Bjørn Erik Fjerdingen

102    6150

Jesus viser noe av mysteriet

Disiplene får se Jesu herlighet og Han forteller hvem Han er.

Publisert: 4. jun 2012 / 789 visninger.

Lukas 9, 28-33

Disiplene får se Jesu herlighet

 28 Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29 Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30 Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31 De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32 Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33 Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her.

Lukas 10, 22-23  Jesus forteller videre:

Hvem Sønnen er

 
21 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. 22 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»
    23 Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: «Salige er de øynene som ser det dere ser! 24 For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

 

Erfaringer fra den åndelige virkelighet, er noe som bygger troen.  Det gjør at budskapets sprengkraft fra vitner, gjorde at kristendommen ble tro for milliarder mennesker.  2 milliarder i år og millioner på millioner de siste 2000 år. 

Disiplene Johannes - Peter - Jacob fikk sammen, alle tre, se det samme.  Alle tre fikk et stort glimt inn i herligheten, inn i den åndelige virkelighet.

Millioner, på millioner av mennesker har senere fått kjenne Guds nærhet og fått oppleve bønnens og kjærlighetens kraft.  Det er som Jesus sier i vers 24 i Lukas 10: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det. Høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. 

Allikevel er det lite om noe vitnemål i DnKs gudstjenester.  Det som bygde troen, og var hoveddelen i de aller første gudstjenester.  Da samlet de første kristne seg hver søndag og fortalte hverandre om alt det utrolige som skjedde.

Jesus bekrefter det som sies om de lærde i verden: "fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små."

Den viktige visdommen om livet er gitt og åpenbart de umyndige små.

Det viktigste i livet er kjærlighet og meningen med livet er å være et lem på Jesu legeme.  Og visdommen er at Jesus er livets mening og samtidig kjærlighetens kraft.

Det viktige i livet, er ikke å være størst blant mennesker, men å tro på og elske den treene og sin neste.


 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12634 kommentarer

Du har rett i det

Publisert over 5 år siden

Men det står ingenting om tiden for når Jesus viste sin herlighet for Peter, Jakob og Johannes. De hadde jo falt i en dyp søvn. Normalt betyr søvn i skriften det samme som døden. (De som sover i jorden Dan.12.2) Åp.10.7 offentligjør at når den 7. basun lyder, i de dager skal nok Guds mysterium være fullført. Det betyr at ingen unntatt disiplene som er med på fullførelsen får se inn i herligheten, ikke engang englene fikk det (1.Pet.1.12)

Det er på det rene at Jesus fortalte en god del om Guds rike til disiplene, men til folket talte han bare i lignelser. (Luk.8.10, Matt.11.25) Mark.4.33:  Med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre. 34 Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem.

Svar
Kommentar #2

Bjørn Erik Fjerdingen

102 innlegg  6150 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Men det står ingenting om tiden for når Jesus viste sin herlighet for Peter, Jakob og Johannes. De hadde jo falt i en dyp søvn. Normalt betyr søvn i skriften det samme som døden

Det står jo at de tre var der sammen og at alle tre opplevde det samme.  Dyp søvn er og blir dyp søvn i dette tilfellet.  Aller oftest i Bibelen er dyp søvn, dyp søvn.  Du skriver om dyp søvn, men benytter Daniel 12, 2 som bruker et annet utrykk.  Sover i jorden.  Det er ikke akkurat det samme.  Du prøver en finte?  Er det redelig etter din moral?

Ditt sitat Kjell: " Med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre."  Det er jo riktig.  Men hva legger du i det?

Forstår godt at du ikke kommenterte dette: "«Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.

For å forstå Bibelens ord og for at Bibelens ord skal åpne seg, trenger en visdommen fra Gud.

For Jesus sier selv: " 24 For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

Her tales det ikke i lignelser, men med klare ord.  Lignelser forstår ikke de som mangler visdommen fra Gud.  Ikke dybden i den treene heller.

Du mener vel ikke at du vet mer om mysteriet enn Jesus, og mer om åpenbaringene til disiplene enn disiplene?

Ditt sitat:  Det betyr at ingen unntatt disiplene som er med på fullførelsen får se inn i herligheten, ikke engang englene fikk det (1.Pet.1.12)

Dette sier 1. Pet 1, 12

12 Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men dere de tjente med sitt budskap. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den hellige ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv engler lengter etter å se inn i.

Tolkningen din er som vanlig noe for seg selv.  Hvordan du greier å få til en slik tolkning som du gjør, er et mysterium for meg.  Er det nok et forsøk på finte?  DHÅ kommer med visdommen til de som tror.  Så alle som tror kan få åpenbaringer av den åndelige virkelighet, om ikke samme åpenbaring som de 3 - Peter - Johannes - Jacob.

En rekke åpenbaringer beskrives senere.  Det er bare å lese.  Et eksempel kommer her:

                               SIMEON, DEN NYE TEOLOGEN

                               En beretning om en opplevelse

 Simeon ble født i år 949 og døde år 1022. Han er omtalt som den mest fremstående av middelderens bysantiske mystikere. Han fikk tittelen "Den nye teologen" på grunnlag av hans lære om Gud. Han var også enestående blant middelaldrens ortodokse mystikere ved at han åpent formidlet sine erfaringer.

 

Han forteller om en av sine erfaringer:

"Jeg gikk så til det sted hvor jeg vanligvis pleide å be. Jeg begynte å si: Hellige Gud . Straks ble jeg beveget til tårer og kjente en slik kjærlighetens lengsel etter Gud at jeg ikke kan beskrive med ord den glede å lykke jeg da følte. Jeg falt med ansiktet mot bakken, og straks fikk jeg se et veldig immatrielt lys som skinte over meg, grep fatt i min sjel, slik at jeg ble slått av undring ved dette uventede mirakel, og jeg gikk inn i ekstase. Om jeg var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke (2.kor.12.2), men jeg samtalte med dette lyset. Lyset selv vet dette, det fikk den tåke som måtte være i min sjel til å lette, og fjernet enhver jordisk bekymring. Det løste meg fra den materielle tretthet og kroppslige tyngde som gjør mine lemmer trege og valne....... I min sjel strømmet det på en usigelig måte inn den største åndelige glede og klarsyn og en sødme som overgår en hvilken som helst smak av synlige ting, sammen med en frihet og en følelse av at alle livets tunge tanker var glemt. På en underlig måte ble det gitt meg og åpenbart for meg hvorledes vår avskjed fra denne verden vil være. Slik var hele min oppmerksomhet, min ånd og min sjel, fullkomment konsentrert mot dette usigelige lyset."

 

 

 

          

 

Svar
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12634 kommentarer

En finte?

Publisert over 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Det står jo at de tre var der sammen og at alle tre opplevde det samme.

 

Nei, men sove og søvn er samme kategori. Finten kan bestå i at ingen kan se inn i Guds rike uten å være født på nytt. (Joh.3.3) Å bli født på ny er det samme som og overgå fra et menneskelig legeme av kjøtt og blod, til et åndelig legeme av ånd. Joh.1.13: De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. - Jes.29.10 sier: For Herren har øst over dere en ånd som gir dyp søvn. - Nesten alle må gjennomgå døden (hensove) for å oppnå gjenfødelse, men ikke alle, men alle må gjennomgå en forvandling, og nok engang… det skjer ved den siste basun.1.Kor.15.51-52. - Når jeg tolker bibeltekster bruker jeg hele Bibelen som arbeidsområde, slik skriften anbefaler å gjøre (Luk.24.25-27, 44-45)

Sitat: Ditt sitat Kjell: " Med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre." Det er jo riktig. Men hva legger du i det?

At Jesus forklarte og fortalte alt hva disiplene ønsket å vite om Guds rike. - Luk.8.10: Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke se, og høre, men ikke forstå.


Sitat: Forstår godt at du ikke kommenterte dette: "«Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små.

Det kunne jeg godt ha gjort, men syntes ikke det var nødvendig, men skriften utdyper også dette, Matt.11.25 viser til 1.Kor.1.26 ff: Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. 27 Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. 28 Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud. 30 Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet.

Disse umyndige står det mer om hvis du gransker tekstene, for eksempel i Gal.4.1 ff:

La meg forklare dette. Så lenge en arving er umyndig, står han likt med en slave, enda han eier alt. 2 Han står under formyndere og forvaltere helt til den tiden hans far har fastsatt. 3 Slik er det også med oss. Da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreftene i verden. 4 Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. 5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. 6 Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» 7 Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

Sitat: For Jesus sier selv: " 24 For jeg sier dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.»

Her tales det ikke i lignelser, men med klare ord. Lignelser forstår ikke de som mangler visdommen fra Gud. Ikke dybden i den treene heller.

Ja, det er jo som jeg siterte fra Luk.8.10, og er jo bare en bekreftelse på at disiplene fikk vite alt og se alt.

Sitat: Du mener vel ikke at du vet mer om mysteriet enn Jesus, og mer om åpenbaringene til disiplene enn disiplene?

Nei, absolutt ikke, men opplysninger som er gitt er spredt gjennom hele Bibelen.

Sitat: Ditt sitat: Det betyr at ingen unntatt disiplene som er med på fullførelsen får se inn i herligheten, ikke engang englene fikk det (1.Pet.1.12)

Dette sier 1. Pet 1, 12

12

Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men dere de tjente med sitt budskap. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den hellige ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv engler lengter etter å se inn i.

Tolkningen din er som vanlig noe for seg selv. Hvordan du greier å få til en slik tolkning som du gjør, er et mysterium for meg. Er det nok et forsøk på finte?

Nei, det er bare å følge bibelhenvisninger så oppklares tingene av seg selv, litt etter litt. Det siterte verset viser til Apg.1.8, tar med v6 og 7 også: Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil gjenreise riket for Israel?» 7 Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt. 8 Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» - Dette er nok også tiden for DHÅ’s komme også når Israels rike blir gjenoppreist. Verset viser også til Apg.2.3 (Tunger av ild satte seg på hver enkelt av dem )

 


 

 

Svar
Kommentar #4

Randi TunIi

10 innlegg  3756 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Fine ord!

Ja, himmelen har kommet nær, den er inni oss. Og i himmelen er de hellige Moses, Elia og alle de hellige sammen med Gud eller den treene som de kaller Gud. Og noen ganger å får vi besøk fra himmelen om budskap til oss. Det må selvsagt være i overenskommelse med den kristne tradisjon for at det skal være et kristent budskap.

Det har nok kommet vekkesler i fra DNK. Men da har vel ikke kirken støttet den vekkelsen og det har blitt til en ny forsamling. Og slik har det fortsatt. Når det skjer vekkelse i DKK så er det gjerne munker eller nonner som starter en ny klosterordning og/eller som går ut og prediker for folket. Slik som Frans av Asissi eller moder Teresa.

Jeg har selv noen private åpenbarelser jeg bærer dypt i mitt hjerte. Men jeg leser med glede andres åpenbarelser også som gir oss budskap om Gud som fortjener all ære. Himmelen har kommet nær, den fins i vårt hjerte. Ved å søke Guds ansikte så kan vi oppleve litt av himmelen inni oss.

Guds fred!

Svar
Kommentar #5

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei

 

 

Opplevelser og kjenne Guds nærhet og kraft, slik som displene fikk. slik Paulus fikk Ja flere fikk oppleve Gud kraft, spesielt Moses da Han sto foran den brendende busken og hørte Guds røst. I dag oppleve man Guds nærhet og kraft på forskjellige måter. noen blir helbredet, noen får drømmer og åpenbaringer.  noen får profetiskke ord. Ja er vi åpne og motakelige kan alt skje. Jeg selv fikk en åpenbaring for en del år siden. Der jeg fikk et syn det var som en rullegardin som på en film som rullet ned framfor meg. jeg var våken men var på en annen plass. Jeg så et sterkt lys og en skikkelse som sto ved brønnen. Og bak brønnen var det porten til himmelen og den porten var smal alt var så innmari lyst, jeg kunne kjenne den herligheten som omringet meg og mi frue. vi gikk inn i porten hånd i hånd. men før vi kom så langt så snudde jeg meg og der fikk jeg se et hav av mennesker.bak en glass vegg de kunne se inn men de kunne ikke komme inn. jeg falt på knær husker for jeg så mange av min famile stod der ute. jeg falt på knær husker jeg og ba om å bytte plass med familien, for jeg sa at jeg hadde opplevd så mye fint sammen med Jesus at jeg ville at de også skulle kjenne dette. og slik ble det jeg havnet utenfor glassveggen og så på min og min frues familie gikk inn. det var både glede og tristehet for min del, og innerst inne så håpte jeg på at jesus skulle hente meg, men da kom jeg til meg selv. sittene gråtende . hva ville Jesus meg med denne åpenbaringen. Det har jeg tenkt på lenge , men det eneste jeg har forstått at man skal gi sitt liv offre alt for andre mennesker frelse. Jeg har også tenkt på at jeg va levende i begynnelsen av min kristenliv, men så bøle jeg lunken og levde ikke nær Gud. kansje skulle jeg en periode leve utenfor. forandring i livet som ført til min frafallenhet. mange tanker. men opplevelsen satt spor. men er glad jeg har kommet til meg selv, ville bare dele noen opplevelser selv:) Ja opplevelser kan man få med Gud, HAN SOM VIL OSS ALLE GODT.

Godt å se Bjørn dine innlegg. Tror det blir viktigere og viktigere å holde fokuset på Jesus som er sannheten.

 

Ha en velsignet dag Bjørn. keep the good working. bygge Guds rike:) Du er unik.

 

 

MVH

Rune

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 4 timer siden / 371 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 4 timer siden / 481 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 5 timer siden / 239 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 6 timer siden / 239 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 6 timer siden / 481 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 7 timer siden / 481 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 7 timer siden / 239 visninger
Les flere