Øystein Magelssen

12    0

Drammen – en livssynsåpen by

Begrepet «livssynsnøytralitet» er strøket i den endelige innstillingen til livssynspolitikk i Drammen.

Publisert: 4. jun 2012 / 558 visninger.

En viktig debatt har rullet siden Drammensrådmannens høringsnotat om livssynspolitikk og kommunal forvaltning. Hvordan bør kommunale myndigheter håndtere det voksende livssynsmangfold? I Drammen er dette et betimelig spørsmål, hvor 20 prosent av befolkningen er fra 150 andre land, og det er registrert 248 tros- og livssynssamfunn (150 kristne).

Vårens grunnlovsendring baner også vei for en ny håndtering av disse forhold. Rolleforståelser og grenser må til dels gås opp på nytt. Den avklaring som nå er i ferd med å lande i Drammen, vil også være av interesse for andre kommuner i tiden som kommer.      

Fri religionsøvelse. Kirken spiller en sentral rolle i interreligiøst dialogarbeid og tverrkulturell integrering i Drammen som andre steder. Tilsvarende fortjener mange kommuner ros for sin del i dette arbeidet. Drammensnotatet kan leses som uttrykk for samme positive holdning: At en ikke kun passivt aksepterer livssynsfrihet som prinspipp, men aktivt vil medvirke til at innbyggerne får leve ut sine livssyn. Kirken må følge våkent med så den verbale verdsetting av tros- og livssynssamfunnenes rolle i samfunnsutviklingen, blir konkretisert i kommunale langtidsstrategier og realisert gjennom politikernes prioriteringer.  

Den «nye» Grunnloven har endret relasjonen mellom stat og kirke. Samtidig vil staten sikre en fortsatt landsdekkende folkekirke. Den norske kirke vil fortsatt ha en særstilling i lovverket, uten noen privilegier sett i forhold til andre tros- og livssynssamfunn. Stortingets «kirkeforlik» presiserer en rekke betingelser for en ny kirkeordning, og Grunnlovens formulering at kirken «forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten». Det blir bl.a. påpekt at staten fortsatt skal «sørge for at kommunene har lovbestemt plikt til å finansiere den lokale kirkes virksomhet».

Problematisk. «Livssynsnøytralitet» er en problematisk standard, da det i praksis gjerne betyr i et fravær av - og i blant forbud mot - religiøse ytringer og symboler i det offentlige. Slike ambisjoner har bl.a. gjort seg gjeldende i debatten om skolens verdiformidling, og i føringer fra skoleledere. I dag er det imidlertid interessant å registrere en større åpenhet for det religiøse aspekt ved barn og ungdoms identitetsdannelse. Det dreier seg om å sikre nye generasjoners kulturkompetanse, og legge grunnlaget for et åpent og tolerant samfunn. 

Livssynsåpen by. De varmeste agitatorene for «livssynsnøytralitet» i betydningen fravær av religiøse uttrykk og symboler, representerer gjerne et ateistisk livssyn. La oss heller søke «livssynsåpenhet», der samtidig tydelighet og toleranse preger samfunnet, mer enn forsøk på en nøytralitet som gjør lokalsamfunn snevrere og fattigere.

Bystyret i Drammen vil 19. juni behandle saken om kommunens livssynspolitikk og -forvaltning. Etter vårens høring og debatt foreligger nå en helt ny innstilling som legger godt til rette for en livssynsåpen by og legal forvaltning. Innstillingen gir i all hovedsak, uttrykk for gjeldende rammer og føringer for norsk tros- og livssynspolitikk. Samtidig vil det være av verdi om et bystyre ved å vedta dette, bekrefter og gjør kjent mange av de prinsipper og kvaliteter som det er viktig å være bevisst og ivareta på dette området i et lokalsamfunn i «det nye Norge». 

Strøk. Begrepet «livssynsnøytralitet» er som mye annet, strøket i den endelige innstillingen. I stedet brukes ord som «upartisk» og «uavhengig». Samtidig blir det kommunale ansvar for å tilrettelegge for tros- og livssynssamfunnenes virksomhet understreket. Dette vil styrke innbyggernes anledning til fri religionsøvelse, og bidra til en god videreutvikling av byens ånds- og kulturliv i tråd med våre nye Grunnlovsbestemmelser.

INNLEGGET BLE FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 04.06.2012

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Livssynsåpenhet er et godt ord

Publisert over 5 år siden

Valg av ord er uendelig viktig, fordi ord er levende og skapende. Noen ord skaper fellesskap, andre skaper skiller, noen skaper glede, andre sorg eller sinne osv.

Våre menneskelige møter har alle muligheter i seg. Og de fleste mennesker ønsker å bli forstått positivt. Vi høster hva vi sår.

Min familie lever i Drammen og det er et pluralistisk bysamfunn. Med barn i alle aldre har jeg en unik mulighet til å knytte kontakter. Jeg deltar i dugnadsarbeid side om side med blide og arbeidsomme kvinner og jenter i burka. Snakker om hvordan turen til Mekka og Medina var for dem, da de var der i vinterferien. Takker for det fine perlekjedet som datteren min fikk i gave etter denne turen.

En tur til Mekka og Medina er en invitasjon til å snakke om ydmyk tro. De valgte burka etter denne turen. Jeg kan anerkjenne troens betydning i deres liv, fordi jeg selv har en tro. Og jeg ønsker av hele mitt hjerte at de skal få oppleve meg som et elskende kristent menneske.

Vi lever i en spennende tid, med uendelige muligheter, litt likt den nytestamentlige tiden. Og vi er kalt til å gå inn i den, ta imot invitasjonene og elske med Kristi kjærlighet.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
17 minutter siden / 453 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
44 minutter siden / 1659 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 430 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 544 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 453 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1659 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 453 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 430 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 453 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 453 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 453 visninger
Les flere