Nelly Bjerketvedt

60

Når skal den norske kirke ta et tydelig standpunkt?

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Publisert: 8. jun 2012

Den verdensvide kristne kirke har Jesus Kristus som sin Herre, og er forpliktet på hans ord og bud. Bibelen er krystallklar på hva som er Guds vilje for oss mennesker, herunder hva ekteskapet er og for hvem. Den som mener at Bibelen kan tolkes annerledes enn at Ekteskapet er for mann og kvinne, har briller som bør korrigeres til et ærlig og realistisk syn på det Bibelen lærer om samliv og ekteskap.

Når skal den norske kirke ta konsekvensen av dette, og tydelig si fra om at det ikke kommer på tale å innføre en egen liturgi for homofile ekteskapsinngåelser? En slik liturgi vil jo nødvendigvis gå på tvers av det Kirkens Herre ber oss om å leve etter - og lære dem som vil følge ham.

Ingen kan tjene to herrer. Heller ikke den norske kirke. Hvem skal den tjene; en verdslig stat med sans for ensretting, et pluralistisk samfunn der alt er like gyldig, -  eller Jesus Kristus?

Jesus er klar i sin tale. Bibelen lar oss ikke være i tvil. Ekteskapet i kristen tankegang er for mann og kvinne. Det er Kirka forpliktet på å praktisere og å lære. Dnk flørting med tanken på å forlate sin apostoliske grunnvoll er bekymringsfull og trist. Den dagen kirka begynner å vigsle homofile par, er den ikke lenger kristen. Da er det ingen grunn til å stå som medlem lenger for dem som ønsker å følge Jesus.

Så vil noen si at det finnes saker som er langt mer viktige enn denne. Til det er å si at denne saken tydeliggjør om den norske kirke er en kristen kirke, om den fortsatt vil ha Bibelen og Jesu ord som sin faste plattform for liv og lære.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Geir Wiknes

4 innlegg  40 kommentarer

Ja, ærlig talt

Publisert over 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Før du kommer med slike komplett uriktige bemerkninger, bør du ta deg tid til å lese det jeg skrev en gang til. Jeg ville faktisk tro at det er mer nærliggende å tolke min kommentar motsatt.

Jeg meldte fra til moderator om et upassende innlegg. Det står jeg for, og det handler ikke om at jeg ikke leste eller forsto det som ble skrevet. Men du skriver, Mr. Hansen, om homofile som "erkjenner" at homofili er en styggedom, og derfor tar livet sitt. For det første så bør du gjøre rede for din kompetanse på dette feltet. Det uroer meg at du til synelatende vet så mye om dette uten å gjøre noe med det? Og å legge ansvaret for det enormt tragiske faktum at kristne homofile topper selvmordsstatistikken på ingen andre enn de selv (eller Gud?) er brutalt. Og vitner om særdeles lite innsikt og forståelse.

For det andre, så meldte jeg det ene innlegget. Var det flere som ble fjernet? Jeg regner med at moderator ville tatt kontakt med meg, eller til og med ignorert henvendelsen, dersom jeg hadde vært så på jordet at jeg var den eneste som leste ditt innlegg i den retningen.

Jeg syns ikke det er greit å utbasonere sine holdninger som forakter livet og skaperverket, men innenfor "ordnede rammer" slik som verdidebatt.no kan jeg likevel akseptere at det holder seg. Jeg (og alle andre) kan velge å ikke besøke siden. Problemet er jo at forkynnelsen om Herrens vrede over folk (fritt etter GT og ikke særlig fremtredende i vår Nord-Europeiske protestantiske tradisjon i år 2012) ikke stopper på nettsamfunnet her! Den prekes til konfirmanter, små og store i tide og utide. Den Kjærlighetens religion som er vår lære, slipper ikke til på grunn av all denne eder og galle. Dette er sørgelig.

Og hva gjelder Bibelens tilblivelse, Den norske kirkes holdning til mennesket som ukrenkelig og homofiles rettigheter i kirken, så er dere ikke i takt med kirkens ofisielle organier og læreinstanser. Nå er ikke lenger kongen øverste leder i kirken og departementet skal ikke lenger styre kirken. Og i praksis har de ikke gjort det på lenge. Det er kirken egne instanser som avgjør læregrunnlag og lærespørsmål. Og argumentasjonen som viser seg her inne er ikke i takt med hva teologer tror, mener og forkynner. Helgivis.

Kommentar #52

Geir Wiknes

4 innlegg  40 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Ekteskapet slik vi har kjent det fram til nylig, og slik det oppfattes og praktiseres i største delen av verden har ikke endret seg vesentlig - og slett ikke innenfor kristenheten, slik du påstår.

"Og til sann enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og om forvaltnignen av sakramentene. Men det er ikke nødvendig at det alle steder er ensartede menneskelige overleveringer eller skikker eller seremonier som er fastsatt av mennesker. Som Paulus sier:Én tro, én dåp, én Gud og alles Far osv.'" CA VII

Jeg har en misstanke om at selveste Luther annerkjente at det fantes en rekke ulike overleveringer, skikker og tradisjoner, og ikke minst måter å se ting på.... Han var imidlertid gal på 'gjendøperne', men de har vi ikke tatt opp til debatt her nå..

Kommentar #53

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Seriøst?

Publisert over 8 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Dette er menn som skrev ned vandrehistorier de hadde hørt om en som kalte seg Jesus og påsto han var Guds sønn (han var forøvrig slettes ikke alene om det på den tiden...).

Du burde ta deg litt utdanning innenfor Bibelens tilblivelse slik at det ikke bare er fantasi og fordommer du bygger på.

Kommentar #54

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Geir Wiknes. Gå til den siterte teksten.

Det er kirken egne instanser som avgjør læregrunnlag og lærespørsmål.

Det er dette som blir påstått, og det er derfor det nå stadig splittes ut fraksjoner fra ulike kirkesamfunn.

Det er nemlig ikke kirken til syvende og sist som avgjøre læregrunnlaget. Det har Gud allerede gjort en gang for alle. Bibelen kalles boken, og de som argumenterer for at historien har forandret seg, mennesket har påvirket innholdet etc etc. Er deres Gud virkelig så liten at han ikke har klart å få dette som han vil? Skulle ikke den Gud som skapte mennesket og jorda ha makt nok til å forsikre seg om at nettopp hans ord, hans vilje og hans plan for mennesket er uttrykt nettopp slik fordi det er Guds plan? Hvis troen på Gud ikke er sterkere enn som så, burde vel debatten strengt tatt hatt et annet fokus..

Selvsagt vil det være nyanseforskjeller, det vil være små ulikheter mellom ulike forfattere, mest fordi de vektlegger ulike aspekter av en historie. Men de sentrale punkter i bibelen er, og har alltid vært både enkle og tydelige for de som ønsker å forstå. Derunder også homofilispørsmålet.

Så spørsmålet er strengt tatt. Når Guds ord er tydelig på dette. Med hvilken autoritet er det da enkelte i den norske kirke forsøker å erodere bort stadig større deler av bibelens budskap til fordel for en misforstått humanisme?

Kommentar #55

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Hvordan fungerer Guds Kjærlighet?

Publisert over 8 år siden

jeg hørte et uttrykk på TVn idag. Loven er som bibelen, man kan alltid finne sitater i bibelen som motsier hverandre. Det er noe jeg har lagt merke til mer og mer. Derfor blir bibeltekstene rangert av bibeltroene etter hvor mye de tror på det bibelverset.

I en verden som ikke er fullkommen så må vi kunne tåle hverandre allikevel. Skillsmisse har vi godtatt fordi skillsmisse kan føre til at man kommer vekk fra usunne samliv. Men all trette og alt som ledet til skilsmisse er synd i følge Guds kjærlighetsbud der man skal elske sin neste. Det er det største bud. Når det gjelder homofile så er deres problem motsatt av skillsmisse om de har funne noen de vil dele livet med. Man vil jo gjerne finne lykken her på jorden og dele den med noen.

Hva sier Jesu kjærlighet? Er den begrenset til heterofile eller elsker Jesus også homofile som finner hverandre. Er sex stygt om man har det med samme skjønn? Jeg vet ikke hva Gud syns om det da det i det patrialkalske kultur var så annerledes enn den kultur vi lever i dag. Det må vel ha vært flere ting innen sex i det patrialkaliske kulturen som Gud også burde ha reagert på som vi i dag finner støtende og skadene, spesielt for kvinnen eller barnet som måtte gifte seg kanskje med en gammel mann.

Gud har alltid snakket til mennesker i den kulturen som de finner seg i. At Gud snakket til de i det patrialkalske kulturen gjør ikke at han syns det onde som skjedde var rett, men at det bare var noen biter som kom fram i åpenbarelsen fra Gud og at han ikke kunne gjøre store inngrep i kulturen for da hadde de ikke klart å ta imot Gud. Derfor hadde menn flere koner i GT, selv om det i Nt var slutt på det.

Jeg tror Guds kjærlighetsbudskap er at vi mennesker blir tolerange og kjærlighetsfulle, ikke skader hverandre, men oppbygger hverandre.

Det er ihvertfall den delen av evangeliet jeg kan ta imot. Kjærlighetsbudet. Og når jeg har snakket med en homofil så har jeg kjent en varme i hjertet som har fylt seg, og en stemme som sier at homofile er elsket av Gud. Han har et epesielt hjerte for dem.

Jeg vet DKK ikke tillater homofilt ekteskap, men det er fortsatt mye de ikke tolererer, Fordi de må følge kulturen og paven har svært liten makt, mye mindre enn en enkel liten prest i Norge. For paven må holde seg til tradisjonen og holde seg til kristendommens grunnsannheter. Da er det prinsippet med å følge tradisjon og ikke viljen til å få noen til å føle seg utenfor.

DKK er som en klippe som ikke kan forandres. Men jeg opplever at mange i DKK er liberale i vår kultur idag, og jeg oppfatter paterne som ikke dømmende, men tilgivende og oppløftene.

DKK er en kirke som sammenspeiser den gamle kultur med den nye. Det gamle holder fast, mens det nye er allikvel velkomne. Reglene som fins kommer ikke av hva DKK mener om dagens mennesker, men at de bare må holde på gamle tradisjoner fordi ingen mennesker selv paven har rett til å forendre dem. DKK er en kirke for alle sanser og åndelig hunger, det er det jeg liker med den.

Kommentar #56

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Du burde ta deg litt utdanning innenfor Bibelens tilblivelse slik at det ikke bare er fantasi og fordommer du bygger på.

Dokumenter med kvalitetssikrede kilder hvor det er jeg tar feil!!

Kommentar #57

Maren Ninni A. Lockertsen

7 innlegg  52 kommentarer

Og videre:

Publisert over 8 år siden

Her finner du oppropet du kan signere.

Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap

Kommentar #58

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Maren Ninni

Publisert over 8 år siden

---

Signert!

Kommentar #59

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Frisk debatt

Publisert over 8 år siden

`Men jeg mener kanskje at noen ganger, stilt overfor spørsmål av den mer kverulerende typen, kan det være greit å si det med store bokstaver.` (Hansen)

Regner med at det er meg du snakker om her, ja? Nå fikk jeg kun lynraskt lest igjennom den kommentar som ble slettet (jeg har ikke klaget på noe, så det er sagt) - og jeg fikk vel som fortjent bortsett fra at jeg har de beste argumentene. Bjerketvedt var jo veldig høflig mot meg - tross min motstand (takk) - men jeg tåler godt Hansens meninger/utbrudd jeg.

Så langt jeg husker;

1) `To samtykkende voksnè` er svar på dine forslag (og horrible, svært dårlige  sammenligning - tenk deg om!) om å gifte seg med dyr eller barn. Det er den verste `hva kan dette føre til` påstander jeg noensinne har hørt. (vel, ikke helt sant - har faktisk hørt det en gang før - sånn går det når man ikke bruker hjernen ja).

2) Spesiesisme. Poenget mitt i denne tråden er ikke spesiesisme. Det er en holdning om å fremheve likhet mellom mennesker vs mennesker og dyr vs mennesker. Kort sagt, det dreier seg om noen primære behov for trygghet, kjærlighet etc. som alle skapninger har behov for. Å plukke ut et; f.eks. muslimer syns griser er skitne dyr, hunder er møkkete etc. homofili er noe stygt og skammelig noe etc. så reduserer man de/den det gjelder til en ting (en egenskap) og forksjellstenkningen kan begynne. Og den får konsekvenser. At man er født med en homofil legning mener jeg ikke er nok til å tenke `forskjellighet` slik at det får konsekvenser for om man skal glede seg over kjærlighet istedenfor å skamme seg (da i øynene på konservative kristne/konservative muslimer). Greit nok at mange kristne ikke synes det er greit at homofile inngår ekteskap i kirken - men så kan jeg fritt og har god grunn til å hevde at kristendommen forsvarer diskriminerende praksiser basert på NOE MAN IKKE KAN NOE FOR - NOE MAN ER FØDT MED.  (Og her utelukker jeg sexleker som noen menn/kvinner/mix gjør kun for spenningens skyld). Å elske en annen person innebærer å være intime og kunne få tilfredsstilt sine behov. Slik det har vært for homofile tidligere så har de blitt drevet ut på de evige jaktmarker fordi det ikke passet seg at to av samme kjønn levde i et forhold. Så kan man se på konsekvenser... som jeg allerede har nevnt.

3) Jeg spurte Bjerketvedt om hun hadde talt imot passasjen fra GT om styggedommen. Hun svarte ikke direkte på det. Det som er problemet (som vi begge kjenner til i forhold til Islam) er når `moderate` kristne gir rom for andre tolkninger foretatt av andre - som kan føre til hets - ved at de ikke taler for revisjon av enkelte stygge og potensielt farlige, skadelige passasjer (eller fjerne dem). Dette gir en aksept for at andre virkelig tenker at homofili er en styggedom og dette går altså ut over personen - ikke bare `legningen`. Vi er en helhet som menneske - å stykke opp det, blir ikke godt.

Alle behøver ikke å bli kristne så klart. Jeg bare sier, som du selv gjør, Hansen, at kristendommen ikke er ment for alle. Noen kristne er vel nå irritert på den nye `folkekirken`. Det viser bare at himmelporten er svært smal - de fleste kommer ikke dit (men isteden til helvete antar jeg) - og noen er faktisk gitt så dårlige kår for at det i det hele tatt er verdt å  prøve (homofile).

Godt at staten har innsett (ny grunnlov) at man ikke kan risikere å ha slik religion som del av insitusjonene i samfunnet. Staten skal beskytte alle innbyggere fra stigmatisering, men på privaten kan man jo gjøre som man vil når det gjelder religion. Jeg vil ikke forundre meg over at det kommer noen titler på artikler framover så som; den diskriminerende kirke, advarsel mot kristendom o.l. Sammen med fattighaterpartiet Høyre så blir det få problemer med å problematisere høyrepolitikk fra 2013 for å si det sånn.  

Kommentar #60

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Den politiske

Publisert over 8 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Sammen med fattighaterpartiet Høyre så blir det få problemer med å problematisere høyrepolitikk fra 2013 for å si det sånn.

Kunnskapen er på topp ser jeg...not.

Kommentar #61

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Jesus er Herre!

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Å gjøre bibelen til sin herre, har aldri gjort noen god. Det skrevne ord er påvirket av patrialkalsk kultur, og endel av det som står i bibelen er horibelt.

Å gjøre Bibelen til Herre? Det har jeg aldri skrevet eller ment.

Jeg har Jesus Kristus som Herre, og det han forkynte samsvarte med det essensielle i Bibelen som helhet; Johannes kap. 3, vers 16.

Så vil du sikkert svare med at også Jesus var patrialkalsk, osv... Men da håper jeg du finleser evangeliene en gang til! :) Jesus var barn av sin tid, men han Lever og er og i vår tid!

Kommentar #62

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Evangeliets lære?

Publisert over 8 år siden
Geir Wiknes. Gå til den siterte teksten.

Og til sann enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære

Da antar jeg at du tar med Jesu forkynnelse i evangeliets lære?

 

Kommentar #63

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Riktig & viktig spørsmål å stille

Publisert over 8 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Så spørsmålet er strengt tatt. Når Guds ord er tydelig på dette. Med hvilken autoritet er det da enkelte i den norske kirke forsøker å erodere bort stadig større deler av bibelens budskap til fordel for en misforstått humanisme?

Her er vi ved sakens kjerne.

Kommentar #64

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Styggedom?

Publisert over 8 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

3) Jeg spurte Bjerketvedt om hun hadde talt imot passasjen fra GT om styggedommen. Hun svarte ikke direkte på det. Det som er problemet (som vi begge kjenner til i forhold til Islam) er når `moderate` kristne gir rom for andre tolkninger foretatt av andre - som kan føre til hets - ved at de ikke taler for revisjon av enkelte stygge og potensielt farlige, skadelige passasjer (eller fjerne dem). Dette gir en aksept for at andre virkelig tenker at homofili er en styggedom og dette går altså ut over personen - ikke bare `legningen`. Vi er en helhet som menneske - å stykke opp det, blir ikke godt.

Jeg vil gjerne svare en gang til på dette spørsmålet, siden jeg kanskje formulerte meg litt uklart.

Jeg ser iKKE på homofil kjærlighet og derav praksis som styggedom!

Men jeg erkjenner at Bibelen sier nei til homofil praksis, og at Jesus bekrefter ekteskapet som for mann og kvinne. Jesus forkynner ikke eksplisitt noe om homofili, selv om jeg personlig lurer på om hans ord i Matteus 19, vers 3 til 12 - og spesielt vers 12; "for det finnes noen som lever ugift, fordi de er født uskikket til ekteskap, andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det; men det er også noen som har gjort seg selv uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld. Den som kan, la ham ta det til seg."

 

Kommentar #65

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Elisabeth Hoen

Publisert over 8 år siden

Det er bra du er hardhudet, Elisabeth!

Det med dyr høres kanskje litt far out, men jeg prøvde å anskueliggjøre et prinsipielt poeng. Og jeg mener jeg har et.

Kampen står ikke lenger om bare de homofile, men også de som er tvekjønnede og transpersoner (hvis jeg har forstått det riktig er det en forskjell?) står for tur, jfr. det nye navnet på deres organisasjon.

Men jeg avstår fra videre debatt om saken, det er tydeligvis for touchy å se utviklingen i øynene.

 

Kommentar #66

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Merkelige vurderinger av redaksjonen

Publisert over 8 år siden

Jeg ser at min hovedkommentar i den herværende tråden, nr. 31, med tittelen vrang lære, er slettet.

Her skrev jeg:

"Elisabeth Hoen stiller et konkret spørsmål til Bjerketvedt. Jeg tillater meg å svare på spørsmålet jeg også. Og svaret er: Ja, jeg mener at homofili er styggedom. Også mange av de homofile selv synes det.  Det er derfor mange av dem tar livet sitt. Ikke pga. av hva andre mener om dem." 

Her prøver jeg å få fram et poeng - at det prinsipielt ikke er noen forskjell på å tillate at homofile får gifte seg og at mennesker med andre typer legninger får gifte seg. Kjersti Aspheim trekker f.eks. fram tvekjønnede. 10 år fram i tid diskuterer vi noe annet som kirken "må" gi lov til - på bekostning av de som holder igjen. Hvis det da fremdeles er noen sånne raringer igjen.

Så kommer Geir Wiknes og snakker om en stygg debatt og vil ha den sensurert. Han melder mitt innlegg fordi han ikke liker det.

Jeg ante ikke at Wiknes var leder for Åpen kirkegruppe for homofile, eller at han da vel selv er homofil. Eller at han skulle personlig rammes av mine meninger. Men jeg kan da heller ikke justere mine meninger etter hva andre liker? At han føler seg rammet er derfor ikke noe jeg kan ha ansvar for. Puh, dette minner meg faktisk om debatten ang. krenking av muslimer. 

Ved å slette mitt innlegg har her Vårt Land latt hensynet til de homofile styre debatten. Det tar jeg til etterretning. Både jeg og flere andre har nok merket oss en viss slagside i modereringen her på VD. 

Styggedom er et sterkt ord, men det er faktisk hva Bibelen taler om.

Hva som verre er, er at redaksjonen lar Wiknes svar til meg bli stående. Her skriver han:

"Jeg meldte fra til moderator om et upassende innlegg. Det står jeg for, og det handler ikke om at jeg ikke leste eller forsto det som ble skrevet. Men du skriver, Mr. Hansen, om homofile som "erkjenner" at homofili er en styggedom, og derfor tar livet sitt. For det første så bør du gjøre rede for din kompetanse på dette feltet. Det uroer meg at du til synelatende vet så mye om dette uten å gjøre noe med det? Og å legge ansvaret for det enormt tragiske faktum at kristne homofile topper selvmordsstatistikken på ingen andre enn de selv (eller Gud?) er brutalt. Og vitner om særdeles lite innsikt og forståelse."

 

Hva er det for noe galt jeg skriver her? Nå er det av politiske hensyn feid under teppet og underslått, at mange homofile har det vondt pga. sin legning. Akkurat som det i lang tid ble feid under teppet at mange kvinner etter å ha tatt abort følte skyld, anger og sjelenød. 

Det er bare å spørre prester og sjelesørgere, og å google på spesielt amerikanske nettsider, og man får mange syn for at dette gjelder mange. 

Dette er ganske enkelt fakta. Er så disse fakta ufølsomme - er jeg ufølsom fordi jeg gjengir fakta?

Så vidt jeg kan se har redaksjonen fjernet et av Wiknes svar til meg der han regelrett anklager meg for å oppfordre til selvmord. Men likefullt fortsetter han også her med å pålegge meg ansvaret for at mange homofile tar livet sitt, - det er det han vitterlig sier i det ovenfor siterte. Hva skulle det forøvrig hjelpe de homofile om jeg fikk større innsikt og forståelse? Er det samfunnet og Gud som har ansvaret for det valg noen tar?

Han sier på en måte at han forstår det jeg mener, men at han likevel ikke vil forstå det. Og disse insinuasjonene blir altså, med litt andre ord, stående igjen alene. Det er uhyrlig.

Jeg vil ellers tro at denne tråden på en særdeles tydelig og klar måte har belyst de homofile pressgruppenes meningstyranni og hersketeknikker. De homofiles organisasjoner er prototypen på grupper som ønsker å fremstå som svake, men som tvert om er meget sterke. Og nå er de sure og forurettet fordi kirken har utsatt avgjørelsen de venter på og krever. Å krumme et hår på deres eget hode er fy, men selv tramper de fram helt til den siste "fundamentalist" er bekjempet. Og debatt vil de ikke ha. Selv har jeg nå brent meg på fingertuppene, og det frister ikke til gjentakelse.

Det står likevel ikke i vår egen makt å stoppe det rasende forfallet som vi nå bevitner. 

Jeg vil avslutningsvis altså primært anmode redaksjonen om at slettingen av postene revurderes. Slik kan leserne best ha forutsetninger for å bedømme helhetsbildet selv.

Om ikke VD vil det, vil jeg sterkt anmode om at også Wiknes kommentar nr. 54 blir slettet.

Men i sistnevnte tilfelle vil da Vårt Land ha kneblet ytringsfriheten ved å ha gitt etter for den som roper høyest.

 

Kommentar #67

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 8 år siden

`Jeg ser iKKE på homofil kjærlighet og derav praksis som styggedom!` (Bjerketvedt) Jeg forstod det..:) Godt :) Men så lenge det står slik i Bibelen så er det jo et godt grunnlag for at andre mennesker mener det da. Se Hansens siste kommentar; det er jo nettopp slik syn som absolutt muliggjøres ved at man ikke taler for revisjon.

Hansen; la meg kverulere litt til;  i Iran og i Thailand så er det ikke så uvanlig med kjønnskifteoperasjoner...slik kan man løse det..neida, det er den del mennesker som faller litt utenfor og slik er det bare...litt touchy å snakke om men come on! Det med sex er så viktig (du er vel mye enig i hva noen muslimer mener at ALT må dreie seg om å regulere det ;)) selv om aids kommer fra spising av bushmeat (aper). Men la oss indikere at det er de homofiles feil..

Holt; fattighater - min betegnelse. Grunnen til at jeg sier det er at Høyre ønsker åpne grenser (EØS, EU) men kun i tilfeller hvor det lokker til seg arbeidskraft - og helst billig arbeidskraft slik at jobben kan bli gjort rimeligere enn det som er vanlig i Norge - mens fattige mennesker skal holde seg i landene de kommer fra. Blir for dumt.

 

 

Kommentar #68

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

selvmord

Publisert over 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Hva er det for noe galt jeg skriver her? Nå er det av politiske hensyn feid under teppet og underslått, at mange homofile har det vondt pga. sin legning. Akkurat som det i lang tid ble feid under teppet at mange kvinner etter å ha tatt abort følte skyld, anger og sjelenød.

er ikke ukjent hos heterofile ungdommer heller.eller hos kristne.så du har lite å fare med

Kommentar #69

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Halloooo Robert!

Publisert over 8 år siden

Har jeg skrevet at det ikke er selvmord blant heterofile og blant kristne?

Jeg mobber ingen - mobbing er stygt uansett. Punktum. Men jeg bare påpekte fakta, og at jeg har noe å fare med synes jeg faktisk du bare bekrefter med det du selv skriver! For det er mange ulike kategorier mennesker som tar livet sitt, og av forskjellige grunner.

Men det kan se ut til at du og jeg ikke kommuniserer så godt. Hva skal vi så gjøre med det, mon tro?

Kanskje løsningen er at du melder flytting til den samme planeten jeg bor på???

Kommentar #70

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel det er da greit nok

Publisert over 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Ved å slette mitt innlegg har her Vårt Land latt hensynet til de homofile styre debatten. Det tar jeg til etterretning. Både jeg og flere andre har nok merket oss en viss slagside i modereringen her på VD.

For som du sier at dine meninger kan ramme andre er da ikke din skyld. At dine meninger blir luket bort er synd for deg men ikke noe du kan klandre VD for. For VD har hatt sine meninger om det du skrev og gjorde noe med det.

Sutring er ok så lenge man ikke lar det kun gjelde når det gavner enn selv.

Kommentar #71

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 8 år siden

`Det med dyr høres kanskje litt far out, men jeg prøvde å anskueliggjøre et prinsipielt poeng. Og jeg mener jeg har et.` (Hansen) Og det prinsipielle er? Mener du at det prinsipielle ligger i at det ikke trengs to samtykkende voksne for å inngå et ekteskap? Det er ikke dette som er poenget? Er det det du argumenterer for her? jeg mener, når du fortsatt mener at ekteskap med dyr anskueliggjør et prinsipielt poeng?

Kommentar #72

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Lars Randby

Publisert over 8 år siden

Vel, jeg vil ikke kalle det sutring. Det prøver jeg å heve meg over.

Men poenget mitt, - og det som er viktig her, er at Wiknes påstander om at jeg er ansvarlig for selvmord blir stående, riktignok i en litt mer innpakket versjon enn det første, som ble luket bort - UTEN at nye lesere får se hva jeg skrev, da jo også det altså ble luket bort. Det er ikke noe koselig å ha slike injurierende påstander stående i løse lufta. Skjønner?

Kommentar #73

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert over 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke noe koselig å ha slike injurierende påstander stående i løse lufta. Skjønner?

Det er ganske mye vi mener og sier om andre som ikke er så koselig for dem. Så enten kan vi slutte å si noe eller vi må godta at det vi sier og mener om andre kan få konsekvenser. Så er det vel opp til hvem som ønsker å kaste den første stenen.

Nå er det vel fremtiden som vil vise hvem som kommer til å være medlemmene i DNK. Det er jo klart at mange mener den ikke skal være for alle. Til nå har homofile og deres støttespillere vært i mindretall og flertallet har vært fornøyde med det. Skulle nå flertallssynet til nå gå over til å bli et mindretallssyn kan det hende man bør stikke fingeren i jorden og tie stille slik man gladlig har ment at mindretallet før skulle gjøre.

Det er vel bare Gud som sitter på fasiten i så måte.

Kommentar #74

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Hoen for siste gang

Publisert over 8 år siden

Poenget mitt var at man kan finne argumenter for det meste. Det er utrolig hva man kan finne av gode argumenter for nær sagt det aller meste. Bare man vil.

Om man ikke har en slags norm i bunnen, som alle eller de fleste kan være enige om, vil kanskje bare fantasien sette grenser for hva man kan mene er riktig.

Når du nevner at det er vanlig med kjønnsskifteoperasjoner i Iran og Thailand, kan det virke som du ser noe av poenget, men så vifter du det vekk uten å ta stilling.

Men det er viktige saker man må ta stilling til!

Vel, nå orker jeg ikke mer med dette en lørdagskveld, Sorry!

Kommentar #75

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Men

Publisert over 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Nå er det av politiske hensyn feid under teppet og underslått, at mange homofile har det vondt pga. sin legning. Akkurat som det i lang tid ble feid under teppet at mange kvinner etter å ha tatt abort følte skyld, anger og sjelenød.

Tenk om deres følte problemer ikke er ders legning eller handling men reaksjonene fra mennesker rundt seg og samfunnet rundt seg. Da er det jo ikke deres handlinger som er kimen til de følelsemessige utfordringene de opplever, da er de meg og deg og alle oss "andre" rundt dem.

Men vi kommer vel til å dulle oss inn i den rosenrøde tanken om at det er deres legning og ikke oss andre som er grunnen til at både kvinner som har tatt abort og mange homofile sliter med å leve med og være åpne om hvem de er og hva de er.

Kommentar #76

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

kristopia?

Publisert over 8 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.

Kanskje løsningen er at du melder flytting til den samme planeten jeg bor på???

vet ikke helt

Kommentar #77

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Maren Ninni A. Lockertsen. Gå til den siterte teksten.

Her finner du oppropet du kan signere.

Hva er synd?

Synd er ikke av Herren. Det var synden som separerte menneske ifra Herren. Synden er av den onde – det er den onde som påvirker mennesker gjennom de kjødelige sansene. Denne påvikning gjennom sansene - altså hva vi føler – fører til et tankesett som påvirker hjerte.

Slave av synd.

En som er under kjødet lyster og begjær – er fanget av syndens snarer – vedkommende klarer ikke å fri seg fra dette – fordi den drivkraften bak dette er sterkere enn det menneske klarerer å motstå.

Derfor ble også loven i DGT gitt for å opplyse menneskene om hvem og hva synden er. Ingen mennesker klarte å følge loven i DGT - fordi gjennom syndefallet – så var den kraften som menneske hadde i seg til å motstå synden – den ble borte fra menneske. Derfor klarte ikke menneske å følge lovene i DGT.

Bryte forbindelsen til syndens opphavsmann.

Når Jesus kom så kom Jesus for å bryte denne kraften som mennesker var slave under. Mennesker blir påvirket, er under innflytelse av en kraft som ikke bare forderver kjødet, men også endrer denne negative kraften hvordan en tenker – hva som er riktig og galt. Hele bilde på hva som er riktig og hva som er galt har blitt totalt endret. Synden får ikke menneske til å bli lykkelig – den har kun et mål – det er å ødelegge, drepe og lyve.

Når Jesus hadde fullført sitt verk – så gjorde Han det slik at vi igjen skulle får tilbake denne kraften som bryter forbindelsen til synden – og som sørger for at vi kan leve det nye livet som er liv og ånd. Forskjelle er at nå er det den kraften som er i deg – som er av Gud - den hjelper deg til å motstå den kraften som er av denne verden. Jesus vant over synden – han beseiret den.

Hva skal til for å få denne kraften som beseirer synden – slik at vi ikke er slaver lengre?

Det er å bøye seg for Herren – tro på Jesus Kristus – og være ydmyk. Da vil Herren komme inn i deg og begynne å rette opp et hjerte som er skadet på grunn av denne verdens kraft. Jesus kom for å hjelpe mennesker bort fra fra synden.

Homofili er en svært ømtålig problemstilling å ta opp - fordi dette involverer hele følelses register til den som har denne legningen. 

Så først så får synden lurt menneske gjennom kjødet til å bli tiltrukket til samme kjønn - så gjør den samme synden det slik at du føler skam og fornedrelse i ditt hjerte – for folk som sier hva bibelen sier. Så får denne samme synden deg til å gi deg tanker om hvor liten verdi du har – og så legger synden depresjonstanker i ditt sinn - som igjen kan føre til at en ikke vil leve lengre. Synden er der for å ødelegge, drepe og lyve – synden er der for å avskjære deg fra Herren.

Jesus kom fordi vi skulle få en ny kilde en kilde av kjærlighet i oss, slik at vi kan motstå det onde og den ondes påvikning. Et nytt liv i den nye loven – loven om ånd og liv.

Kommentar #78

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hansen; jeg er verken personlig kristen eller lesbisk - mitt poeng er at flere passasjer i Bibelen legger til rette (påbyr) diskriminering av andre basert på medfødt legning eller kjønn. At mange religiøse mener at diskriminering er et uforståelig nyord endrer ikke at det kriken har holdt på med er i strid med lov om diskriminering. Men nå har jo religion en unntaksbestemmelse  i vanlig lover som staten helst ikke skal blande seg inn i. De fleste kristne, vil jeg påstå, kan tro slik de gjør (homofili er en styggedom) fordi de vet at homofile godt kan velge bort tro. Der er jo greit - men da passer så ikke kristendom for alle. Hvis man skulle makte å føle at likebehandlig er gyldig også når det gjelder tro så måtte man legge til rette for arrangerte ekteskap også mellom heterofile da DEN kjærligheten som inneholder sex er separat fra den syndige forelskelsen. Men det gjør man ikke.   

Kommentar #79

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Fatter ikke...

Publisert over 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

og den høres like tom ut hver eneste gang. Bibelen kan slett ikke brukes som kompass, det er den dårligste sammenligningen jeg vet om. Den kan sammenlignes med et 2000 år gammelt kart.

... hvorfor ikke-kristne skal "forklare" kristne hvordan Bibelen skal leses og hva Bibelen er!

Kommentar #80

Per Esben Svelstad

0 innlegg  5 kommentarer

Grunnleggjande villeiing

Publisert over 8 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Her er vi ved sakens kjerne.

Men Bibelen seier jo ingen ting tydeleg om korleis skeive skal handsamast! Derimot er Paulus heilt tydeleg på at kvinner ikkje har noko med å rettleia menn i teologiske spørsmål, men det ser du jo openbert heilt bort frå. Innser du ikkje at du tolkar dine eigne, tidbundne førestillingar om kva som er rett og gale inn i ei tidbunde omsetjing av bibelteksta?

Kommentar #81

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Elsk din neste

Publisert over 8 år siden
Per Esben Svelstad. Gå til den siterte teksten.

Men Bibelen seier jo ingen ting tydeleg om korleis skeive skal handsamast!

De skeive er også ens neste. Kan ikke bli mer tydelig enn det. 

Det har derimot ingenting med hvilken dom praktiserende homofile vil få, i likhet med praktiserende av enhver annen synd Jesus nevner.

Kommentar #82

Per Esben Svelstad

0 innlegg  5 kommentarer

Definisjonar

Publisert over 8 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

De skeive er også ens neste. Kan ikke bli mer tydelig enn det.

Interessant synspunkt. Eg er nysgjerrig på korleis du definerer ein «praktiserande homofil»? Og kvar Jesus ytrar seg om nokon som høver inn i den definisjonen?

Kommentar #83

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Guds evige Ord..

Publisert over 8 år siden
Per Esben Svelstad. Gå til den siterte teksten.

Men Bibelen seier jo ingen ting tydeleg om korleis skeive skal handsamast! Derimot er Paulus heilt tydeleg på at kvinner ikkje har noko med å rettleia menn i teologiske spørsmål, men det ser du jo openbert heilt bort frå. Innser du ikkje at du tolkar dine eigne, tidbundne førestillingar om kva som er rett og gale inn i ei tidbunde omsetjing av bibelteksta?

Som kristen tror jeg at Gud har talt til oss gjennom skriften, og at han har vist oss hvem han er i Jesus Kristus. Bibelen er selvfølgelig preget av sin tid & kulturelle kontekst, men budskapet skinner klart igjennom - for den som vil lytte & se.

Paulus har ikke sagt at ikke kvinner kan ha meninger om og diskutere teologiske spørsmål.. ;)

 

Kommentar #84

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Bibelen er klar hvis en vil se.

Publisert over 8 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Jesus er klar i sin tale. Bibelen lar oss ikke være i tvil. Ekteskapet i kristen tankegang er for mann og kvinne.

Takk for ditt innlegg og mange gode kommentarer og svar. Jeg er så enig med deg.

Jeg føler selv på en sterk sorg over den utviklingen som har vært i kirken siden jeg var barn. Jeg voks opp med kirke og bedehus, og følte meg heime begge steder.

Jeg merker meg også at de fleste liberale prester tilsynelatende er lite opptatt av sjelers frelse. Vekkertonen, som også fantes i kirken for en generasjon siden, er nesten borte i dag.

Det er jo tydelig på kirkesøkningen at kirken ikke vinner flere ved liberal forkynnelse. En skulle tro at det var motsatt, for mange klager på fordømmende holdninger. De som klager er vel helst de som ikke går i kirke uansett, annet enn ved helt spesielle anledninger.

Det burde være et tankekors for de liberale teologer.

Den dagen kirken vedtar vigselsrituale for homofile og lesbiske tror jeg det blir enda tommere i kirkebenkene. Mange er allerede i ferd med å danne alternative forsamlinger, og det tror jeg er en økende (og nødvendig) trend.

Mvh Ragnhild

 

 

 

 

 

 

Kommentar #85

Per Esben Svelstad

0 innlegg  5 kommentarer

Timelege tolkingar

Publisert over 8 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Paulus har ikke sagt at ikke kvinner kan ha meninger om og diskutere

Det meiner du fordi det er gjengs tolking av Skrifta i dag, men det er nettopp Paulus som vart nytta for å nekta kvinner å verta prestar heilt til for få tiår sidan. Den «bodskapen som skin igjennom» du talar om, er ikkje noko evig som du har oppdaga sjølv; han er farga av det som er kurant folkekyrkjeteologi i Noreg i 2012. 

Kommentar #86

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Men, kjære deg...

Publisert over 8 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

... hvorfor ikke-kristne skal

Bibelen er da ikke en eksklusiv bok (dvs. antologi) som er forbeholdt kristne?  Den betydningen Bibelen har hatt og har innen vår kulturkrets - og store deler av verden for øvrig - gjør jo at "alle" har et eller annet forhold til den.  Mener du forresten at troende kristne nødvendigvis er bedre Bibel-lesere enn andre?

Kommentar #87

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Paulus og kvinnene..

Publisert over 8 år siden
Per Esben Svelstad. Gå til den siterte teksten.

Det meiner du fordi det er gjengs tolking av Skrifta i dag, men det er nettopp Paulus som vart nytta for å nekta kvinner å verta prestar heilt til for få tiår sidan

Nå er det ikke Paulus og hans kvinnesyn denne tråden dreier seg om.., men.. I den første kristne menigheten var det både menn og kvinner i aktiv tjeneste, herunder forkynnelse og opplæring. Et eksempel på dette er kvinnen Priskilla, jfr Apostlenes gjerninger kapitel 18, spes. vers 26. I romerne kapitel 16, ser vi at Paulus sender hilsener til venner og medarbeidere, blant dem flere kvinner.

Paulus er langt fra kvinnefiendtlig, selv om han har et annet syn på kjønnsroller, ekteskap og menighetsliv enn det som praktiseres i dag. Vi må klare å skille det vesentlige fra det mindre vesentlige, det sentrale fra det perifere når vi leser Bibelen. Jeg har selv denne ledetråden; hva som oppleves sentralt i både GT og NT, og hva (av dette sentrale) som bekreftes av Jesus selv (i evangeliene).

Det står om Jesus at han er Ordet; i ham ser vi essensen av Bibelens budskap, virkeliggjort i tid og rom. Dersom vi har et oppriktig ønske om å finne ut av hva Bibelens budskap er, må vi se på Jesus Kristus, lytte til hans ord. Paulus var apostel, og et menneske av sin tid. Jesus er Herre! Han lever, og er veien, sannheten og livet.

Kommentar #88

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Ja..

Publisert over 8 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Mener du forresten at troende kristne nødvendigvis er bedre Bibel-lesere enn andre?

Ja.. Den som har tillit til og kjenner avsenderen, vil nok lese og oppfatte budskapet annerledes enn den som ikke kjenner, eller endog tviler på at avsenderen finnes...

 

Kommentar #89

Per Esben Svelstad

0 innlegg  5 kommentarer

Attende til hovudsaka

Publisert over 8 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Nå er det ikke Paulus og hans kvinnesyn denne tråden dreier seg om.., men.. I den første kristne menigheten var det både menn og kvinner i aktiv tjeneste, herunder forkynnelse og opplæring. Et eksempel på dette er kvinnen Priskilla, jfr Apostlenes gjerninger kapitel 18, spes. vers 26. I romerne kapitel 16, ser vi at Paulus sender hilsener til venner og medarbeidere, blant dem flere kvinner.

Paulus er langt fra kvinnefiendtlig, selv om han har et annet syn på kjønnsroller, ekteskap og menighetsliv enn det som praktiseres i dag. Vi må klare å skille det vesentlige fra det mindre vesentlige, det sentrale fra det perifere når vi leser Bibelen. Jeg har selv denne ledetråden; hva som oppleves sentralt i både GT og NT, og hva (av dette sentrale) som bekreftes av Jesus selv (i evangeliene).

Det står om Jesus at han er Ordet; i ham ser vi essensen av Bibelens budskap, virkeliggjort i tid og rom. Dersom vi har et oppriktig ønske om å finne ut av hva Bibelens budskap er, må vi se på Jesus Kristus, lytte til hans ord. Paulus var apostel, og et menneske av sin tid. Jesus er Herre! Han lever, og er veien, sannheten og livet.

Du svarar på noko anna enn det eg tek opp. Eg peiker på at kyrkja har hatt vekslande syn på mange saker opp gjennom tidene, og synet på kvinnelege prestar er eit interessant døme på eit område der det som er gjengs eksegese, har endra seg radikalt i nyare tid – sjølv om (grunn)teksta er nett den same. På same måten er det nokre skriftstader i Bibelen som kan tolkast i retning av at det heilt generelt ikkje er lov for folk av same kjønn å liggja saman, men nett no er nye tolkingar av desse skriftstadene åt å finna fotfeste hjå mange kristne. Samstundes er det mange som er imot desse nytolkingane, fordi dei meiner at der finst ei «evig sanning» i Bibelen som er uavhengig av kva for mentalitet og diskursar som rår i samfunnet elles. Poenget mitt er at idéen om ei slik «eviggyldig» tolking som på eit eller anna magisk vis «skin igjennom» er ein illusjon, fordi menneska på eit gjeve tidspunkt i historia berre kan forstå Bibelen gjennom det språket og den mentaliteten som rår der og då. Motstand mot homofili i kyrkja er noko som berre kan eksistera i tidsrommet frå kring 1800 til i dag, der sjølve tanken om at ein kan definera ei homofil legning, held på å forsvinna. Og med det gjentek eg meg sjølv, så eg trur berre eg skal takka for debatten i denne omgangen.

Kommentar #90

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Menneskehjertet er det samme..

Publisert over 8 år siden
Per Esben Svelstad. Gå til den siterte teksten.

Samstundes er det mange som er imot desse nytolkingane, fordi dei meiner at der finst ei «evig sanning» i Bibelen som er uavhengig av kva for mentalitet og diskursar som rår i samfunnet elles. Poenget mitt er at idéen om ei slik «eviggyldig» tolking som på eit eller anna magisk vis «skin igjennom» er ein illusjon, fordi menneska på eit gjeve tidspunkt i historia berre kan forstå Bibelen gjennom det språket og den mentaliteten som rår der og då

Tror du virkelig at mennesket som skapning er vesensforskjellig fra Jesu tid og til i dag? Jeg tror at "menneskehjertet" er det samme - selv om ytre omstendigheter og livskår har endret seg. Derfor kan vi hente visdom, trøst, rettledning, m.m. fra disse gamle skriftene som Bibelen utgjør. Du sier selv at det er "nytolkninger", men at Bibelen i seg selv, som grunntekst er den samme. For den som leser med et ærlig og åpent sinn, uten å ville forkludre avsenderens budskap - dvs uten å forsøke å tolke det etter sitt eget behov og smak, er jeg ganske sikker på at han vil møte den samme hovedpersonen som de første kristne ble kjent med; Jesus Kristus. Han er Guds evige Ord! Johannes kapitel 1, vers 1 - 18: (utdrag)


I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
          
..
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.
       
.. Ingen har noen gang sett Gud,
men den enbårne, som er Gud,
og som er i Fars favn,
han har vist oss hvem han er.

Som kristen leser jeg ikke Bibelen slik en "religiøs", humanetiker, eller fanden selv for den saks skyld, gjør det. Jeg leser den i lys av Jesus, hans liv og forkynnelse. Skal vi diskutere tolkninger, foreslår jeg at vi konsentrerer oss om ham (evangeliene).

Kommentar #91

Geir Wiknes

4 innlegg  40 kommentarer

Forsøk på en ny vending i debatten

Publisert over 8 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

men budskapet skinner klart igjennom

Beklager, Nelly, dette går ikke. Du ønsker ikke å la deg opplyse av filologen Svelstad. Jeg leser det som et behov for å punktere debatten.

Jeg vil fortsette med å spørre massene av opplyste mennesker: er ekteskapet et sakrament? Det hadde selvfølgelig vært på sin plass å etablere enighet om hva et sakrament er, men den tror jeg neppe vi klarer å enes om her inne. Likevel våger jeg meg på spørsmålet, og jeg ber samtidig de som svarer om å oppluse hvilket kirkesamfunn de tilhører, så vi får en klarhet i det samtidig. Alle kristne er nemlig ikke enige i hva som kvelifiserer ett sakrament, og noen kristne har ingen, mens andre har mange...

Kommentar #92

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

Forklar hva du mener!

Publisert over 8 år siden
Geir Wiknes. Gå til den siterte teksten.

Beklager, Nelly, dette går ikke. Du ønsker ikke å la deg opplyse av filologen Svelstad. Jeg leser det som vond vilje og og et genuint behov for å punktere debatten.

Jeg vil fortsette med å spørre massene av opplyste mennesker: er ekteskapet et sakrament? Det hadde selvfølgelig vært på sin plass å etablere enighet om hva et sakrament er, men den tror jeg neppe vi klarer å enes om her inne. Likevel våger jeg meg på spørsmålet, og jeg ber samtidig de som svarer om å oppluse hvilket kirkesamfunn de tilhører, så vi får en klarhet i det samtidig. Alle kristne er nemlig ikke enige i hva som kvelifiserer ett sakrament, og noen kristne har ingen, mens andre har mange...

Jeg må be deg om å forklare meg hva du mener med denne siste kommentaren, Wiknes?

Hva består min vonde vilje i - og hva mener du med at jeg vil punktere debatten??

Så begynner du å snakke om hvorvidt ekteskapet er et sakrament? Hva har det spørsmålet med denne tråden å gjøre? Jeg bare spør...

Men for å ha svart for egen del, så du ikke fortsetter å mase om dette siste ( ;) ).. : jeg ser ikke på ekteskapet som et sakrament, slik jeg har forstått det som at den katolske kirken gjør. Jeg står som medlem (enn så lenge) i den norske kirke, - så har du fått plassert meg sånn sett..

 

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3588 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
14 dager siden / 1235 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
20 dager siden / 889 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
12 dager siden / 830 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 713 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
12 dager siden / 635 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
24 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere