Helge Simonnes

924    59

Unødvendig streik

Forhandlinger om lønn er blitt et spill der aktørene på begge sider har mistet evnen til å se helheten.

Publisert: 6. jun 2012 / 1125 visninger.

En haug med småstreiker i mai og juni har gjort livet surt for mange norske borgere. Vi har sluppet unna en storkonflikt, men det merkes likevel når flyplasser rammes, søppeldunkene står fulle, skoler stenges og vi ikke får vite hva som blir været fremover.

Den mektige lederen av Fagforbundet, Jan Davidsen, sier nå at streiken i kommunesektoren var unødvendig. Forviklinger, misforståelser og rot var det som skapte streiken i kommunene.

For de mange er blitt berørt, er det provoserende å høre at vi skaltes og valtes med på denne måten. Det forteller også noe om at bruken av det såkalte streikevåpenet er blitt en intern øvelse mellom parter som dyrker spillet rundt en mulig arbeidskonflikt. Små promiller gjøres til store tall og praktiske spørsmål forvandles til store prinsipper. 

Forhandlingsdelegasjonene på begge sider hisser hverandre opp. En mulig arbeidskonflikt fremkaller det verste i folk. Seriøse tillitsvalgte blir tatt av spillet og tenker ikke lenger langsiktig og klart. Selv ikke meklerne makter å skjønne hva som skjer. I kommunekonflikten skal manglende utspill fra mekler ha vært utslagsgivende for at det ble streik.

Vi får håpe at Jan Davidsen mener alvor når han sier at det skal gjøres ordentlige evaluering slik at lignende rot kan unngås neste år.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

142 innlegg  19028 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg er forvirret over dette. Fagforeningslederne sa at det var motpartens skyld at streiken rammet tredjemann. Da må det vel også bli motpartens fortjeneste at streiken nå er over?

Svar
Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Slik er det gjerne

Publisert over 5 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Forhandlinger om lønn er blitt et spill der aktørene på begge sider har mistet evnen til å se helheten

Men det blir vel litt underlig om vi skal se disse forhandlignen ut fra at vi selv kan rammes av at noen driver slike forhandlinger.

For hvordan er det med oss selv når vi setter oss ned sammen med våre arbeidsgivere for å diskutere hva vårt salg av vår arbeidskraft er verd. Sitter vi da der å tenker på de store linjer at våre krav muligens er litt for snevert fokusert på egen vinning. Tar vi helheten med i våre lønnsforhandlinger?

Jeg kan ikke minnes at jeg har gjort det når jeg har forhandlet lønn og goder til meg selv. Men her er muligens Helge S. av et hel annet stykke enn det jeg som småegoisten vitterligen er.

Jeg skal se om jeg kan tenke i de større baner neste gang jeg skal tale noe jeg i utgangspunktet mente var min sak. Men jeg skal ikke falle i fellen å dømme de som ikke gjør som meg eller sutre over at andre som gjør som jeg stort sett altid har gjort kan påvirke min hverdag i uheldig rettning.

Streiken de siste ukene har vel om ikke annet bare vist hvor navlebeskuende mange har blitt og at det stadig tåles mindre av hendelser vi mener vi er helt uforskyldte i og som vi føler at vi har blitt offre for.

Svar
Kommentar #3

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Med storslegga på dykkert

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Streiken de siste ukene har vel om ikke annet bare vist hvor navlebeskuende mange har blitt

Joda. til en hvis grad kanskje.

Men slik jeg ser det viser denne streiken mer at Norge har behov for en annen og bedre aksjonsform når arbeidstakere og arbeidsgivere skal enes om lønnspolitikken. For å ta litt i, kan en vel si at streikevåpenet har gått fra å være et nødvendig demokratisk virkemiddel, til å bli et udemokratisk verktøy benyttet av fagforeningene for å få presset gjennom avtaler de stort sett ville fått i havn selv uten streik.

Ikke det at jeg prinsippielt er imot streik, men skal streiken ha en verdi, bør den for det første i mye større grad ramme arbeidsgiverne direkte. For det andre bør de som streiker faktisk ha noe å streike for. Det er det få grupper i Norge som har i dag, og de som har det kommer som regel dårligst ut i slike store aksjoner som dette kan sies å ha vært. Min anbefaling er derfor at en i langt større grad enn i dag tenker konkret og målrettet når det skal streikes.

Da blir samfunnsomkostningene redusert, det rammer ikke blindt, og trolig vil sympatien for de som streiker bli langt større hvis det kan identifiseres en tydelig årsak. Så slipper man også at Davidsen kommer i etterkant og forteller oss at streiken var unødvendig.

Det vitner bare om liten innsikt, dårlig dømmekraft og at sunn fornuft i de store fagforbundene har måttet vike plassen, hvilket ytterligere bidrar til at mannen i gata får mindre forståelse for aksjonsformen.

 

Svar
Kommentar #4

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Økonomikommentatoren i NRK sammenliknet igår på Dagsrevyen streikens første fase med strid omkring en kaffekopp og dens sluttresultat med sukkerbiten. Var det treffende sagt? 

Svar
Kommentar #5

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Skremmende navlebeskuende

Publisert over 5 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Små promiller gjøres til store tall og praktiske spørsmål forvandles til store prinsipper.

En aldeles utmerket kommentar av Simonnes.

I Norge er streik blitt en ukultur – og tilsynelatende en sosial happening, fagforeningenes tiurleik. Den skjer også på vårparten hvert år.

En av sesongens faste innslag er for eksempel bønder med traktor i Oslo sentrum, og at det like rituelt hvert år slås fast i Nationen at 90 % av befolkningen støtter bøndene i deres kamp.

Noe av ritualet ved alle streiker er at lederne tilsynelatende på ramme alvor snakker om kampvilje og stor streikevilje. Hvilken vilje trengs det for å hygge seg sammen med kollegaer utenfor arbeidsplassen sin med campingstoler og termos? Oppfatter det slik at streikekassene sørger for full lønn også under streiken. Er det slik at medlemmene tar dette som en bonus, en rett de har til år om annet å få igjen noe av fagforeningskontingentene som de betaler gjennom et langt arbeidsliv?

Jeg mistenker mange streikende for å være mer oppatt av været disse dagene (det er ille å sitte streikevakt i ruskevær) enn hva resultatet av streiken blir.

Ja, streiker i dagens Norge er navlebeskuende, og en absurd anakronisme. Det er bra vi har streikeretten, men da til bruk når det er kritisk. Det er det lenge siden det slik sett har vært her i landet. Tvert imot.

Svar
Kommentar #6

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Oppfatter det slik at streikekassene sørger for full lønn også under streiken.

Ja, og det er godt at fagbevegelsene nå har en økonomi som gjør dem økonomisk jevnbyrdige i forhold til arbeidsgiverene. Ønsker du deg tilbake til den tiden da arbeidsfolk var så fattige at de ikke hadde råd til å kjempe for sine rettigheter? 

Til din opplysning kan fortelle at de av mine medlemmer som tjente minst, ( jeg er HTV i FO) fikk et  lønnstillegg på bortimot 40 000 kr. De tjente hele 321000 kr før streiken, nå nærmere de seg 360 000 og vil få en lønn på 402 000 kr etter 10 år. Ikke en krone for mye spør du meg. De har alle høgskole/universitetsutdanning. De må løse noen av de vanskeligste oppgaver vi har i samfunnet i dag. Flere av dem har barn å forsørge. En lønn på 320 000 kr er under normene for sosialshjelpmottakere med barn. 

Og så mottar enkelte ledere i forvaltningenen lønninger på nivå langt over statsministeren. 

Denne streiken var virkelig verd kampen. 

Svar
Kommentar #7

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.

De tjente hele 321000 kr før streiken, nå nærmere de seg 360 000 og vil få en lønn på 402 000 kr etter 10 år. Ikke en krone for mye spør du meg.

Var ikke det meste av dette oppnådd i forhandlingene før streiken? Oppfatter det slik at det kun var et mindre beløp de streiket for.

Svar
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

Nei, nei, nei...

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Er det slik at medlemmene tar dette som en bonus, en rett de har til år om annet å få igjen noe

Nå synes jeg du er urimelig, Arne.  Jeg har selv nå vært i streik i 2 uker, og synes slettes ikke det er festlig.  Tvert imot ville jeg mye heller vært på jobb.  Det er også slik at når streiken er slutt, blir det i mitt tilfelle en masse ekstraarbeid som vil strekke seg utover sommeren (eksamenssensur som er satt på vent, utsatt planlegging av neste studieår m. m.).

Svar
Kommentar #9

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Det fullstendig absurde

Publisert over 5 år siden

NRK.no:

"Streiket for 1,20 kroner dagen"

"Kommunene var villige til å gi 4 prosent i kommuneoppgjøret. 13 dagers streik senere var de ansatte fornøyd med 4,07 prosent."

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8183131

 

(Utdrag fra en annen artikkel på samme nettsted:)

"En streik koster forbundene millioner av kroner i streikebidrag. Medlemmene går til sammen glipp av millioner i lønn. Og kommune og stat sparer mye på å slippe å betale over 50.000 mennesker lønning i 13 dager – men taper store penger på driftsstans og forsinkelser."

Svar
Kommentar #10

Erling Grape

57 innlegg  1045 kommentarer

Boiling Frog

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Var ikke det meste av dette oppnådd i forhandlingene før streiken? Oppfatter det slik at det kun var et mindre beløp de streiket for.

Nå var det vel slik at det ikke forelå noen ferdig skisse å ta stilling til før streiken i KS-området var et faktum. Det forelå et tilbud om en økonomisk ramme på 3.96% eller 3.97% (har sett begge tall).

Nå er ikke jeg den som kan alle detaljer i krav og tilbud, men forhandlingene omfatter langt mer enn kroner og øre og berører en rekke andre forhold (innleie, vikarer, sykdomsfravær, kompetanse, permisjon, forsikring, lørdags/søndagstillegg). En del av disse ligger sikkert inne i den økonomiske ramma, andre har mer prinsippiell betydning.

Hvordan disse andre forhold kom ut i forhold til tilbud før streiken og avtale etter streiken, men noe av poenget er at det ikke forelå noen konkret skisse som det var verdt å megle på før streiken.

En annen sak er at en streiker ikke bare i forhold til dagsaktuelle krav, men også for forholdet arbeidskjøper/arbeidselger i fremtida.

Det handler litt om The Boiling Frog

Svar
Kommentar #11

Arne D. Danielsen

295 innlegg  5446 kommentarer

Bonus?

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Nå synes jeg du er urimelig, Arne.

Ja, det er jeg enig i, Oddbjørn, hvis jeg virkelig hadde ment det jeg skrev, sånn helt bokstavelig. Jeg har det av og til med å slenge inn en og annen litt mindre høytidelig vending når jeg blir ivrig. Det er litt min "stil" det der. :)

Jeg tror jo ikke at de streikende ser slik på det, sånn egentlig - men at dette nok fortoner seg som en mindre påkrevet konflikt for de streikende enn det deres ledere strever med å gi inntrykk av, er nok mitt og mange andre sitt inntrykk.

Og så den stadige understrekningen av kamp- og streikeviljen…

Er altså usikker på hvor mye streikevilje som må til for å ”prestere” en streik i Norge. Og dessuten er det vel også uten betydning hvordan de nede på grasrota i organisasjonene ser på det, og hva slags innstilling de har til streiken. Streike må de okke som. Og det man må, det må man, enten man har vilje til det eller ikke.

Svar
Kommentar #12

Rune Tveit

40 innlegg  4039 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Og så den stadige understrekningen av kamp- og streikeviljen…

Viser til Grape sin kommentar på ditt første spørsmål, jeg trenger ikke gå dypere inn i det. 

Nå vet ikke jeg hva du mener med "denne stadige understrekningen av kamp- og streikeviljen", men det er altså sånn at når to parter skal forhandle, her om kjøp av salg arbeidskraft, så operer man i et marked, partene bruker de virkemidlende som trengs for å posisjonere seg. Selvsagt handler det om forhandlingsstrategi og makt. Det er altså ikke sånn at ikke arbeidsgiverne også viser muskler. Og så er det sånn i vårt kjære land, at vi bygger på prinsipper om likeverdighet, det er ikke sånn at arbeidsgiverne alene kan diktere den andre parten. 

Jeg syntes også du undervurderer grasrota med det siste avsnittet. Ingen syntes at det er gøy å streike, men jeg vet at medlemmene i Fo klubben jeg leder syntes dette oppgjøret ble bra, og jeg syntes det var flott å kunne informere mine medlemmer som tjener dårligst at de nå får flere tusen kr mer utbetalt hver  mnd. De fleste av disse er kvinner, mange av dem har barn, og dette er penger som kommer godt med i et trangt familiebudsjett. 

De er ikke lønnsledende i Norge FO medlemmene, men de gjør en fantastisk innsats for velferdstaten.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
6 minutter siden / 1709 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
14 minutter siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
24 minutter siden / 1254 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
Giske Rev vs Grandis - "Shetoo"
rundt 1 time siden / 63 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1820 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1254 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1254 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1254 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1254 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1333 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 757 visninger
Les flere