Trygve W. Jordheim

100    128

Bør seksåringer få velge om de vil gå på offentlig eller religiøs skole?

– Barn skal selv bestemme hvilken religion de vil tilhøre og hvilke religiøse normer de vil følge. Foreldre kan og skal veilede, men ikke tvinge, sier jurist Julia Köhler-Olsen.

Publisert: 11. jun 2012 / 3397 visninger.

Köhler-Olsen har skrevet doktorgradsavhandling om barns rett til religiøs selvbestemmelse. Juristen tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og mener det er rettslig grunnlag for å etablere en ordning hvor barn blir hørt før foreldrene bestemmer å sende dem på religiøse skoler, skriver Vårt Land.

For å teste at foreldre ikke har tvunget barnet foreslår hun at man innfører et regelverk som krever at skolen har en samtale med barnet for å finne ut om barnet er enig med sine foreldre om å gå på den religiøse skolen eller ikke.

– Slike samtaler kan man ha helt ned til seksårsalderen, mener hun.

Hva mener du?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Knut Nygaard

483 innlegg  6700 kommentarer

Smaker av vd-reprise, Jordheim

Publisert rundt 5 år siden

Den 19.05.12 la Bjarne Bjelland inn en tråd - "Skal staten overvåke religiøse foreldre?" - link til tråden her...

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread274973/#post_275077

som også hadde sin rot i jusforskeren Køhler-Olsen og hennes doktoravhandling. (noe må hun jo finne på å skrive om....)

Etter mitt syn foreligger det mye annen interessant jusforskning som vi aldri har drøftet på vd - som denne:

http://www.jus.uio.no/ior/forskning/arrangementer/instituttlunsjer/2011/20110614.html

Men,- for all del - noen liker repriser... 

 
Svar
Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1301 kommentarer

Tullete

Publisert rundt 5 år siden

Dette er igjen et tullete innslag av angst for religiøsitet. Like lite som en seksåring vet hvilken mat som er best for ham, eller når han bør legge seg, vet han hvilken skole som er best for seg. Foreldrene har ansvaret for barna, og bør også velge hvilken skole barna skal gå på. 

Svar
Kommentar #3

Silje Pettersen Holand

51 innlegg  342 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Det virker i første omgang rart at barn i så ung alder skal ta et selvstendig valg når det gjelder hvilken skole de skal gå på. Jeg ville oppfordret til å være åpen for å lytte til barnets tanker om skolen, både før skolestart, og underveis gjennom skoleårene. Det er vel noe av det viktigste i en familie, kommunikasjonen. La barnet gjøre seg sine tanker, lytt til det, få til en dialog. Med på barnets premisser. Hvis noe skulle være grunn for at barnet skulle få bytte skole, ved egen forespørsel, burde det jo være gode grunner til dette. Mobbing for eksempel.

Hvis det er religionsundervisning/praktisering på skolen, som barnet ikke ønsker å delta i, bør det ikke være verdens største problem å bytte over til en annen skole. Sånn sett synes jeg barna skal få lov til å velge dette, uavhengig av hva foreldrene mener (at de ønsker barnet for eksempel skal gå på en kristen eller muslimsk skole). Barn har ofte større innsikt enn vi er villige til å erkjenne. Mens de fleste barn vil være likegyldige til hvilken skole de går på i så ung alder, og på automatikk følge foreldrenes tro og religion, - vil det kunne være unntak, hvor noen barn ønsker å gå sin egen vei når det kommer til religion. Hvis denne veien er en annen enn den foreldrene ønsker, burde ikke foreldrenes vilje kunne overstyre barnets. 

Svar
Kommentar #4

Rune Holt

8 innlegg  10361 kommentarer

Dette blir

Publisert rundt 5 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.

Köhler-Olsen har skrevet doktorgradsavhandling om barns rett til religiøs selvbestemmelse.

Mildt sagt sprøyt fra ende til annen.Denne juristen ? ser ut til å befinne seg i en tegnefilm der både småbarn og dyr har visdom som overgår det meste.

Hun jobber tydeligvis for fjerne all kristenlukt fra jordens overflate.

Et barn på 6 år har ingen peiling på sitt eget beste....Og vi som har hatt tenåringer i huset,vet at vettet har en tendens til å vente med å innvadere hjernen før langt opp i tjueåra.....

Hvem tar henne alvorlig..?

Svar
Kommentar #5

Silje Pettersen Holand

51 innlegg  342 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Ehm.. Jeg må få presisere at jeg hadde litt eldre barn i tankene da jeg skrev kommentaren min, - ikke barn i seks-års alder :) Hmm.. Faktisk mer opp mot tidligere tenår.. Jeg tenkte mer ungdomsskole. Når det gjelder barneskole, mener jeg selvfølgelig at foreldrene skal bestemme :)

Svar
Kommentar #6

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2246 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Selvfølgelig skal foreldrene bestemme over små barn. Det er jo derfor de er foreldre.

Ser ut til at vi har fått et nytt område som i første omgang 1 jurist akter å forsøke å rive i fillebiter for både barn, forekdre og samfunn.

 

 

Svar
Kommentar #7

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2246 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

feilposting 

Svar
Kommentar #8

Sigmund Voll Ådnøy

123 innlegg  1514 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Et barn på 6 år har ingen peiling på sitt eget beste....Og vi som har hatt tenåringer i huset,vet at vettet har en tendens til å vente med å innvadere hjernen før langt opp i tjueåra.....

"Ingen peiling"? Det stemmer ikke.

Svar
Kommentar #9

Geir Tonnessen

1 innlegg  4 kommentarer

Sekulære menneskers fobi for annerledestenkende

Publisert rundt 5 år siden

Dette forslaget er uttrykk for en del sekulære menneskers fobi og intoleranse overfor andre menneskers verdigrunnlag. Bak resonnementet skjuler det seg en forestilling om at det eksisterer et slags nøytralt rom hvor det er ikke er plass for åndelighet og verdier. Illusjonen om en felles møteplass hvor alt er nullstilt og hvor vi alle kan være enige, er tilbakevist gang på gang. Likevel løftes den stadig frem av mennesker som ser med skepsis på enhver religiøs utfoldelse. Det er ofte de samme menneskene som taler med store ord om viktigheten av toleranse overfor mennesker med en annen hudfarge eller seksuell legning. Men fobien for det religiøse eksisterer likefullt. Foreldreretten skal settes til side og i stedet skal staten bestemme hva som er best for enkeltindividet. Det er her på sin plass å minne om at i det kommunistiske Sovjetunionen var det ikke religiøs ututøvelse i seg selv som i første rekke brakte med seg forfølgelse og fengselsstraff - men opplæring av mindreårige. Hvis dette foreslaget skulle bli gjenstand for seriøs vurdering, må man på lik linje kreve at også barn som begynner i den offentlige nå sekulariserte skolen på samme måten skal "kryssforhøres" om vedkommende virkelig ønsker å gå i en skole kjemiske renset for verdier og livsanskuelse.

Svar
Kommentar #10

Bjørn David Bratlie

13 innlegg  4870 kommentarer

Tja, tja......

Publisert rundt 5 år siden
Silje Pettersen Holand. Gå til den siterte teksten.

Hvis det er religionsundervisning/praktisering på skolen, som barnet ikke ønsker å delta i, bør det ikke være verdens største problem å bytte over til en annen skole.

Jeg h adde vel neppe hatt en eneste dag på skolen hvis min foreldrehadde lyttet til meg.  I uansett hadde jeg ikke hatt hverken relgion eller historie eller samfunnsfag.  I beste fall hadde det blitt gym hele dagen.  Skole er tvang det, uansett relgiøs skole eller ikke.

Svar
Kommentar #11

Rune Holt

8 innlegg  10361 kommentarer

Hvor mye

Publisert rundt 5 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.

"Ingen peiling"? Det stemmer ikke.

Forstår en seksåring av sitt eget beste.? Hvis barn eller ungdom for den del,hadde fått gehør,ville det blitt veeeldig lite læring,og veldig mye tidsfordriv på skolen.

Hvis barn fikk bestemme,ville ingen gjøre lekser..ingen prøver bli gjennomført på skolen...det ville bli godteri hver dag...osv..
Mobilen ville være på i timen f.eks...

Vi er foreldre ...barn er barn...Det er en grunn til det.

Svar
Kommentar #12

Morten Christiansen

17 innlegg  10265 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Geir Tonnessen. Gå til den siterte teksten.

Dette forslaget er uttrykk for en del sekulære menneskers fobi og intoleranse overfor andre menneskers verdigrunnlag. Bak resonnementet skjuler det seg en forestilling om at det eksisterer et slags nøytralt rom hvor det er ikke er plass for åndelighet og verdier.

Jeg antar at dette går begge veier, og at barnet kan velge å gå på en kristen skole mot foreldrenes vilje. Man skal ikke være så rask til å hoppe opp på korset, det blir i alle tilfeller som å hoppe etter Virkola.

Svar
Kommentar #13

Elisabeth Hoen

47 innlegg  2945 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

`Dette forslaget er uttrykk for en del sekulære menneskers fobi og intoleranse overfor andre menneskers verdigrunnlag.` (Tonnessen)

Dette er jeg ikke enig i. At det skulle handle om sekulære menneskers fobi og intoleranse? Noen er vel heller redd for at intoleranse ovenfor andre blir forkynt i religiøse skoler, noe som kan forme et menneske til å bli intolerant og kanskje skape en fobi mot f.eks. homofile. For hvis religiøse skoler skal ta for seg hellige skrifter og forkynne disse i en skole så er det jo grunn for å være litt betenkt. `Homofili er en styggedom` f.eks. Fremmer det toleranse og respekt ovenfor de som har en medfødt homofil legning? Når det gjelder Islam, hvis det forkynnes at en mann kan ta 4 hustruer er ikke det å vise intoleranse ovenfor en kvinnes følelser? Osv. Det er jo konsekvenser av slik tenkning som kan gå utover en del mennesker som ikke helt passer inn i en religiøs forståelse av virkeligheten.

Når det er sagt, så synes jeg at 6 åringer skal slippe å bli kryssforhørt om hvilken skole de vil gå på. De vil sikkert støtte opp om det de tror er foreldrene ønske uansett. Viktigere er at religiøse skoler blir fulgt opp av myndighetene slik at skolen ikke fremmer intoleranse og fobi mot de som eventuelt ikke fanges opp av religiøs tro. Slik homofile kun blir omtalt - men man blir ikke kjent med noen homofile i verken Bibel eller Koran.

Svar
Kommentar #14

Geir Tonnessen

1 innlegg  4 kommentarer

Norges folkerettslige forpliktelser

Publisert rundt 5 år siden

Kölher-Olsen må gjerne leke seg selektivt med én av de konvensjoner Norge har undertegnet. Problemet er at vi også er bundet av andre folkerettslige forpliktelser Norge har påtatt seg som nettopp garanterer foreldrenes rett til å bestemme sine barns religiøse og filosofiske oppdragelse jmf. f.eks. art. 2 i første tilleggsprotokoll under EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen): "the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions."

Svar
Kommentar #15

Eirik S. H0lthe

25 innlegg  785 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

For hvis religiøse skoler skal ta for seg hellige skrifter og forkynne disse i en skole så er det jo grunn for å være litt betenkt. `Homofili er en styggedom` f.eks. Fremmer det toleranse og respekt ovenfor de som har en medfødt homofil legning?

Det er nu engang slik at en religiøs skole nettopp er religiøs. Dermed tar den naturligvis for seg også de religiøse skrifter, i sin undervisning. Ifølge Dem, Hoen, skal altså dette føre til at en blir intolerant ovenfor andre grupper, f.eks. homofile, på grunn av visse skriftsteder. På hvilket grunnlag påstår De det? Jeg har selv lært disse versene, og står fullt opp for dem - men det gjør meg likevel ikke mere intolerant ovenfor homofile, og fører ingenlunde til at jeg oppfører meg mindre respektfullt ovenfor dem.

Ihvertfall har jeg aldri mottatt nogen klager fra de jeg omgås som er homofile eller lesbiske, på at de oppfatter meg som om jeg ringeakter dem, er uhøflig, respektløs eller nedlatende. De blir behandlet som hva de er; venner, på linje med heterofile venner.

Forøvrig syns jeg det er tåpelig å foreslå at seksåringer skal bestemme noget som helst angående skole på egenhånd. At de skal få ha en finger med i spillet, og si sin mening, er vel rett og rimelig, men de kan ingenlunde bestemme dette selv. Jeg erindrer at jeg som... tja, 10-, 11-åring, muligens, ønsket å slutte i kristendomsundervisningen, fordi jeg syntes det var så forferdelig kjedelig, og det var jo flere andre i klassen som fikk slippe? Det var jo grusomt urettferdig at Jonas skulle få slippe bare fordi han var Jehovas vitne, eller at Anna skulle få slippe fordi foreldrene hennes ikke trodde på Gud. Hvorfor kunne ikke jeg også få slippe dette fryktelig kjedelige faget?

Idag er jeg jo imidlertid svært glad og takknemlig for at mine foreldre aldri hørte på meg, for uten den kristendomsundervisningen jeg mottok i skolen er det jo godt mulig at barnetroen kunne visnet bort - et utslag av butterfly-effekten. Hvem vet?

Og om en 10-åring ikke engang kan ta slike valg (og jeg vil tørre å påstå at jeg var over gjennomsnittet moden for alderen) - hvorledes skal da en gjennomsnittlig seksåring kunne gjøre det?

Svar
Kommentar #16

Elisabeth Hoen

47 innlegg  2945 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Les denne artikkelen og fortell meg om den viser til intolerante holdninger eller ei.  http://www.blikk.no/arkiv/item/852--homofili-er-en-styggedom 

Hvis du synes den fremmer toleranse så får vi bare være uenige.

Svar
Kommentar #17

Eirik S. H0lthe

25 innlegg  785 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Javel, så Hove har nogen kontroversielle uttalelser i denne artikkelen, bl.a. at homofile ikke er født med den legning de har, men har valgt den selv. Her er jeg uenig, jeg tror det er medfødt, særlig efter at jeg leste om en forsker som mente å ha funnet spesielle biologiske trekk hos homofile. Jeg er imidlertid åpen for at det også kan være et mer eller mindre ubevisst valg som følge av påvirkning, eller at der er et fint samspill mellom arv og miljø - dette har da også homofile selv uttalt, at dét kan være en mulighet. La oss enkelt konstatere, at dette vet vi fortsatt for lite om.

"En alvorlig trussel for befolkningsutviklingen", slår Hove fast. Jeg vet ikke riktig hva han mener med det, men om han forsøker å indikere at fødselsraten går jevnt nedover i takt med et stigende antall homofile er der vel ikke annet å si, enn at han tross alt har rett, uten at jeg helt ser problemet, med tanke på at en jo allerede har overmåte mange mennesker her i verden.

Og til sist, det han sier om at en sannhet består til evig tid - så er jeg helt enig. Begrepsbruken hans blir feil, for det er jo ikke homofili som står negativt omtalt i Bibelen, men homoseksualitet. Homofili som legning er altså ikke i seg selv en styggedom, mens homoseksualitet derimot, eller "homoseksuell praksis", for å være presis, er en vederstyggelighet - og dette går også jeg god for. Jeg ser likevel ikke at det skulle gjøre meg til en mer intolerant person. At nogen velger å gjøre noget som jeg ser på som galt, men som likevel ikke skader nogen andre enn dem selv, medfører ikke at jeg bliver nedlatende eller ter meg annerledes i deres selskap.

Svar
Kommentar #18

Jan Frederik Solem

0 innlegg  47 kommentarer

Noen skoler har allerede slike samtaler

Publisert rundt 5 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.

For å teste at foreldre ikke har tvunget barnet foreslår hun at man innfører et regelverk som krever at skolen har en samtale med barnet for å finne ut om barnet er enig med sine foreldre om å gå på den religiøse skolen eller ikke.

Jeg har forståelsen av at St. Sunniva (katolsk grunnskole i Oslo) allerede har samtaler med foreldre og barn før opptak, der barnet selv spørres. Så kan man sikkert problematisere hvor uavhengig (spesielt yngre) barn er i en slik intervjusituasjon, men de kan utvilsomt spørres - og ville for eksempel kunne gi uttrykk for at de heller ville gå sammen med nabobarna eller noe sånt. Kanskje er det slik i andre religiøse friskoler også - slik at et eventuelt regelverk ville slå inn åpne dører?

Svar
Kommentar #19

Sigmund Voll Ådnøy

123 innlegg  1514 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Hvor mye en seksåring forstår av sitt eget beste, er jo nettopp noe som kan diskuteres. Jeg er helt med deg på at de voksne bør bestemme mye i mange av situasjonene du lister opp.

Du brukte ordene "ingen peiling på sitt eget beste". Det så ut som om du mente at dette gjaldt i enhver situasjon i livet. Hvor mye en seksåring har peiling på sitt eget beste (hvilket jeg sier at han/hun altså av og til har), er naturligvis situasjonsbetinget.

Barn er tenkende mennesker med evne til å vurdere rett/galt og godt/ondt ved diverse valg. Det betyr ikke at de alltid gjør det som er best for dem selv. Det kan minne ganske mye om oss voksne. Men et barn på 6 år har mye ulært, det er klart. Likevel skjer det rett som det er at det er barna som minner de voksne om at "vi må jo ... for ellers ..." (og der kan man fylle inn med diverse ord som kan gjelde både tannpuss og "større saker").

Det fins en del valg barn ikke kan ta og/eller ikke har godt av å ta. Disse skal vi voksne ta for dem og for at hverdagen, læringen, samfunnet skal fungere godt. Foreldre har så klart ansvar for en rekke vesentlige sider ved et barns liv, for oppdragelse, vektlegging av verdier etc. Likevel bør man i noen situasjoner høre litt på barnets tanker rundt en omstendighet eller et mulig scenario. Det kan muligens gjelde en skolesituasjon. Jeg syns det er vanskelig å definere en fasit som kan gjelde alle foreldre og alle barn. Om man har tatt et "uomtvistelig" valg for barnet sitt, ser jeg det iallfall som viktig å fortelle ham/henne om endringen (av hverdagen/skolesituasjonen) i forkant av at endringen inntreffer.

Er vi enige?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Daniel Krussand kommenterte på
Islamsk terror er ikke dementert.
3 minutter siden / 179 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Feelgood-kirken
3 minutter siden / 261 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Nakne keisere, hele gjengen
7 minutter siden / 804 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Islamsk terror er ikke dementert.
14 minutter siden / 179 visninger
Sten André Fagermo kommenterte på
Beina på jorda
rundt 1 time siden / 151 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Islamsk terror er ikke dementert.
rundt 1 time siden / 179 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 1 time siden / 261 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 2 timer siden / 261 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 2 timer siden / 261 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Feelgood-kirken
rundt 2 timer siden / 261 visninger
Les flere