Linda Noor

15

Hijabdebatten tilslører nyansene

Minotenk har et liberalt og feministisk utgangspunkt til hijab, hvor vi mener at kvinners klesvalg er og blir et privat anliggende – slik det fortoner seg for menn. Ingen skal presses til å kle seg i noe de ikke ønsker.

Publisert: 4. jun 2012

Sara Azmeh Rasmussen etterlyser debatt om slør i sitt innlegg på Verdidebatt. Hun viser til Minotenks invitasjonstekst til dialogmøtet "Muslimske kvinner - Frie, frekke og frelste?"– hvor vi blant annet spør om vi endelig kan legge bak oss spørsmål omden muslimske kvinnens klesdrakt.

Minotenk består av unge minoriteter med forskjellig etnisk og religiøs bakgrunn som jobber med å tilby minoriteter en plattform i samfunnsdebatten hvor de kan definere sine egne problemstillinger.

Overfladisk. Bakgrunnen for Minotenks ledende spørsmål om vi kan legge hijabdebatten bak oss, er todelt:

Det ene er at vi har sett oss lei av å diskutere noe så overfladisk som klesvalg. Både i den offentlige debatten over mange år, men også innad i de muslimske miljøene er diskusjoner om klesstilen til muslimske kvinner et stadig tilbakevennende tema. Søk på ordet ”hijab” i hvilket som helst muslimsk diskusjonsforum – og det vil komme opp endeløse tråder med opphetet debatt.

Minotenk har et liberalt og feministisk utgangspunkt til hijab, hvor vi mener at kvinners klesvalg er og blir et privat anliggende – slik det fortoner seg for menn. Ingen skal presses til å kle seg i noe de de ikke ønsker. Dette er et hjertesukk både til storsamfunnet og det muslimske miljøet.

Runddans. Når vi blir hengende igjen i den evige runddansen hvor hijabmotstanderne hevder hijab er kvinneundertrykkende, og hijabtilhengerne mener det er frigjørende – så kommer vi ingen vei. Man kan være undertrykt muslimsk kvinne uten hijab og man kan være fri og fremadstormende med hijab. Patriarkalske verdier er ikke uløselig knyttet til hijab, virkeligheten er kompleks. Den offentlige debatten har dessverre en lei tendens til å tilsløre nyansene og mangfoldet, og slik kommer vi heller aldri videre.

Azmeh Rasmussen hevder at det store temaet heller er islamfobi. Meg bekjent har ingen muslimsk organisasjon tatt opp temaet islamofobi – og Minotenk har heller ikke noe aktivt forhold til begrepet. Vi er selvfølgelig bekymret for den veldokumenterte skepsisen mot muslimer, så vel som mot jøder og andre minoriteter – men vi har prioritert å jobbe med holdninger innad i minoritetsmiljøene og minoritetsgruppers forhold til hverandre.

Selvråderett. Det bør handle om kvinnens selvråderett – autonomi – over egen kropp og eget sinn. Selvtillit. Verdighet. Afrikanske kvinner bruker enorme krefter på å rette ut håret, i vesten er grått, ufarget, kvinnehår nesten blitt tabu. Hijab er i så måte en blindvei i en mye større og viktigere debatt, som kvinner på tvers av etnisitet, klasse og religion kan føles eierskap til.

Azmeh Rasmussen etterlyser muslimske kvinners tilstedeværelse. At det ikke er kvinner ved sharia-instituttene i Saudi-Arabia må da være et positivt faktum? Min erfaring er at unge norskmuslimske kvinner i stedet studerer islam her i vesten – ellers de satser rett og slett kun på verdslig utdanning og her presterer de med glans.

Aktive. Kvinner har de siste tyve årene blitt stadig mer aktive og godt organisert i de norske moskeene. Muslimske ungdomsorganisasjoner domineres nå av jenter, i muslimsk studentersamfunn har de måttet kvotere inn gutter i styret.

De religiøse rådende er svært mannsdominerte (som i de fleste religioner for øvrig), men dette vil endre seg fremover som den unge generasjonen muslimske kvinner strider frem. De eldre mennenes innflytelse minsker drastisk der hvor kunnskap er tilgjengelig for alle. Flere av mine venninner reiser flere ganger årlig på studieturer med vestlige shaykher til både Saudi-Arabia, Yemen, Sverige og Spania.

Likestilling. Azmeh Rasmussen mener å illustrere hvordan det er på bakken med et eksempel på et par som går inn hver sin inngang i Rabita-moskeen i Oslo sentrum.

Faktum er at både kvinner og menn bruker hovedinngangen i den aktuelle moskeen. Ledelsen, som består av både kvinner og menn, har en bevisst politikk på likestilling og støtter kvinnene som krever sin plass i moskeens lokaler. Det vet egentlig Azmeh Rasmussen godt fordi jeg selv tok henne med dit på en omvisning for flere år tilbake. Her tilsløres igjen nyansene.

Individer, ikke gruppe. Det er på høy tid unge muslimske kvinner blir tilnærmet som individer og ikke bare som en del av en gruppe mange har en rekke vrangforestillinger om. Det er en dobbel belastning når man kjemper for frihet og selvrealisering i eget miljø, og samtidig må forholde seg til det polemiske og insisterende offerstempelet fra prisvinnende samfunnsdebattanter som Azmeh Rasmussen.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert rundt 8 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.

Det er på høy tid unge muslimske kvinner blir tilnærmet som individer og ikke bare som en del av en gruppe mange har en rekke vrangforestillinger om

Det burde vel ikke være noen vanskelig målsettning. Det fordrer dog at disse kvinnene kommer på banen og gjør seg kjent.

Det er vel også på tide at vi slutter med å skyve den andelen av befolkningen som har vrangforestillinger om religioner forran seg.

Personlig har jeg ikke rare forestillingene om religioner og religiøsitet, som ikke-religiøs er temaet ganske uinteressant rett og slett.

Kan vi komme dit hen at vi kan møtes uten at religion er et viktig tema i møte tror jeg vi kommer litt lenger.

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.

Det ene er at vi har sett oss lei av å diskutere noe så overfladisk som klesvalg.

Hijab, niqab, burka, mv., er nok ikke så overfladisk. Og det dreier seg ikke her om egentlige klesvalg. Minotenks liberale og feministiske grunnholdninger burde derimot tilsi at man ikke så slike "klesplagg" hverken som overfladiske eller gjenstand for individuelle og private valg.

Det forskjønnende språket som omtaler hijab, niqab, burka som klesplagg banaliserer debatten. Hijab, niqab, burka er selvsagt ikke, rett sett, klesplagg. De er instrumenter. Og kvinner ikledd slike essensielt kvinneundertrykkende symboler blir instrumentaliserte.

***

Forøvrig en talende tittel på innlegget. Hva er det som "tilslører" alle "nyanser"?

Kommentar #3

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Takk for reflektert innlegg

Publisert rundt 8 år siden

Takk for et veldig godt innlegg fra Linda Algazhari. Jeg har ikke hørt om henne før, eller om Minotenk. Men argumentene som framkommer i innlegget virket gode, og samsvarer med hvordan jeg som humanetiker, og med min egen erfaring, ser dette.

Alzaghari presenterer noen fakta i innlegget: At jenter er i flertall i endel muslimske studentorganisasjoner, at en moské har felles inngang for kvinner og menn. Dette må da være enkelt å fact-sjekke (og jeg formoder derfor at Alzaghari har rett)?

Hun påstår også at det finnes muslimske kvinner som er undertrykket men ikke går med hijab, og kvinner som går med hijab som er likestilt på linje med norske kvinner (som vi jo vet at er likestilt i svært varierende grad, noen hevder til og med at de velger en "gammeldags" kjønnsrolle etter eget ønske). Denne påstanden stemmer overens med mitt inntrykk, selv om jeg antar at mitt kjennskap til muslimske kvinner i Norge generelt er svært overfladisk.

Dersom det er noe hold i Alzagharis påstander og fakta (og for meg kan det se slik ut), så burde det få hijabdebatten til å roe seg.

For det første bør vi, som Alzaghari påpeker, fokusere mindre på hva muslimske kvinner har på seg, og mer på hvordan de har det.

For det andre kan det se ut som om det, blant muslimske kvinner i Norge spesielt, men også i det "muslimske miljøet i Norge" (om man kan snakke om noe slikt, det tviler jeg litt på) generelt, eksisterer en stor gruppe sterke, engasjerte kvinner som i betydelig grad deler norske main-stream tanker om likestilling og kvinners naturlige rettigheter som mennesker på linje med menn. Og at denne gruppen sterke kvinner øker sin styrke gjennom utdanning, økende makt og utdøing av gretne gamle gubber. Slik at i stedet for at "vi" i det norske samfunnet skal frigjøre "dem", så kan vi i stort monn stole på at de, på litt sikt og med litt hjelp, kan frigjøre seg selv.

For all del - vi bør være lydhøre og parat til å bistå, dersom de ber om vår hjelp. Men her har vi altså ett innspill om at det de først og fremst trenger hjelp til ikke er å bli kvitt hijab'en.

Kommentar #4

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Skal vi presses og tvinges til å endre holdninger?

Publisert rundt 8 år siden

Som kristen  ble jeg radikalt og totalt endret i mitt sinnelag ved en kristen vekkelse. Jeg fikk tilogmed en bekreftelse på det både bibelsk og ved giftermål. Jeg levet flere måneder i dødsangst ved utenomsanselig tiltale, men ble herlig fri og frelst ved fortvilet å gå ned i bønn i redsel og tårer og be Jesus Kristus hjelpe meg. Dette var en KRAFTIG og total vekkelse og OMVENDELSE. Det står i Bibelen at "uten at du blir født på ny skal du ikke se Guds rike" (DNT). Jeg kan si at mitt gamle jeg døde den kvelden jeg lå på kne og ga meg over til Jesus og fikk stadfestet ny-fødselen ved at jeg giftet meg til navnet Born (født). Min mann var da også et bønnesvar. Guds veier er både forunderlige og uransakelige. TAKK OG LOV

Jeg tenker HVORDAN kunne jeg SELV komme på å endre meg SÅ totalt. Hvordan kan vi med EGEN vilje endre våre fastsatte mønstre. Jeg må innrømme at verken "ta meg sammen", meditere på mot-tanker, og annen holdningsendring tror jeg faktisk ikke hadde nyttet. Jeg kan spørre: Kan DU bli totalt og radikalt troende kristen bare ved hjelp av EGEN VILJE.....ja, kanskje noen, jeg vet ikke, men MANGE tros-vitner måtte igjennom radikale og angst-fylte ofte utenomsanselige situasjoner før de skjønnte hva er hva. Selv apostelen Paulus fikk se både lys og hørte Jesu stemme talte til ham. Paulus ble også etter dette TOTALT forandret. Noen av oss må kanskje gjennom slike store og omveltende ofte oversanselige situasjoner før vi BEGRIPER og FATTER hva som skjer med oss. Noen ganger virker Gud å ville FILLERISTE mennesker til tro.

Den kjente predikanten Ludvig Karlsen satt jo med rifla i hånden - rettet mot hodet - klar til å trekke av, men Gud ville noe annet, Gud hadde et oppdrag for Ludvig - å starte en stiftelse for gatens forkomne mennesker - denne institusjonen Evangeliesentret - lever og ånder i beste velgående selv i dag mange ti-år etter Ludvigs omvendelse. Han ble også Gud skje lov herlig og totalt endret i sitt sinnelag.

Jeg sliter som mange andre både med følelse av fremmedhet - både for de som skiller seg i etnisitet og klesdrakt. Mange ganger har jeg tatt meg selv i fordommene og PRØVER å endre meg - og i øyeblikket går det greit. Da tilogmed velsigner jeg disse menneskene. Men det kommer jo opp igjen og opp igjen. Dette er en VEDVARENDE kamp i meg. Jeg må jo trøste meg med Paulus sine ord som sier at han lengtet etter fullkommenheten, men han var ikke der ennå, og selv idag har vi jo ufullkomne samfunn over hele verden.

Så dere som maser om å bli kvitt fordommer og å ENDRE seg - dere vet ikke hva slags kamp det er. Prøv selv å endre dere dere som ikke tror på Jesus Kristus - og bli Kristus-hengivne. Kan jeg be dere tvinge dere selv til det. Kan jeg presse dere.... det samme er med oss alle. HVEM kan dømme HVEM.

Når det gjelder både fremmd etnisitet og klesplagg hos andre - så slår fortsatt fordommene mot meg - men jeg er det bevisst og KAN stadig arbeide med dette. Vi er INGEN fullkomne. Selv en person som Jesus Kristus som av Gud ble kalt LYTEFRI og SYNDFRI og hadde behag hos sin Far, pekte ikke på seg selv som god, men pekte på Gud Fader som den eneste gode.

Tenk litt DYPERE - dere som vil belære andre. Tro ikke annet enn at vi søker både i dybden og i høyden for å bli bedre mennesker. Det står i Bibelen at "Ikke med egen vilje, men av Guds kraft og vilje". Hva skal da et menneske si......

 

Kommentar #5

Annette Heyerdahl

21 innlegg  88 kommentarer

Burka, niqab og finlandshette

Publisert rundt 8 år siden

Hei Robin!

Du snakker om hijab, niqab og burka som om de skulle være samme type klesplagg. Den store forskjellen på disse plaggene er at hijab ikke tildekker ansiktet. Jeg kan ikke se at det er noe problem å gå med hijab i det norske samfunnet bortsett fra om man har et yrke hvor det kreves uniform, eller hvor man skal være mest mulig nøytral i verdispørsmål, f.eks dommere.

Niqab og burka derimot, tildekker ansiktet, og gir et helt annet signal til omverdenen når man ferdes ute i samfunnet. I vår kultur forbinder vi slik tildekking med kriminalitet og undergrunnsbevegelser som ikke tør å vise hvem de er. Derfor synes jeg vi heller skal putte niqab og burka i samme kategori som finlandshette.

Kommentar #6

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Hvis du med religion mener Kristendom - så

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Kan vi komme dit hen at vi kan møtes uten at religion er et viktig tema i møte tror jeg vi kommer litt lenger.

må jo jeg trekke meg fra ALL debatt. HELE mitt VESEN, min person med ånd, sjel og legeme er TOTALT hengitt til Jesus Kristus. ALLE mine tanker dreier seg om Jesus Kristus HVER DAG - hver tid på dagen. Mitt håp er et kommende Paradis hvor jeg for EVIG TID kan være sammen med min himmelske Far Jesus Kristus og mine brødre og søstre som er like hengivne til Jesus Kristus som meg selv. Ellers er det forskjell på Evangelie og Religion.

Men hvis du med religion mener islam, hinuisme, buddhisme, sjintoisme og slike tros-retninger og religioner som IKKE har personen Jesus Kristus som Far, Rådgiver og Mentor, da kan vi begynne å diskutere. Men det spørs om vi kommer særlig langt når jeg er SÅ målfast i min tro.

Jeg har tenkt over det - hvis du elsker din far meget høyt - så vil jo ikke du at en annen manns-person skal ta hans plass. SLIK er det også med Jesus Kristus som Far. HAN - den ENE.

Kommentar #7

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Finlandshette

Publisert rundt 8 år siden
Annette Heyerdahl. Gå til den siterte teksten.

Derfor synes jeg vi heller skal putte niqab og burka i samme kategori som finlandshette.

Ja.... eller med dønn normal påkledning blant nordmenn som er ute en vinternatt, eller en vinterdag, når de laver ned med snø og vinden biter i ansiktet. Hvordan skal vi skille mellom det nesten-kriminelle ved å gå i burka en sommerdag, og det å dekke seg til så bare øynene titter fram en bitende vintermorgen i Tromsø? Jeg skjønner - for OSS virker det jo absurd å gå med burka. Men det er jo ikke snakk om at VI skal ikle oss dette. Noen velger å gå med slike klær. Hvordan kan vi (og hvem er egentlig disse "vi" som skal avgjøre dette?) avgjøre akkurat hvor mye eller hvor lite påkledning som er "passende" til enhver situasjon og ethvert klima?

Ta gjerne avkledning. For noen år siden var det en sak med en fyr som insisterte på å svømme naken i den lokale svømmehallen. Han ble utestengt - så jeg skjønner at det finnes en nedre grense. Men i det tilfellet var det flere ting ved atferden som minnet om blotting, iflg. avisreferatene. Men ellers har vi i vårt samfunn utviklet et betydelig toleranse for avkledning, sammenlignet med kravene til klesdrakt i tidligere tider. Man kan godt peke på at "det finnes visse regler", men da må man samtidig si at "men de er jammen nokså liberale", og godta at det i Norge idag er svært stor toleranse for at folk kler seg slik de vil.

Men jeg er enig med deg, Anette - det er vesentlig å skille mellom hijab på den ene siden (jeg synes det er totalt uproblematisk at mine kolleger på sykehuset bruker hijab (sykehushijab), og klarer ikke helt la meg overbevise om at det ville være problematisk om politifolk gjorde det også) og burka/niqab.

Men om man nå ville si at grensen gikk ved bruk av niqab/burka (i sommerhalvåret, da, og innendørs, for vinterstid må man jo akseptere at muslimske kvinner dekker seg til når de skal utendørs, slik vi etnisk norske gjøre det) - da blir det også et praktisk spørsmål: Hvor stort problem er dette, egentlig? Den berømte undersøkelsen fra Danmark viste visstnok at det kun var 3 damer som brukte burka i hele Danmark (har den blitt imøtegått senere, tro?). Hvor sannsynlig er det, egentlig, at de kvinnene som dekker seg bak en burka faktisk har noe kriminelt fore? Jeg synes i denne som andre saker at staten skal være varsom med å forby alt man ikke liker, det skal være en bedømming mtp. alvorlighet, hensiktsmessighet og muligheten for å følge opp et forbud. Man kan gjerne holde et øye med burkabruken, men mitt tips er at dersom vi lar dem holde på, så vil de etter noen år eller noen generasjoner finne mer praktiske måter å kle seg på.

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Annette Heyerdahl. Gå til den siterte teksten.

Du snakker om hijab, niqab og burka som om de skulle være samme type klesplagg.

Jeg er godt klar over forskjellene --- i instrumentalisering og symbolisering av kvinnen. Men de tilhører alle sammen (og det gis flere varianter enn de tre nevnte) samme kvinneundertrykkelsesregime. Det er ikke til å komme fra. De er altså ikke 'klesplagg.' Det dreier seg om signaliseringer som ikke bare "kommuniserer" noe til oss andre, men som slår dypt inn i vedkommendes slikt instrumentaliserte liv og sinn. 

I Vesten har man brennt behåer; jeg er helt med på Rasmussens brenning av burkaer. Og ikke mindre de eufemistiske, de kvasi-akseptable, utgaver som hijab. Man kunne jo gjøre det ikke minst i de titler av frihet og integritet som Alzaghari her påberoper samme kvinner? Man kunne organisere slike offentlige markeringer, og så måle reaksjonene på dem?

Kommentar #9

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Hijab på barn

Publisert rundt 8 år siden

Når jeg ikke lengre ser muslimske småjenter sitter pakket inn i alt for mye klær i sommervarmen, mens brødrene deres løper lettkledd rundt, skal jeg ikke kritisere hijab.

Pikebarn burde være minst 16 før de fikk lov å gå med plagg som gir konotasjoner til voksne, muslimske kvinner. (Det samme gjelder forsåvidt andre religiøse plagg, men jeg har tifgode å se pikebarn med nonnedrakt i Norge)

Kommentar #10

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Ungjenter og klesdrakt

Publisert rundt 8 år siden

@Kjersti Aspheim

Jeg er far til to små jenter. Jeg er sterkt bekymret for deres klesdrakt, selv om de foreløpig er litt for små til at det er noe reelt problem. Men jeg frykter tiden når de blir litt eldre, og presset om seksualisert klesdrakt begynner å komme. Foreløpig er dette angst og irrasjonell bekymring hos meg, bygget på anekdoter og inntrykk jeg får av å ta T-banen. Kanskje blir det annerledes når jentene blir så store, og det blir virkelighet. Men jeg ønsker virkelig ikke at mine døtre skal kle seg som om de var seksuelle vesener, før de når den alderen at de skal være det (vi har bestemt i Norge at det skal være 16 år).

Og dét er ikke bare opp til dem å bestemme. Jeg er faren deres, og det er mitt (og konas) ansvar å ta vare på barna. Barn er ikke bare små voksne, de er også uferdige og umodne individer som er avhengig av råd og veiledning i sin utvikling til voksne, selvstendige mennesker. Dersom jeg kapitulerer som far, overtar reklamen, tenåringsidolene, youtube, musikkvideone og de jevnaldrende (også de med kapitulerte omsorgspersoner) oppdragelsen.

Joda, jeg skjønner at dette delvis er å kjempe mot vindmøller. Men det er min rett, jeg som faktisk har skapt disse barna, å kjempe denne håpløse kampen for å ta best mulig vare på barna mine.

Det vi nordmenn har så vanskelig for å se, later det til, er hvor sterkt press som utøves mot våre egne ungjenter mtp. klesdrakt. Vi er sekulære, uten religion (særlig jeg som er humanetiker, men også de som man ville kalle julaften-kristne), så det er lite religiøst press.  Men vi har erstattet dette med sexpress, skjønnhetspress, avkledningspress, som kan være like massivt og formende som det (ikke utelukkende religiøse) hijab-presset.

Dels bør vi ikke sitte så høyt på vår hest når vi kritiserer at unge muslimske jenter bruker hijab, for våre egne barn blir utsatt for et antagelig lignende press. Dels synes jeg ikke at "ta på litt mer klær" er det verste signalet vi kan gi til en ung jente i Norge i dag. 

Kommentar #11

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Barn skal kles som barn

Publisert rundt 8 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Dels bør vi ikke sitte så høyt på vår hest når vi kritiserer at unge muslimske jenter bruker hijab, for våre egne barn blir utsatt for et antagelig lignende press

Det er foreldrenes ansvar. Om de kles seksuelt opp som små kvinner, eller religiøst opp som små kvinner er det LIKE galt.

Forøvrig er jeg for kjønnsnøytrale skole/barnehageuniformer.

Kommentar #12

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Når jeg ikke lengre ser muslimske småjenter sitter

Vi er helt på linje her.

Min datter har en stakkars jente i klassen som allerede som 12-åring skulle gå i heltettende drakt. Ja, det er synd for denne jenten at hun slik rykkes vekk fra de andre, og at hun slik må avfinne seg med å bli betraktet som seksuelt objekt, et seksuelt objekt som ville føle hva dette innebar dersom hun ikke hadde denne innpakningen.

Ja, det er synd for denne jenten. men det er synd for alle de andre jentene i klassen også. Assossiasjonene går, naturlig nok. Og synd for guttene også. Og selv, som voksen mann, ville jeg helst sett at jeg selv ikke automatisk ble ansett som et evigbrunstig villdyr som bare hadde kastet meg over denne jenten hadde det ikke vært for hennes innpakking. Det er synd for oss alle at slike praksiser eksisterer, og i det hele tatt forsterkes!

Jeg tror mennene innenfor den islamske kulturkrets virkelig har noe å reflektere over. 

Kommentar #13

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Skoleuniform!

Publisert rundt 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig er jeg for kjønnsnøytrale skole/barnehageuniformer.

Ja, jeg er nesten enig! Kanskje jeg er helt enig. Har i hvert fall fått økende forståelse for dette.

Men... hvor lang er egentlig veien fra skoleuniform til hijab? Skoleuniform er vår uniformering, hijab er deres. Jeg foretrekker skoleuniform framfor hijab. De foretrekker kanskje hijab.

Jeg synes man overdriver fokuset på hijab, og kort sagt at man ikke ser bjelken i sitt eget øye.

Kommentar #14

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Voldtekter og klesdrakt

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Og selv, som voksen mann, ville jeg helst sett at jeg selv ikke automatisk ble ansett som et evigbrunstig villdyr som bare hadde kastet meg over denne jenten hadde det ikke vært for hennes innpakking.

ER det et problem med voldtekt av unge jenter i Norge, eller er det ei?

Jo det er, og særlig da i nære relasjoner, på nachspiel osv. Det er også et problem at jenter utsettes for sexpress, mye stimulert av vrangforestillingene fra pornoindustrien.

Jeg får bare godta at døtrene mine kommer til å bli seksuelle vesener, ærlig talt det er jo bra, det er slik det er å være menneske. For en far vil det alltid føles feil, for tidlig. Mange seksuelle relasjoner er ambivalente, og rusmidler øker faren for misforståelser, svekker evnen tilå ta signaler. Vi får aldri et perfekt samfunn. Men jeg opplever at det likevel har gått for langt i Norge, i retning av seksualisering av ungjenter.

Dette kan - for alt jeg vet - være like ille i muslimske kulturer. Voldtekter og sex med småjenter forekommer der, kanskje like hyppig eller hyppigere enn i Norge. Mitt poeng er at enten man tar på seg "sexy klær", eller man skjuler kroppen og gjør den mystisk innbydende, så kan det innebære en seksualisering av småjentekroppen. Ja, selve "skolepikeuniformen" er jo en kjent porno-variant som mange menn tenner på. Som far synes jeg dette er uheldig. Men det blir helt feil å late som om bruk av slør hos muslimske jenter er den eneste manifestasjonen av dette.

Heldekkende plagg av typen burka og niqab trodde jeg var ultra-sjelden hos norsk-muslimske jenter. Jeg anser det som en total avsporing - med mindre man kan legge fram dokumentasjon på at det faktisk er noe som utgjør et betydelig omfang?

Kommentar #15

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

"Heldekkende plagg" er ikke synonymt med burka

Publisert rundt 8 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Heldekkende plagg av typen burka og niqab trodde jeg var ultra-sjelden hos norsk-muslimske jenter. Jeg anser det som en total avsporing - med mindre man kan legge fram dokumentasjon på at det faktisk er noe som utgjør et betydelig omfang?

Jeg tenker ikke på klær på småpiker som dekker ansiktet og hender. Det hjelper ikke en glovarm jente at klærne hun går ikke er burka, så lenge de dekker alt for mye til. Moderne utgaver som kåpe og kjole er hyppig brukt i sommervarmen, ikke burka. Poenget mitt er at å overkle småjenter slik at de har problemer med å leke og sliter med varmen ikke er greit.

Jeg syns kommenteringen din av seksualisering av pikeklær er en smule irrelevant. Et problem blir ikke mindre av at det finnes andre lignende problemer. Det gjør saken værre.

For meg virker det som om barndom var noe som eksisterte på 70 og 80 - tallet, nå må småjentene være små kvinner fra de er en  7-8 år... Barn bør gå i KJØNNSNØYTRALE klær, klær som gir dem bevegelsesfrihet til å leke, og ikke minst anonymiserer kjønn. Dette vil gjøre likestillingsprosessen mye enklere. Det er barn først og fremst, før de er jenter og gutter.

Skoleuniformer kan ikke sammenlignes med religionspolitiske plagg som hijab. Spesielt fordi de er kjønnsnøytrale. Det er jo her selve poenget ligger. Om man først skal sammenligne det er i mine øyne vestens tanker om likestilling høyt over den kvinnediskriminerende tanken patriarkatet står for. Kall det kultursnobberi eller hva du vil. Skoleuniformen er derfor bedre enn hijab, om man først skal bri til en irrelevant sammenligning.

Ellers tror jeg egentlig ikke vi er særlig uenig, jeg er bare litt skarpere i kantene... jeg er ganske god å kikket etter egne bjelker også, for de som moraliserer over slikt. Har ingen problemer med å ta selvkritikk.

Kommentar #16

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert rundt 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

må jo jeg trekke meg fra ALL debatt. HELE mitt VESEN, min person med ånd, sjel og legeme er TOTALT hengitt til Jesus Kristus.

Jeg har ikke noe i mot at folk debatterer religion. Jeg påpekte at jeg i møte med mennesker ikke har nevneverdig interesse av deres tro og religion. Jeg foretrekker å møte mennesker slik de er på de områdene vi har felles og så får vi godta og erkjenne at det også er områder som ikke er felles. Hvis hele ditt vesen er din tro og religion så er det for meg helt utmerket. Men jeg tviler på at vi ville blitt nære venner da vi nok har ganske forskjellige oppfattninger av livet.

Men er ikke det helt greit egentlig. Det er jo tross alt relativt få mennesker i vår nære omgangskrets. Alle kan jo ikke være nære venner heller.

Kommentar #17

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Enighet er best

Publisert rundt 8 år siden

@ Kjersti

Ja, vi er sikkert nokså enige her. Mitt hovedpoeng var at jeg ikke kjøper argumentet til Robin Haug (gjentatt i en annen tråd) om at det å kle muslimske jenter i slør innebærer en seksualisering av dem. Jeg er for barndom og mot seksualisering, men i så måte har vi i vanlig norsk/vestlig kultur mer enn nok med å feie for egen dør. Og om man først skal se på barns klesdrakt som uttrykk for seksualisering, så synes jeg det er minst like problematisk å kle av dem som å kle dem. Men hele diskusjonen blir dødfødt fordi de klesdraktene som mest av alt har en innpakkende effekt (niqab og burka) er så uvanlige i Norge, sammenlignet med det mye mer utbredte hijab.

Dersom det er varmt synes jeg barn og voksne burde få lette på klesdrakten. Jeg er så inderlig glad for å tilhøre et livssyn (humanetikken) som ikke har et eneste krav til hvor mye klær man skal ha på seg (man kan i teorien gå naken, uten å krenke noe "bud" i humanetikken, selv om man riktignok må reflektere over om man vil at andre skal gjøre mot en selv det en gjør mot andre.....). Jeg kan ikke annet enn å tro at global oppvarming og verdens generelle ferd mot at vi alle kjøper den kapitalistisk-amerikanske-medieskapte drømmen gjør at hijab og alle andre religiøse finurligheter må gi tapt i det lange løp....

Kommentar #18

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Hvilket argument er det du kjøper da?

Publisert rundt 8 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Ja, vi er sikkert nokså enige her. Mitt hovedpoeng var at jeg ikke kjøper argumentet til Robin Haug (gjentatt i en annen tråd) om at det å kle muslimske jenter i slør innebærer en seksualisering av dem.

Men du kjøper vel argumentet om at skjønnhetskonkurranser for 7-åringer er seksualisering? Ifølge majoriteten av muslimer er hijab beregnet for: voksne kvinner. Hvorfor skal jenter bruke det? Vet du hva poenget med hijab er?

Kommentar #19

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Skjønnhetskonkurranse for 7-åringer: helt feil. JEG ville ikke tillatt det for mine døtre. Selv om jeg erkjenner at det lett kan bli innslag av uformelle skjønnhetskåringer, gjennom mødre som kler opp døtrene sine som dukker. Hos oss har vi så langt løst dette gjennom at pappa (jeg) oftest kler på og leverer i barnehagen - da blir det naturlig slik at døtrene mine ikke akkurat blir så skjønne, ettersom jeg er født uten estetisk sans.

Hijab til jenter - jeg ser ikke poenget - men dersom barna vil, so what? Del 2 av min personlige fortelling er (slik jeg antar de fleste foreldre med døtre vet) at barn (særlig jenter?) i tidlig alder får lyst til å herme etter de voksne og kle seg etter det de oppfatter som fint. Dersom kona mi hadde brukt hijab, så er jeg NESTEN SIKKER på at døtrene mine hadde tigget om å få det de også. Riktignok ville de nok gåt lei innimellom, og vært fleksible. Slik trodde jeg også at endel muslimske jenter var - at de brukte hijab av og til, og som et slags pynte-leke-plagg som minnet om de voksnes.

Dersom det finnes foreldre som tvinger døtrene sine til å gå med hijab, alltid, så høres det veldig feil ut. Like feil som det vell av vestlige mødre som tvinger sine døtre til å kle seg som babes, og begynner å mase på dem om kalorier og trening mens de ennå er barn. La barn være barn - det er min oppfordring.

Kommentar #20

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Selektiv forståelse

Publisert rundt 8 år siden

Jeg hørte et radiokåseri av Inge Eidsvåg forleden. Han var oppdratt kristen, men ble humanetiker.  Men meldte seg etter noen år ut av Humanetisk Forbund , da han ikke orket den, etter hans oppfatning nokså ensidige hakking på de fleste sider av kristendommen.

Så ser vi at det må en humanetiker til for å forsvare hijab og andre religiøse klesplagg.  Vel, vi som har fulgt med her en stund er vel ikke særlig overrasket over den selektive toleranse og forståelse  fra ateister og humanetikere.

Selv kan jeg ikke med sikkerhet si hva hijab står for. Men når noen av bærerne opptrer i bukser så trange at en "kan lese på leppene" , da er det neppe bare kyskhet og koran som er årsaken, men en slags stolthet over religiøst ståsted.

Kommentar #21

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Humanhijab

Publisert rundt 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Så ser vi at det må en humanetiker til for å forsvare hijab og andre religiøse klesplagg.

Olav Nisi, jeg er jo bare 1 av 80.000 humanetikere, og selv om jeg skulle forvare hijab så kan det jo ha null å gjøre med at jeg er humanetiker, men helt andre årsaker, ikke sant?

For å ta en kjent, aktuell og absurd parallell: det at Breivik kaller seg kristen betyr ikke at alle kristne...  osv. osv.

Men premisset ditt er ikke helt rett. Jeg har egentlig ikke behov for å forsvare hijab, jeg føler meg mest nøytral i forhold til det. Men i et samfunn hvor jeg opplever voldsom negativt fokus på dette klesplagget, så føler jeg behov for å rekke opp hånda og si at "det plager ikke meg noe større". Generelt er det slik at det er de som har noe å klage over som tar ordet, da synes jeg vi som er den fornøyde, tause majoriteten burde markere oss litt også.

Jeg har ikke behov for å skrive et hovedinnlegg om at "nå må vi snakke om hijab", verken for å rakke ned eller hylle hijab'en. Men når det nå ble tatt opp i to innlegg med motsatt fortegn (Sara Azmeh Ramussen og Linda Alzaghari), da fikk jeg lyst til å støtte sistnevnte, som framhever at det er andre områder som er viktigere for muslimske kvinners frigjøring enn akkurat hijab'en.

Ellers kan du kanskje se, her på verdidebatt, at jeg i mange diskusjoner har nettopp tatt til orde for mer forståelse og toleranse mellom nettopp kristne og humanetikere - at vi burde bruke mer tid på å lete etter likheter mellom oss enn å framheve forskjellene. Selv om det er krevende. Derfor har jeg vært opptatt av å kalle meg agnostiker framfor ateist. Jeg tror faktisk at Inge Eidsvåg ville hatt sans for denne formen for humanetikk.

Kommentar #22

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Velment råd

Publisert rundt 8 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Men jeg ønsker virkelig ikke at mine døtre skal kle seg som om de var seksuelle vesener, før de når den alderen at de skal være det (vi har bestemt i Norge at det skal være 16 år).

Det beste er å la sine døtre selv om dette. Og ikke blande seg inn i deres innerste følelser på dette området. Slik sparer vi masser av jenter og samfunnet for en masse problemer. Misforstå meg rett, men det "artige" er at hvis det er noen jenter som virkelig er kledd som var de seksuelle vesener, ja, så er det småjenter i hijab på 12 år og mindre.  

I den alderen vi taler om, er disse jentene inne i en rivende utvikling, og de søker mot verden utenfor hjemmet for å forske, søke, eksperimentere, spørre, prøve, etc., i forhold til det å skape egen identitet. Det er tale om grunnleggende betingelser for disse menneskenes livsviktige artikulering av egen frihet og integritet. 

Kommentar #23

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Mitt hovedpoeng var at jeg ikke kjøper argumentet til Robin Haug (gjentatt i en annen tråd) om at det å kle muslimske jenter i slør innebærer en seksualisering av dem. Jeg er for barndom og mot seksualisering,

Dette var da overmåte naivt, Horn! :)))

Sier du at du ikke vet hvorfor de kler småpikene i hijab og andre slike symboler? Slike drakter symboliserer at foreldrene betrakter henne som et seksuelt objekt. Det er i det hele tatt merkelig at skolene tillater slikt.

Videre: er du virkelig mot seksualisering? Seksualisering er en utrolig flott ting. Og seksualiseringen, i den grad den utvikler seg sunn og sterk, kan ikke komme fra andre steder enn fra dypt inne i det utviklende mennesket selv, i delikat takt med masser av andre faktorer som spiller inn i identitetsdannelsen hos unge mennesker. 

Når det kommer til pornografi: la også dette være opp til vedkommende selv. Det gis mange former for pornografi, og noe for enhver smak. La brukerne heller få mer innflytelse på hvordan den utformes, enn å prakke egne preferanser ned på vildt fremmede folk. 

Kommentar #24

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ok

Publisert rundt 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Så ser vi at det må en humanetiker til for å forsvare hijab og andre religiøse klesplagg.

Hadde jeg ikke forsvart slik bruk kunne jeg ikke heller kritisert DNK for deres særfordeler i mitt land. Så det handler ikke om å ikke mene at religiøse plagg eller symboer er noe forbasket tøv, etter min mening, men om å holde tungen rett i munnen.

For det kan virke som om du mener at jeg som gudløs skal favne om kristendommen men kritisere andre religioner. Hvor du har dette fra er for meg ubegripelig.

Kommentar #25

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.

Minotenk har et liberalt og feministisk utgangspunkt til hijab, hvor vi mener at kvinners klesvalg er og blir et privat anliggende

Kan man ta mere feil!

Har man glemt Salmon Rushdie sin bok: Sataniske vers.

Har man glemt dette med:

Fordrivelse av de vantroene
Steining som avstraffelse
Omskjæring av unge jenter
Hallal slakting (offer til Allah)
Tvangsgifting (For å øke populasjonen)
WTS
Selvmordsbombere

Hva sier dette oss? Må dere ha det inn med skjeer?

Har man glemt Kadra Noor og hennes skulte kamera i samtale med en Imam.

Glemmer vi? Vi må aldri glemme for å si det slik!

Kommentar #26

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Kadra

Publisert rundt 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Har man glemt Kadra Noor og hennes skulte kamera i samtale med en Imam.

Har man glemt at Kadra og Gerhard Helskogs program ble avslørt som langt på vei provokasjon/fabrikering? Med klipping av intervju-uttalelser og det hele? Det fulle transkriptet av intervjuet med imamen viste vel at imamen gjennom nesten hele intervjuet hadde prøvd å overtale Kadra til å IKKE gjøre det som foreldrene hennes ville tvinge henne til.

Kommentar #27

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Nei vi har ikke glemt

Publisert rundt 8 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Har man glemt dette med:

Fordrivelse av de vantroene
Steining som avstraffelse
Omskjæring av unge jenter
Hallal slakting (offer til Allah)
Tvangsgifting (For å øke populasjonen)
WTS
Selvmordsbombere

Hva sier dette oss? Må dere ha det inn med skjeer?

Vi håper på det sterkeste at de som er mot religiøse klesplagg eller symboler ikke tyr til slike ytterligheter for sin sak.

For her handler det om de som er mot og ikke de som er for hijab og andre tekstilplagg ikke om de som mener at slike bør være obligatoriske.

så hvor stiller du deg Georg B-P. hva synes du er rett straff for de som bærer hijab, stening?

Kommentar #28

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Har man glemt at Kadra og Gerhard Helskogs program ble avslørt som langt på vei provokasjon/fabrikering?

Uten å ville avspore debatten vet vi vel nok om at omskjæring skjer blant jenter som blir sendt utenlands.

Kommentar #29

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

så hvor stiller du deg Georg B-P. hva synes du er rett straff for de som bærer hijab, stening?

Det riktige er å fortelle slik det er.

Noe vanskeligere enn det er det ikke. Det krever en hel masse "belive me" å fortelle om sånt.

Kommentar #30

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Stråmann

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

or det kan virke som om du mener at jeg som gudløs skal favne om kristendommen men kritisere andre religioner. Hvor du har dette fra er for meg ubegripelig.

Adressen var Morten Horn, men hvis du stort sett har det samme tolerante syn - OK-

Nei jeg mener ikke at du skal omfavne noe som helst som du ikke er enig i. Skjønner heller ikke ditt  - forsvare noe for å kunne kritisere noe annet ? Mitt poeng er det underlige i at et  symbol som mange mener er patriarkalsk/religiøst kvinneundertrykkende, finner sine norske "forståere"  blant humanetikerne og gudløse. 

Vår lokale humanetikerinne rykket ut  med et leserinnlegg der det gikk fram at hun hadde sett seg lei på  lørdagsandakten i avisa "Telen".   Noe som samsvarer med Inge Eidsvåg og hans inntrykk.  Toleransen for religion er høyst selektiv.   Gi meg gjerne eksempler på at humanetikere/ateister har gått ut med forsvar av norsk kultur med religiøst tilsnitt.

Kommentar #31

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Naiv

Publisert rundt 8 år siden

Morten Horn er på sitt beste bare naiv. Det er mange nordmenn som faller i denne kategorien. Jeg tror vi har det alt for godt.

Mvh Hanni

Kommentar #32

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Forklaring

Publisert rundt 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Skjønner heller ikke ditt

Vel det er jo ikke så vanskelig. Men jeg lever i et land hvor majoriteten mener at det er viktig og riktig at man respekterer deres religion og deres merkedager. Hvordan skal jeg da argumentere med andre religiøse om jeg sier at de nok ikke kan gjøre det samme. 

Min logikk sier meg at om kristne kan ha egne skoler betalt av staten så synes jeg det er helt på sin plass at muslimer og gudløse skal kunne ha det samme. Skal man kunne bjelle med klokker på søndager får tåle at andre gauler fra tårn her og der på fredager også.

Helst ser jeg at de alle blir mer "lydløse" det finnes jo teknologi for slikt i dag. Jeg ser helst at vi alle samles i de samme skolene og heller bedriver vår annerledeshet etter skoletid. Men dette er ting jeg ser at skjer, et flertall ønsker det ikke slik.

Derav må jeg forsvare noe jeg ikke "liker" men like fullt ser at jeg vanskelig kan finne argumenter mot om jeg skal benytte det jeg anser som sunn fornuft og logikk.

Er jeg så naiv, mulig det. Men det kan vel  handle like mye om hva slags samfunn vi ønsker å leve i. Jeg ønsker å leve i et samfunn hvor man er såvidt fri som mulig og hvor katastrofer kan forekomme enn det å leve i et samfunn hvor katastrofer ikke forekommer men hvor en majoritet legger listen for det meste vi får lov til å gjøre.

Kommentar #33

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

men hvor en majoritet legger listen for det meste vi får lov til å gjøre.

Om jeg har forstått deg riktig, så må islam applauderes til den religionen har oppnådd samme status som kristendommen har hatt. Først da kan også islam kritiseres.  Jeg er uenig. Kristendommen og kulturen som følger har en tusenårig tradisjon her i landet som mange ønsker ivaretatt.  Å legge seg flat for alt nytt som kommer inn i likhetens hellige navn  er nok moteriktig i Norge.  Men alle  nasjoner med litt  stolthet over sitt og sine de bare ler av oss.  Spesielt de som ser en mulighet for å snu landet i retning av Mekka.  

Kommentar #34

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Keep up the good Work

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Er jeg så naiv, mulig det.

Yepp! Velkommen i klubben. Det er først når du ikke får mat på bordet du lærer kjenne deg selv. Keep up the good Work! Ingenting er bedre for selvfølelsen. :-)

Kommentar #35

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

ha ha ha

Publisert rundt 8 år siden

De ler særlig høyt når Anders Behring Breivik for 21 år i jailen. Ikke nok med det. Han får også til rådighet profesjonelle selskapsvertinner slik at han får spille bordtennis og sjakk. Akkurat nå koser han seg i en mini suite - 3 roms leilighet med tredemølle, TV, PC og aviser.

Keep up the good work Norway.

 

 

Kommentar #36

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette blir nok

Publisert rundt 8 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

De ler særlig høyt når Anders Behring Breivik for 21 år i jailen. Ikke nok med det. Han får også til rådighet profesjonelle selskapsvertinner slik at han

En drøm for terroristen...

Men det er grunn til å spørre om noe vesentlig har gått helt av hengslene i vår higen etter å være humane....uansett lissom....

Blir dette straff..??

Kommentar #37

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ikke på noen måte

Publisert rundt 8 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Om jeg har forstått deg riktig, så må islam applauderes til den religionen har oppnådd samme status som kristendommen har hatt.

Men så lenge den kristne majoriteten ikke er villig til å gi fra seg sine særfordeler nytter det ikke å si at andre ikke skal kjempe for det samme. Så jeg applauderer hverken kristendommen, jødedommen eller islam, tvert om mener jeg disse religionene sammen med mange andre er forførere og ikke gavner vår frihet og utvikling som mennesker.

Det er du som legger premisser inn i mine tanker om at jeg applauderer islam.

Det er de kristne i Norge som har nøkkelen til hvor stor makt egen eller andres religion skal ha ikke oss gudløse. Så hvordan kjennes det å være kimen til problemet Olav N. Det trøster muligens litt at du også kan være løsningen. Jeg kan ikke være noen av delene, desverre.

Kommentar #38

Daniel Ålien

4 innlegg  444 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

HELE mitt VESEN, min person med ånd, sjel og legeme er TOTALT hengitt til Jesus Kristus. ALLE mine tanker dreier seg om Jesus Kristus HVER DAG - hver tid på dagen.

Hvordan klarer du så å fungere i hverdagen? Hva jobber du som, f.eks.?

Kommentar #39

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Stråmann II

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Så hvordan kjennes det å være kimen til problemet Olav N.

Jeg er nok ikke det som kan kalles kristen, men heller ikke ateist eller humanetiker.  De sistnevnte sarte sjeler føler visstnok maktmisbruk og ukomfortabel påvirkning fra kristenheten i Norge.  Det har jeg faktisk aldri tenkt over eller følt.  Tvert i mot så har jeg sett at vår tradisjonelle tusenårige religion blir presset tilbake i samfunnet. Hvor finnes den kristne makten over d i n gudløshet, Randby ?  Det er nok en annen religion som vil gripe sterkere inn i hverdagslivet til sine mennesker, så sterkt at det til og med antydes krav om egen type mat og  bønnerom på arbeidsplassene.

Kommentar #40

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Sukkerbiter

Publisert rundt 8 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.

Morten Horn er på sitt beste bare naiv. Det er mange nordmenn som faller i denne kategorien. Jeg tror vi har det alt for godt.

Naivismen --- eller det totale fravær av en politisk forståelseshorisont --- er til å ta og føle på. Paradigmet er: alt foregår stort sett etter beste plan, men det gis enkelte sorte får. Slik gis det liksom ikke grunnlag for å virkelig mene noe. Slik sett er det egentlig intet å diskutere og kritisere.

Man har det så altfor godt, ja, så godt at man kun i helt sjeldne tilfeller orker å reise seg fra bordet. Som økonomikommentator på NRK så treffende sa om streiken på Dagsrevyen igår: her setter man hele landet i bevegelse over en uenighet som først likner på en kaffekopp men som fantastisk nok endte i sukkerbiten. Dette forholdet rammer ikke bare streiken i tale, men forteller noe om et sinnelag.

Men hijab, systematisk kvinneundertrykkelse og seksualisering av småjenter, det bare respekterer vi; det er jo deres kultur. Man respekterer og tolerer automatisk alskens kulturer, for slik slipper man å ta virkelig stilling --- til den andre, så vel som til seg selv. Naivismen er den selvfete likegyldigheten. 

Kommentar #41

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Hijab

Publisert rundt 8 år siden

Er det slik at Haug ønsker å forby hijab som uttryksform for muslimske jenter? Vi er alle enige om at hijabPÅBUD er forkastelig, men jeg er forvirret over Haugs ønske om hijabforbud. Er det slik at siden mange muslimske jenter opplever hijabtvang, så ønsker Haug å ta fra de muslimske kvinnene som ønsker å bruke hijab denne retten? Denne holdningen synes jeg samsvarer særdeles dårlig med de synspunkter Haug hevder på andre tråder hvor han tilsynelatende setter den personlige frihet svært høyt. Jeg har oppfattet at Haug bærer på et inderlig hat til islamsk tro. Jeg kan dele mange av hans antipatier mot religion, men jeg er interessert i hvor langt Haug er villig til å begrense muslimers frie vilje? Er det slik at Haug mener at mennesker influert av islam uansett ikke har noen fri vilje som det er verdt å beskytte?

Kommentar #42

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

mer bråk, mer sleiking

Publisert rundt 8 år siden

Kan vi ikke anbefale folk som må kle seg helt inn om å reise hjem til et bedre klima  ?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ostfold-vedtok-niqab-forbud-i-skolen-6844388.html

Men noen nordmenn,  noen norske partier må sleike selvsagt.

Kommentar #43

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Neppe en uttryksform jenter bør bruke

Publisert rundt 8 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Er det slik at Haug ønsker å forby hijab som uttryksform for muslimske jenter?

Jenter, i betydning av barn under 16, burde ikke bruke et plagg som er så til de grader et religiøst og politisk ladet. De har ingen reel mulighet til å sette seg inn i hva de egentlig signaliserer, og bør slippe å forholde seg til såpass kompliserte "voksenting" som å bruke klær som utrykksform.

Barn må rett og slett få lov til å være barn, og noen ganger må man si nei for at de skal kunne fortsette å være det. Det er ikke alltid foreldre er de beste til å ta en slik avgjørelse.

Kommentar #44

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Foreldreansvar?

Publisert rundt 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jenter, i betydning av barn under 16, burde ikke bruke et plagg som er så til de grader et religiøst og politisk ladet. De har ingen reel mulighet til å sette seg inn i hva de egentlig signaliserer, og bør slippe å forholde seg til såpass kompliserte "voksenting" som å bruke klær som utrykksform.

Barn må rett og slett få lov til å være barn, og noen ganger må man si nei for at de skal kunne fortsette å være det. Det er ikke alltid foreldre er de beste til å ta en slik avgjørelse.

Jeg har ingen problemer med å se ditt poeng her Aspheim. Jeg vil likevel være overrasket om de verdikonservative hijabmotstanderne vil være enig i denne "statliggjøringen" av foreldrerollen? Hvor langt kan myndighetene gå for å hindre at foreldre velger religiøse symboler for sine barn? Er dette prinsippet kun tenkt å gjelde for bruk av hijab?

Mitt spørsmål til Haug var mer til hans filosofiske tenkning rundt dette med frihet. Hvor manges frihet er han villig til å kneble ved å bruke forbudslinja til å stoppe hijabtvang?

Kommentar #45

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Takk for svarinnlegget.

Jeg kommer med et svar i eget innlegg. Det kan ta noen dager siden jeg er på arbeidsreise i Midtøsten.

Kommentar #46

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Niqaben tilslører mest

Publisert rundt 8 år siden

Etter opphold i Gulflandene lærte jeg om Niquabes mange fordeler. 

Den tilslører ansiktet og identiteten, noe som er svært fordelaktig ved shoppingrundene. Ingen vet hvem du er og hva du kjøper.

Niqaben kan lett byttes mellom søstre (og brødre). Når sjefen sjøl ikke merker noe, vel å merke. Så ingen bør være for sikre på hvor hver enkelt hustru er til enhver tid

Taxisjøførene forteller om sine kjøreturer i ørkenen med Niqabkledde kvinner og deres elskere. Kanskje blir det noe nytt for elskeren innimellom dersom Niqabene byttes. Ansiktet holdes skjult uansett situasjon. Hvis ikke må taxisjåføren bestikkes så det monner

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1455 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
30 dager siden / 1282 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1280 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
2 dager siden / 814 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
6 dager siden / 795 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 551 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere