Kjell Ingolf Ropstad

73

På grensen til et liv

For en måned siden kom det flere tragiske artikler i media om senaborter. I dag har jeg lest en ny grusom historie fra Magasinet Plot. Barnet som ble abortert var mer enn 30cm langt og veide 600 gram. Det pustet og kjempet for livet i over tre timer.

Publisert: 8. jun 2012
Magasinet Plot. skriver: "Kvinnen som lå på sykehussenga den dagen hadde kommet 22 uker og seks dager inn i svangerskapet. Det tilsvarer nesten et halvt år. Jordmødrene som var på vakt hadde hørt ryktene dagen før: Det kom til å bli en lovlig sen abort. 22 uker og seks dager inn i et svangerskapbegynner hjernen til et foster å vokse. Øyenbrynene og håret blir mer synlig og det begynner så smått å bevege øynene. Proporsjonene begynner å bli som de skal være, skjelettets brusk omdannes til bein og immunforsvaret er snart i stand til å beskytte den lille kroppen mot infeksjoner.

22 uker og seks dager inn i et svangerskap kan livet til et for tidlig født foster reddes. 22 uker og seks dager inn i et svangerskap veier det rundt 500 gram. Det nærmer seg 30 centimeter. Det begynner å ligne et menneske."

Historien Plot skriver om er fra Universitetssykehuset i Stavanger og det hendte i vinter. Skildringene er sterke, og det er en artikkel det er verdt å lese, for den drøfter det etiske dilemmaet. Og den viser at det blir begått mange lovbrudd knyttet til aborter i Norge. Vi har en svært liberal abortlov med selvbestemmelse til uke 12, og mulighet for abort egentlig helt frem til fødselen dersom som barnet ikke er vil kunne leve utenfor mors mage. Aborter etter uke 12 må gjennom nemndbehandling, og de aller fleste blir godkjent, også når barnet er levedyktig. Det var barnet på UiS også:

"Høst ble til vinter, og en dag lå det lille vesenet på bordet. Og det er det de snakker om på Universitetssykehuset i Stavanger fremdeles. At pusten gikk, og det var hjerteslag og øynene bevegde seg. Det lille fosteret veide over 600 gram og var mer enn 30 cm langt, en størrelse som nås etter 24 uker.

Het det ikke i abortloven vare kunne aborteres så sent hvis de ikke er i stand til å leve utenfor mors liv? Hadde ikke vesenet som lå på bordet og pustet nådd samme verdi som mora? Hadde ikke grafen nådd hundre nå som fosteret var født, pustet, hadde hjerteslag mens minutter ble til halvtimer, timer? Skulle de hjelpe det?"

Menneskeverdet er ukrenkelig. Det gjelder fra unnfangelse til naturlig død. Historien fra UiS er helt forferdelig, og jeg håper den kan få flere til å tenke. Få flere til å gå inn i saken og lese fakta, undersøke hvordan loven vår egentlig er. Gå ut av skyttergraven og se på realitetene. I det minste må debatten om senaborter komme. Vi skal jo liksom være et velutviklet og moderne samfunn. Likevel aksepterer vi slike grusomme fakta som aborter i 6.måned, der barnet levde opp mot fire timer. Noe må gjøres. Loven kan ikke forbli slik den er i dag.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Øivind Nygård

9 innlegg  273 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Bare at spørsmålet i det hele tatt stilles, er til å bli lamslått av. Når man så vet at det politisk og juridisk(?) korrekte svaret er nei, ja da...

Om ikke annet, så skulle jeg ønske dere politikere var litt mindre høflige, hadde litt mindre fininnstilte sosiale antenner, og var fullstendig forpliktet på den usminkede sannheten når dere uttalte dere eller debatterte abort i media. Dirken fungerer ikke, her må dørene sprenges. 

Kommentar #2

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

spørsmål

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Ingolf Ropstad. Gå til den siterte teksten.

For en måned siden kom det flere tragiske artikler i media om senaborter. I dag har jeg lest en ny grusom historie fra Magasinet Plot. Barnet som ble abortert var mer enn 30cm langt og veide 600 gram. Det pustet og kjempet for livet i over tre timer.

står det noe som helst om hvorfor barnet ble abortert så sent? og hvorfor ikke det ble gjort noe med barnet, for å redde livet til barnet?

Kommentar #3

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

Utfordring til organisasjonen

Publisert rundt 8 år siden

Sitat:

"LOV 1975-06-13 nr 50: Lov om svangerskapsavbrudd [abortloven].

§ 13. Den som forsettlig avbryter svangerskap eller medvirker til det i strid med denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder for så vidt forholdet ikke rammes av strengere straffebud."

Liv Kjersti Skjeggestad mener "denne saken må få følger for Stavanger Sykehus.

— Denne saken må Fylkesmannen i Rogaland følge opp, sier Liv Kjersti Skjeggestad."

Hun konkluderer også med at dette er et lovbrudd, jmf. sitat av artikkelen: "Hun fremholder hvor viktig det er at jordmødrene sier fra om lovbrudd, som nå."

Følgelig må ikke denne saken "følges opp av Fylkesmannen", den må anmeldes til politiet. Skjeggestad, selv jordmor, viser med ovenstående utsagn hvor hennes og organisajonen "Menneskeverd", sin lojailitet ligger, nemlig hos sine egne kolleger i "helsevesenet", ikke det ufødte liv.

Jeg har gjentatte ganger offentlig utfordret "Menneskeverd" på at disse sakene må politianmeldes, jmf. Lov om svangerskapsavbrudd § 13. Så har ikke skjedd.

Min konklusjon blir at L. K. Skjeggestad og organisasjonen "Menneskeverd" ikke følger opp sitt eget mandat som det ufødte livs forsvarer.

Ovenstående er en kommentar til en artikkel i Dagen, som skriver om samme sak, hvor de har innhentet kommentarer fra L. K. Skjeggestad. Sitatene er hentet derfra. 

Artikkelen kan leses i sin helhet her:

http://dagen.no//Nyheter//Innenriks/tabid/248/Default.aspx?ModuleId=77212&articleView=true

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2899 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2092 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1108 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 618 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 577 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 564 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere