Kjersti Melkersen

4

Det absurde abortnorge

Stadig flere barnløse reiser utelands for å finne surrogatmødre, mens mange tusen friske barn aborteres årlig i Norge. Levedyktige embryo kastes vekk mens barnløse fortviler. Provoserte senaborter er snart jevngamle med premature barn.

Publisert: 4. jun 2012

Jeg sitter hjemme og ser på NRK1, Barn for enhver pris, mandag 4. juni kl. 19.45-20.40. Verden, og ikke minst den norske politisk korrekte holdningen til abort fremstår mer og mer absurd. Mange reiser etterhvert verden rundt for å skaffe seg barn på måter som ikke er lovlig i Norge og Sverige. Fattige surrogatmødre lar seg utnytte og tjener penger på å bære frem og føde barn for rike mennesker fra veslige land. I Norge blir mange levedyktige embryo (barn)kastet vekk og mange tusen levedyktige fostere - barn! - abortert og drept hvert år. Internasjonalt og i Norge diskuteres nå hvor den øvre aldersgrensen for nemdbehandlet abort etter 12. svangerskapsuke skal gå, etter at det kom frem i offentligheten nylig at man i Norge har abortert fostere nær opp til grensen for levedyktige premature fødsler. Man setter jo alle ressurser inn på å redde premature barn helt ned til ca halvgått svangerskap, og godt er det. Legevitenskapen og moderne teknikk har gjort at mange flere overlever en for tidlig fødsel.

Det absurde i alt dette er at det i vårt lille land praktisk talt ikke er mulig å få adoptert nyfødte barn! Løsningen på et uønsket svangerskap er i Norge aldri å fullføre det for siden å adoptere bort barnet, som jo har livets rett. Mennesker som ønsker seg barn, men ikke kan få det på gamlemåten, fortviler over alle bortkastede embryo som nå blir betraktet som meget verdifulle! Still markedsverdien av disse embryoene opp mot alle aborterte barn som blir verdsatt til null eller minus!

Hvor lenge skal galskapen få fortsette? Når skal man i Norge lage lover og ordninger for å ta vare på liv i stedet for å drepe barn som ikke passer oss? Menneskeverdet er ikke noe vi kan bestemme. Det er gitt av Gud, og kan ikke graderes!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Øivind Nygård. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener at fremtiden er vel så relevant som fortiden. Å hindre noen fra å få være med er mer hjerterått enn å ta dem av banen på slutten når de ikke lenger har mer å gi

Bare for å ha sagt det. Abort er fra mitt perpektiv hverken gledelig eller nødvendigvis ønskelig. I abortens natur ligger det likevel en interessekonflikt. Det er denne jeg har prøvd å belyse. Barn blir ikke abortert i et kontekstuelt vakum. Motstridende verdier spiller inn.

Ditt ståsted er at å tvinge en kvinne til å gjennomføre et svangerskap er mindre hjerterått enn å avslutte livet til et foster som har aldri følt noe. Sannsynligheten for at det kommer til å føle noe er høy, men ikke absolutt, mye kan gå galt i et svangerskap. Det er ikke uten grunn at mange venter med å fortelle at de er gravide før det er gått 12 uker. Innen dette tidspunktet er 95% av abortene utført.

Sannsynligheten for at kvinnen må gå gjennom fysiske og psykiske belastninger er absolutt. Et element av tvang vil nok helt sikkert føre til ytterligere traumer. Vi har heller ikke snakket om det enorme antallet illegale aborter som blir utført i samfunn der det er forbudt med abort. Dette er også en konsekvens av ditt ståsted, og utgjøre en enda større risiko for mange.  

Dersom et menneske ikke har kapasitet til å føle eller tenke lenger (og det er godt begrunnet medisinsk) ser jeg forresten ingen etiske/moralske problemstillinger med å avslutte livet - når familien ønsker det.

 

Kommentar #102

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Øivind Nygård. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener det på ingen måte har godtgjort dette. Tvert imot vil jeg si at å gradere menneskeverdet på den måten nødvendigvis er å relativisere menneskeverdet og dermed å undergrave menneskeverdet.

Dette kan du kun si fordi du ikke legger andre kriterier til grunn enn at en sædcelle har smeltet sammen med en eggcelle. Så lenge det er av arten homo sapiens, så er ifølge deg menneskeverdet en realitet.

At en verdi som settes så høyt kan oppstå ved en eneste celle fremstår som lite funksjonelt, gitt at vårt moralske intuisjon særlig manifisterer seg i fullstendig andre situasjoner - spesielt når vi ser andre mennesker bli utsatt for lidelser. Det synes klart menneskeverdet er uløselig knyttet til individets hjerne og nervesystem.

Kommentar #103

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Øivind Nygård. Gå til den siterte teksten.

I den grad etikk skal være relevant for menneskets handlinger, så må det jo nettopp være i de sakene der plikten pålegger en å gjøre noe annet enn det de umiddelbare behov og ønsker skulle tilsi. Et foster er ikke et potensielt, men et reelt menneske. Kontrakten er underskrevet. Jeg vet ikke hvordan det oppleves å være et foster, men jeg er sikker på at det er helt annerledes enn å være et dødt foster. Jeg ser ingen grunn til å vurdere drap etisk i forhold til alder og utvikling på offeret, men selv om det skulle være en etisk forskjell på å ta livet av et født barn og et ufødt foster, ville det fortsatt ikke være etisk forsvarlig. Blind vold er fullstendig uforsvarlig, selv om drap er verre. Altså er din oppgave ikke bare å påvise en etisk forskjell på abort og vanlig drap, men å påvise at dagens abortpraksis er etisk holdbar. Er du voksen nok til å innrømme at det ikke er etisk holdbart å ta abort av samme grunn som man kan velge å bruke prevensjon? Altså at man trenger bedre grunner for å ta abort enn for å bruke prevensjon?

Et foster kan ikke være et reelt menneske. I beste fall er det et potensielt reellt menneske, gitt at vi her ikke snakker om navnet på arten vår. Stopper en utviklingen på åtte uker, vil organismen ha svært få fellestrekk med meg og deg. Å si at det er et fullbyrdet menneske er rett og slett feil - både fysiologisk, anatomisk og filosofisk.

Et åtte uker gammelt foster føler omtrent det samme som en cædcelle. Hjerneaktivitet begynner mye senere i svangerskapet.

Igjen, jeg vil ikke påstå at abort er etisk forsvarlig i seg selv - abort er et valg mellom to motstridende verdier. Jeg vurderer det ene ondet som større enn det du gjør. Samtidig kan jeg knytte begrepet menneskeverd opp i mot reelle målbare fenomen - og ikke bare anta at det er noe som dukker opp når to celler av en spesifikk art smelter sammen. Her ligger også roten til problemet med å bruke ordet drap.

Jeg vil aldri argumentere for at abort skal brukes som et prevansjonsmiddel. Det tviler jeg på en kvinne som har tatt abort vil gjøre heller.

 

Kommentar #104

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det finnes

Publisert rundt 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil aldri argumentere for at abort skal brukes som et prevansjonsmiddel. Det tviler jeg på en kvinne som har tatt abort vil gjøre heller.

Kvinner som har tatt abort et titalls ganger med eneste begrunnelse at "det ikke passet" å få barn..
Da blir dine begrunnelser med at kvinnen bestemmer over egen kropp helt sykt.

De som er FOR abort,ser selvfølgelig dette i en sammenheng med at vi er et dyr i evolusjonssammenheng,og da er jo ett menneske ikke mer verdt enn et hvilket som helst dyr.

Hvis  du sier noe annet,har du et forklaringsproblem.Det er ikke logisk.
På den annen side får man nå snart like mye straff for å skyte en ulv som et menneske,så det har vel allerede jevnet seg ut...i hvert fall her i Norge/Sverige...

Kommentar #105

Øivind Nygård

9 innlegg  273 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil aldri argumentere for at abort skal brukes som et prevansjonsmiddel. Det tviler jeg på en kvinne som har tatt abort vil gjøre heller.

Jeg har nå lest dine svar på mitt siste innlegg, og har kommet frem til at dette er et passende tidspunkt å avslutte debatten for min del. Skulle jeg ha svart nå, ville jeg ikke ha skrevet noe vesentlig nytt, men i høyden utdypet ting jeg har skrevet tidligere. Det er tydelig at vi er prinsipielt uenige, og jeg tror ikke at en videre debatt ville endret på dette. Men slik jeg leser deg, så er vi i hvert fall enige om at abort ikke bør benyttes som et prevensjonsmiddel. Og da lurer jeg på hvordan du ser på at undersøkelser om hvorfor kvinner tar abort i Norge viser at mange av de vanligste grunnene som oppgis, sammenfaller med grunnene til at folk benytter prevensjon. Kort fortalt tar kvinner ofte abort fordi det passet ikke så godt å få barn akkurat nå. Er dette ut fra ditt perspektiv akseptabelt? For det er forskjell på å forsvare abort prinsipielt og å forsvare den abortpraksis vi har i Norge (og som for øvrig er mye verre i mange andre land), er det ikke?

Og et annet spørsmål, som du ikke har svart på: Er det mulig at jeg kan ha diskutert abort med deg før, på VG-debatt?

For øvrig vil jeg bare takke for debatten - for denne gang. Jeg ser ikke bort fra at debatten vil blusse opp igjen ved en annen anledning.  

Kommentar #106

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Øivind Nygård. Gå til den siterte teksten.

Jeg har nå lest dine svar på mitt siste innlegg, og har kommet frem til at dette er et passende tidspunkt å avslutte debatten for min del.

Greit nok.

Jeg mangler likevel en avklaring på hva du legger i begrepet menneskeverd. For meg synes det som om du, og de som støtter din posisjon, bare tar dette for gitt. Det blir i tynneste laget for min del. Hvis ikke ordene vi bruker har referanser til noe konkret, blir det uansett vanskelig å fortsette diskusjonen. Hva snakker vi egentlig om?

Ser heller ikke hensikten med å gå i dybden på prevensjonsaspektet, da vi engang ikke kan enest om hva menneskeverd faktisk betyr. Mange problemstillinger her, og ordet blir litt vanskelig å benytte da prevensjon rent teknisk går ut på å forhindre forplantning, og ikke avslutte et svangerskap. Uansett, at abort er lovlig betyr ikke nødvendigvis at en må ha et lettvint forhold til prosedyren. Prevensjon er også en kontinuerlig prosess (eller strøm av valg), og ikke et enkelt valg de fleste tar en gang i livet. Av natur snakker vi om to svært forskjellige begrep, og de er vanskelig å sammenligne rett opp og ned. At det ikke passer å få barn, er også et tomt utsagn, da innholdet i "det ikke passer" kan innholde svært tunge personlige problemstillinger. Det blir for vagt til å kommentere videre.

At vår abortpraksis er verre enn andre steder tror jeg ikke på. Jeg har sett undersøkelser som viser at den faktiske abortraten går ned i land med liberalt lovverk for aborter. I Norge har vi først og fremst gode tall på dette. Religiøse stater med strenge lovverk har enorme antall uoffiselle inngrep. Kan finne dette hvis det er ønskelig. Har vært en del forskning rundt dette.

Ellers så har jeg aldri diskutert på VG sine debattsider.

Selv takk! 

Kommentar #107

Øivind Nygård

9 innlegg  273 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

At vår abortpraksis er verre enn andre steder tror jeg ikke på.

Selv om jeg egentlig hadde skrevet mitt siste innlegg, må jeg bare skyte inn at dette ikke var det jeg mente. Jeg mente det motsatte. Jeg skrev: "verre i andre land" ikke "verre enn i andre land".  Jeg er altså klar over at Norge på ingen måte er verstingen i klassen. 

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
20 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
26 dager siden / 2022 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1088 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
22 dager siden / 605 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
7 dager siden / 555 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 444 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere