Rudi Wara

91    3817

Hjertes Negative Sider

Publisert: 5. jun 2012 / 546 visninger.

Det viktigste for deg er hjertet ditt. Eller som bibelen sier ”det skjulte menneske”. Når vi ser på hverandre så ser en andre på det ytre, men det ytre forteller lite om det indre – tingene er ikke slik en tror det er.

"La ikke ytre stas, som frisyrer, gullkjeder og fine klær, være det som pryder dere, men hjertet, det skjulte mennesket med sin milde og rolige ånd, som er uforgjengelig og dyrebar for Gud." (1 Peter 3:3, 4 BM11)

Der er når en kjenner hjertes ulike tilstander en kan utvikle seg i ordet. En bør alltid spørre seg – hva er motivet med det jeg gjør – sier og skriver? Hva vil jeg oppnå med det jeg ytrer?

Som troende så skulle vi prøve å erobre det indre rommet – mens verden prøver å erobre det ytre rommet.

I ordspråkene 4:23 Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Dette gjelder for alle – men for en som skal bli en leder er dette helt avgjørende.

Negative sider ved hjerte.

1.      Et ondt hjerte.

Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i hjertene deres var onde hele dagen lang.  Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.  Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem.  Men Noah fant nåde for Herrens øyne. (1 Mosebok 6:5-8 NB)

Her viser Herren oss hva som Herren virkelig mislikte. Men Gud så til hjerte til Noah og fant favør hos han. Mange mennesker blir ødelagt fordi deres hjerte er feil. Det er så mange sider ved hjerte våres som er feil og som Herren vil rette på – gjennom Hans kjærlighet.

2.      Et hardt hjerte.

Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst,  da forherd ikke deres hjerter - som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, (Hebreerne 3:7, 8 NB)

Et hardt hjerte fører til at en er i opposisjon og vil alltid diskutere og være uenig. En person som har et hardt hjerte kan ikke tro på Gud lett. Dette kan føre personen inn til det neste stadiet – et svakt og vantro hjerte.

3.      Et svakt hjerte, vantro hjerte

Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. (Hebreerne 3:12 NB)

Denne tilstanden i hjerte er kritisk, fordi vi bare kan motta fra Herren ved å tro. Vi må komme til Herren som et barn som bare tror.

Mennesker som er blitt misbrukt kan utvikle denne hardheten i hjerte som en forsvars mekanisme. Det er den eneste måte de klarer å overleve på - de kommer til et punkt hvor ingenting kan berøre dem. De har blitt såret så mye at de utvikler en væremåte hvor ingenting berører dem uansett hva andre gjør mot dem – de bryr seg ikke lengre.

4.      Et bedratt hjerte.

Vokt dere så ikke deres hjerte blir bedratt, så dere viker av og dyrker andre guder og tilber dem.  For da vil Herrens vrede bli opptent mot dere. Han vil lukke himmelen til så det ikke kommer regn, og jorden ikke gir sin grøde, og dere vil snart bli utryddet av det gode landet Herren gir dere. (5 Mosebok 11:16,17 NB)

Gud forteller her til oss - hvist vi ikke har et riktig hjerte framfor Ham så vil vi ikke bli velsigne. Det kan skje når vi setter materielle eller andre ting foran Ham. Vi begynner å dyrke og sette Herren på andre plass.

5.      Et stolt hjerte.

Den som hemmelig baktaler sin neste, ham vil jeg utrydde. Den som har stolte øyne og et oppblåst hjerte, ham vil jeg ikke tåle. (Salmene 101:5 NB)

Hvordan kan du vite at du har et problem med stolthet? Undersøk deg selv. Når du har en mening om alt mulig, da har du et problem med stolthet. Når du er dømmende, da har du et problem med stolthet. Når du ikke kan bli korrigert, da har du et problem med stolthet. Når du alltid er i opposisjon mot autoriteter og du vil ta all ære og berømmelse for deg selv, og sier for mye ”jeg”, da har du et problem med stolthet

6.      Et antagende, innbilsk hjerte

Men den mann som er så overmodig at han ikke hører på presten, som står der for å tjene Herren din Gud, eller på dommeren, den mannen skal dø. Slik skal du rydde det onde bort fra Israel.  Og hele folket skal høre det og frykte og aldri mer handle så overmodig. (5 Mosebok 17:12, 13 NB)

Jeg er glad for at vi lever under den nye pakten – nåden og ikke under den gamle. Gud sier at når det er innbilske ledere blant dere – da skal han dø. (DGT). Innbilske ledere tror at det er slik de skal handle – men det er feil. Innbilskhet fører til respektløshet og opprør mot autoriteter. En innbilsk leder tror han ikke trenger å høre på de som han er leder for.  En innbilsk person er ”for” trygg, arrogant, hans frimodighet er over alle støvelskafter. En innbilsk person snakker når han skulle holdt munn.

7.      Et hyklersk hjerte.

Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For idet du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme. (Romerne 2:1 NB)

En person som dømmer og fordømmer andre folk for det samme som han selv gjør - bedrar seg selv.

Jesus sier at menneskets hjerte er råttent. I det ytre så kan alt virke som om det er i den beste hensikt – men hva er motivet bak en det en sier – hvorfor sier enn dette.

Ofte så bruker den som starter med denne lettere formen for hykleri - til gå over til manipulasjon. Det gjøres ved å skjule sitt egentlige motiv– ved å tilføre noe som vedkommende egentlig ikke mener som et middel for å oppnå sin hensikt. Hensikten er da ikke kjærlighet – agenda en helt annen. Med sin ytring vil vedkommende vise andre noe – men i virkeligheten er det et skalkeskjul for å forføre menneske.

En som har beveget seg over til manipulasjon – har vonde hensikter. Vedkommende sier noe men mener noe annet enn det vedkommende gir uttrykk for bevist.

8.      Et hatefullt hjerte.

og du må si: Hvordan kunne jeg hate tukt, og hvordan har mitt hjerte kunnet forakte tilrettevisning? (Salomos Ordspråk 5:12 NB)

Som person så skulle du være mottakelig for læring. Det å ha et lærevillig hjerte vil fjerne bort mange ting fra dit hjerte som ikke skal være der. Vi går rundt og sier, jeg hater å gå i butikken, jeg hater å vaske opp, jeg hater all den trafikken. Vi skulle ikke hate noe annet en synd. (Vi hater ikke menneske som begår synd – det er synden som vesen vi skal hate)

9.      Et fornærmet, bitter og forførende hjerte.

Hjertet kjenner sin egen bitre smerte, og i dets glede blander ingen fremmed seg inn. (Salomos Ordspråk 14:10 NB)

Dette er et av det mest farlige hjerte tilstand vi kan ha. Fordi bibelen sier veldig klart i fra – når vi ikke tilgir andre mennesker så vil ikke Gud tilgi oss.

Når vi ikke tilgir andre – så vil ikke våres tro virke. Og alt som kommer fra Gud kommer ved tro. Og når våres tro ikke virker, da er vi i alvorlige problemer. Når du blir fornærmet for noe som andre har gjort mot deg – så må du tilgi dem med en gang. La ikke fornærmelsen vokse. Fornærmelsen er den farligste ”fienden” vi har. Den tar deg ut – og den fjerner deg fra Herren.

10.  Et narraktig tåpelig hjerte.

De vises lepper strør ut kunnskap, men dårenes hjerte er ikke rett. (Salomos Ordspråk 15:7 NB)

Bibelen sier vi skal ha visdom i hjerte, men den sier også at et tåpelig hjerte er en gal hjerte tilstand.

De som er vise i deres hjerte sprer kunnskap, men de som er tåpelige i hjerte snakker ut alt det som kommer opp sinnet.

11.  Et dobbelt hjerte.

Av Sebulons menn som dro ut i strid og var rustet til krig med alle slags krigsvåpen, kom det femti tusen mann. De fylket seg til slag med hjerter uten svik. (1 Krønikebok 12:33 NB)

12.  Et såret hjerte.

For jeg er elendig og fattig, og mitt hjerte er såret i mitt indre. (Salmene 109:22 NB)

Er det galt å ha et såret hjerte? Nei et såret hjerte er ikke galt – men du trenger å få det helbredet og gå videre.

Vi ser at en som tjener Herren i DGT og som var såret i sitt hjerte, kunne ikke tjene Herren.

13.  Et svakt hjerte.

Når du drar ut i krig mot din fiende, og du ser hester og vogner og flere krigsfolk enn du selv har, da skal du ikke være redd dem. For Herren din Gud er med deg, han som førte deg opp fra landet Egypt. (5 Mosebok 20:1 NB)

Folk med et svakt hjerte er folk som gir opp lett.

Hva skjer med ditt hjerte når det blir svakt – det bare gir opp. Du sier, jag kan ikke gjøre dette, der er for hardt. (Jeg kommer inn på hvordan du bygger opp ditt svake hjerte – men det blir når det er tid – den tråden vil hete de positive sidene ved hjerte) Les Matteus 11:28–30.

14.  Et foraktsomt hjerte.

Når din fiende faller, må du ikke glede deg, og når han snubler, må ikke ditt hjerte fryde seg, for at ikke Herren skal se det og mislike det, så han vender sin vrede fra ham. (Salomos Ordspråk 24:17, 18 NB)

Og ha et foraktsomt hjerte – er å vente på å ta igjen når anledningen er for det som andre har gjort mot oss.

Når vi fryder oss over en som har problemer etter at vedkommende har gjort oss noe galt – da her vi et problem.

15.  Et tungt og bekymret hjerte.

Bekymring i en manns hjerte tynger ham, men et godt ord gleder ham. (Salomos Ordspråk 12:25 NB)

Et bekymret hjerte får det til å stoppe, men et godt ord gjør det glad og hjerte starter igjen.

16.  Et resonerende/begrunnende hjerte.

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand!  Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. (Salomos Ordspråk 3:5, 6 NB)

Når bibelen sier stolt ikke på din forstand – så betyr det at du ikke skal stole på det som sansene gjennom hele ditt liv har lært deg. Så når vi snakker om å resonere - så betyr det at vi resoner fra hva Guds ord sier – ikke fra hva vi har blitt innlært av denne verden via våres sanser. Et eksempel er – Guds ord sier du skal bli helbredet – da tror du at du er helbredet – du stoler ikke på hva det fysiske forteller deg – du stoler på hva hjerte sier. Du begynner ikke å tenke – hvordan er dette mulig – hvordan klarer Herren dette etc.

Folk som må resonere eller må begrunne alt, har vanskelig for å tro, fordi det å begrunne (resonere) alt er ikke tro - uten tro er det umulig å behage Gud.

Når en har problemer med at en hele tiden skal begrunne og resonere – da vil du ikke være i stand til å bedømme, skjelne eller innse. Tro er en beslutning, en beslutning om at det er sant, tro er ikke en følelse.

Det å skjelne starter i ditt hjerte – og beveger seg opp i ditt sinn og slår på lyset.

17.  Et misunnelig og strevsomt hjerte.

For dere er ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? (1 Korinter 3:3 NB)

Misunnelse og sjalusi fører oss til å streve etter de tingene Gud vil gi oss - men det er Herren som bestemmer tiden for det Ha vil gi oss.

Det å skylde på den onde hele tiden er bare en unnskyldning til og ikke bli moden selv.

18.  Et grådig og lystfullt hjerte

Da trodde de på hans ord, de sang hans pris.  Men snart glemte de hans gjerninger, de ventet ikke på hans råd, men de ble grepet av ond lyst i ørkenen, de fristet Gud i ødemarken.  Da ga han dem det de ba om, men sendte tærende sykdom over deres liv. (Salmene 106:12-15 NB)

Vi må være forsiktig med å være grådige, fordi et lystfullt hjerte blir aldri tilfredstilt. Vi ser at Israelittene hadde problemer med å være glade for det Gud hadde gjort for dem – de bare forlangte mer og mer. Når du bare forlanger mer og mer, da vil du ikke kunne bli glad – fordi du aldri er fornøyd med det du har.

Lær deg å sitte ned og vær glad med det du har mens Herren forbereder deg på noe bedre.

19.  Et uomskåret hjerte.

Dere stivnakker og uomskårne på hjerter og ører! Dere står alltid Den Hellige Ånd imot - som deres fedre, så også dere! (Apostlenes gjerninger 7:51 NB)

Det å omskjære hjerte betyr å kutte ting ut. Når en person har et uomskåret hjerte og noe ondt kommer til det, så kutter han det ikke ut. Han lar det som er ond være der. Men en person som har et omskåret hjerte vil med engang kutte ut de gale holdninger som kommer til hans sin – slik at han kan leve fremfor Herren med et omskåret hjerte.

Derfor, for å bevare det omskjærte hjerte da må vi kvitte oss med sjalusi, hat, sinne – ja alle følelser som er av negativ karakter.

For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet.  Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. (Romerne 2:28, 29 NB 

En god leder sier nei til ting som vil føre til at en person går inn i en uomskåret hjerte situasjon.  

20.  Et fordømmende hjerte.

For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.  Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud,  og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som er til behag for ham. (1 Johannes 3:20-22 NB)

Et fordømt hjerte stjeler selvtilliten, sikkerhet, tiltro.

Enhver som vil bli en leder må kunne håndtere fordømmelse. Når en leder synder så må lederen vite hvordan han ”rister synden av seg”. Det å undervise hva som er riktig – og mens en selv ikke kommet inn i det riktige. Når vi gjør det, da føler en dobbel dose av fordømmelse over seg selv, fordi djevelen vil si til deg – ”du av alle – du burde vist bedre”

Når vi lytter til den tanken – da vil den onde få deg til å føle deg uverdig fremfor Gud. Det er derfor det er så viktig at vi lærer å riste av oss denne følelsen av fordømmelse – hvist ikke, så vil vi ikke ha noe selvsikkerhet – trygghet framfor Gud. Og har vi ikke denne tryggheten – da vil vi ikke ha noe tro. Og uten tro så kan vi ikke behage Gud. Derfor sier ordet:

Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. (Salomos Ordspråk 4:23 NB)

Romerne8:33,34 forteller oss at Gud rettferdiggjør oss, Han bringer ingen anklager imot oss.

-----------------------

Så nå har vi avdekket de negative sidene i hjerte – jeg håper dette har tent noen lys for de som vil endre seg og bygge seg opp. Hva skal til for å snu til de positive siden av hjerte? Vel når jeg får tid så kommer jeg ut med de positive sidene i hjerte i en ny tråd. 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Du er bare helt utrolig. Jeg har ikke ord. Kanskje du skal ta en pause. Les noe annet en bibelen.

 

Svar
Kommentar #2

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Du er bare helt utrolig. Jeg har ikke ord. Kanskje du skal ta en pause. Les noe annet en bibelen.

Nå har ikke jeg kommet med alle disse åpenbaringene fra bibelen - der er fra Boken "A Leader In The Making" by Joyce Meyer. En bok som jeg anbefaler alle å lese.

Når det gjelder å slutte å lese bibelen - så skal jeg si dette - stopper du å spise?

Svar
Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Når du snakker med et menneske...

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Det viktigste for deg er hjertet ditt

Snakker du ikke til et hode. Du snakker til et hjerte......

Dette innlegget ga meg mye å tenke på. Tusen takk Rudi.

Mvh Petter

Svar
Kommentar #4

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Snakker du ikke til et hode. Du snakker til et hjerte......

Ja - ta å kopier dette - og les på versene i bibelen. Så kad du selv legge til mere rundt dette med dine egene ord. Dette er em slags målestav på hvordan er hjerte mitt i dag. Dette kan henges opp på kjøeleskapet slik at blir bevistt på dette. 

Herren sier - Mitt folk går til grunne på grunn av mangledne kunnskap. 

Så spre dette til venner og bekjente - til oppgyggelse for alle..

Svar
Kommentar #5

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Veldig bra!

Publisert over 5 år siden

Jeg er ikke enig i alt Joyce Meyer skriver. Men dette var veldig bra! Takk for at du delte dette med oss, Rudi! Jeg skal gå gjennom det flere ganger, for her var det masse å lære.

Det står masse om hjertet i bibelen. Det handler jo ikke om vårt fysiske hjerte, selv om man må ta vare på det også, men om hva som får bo i oss og det som livet vårt går ut ifra. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare hjertet, men jeg tenkte på det idag, at det kanskje kan sammenlignes med en skattekiste. Jeg vet ikke, men det var bare et sånt bilde jeg kom på mens jeg var ute og syklet idag og tenkte på det bibelverset; "Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det".

I denne skattekista, som er hjertet mitt, må jeg passe på hva jeg vll gi plass til og hva som ikke tilhører der. Jeg trenger Herrens hjelp til å renske opp i min skattekiste. Og Jesus må få den største plassen! Jeg må være forbundet med Jesus, som grenene er med roten på treet (Joh.15 v 5)

Guds Ord er så godt og verdifullt! Disse ordene du delte med oss her, fra bibelen, skal også få plass i mitt hjerte. Og så ser jeg fram til å høre enda mer om hjertet:-) 

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 929 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 929 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
34 minutter siden / 138 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
36 minutter siden / 1273 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
44 minutter siden / 1273 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1273 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1273 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1273 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1273 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1273 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1273 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1273 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 91 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1273 visninger
Les flere