Rune Staven

401    12014

Følger du Jesus,? og hvilke budskap liker du å høre på.?

Publisert: 5. jun 2012 / 637 visninger.

Hei

Følger jeg Jesus. følger du Jesus. hva ligger i disse ord.? Hva gjør jeg for å følge Jesus.? Hva gjør du for å følge Jesus ? Ja hva gjorde disiplene for følge Jesus. Vi har alle fått nådegaver og talenter. Hva sier jesus om lingnelsen om de talentene, er det noe vi bør røres ved. er det noe vi bør tenke på, ? Vi hører også på forskjellie forkynnere, noen tåler en radikal forkynnelse og noen tåler det ikke hvorfor reagerer man så ulikt.?

matteus 25

14Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide:15 En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.
16 Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til.17 Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til.18 Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.
19 Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem.20 Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’21 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’22 Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’23 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’
24 Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut.25 Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’26 Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut.27 Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake.28 Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene!29 For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.30 Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’

Denne lignelsen var tatt i samme ånd som de ti jomfruer.forvalte vi vår tjeneste i lydighet forvalte vi våre talenter som er gitt oss. eller grave vi dette ned. ?

Dette budskapet jeg fant på gamle stier er et radikalt budskap som virker for mange men som har motsatt virkning på andre igjen. men det er jo sannhet.,men hvorfor tåler andre det og andre tåler det ikke.?

Fra Det Gode Budskap gipsy Vil noen komme efter Mig, da må han fornekte sig selv og ta sitt kors op og følge mig". (Matt. 16, 24).

Det er en alvorlig ting dette at vandre med Gud. I kaller eder kristne. Går I til de ukentlige bønnemøter som I gjorde før? Hvorfor ber ikke kvinnene på møtene så meget nu som de gjorde før? Tror I vi kan frelse folk ved liturgi og lysbilleder? Bare dere vilde opkvikke bønnemøtene, vilde der komme kraft og seier i menigheten. Dersom Gud kommer til denne by og setter den i bevegelse, vil det ikke være fordi Smith er her, men fordi dere ber. Det lar sig ikke gjøre å få djevelen ut av folk ved underholdning. Men du kan be ham ut. Bare menighetens bønnemøte kommer i orden, får dere vekkelse med én gang, og hele landet blir beveget. Jeg vet nok der er fin sang og musikk og underholdning. Mange dyktige predikanter. Men du har mistet din matlyst. Ingen kan skaffe sådan matlyst for ordet som Gudhengivenhet. Du har spist for meget. Du lider av åndelig fordøielsessyke.

- - - Det er ikke fine bygninger menighetene mangler. Vi har aldri hatt slike fine bygninger som idag. Maskineriet er storartet. Da jeg begynte som predikant var forsamlingslokalene elendige og vinduene istykker, og sangbøkene foruten rygger og orgelet som om det led av forkjølelse. Nu har man de beste lokaler, de beste predikanter. Javist er maskineriet storslått. Men jeg spørger igjen: "Hvor er bønnemøtet?" Foredragssalen kan være overfylt, og der er lettkjøpt underholdning med nærsagt alt under solen. Der er endog menigheter som har kortlag og dans. Jeg skulde brenne min kirke om det hadde slikt noe! Hvor er bønnemøtet? Hvor ofte går du dit?

Verden ønsker en lett fornøielsesreligion for søndag eftermiddag. Vi har verdsliggjort og gjort religionen lettkjøpt. Vi har tatt kraften ut av den. Jesus vil ha oss helhjertet. Da jeg skulde tale i dr. Maclarens kirke første gang, plaget djevelen mig så jeg skalv. Han sa mig atter og atter at jeg ikke hadde mot til å innby folk å komme til Gud i en sådan dannet og fin menighet. Men da jeg gikk op på talerstolen sa jeg: "Djevel, jeg gjør det allikevel!" Og jeg gjorde det, og tenk hundre sjele rakte op sine hender! Vær bare tro, og Gud skal nok gi frukt. Det er mange som tenker de skal seire over djevelen med en traktat i den ene hånd og en flaske parfyme i den annen. Men det går ikke.

Menn og kvinner, hør! Dersom eders sangkor blev så grepet av Gud søndag ettermiddag, at det midt under sangen falt på kne, vilde I si at menigheten var blitt utskjemt. Der er folk på gaten som dere aldri har innbudt til kapellet. Og så kan I gå på møtene to og femti søndager uten at en sjel blir omvendt. Er I ikke skamfull? Er der politisk valg, da stiller I kanskje eders beste bil til rådighet og pynter den med bånd for å hente folk til møtet for å avgi stemme, taler vennlig til dem i deres hjem og kysser deres småbarn og hykler for foreldrene. Når I vil ha folk til møtet for at de kan bli omvendt - hvad gjør I da? Om jeg skulde predike uten at noen blev omvendt vilde det knuse mitt hjerte. Jeg vilde slutte.

- - -

Du kaller dig en kristen. Hvor er det tapte får, hvor er den tapte sønn, hvor er den slaktede kalv, hvor er musikken og klokkeklangen for den sjel du har ført til Kristus? Hvor? Søker vi de fortapte eller er vi blandt dem som nikker og skraper for folket og mener at vår nærværelse i helligdommen forherliger det hele? Din religion står eller faller med det du gjør for Jesus. Vi gjør det alt for lett for folket og undlater å si dem den hele sannhet. Må Gud gjøre oss modig og fryktløs! Vi kan nok smigre og rose hverandre og anta at alt vil bli vel. Hør: "Dersom noen ikke har Kristi Ånd, hører han ikke Ham til".

noen slutt ord fra meg

Dette var harde ord for en forsamling å høre, trenger man å høre slike ord. for å bli vekt, eller vekker dette avsky og frykt ? er dette ord som treffer hjertet eller er dette ord som er fortid. eller er det et budskap som trenger å fornyes i vårt hjerte ? jeg selv synes at dette er et radikalt og friskt budskap som gjør noe med mitt hjerte men samtidlig så treffer det punkter i mitt hjerte der jeg ikke greier å henge med. men få er det i denne tid som fylller menighets lokaler med slik tale. skulle en slik tale få blomstre ut i en menighet i dag. hvodan hadde menneskene tatt i mott dette. hadde de gått ut, eller hadde de bøyd kne. eller hadde de sluttet i menigheten for de hadde følt seg fordømt ?

Lit greit å høre tilbake mld på dette. fordi det er så mange som mener at det ikke er bra å si det slik det står. man skal heller pakke inn budskapet slik at det ikke blir å vondt for hjertet, og noen sier at hjertet ikke tåler et slikt budskap i deg. Jeg sier det slike budskap kulle det har vert mange av. Men jeg vet at det er mange her på Vd som fordømmer enne måten og fomidle budskapet på.

Ta for et eksempl et økseblad, er det for sløvt så duger et ikke til noe er det for skarp så kan det ødlegge. Men er det rett slipt så er det en balanse når man skal bruke øksen. men jeg tror at man kan bruke det skarpe og det ett slipte. men ikke et sløvt blad det duger ikke . slik talenete vi har blitt gitt. vi må alltid slipe vårt ord til rett tid. slik at det kan vere skarpt, og ydmykt. slik Jesu forkynte så var Han både radikal,ydmyk og kjærlig.

Men hva tror dere hva slags forkynnesle virker på troende i dag. og hva slags budskap viker på ikke troende. ?

Jeg er radikal o forkynner budskapet uten innpakkning. noen blir støtt av dette og kaller det idioti og klovneaktig. og fordømmende. eg lurer på hvorfor man reagerer så kraftig på radikale budskap. Hvis mn reagerer på det jeg kommer med. så bør dere ta en titt på Paul Washer sin forkynnelse på yutube. er radikalt, men forkynnelsen er gjort i sannhet.

MVH

Rune

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12631 kommentarer

Salig er den som bier

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Men hva tror dere hva slags forkynnesle virker på troende i dag. og hva slags budskap viker på ikke troende. ?

Alle mulige slags forkynnelse virker inn på folk idag Rune. De fleste er troende til litt av hvert. Den største bøygen er mistro til bibelordet og om helligdommen. (2 Mos 25,8 - Jes 8,14 )

Med troende til litt av hvert mener jeg mennesker som aldri studerer skriftene, men tar utgangspunkt i f.eks bare NT eller deler av NT. Unnviker å følge teksthenvisninger etc. Profeten Daniel er en høyt aktet profet, Matteus har nevnt ham 24.15: Når dere ser at det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om, står på hellig sted – la den som leser opp, tyde det!

Dan.12.4: Men du Daniel skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil endetiden, mange skal granske den og kunnskapen skal bli stor. - Dan.8.26:  Og synet om aftenene og morgenene, som det var tale om, er sannhet; men gjem du synet, for det sikter til en fjern fremtid!- Dan.12.9:Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord skal være gjemt og forseglet inntil endens tid. 10Mange skal bli renset og tvettet og prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; men de forstandige skal forstå det.11 Og fra den tid det stadige offer blir avskaffet, og den ødeleggende vederstyggelighet blir stilt op, skal det gå tusen, to hundre og nitti dager.12 Salig er den som bier og når frem til tusen, tre hundre og fem og tretti dager.13 Men gå du din ende i møte! Du skal hvile og stå op til din lodd ved dagenes ende.

Dan.8.13: Så hørte jeg en av de hellige tale; og en annen hellig sa til ham som talte: For hvor lang tid gjelder synet om det stadige offer og det ødeleggende frafall - at både helligdom og hær overgis til nedtredelse? 14 Og han sa til mig: To tusen og tre hundre aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin rett igjen.

Etter denne tid kan du følge Jesus hvor du vil.

Svar
Kommentar #2

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Salig er den som har bier ;-)

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Men hva tror dere hva slags forkynnesle virker på troende i dag. og hva slags budskap viker på ikke troende. ?

En liten variasjon av overskriften til Kjell. Men det handler om å bringe budskapet ned på jorda.

Det er hva vi skaper her som teller.

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #3

Randi TunIi

10 innlegg  3755 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hva slags budskap jeg liker å høre på?

 Jeg liker å høre på budskap som får meg nærmere Gud og som ikke skremmer meg eller andre bort. Jeg liker når man prøver å forstå hverandre og ikke bare se ting fra sin side.

 Snakke samme språk som den vi snakker med. Det gjorde Jesus og det gjorde at han var myk mot synderen og hard i mot den skriftlærde fordi den skriftlærde var hard og det var hans språk. Mens de som hadde ett mykt hjerte var Jesus alltid mild mot.

 Det var slik og det er slik Jesus er. Derfor kan man ikke bare kaste ut domsord fra skriften for det kan hende det treffer folk som ikke har godt av det budskapet.

 Det er Nåden som er Jesu budskap, og Jesus ønsker at alle skal nærme seg han, derfor er det ikke noen god gjerning når man skremmer vekk mennesker i fra Gud ved å gi de ord Jesus ga til de som var harde i hjertet.

Jeg tror man er mest vis ved å være nære Jesu hjerte så nære at man ser hva man skal gjøre i enhver situasjon.

Matt 10: 16 Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!
17 Ta dere i vare for menneskene! For de skal utlevere dere til domstolene og piske dere i synagogene sine.18 Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem og for folkeslagene.19 Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si.20For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler gjennom dere.

Å være klok som en slange tror jeg vil si at vi skal gi et budskap som får folk til å åpne seg og ikke stenge seg.

Jeg liker profetier som er full av nåde som dette:

 


Jahve, min Skapare och Fader över alla folk, jag älskar dig. Det finns verkligen inte någon fader som du. Fader, jag erkänner att våra hjärtan är förhärdade och, åh, så långt från ditt älskande hjärta...


Vi kan inte säga att vi har svarat på din kärleks storhet, nej, våra öron har inte varit lyhöra, vi har inte brytt oss om dig...
Vi har gjort uppror mot dig. Fader, vi är fulla av elände och nästan oslagbara i fråga om synd. Våra hjärtans viskningar är svekfulla och våra själar mörka som natten. Åh, Fader, jag erkänner att vi har förvandlat ditt hus till ett ödlornas och spindlarnas tillhåll. ¨
Trots det, var inte din hand overksam, utan du fyllde oss med goda ting! Fader, i vår oerhörda stolthet, har vi förrått din avbild, vi har begått ett dubbelt brott, till trolöshet har vi lagt splittring. Vi har inte försett de törstiga med vatten, vi har inte gett bröd åt de hungrande.
Ondskan är vårt dagliga bröd och får himlens grundvalar att skakas... Vår splittring har gjort oss till förmultnade löv. Kan vi säga: ”vi har åkallat ditt namn med en röst”? ¨
Trots detta, Fader, upphör aldrig dina läppar, som dryper av nåd, att med välsignelser kalla oss tillbaka. I ditt förbarmande vänder du dina ögon till oss människobarn: ditt majestät stiger ner till jorden och planterar vingård efter vingård. Välsignad vare dem som du besöker, och bjuder att vandra med dig i dina himmelska gårdar! Fader, våra överträdelser tynger oss och våra hjärtan är fyllda med skuld, trots detta, utplånar du i din barmhärtighet allt ont.
Finns det någon som minns dig?Finns det någon som ägnar dig en tanke?Finns det någon som tröstar dig?
Min dotter? Ta emot Min frid. Se, Jag fördömer ingen. Min blomma, hör på Mig: För tillbaka Mina barn till Mig - blidka Min vrede mot dem! Låt detta bli Min gåva på fars dag.
Kom ihåg, Min dotter, så som du gjorde idag, att Jag är deras ende fader, deras följeslagare och deras bästa vän - den Oförvitlige som vakar över dem och älskar dem. Jag är deras helige vän. Säg Mina barn, att de borde knyta vänskapsband med Mig och förtrösta på Mig.
Hör på Mig, för Min skull, var uthålliga i bönen - ni är bundna av de löften ni så frikostigt gav Mig, era trohetslöften till er Fader. Jag är Jahve och ni är bundna till Mig med kärlekens band. Åh, Min dotter, tillfredsställ er Faders längtan efter sina barn genom att alltid frambära er själva som ett offer.
Låt Mig använda dig att tala till deras hjärtan och väcka deras kärlek. Mina suckar är ingen hemlighet för dig, Mitt barn. Bär fram Mitt budskap med mildhet. Jag är alltid med er. Var inte rädda - ju mer du går framåt, desto mer borde du böja ditt huvud. Fatta nytt mod, mot slutet skall Jag förnya er alla i Min kärlek. http://www.slig.se/SantLiv/slig/B7atervand.html#anchor%20eyes

Svar
Kommentar #4

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

Ja, men

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Snakke samme språk som den vi snakker med. Det gjorde Jesus og det gjorde at han var myk mot synderen og hard i mot den skriftlærde fordi den skriftlærde var hard og det var hans språk. Mens de som hadde ett mykt hjerte var Jesus alltid mild mot.

Det er riktig at Jesus var mild mot de som det ikke var korrekt å være mild mot, men han var også streng med dem. Til kvinnen som ble tatt i hor, sier han at hennes synder er tilgitt. Men så sier han etterpå: "Gå bort og synd ikke mer". Altså er det ikke slik som mange lever i dag, at de tenker at det er helt ok at man synder, for Jesus har tatt det på seg på korset. Alle kan falle i synd, men å leve bevisst i synd, eller synde bevisst, er noe annet. Jesus var både mild og streng. Forskjellen på han og oss, er at han hadde alltid rett.

Svar
Kommentar #5

Randi TunIi

10 innlegg  3755 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Det er riktig at Jesus var mild mot de som det ikke var korrekt å være mild mot, men han var også streng med dem. Til kvinnen som ble tatt i hor, sier han at hennes synder er tilgitt. Men så sier han etterpå:

Jesus vil selvsagt alltid at vi vender oss vekk fra synden. Noen synder er mer synlige enn andre. Jesus ser også i hjertene våre. På Jesu sin tid så var det tollere og syndere som de skriftlærde så ned på og ikke ville være sammen med pga. syndene deres. Men Jesus var sammen med dem og de elsket å være sammen med Jesus. Men det var ikke spesielt deres synd Jesus pekte på, for de viste så godt at de hadde syndet og når de traff Jesus så fikk de plutselig lyst til å slutte. For Jesus var ikke slik de skriftlærde var som viste til skriftene, men Jesus Er og var Kjærlighet som viste dem en vei i seier. Men de skriftlærde var de uten synd? Tenker du på det de gjorde som synd? For Jesus så litt dypere i menneskets hjerte og da fant han mye som ikke var bra. Og er det så at du og andre kristne er helt helliggjort? Det kan finnes ting som for Gud er synd som du ikke ser også.

Jeg syns ikke Jesus var særlig skarp i mot hun som ble tatt i hor. Men selvsagt så vil Jesus at alle skal slutte å synde. Ingen urenheter kan komme inn i himmelen. Og himmelriket har i fått i våre hjerter.

Jeg syns liknelsen om den bortkommende sønnen er så fin og forteller oss om hvordan Guds hjerte er. Den ene sønnen velger den smale vei og er sammen med faren sin og jobber for han. Mens den andre sønnen velger den brede veien og må erfare selv død i sine erfaringer. Men faren står hele tiden og venter på at han skal komme tilbake, og når sønnen gjør det etter å ha levd et liv i synd så mottar faren han med åpne armer. Og han ofrer gjøkalven. Akkurat slik Gud gjorde for oss mennesker også, men at han ofret sin sønn. Og det er jo det beste Gud har. Så Gud har hjerte for den som går den brede vei likt faren til den bortkommende sønnen og han venter helt til han kommer tilbake. Den andre sønnen så litt surt på det hele, han var ikke like åpen som det faren var. Og kanskje ikke den bortkommende sønnen hadde syns det hadde vært så greit heller om han kom hjem til en far som dømte han hardt for det han hadde gjort. Gud har et kjærlighetsfullt hjerte for syndere. Og det er vi alle.

Svar
Kommentar #6

Daniel Hisdal

51 innlegg  2110 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

og når sønnen gjør det etter å ha levd et liv i synd så mottar faren han med åpne armer.

Denne lignelsen er fin, ja. Legg merke til at sønnen gjør et valg, og tar steget bort fra det han har, og til sin far. Det er dette mennesket må gjøre. Ta steget bort fra det liv vi hadde, og inn i et nytt liv. Hvis det er én ting Gud ikke kan gjøre, så er det å tvinge mennesker til å lytte til han. Menneskene må ta steget å lytte (lese Bibelen osv). Det er så mange i dag som tror at man kan bli kristen, uten å vende om...

Svar
Kommentar #7

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

En liten variasjon av overskriften til Kjell. Men det handler om å bringe budskapet ned på jorda.

Det er hva vi skaper her som teller.

vennlig hilsen mette

Hei Mette

 

 

 

Det enkle evangeliet. den sunne lære  som er sannheten i Kristi lære.:) viktig å følge sannheten slik vi kan bygge vår tro i Kjærlighet.

 

 

Gud velsigne deg Mette.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #8

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Jeg liker å høre på budskap som får meg nærmere Gud og som ikke skremmer meg eller andre bort. Jeg liker når man prøver å forstå hverandre og ikke bare se ting fra sin side.

Hei Randi

 

 

Takker for svar:), Det er viktig å søke sannheten i Guds ord. hva er sannhet i dag ? Mange leser seg forbi sanheten. og tar ikke alltid Guds ord på alvor.  for når man er blitt en nyskapning så vandrer man i Ånden I en nydrakt slik at mam ikke leneger lever i fordømmelsen MEN I BLODETS FRIHET. men tror det kan vere godt med forkynnelse som er radikal på mange områder i vårt liv. men at Kjærligheten i forkynnelsen ligger alltid som hjørnesteinen i budskapet.

 

 

ha en fin aftten :)

 

 

MVH

rUNE

Svar
Kommentar #9

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.

Det er riktig at Jesus var mild mot de som det ikke var korrekt å være mild mot, men han var også streng med dem. Til kvinnen som ble tatt i hor, sier han at hennes synder er tilgitt. Men så sier han etterpå: "Gå bort og synd ikke mer". Altså er det ikke slik som mange lever i dag, at de tenker at det er helt ok at man synder, for Jesus har tatt det på seg på korset. Alle kan falle i synd, men å leve bevisst i synd, eller synde bevisst, er noe annet. Jesus var både mild og streng. Forskjellen på han og oss, er at han hadde alltid rett.

Hei Daniel

 

 

Det er riktig det Jesus var både radikal og ydmyk i sin veremåte. og jeg tror vi har mye å lære av Jesus.Hvordan Han behandler alle typer mennesker, men mange av de menneskene han talte til var ofte kristne. spesielt lignelsene Han kom med var retteT mot troende mennesker som en advarsel til oss. slik at vi skulle passe oss for lunkenheten og vranglæren. for man kan lett miste oljen på veien.

 

 

Guds fred Daniel

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #10

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.

Jeg syns liknelsen om den bortkommende sønnen er så fin og forteller oss om hvordan Guds hjerte er. Den ene sønnen velger den smale vei og er sammen med faren sin og jobber for han. Mens den andre sønnen velger den brede veien og må erfare selv død i sine erfaringer. Men faren står hele tiden og venter på at han skal komme tilbake, og når sønnen gjør det etter å ha levd et liv i synd så mottar faren han med åpne armer. Og han ofrer gjøkalven. Akkurat slik Gud gjorde for oss mennesker også, men at han ofret sin sønn. Og det er jo det beste Gud har. Så Gud har hjerte for den som

Hei Randi

 

 

Den fortapte sønnen er en god fortelling . om hvor langt nede en synder kan være. men allikavel står vår Far og tar i mot oss med åpne armer. Det er nåde og Kjærlighet. Men den sønnen som gjorde som Faren hadde sagt var gjerne den loviske sønnen. En fariseer i sin væremåte. utenpå en god sønn men innvendig grådigt og selvgod. Så man kan vende historien der den andre broren ble regnet som å være god utvendigt, men når det kom til stykke så var ikke hjertet slik det skulle være. så denne historien kan vi lære mye av.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12631 kommentarer

På forhånd takk for svar

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det enkle evangeliet. den sunne lære

Hvordan forkynner du da evangeliet Rune? Hvilke budskap inneholder evangeliet? Du ønsker å forkynne Kristi sanne lære, nå vil jeg gjerne høre hva den går ut på?

Svar
Kommentar #12

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan forkynner du da evangeliet Rune? Hvilke budskap inneholder evangeliet? Du ønsker å forkynne Kristi sanne lære, nå vil jeg gjerne høre hva den går ut på?

Hei Kjell

 

 

 

:):) Dette har jeg forklart mange ganger før, men du bortforklarer dette, på den merkeligste måten. Du bruker Menneskelig kunnskap og ikke Åndens visdom som vil åpenbare dette for deg hvis du er villig til å gi slipp på den gamle læren om det du selv ser. Men dette er det jeg forkynner

 

Bibelen omtaler strømninger i tiden idag som usunne. Mennesket vil leve som de selv vil. Da kommer en i konflikt med bibelen. ”For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem.” 1 Tim 4, 3.

 jeg synes disse skriftedene passer til innlegget i forhold til den sunne lære Bibelen taler om.

Timoteus 3,14 ”Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.”

1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

1 Tim 4,16 "Gi akt på dig selv og på læren, hold ved med det! for når du det gjør, da skal du frelse både dig selv og dem som hører dig."

2 Joh 1,9 "Hver den som slår inn på avveie og ikke blir i Kristi lære, han har ikke Gud; den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen."

Det avgjørende er hva bibelen sier om seg selv. 2. Timoteus 3,16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.Jeg tror derfor at hele bibelen er Guds ord og gyldig til alle tider, og er bestemmende for liv og lære for den enkelte, familien og for menigheten. Guds ord er levende og kraftig. Hebreerne 4,12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. jeg tolker bibelvers og emner i Guds Ord i lys av det andre skriftsteder sier om det samme. Sal 119,160 Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast.

Jeg tror på jesus som den eneste vei til frelse,jeg tror at vi må bli en nyskapning for å bli frelst, det vil si at man må ha en sann omvendelse som er lik en sann tro.

Jeg tror at det finnes et helvete for de som går fortapt,de går til evig pine.

Jeg tror på tungetale som vi taler til Gud i hemeligheter.er både oppbyggende for meg selv ,og andre hvis det kommer tydning. Jeg tror på helbredelse i Jesu navn.

Jeg tror at Israel er Guds utvalgte folk, og at Guds løfter gjelder til evig tid. Gud har gitt dem landet Israel som sin eiendom fra slekt til slekt. 1 Mos 15,18 Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elv, floden Frat og 5 Mos 11,24 Hvert sted dere trår på med deres fot, skal høre dere til, fra ørkenen og Libanon, fra den store elv, elven Frat, og til havet i vest skal deres grenser nå. Israel’s utvelgelse er Guds frelsesplan for alle mennesker.

Jeg tror det finne en frelse både for hedninger og jøder det er Jesus.

Jeg tror på dåpen,som et symbol på omvendelse, død og begravet i Kristus, og oppstanden med Kristus.

Jeg tror at når vi blir født på nytt, får vi den Hellige Ånd i vårt hjerte. vi blir nye skapninger i kristus. vi begynner å vandre i ånden istede for kjødet. på den måten lever vi ikke lengere under fordømmelsen, men i en frihet Kristus har kommet med. vi er ikke lengere bundet av synden eller loven. om vi synder så taler blodet vår sak.

mange mener at nåden og frelse varer livet ut det er riktig, men lever man i kjødet så lever man ikke under nåden men på den brede veien som fører til fortapelsen.En gang frelst alltid frelst nei, paulus sier arbeide på vår frelses vei, vi skal stride den godes strid.Vi vandrer for å bli mer lik Jesus på Helligjørelsens vei.

I Bibelen leser vi hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger (2 Joh 9-11).

Bibelen legger ikke skjul på det alvoret at det går an å ha rett lære og være ivrig for den uten å ha åndelig liv (Åpenb 2,2-4). Men den sier også, at det ikke går an å bli frelst uten å kjenne og holde fast ved den rette lære.

Paulus sier dette så advarende at de som ikke fører Kristi Lære skal være forbannet,

Vi må selv ta det ansvaret å les hva som står skrevet i Guds ord, ingen andre kan stå til ansvar for ditt liv.Derfor kan man ikke stole på menneske, MEN PÅ DET MAN SELV LESER I GUDS ORD.La den Hellige Ånd åpenbare oss hva som står skrevet.

Så jeg vet hva jeg får til svar tilbake. Det er en fasit i ditt hodet. men hvorfor ikke legge fra det gamle og begynne på nytt. Hva har du å tape, du har alt og vinne. for eier man ikke Kristus eier man ingen ting. eier ma Kristus eier du alt tenk på dette kjell

 

 

MVH

Rune

 

Svar
Kommentar #13

Mette Solveig Müller

53 innlegg  4830 kommentarer

Takk

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Det enkle evangeliet. den sunne lære

Takkk Rune for dine alltid hyggelige ord. Du har en god måte å holde ordet oppe og levende for dine medmennesker, og dette er noe de trenger i den tiden vi nå går i møte. Du har denne gode evnen til ikke å angripe dem som ikke deler akkurat din egen oppfatning. Det er utrolig godt for meg :-)

Vi må alltid ha lyset foran oss, uansett hvordan veien arter seg, slik at mørket ikke får noe innpass i oss.

Det var nok en dobbel betydning i mine ord: "Salig er den som har bier". For det handler i dag mye om å vende hjem, og holde seg til de nære ting. Bruke øyne og ører for alt det er verdt - men aldri se eller høre noe vondt!  Rette blikket framover. - Jeg venter også på Jesu gjenkomst, Hans legemliggjørelse her på jord. Men først må vi ha kommet til en slik modning ved å følge ordet, at vi velger mennesker med stor klokskap og visdom til å styre vårt samfunn. Inntil videre er det makten som rår.

Gud vlsigne deg og Rune og alle dine medtroende.

vennlig hilsen mette

Svar
Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12631 kommentarer

Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Bibelen omtaler strømninger i tiden idag som usunne. Mennesket vil leve som de selv vil.

Hei Rune!

Skriften har eksistert i uminnelige tider (Luk.1.1-2) og taler like godt til de som levde på 1600 tallet som til de som lever i dag og de som vil leve i fremtiden.

Ellers var det et fint innlegg du kom med nå, og jeg støtter deg nesten i alt du skriver her, men hva har dette med forkynnelsen av evangeliet å gjøre? Det forstår jeg ikke helt. Mette har alltid hyggelige ord å gi til alle, og jeg støtter hennes oppfatning av det du skriver - bortsett fra at dette har noe med evangeliet å gjøre.

At det står i skriften at det skal komme tider hvor man ikke vil tåle den sunne lære er jo riktig, men det betyr jo ikke at den alt har kommet? Jeg tåler i hvert fall å høre den og trenger ingen omvendelse.

Når du siterer fra Timoteus, så er ordene i skriften ment for Timoteus som skal komme igjen liksom Jesus, for Bibelen handler stort sett om ham og har mange navn. Jesus tok en tjenerskikkelse på seg, i den er han alle de tjenere som er omskrevet i skriften, og i Tim.1.2 kan du lese at han (Timoteus) er det ektefødde barn i troen. - Timoteus oppdrag er de samme som Kristus og i samsvar med profetene som alle har talt om Messias.

Tim.1.18: Timoteus, mitt barn, slik er oppdraget jeg nå overgir til deg, i samsvar med de profetiene som før er talt til deg. Ved dem skal du stride den gode strid 19 i tro og med god samvittighet. Noen har feid samvittigheten til side, og troen deres har forlist. 20 Blant dem er Hymeneos og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, for at de skal bli irettesatt så de ikke spotter.

1.Tim.1.18 viser til 1.Tim.4.14, 1.Tim.6.12+

 1.Tim.4.14 Eldsterådet - Guds sønn ble kalt rådgiver - når Jesus kommer på nytt er han yngsterådet.

1.Tim.6.12: Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til..

Det er bare Jesus som har tilgang til evig liv (1.Kor.15.45) - Jesus trenger skriftene som læreregler når han kommer i menneskesønnens skikkelse, for da er han som oss andre og trenger å læres opp liksom oss. Du siterte jo selv fra 2. Tim.3.16, men unnlot v 17 som er like viktig å få med seg for å forstå hvem som er hovedmottakeren for Guds ord:

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. -

Rettferdighetens utsteder er Jesus Kristus, Rom.8.10:

Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten - den er ikke kommet enda siden kroppen ikke er død.

Så tilbake til evangeliet, vil du virkelig forkynne det Rune?

Luk.7.22: Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det som dere har sett og hørt: blinde ser, halte går, spedalske renses, døve hører, døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige.

Vil du forkynne at de døde står opp og at alle blir helbredet, uten at de blir det? Da forkynner du jo en løgn!

Et av budskapene om evangeliet lyder slik fra

Rom.15.19:ved tegns og underes kraft, ved Åndens kraft, så at jeg fra Jerusalem og rundt omkring like til Illyria har fullt kunngjort Kristi evangelium, 20 dog så at jeg satte min ære i å forkynne evangeliet, ikke der hvor Kristus allerede var nevnt, for at jeg ikke skulde bygge på fremmed grunnvoll, 21 men, som skrevet er: De som ikke har fått budskap om ham, skal se, og de som ikke har hørt, skal forstå.

Skjønte du noe av dette?

 

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 915 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 152 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 129 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 133 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 915 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 152 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 129 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 133 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
21 minutter siden / 136 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
23 minutter siden / 1266 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
31 minutter siden / 1266 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
43 minutter siden / 1266 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1266 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1266 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1266 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 88 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1266 visninger
Les flere