Hellige Ånd.

Publisert nesten 6 år siden
Svar
Kommentar #318

Rune Staven

402 innlegg  12103 kommentarer

Sannhetens Ånd som ikke kan lyge,Derfor vil dere aldri forstå vår tro i den sannhet Guds ord gir oss. Og Elisabeth er du for sAnnheten? Mvh Rune

Publisert nesten 6 år siden
Svar
Kommentar #319

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Ja

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Vil du si dette var en god analogi på medmennesklighet?

Skjønner du ikke poenget?

Anders Behring Breivik vil gjerne kalle det medmenneskelighet det han har gjort. Hitler vil kalle det medmenneskelig overfor sitt folk og sin rase det han gjorde. Dette er ekstreme eksempler, men det viser hvordan begreper kan bli problematiske pga menneskers ulike oppfatninger av de!

Svar
Kommentar #320

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Vi er ikke så høflige av oss er vi vel?

Det er ditt eget valg og jeg kan ikke nekte deg.

Svar
Kommentar #321

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Er det lov å tenke selv? Hvorfor trenger en ha et syn på de homofile? Kan vi ikke bare respektere hverandre?

Enhver, om en er noelunde frisk respekterer dette og Gud respekterer også at noen er homofile men det innebærer til Guds sorg at de må dø, ikke arve evig liv.

Det fordi de har valgt ett følelsesliv og tanker som ikke er for skaperverket men imot det, av egosenteriske grunner og stolthet imot sannheten og retttferd. Det på en slik måte at denne natur arbeider imot det skapte og på den måten er destruerende og ødeleggende. Homofili (blant alle synder) er ett produkt av fallet. Homofile er vodereutviklet synd i fallen syndig natur og er kun naturlig i denne natur, altså totalt unaturlig i Guddommelig natur og Guds rike.

Om våre kjødelige lyster påvirker vår åndskraft og åndsevner slik at vi blir og formes i en slik retning er det ikke noe igjen å frelse. Hvor grensen går vet Gud om det er håp og dette gjelder alle synder men selve homofili er liksom selve produktet på avguderiet og egoismen i mennesket. For se på det slik at begjær og lyster i oss kan være meget sterke og hvis vi ikke klarer å kontrollere vårt begjær og vår lyst, hvor går da vår grense? Hvilken karakter har vi og i hvilken karakter kan vi tillates å få evig liv i? Evig liv, udødelige og uten grenser for tanker og følelser? Hva kan vi bli uten grenser?

Gud er vår grense, Han som Skapte hele universet og formet/ skapte mennesket i sitt bilde. Han er Kjærlighet, sann kjærlighet som IKKE tenker på hva som er best for Jeget men hva som er best for ens neste. Det er Hans natur, uten selviskhet og stolthet som Han skapte oss i ett bilde. Det har vi falt i fra og utviklet oss i, jeg gjentar da i Fallen Syndig Natur. Altså noe syndig som ikke anses som synd for de som er i det, men som allikevel er synd for de som er i det. Bare se dere rundt, det er unaturlig i seg selv. 

Svar
Kommentar #322

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

nestekjærlighet og medmenneskelighet

Tror ikke helt du forstår realitetene over hva synd er for noe, ei heller hvem Gud/ Jesus er.

Synd er ødeleggende, synd er lovbrudd og definert i de ti bibelske bud. Når man forstår og kjenner seg selv på alle måter der man er og ser, vil man se rett og galt men det krever inn til margen sannhetssøkende innstilling. Rett og galt, skill på det.

.. .

Smaker det?

.. .

Hva vil du da med ditt liv og hva vil du da ønske for din neste?  

.. .

Sann nestekjærlighet og medmenneskelighet tar deg med ut og vekk fra alt som ikke er bra, til bra.

Svar
Kommentar #323

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

??? Relevans?

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

En mor sier til sin datter at hun må være hjemme fra fest ved midnatt. Datteren oppfatter dette som lite snilt. Vil du si at datteren har rett, eller vil du si at snill i denne situasjonen er et problematisk begrep?

Om moren truer datteren med at hun kommer til helvete om hun ikke er hjemme til kl 12 har datteren helt rett... Moren er ikke snill.

Det er helt uproblematisk.

Svar
Kommentar #324

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Ellers syns jeg en Gud som skaper menneske og gir dem en personlighet, er pervers dersom han forventer at de gjennom et liv skal undertrykke sin personlighet.

Skaper Gud din personlighet eller formes den av miljøet og ledes av personen som har egne tanker og følelser?

Tror du mennesket har evner som kan lære seg å kontrollere/ beherske seg selv? 

Svar
Kommentar #325

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Gud har skapt mennesket

Publisert nesten 6 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Skaper Gud din personlighet

Gud har skapt mennesker i alle våre variasjoner. Heltrofile, homofile, androgyne og transkjønnede. Dette er ikke et menneskets valg.

Bibelen er ikke en fasit til virkeligheten, virkeligheten går forran bibelen og man må ta bibelen for det den er. Skapt av mennesker med en bestadialsk kultur, dog innspirert av gud. Vi må klare å skille mellom de kulturelle meningene som kommer frem, og finne kjernen. Kjærlighetsbudskapet.

At homofile var fiende av patriarkatet sier seg selv, det betyr ikke at vi skal følge de samme håpløse, menneskefientlige ideene.  

Svar
Kommentar #326

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Gud har skapt mennesker i alle våre variasjoner. Heltrofile, homofile, androgyne

nei, han har skapt dem som mann og kvinne, alt det andre du uttrykker er lyster og begjær.

Lyster og begjær velger man selv å påvirkes av, og ingenting sier at man er forpliket å leve dem ut.

Svar
Kommentar #327

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Om moren truer datteren med at hun kommer til helvete om hun ikke er hjemme til kl 12 har datteren helt rett... Moren er ikke snill.

helvete i dette tilfellet hva er det?

Svar
Kommentar #328

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Uskyldig Kjersti?

Publisert nesten 6 år siden

Du gjør som Adam, Eva og Satan som peker på Gud og sier det var Du som gjorde.

Med andre ord så står du på den ondes side og sier at Gud har skapt oss slik og Gud har skapt loven slik. Du er da en anklager på Satans side.

 

1 Mos 3,12-13 Og Adam sa: Kvinnen som du gav mig til å være hos mig, hun gav mig av treet, og jeg åt. 13 Da sa Gud Herren til kvinnen: Hvad er det du har gjort! Og kvinnen sa: Slangen dåret mig, og jeg åt.

 

Om slangen kan du lese videre om i Guds ord.

Da Adam og Eva oppdaget hvem Gud var i etterkant valgte de å vende om for så å gå på Hans side igjen.

Her fikk de Kristi rettferdighetskledning på seg:

 

1 Mos 3,21 Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru og klædde dem med.

 

Du er også velkommen inn på denne vei.

Svar
Kommentar #329

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Enhver, om en er noelunde frisk respekterer dette og Gud respekterer også at noen er homofile men det innebærer til Guds sorg at de må dø, ikke arve evig liv.

Det er bra du respekterer dem da. At vi må dø er jeg også enig i. Du er også grei med at du ikke dømmer noen til evig pine.

I mine øyne (beklager, men slik fremmstår det for meg) er resten av det du kommer med teologisk svada.

Svar
Kommentar #330

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Anders Behring Breivik vil gjerne kalle det medmenneskelighet det han har gjort. Hitler vil kalle det medmenneskelig overfor sitt folk og sin rase det han gjorde. Dette er ekstreme eksempler, men det viser hvordan begreper kan bli problematiske pga menneskers ulike oppfatninger av de!

Mener du Hitler kalte det medmennsklighet over for offrene, det er vel det vi snakker om? Han så ikke på dem som mennesker, men som på skadedyr.

Mener du Anders BB kallte det medmennesklighet overfor offerene?

Dine problematiseringer av ordet er ikke overbevisende. Dersom du har så store problem med å se hva medmennesklighet er, så forsøk å gjør noe godt mot noen.

Svar
Kommentar #331

Rune Staven

402 innlegg  12103 kommentarer

Hei Asbjørn Du greier aldri se heller forstå det slik vi gjør før du omvender.deg en sann omvendelse så får du den Hellige Ånd.Han åpenbare sannheten for deg Mvh Rune

Publisert nesten 6 år siden
Svar
Kommentar #332

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Rune: Hei Asbjørn Du greier aldri se heller forstå det slik vi gjør før du omvender.deg en sann omvendelse så får du den Hellige Ånd.Han åpenbare sannheten for deg Mvh Rune

Det er din mening. Min mening er at om du kommer deg løs fra det religiøse fengselet du befinner deg i, vil du se galskapen i det du holder på med. 

Svar
Kommentar #333

Rune Staven

402 innlegg  12103 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Det er din mening. Min mening er at om du kommer deg løs fra det religiøse fengselet du befinner deg i, vil du se galskapen i det du holder på med.

Hei Asbjørn

 

 

Se ikke på religionen, men på Jesus, ser man på religionen så sporer man av. Hva er galskap ? Hva er et fengsel i dine øyne ? Før var jeg i fengsel i en bunden tilværelse i 18 og i 30 år. så det får vere nok. no er jeg fri fra de t som bandt meg. den tro som syrker meg den tro som får meg til å lengte og håpe. den tro som gir meg fred og nåde. kan man ønske mer ? selv om i ditt hodet sier noe annet, såå kan du aldri forandre vår tro. Vi kan heller aldri forandre deg. Jeg tror du er litt sjalu :) Ikke vent for lenge Asbjørn. Du vet aldri hva morgen dagen bringer.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #334

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Vi kan heller aldri forandre deg. Jeg tror du er litt sjalu :) Ikke vent for lenge Asbjørn. Du vet aldri hva morgen dagen bringer.

Det er ingenting av det du har skrevet til nå som får meg til å ønske å bli en kristen. Tvert imot, så får jeg mer og mer avsmak for den fordømmende holdning og inntoleranse som blir vist mot andre. Alt unskyldes med at "en bare viser til bibelen".

Svar
Kommentar #335

Rune Staven

402 innlegg  12103 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Det er ingenting av det du har skrevet til nå som får meg til å ønske å bli en kristen. Tvert imot, så får jeg mer og mer avsmak for den fordømmende holdning og inntoleranse som blir vist mot andre. Alt unskyldes med at "en bare viser til bibelen".

Hei Asbjørn

 

 

Tenkte du ville si noe sånt, men heldigvis så er det ikke jeg som skal overbevise deg heller ikke andre troende , men den Hellige Ånd som kaller på deg. men la det ikke drøye så lenge. for vi skriver det vi tror på og hva vi opplever med Gud:) Det Kan ingen ta fra oss.

 

He en opplevelserik dag Asbjørn med fargerike innslag:)

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #336

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Din

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Dine problematiseringer av ordet er ikke overbevisende. Dersom du har så store problem med å se hva medmennesklighet er, så forsøk å gjør noe godt mot noen.

evne til å se at en ting/sak kan ha flere sider, er ikke overbevisende.

Jeg forventer ikke at du, som ikke-kristen, skal kunne forstå sammenligninger som dette, men det er da lov å håpe:

Sett at jeg sitter på en kafé og koser meg med en god venn som ikke er kristen, og har lyst til å snakke med han om Jesus. Jeg vet imidlertid at stemningen kan komme til å bli annerledes om jeg tar opp dette temaet. Hvis det nå er slik at Jesus er eneste vei til Gud, og min kamerat ikke tror på Jesus, vil jo det si at han ikke vil arve Guds rike. Er det medmenneskelig av meg å la være å fortelle om Jesus til han siden jeg vet at han ikke kommer til å like det. Eller er det medmenneskelig av meg å snakke om det, fordi at jeg vil at min venn skal ha evig liv i Guds rike?

Hvis du ikke ser at medmenneskelighet er et problematisk begrep nå, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Alle skal tilstrebe å være et godt medmenneske, men hva det er å være et godt medmenneske, det er ikke gitt!

Svar
Kommentar #337

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Vet ikke

Publisert nesten 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Om moren truer datteren med at hun kommer til helvete om hun ikke er hjemme til kl 12 har datteren helt rett... Moren er ikke snill.

helt hva du vil med den konklusjonen, men du vet nok at det ikke er snakk om helvete i den sammenligningen. Kanskje en husarrest... Men nok om det.

Se på min sammenligning som jeg skrev nå nettopp til Asbjørn, så ser du hvorfor medmenneskelighet ikke er et gitt begrep.

Svar
Kommentar #338

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

evne til å se at en ting/sak kan ha flere sider, er ikke overbevisende.

Nei, Vi ikke kristne er vel mindre inteligente da?

Her er hva du skrev: eller at homofili ikke er synd, vil ikke de som ikke aksepterer dette og således ikke viser medmenneskelig kjærlighet arve Guds rike

Om du mener det er medmennesklig å fortelle om Jesus, og din homofile venn er interessert i å høre,  hvorfor kan du ikke gjøre det selv om en er homofil? Hvorfor kan du ikke være medmennesklig, selv om du oppfatter et menneske som en synder? Det du skriver her er diretkte motbydelig.

Om det er slik at kompisen din absolutt ikke vil høre på deg, hva oppnår du da? Du plager han. Du er ikke medmennesklig. Hva om han går hjem og henger seg pga at den eneste vennen han hadde vendte han ryggen... Hva er sjangsen for at han vil bli en kristen om du tvinger deg på mot hans vilje? Den eneste grunnen til at du gjør dette er å tilfredstill ditt eget ego.

I følge Jesus skal vel livet ditt vitne om Jesus: La således deres lys skinne for menneskene, forat de kan se deres gode gjerninger og prise deres Far i himmelen! Så lenge du skal prakke på dem noe, kommer du ingen vei likevel. 

Svar
Kommentar #339

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

men den Hellige Ånd som kaller på deg

Beklager men jeg har ikke hatt besøk av nem hellig ånd heller, så beklager. Om det skyldes at du er en vranglærer eller ikke kan jeg ikke uttale meg om, siden jeg ikke har noen spesiell kompetanse på ånder... Du skriver hva du opplever med Gud ja, Noen skriver om det de opplever med UFO’er, andre skriver om spøkelser... Alle vil be trodd på at de snakker sant.

Svar
Kommentar #340

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Jeg snakket

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Nei, Vi ikke kristne er vel mindre inteligente da?

ikke om ikke-kristne. Jeg snakket om deg og din evne til å sette deg inn i et kristent synspunkt.

 

Du skriver: "Om du mener det er medmennesklig å fortelle om Jesus, og din homofile venn er interessert i å høre,  hvorfor kan du ikke gjøre det selv om en er homofil?"

 Selvsagt kan man gjøre det, men om homofili er synd, så må man jo også fortelle om at man må vende seg til Jesus og bort fra synden. I prossessen hvor man snakker om Jesus, skal man selvsagt opptre medmenneskelig, men man skal ikke gå på kompromiss med Guds ord. Hvordan man skal balansere å både opptre det som du kaller medmenneskelig, samtidig som man holder seg til Guds ord, er en utfordring. det er det ingen tvil om.

 

Svar
Kommentar #341

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Javel, Heldigvis er det ditt problem og ikke mitt :-)

Svar
Kommentar #342

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Det er bra du respekterer dem da. At vi må dø er jeg også enig i. Du er også grei med at du ikke dømmer noen til evig pine.

Gud er grei, Han er rett ferd og det er ingen rett ferd i evig pine. De som tror på det vet ikke hva de tror på, ei heller hvem de selv er.

 

Sitat:

"I mine øyne (beklager, men slik fremmstår det for meg) er resten av det du kommer med teologisk svada."

 

Det skjønner jeg men det er fordi du mangler kunnskap om troen det blir svada.

Svar
Kommentar #343

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Sultkatastrofer som vi bla. ser rammer Afrikas Horn er rammet av tørke i mangel på regn. I Somalia har en 20 års lang krig forverret situasjonen i landet. Etiopia, Eritrea er undertrykt av brutalt diktatur. Klimaendringer og andre miljøfaktorer påvirker matproduksjonen og forverrer fattigdommen. I den rike del av verden utøver vi et storforbruk som igjen går ut over klima, egoismen øker, der det ingen sannhet er, mangel på kjærlighet (Guds kjærlighet). Profetene i DGT peker mye på mennesket synd og følge av den. 

Det ser vi først i skapelsesberetningen 1mos.1-3.

Bibler distribures og deles ut til mange Afrikanske land, bla. tror jeg Adventistene står for mye av dette arbeidet. Bibeltekster skaper rom for nestekjærlighet og det viser seg i praksis at menneskers liv blir berørt av Guds Sanne Ord.

Dette syntes jeg er fantastisk, selv om det fortsatt er mye lidelse, verden ligger under det onde, men hver og en kan bidra med sitt, Unicef og Plan gjør også veldig mye, FN,s matvareprogram, det bygges barnehjem, fadderordninger, misjonærarbeide, gode tiltak fra frivillige, vi kan glede oss over de som får hjelp.

Ethvert menneske er verdifull for Gud.

Beklager at jeg kommer litt ut av trådens tema, men ønsket peke på at det gjøres mye flott arbeide blant kristne. Så kan vi be og gå til Bibelen.

Svar
Kommentar #344

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det skjønner jeg men det er fordi du mangler kunnskap om troen

Ok, det er din mening, Rune mener jeg mangler DHÅ, og Geir Rune mener jeg er en lysets engel... :-)

Svar
Kommentar #345

robert ommundsen

80 innlegg  4868 kommentarer

fordi guds ord

Publisert nesten 6 år siden

er onde??

Svar
Kommentar #346

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Ok, det er din mening, Rune mener jeg mangler DHÅ, og Geir Rune mener jeg er en lysets engel... :-)

:-) Hva jeg mener er uvesentlig, jeg peker på noe og det er opp til deg om du vil sjekke det opp. Enten nå eller senere. :-)

Svar
Kommentar #347

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

det er opp til deg om du vil sjekke det opp.

:-) Har nok "sjekket opp" en hel del gjennom årene :-)

Svar
Kommentar #348

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

:-) Har nok "sjekket opp" en hel del gjennom årene :-)

Ja, og derfor tror du ikke Gud er ond om Han eksisterer?

Svar

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
43 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 98 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 32 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 304 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 478 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 922 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Fra oversett til overbetont
av
Pål Repstad
43 minutter siden / 22 visninger
0 kommentarer
Takk, adjø og farvel
av
Per Arne Dahl
rundt 1 time siden / 98 visninger
1 kommentarer
Realpresens eller preteritum
av
Tormod Wasbø
rundt 1 time siden / 32 visninger
0 kommentarer
Ingen raske løsninger
av
Joav Melchior
rundt 4 timer siden / 304 visninger
1 kommentarer
Mirakelpredikantene
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 478 visninger
4 kommentarer
Vi har henne ikke
av
Håvard Nyhus
rundt 16 timer siden / 922 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Takk, adjø og farvel
mindre enn 1 minutt siden / 98 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Ingen raske løsninger
4 minutter siden / 304 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Ernas Trump-problem
16 minutter siden / 1785 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Samarbeid, samkvem og samliv med syndere
23 minutter siden / 220 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6060 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1397 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 1 time siden / 1397 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 1 time siden / 6060 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 1 time siden / 3738 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 2 timer siden / 6060 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Israel og boikott
rundt 2 timer siden / 1397 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 2 timer siden / 922 visninger
Les flere