Knut Vidar Paulsen

184    93

Vår tid og Moder Jord

Verdens matvaretoppmøte vedtok på FN-konferansen i 1996 som mål å halvere sulten i verden fram til år 2015. Tallet på sultende var i 1996 1,5 milliarder, og 1,8 milliarder levde i ekstrem fattigdom. Fortsatt kan om lag 1,02 milliarder mennesker ikke daglig spise seg mette.

Publisert: 4. jun 2012 / 288 visninger.

70 % av dem er kvinner, 800 millioner mennesker er kronisk underernærte og 40 000 mennesker dør hver dag av sultrelaterte årsaker. 1,4 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom og 1,5 milliarder mangler strøm.

I den tredje verden sulter mange bønder fordi jordleien tar halve avlingen. Bioenergiproduksjonen beslaglegger fruktbare landområder og forsterker sult og nød. 1 milliard mennesker er arbeidsløse, 1 milliard lever i storbyslum og 1,5 milliarder mangler strøm.

I 2011 var det militære forbruket i verden på over 1700 milliarder amerikanske dollar i følge Stockholm International Peace Researce Institute.  

I Chicago i mai 2012 forpliktet NATO seg politisk til ikke å bruke atomvåpen mot land som ikke har atomvåpen eller som ikke truer med slike og som har signert og etterlever ikke-spredningsavtalen, NPT. NATO forlot i Chicago strategien med førstebruk av atomvåpen.

Atommaktene USA, Russland, Frankrike, England, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea skal i Slutterklæringen fra Klimatoppmøte Rio+20 i juni forplikte seg politisk til ikke å bruke atomvåpen mot land som ikke har atomvåpen eller som ikke truer med slike og som har signert og etterlever ikke-spredningsavtalen, NPT. En bindende juridisk avtale inngås etter behandling på FNs Hovedforsamling høsten 2012 for å skrote alle operative atomvåpen og stridshoder på lager innen 2020. 

Grensen for klimagasser i atmosfæren må senkes til 350 ppm (parts per million) for å nå klimanøytralitet i 2020. James Hansen ved NASAs Goddard Institute mener at et nivå på 350 deler per million karbondioksid i luften fremdeles er akseptabelt. Likevel var tallet i 2010 på vei over 390, og hastigheten øker med 2 deler per million hvert år. Det overskrider nivåer fra seks hundre tusen år siden. De siste 20 årene har vært de varmeste som noensinne er registrert. Gassen steg over 80 deler per million i de siste 150 år.

Demografisk utvikling

Ifølge framskrivningene til FN vil jordens befolkning være 9,1 milliarder i 2050. Men endres ikke utviklingen i dag vil milliarder av mennesker 20 år etter 2050 være på vei inn i nye katastrofer. Den menneskeskapte temperaturstigning skal stanses gjennom framtidsrettede vedtak om nullutslippssamfunn i klimabalanse innen 2020 på Miljøkonferansen Rio +20 ijunisom blir bekreftet av FNs hovedforsamling gjennom vedtak om et rammeverket i en plan A for Moder Jord.

Et dominerende fenomen i det 21. århundret vil ikke være rask befolkningsvekst, men befolkningsaldring. Aldringen kan måles enten i økt andel eldre (6,2 prosent i 1950 mot 7,6 i 2010 og 16,2 prosent i 2050), ifølge FNs framskrivninger eller utviklingen til medianalderen (24 år i 1950, 29 år i 2010 og rundt 38 år i 2050).

Høyere forventet levealder utvider befolkningspyramiden på toppen, mens lavere fødselsrate gir mindre unge i bunnen. Konsekvensene er spesielt store i land som gjennomgår en «demografisk vinter», der fruktbarhetstallene i flere tiår har vært langt lavere enn det som kreves for å erstatte generasjonene (dvs. 2,1 barn per kvinne).

Økningen av personer over 65 år i absolutte tall det som kalles «gerontovekst»: 130 millioner i 1950, 417 millioner i 2000 og trolig 1,486 milliarder i 2050. Skillet mellom befolkningsaldring og gerontovekst viser svært forskjellige tendenser i ulike land bl.a. som en følge av at FNs Tusenårsmål i år 2000 kun ville halvere sulten fram til 2015. I enkelte land utvikler to fenomener seg ikke likt, fordi et migrasjonssystem tilfører en ung befolkning og reduserer den eldre. 214 millioner er permanent bosatt i et annet land enn de ble født i og tallet inkluderer verken flyktninger eller fordrevne. Kilde er: Tall fra FNs befolkningsavdeling. 

34 konvensjoner og prinsippene i en plan A for Moder Jord er presentert i Verdenserklæringen – Vår nordlige dimensjon, se www.norfm.org og www.leidin.info

Kampen for naturhumanisme, FNs nye Tusenårsmål, retten til fred, fredelig sameksistens, felles og kollektiv sikkerhet, kultur, helse, klimabalanse, arbeid, velferd og omsorg for alle i nullutslippssamfunn skal sikre Vår felles framtid.

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
6 minutter siden / 416 visninger
Robin Tande kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
rundt 1 time siden / 416 visninger
Torunn Arntsen Sajjad kommenterte på
Politikk og søskenbarnekteskap
rundt 1 time siden / 80 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes
rundt 2 timer siden / 83 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen
rundt 2 timer siden / 141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 3 timer siden / 392 visninger
Les flere