Rune Staven

402    12105

Hvorfor blir troende dømt av ikke troende når man taler om homofili som synd ?

Publisert: 13. jun 2012 / 13684 visninger.

Hei

 

 

Dette er alltid et dårlig tema og ta opp, men alt skal fram i lyset

Jeg vet at dette er et ømfintelig tema for veldig mange. Hvorfor er vi så dypt uenige om dette. For de fleste troende har sine klare meninger om dette. og de ikke troende har sine meninger om dette. Hvordan skal vi lære å forstå verandre ? Hvordan skal vi tolke verandre. Hvorfor ser vi så ulikt på dette? Homofili for meg er en synd slik som alle andre synder. hvorfor reagerer noen så sterkt på at troende mener dette.?

Hva sier Bibelen om homofili. Det er det troende forholder seg til Guds ord, er det fordi vi liker å vere slemme mot de homofile vi maser sånn om dette temaet ?

Mennesker som leser i Bibelen og forkynner det som står der blir ofte beskyldt for å hate homofile. Det er en påstand som er like latterlig som å si at vi hater mennesker som driver med andre former for synd. Mennesker som kjenner Guds kjærlighet hater ikke andre mennesker. De hater synden de er bundet av. Og de er villige til å stikke hodet fram for å forkynne at det finnes en vei til frihet fra synd.

Hva sier Bibelen om homofili?

Bibelen gir ikke rom for tvil når det gjelder spørsmålet om hvorvidt homofili er en synd. Bare les:

Rom 1:26-27
Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.  1Kor 6:9-10
I Første Korinterbrev står det enda mer:
Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.  Jud 1:7
Dette bekreftes i Judas brev:
likesom Sodoma og Gomorra og byene deromkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff.  3Mos 18:22
3. Mosebok gir oss også grunnen til at homofili er galt:
Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet  sitat org
Det er en vederstyggelighet! Og i den gamle pakt hadde det også dødsstraff 3Mos 20:13. Hvis vi ser på noen av de andre tingene som nevnes i samme avsnitt, så finner vi blant annet sex med nære familiemedlemmer, og med dyr. De fleste vil vel være enige i at slike ting ikke bør forekomme. Hva kommer det da av at så mange synes homofili er helt greit? Hva blir forskjellen egentlig? Noen nevner faren for innavl i forbindelse med incest, men skal dette brukes som argument må man forutsette at så lenge man bruker prevensjon, eller enda bedre: er av samme kjønn, så går det bra? Egentlig er den eneste forskjellen det at vi er så hjernevasket med "homofili er helt normalt og fint og naturlig", at vi etterhvert har begynt å tro det. Vi trenger ikke å gå så altfor mange år tilbake i tid for å se at folk så på homofili med akkurat like stor avsky som vi i dag ser på sex med dyr. Og det kommer nok ikke til å gå mange år før sex med dyr er minst like normalt og fint og naturlig som homofili.

Så vi kan så langt oppsummere med at Bibelen sier helt klart ifra om at homofili er synd. Hvordan skal da vi som kristne forholde oss til homofile? På akkurat samme måte som vi forholder oss til andre syndere. Vi skal forkynne frelse ved troen, og omvendelse fra synd. Vi skal forkynne at Gud har makt til å sette dem fri ifra all synd.


Den sunne fornuften vi har fått bekrefter egentlig Bibelens ord. Hvis du klarer å tenke utenom de innprogrammerte påstandene om homofiliens fortreffelighet så forstår du at det er helt unaturlig. Menn og kvinner er skapt forskjellige, på en slik måte at vi passer perfekt sammen både fysisk og psykisk.

Noen argumenterer med at mange dyrearter praktiserer homofili, og at det derfor må være helt naturlig. I denne sammenhengen kan jeg jo nevne at det slett ikke er uvanlig blant mange dyrearter å spise sine egne barn. Det betyr ikke nødvendigvis at det er greit om vi gjør det.
Ingen har enda, til tross for mange forsøk, klart å legge fram bevis for at homofili er medfødt. Og å påstå at det er det ville være en bjørnetjeneste overfor dem som lider under homofili. Det ville være å gi en sovepute til mennesker som har et desperat behov for en oppvekker. Fra et bibelsk ståsted blir det vanskelig å argumentere for at homofili skulle være medfødt. Hvis vi leser i Rom 1:18-32 ser vi homofili beskrevet som en konsekvens av menneskenes ugudelighet. Det står at når menneskene vendte seg bort fra Gud så "overgav" han dem til å drive med homofili. Det betyr ikke at han "gjorde dem homofile" men at han sluttet å beskytte dem mot de åndsmaktene som driver mennesker til homofili.

Jeg er uenig med bruken av ordet "helbrede", ettersom det insinuerer at homofili er en sykdom, og dermed fratar den homofile ansvaret. Homofili er ikke en sykdom. Det er en synd. En avhengighet til syndig adferd. Homofile trenger ikke helbredelse. De trenger å omvende seg og bli født på ny. Når det har skjedd kan de bli løst fra sin synd, ved Jesu livsforvandlende nåde.

En helt annen sak er når homofile blir presset av loviske kristne til å forsøke å undertrykke homofilien i egen kraft. Dette er en variant som gir heller dårlige resultater.
Joh 8:32-36og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder. De svarte ham: Vi er av Abrahams ætt og har aldri vært nogens træler; hvorledes kan da du si: I skal bli fri? Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hver den som gjør synd, er syndens træl. Men trælen blir ikke i huset til evig tid; sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri.  

noen slutt ord

Det er alltid et godt prinsipp. Det er viktig å flagge et klart standpunkt mot homofili, men pass på så det ikke blir mot de homofile. Vår oppgave som kristne er ikke å dømme dem, men å hjelpe dem. Et standpunkt mot homofili er et standpunkt forde homofile, fordi sannheten har kraft i seg til å frigjøre dem. Og homofile er ikke dårligere mennesker enn alle andre syndere. Er du uten synd, så kan du kaste den første steinen, men personlig kommer jeg til å holde steinene mine for meg selv. Jesus kom for å sette syndere fri fra sin bundenhet fra alle laster, men noen vil ikke bli fri, de vil selv leve det livet de vil uten at andre skal bry seg, man respekterer det også men vi kristne kan bruke vår rødt til å nå ut til folkemassene slik at den sannhet som vi tror på kommer fram i lyset og ikke blir trykket ned. uten at vi blir fordømt av andre   vi kan ikke dømme noen men vi kan formidle det vi tror på så får Den hellige Ånd overbevise om synden.  Hvorfor er det så vanskelig for en ikke troende å ikke dømme oss for vår tro når det gjelder homofili ?   er vi noen dårligere mennesker fordi vi mener homofili er synd. Om min sønn hadde blitt homo. så hadde jeg elsket han like høyt for det. men jeg hadde ikke likt handlingene hans. Men vi kan ikke bøye oss for løgnen vi må stå for det bibelen sier oss. og bibelen er ikke avlegs selv om den er 2000 år gammel. den er like sannferdig i dag som i går.   

 

 

MVH

Rune


 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #251

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Tull, du kan kanskje overbevise deg selv om dette, men ingen av de andre som ikke deler din dogmatiske innstilling biter på den kroken. Du får bare innfinne deg med at andre oppfatter deg anderledes enn hvordan du oppfatter deg selv.

Hei Morten

 

 

Men da får de også forholde seg til Guds ord som er sannhet hvis man følger Guds ord da. for ingen har irettesatt meg når det gjelder guds ord, det er at jeg er fordømmende men Guds ord går igjennom marg bein sjel og legemet og sannheten gjør ondt før det blir bedre ? Er du kristen ? hvis ikke så vil du gjerne ikke forstå mitt syn på dette. Men er du en kristen hvorfor forsvarer du løgnen da ?

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #252

Elisabeth Hoen

49 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Johansen; hvis du blir nødt til å spørre om det så kan jeg nok ikke opplyse deg mer.

Svar
Kommentar #253

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Nå har jeg lagt frem utallige bevis på at tekstus receptus ble satt sammen på 1500 tallet basert på manuskripter fra 1200 tallet.

du har ikke lagt frem noe bevis bare antagelser, men jeg ser jo at bevis for deg ikke er det samme for meg.

når er textus receptus ikke er laget at dokumenter fra 1200 tallet, men av håndskrifter som er kopiert fra en annen kilde nemlig lucians.

Det samme kan man si om filosofien det finnes ingen orginalkilder, men jeg hører ikke at du skriker opp over dem, og kaller dette falskt.

Dobbelmoralen er til å ta og føle på din argumentasjon..om du var nøytral så hadde du selvsagt også kritisert filosofiens kilder, men her er du fullstendig fraværene..

Før i tiden gikk slike mennesker som du representerer under beskrivelser som hykler, men slikt kan man nok ikke bruke idag selv om det unektelig passer på deg.

Svar
Kommentar #254

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror du må innse etter hvert, at denne tråden ikke har noe med forkynnelse av "Ordet" å gjøre.

Vi kan alle lese ordene i bibelen selv når vi ønsker. Jeg er selv en av dem som liker at "Ordet" blir presentert i ulike former her på VD.

Men når jeg betrakter denne tråden nå, så tenker jeg mer på barn i en sandkasse som kaster sand i øynene på hverandre. Steng heller denne tråden fra flere kommentarer Rune. - ;-) Så ble det et råd fra meg og... Jeg liker faktisk ikke å gi dem.

Hei Mette

 

 

Du har kansje rett i dine tanker på dette, man kaster ikke perler for svin. Når øyne er lukket og man ikke vil se hva som står i Guds sanne ORD så trenger man ikke overbevise dem om noe som helst. for det kommer en tid der man skal stå fram for dommen og da kan man ikke si dette har jeg aldri hørt før. hvem er røsten som står for sannheten. og hvem kan stå opp for sannheten. hvorfor er synden så farlig i øynene på så mange . Vi har kommet i den tid vi ikke synes at den sunne lære er godt for oss.

OG SYNDEN ER EN DEL AV DE KRISTNE IKKE DET AT MAN SYNDER, MEN AT MAN LEVER I SYNDEN DER ER FORSKJELLEN METTE. MEN HVOR MANGE VIL FORSTÅ DETTE UTEN Å FØLE AT MAN DØMMER ANDRE FOR DETTE, MANGE UNSKYLDER SEG SELV DAGELIGT FOR AT MAN KAN GODTA SYNDEN I SITT LIV, JEG LEVDE SLIK I MANGE ÅR JEG KJENNER FORSKJELLEN AV Å LEVE I SYNDEN ELLER Å SNUBLE I SYNDEN.NO LEVER JEG I BLODETS FRIHET OG IKKE I KJØDETS BUNDENHET.

Skal tenke på ditt råd Mette,og jeg ser dette er godt ment.:)

 

 

Guds fred over deg og dine

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #255

Randi TunIi

10 innlegg  3852 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Hei Rune

Jeg tror ikke du oppnår ved det du skriver, det du ønsker å oppnå. Jeg får bare avsky  din tro, og jeg tror ikke det tjener Gud til det gode.

Det er ikke jeg selv som bestemmer hva Jesus åpenbarer for meg. Den første tiden da Jesus åpenbarte seg for meg så sa han ting til meg og da jeg ville at han skulle besvise at det var sant, fordi jeg ikke trodde på det, så ba han meg om å slå opp i bibelen. Og uansett hvor jeg slo opp så fant øynene mine de ordene han hadde sagt til meg også i bibelen. Og ikke nok med det, men så fortalte predikanten hvor jeg på en forundelig måte hadde funnet en menighet jeg gikk til fortalte akkurat det Jesus sa til meg. F.eks en ting var at det gikk an å høre Jesu stemme, noe jeg aldri hadde hørt om før jeg hørte Jesus begynte å snakke til meg. Jeg ble jo litt skremt av det og lurte på om jeg var blitt gal. Men den stemmen som også kaller seg Jesus og som likner Jesus i bibelen. Husker da jeg leste bibelen etter å ha begynt å snakke med Jesus, så kjente jeg igjen Jesus i bibelen med Jesus inni meg og sa til Jesus, "det står om deg her jo!" Jeg er blitt kjent med en kjendis! Noe jeg da ble stolt av. Det er mange år siden nå og Jesus er den samme. Og alltid har han vært like god, og aldri har han sviktet meg, selv om jeg har sviktet han. Jeg har veldig lyst til å likne han og jeg gleder meg til himmelen da alle vil bli lik han, fordi han er så vidunderlig.

Jeg tror Jesu ord er mye dypere enn bare det bodkstavelige. Du forstår det bodkstavelige, men ikke dybden i Guds ord. Derfor mister du velsignelsen det er å lære Gud å kjenne, og å kunne gi den velsignelsen videre. Fordi det er en vei å komme til himmelen så forteller Jesus om de to utganger. Det fins en vei til velsignelse og en vei til forbannelse. Fordi man må gjenomgå helliggjørelse for å komme inn i Guds rike. Og like kort som skapelsesberetningen så forteller Jesus om en evig ild, fordi han er en evig ild og vi må bli lik den ilden for ikke å brenne opp. Det er en vei å gå, men Jesus som har gjort alt for at vi skal lykkes vil vise oss veien. Derfor advarer Jesus også. Men advarsler er til der de bærer god frukt, ikke slik du gjør og kaster de ut i din vellyst. Du gjør at mennesker stenger seg for Gud, jeg kan merke det selv. Men da er det godt for meg at jeg har en levende Gud på innsiden som får meg videre. Det er ikke alle som kjenner Jesus slik, og for dem er jeg redd at du støter dem vekk fra Gud, og da gjør du ikke Guds vilje. Men du får stå ansvarlig for Gud for det du gjør, og jeg for det jeg gjør. Det er ikke nok å kaste ut bibelvers når man ikke gjør det med visdom og av kjærlighet og ønske om at Gud skal finne vært hjerte og åpenbare seg for dem om hvilken god Gud han er.

Du må også stå ansvarlig for det du gjør, Rune!

Svar
Kommentar #256

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Generelt; Når så store ord og vendinger skal gå utover andre uskyldige så synes jeg forkynnelse skal stoppe. Da må det være en grense.

Hei Elisabeth

 

 

Jeg ser at du liker at budskapet er pakket godt inn i en comford sone som er veldig behageligt, men en dag må man faktisk stå til rette for hele sannheten ikke halve sannheten. tenk på dette Elisabeth, ingen trussel bare sannhet. og ingen fordømmelse for jeg vil deg alt godt, jeg vil du skal se hva som er sant i Guds ord. jeg bryr meg om deg som menneske. for GUD ER FAKTISK GOD OG STRENG.

Du kan ikke plukke ut det som passer best for deg slik fungerer ikke sannhetn Elisabeth, menjeg håper du kan forstå dett en dag.

mvh

Rune

Svar
Kommentar #257

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Du må også stå ansvarlig for det du gjør, Rune!

Hei Randi

 

 

Jeg må stå til ansvar og den sjansen tar jeg. for jeg er trygg på meg selv og frykter ikke. men hva er det som er usant av det jeg forkynner hva lyger jeg om og du svarte ikke på et spørsmål jeg stilte randi. det handler om å forstå evangeliet i åndens lys. Som du beskylder meg å ikke ha og at jeg ikke er velsignet.men mine opplevesler kan ingen ta fra meg og det gud har lagt på meg som en tjeneste og en iver så får det holde helt inn hvorfro må vi arbeide på frelsens vei Randi ?

 

Kan du ta og svare meg punkt for punkt av det jeg spurte deg, Du påstår at du har en dypere forståelse av ordet så vil du også forstå de spørsmål jeg stilte deg for de er i Ånd og i sannhet .

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #258

Morten Christiansen

18 innlegg  10484 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

man kaster ikke perler for svin.

Nei, Jesus du kaster bare dine dyrbare pærler for oss svin som ligger å ruller i sølen.

Jeg setter det på spissen for å vise hvordan du kommuniserer, uten at jeg tror du tar poenget.

Svar
Kommentar #259

Elisabeth Hoen

49 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Tunli og Staven;

det jeg mente med `flott` i tidligere kommentar retter seg mot det jeg igjen ser i Tunlis #257 - hvor jeg nå nesten blir varm inne i meg når jeg leser det og jeg føler en dyp respekt for det Tunli forteller og skriver om. Takk. God søndag!

Svar
Kommentar #260

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Fint om du kan refere til gjeldende manuskript da!!!

Publisert rundt 6 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

når er textus receptus ikke er laget at dokumenter fra 1200 tallet, men av håndskrifter som er kopiert fra en annen kilde nemlig lucians.

Du er utrolig sta nå Geir Rune!

 Her er manuskriptene som ligger til grunn for Textus Receptus:

 Codex Basilensis (rundt år 1100)

Minuscule 2814 (rundt år 1100)

Codex Basiliensis A. N. IV. 1 (rundt år 1000)

Codex Basilensis A. N. IV. 4 (rundt år 1100)

Minuscule 2816 (rundt år 1400)

Minuscule 817 (rundt år 1400)

 Her er hva Bruce Metzger sier (Om ikke Bart Ehrman holder mål..)

Ifølge Bruce Metzger, Textus Receptus er først og fremst et resultat av arbeidet til en nederlandsk katolsk prest og gresk lærd ved navn Desiderius Erasmus, som publiserte sin første greske nytestamentelige tekst i 1516. Den første utgaven av Erasmus 'tekst ble hastig og på måfå tilberedt over en svært kort periode på bare fem måneder. (ibid., side 106) Utgaven var basert hovedsakelig på to mindreverdige tolvte århundre greske håndskrifter, som var de eneste manuskripter tilgjengelige Erasmus "på stående fot" (ibid., side 99).

 Erasmus 'greske manuskript basis. Erasmus 'endelige 1535-utgaven bygger fortsatt ikke på mer enn seks greske manuskripter, det eldste (men minst brukt!)  var fra det tiende århundre.

 Om du ikke kan legge frem annen dokumentasjon en det du mener, bør du avstå fra flere usakligheter. 

Bruze Metzger arbeider med "revised standard edition" og var ansvarlig for "new revised standard edition" i tillfaelle du får lyst til å trokke på hans omdømme...

Svar
Kommentar #261

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Nei, Jesus du kaster bare dine dyrbare pærler for oss svin som ligger å ruller i sølen.

Jeg setter det på spissen for å vise hvordan du kommuniserer, uten at jeg tror du tar poenget.

Hei Morten

 

jeg ser den men jesus formidlet i sanhet og irettessatte sine disipler, og forkynte og adavarte oss mot helvete , men hvorfor sier ingen i mot det han kom med, men når jeg kommer med det samme. så reagerer man, dette synes jeg er merkeligt.

 

hvis du ikke ser den så forstår jeg det også. men du svarte ikke på mine spørsmål.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #262

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

det jeg mente med `flott` i tidligere kommentar retter seg mot det jeg igjen ser i Tunlis #257 - hvor jeg nå nesten blir varm inne i meg når jeg leser det og jeg føler en dyp respekt for det Tunli forteller og skriver om. Takk. God søndag!

Hei Elisabeth

 

Randi skriver mye fint hun, og det gjør jeg også men forskjellen er at jeg forkynner alt ikke halvparten. det er stor forskjell og det er det folk reagere på

 Du får ha en god søndag du også :) selv om man er uenig om sak :)så ønsker jeg deg alt godt

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #263

Randi TunIi

10 innlegg  3852 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Jeg må stå til ansvar og den sjansen tar jeg. for jeg er trygg på meg selv og frykter ikke. men hva er det som er usant av det jeg forkynner hva lyger jeg om og du svarte ikke på et spørsmål jeg stilte randi.

Du misforstår essensen av Gud!

Du stiller meg en masse spørsmål antagelig i håp om at du klarer å fordømme meg. Men det klarer du ikke. Jeg har fred med Jesus og har ingenting uoppgjort med han. Jeg vandrer i hans kjærlighet og det er veldig godt. Jeg ser Hans ansikte og ser bare velsignelse.

Når det gjelder spørsmålene dine så syns jeg de er veldig kjedelig å svare på og det føles som du vil være min lærer og gjøre deg stor. Derfor svarer jeg ikke på dem, for jeg ser deg ikke som en lærer.

Men skriver du noe bra så skal jeg ta det til meg, for det er mange som skriver ting jeg kan lære av. Og det skulle jeg ønske at du hadde klart også. Tatt til deg hva mennesker får ut av den tro du representerer. Selv om du kaster ut bibelvers så trenger ikke de i være rett der og da.  Tror du ikke på en god Gud? Det virker ikke som Gud er god når du beskriver han og da mister man hele betydningen med Gud, for Gud er Kjærlighet. Og det er nettopp den kraften som viser seg for mennesker som vil være en del av dem.  En Gud som ikke presser seg på, men vil gjerne bli en del av mennesket som trenger han, han som bare kan gjøre godt og være til velsignelse.

Men du tar ikke til deg hva jeg skriver så jeg prøver ikke mer nå.

Svar
Kommentar #264

Randi TunIi

10 innlegg  3852 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

det jeg mente med `flott` i tidligere kommentar retter seg mot det jeg igjen ser i Tunlis #257 - hvor jeg nå nesten blir varm inne i meg når jeg leser det og jeg føler en dyp respekt for det Tunli forteller og skriver om. Takk. God søndag!

Hei Elisabeth!
Du skriver veldig mye bra du også har jeg lagt merke til, og det du skrev her varmet mitt hjerte :-)

Takk!

Svar
Kommentar #265

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Hei Randi :-) Det eneste jeg er ute etter er om du forstår hele sannheten og den er viktig.Hvis man ikke er en nyskapning så kan man ikke være frelst. jeg ønsker ditt beste men det ser du ikke jeg ser hva du skriver. men jeg ser også du går på person i s

Publisert rundt 6 år siden
Svar
Kommentar #266

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

tedet for sak. men du og Jeg har forskjellige meninger om hele sannheten. sånn er Det bare. Ha en fin søndag videre Randi:-) Mvh Rune

Publisert rundt 6 år siden
Svar
Kommentar #267

Randi TunIi

10 innlegg  3852 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Hei Rune!

ja jeg forstår sannheten så langt den er åpenbart for meg. Jesus er sannheten og han bor i mitt hjerte. Han viser meg sannheten og den setter meg fri. Den gjør at jeg mister frykt fordi den er så god. Gud er Kjærlighet og i han fins det ingenting vondt. Han er mye bedre enn noe annet jeg har opplevd. Han er min Gud, og det hadde han også vært om han ikke stod i bibelen. Men han gjør det også, og slik han forkynte GT da han levde på jorda, at Gud er en god Gud og at han bare har et bud til oss om at vi skal elske hverandre, slik er han for meg nå, og slik forkynner han også NT. Ikke slik de skriftlærde som studerte bibelen gjorde, men slik han gjør, full av Kjærlighet. Han vil at mennesker skal bli fri, og det gjør hans kjærlighet. Frykt setter ikke mennesker fri. Guds fullkommelige kjærlighet gjør at vi ikke kan frykte. Gud jeg har inni meg tror jeg på Staven, og han er stor som en Gud, og jeg er tror det er han som er Gud og ikke en fryktens Gud som du elsker å forkynne.

Jeg mener da ikke å angripe deg, jeg fordømmer ikke deg. Jeg bare forteller deg at dine ord kan føre mennesker lenger vekk fra Gud.

Ønsker deg også en god søndag!

Svar
Kommentar #268

Morten Christiansen

18 innlegg  10484 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

hvis ikke så vil du gjerne ikke forstå mitt syn på dette. Men er du en kristen hvorfor forsvarer du løgnen da ?

Jeg er ikke kristen, og jeg bryr meg ikke om hva Gud har sagt eller ikke sagt. Jeg bryr meg om mennesker og hvordan de behandler hverandre. Hvis kristendommen blir ensbetydende med å behandle andre dårlig så har den problemer, men slik jeg ser det så handler det mer om at mennesker skaper en religion etter hvordan de er av natur. Ærlige, rause, tolerante mennesker blir ærlige, rause og tolerante kristne. Dogmatiske, statiske, smålige mennesker blir dogmatiske, statiske, smålige kristne. Så hva hvis man er dogmatisk, statisk og smålig, og religionen sier at en skal være raus, god, ikke dømmende? Da får vi dobbeltmoralen, det nedlatende, det motstridende. Jeg gjør dette fordi jeg vil deg godt, du forstår ikke ditt eget beste. Dette her er godt, du forstår bare ikke Guds ord. Jeg er god og gjør Guds arbeid, joda jeg har feil jeg også.... kommer bare ikke på noe konkret her og nå, men jeg ser alle andres feil så inderlig klart.

Svar
Kommentar #269

Morten Christiansen

18 innlegg  10484 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

jeg ser den men jesus formidlet i sanhet og irettessatte sine disipler, og forkynte og adavarte oss mot helvete , men hvorfor sier ingen i mot det han kom med, men når jeg kommer med det samme. så reagerer man, dette synes jeg er merkeligt.

Igjen så sammenligner du deg med Jesus. På ett overordnet plan, ikke i detaljer. Du klarer ikke å skille deg fra en fantasifigur som er fremstilt som perfekt, og deg selv. Du er uangripelig. Alt du sier er sannhet. Joda, det er egenskaper som gjør at en klarer å forholde seg godt til andre, hvem liker ikke å ha en slik en i vennekretsen?

Svar
Kommentar #270

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Hei Morten HA EN FIN SØNDAG:-) Mvh Rune

Publisert rundt 6 år siden
Svar
Kommentar #271

Elisabeth Hoen

49 innlegg  2972 kommentarer

Digresjon

Publisert rundt 6 år siden

Til Morten Christiansen;

det er et tema jeg gjerne skulle hatt din mening om men det er en digresjon i denne debatten. Jeg vil forsøke å sende deg en melding her på VD, men det dukker opp flere med ditt navn når jeg skal finne mottaker. Finnes det en annen måte å kontakte deg på? MVH Elisabeth

Svar
Kommentar #272

Morten Christiansen

18 innlegg  10484 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Har sendt deg en PM :)

Svar
Kommentar #273

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

En lengsel etter å omvende seg fra synd bekrefter etter min mening forståelsen i alvoret i Guds Ord. Når så Gud i sin visdom og kjærlighet strekker oss ut en hånd først kan vi velge gripe hånden, se nåden, kjærligheten og sammen med Han legge om kursen. Vi ønsker våre bønner skal være i Guds vilje, slik at våre veier samstemmer med Herrens vilje.

-Vi lengter etter å gjemme ditt Ord i våre hjerter, slik at vi ikke synder mot deg-.

Hans Ord holder oss i live, de er vårt hjertes glede. De er til liv og glede for dem som finner dem står det, når vår Far så refser den sønn han har kjær, må dette også forstås i kjærlighet. Han skapte oss, vet hva vi trenger til, overgitt kjærlighet underordner seg, søker ikke sin egen vei.

-reis meg opp- etter ditt Ord.

Til slutt svar igjen til Asbjørn Almås på sine spørsmål. Vi kan ikke kreve svar på alle våre spørsmål, Lucifer, den falne engel som gjorde opprør mot Gud klarte ikke underordne seg den standard han var tilgodesett, men ville selv bli lik Gud. Guds kjærlighet for oss er nok, i det ligger vår lyst og glede, den standard Han har satt oppleves hverken med fordømmelse eller frykt, men setter oss i frihet. Har derfor ingen vanskligheter med å tro og se hele skriften som en Guds gave, uten unntak.

vennlig hilsen lise

 

 

 

 

Svar
Kommentar #274

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hva sier Bibelen om homofili. Det er det troende forholder seg til

Så du er slem mot homofile pga en bok om eldgamle folkeeventyr sier det skal gjøres?

Det er mye annet FY FY  som står i bibelen, hvorfor følger du ikke dette også?

F.eks steine folk som preker om andre religioner.

og

” Når en mann har en ustyrlig og gjenstridig sønn, som ikke vil lyde sin far og mor, og som er ulydig mot dem selv om de tukter ham, da skal hans far og mor ta og føre ham ut til de eldste i byen, til byens port.

Og de skal si til de eldste i byen: Denne vår sønn er ustyrlig og gjenstridig. Han vil ikke lyde oss, han er ødsel og drikkfeldig. Da skal alle mennene i hans by steine ham til døde. Slik skal du utrydde det onde hos deg, og hele Israel skal høre det og frykte”. (5. Mosebok 21:18-21)

og

”Om en okse stanger en mann eller kvinne så de dør, da skal oksen steines. Kjøttet må ikke etes. Men oksens eier skal være fri for straff. Men dersom det er en okse som har pleid å stange, og dens eier er advart, men ikke passer på den, og den dreper en mann eller kvinne, da skal oksen steines, og dens eier skal også dø”. (2. Mosebok 21:28-29).

Svar
Kommentar #275

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Lucifer, den falne engel som gjorde opprør mot Gud klarte ikke underordne seg den standard han var tilgodesett, men ville selv bli lik Gud.

Lise: Lucifer, den falne engel som gjorde opprør mot Gud klarte ikke underordne seg den standard han var tilgodesett, men ville selv bli lik Gud. 

Ja du må bare tro dette.... :-)

Hvor kan jeg lese om det jeg har sitert deg på? (ikke for å kverulere, men finner det ikke i farten)

Svar
Kommentar #276

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Lucifer, den falne engel som gjorde opprør mot Gud klarte ikke underordne seg den standard han var tilgodesett, men ville selv bli lik Gud.

Er det åpenbaringen 12 du tenker på?

Svar
Kommentar #277

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Svar til kommentar 278

Publisert rundt 6 år siden

Sitat: Er det Åpenbaringen 12 du tenker på?

 

Jeg tenkte mest på Jesaja 14:12-14

og Esekiel 28:12-17

Jeg er heller ikke ute etter å kverulere, i utgangspunktet la jeg bare inn mitt bidrag til trådens tema i første kommentar, men så kom du med alle dine spørsmål, og prøver så godt jeg kan å svare deg.

Skapelsesberetningen 1.Mos.1:3 skildrer menneskets fall etter at slangen (lucifer) forførte Eva med sin list.

Jeg syntes bilde på lucifers fall vitner om en stolthet og utilfredshet som i Guds Rike kalles synd. Det er bare en Gud.

De verste kritikerne av Bibelen har knapt åpnet boken, "har bare hørt en gang" sier ikke at dette gjelder deg, men vi ser det går rød tråd gjennom hele Bibelen, jeg ser også på DGT som Guds Ord, historien kan vi lære mye av, hvis man legger sitt hjerte fram for Herren.

Ha det riktig bra videre. Jesus kommer tilbake, tror du det forresten.

Svar
Kommentar #278

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Skapelsesberetningen 1.Mos.1:3 skildrer menneskets fall etter at slangen (lucifer) forførte Eva med sin list.

Ok, da er jeg litt klokere. Jeg er kanskje en kritiker av bibelen, men det vil ikke si at jeg er negative til bibelen som sådan. Jeg har lest bibelen flere ganger I sin helhet, uten at jeg kan kalle meg noen professor. Bibelen er uten tvil en av de viktigste bøkene som eksisterer da den I stor grad har fått være med på å forme samfunnet vårt. Derfor er jeg genuint interessert I bibelen.

 Du vil ikke få mange bibelforskere på GT med på det du skriver her, men jeg skal la det ligge. Det er tross alt ikke det denne tråden handler om.

 Grunnen til at jeg uttaler meg kritisk er at bibelen blir brukt av konservative kristne til å dømme andre mennesker. Det har vi sett klart i denne tråden. Dersom en setter seg inn i bibelhistorie vil en fort oppdage at bibelen ikke er noen perfekt bok. Når en da ser bort fra dette og ser bort fra den kontekst bibelen er skrevet i og dømmer andre mennesker ut fra det en leser, så misbruker en etter min mening bibelen.

 Og nei, jeg tror ikke det…

Svar
Kommentar #279

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Grunnen til at jeg uttaler meg kritisk er at bibelen blir brukt av konservative kristne til å dømme andre mennesker. Det har vi sett klart i denne tråden. Dersom en setter seg inn i bibelhistorie vil en fort oppdage at bibelen ikke er noen perfekt bok. Når en da ser bort fra dette og ser bort fra den kontekst bibelen er skrevet i og dømmer andre mennesker ut fra det en leser, så misbruker en etter min mening bibelen.

Hei Asbjørn

 

 

Det spørs hvilke øyne man ser med. om du er villig til å ta Guds ord på alvor. men noen kristne leser med sine egne øyner og noen leser med åndens øyner. men du sier vi er fordømmende men jeg sier nei vi er ikke fordømmende . For jeg sier homofili er synd fordi bibelen sier det. Jeg sier jeg dømmer ikke homofile. ved å si det. for mange andre ting er også synd, da skulle jeg ha dømt meg selv også, for jeg synder også. men forskjellen er om man lever i synde heller ikke men du ser ikke med åndens øyne du Asbjørn. og da forstår du ikke slik som ser klart.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #280

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

men du ser ikke med åndens øyne du Asbjørn. og da forstår du ikke slik som ser klart.

Jeg har skjønt hva du mener Rune. Du skjønner alt, og de fleste andre skjønner ikke bæret. 

Svar
Kommentar #281

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Jeg har skjønt hva du mener Rune. Du skjønner alt, og de fleste andre skjønner ikke bæret.

Hei Asbjørn

 

 

Du har ikke skjønt noen ting. for du vil ikke høre på det jeg sier, bare viser fra skiltet som det står fordømelse fordømelse. jeg henviser til at synd er synd omvendelse er veien bort fra synden. det er det vi skal forkynne i dag. men nei du sier fremdeles fordømmelse fordømmelse.  derfor skjønner du ingen ting. jeg bryr meg om deg og de andre hellers haddde jeg ikke giddet å bruke tiden her inne

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #282

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Du har ikke skjønt noen ting. for du vil ikke høre på det jeg sier, bare viser fra skiltet som det står fordømelse fordømelse. jeg henviser til at synd er synd omvendelse er veien bort fra synden. det er det vi skal forkynne i dag. men nei du sier fremdeles fordømmelse fordømmelse.

Nei, du skrev tidligere at du trodde de som levde I synd skulle til helvete. Du har også definert hva som er synd. Du dømmer med andre ord hele grupper med mennesker til helvete ut fra bibelen.

 Selvfølgelig har jeg ikke skjønt noe… Jeg hører jo ikke på hva du sier… Du bruker jo tiden din på VD……

 Som jeg sa tidligere jeg tror jeg forstår hva du mener. Du skjønner alt, mens de fleste andre lever i selvbedrag. Det er vel det du sier?

 

Svar
Kommentar #283

Torill Born

296 innlegg  1336 kommentarer

Folk må SELV komme til erkjennelse

Publisert rundt 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Grunnen til at jeg uttaler meg kritisk er at bibelen blir brukt av konservative kristne til å dømme andre mennesker. Det har vi sett klart i denne tråden. Dersom en setter seg inn i bibelhistorie vil en fort oppdage at bibelen ikke er noen perfekt bok.

Jeg må jo bare erkjenne at de som mener homofili er rett etter Bibelen må få ha den tankegangen, selvom JEG SELV ikke kan gå god for den. Mange kristne som tar Bibelen og sitt liv alvorlig ønsker heller å FORSAKE egne følelser. HVEM har ikke vært offer for følelsenes svingninger og noen har vinglet både mellom homofili, bifili, pedofili og jeg vet ikke hva. HVEM KAN NEKTE DEM....

JEG ialefall ikke, jeg kan bare si hva JEG ønsker for mitt liv. Det er å prøve å leve så rent og hellig og ETTER Bibelen og de ti bud - så langt jeg kan. Men det er MEG. Andre må jo gjøre AKKURAT hva de MENER er rett. Jeg skulle fått synde-nød hvis jeg skulle gå på tvers av Bibelens ord. Andre finner det helt rett hvordan de lever og so what. INGEN kan jo tvinge andre eller presse dem til noe som helst. Jeg må bare takke og love Jesus Kristus at jeg streber etter og strekker meg etter å leve etter de ti bud, så får jeg si som Paulus. At jeg er ufullkommen. UFULLKOMMEN, men jeg PRØVER og strekker meg. Det er da NOE. Men en gang skal også jeg se - og jeg også ØNSKER å se fullkommenheten sammen med Jesus Kristus og de som ønsker å leve rent og hellig - som Jesus Kristus oppfordrer oss til å leve. Et kommende Paradis MÅ jo være rent og hellig - ellers så blir det jo dette - for mange elendige jorde-rike nok en gang. EN GANG  -"denne tids husholdning" - som Bibelen beskriver som vårt liv på jorden fra begynnelsen til slutten - EN GANG - det holder mer enn nok og ang mass. (Og vi ser jo at det var en gang for mye)

Svar
Kommentar #284

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Det er å prøve å leve så rent og hellig og ETTER Bibelen og de ti bud - så langt jeg kan. Men det er MEG.

Tror ikke så  mange vil nekte deg dette :-)

Runes tema var hvorfor ikke troende mener troende dømmer når han forkynner at homofili er synd. Videre sier han at de som lever i synd skal til helvete. Jeg kaller det å dømme.

Personlig kristne, som er personlig kristne har min dypeste respekt.

Svar
Kommentar #285

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Personlig kristne, som er personlig kristne har min dypeste respekt.

Om man er personlig kristen så forkynner man ved sitt liv ett gudfryktig liv, og man vitner om hva synd er, hva rett ferd er og hva dommen går ut på og leder til.

Realiteten ved synd er brudd på kjærlighetens grenser definert ved bostaver i de ti bud. Bokstavene er gitt oss mennesker så vi skal forstå Gud, det er Guds karakter som tilkjennegis oss mennesker som er skapt i Hans bilde. Det er Hans måte å formidle hvem Han er til oss.

Leser vi fallet og tar fallet til oss vil vi se at det finnes to naturer. En fallen syndig natur og en Guddommelig natur.

Fallen syndig natur er selvrettferdighet og ren løgn for å opprettholde egoet og stoltheten etthvert hjerte men det er ikkke noe vi blir født med. Det er noe vi tilegner oss ved å tilegne oss den eksisterende natur vi fødes inn i. Denne verdens hersker er selve faderen til fallen syndig natur, med andre ord så sees synd på som normalt og som det skal være. Å tilrettelegge og dra nytte av og i denne natur belønnes fordi den er grunnstenen til enhver tanke og følelse, selv om grunnstenen bygger på en løgn.  

Diskusjonen her er ikke i nærheten av sannheten fordi man ikke kjenner roten til hvorfor synd er til. På den måten skjønner heller ikke synderen at synd er synd og de som forsøker å vise at noe er galt blir ansett som fordømmende.

Paulus forteller hvorfor homofili begynner å eksistere og når ett samfunn utvikler seg i fallen syndig natur blir samfunnet sykt fordi det ikke anser synd som synd men normalt og som det skal være. Med andre ord blir rene mennesker født inn i urent og rent blir lært av urent miljø at dette er normalt. Det er som en liten snøball ned en bakke med kram snø, den utvikler seg og tar alt med seg. Alt og alle blir skadet mere eller mindre.

Er det å dømme å si sannheten?

Nei, men den som fordømmer den som forsøker å si i fra, dømmer de og gjør de mennesket og Gud en tjeneste?

Hvorfor er du uten unnskyldning du menneske som dømmer?

Rom 2,3 Men mener du det, du menneske, du som dømmer dem som gjør slikt, og selv gjør det, at du skal undfly Guds dom?

Gjør hva da?

Rom 1,26-32 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige: 29 fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; 30 øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre, 31 uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige; 32 slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

 

Ok, de som er homofile, forkaster Guds kunnskap, urettferdige, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. Samt at disse kjenner Guds dom og fortjener å dø holder med de som gjør slikt.

Det er noen som kaller seg kristne her og som gør dette men det er ikke Rune. Leser vi vers 26 så står det DERFOR. Det er fordi de ike tror Gud men de tror vitenskapen (evolusjon) fremfor det som er mest naturlig å tro, nemlig at Gud skapte Universet.

En personlig kristen har ansvar for sitt liv og hva denne er gitt, om denne gjemmer sitt gull. Hva er da gullet verdt? En personlig kristen elsker sin neste og gråter for denne. Er tårene verd noe om den kristne tier og støtter synderen til mere synd?

Svar
Kommentar #286

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

En personlig kristen har ansvar for sitt liv og hva denne er gitt, om denne gjemmer sitt gull. Hva er da gullet verdt? En personlig kristen elsker sin neste og gråter for denne. Er tårene verd noe om den kristne tier og støtter synderen til mere synd?

Beklager om jeg er respektløs, siden du har skrevet et forholdsvis langt svar til meg.

Dette du har skrevet her er din mening. Siden jeg ikke tror på bibelen som en autoritet har det ellers liten verdi for meg.

Etter min mening respekterer jeg personlige kristne som lar andre være i fred, at du har et annet syn endrer ikke ved det.

Ellers mener jeg at dere dømmer når dere viser til straff som skal komme over folk. Så kan du ut fra dine teologiske forklaringer mene noe annet. 

Svar
Kommentar #287

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

I følge bibelen er alle syndere

Publisert rundt 6 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Er tårene verd noe om den kristne tier og støtter synderen til mere synd?

og det er ikke grenser for hva slags tull man må leve med om man skal følge moseloven.

Jeg klarer ikke forstå idealiseringen av en kultur som er urimelig brutal, biblen insinuerer både at slaveri og dødsstraff er helt legitimt, ikke bare legitimt men også nødvendig (dødsstraff) Barn skal drepes om de ikke lystrer foreldrene... Og det er bare en av de horible lovene i moseloven. Døtre er legitime salgsgjenstander, mens homofili er galt.

Å si at bibelens lover og budskap om synd er fasit er å sette alt av elendighet patriarkatet har ført med seg på en pidestall, men kjærligheten undertrykkes på det groveste.

Å ha en bokstavtro tro på bibelen er å glemme opplysningstiden og alt det gode humanismen står for.

Menneskeheten er kommet lengre enn i år 0, og jeg skulle ønske alle kristne også var med på det. Barbari finner man fremdeles, men det er trist å se det i kretser som har fulle muligheter til å vite bedre.

Svar
Kommentar #288

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Se kjærligheten istedet

Publisert rundt 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Beklager om jeg er respektløs, siden du har skrevet et forholdsvis langt svar til meg.

Dette du har skrevet her er din mening. Siden jeg ikke tror på bibelen som en autoritet har det ellers liten verdi for meg.

Etter min mening respekterer jeg personlige kristne som lar andre være i fred, at du har et annet syn endrer ikke ved det.

Ellers mener jeg at dere dømmer når dere viser til straff som skal komme over folk. Så kan du ut fra dine teologiske forklaringer mene noe annet.

Dette var ikke bare til deg og en kristen skal passe sine egne saker men en kristen har også en plikt til å si fra. Hva involverte i etterkant gjør er opp til dem. Du står selv til ansvar for eget liv og vi er begge blitt til på denne klode i dette univers. Desverre er det ikke alle som liker at noen elsker alle og ønsker at også de skal se at de er på veier som leder mot avgrunnen. Det er ikke en fordømmelse men en utsrakt hånd, eller ett frø som kan spire i dem. Det frø vokser ikke i ild og galle.

Hva du og jeg mener er uvensentlig, her gjelder evangeliet, synd, rett ferd og dom i henhold til dette.

 

Svar
Kommentar #289

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Å ha en bokstavtro tro på bibelen er å glemme opplysningstiden og alt det gode humanismen står for.

Opplysningstiden kom som en følge av at folket fikk selvstendig tro på Guds ord. Man ble opplyst og fikk med det forkastet katolsk tro og folket ble fri. Så kom desverre barokken, som var frafall fra troen til dårskap. Når så renessansen var over kom opplysningstiden men ikke før den industrielle revolusjon ble reell falt folk fra sammen med evolusjonsteorien. Vi er nå på vei vekk fra denne dårskap igjen, heldigvis. SÅ nevner du humanismen og den sammen med religiøse (som tror vitenskapen istedet for Gud) er en fortsettelse av det som begynte i Babylon, Mesopotanie og som fortsatte i det gamle Rom hvor planetgudene også ble dyrket. Fortsett du å tro på det men vit at det er avgrunnen som da venter. For vi som tror Guds ord tror Guds profeter og der står det hva som kommer og det du løfter opp er ventet.

Du er forøvrig også invitert til mere enn bare å se Kjersti. 

Svar
Kommentar #290

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Tja

Publisert rundt 6 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

Fortsett du å tro på det men vit at det er avgrunnen som da

Vi er ikke så høflige av oss er vi vel?

Svar
Kommentar #291

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Be

Publisert rundt 6 år siden

Er homofili (altså ikke det å være homofil, men å praktisere det) en synd? Dette er kanskje det mest diskuterte temaet her på VD, og er sammen med evolusjonsløgnen det som mest skiller kristne i dag.

Det jeg tror man som kristen må gjøre, er å:

1. Legge vekk alt som finnes av verdslige følelser og erfaringer.

2. Se hva Bibelen sier om emnet (gjerne legge mest vekt på NT hvis man mener det). Be om at Jesus viser vei i Bibellesingen.

3. Man må spørre seg om man har funnet ut hva Bibelen sier. Dette forutsetter ærlighet og at man gjør det som står i punkt 1.

4. Er man fortsatt blank, må man bare be og be til Gud om at han gir deg det svar som er etter Hans vilje. 

Hvis svaret da er at homofili er synd, må man ta konsekvensene av det.

Er svaret at det ikke er synd, må man ta konsekvensene av det.

Velger man som homofil å trosse Guds svar om at det er synd, må man ta konsekvensene av det.

Velger man som "homohater" å trosse Guds svar om at det ikke er synd, må man ta konsekvensene av det. 

Det jeg vil ha frem her, er at alle som kaller seg kristne må søke etter å gjøre Guds vilje, uansett om det betyr at man må leve livet alene, om det betyr at man må innrømme at man har tatt feil og si unnskyld til homofile osv.

Personlig leser jeg Bibelen som at homofili er synd, men selv om jeg føler meg ganske sikker, kan jeg ikke si at jeg er 100% sikker. 

Svar
Kommentar #292

Rune Staven

402 innlegg  12105 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Det jeg vil ha frem her, er at alle som kaller seg kristne må søke etter å gjøre Guds vilje, uansett om det betyr at man må leve livet alene, om det betyr at man må innrømme at man har tatt feil og si unnskyld til homofile osv.

Personlig leser jeg Bibelen som at homofili er synd, men selv om jeg føler meg ganske sikker, kan jeg ikke si at jeg er 100% sikker.

Hei Daniel

 

 

Dette er et veldigt følsomt tema for de som er kristne Homofile. Her må man ta klare standpunkt selv, og de som er Homofile må ta sine standpunkt som du skriver, men hvordan kan man respektere verandre. uten å dømme den ene heller den andre, Men sannheten er ikke dømmende, men befriende. Men mange mener at man dømmer andre hvis man taler ut det som står i Guds ord.Men vi kan ikke la oss styre av våre føleser vi må leve i troen på Guds ord. Det er viktig. Jeg ser jo det står tydelig at menn skal ikke lige med menn det er synd. men å være Homofil og ikke praktisere dette. er jo ikke å synde, men bægjerer man andre så er det alikavel. Så hver enkelt av oss har ansvar for vårt eget liv. Takker for ditt svar Daniel :)

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #293

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Er man fortsatt blank, må man bare be og be til Gud om at han gir deg det svar som er etter Hans vilje.

Evt kan dere prøve å trekke lodd:

 I kappens fold rystes loddet, men avgjørelsen kommer alltid fra Herren.

Er det lov å tenke selv? Hvorfor trenger en ha et syn på de homofile? Kan vi ikke bare respektere hverandre?


Svar
Kommentar #294

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Fordi

Publisert rundt 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Er det lov å tenke selv? Hvorfor trenger en ha et syn på de homofile? Kan vi ikke bare respektere hverandre?

at om homofili er synd, vil ikke de homofile arve Guds rike

eller

at homofili ikke er synd, vil ikke de som ikke aksepterer dette og således ikke viser medmenneskelig kjærlighet arve Guds rike

Derfor!

Svar
Kommentar #295

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Det virker som enkelte ikke har fått med seg

Publisert rundt 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

homofili ikke er synd, vil ikke de som ikke aksepterer dette og således ikke viser medmenneskelig kjærlighet arve Guds rike

at nestekjærlighet og medmenneskelighet er noe man skal gi på tross av synd, ikke på gunnlag av syndefrihet.

Om homofili reelt sett er så galt at gud ikke kan tilgi det og folk havner i helvete på grunn av homofili, havner de uten medmenneskelighet der sammen med dem...  I det minste om man SKAL ta bibelen bokstavelig.

jeg er litt usikker på om det overhode er noen synd bibelen forkynner som forkastelig, men man ikke skal havne i helvete for, men uansett skal man slett ikke lete med lys og lykt for å finne synder som sender Kristne Hvermannsen lugt inn i flammene på tross av tro, om man skal ta bibelen bokstavlig selvfølgelig.

Svar
Kommentar #296

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

at om homofili er synd, vil ikke de homofile arve Guds rike

eller

at homofili ikke er synd, vil ikke de som ikke aksepterer dette og således ikke viser medmenneskelig kjærlighet arve Guds rike

Derfor!

Så noen taper uansett da? Går det ikke an å vise medmenneskelighet selv om det er "synd" da?

Svar
Kommentar #297

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Det virker som om enkelte ikke har fått med seg

Publisert rundt 6 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

at nestekjærlighet og medmenneskelighet

hva jeg faktisk skrev!

Svar
Kommentar #298

Daniel Hisdal

56 innlegg  2170 kommentarer

Det heter at

Publisert rundt 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Så noen taper uansett da? Går det ikke an å vise medmenneskelighet selv om det er "synd" da?

syndens lønn er døden. Jeg presenterer to potensielle scenarioer, og to synder. Scenariene er ikke forenlige - de er motstridende. Altså er svaret på spørsmålet ditt følgelig ja!

Svar
Kommentar #299

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Å oppfordre til synd

Publisert rundt 6 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.

Så noen taper uansett da? Går det ikke an å vise medmenneskelighet selv om det er "synd" da?

Jeg vil tro at det er det enkelte vil kalle å oppfordre til synd... Gud hjelpe meg, tenk om "de" trodde det var akseptabelt å være homofil. Det kan det sikkert bli flere homofile av:S

Svar
Kommentar #300

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

"enkelte"

Publisert rundt 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

hva jeg faktisk skrev!

var faktisk ikke deg;-)

Svar

Siste innlegg

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
22 minutter siden / 18 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 15 visninger
0 kommentarer
Judas anger!
av
Torbjørn Ustad
rundt 1 time siden / 35 visninger
1 kommentarer
En bokser hviler ut
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 2 timer siden / 80 visninger
1 kommentarer
Med ansvar for religion
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 46 visninger
0 kommentarer
Verdiløse menn
av
Håvard Nyhus
rundt 15 timer siden / 494 visninger
8 kommentarer
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
av
Øyvind Hasting
rundt 16 timer siden / 165 visninger
3 kommentarer
Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
rundt 19 timer siden / 307 visninger
2 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 21 timer siden / 682 visninger
4 kommentarer
Les flere

Lesetips

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
22 minutter siden / 18 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 15 visninger
0 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 23 timer siden / 1109 visninger
25 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 24 timer siden / 465 visninger
20 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
1 dag siden / 581 visninger
6 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
2 dager siden / 2159 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Vigslet rot
av
Stephanie Dietrich
22 minutter siden / 18 visninger
0 kommentarer
Hjerte for Afrika
av
Rannveig Bremer Fjær
rundt 1 time siden / 15 visninger
0 kommentarer
Judas anger!
av
Torbjørn Ustad
rundt 1 time siden / 35 visninger
1 kommentarer
En bokser hviler ut
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 2 timer siden / 80 visninger
1 kommentarer
Med ansvar for religion
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 46 visninger
0 kommentarer
Verdiløse menn
av
Håvard Nyhus
rundt 15 timer siden / 494 visninger
8 kommentarer
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
av
Øyvind Hasting
rundt 16 timer siden / 165 visninger
3 kommentarer
Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
rundt 19 timer siden / 307 visninger
2 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 21 timer siden / 682 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Ingar Eriksen kommenterte på
Verdiløse menn
1 minutt siden / 494 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
7 minutter siden / 855 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Verdiløse menn
14 minutter siden / 494 visninger
Sigmund Svarstad kommenterte på
Verdiløse menn
17 minutter siden / 494 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
En bokser hviler ut
19 minutter siden / 80 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Ute av verden
41 minutter siden / 2159 visninger
Torbjørn Ustad kommenterte på
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
42 minutter siden / 165 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
43 minutter siden / 440 visninger
Rune Staven kommenterte på
Judas anger!
43 minutter siden / 35 visninger
Rune Staven kommenterte på
Judas fulgte Jesus men gikk fortapt.
rundt 1 time siden / 690 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
rundt 1 time siden / 855 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
SKAM, PRIDE OG BARNEHAGER
rundt 1 time siden / 165 visninger
Les flere