Øivind Nygård

9    273

Professor Malts millisekund-blikk og Anders Behring Breiviks hjerne

Publisert: 11. jun 2012 / 1208 visninger.

Søren Kierkegaard:

Lad os tænke os den største Forbryder, som nogensinde har levet, og saa at Physiologien til den Tid havde faaet et Par endnu herligere Briller paa Næsen end hidtil saa den kunde forklare Forbryderen: at det Hele var Naturnødvendighed, at hans Hjerne havde været for lille o: s: v: – hvilken Rædsel ved denne Frikjendelse for videre Tiltale i Sammenligning med Christendommens Dom over ham, at han vilde fare til Helvede hvis han ikke omvendte sig.

Psykiatriprofessor Ulrik Malt: Breivik har en sykdom i hjernen som disponerer for maskinmessig dreping.

Forbryter Anders Behring Breivik: Dette er krenkende. Gratulerer med et vel gjennomført karaktermord.

Dommer Wenche E. Arntzen (hendvendt til Malt): Breivik er nok den eneste som mener du utførte et karakterdrap.

Professor Ulrik Malt imponerte de fleste med sitt foredrag i retten på fredag. Etter at de to første sakkyndige-parene hadde kommet med motsatte konklusjoner, var det kjærkomment å få høre Malts kyndige evaluering av rapportene og avsløring av fasit. Aller mest imponerende synes jeg det var å høre om Malts millisekundblikk. I løpet av tre millisekunder var Malt i kraft av dette blikket i stand til å erkjenne Breiviks personlighet. (At dette kunne blitt diagnostisert som en grandios vrangforestilling i en annen sammenheng, må man ikke la seg forvirre av.) Mest av alt er Breivik ifølge Malts millisekundblikk en dypt, dypt ensom mann.

Nå er det sikkert noen som kan ane en ironisk tone i ovenstående avsnitt. Men også jeg ble reelt imponert av Malt, og vil ikke utelukke at Breivik kan ha Aspergers syndrom. Det jeg imidlertid reagerer på, er at det virker avgjort på forhånd at drapsmannen skal gis en eller annen psykiatrisk diagnose. Det onde er ikke lenger en synd, nå vil vi oppfatte det som en sykdom. Problemet er ikke at Malt diagnostiserer Breivik med Tourettes, Asperger og narsissistisk personlighetsforstyrrelse, problemet oppstår idet han bruker denne cocktailen til å konstruere en fortelling om hva som ledet frem til 22. juli, hvor det er Tourettes, Asperger og narsissismen som er aktørene, og ikke personen Anders Behring Breivik selv.

Breivik protesterte heftig mot denne diagnostiseringen og kalte det et karaktermord. Dommer Arntzen reagerte overbærende og forsikret Malt om at dette er nok Breivik alene om å mene. Nåvel. Slik Breivik forstår seg selv har han tatt et bevisst valg om å gjennomføre en grusom aksjon for å frembringe sammfunnsendringer som etter hans mening er nødvendige. Etter min mening bør de avgjørende spørsmålene være: Er dette noe Breivik har valgt å gjøre, har han forstått konsekvensene av det valget og kunne han ha handlet annerledes? Jeg har til gode å se noe som tyder på at svaret på alle disse spørsmålene kan være noe annet enn ja. I så fall er han å regne som en moralsk aktør, og som moralsk aktør må han selvsagt holdes ansvarlig for sine handlinger. Men Malts forklaring impliserer at det er en sygdom (sic) i hjernen som er årsaken til Breiviks handlinger. Det er som om han sier til Breivik: Som menneske har du en mangel som gjør at du ikke kan holdes ansvarlig på lik linje med de fleste andre mennesker. Karaktermord? Tja, for å si det på den måten: Hva skal man med en dom når det finnes slike frikjennelser?   

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  641 kommentarer

Flere bør undersøkes mentalt

Publisert over 5 år siden

Det står stadig klarere at også rettpsykiaterene bør undersøkes regelmessig av en kvalifisert person for å forsikre offentligheten om at uttalelsene deres ikke bunner i galskap.

Kanskje bør de erstattes av astrologer ?

Svar
Kommentar #2

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

Malt - på vei hjem

Publisert over 5 år siden

I en travel hverdag så fikk jeg ikke mer Malt med meg enn det jeg hørte i bilen på vei hjem fra jobb - ca. en halv time med noen stopp.

Nå har jeg etter innledningen ikke fulgt med så grundig i hva som skjer sånn dag for dag i denne saken - jeg har heller ikke grundig vurdert de psykiatriske rapportene, men det jeg reflekterte rundt var de ganske så ledende spørsmålene fra Arntsen og hvordan Malt ikke helt sikkert , men kanskje ... jo, det kunne kanskje være slik .... nærmest ble ledet til refleksjoner der det ble holdt åpent både det ene og det andre av mulige diagnoser.  I sum - alt er mulig.

Min egen lille refelksjon mens jeg innimellom handlet noe mat var - se rundt meg på butikken - hvis en eller annen - eller for den del meg selv - hadde gjort noe forferdelig strafferettslig galt - er det da mulig for noen å komme unna en eller annen psykisk diagnose - når alt nærmest - er mulig?

Det andre jeg fikk med meg er at ABB ikke glir perfekt inn i noen av de foreslåtte diagnosene.  Skal han inn i en eller flere av de, så må han forstås inn dit da alt ikke passer eller avviker ganske så betraktelig. 

For meg ble dette litt vel mye Kafka - her opplevde jeg Artnsen svært søkende etter sine svar og Malt lot seg gradvis lede med .... men dette var min halvtime ca. 15.15 til 15.45. 

Jeg fikk en bismak for det jeg hørte og ble innimellom rimelig oppgitt lattermild av kommunikasjonen mellom Arntsen og Malt der det var Arntsen som satt med fasitsvarene og Malt som bidro med å svare til forventingene lagt i svarene.....

Svar
Kommentar #3

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Fri vilje?

Publisert over 5 år siden
Øivind Nygård. Gå til den siterte teksten.

problemet oppstår idet han bruker denne cocktailen til å konstruere en fortelling om hva som ledet frem til 22. juli, hvor det er Tourettes, Asperger og narsissismen som er aktørene, og ikke personen Anders Behring Breivik selv.

Hyggelig å ha deg en tur innom igjen, Øyvind! :)

Til det siterte: Hvor eksakt finnes det patologiske skillet mellom en eventuell "Tourettes, Asberger og narcisissme" hos ABB og "personen Anders Behring Breivik"?

Svar
Kommentar #4

Øivind Nygård

9 innlegg  273 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Til det siterte: Hvor eksakt finnes det patologiske skillet mellom en eventuell "Tourettes, Asberger og narcisissme" hos ABB og "personen Anders Behring Breivik"?

Poenget mitt er ikke at det finnes et eksakt, definerbart og absolutt skille mellom de diagnosene Breivik eventuelt har og personen ABB, men at uansett om diagnosene er riktig stilt, så er det ikke Tourettes, Asperger og narsissisme som velger for ham. Med eller uten disse diagnosene er det Breivik som uten ytre eller indre tvang tar valget om å utføre ugjerningene, og med eller uten disse diagnosene kunne han ha valgt å handle annerledes. I Malts Asperger-Tourettes-narsissisme-fortelling var det ikke plass til Breivik som ansvarlig, velgende og handlende aktør, og det var det jeg reagerte på.

Det betyr ikke at jeg ikke mener at forskjellige tilnærminger kan hjelpe oss til å forstå Breivik. Men, for å sitere Morgenbladets lederartikkel: "Vi kan ikke forvente en stor nøkkel skal låse opp det mysteriet som et menneske er." 

Svar
Kommentar #5

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Øivind Nygård. Gå til den siterte teksten.

Poenget mitt er ikke at det finnes et eksakt, definerbart og absolutt skille mellom de diagnosene Breivik eventuelt har og personen ABB, men at uansett om diagnosene er riktig stilt, så er det ikke Tourettes, Asperger og narsissisme som velger for ham.

Dette er med respekt å melde en fullstendig meningsløs analyse.

Selvfølgelig har en eventuell alvorlig psykologisk tilstand/diagnose en avgjørende betydning for hans handlingsmønster.

En eventuell tourettes/asberger ER på mange måter hans personlighet.

Å påstå at det ikke har noe å gjøre med hvordan han har handlet mangler enhver forankring i forståelsen av hvordan og hvorfor mennesker agerer som de gjør.

Det får være grenser for tro på at vi mennesker har "fri vilje"... 

Svar
Kommentar #6

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Tror nok Øivind Nygård treffer godt her i trådens start!

Svar
Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3886 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Det står stadig klarere at også rettpsykiaterene bør undersøkes regelmessig av en kvalifisert person for å forsikre offentligheten om at uttalelsene deres ikke bunner i galskap.

Kanskje bør de erstattes av astrologer ?

God idé!

Inn med astrologene i rettssakene!

Svar
Kommentar #8

Øivind Nygård

9 innlegg  273 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Dette er med respekt å melde en fullstendig meningsløs analyse.

"Dette er med respekt å melde en fullstendig meningsløs analyse."

Når du uttrykker deg så sterkt, får jeg en mistanke om at du leste litt feil. Jeg skrev altså også at poenget mitt IKKE var at det finnes et absolutt skille mellom personen og eventuelle diagnoser.

"Selvfølgelig har en eventuell alvorlig psykologisk tilstand/diagnose en avgjørende betydning for hans handlingsmønster."

Det kan selvsagt påvirke hans handlingsmønster, men gi gjerne eksempel på en konkret handling som tvinges frem som følge av Asperger.

"En eventuell tourettes/asberger ER på mange måter hans personlighet."

Nei. Det finnes ingen som ER Asperger. Personer som har denne diagnosen er ingen ensartet gruppe. ABB har for eksempel lite til felles med Albert Einstein. (Jeg vet ikke om noen av disse egentlig har hatt Asperger, men de har det til felles at det har blitt foreslått om begge.)

"Å påstå at det ikke har noe å gjøre med hvordan han har handlet mangler enhver forankring i forståelsen av hvordan og hvorfor mennesker agerer som de gjør."

Jeg har ikke sagt at det ikke kan ha noe å gjøre med noe som helst. Det jeg har gjort er å ta avstand til en psykologiserende fortelling hvor det ikke blir noe plass igjen til et menneskes valg. Ofte snakkes det som om mennesket er en funksjon av arv eller miljø, eller forholdet mellom dem. Men et menneskelig valg kan ikke reduseres til en virkning av en årsak eller et uoverskuelig nett av årsaker. Et valg er også sin egen årsak.

"Det får være grenser for tro på at vi mennesker har "fri vilje"..."

Jeg orker ikke ta noen diskusjon om fri vilje, men din gode venn Bjørn Are Davidsen har skrevet bedre om dette enn hva jeg hadde vært i stand til, så god lesning:

"Med fri vilje menes selvsagt en vilje som er fri - altså at jeg har muligheten til å kunne velge noe annet enn hva jeg ellers ville vært tvunget (ubønnhørlig) til av naturprosesser. 

Ettersom verken biologien, fysikken eller kjemien er fri, betyr dette at fri vilje på en eller annen måte selvsagt handler om noe som ikke er styrt av dette. 

Selvsagt er vi (til dels sterkt) påvirket av barndom og biologi, men sier vi at vi er 100 %styrt av dette, fratar vi oss selv en masse rasjonele ressurser.

På samme måte som jeg ikke faller for astrologers snakk om at vi er styrt av stjernene, faller jeg ikke for naturalisters - nevroforskere eller ei - snakk om at vi er styrt av våre nevroner. 

Jeg finner dermed få rasjonelle grunner til å diskutere med med noen hvis det er slik at verken jeg eller samtalepartneren har noen egentlig kontroll over våre egne tanker, ikke er selvstendige eller selvdrevne. 

Hvis alt jeg tenker, sier og gjør er 100 % styrt av min biokjemi, mine indre naturstyrte "programmer", er det ikke mulig å vite om konklusjonene av mine tanker og argumenter er riktige eller ei. De bare er. 

Men dette strider så til de grader med vår selvopplevelse, og naturvitenskapens premisser, at jeg ikke ser noen grunn til å tro at jeg kun er et tannhjul i et deterministisk (eller probabilistisk) system.

At min kullsviertro på fri vilje bryter med en naturalistisk modell oppfatter jeg som dessto verre for den modellen. En viktig grunn til at jeg ikke oppfatter den som riktig, er altså at den underminerer min tro på rasjonalitet og naturvitenskap. Som kjent er jeg kristen blant annet fordi det gir meg en solid begrunnelse for å drive vitenskap og det å være skeptiker.

Litt slagordaktig sett har jeg i noen tiår dermed stått hardt på at fri vilje er en filosofisk nødvendighet, menneskets adelsmerke og et stort mysterium. 

Når det gjelder forskning og filosofering på dette, finnes det selvsagt mye, fra ulike vinkler. 

En av min favorittnaturalistiske bøker på feltet er The Volitional Brain (Imprint Academic, 2004-utgaven), ikke minst fordi den innmellom er befriende ærlig. I kapitlet "Self, Agency and Mental Causation" innrømmer E.J. Lowe om utsagn som at kapitlets påstand (3) "Every physical event has a set of wholly physical causes which are collectively causally sufficient for the occurense of that event" (side 225)og the sterkere (4) "no physical event has a non-physical cause" (side 230) at:

"Obviously, however, no one can pretend that claim (4) is strongly confirmed by empirical evidense, however much it may be an article of faith with some philosophers. Even claim (3), although significantly weaker than claim (4) is not excactly confirmed empirically. A presumption in its favor, however, is that modern science encourages us to believe that the universe is a causally closed system whose origins were wholly physical. At the time of the 'big bang', we suppose, all events were wholly physical - and all subsequent physical events have and will continue to be long-term effects of those initial events" (side 230).

Det hele springer m.a.o. ut fra tanken om universet som et lukket kausalt system, der verken Gud eller mennesket kan gripe inn og påvirke det kausale spillet som startet med BB.

Lowe benekter forøvrig ikke eksistensen av mentale fenomener som vår tanke og "vilje", og at dise faktisk kan flytte materie (som mine hender når jeg skriver her), men at dette mentale i seg selv er forårsaket hundre prosent av ikke-mentale (fysiske, biokjemiske etc.) naturprosesser.

Med andre ord forestillinger som gjør at det ikke er mulig å vite om hans konklusjoner er sanne eller usanne, som nevnt bare er de. På samme måte som mine egne handlinger (bestialske eller ei) egentlig skyldes noe annet enn meg selv og mitt "ansvar". 

Dermed savner jeg at de som går med Darwin-fisken også har en button med "Blame it on Big bang".

Som parentes er det ellers interessant å se at du på den ene siden så sterkt holder deg til en rent naturprosessert evolusjon som menneskets opphav, og at vi dermed utelukkende er dyr, eller best på ufint, og på den andre siden reagerer (som om vi lever i et univers der det finnes noen egentlige verdier) på at kirken har oppført seg "bestialsk". 

Hva er grunnleggende galt ved best - til og med uten fri vilje - som oppfører seg som best? 

Når det så gjelder annen type forskning, er det gjort mindre av det, men man kan finne enkelte antydninger i en bok som jeg vel ikke kan anbefale reservasjonsløst, men som har en rekke interessante perspektiver, The Spiritual Brain: A Neuroscientist's Case for the Existence of the Soul (HarperOne, 2007) av Beauregard og O'leary. Ikke minst er det litt talende for debatten å se hvordan den polariserer anmelderne mellom 5 stjerner (17) og 1 stjerne (8). Den treffer tydelig en nerve eller tusen, noe som ikke kan forklares utelukkende ved at den - som alle bøker - har noen feil og mangler. 

Nei, den utfordrer livssyn og virkelighetsforståelser på så grunnleggende måter at noen skamroser, mens andre skamklipper.

Den kanskje beste vinklingen, ikke minst som et forsvar for rasjonalitet og vitenskap er imidlertid Agents Under Fire, Materialism and the Rationality of Science (Rowman & Littlefield, 2004) av Angus Menuge, med forord av Michael Ruse. 

Denne er skrevet av en filosof som ønsker at vi ikke undergraver troen på vår rasjonalitet (og dermed på vitenskap) ved å gjøre oss til materialistisk determinerte (eller probabalistiske) systemer uten egentlig intensjonalitet eller refleksjon).

Ellers har jeg ikke lite sans for analysen i A Meaningful World: How the Arts And Sciences Reveal the Genius of Nature av Wiker og Witt (IVP, 2007).

Men hvis noen av ulike årsaker (f.eks. fordi man ikke tror på Gud, ikke liker at kirken har hatt for mye makt, eller at mange kristne er så dumme eller uvitenskapelige) sier nei til sin frie vilje, sitt egentlig selv, sin kontroll over sine handlinger eller sin evne til selvstendig refleksjon, er jeg usikker på om noen spede forsøk på motrefleksjon kan hjelpe. 

Ellers er det helt avgjørende forskjeller mellom troen på fri vlije, telepati og healing. 

De sistnevnte har aldri vært observert, mens førstnevnte både er noe vi synes å observere i oss selv daglig og en filosofisk forutsetning for nettopp den rasjonaliteten og vitenskapen - kort sagt hele det epistemologiske fundamentet - som skal vurdere realiteten av de sistnevnte." 

http://dekodet.blogspot.no/2009/03/det-rasjonelle-selvmord.html

Svar
Kommentar #9

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Føleri

Publisert over 5 år siden
Øivind Nygård. Gå til den siterte teksten.

Nei. Det finnes ingen som ER Asperger. Personer som har denne diagnosen er ingen ensartet gruppe. ABB har for eksempel lite til felles med Albert Einstein. (Jeg vet ikke om noen av disse egentlig har hatt Asperger, men de har det til felles at det har blitt foreslått om begge.)

Er selvfølgelig enig i det ovenstående og at jeg trakk det litt langt i min kommentar. Poenget er at en psykiatrisk lidelse kan være så dominerende for en person at det blir meningsløst å hevde, slik du unektelig gjorde i innlegget, at det finnes et skille mellom ABB´s personlighet og hans eventuelle lidelse. En slik uttalelse vil du ikke finne noen som helst dekning for innenfor hverken psykiatri eller filosofi.

Når det gjelder Bjørn Are: Jeg finner ikke stort annet enn føleri i hans utmeldinger her, til tross for at han som vanlig hevder at hans synspunkter er fullt og helt rasjonelle. Han sier:

"Ettersom verken biologien, fysikken eller kjemien er fri, betyr dette at fri vilje på en eller annen måte selvsagt handler om noe som ikke er styrt av dette. 
Selvsagt er vi (til dels sterkt) påvirket av barndom og biologi, men sier vi at vi er 100 %styrt av dette, fratar vi oss selv en masse rasjonele ressurser.
På samme måte som jeg ikke faller for astrologers snakk om at vi er styrt av stjernene, faller jeg ikke for naturalisters - nevroforskere eller ei - snakk om at vi er styrt av våre nevroner."

Det han gjør her er først å innse at de faktorene som rent faktisk styrer vår hjerneaktivitet og dermed våre valg ikke er frie, for deretter å hoppe bukk over all argumentasjon, gå direkte til konsekvensene av manglende frihet, finne at disse konsekvensene ikke er ønskelig, for så å avvise det hele av den grunn.

Slik kan man ikke forholde seg til viten og kunnskap. Å fornekte fakta fordi de samme faktaene synes problematiske eller uøskede er uredelig.

Problemet med å debattere “fri vilje” med religiøse er at de ofte er fullstendig tjoret fast i troen på den religiøse doktrinen om dens eksistens, fordi det er det eneste som i sin tur kan opprettholde deres overbevisning om at en kjærlig og rettferdig Gud eksisterer til tross for verdens unektelig grusomme beskaffenhet, en grenseløs lidelse som millioner utsettes for konstant og som ikke minst i vårt utviklede mediesamfunn kan beskues og gjøres kjent for alle, hvert minutt av døgnet.

For religiøse mennesker virker “fri vilje” derfor som en armering av deres forvarsverk, både mot kritiske spørsmål som problematiserer deres tro, som uten “fri vilje” unektelig ville synes å være bekjennelse til en umoralsk og grusom Gud, men også mot angrep fra deres egen iboende og evolusjonært utviklede moralske respons som for mange ville ha gjort troen umulig hvis den ikke samtidig var ledsaget av troen på at vi mennesker av Gud er satt fullstendig frie til å velge det gode, men også det onde.

Fri vilje kan knapt argumenteres for, hverken filosofisk, og aller minst vitenskapelig. Å påstå at den eksisterer, fordi den er gitt oss av Gud, er kun et metafysisk argument som ikke er i stand til å holde på en eneste dråpe vann.  

 

Svar
Kommentar #10

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Få høre Halvorsen

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det han gjør her er først å innse at de faktorene som rent faktisk styrer vår hjerneaktivitet og dermed våre valg ikke er frie, for deretter å hoppe bukk over all argumentasjon, gå direkte til konsekvensene av manglende frihet, finne at disse konsekvensene ikke er ønskelig, for så å avvise det hele av den grunn.

Så lenge du har slått fast at vi ikke har fri vilje,så får du forklare oss HVA det er som styrer våre handlinger...og tanker..

Kom igjen...bruk egne ord...men vær kort og presis takk.Lange utredinger og sitater er bare trøttende.

Svar
Kommentar #11

Øivind Nygård

9 innlegg  273 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Er selvfølgelig enig i det ovenstående og at jeg trakk det litt langt i min kommentar. Poenget er at en psykiatrisk lidelse kan være så dominerende for en person at det blir meningsløst å hevde, slik du unektelig gjorde i innlegget, at det finnes et skille mellom ABB´s personlighet og hans eventuelle lidelse. En slik uttalelse vil du ikke finne noen som helst dekning for innenfor hverken psykiatri eller filosofi.

"Poenget er at en psykiatrisk lidelse kan være så dominerende for en person at det blir meningsløst å hevde, slik du unektelig gjorde i innlegget, at det finnes et skille mellom ABB´s personlighet og hans eventuelle lidelse."

Jeg tror du har rett i at det finnes psykiatriske lidelser som tidvis kan være så dominerende at man er ganske fullstendig i sin sykdoms vold. Men dette gjelder ikke de tilstandene Malts diagnoser refererer til, og det gjelder ikke ABB.

Ellers ser jeg at du har tatt dissens om fri vilje, men den debatten har jeg sagt at jeg ikke orker å ta, og det man ikke orker, må man stå for. Jeg var forresten selv determinist fra senpubertet til begynnelsen av 20-årene, og er i dette spørsmål uansett så uomvendelig som en konvertitt pleier å være. I stedet vil jeg bidra med et lite dikt om en av denne trådens hovedpersoner:

Vi ble fortalt

av kloke Malt

at han var kalt

til å forklare alt

om hvorfor det smalt

Svar
Kommentar #12

Øivind Nygård

9 innlegg  273 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Problemet med å debattere “fri vilje” med religiøse er at de ofte er fullstendig tjoret fast i troen på den religiøse doktrinen om dens eksistens,

Ok, da, tre setninger og en link, det orker jeg.

http://artos.dk/zencart/index.php?main_page=product_info&products_id=9418

Forutsetningen min for å tro på fri vilje, eller frihet til å velge, er introspeksjon.

Hvis du ikke tror på fri vilje, hvorfor angrer du? Jeg regner med du ser hvor jeg vil hen.

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 927 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 927 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 130 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
31 minutter siden / 137 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
33 minutter siden / 1269 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
41 minutter siden / 1269 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1269 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1269 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1269 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1269 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1269 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1269 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1269 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 90 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1269 visninger
Les flere