Olav Rune Ekeland Bastrup

98

Pater Arnfinn Haram OP er død

Pater Arnfinn Haram døde brått søndag ettermiddag, 64 år gammel. Han var en stemme som ble hørt vidt og bredt, en mangesidig begavelse og en mann med stor integritet.

Publisert: 10. jun 2012

Pater Arnfinn Andreas Haram OP, (Ordo Predicatorum - prekebrødrenes orden) prior ved St Dominicus kloster i Oslo og tidligere sokneprest og prost i Den Norske kirke, gikk plutselig bort søndag ettermiddag etter et hjerteinfarkt under en sykkeltur i Nordmarka.

Pater Haram var utdannet cand.theol ved Menighetsfakultetet, og etter sin konversjon til den katolske kirke i 1998 studerte han ved Angelicum i Roma, der han i 2008 ble lisensiat i teologi på en avhandling om kardinal Newman.

Som luthersk prest var pater Haram i mange år sokneprest i Loddefjord i Bergen og senere prost i Laksevåg prosti. Siden 2009 var han prior ved St. Dominicus kloster.

Pater Haram var en mangesidig begavelse, et spirituelt menneske med store kommunikative gaver både som predikant og som en svært begavet sanger. Han var en mann med høy personlig integritet som forente prinsippfasthet med åpenhet og evne til å tre mennesker i møte, da særlig dem som kom spørrende til Kirken. I det siste var han også en aktiv deltaker her på Verdidebatt.

REQIESCAT IN PACEM

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

RIP

Publisert over 7 år siden

Fryktelig trist.

Kommentar #2

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Trist

Publisert over 7 år siden

Dette var trist. En ivrig og innsiktsfull samfunnsdebattant har gått bort.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Trist

Publisert over 7 år siden

Ja, det var en trist nyhet.  Jeg hadde nylig en interessant meningsutveksling med ham her i forumet om Knut Hamsuns forfatterskap.

Kommentar #4

Lars Gule

96 innlegg  3888 kommentarer

En for tidlig bortgang

Publisert over 7 år siden

Arnfinn Haram var en hyggelig mann som også en ateistisk humanist kunne ha det fint i lag med.

Må han hvile i fred.

Lars Gule

Kommentar #5

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det er berre å slutte seg til dette utsagnet

Kommentar #6

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Veldig trist nyhet

Publisert over 7 år siden

Han vil bli savnet, også av meg. RIP pater Arnfinn.

Kommentar #7

Shoaib Sultan

54 innlegg  566 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Fryktelig trist, en flott person som engasjerte og begeistret med sine tekster og medmenneskelighet. 

Kommentar #8

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Oj, dette kjende eg i hjarta. Ord vert fatige. Kvil i fred, Guds mann!

Kommentar #9

Jan Harsem

88 innlegg  214 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Trist melding søndag kveld... Hvil i fred...

Kommentar #10

Johannes Morken

436 innlegg  937 kommentarer

Trist

Publisert over 7 år siden
Ufatteleg trist. Kondolansar også frå Vårt Land. Eit varmt og klokt menneske og ei tydeleg stemme er borte så altfor tidleg. Vi hadde nettopp innleia eit samarbeid der han var blitt fast skribent i ei ny spalte i avisa. Refleksjoner - vart publisert også her på Verdidebatt.no. Kloke ord kvar gong. Fred over hans minne.
Kommentar #11

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Så sørgelig

Publisert over 7 år siden

Hvil i fred!

Kommentar #13

Bjørn Are Davidsen

51 innlegg  1255 kommentarer

Skikkelig trist

Publisert over 7 år siden

En av de varmeste og viseste, for ikke å si hederligste stemmene i samfunnsdebatten er borte.

http://dekodet.blogspot.no/2012/06/hvil-i-fred-armfinn.html

Kommentar #14

Hallvard Klingenberg

0 innlegg  173 kommentarer

Ufattelig

Publisert over 7 år siden

Jeg slutter meg også til p. Harams siste tanker;

"Spørsmålet om meining kan ikkje undertrykkjast utan at mennesket blir skada. Job skrik etter meining, og ser berre meiningsløyse. Smaken av det meiningslause kan berre den fornemme som verkeleg trur på ei meining, på rettferd, kjærleik, sanning og godleik. "

Kommentar #15

Morten Erik Stensberg

70 innlegg  17 kommentarer

Det blir stillere uten pater Arnfinn

Publisert over 7 år siden

Det er underlig å tenke på at den 7.8.1982 døde pater Hallvard Rieber-Mohn. 30 år senere gjentar nesten historien seg med pater Arnfinn Harams død. 

 Felles for dem begge var en unik evne til å se det norske samfunnet med et annerledes blikk. Både Rieber-Mohns og Harams evne til å iaktta og beskrive det norske samfunnet gjorde at de begge ble lyttet til langt utover Den katolske kirkes egne rekker. Med den avstanden som klosterlivet gav dem så de mennesker og samfunnsmessige forhold på en særegen måte. Begge tilførte de forståelsen av ordet “katolsk” en dybde som det var få andre forunt . For dem begge ble den lutherske tradisjonen for snever, for provinsiell, men ved sin konversjon til Den katolske kirke beriket de den kirke som var dem for trang, på en måte det ikke ville vært mulig om de hadde blitt værende i den.

Det vil bli stillere i det offentlige ordskiftet om kirken og kristendommens plass i det norske samfunnet med pater Arnfinns død. Fra før hadde vi få uredde kristne personligheter som kunne målbære kristendommens ideer og tanker slik som Arnfinn. Nå har vi blitt enda fattigere.

RIP – Arnfinn.

Kommentar #16

Per Steinar Runde

217 innlegg  2476 kommentarer

"- det er de beste som dør"

Publisert over 7 år siden

No er nok døden ganske viss for alle, men 64 år er iallfall ikkje nokon høg alder, så difor dette sitatet av Nordahl Grieg. Eg fekk eingong i studietida Arnfinn Haram og hans gode kamerat, Ingolf Håkon Teigene, til å ta del i programmet på ein 17. mai-fest i det kristelege Mørelaget i Oslo. Begge to var både musikalske og taleføre, så innslaget vart ein suksess. Det er heller ikkje mange månader sidan Arnfinn Haram var intervjuobjekt på ei kveldsmesse i Herøy kyrkje. Han levde som han lærte og vart difor lytta til. Ein slik person skulle vi gjerne hatt lenger mellom oss.

Kommentar #17

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

Så trist, så trist ...

Publisert over 7 år siden

Jeg leste det nettopp. Pater Haram er død! Jeg trodde det var en vond spøk, men så gikk det langsomt inn. Så ung, 63, og så mye mer han kunne gitt oss. Han hadde så mye å by på. Han døde på FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD, ”CORPUS CHRISTI”. Herrens veier er uransakelige, sies det ... Så får vi ta vare på det vi fikk av pater Haram og huske på meningen med "Corpus Christi". Dø skal vi alle. En mer meningsfull dag enn "Corpus Christi" kan en katolikk neppe dø på. Slik vil han alltid bli med oss og minne oss på hvorfor vi er katolikker: Corpus Christi.

Takk for det du ga, p. Arnfinn Haram!

RIP

Kommentar #18

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Br. Haram

Publisert over 7 år siden

Takk for dine bidrag i debatten - reflektert, tydelig og raus!!

Du vil bli savnet.

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Hei

 

 

Jeg ble ikke så godt kjent med Arnfinn Haram, men fikk en komentar fra han. Han hadde en dmyk og en sakelig tone som jeg likte. Trist at slike ting skjer så brått og uventa. vi får be for hans nermeste i den tiden som kommer.

 

 

MVH

Rune

Kommentar #20

Nils Krister Larsen

289 innlegg  605 kommentarer

Full fart

Publisert over 7 år siden

Første gangen jeg møtte deg hadde du vært på pilegrimsferd til Trondheim og var på vei hjem over Tustna. Her hvor jeg bor. Jeg glemmer ikke den samtalen vi hadde. Jeg møtte deg en gang i firsprang på vei til Selje og Sunnivas hule. Siste gangen jeg hørte deg ledet du an i bønn til Olav den hellige, vår helgenkonge. Du så ut til å ha god kontakt - måtte dere kjempe videre for alle gode saker!

Kommentar #21

Henrik Syse

26 innlegg  26 kommentarer

Så vondt

Publisert over 7 år siden

Så usigelig vondt å få denne nyheten. Som skribent og debattant -- og som medmenneske -- var Arnfinn unik. De siste månedene arbeidet vi sammen med den nye fredagsspalten i Vårt Land. Jeg hadde gledet meg så veldig til fortsettelsen! Hans ånd og styrke vil være med oss videre. Det er mange som vil savne ham. Fred over hans gode minne.

Kommentar #22

Trond Hans Farner Kverno

19 innlegg  248 kommentarer

Utfyllende minneord om f. Arnfinn Andreas

Publisert over 7 år siden

Fra hans studietid på MF på 70-tallet er vi mange som husker hvordan han var en av stjernesolistene våre i MF-

koret -som jeg dirigerte en periode.Vi reiste land og strand sammen på turneer med koret, og vi husker idag

særlig godt hvordan han formidlet solopartiet i Edvard Griegs Fire salmer. Idag skal jeg minnes ham særlig for

hans utførelse av "Guds Sønn har gjort meg fri" - og "I himmelen, i himmelen".

I 1975 var Molde Domkirke proppfull av barn og unge på kirkesangfest. Vi uroppførte Svein Ellingsens og undertegnedes verk "Rydd vei for Herren" - som inneholdt mange salmer som senere har inngått i både luthersk og katolsk salmebok. Den unge stud theol Arnfinn var liturg ved denne massemønstringen. Verket er en våkenattsgudstjeneste (vigilie) for St. Hansnatten. Arnfinns preken var dypt inne i Sakarjas lovsang: "Lovet være Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det."

Jeg husker også samarbeide og samvær senere - gjennom Kirkelig

Fornyelse og andre sammenhenger. Både som luthersk prest og senere som katolsk prest - skal han idag huskes med de to siste linjene i

"Guds Sønn har gjort meg fri" (Brorson): "Ja, korsets tegn/ er just det hegn/ til frihets rette egn."


Evig hvile gi ham, Herre, og la det evige lys lyse for ham.

Kommentar #23

Guttorm Ihlebæk

10 innlegg  37 kommentarer

Også i MF's mannskor...

Publisert over 7 år siden
Trond Hans Farner Kverno. Gå til den siterte teksten.

Fra hans studietid på MF på 70-tallet er vi mange som husker hvordan han var en av stjernesolistene våre i MF-

var Arnfinn en utmerket sanger. I mannskorets siste tid var jeg dirigent et par år, og Arnfinn var 1. tenor med en flott, ledende stemme. Jeg minnes den kombinerte konsert- og studieturen til Tyskland ledet av professor Leiv Aalen der Arnfinn var en engasjert sanger og student. Han og Eyvind Skeie ledet an i tenorrekka, og begge ble de senere profilerte personligheter i kirkelivet. Det er uvirkelig og vedmodig at Arnfinns stemme nå er forstummet. Han hadde så tydelige og viktige synspunkter å komme med de siste årene. Det ga meg enda mer enn sangstemmen. Jeg takker for begge deler.

Guds fred over det gode minnet!

Kommentar #24

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

Et lys har forlatt oss

Publisert over 7 år siden

Det er med sorg jeg i dag fikk høre om pater Arnfinns alt for tidlige hjemlov, han etterlater et stort tomrom i mitt indre. Som så mange hadde jeg gleden av å bli kjent med p.Arnfinn før han konverterte og møtt ham utallige ganger senere. For mange var p. Arnfinn et stort og viktig lys som skinte god synlig fra sin stake og levde som han lærte. 

Norge har mistet en viktig stemme og som kristne har vi også mistet et stort forbilde. Personlig har jeg mistet en viktig venn som lærte meg tidebønnens og de bilbelske salmers fantastiske innhold. Jeg er ham evig takk skyldig. Et lys har forlatt oss...

Hvil i fred, gode broder og pater.

Fredrik 

Kommentar #25

Silje Pettersen Holand

51 innlegg  342 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det lille jeg fikk med meg av Arnfinn Haram i media, sa meg at dette var en spesiell mann, en god mann. Noen ganger i livet møter vi på, enten direkte eller indirekte, mennesker som gjør et spesielt inntrykk. De er bærere av en godhet og visdom som preger dem på en helt spesiell måte. Arnfinn Haram var sånn for meg. Guds fred over hans liv, det som har vært, og det evige. 

Kommentar #26

Kjetil Hope

62 innlegg  166 kommentarer

Trist

Publisert over 7 år siden

Trist, jeg husker ham helt tilbake fra vidergående, han var en dyktig og vennlig mann.

http://sankthuman.blogspot.no/2012/06/mitt-mte-med-arnfinn-haram.html

Kommentar #27

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Gud rykker opp og planter om som han vil, men for familie, venner og ellers nære vil det alltid være forbundet med sorg og savn når en tjener - som har valgt å vie sitt liv i tjeneste for Gud - forlater sitt virke her på jorden.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #28

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Veldig trist

Publisert over 7 år siden

Det var alltid utfordrende og interessant å lese Harams artikler. Han hadde blant annet en velsignet evne til å krydre sine epistler med underfundig humor. Om jeg ikke husker helt galt, er følgende setning signert (eller i det minste inspirert av) Haram (fra sol.no): «Det burde ikke undre noen at paven er katolikk - og at han holder en knapp på kristendommen.»

Kommentar #29

Hans Aage Gravaas

51 innlegg  149 kommentarer

Praten vi aldri fikk

Publisert over 7 år siden

Jeg fikk gleden av å møte Arnfinn Haram noen ganger. Det var møter med gjensidig respekt. Kirkepolitisk og teologisk tilhørte vi nok i svært mange spørsmål hver vår fløy, men vi hadde det til felles at vi var vanskelige å plassere i bås. Vi fulgte vår personlige overbevisning, også der vi kom på kanten med enkeltelementer i vår egen tradisjon.

Haram var en belest teolog. Han hadde analytiske evner og kunne klargjøre både konfliktpunkter og forbindelseslinjer. Han hadde god formuleringsevne. Han hadde evnen til å popularisere og aktualisere. Hans artikkel på Verdidebatt om Gladkristendom er et eksempel på dette.

De to siste gangene vi møttes sa han med ettertrykk: “Vi skulle hatt oss en skikkelig prat!” Det var som om han hadde noe spesielt på hjertet. Intensjonen var der fra begge parter, men vi fikk ikke somlet oss til å gjøre en avtale. Det ble praten vi aldri fikk.

Det var svært vemodig og trist å få høre meldingen om hans bortgang i dag.

Kommentar #30

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

En oase på nettet.

Publisert over 7 år siden

For den som setter pris på det:

http://arnfinnharam.wordpress.com/

her har Arnfinn Haram skapt en herlig oase for tanke, sjel og tro....

Håper bloggen hans blir stående åpen for oss nettvandrere ...

Kommentar #31

Sverre Holm

5 innlegg  92 kommentarer

Et blikk inn i en annen verden

Publisert over 7 år siden

Selv om jeg bare kjente ham det siste året i forbindelse med Skaperkraft-tankesmien, så gjorde hvert møte med Arnfinn Haram inntrykk.

Det var akkurat som om han hadde en spesiell innsikt inn i en annen verden, noe som han hadde en evne til å gi meg et lite blikk inn i der og da. Han formidlet et perspektiv og en måte å tenke prinsipielt som få andre. Kanskje det er dette som kalles Guds rike? 

Kommentar #32

Eirik Flikke

70 innlegg  377 kommentarer

Skarp brodd borte - TRIST

Publisert over 7 år siden

Den første teksten fra Haram jeg stiftet bekjentskap med, kom innomhus på julaften gjennom papirutgaven til VL.

Det var brodd i Harams julerefleksjon - "PÅ TIDE Å BERGE DEN KRISTNE JULA, både frå kyrkjeleg og kommersiell dekonstruksjon". Den stakk på befriende vis, i samme øyeblikk som også fjorårets juleforberedelser nådde endeholdeplassen og kjenningsmelodien til "ASKEPOTT" var startskuddet på fred i heimen.

Videre ble det en konstruktiv romjulstråd til ettertanke - som også jeg besøkte ved flere anledninger - da teksten ble publisert her på VD.

I et svar til undertegnede vedrørende den "skvis og spagatfølelsen" julens materialistiske innpakning bærer med seg, skrev pater Arnfinn:

"at den globale kapitalismen set rammene for livet til folk, enten dei vil eller ikkje, med voldsom konsekvens og styrke. Ein ny kapitalismekritikk tvingar seg fram - men for å fylgje opp dette trengs det ein eigen debatt-tråd. Vi får kome tilbake til det", skrev Haram.

Trist å tenke på, at slik ble det ikke.. Jeg vil savne den røsten og alle de (u)beleilige tordenskrallene refleksjonene hans skapte.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere