Kristian Kahrs

109    2168

Anfindsens vitnemål kringkastes

Oslo tingrett har endret sin beslutning om å nekte kringkasting av vitnemålet til Ole Jørgen Anfindsen, og hans vitnemål kringkastes fra klokka 0900 tirsdag den 5. juni.

Publisert: 3. jun 2012 / 3939 visninger.

I kveld var jeg i kontakt med Anfindsen, og han bekrefter at han har fått endret status fra vanlig til sakkyndig vitne, blant annet fordi han har skrevet boken Selvmordsparadigmet. Dermed er Anfindsen sakkyndig på lik linje med for eksempel Lars Gule og Øyvind Strømmen. Anfindsen lover et interessant vitnemål med fakta som ikke er godt kjent for offentligheten.

Som NTB også skriver i artikkelen Vitneflukt og sinne blant Breiviks vitner, har det vært uro i forsvarer-teamet til Breivik fordi de har mistet mange av vitnene sine, og Anfindsen sier i kveld at forsvaret har jobbet aktivt for at retten skulle endre kategoriseringen av hans status slik at han skulle regnes som sakkyndig, ikke vanlig vitne.

Likevel er det god grunn til å kritisere Oslo tingrett for å ha utvist dårlig politisk skjønn når de ikke til fulle har forstått den politiske dimensjonen av Breivik-rettsaken. Tingretten har hevdet at de tok en ikke-politisk avgjørelse da de først ikke ville anerkjenne Anfindsen som sakkyndig, men tingrettsdommer Ina Strømstad, som har frontet denne saken i media for tingretten, fremsto ikke veldig troverdig da hun i Dagsnytt 18, 31. mai blant annet sa følgende:

«Vi kan ikke lese denne beslutningen som en politisk beslutning. Det er en rettslig beslutning der man altså har kategorisert de som tilhører kategorien vitner skal ikke kringkastet, og de som tilhører kategorien private engasjerte sakkyndige skal kringkastes.»

Og Anne Grosvold stilte da følgende spørsmål: «Men det er jo retten som da har definert forskjellen på vitner og private engasjerte sakkyndige. Det er ikke en naturlov som sier det skal være sånn?»

«Nei, men det er forankret i norsk lov, dette skillet mellom vitner og sakkyndige. Helt kort fortalt, et vitne er en som skal gi en faktisk beskrivelse av en tilstand, av et forhold, mens en sakkyndig skal gi vurderinger av en tilstand eller et faktisk forhold. Har man da havnet i kategorien at man skal gi en beskrivelse av et faktisk forhold, så er man et vitne, og da har retten kommet til at de ikke skal kringkastet. Men skal man gi vurderinger, så er man sakkyndig, og da skal de kringkastes.»

Og Lars Gule svarte: «Dette skulle tilsi at Ole Jørgen Anfindsen skulle forklare seg om en situasjon, men det er nettopp det striden dreier seg om fordi han vil da forklare om en situasjonen utfra hans perspektiv. Det inneholder masse vurderinger, vurderinger som mange av oss andre er uenige i. Og det er helt rimelig at han får legge frem sitt syn på tingenes tilstand og presentere dette, inklusive sine vurderinger. Så jeg ville, i den grad det er mulig å påvirke retten her, oppfordre retten til å revurdere klassifiseringen av vitnene, gjøre dem om til sakkyndige.»

I mitt innlegg Selektiv ytringsfrihet i Oslo tingrett publisert 30. mai , anbefalte jeg Anfindsen å nekte å vitne hvis hans vitnemål ikke kringkastes, men når tingretten har kommet til dette standpunktet, er ikke dette lenger aktuelt.

Men debatten i mitt forrige innlegg viser at dette er en nødvendig debatt om ytringsfrihet. Her er det viktig at jeg selvfølgelig ikke mener at selve rettsaken mot Anders Behring Breivik skal politiseres. Han kommer til å få den reaksjonen samfunnet mener er passende for drapet på 77 mennesker.

Nå er det god grunn til å hevde at vi ikke har et lovverk som kan gi en passende straff for de bestialske drapene på uskyldige mennesker. 1. september i fjor skrev jeg innlegget Livstidsstraff hvor jeg siterer lagdommer i Agder lagmannsrett, Rune Bård Hansen, som går inn for å innføre livstidsstraff. Det ville være rimelig å dømme Breivik til 21x77 års fengsel som ville bety reell livstid uten mulighet til prøveløslatelse.

Men rettsaken har en hensikt utover det at Breivik skal få sin straff eller eventuelt dømmes til psykisk helsevern. For alle oss andre dreier det seg om en mulighet til å hele sår og gå videre. Jeg har god erfaring fra Balkan og Serbia, og her har det internasjonale samfunnet etablert Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia, også kjent som ICTY.

Selvfølgelig skal de skyldige her få sin straff, men hensikten med denne domstolen er også å bidra til forsoning og tilgivelse mellom folkegruppene. Men spesielt i Serbia har denne domstolen liten troverdighet fordi den oppfattes som en politisk domstol som er spesielt ute etter å ta serberne.

Hvis ikke Breivik-saken håndteres klokt, kan det være en risiko for at tilliten til norske domstoler undergraves. Selvfølgelig kan man hevde at dette ville være irrasjonelt, men det vil være en risiko for at mange som representer meninger som deler noe av Breiviks verdenssyn kunne fått lavere tillit til demokratiet og rettsstaten. Da hadde Anders Behring Breivik stått igjen som den eneste vinneren.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Morten Andreas Horn

78 innlegg  2838 kommentarer

Tilliten til rettssystemet

Publisert over 5 år siden

Ja, Kahrs, det blir nye runder på samme arena dette.

Dine påstander henger ikke på ett og samme greip.

Du sier i dette innlegget: "Her er det viktig at jeg selvfølgelig ikke mener at selve rettsaken mot Anders Behring Breivik skal politiseres."

I samme innlegg skriver du: "Likevel er det god grunn til å kritisere Oslo tingrett for å ha utvist dårlig politisk skjønn når de ikke til fulle har forstått den politiske dimensjonen av Breivik-rettsaken."

Skal saken politiseres, eller skal den ikke? Skal tingretten ta politiske hensyn, eller skal den behandle dette som en straffesak?

Nå er du fornøyd med at tingretten har omgjort sitt vedtak, og likevel vil la Anfindsens innlegg kringkastes. Men dette gjøres jo med den eksplisitte begrunnelse at Anfindsen (fordi han har skrevet en bok om dette menet) kan rubriseres som sakkyndig vitne. Altså ikke fordi retten mener det er viktig at alle politiske standpunkter blir kringkastet på lik linje.

Jeg må innrømme at jeg synes hele "sakkyndig vitne"-definisjonen blir litt vanskelig når det gjelder disse "samfunnsvitenskapelige sakkyndige" som har bidratt til rettssaken de siste dagene. Noen av dem har åpenbart vitenskapelige kvalifikasjoner som gjør det naturlig å kalle dem sakkyndige innenfor sitt fagfelt, men selv for disse kan det i noen tilfeller være vanskelig å se at dette fagfeltet klart er relevant for straffesaken mot Breivik. Noen var helt åpenbare; f.eks. at Brynjar Lia er en sakkyndig på terror, og at hans kompetanse var relevant for sakens opplysning. Men at Hanne Nabinthu Herland skulle være et "sakkyndig vitne" syntes jeg satt lenger inne, og når først hun får denne statusen virker det forståelig at man også gir den til Anfindsen. Men så vidt jeg forstår er begge disse to "sakkyndige vitnene" på samme side i det politiske spørsmålet som Breiviksaken er knyttet til: begge er innvandringskritiske og islamskeptiske, stemmer ikke det?

Så selv om jeg forstår at avgrensningen mellom sakkyndig versus ordinært vitne kan være vanskelig, betydelig skjønnsmessig, så gjenstår det fortsatt å overbevise meg om at denne avgrensningen (både initialt, og med rettens nye vurdering) fulgte politiske skillelinjer. Det at man ikke finner så mange tunge vitenskapelige sakkyndige i tradisjonell forstand som befinner seg på den høyreekstreme siden og som støtter Breiviks syn på islam og innvandring - det skyldes vel mest at Breivik og hans islamofobi er uvitenskapelig og - i stor grad fri fantasi.

--------------

Kahrs, du skriver at tilliten til norske domstoler undergraves dersom ikke den politiske dimensjonen håndteres klokt, mao. (basert på dine to innlegg) at Anfindsens vitnemål kringkastes. Jeg skjønner ikke dette. Breiviksaken har ett utfall: At retten kommer til at Breivik, slik han har erkjent, har drept 77 mennesker og skal straffes deretter. Enten gjennom så lang fengselsstraff som loven tillater, eller (om han finnes utilregnelig) at han sperres inne i psykiatrisk institusjon inntil man finner det trygt å slippe ham ut blant vanlige folk igjen (det virker utenkelig at det vil skje, sett i lys av de grusomme handlingene han har utført). Tilliten til rettssystemet avhenger av at dette blir utfallet.

De som deler noe av Breiviks verdenssyn kan ikke få mindre tillit til rettssystemet med mindre de faktisk deler den delen av hans verdenssyn som går ut på at det er legitimt, i fredstid, å gå til fysisk angrep på folk med annerledes meninger. Dersom de mener slik, bør de jammen ha mistillit til rettssystemet - for da står de i opposisjon til helt grunnleggende rettslige verdier i vårt samfunn.

Dersom noen føler at det å ikke slippe til i fjernsyn og aviser med sitt syn i så stor grad man føler man fortjener, legitimerer å tilrane seg oppmerksomheten gjennom voldelige handlinger - da er man allerede på utsiden av samfunnet, så langt marginalisert at konflikt uansett er uunngåelig. Samfunnet vårt må markere klart og tydelig at her i huset er det ikke lov til å slå, og du får ikke viljen din eller oppmerksomheten vår selv om du slår.

Svar
Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

Ytringsfrihet og vold hører aldri sammen

Publisert over 5 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

De som deler noe av Breiviks verdenssyn kan ikke få mindre tillit til rettssystemet med mindre de faktisk deler den delen av hans verdenssyn som går ut på at det er legitimt, i fredstid, å gå til fysisk angrep på folk med annerledes meninger. Dersom de mener slik, bør de jammen ha mistillit til rettssystemet - for da står de i opposisjon til helt grunnleggende rettslige verdier i vårt samfunn.

Horn, du skriver mye og langt, men de fleste av dine argumenter har jeg belyst i mine innlegg og kommentarer tidligere. Men i dette avsnittet sier du kategorisk at det ikke er mulig å få mindre tillit til rettssystemet hvis de da ikke går inn for bruk av vold. Det er mulig du bare har formulert deg klønete, men hva er det du egentlig mener med det siterte?

Hvis det imidlertid skulle være grunnlag for noen misforståelser når det gjelder forholdet mellom vold og ytringsfrihet, la meg være klinkende klar:

Vi skal ikke tolerere vold eller trusler om vold i et samfunn basert på ytringsfrihet og demokrati. De eneste som har en begrenset adgang til å bruke makt er politiet. De som utøver eller truer med vold undergraver demokratiet.

Svar
Kommentar #3

Njål Kristiansen

142 innlegg  19025 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

De som deler noe av Breiviks verdenssyn kan ikke få mindre tillit til rettssystemet med mindre de faktisk deler den delen av hans verdenssyn som går ut på at det er legitimt, i fredstid, å gå til fysisk angrep på folk med annerledes meninger. Dersom de mener slik, bør de jammen ha mistillit til rettssystemet - for da står de i opposisjon til helt grunnleggende rettslige verdier i vårt samfunn.

Helt i starten av debatten om krigen om 22.7. var jeg litt uheldig med formuleringene rundt dette. Slik som Kahrs ytrer seg står det likevel klart for meg at det er et slags meningsfellesskap samtidig som det også er en grense mellom å ønske noe gjennomført, og å ty til vold. Dette er ikke en gang to sider av samme sak.

Hele rettssystemet faller dersom man politiserer saken. Breivik og andre har hatt all verdens muligheter til å fremme sine synspunkter i det offentlige rom. Nå vet vi at Breivik er gal og at resten av de som har vært i hans ekkorom ikke har fanget ham opp som syk. Hvorfor de ikke så det er et spørsmål for seg. Saken kan ikke politiseres fordi den handler om 68 drap begått i en handling, og 9 andre under spregningen av et regjeringskvartal med den følge at landet var uten sentral statsadministrasjon for en periode. Forspillet til dette kunne man ha ytret seg om i det offentlige rom, men offentlig debatt i den forstand er skydd som pesten. Vi kan snakke om villede handlinger av villedede og villedende personer her. De som i dag mest ønsker at det demokratiske system skal settes under rettsforfølgelse i saken mot Breivik viser sitt demokratiske sinnelag. De har ikke nådd frem i en politisk kamp de ikke har kjempet, og ville ikke nådd frem om de hadde tatt den. De er totalitære i sitt vesen og man trenger ikke konstruere paradigmer, trusselbilder om volden i Malmø eller den fremmedkulturelle diaspora til Norge. De er redde små menn som på hver sin tue ganske enkelt er på kollisjonskurs med den demokratiske prosess som har formet Norge, våre liv og vårt virke siden 1814.

Jeg ønsker at alle ikke-demokrater skal jages tilbake til hulene sine hvor de kan sitte i den politiske middelalder og gnage på sine avdankede politiske tanker, men gjerne holde oss orientert om de kommer noen vei i sin tankegang mot et åpent samfunn.

Svar
Kommentar #4

Morten Andreas Horn

78 innlegg  2838 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Men i dette avsnittet sier du kategorisk at det ikke er mulig å få mindre tillit til rettssystemet hvis de da ikke går inn for bruk av vold. Det er mulig du bare har formulert deg klønete, men hva er det du egentlig mener med det siterte?

Rettssystemets oppgave er ikke (i en drapssak som Breiviksaken) å formidle/kringkaste ulike politiske spørsmål. Rettssalen er ikke en politisk arena. Det var Breiviks fatale misforståelse; at det var noen sammenheng mellom politikk og voldsbruk.

Det er ikke mulig å få mistillit til rettssystemet så lenge retten dømmer Breivik til enten fengsel eller psykiatrisk behandling. Det er rettens oppgave, og det kommer den til å gjøre.

Dersom man mener at den politiske analysen er viktig for Breiviksakens utfall (og derfor burde kringkastes) så må det være fordi man mener at vold kan være riktig i noen situasjoner og feil i andre, avhengig av hvilke politiske argumenter som legges til grunn.

Det politiske aspektet er nærmest irrelevant i Breiviksaken - i den forstand at det ikke har noe med skyldspørsmålet eller straffeutmålingen å gjøre. Og som sagt så mange ganger før (hvorfor svarer du ikke på dét??) så er ikke TV-overføringens hensikt å bidra til en debatt for/mot noe politisk spørsmål. En domstol er ikke en politisk debattarena.

Så selv om Breiviksaken har uttallige politiske forbindelser, så er de ikke retten vedkommende, når det gjelder skyldsspørsmålet.

Det har en viss relevans for tilregnelighetsspørsmålet, men her er det jo allerede grundig dokumentert at selve meningene til Breivik ikke nødvendigvis er unike, og at det er tallrike eksempler på at man kan mene som ham uten å drepe 77 mennesker. Det er heller ikke oss TV-titterne som skal avgjøre om Breivik er tilregnelig eller ikke. Og vi overvurderer oss selv grovt dersom vi mener at vi, på bakgrunn av TV-bildene (av Anfindsen, som var temaet her), blir kvalifisert til å overprøve de sakkyndige og dommerne.

Så altså - dersom du leste mine to avsnitt "under streken", så skrev jeg altså at så sant Breivik dømmes på den ene eller andre måten til "evig forvaring", så må alle nordmenn føle at rettsvesenet har stått sin prøve. Uansett hva vi har fått høre om den politiske bakgrunnen. Det finnes ingenting i den politiske bakgrunnen som kan virke formildende - og heller ikke særlig forklarende - mtp. Breiviks handlinger.

Her er du enig, tror jeg, basert på din sentens i uthevet skrift: Selv om flertallet i Norge skulle vedta import av 2 millioner muslimer fra rundt om i verden, og selv om vi skulle vedta rivining av villastrøk i Oslo for å bygge høyblokker for muslimer, så ville det vært illegitimt å ty til vold for å hindre et slikt demokratisk vedtak (sivil ulydighet, derimot, kunne vært på sin plass).

Svar
Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Oppklaring

Publisert over 5 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Og som sagt så mange ganger før (hvorfor svarer du ikke på dét??) så er ikke TV-overføringens hensikt å bidra til en debatt for/mot noe politisk spørsmål. En domstol er ikke en politisk debattarena.

Jeg vil tro grunnen til at du ikke får eksplisitt svar er at Kahrs oppfatter dette som banale selvfølgeligheter. Som det ikke skulle være nødvendig å skjære ut i papp. Du blander sammen nivåer, og kritiserer så Kahrs for noe som han ikke kan kritiseres for, på bakgrunn av egen sammenblanding. Kahrs har ikke uttrykt seg inkonsistent i de to innleggene. 

Du skriver: "Du sier i dette innlegget: "Her er det viktig at jeg selvfølgelig ikke mener at selve rettsaken mot Anders Behring Breivik skal politiseres." I samme (det første, altså) innlegg skriver du: "Likevel er det god grunn til å kritisere Oslo tingrett for å ha utvist dårlig politisk skjønn når de ikke til fulle har forstått den politiske dimensjonen av Breivik-rettsaken.""

Hva er egentlig inkonsistent i dette? På overflaten mulig, kanskje, gitt en noe forvirret forståelse av hva Kahrs skriver. Det gis selvsagt 1) "politiske dimensjoner" ved Breivik-saken. Dette turde være opplagt, av mange grunner. (Hvis man da ikke allerede, før retten har sagt sitt, bare bestemmer seg for at anklagede overhodet ikke var politisk motivert.) Hva Kahrs sikter til er, videre, 2) at retten ikke må foranledige, gjennom dårlig politisk skjønn, mulige misforståelser omkring rettens nøytralitet. Retten må for enhver pris sikre dette. Retten har nå korrigert, og vi kan igjen få fokus på sak. Dette ligger på det ene nivået, Horn.

På et annet nivå taler Kahrs om at 3) rettssaken mot Breivik ikke må politiseres. Det er besynderlig at du slik blander sammen at du tror at Kahrs ikke får bestemt seg for hva han mener. Sammenhengen er nemlig slik: i den grad retten hadde utvist dårlig politisk skjønn (som tidligere kritisert og fryktet, av Kahrs og mange andre), ville retten bli politisert. Vi ønsker altså hverken dårlig politisk skjønn eller politisering av norsk rett. Før den reviderte beslutning var det nemlig fare for politisering ved at mange kunne, med alt for stor grad av rimelighet, kritisere rettens dårlige skjønn.

Konklusjon: så langt politiseres altså likevel ikke retten, den har utvist evne til å reflektere over og justere i sitt politiske skjønn, ja, alt dette samtidig som saken selvsagt har politiske dimensjoner, som retten så innkaller lek- og ekspertvitner for å få belyst. Dette burde ikke være vanskelig å forstå for en oppegående kar som deg.

Svar
Kommentar #6

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

Breivik skal dømmes, ikke politiseres

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil tro grunnen til at du ikke får eksplisitt svar er at Kahrs oppfatter dette som banale selvfølgeligheter. Som det ikke skulle være nødvendig å skjære ut i papp.

Haug, takk for en presis gjennomgang av det jeg tenker i møtet med Horn. Rettssaken mot Breivik skal selvfølgelig ikke politiseres. Breivik skal dømmes for drapet på 77 mennesker, og for denne dommen er det irrelevant å trekke inn Breiviks barndom, eller at han angivelig hører til i et større ideologisk anti-muslimsk miljø som formildende omstendigheter.

Poenget mitt er at Horn og mange med han gjør sitt beste for å bruke denne rettssaken til å undergrave ytringsfriheten og innsnevre debatten om fordeler og ulemper med et multikulturelt samfunn.

TV overføringen i seg selv er ikke viktig for selve rettsaken, men den sier noe om at samfunnet ikke må høre på Horn og hans meningsfeller når de prøver å sensurere og innsnevre debatten. TV overføringenn og kategoriseringen av Anfindsen som sakkyndig er også viktig for domstolens tillit.

Horn er snar med å stemple sine meningsmotstandere som ekstremister, og på den måten fremstår han som en særdeles useriøs debattant som ikke har den nødvendige evnen til nyansering.

Imidlertid er grunnen til at jeg følger Horn både her på VD og på Dagsavisens Nye Meninger at han og hans antidemokratiske meningsfeller har stor gjennomslagskraft, og de er ofte opinionsledere. Dette var en utvikling jeg advarte mot allerede fem dager etter terrorangrepet. For de som ønsker en ærlig debatt om multikulturalisme, er Breivik det verste som kunne skjedd.

Svar
Kommentar #7

Morten Andreas Horn

78 innlegg  2838 kommentarer

Politisering

Publisert over 5 år siden

Ja nå går det på tomgang her, for  meg i hvert fall. Men la gå.

Her er min forståelse av "rettssaken politiseres":

1) at noen bruker rettsaken i en eller annen form for politisk spill. Det kan ikke retten ta ansvaret for.

2) at retten selv går inn i en politisk debatt og forholder seg til den. Det er dette som retten kan ta ansvaret for, og som den bør unngå så langt råd er. Det er nok vanskelig, kanskje umulig, å styre helt unna. Men rettens ideal må være å opptre uavhengig av den politiske debatt som råder, slik at loven skal være lik for alle. Retten skal ikke bruke politisk skjønn, den skal bruke juridisk og faglig skjønn. Eller den skal være nøytral, om man vil. Slik har retten opptrådt, nogenlunde, så langt. Det er helt uproblematisk for meg dersom retten i det aktuelle tilfellet var i tvil om hvorvidt Anfindsen skulle klassifiseres som sakkyndig eller ordinært vitne. I den forbindelse bør vi vel huske at det later til å være Breiviks forsvarere som har mye av ansvaret her: De har tydeligvis vært veldig uklare i sin oppdeling av vitnene i sakkyndige og ordinære vitner, og det ville ikke overraske om denne uklarheten også har bidratt til tingrettens forvirring.

Det at vi som ikke er del av rettssaken bruker den i en politisk debatt ( nr. 1) ovenfor), det kan vel skje. Det kan vel være at det er helt OK, kanskje til og med riktig, nødvendig. I denne omgang var det vel Kahrs som dro opp politiske konsekvenser av rettssaken. Helt legitimt, men mitt syn er altså at domstolen må prøve alt den kan å ikke bli påvirket av hva vi her ute måtte diskutere fram og tilbake.

Jeg skjønner ikke helt hvordan retten nå har klart å vise godt politisk skjønn, mens den ikke gjorde det før. Hvorfor stiller ikke Fjordman som sakkyndig vitne og blir kringkastet? Hans verdensanskuelse er jo enda mer relevant for Breivik enn Anfindsens? Hvorfor kringkastes ikke Tore Tvedt (tror jeg?)? Hvorfor er det dårlig politisk skjønn å ikke kringkaste Anfindsen, mens det er godt skjønn å ikke kringkaste Tvedt? Ville det vært godt politisk skjønn å kringkaste Mullah Krekar eller Stein Lillevolden?

Når man står så langt fra hverandre som du og jeg, Kahrs, så blir det lett til at den andre framstår som useriøs. Kontaktpunktene blir så sørgelig få. Men men. Det er litt rart at du omtaler meg som "opinionsleder" - jeg tror egentlig du nå forveksler meg med noen andre, som evt. er opinionsledere. Jeg tror min gjennomslagskraft er minimal, ikke minst fordi jeg skriver så lange innlegg at alle unntatt de mest utholdende faller av lasset. Det eneste som kanskje gjør meg litt spesiell, er at jeg er en av nokså få "på min side" som, forsøksvis og nokså mislykket, går i dialog med de "på din side". De fleste som kjenner som er enig med meg, de bare totalt ignorerer de standpunkter og miljøer som du, muligvis, er del av. I så måte også en honnør til deg, da, Kahrs, for at du tross alt går i dialog. Selv om vi vel begge er frustrert over kvaliteten på dialogen. Men nå har vi begge to understreket at ord er bedre enn vold, og i så måte kan vi si at vi har ett viktig felles standpunkt, kanskje det viktigste av dem alle.

Svar
Kommentar #8

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

– Underrapporterer om innvandringa til Noreg

Publisert over 5 år siden

NRK har nå en interessant artikkel om Anfindsens vitnemål, – Underrapporterer om innvandringa til Noreg.

Svar
Kommentar #9

Morten Andreas Horn

78 innlegg  2838 kommentarer

NRK

Publisert over 5 år siden

Ja, jeg leste den, den var virkelig interessant.

For denne debattens vedkommende vil jeg peke på at det som er bestillingen til Anfindsen framstår som annerledes enn det som tidligere har vært framholdt som mulige lenker mellom Anfindsens budskap og Breiviks ideologi. Det framstår mer forståelig at man anser Anfindsen som en form for ekspertvitne, altså sakkyndig, med den bestillingen som nå foreligger.

Det er poeng, da, at det så vidt jeg forstår er forsvarerne som gir mandatet til det sakkyndige vitnet - ikke retten. Det må i så fall være forsvarerne som har funnet det opportunt eller faglig korrekt å innkalle Anfindsen med dette mandatet. Ikke, slik jeg forstår det, tingretten som på selvstendig grunnlag har revurdert Anfindsens sakkyndig-kompetanse som ledd i en "bedre" utøvelse av politisk skjønn.

Konklusjonen blir i hvert fall - for meg - at det fortsatt ikke er åpenbart at retten har foretatt en politisk avveining når de nå snur i avgjørelsen om kringkasting av Anfindsen. Snarere ser det ut til at fortsatt holder seg til de kriteriene som ble lagt til grunn - og som Anfindsen selv altså har sagt at han hadde forståelse for.

Da er vel "alle venner", eller? I hvert fall paradoksalt nok blir alle fornøyd, enda alle i bunnen er uenige.

Svar
Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Da er vel "alle venner", eller? I hvert fall paradoksalt nok blir alle fornøyd, enda alle i bunnen er uenige.

Dette er vanskelig å forstå. Hva mener du? 

Hva vi forstår, dog, er at retten har reflektert og snudd. Norsk rett må ikke bli politisert i denne sak. Det skylder vi oss selv. Demokratiet skylder epistemologien anarkiet. Kun for å få beste mening frem. Demokratiet elsker alle. Jeg, som marxist, sier Mill.

Mill, og Marx, sier konflikt. Og slik sett er vi ikke venner. Hva sa, forøvrig, Aristoteles? Gammel trening. 

Svar
Kommentar #11

Olav Nisi

145 innlegg  4830 kommentarer

Det egentlige demokrati

Publisert over 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg ønsker at alle ikke-demokrater skal jages tilbake til hulene sine hvor de kan sitte i den politiske middelalder og gnage på sine avdankede politiske tanker

 

Om EU har det vært folkeavstemming to ganger om jeg ikke husker feil. Dette fordi et medlemskap ville endre Norge såpass mye at hele folket burde ha et ord med i laget i denne spesielle saken.

Det er en god del nordmenn som synes at nåværende politikk endrer Norge langt mere enn et medlemskap i EU ville ha gjort.  Ville det ikke for et sant demokrati og sanne demokrater vært en fordel å spørre folket om de ønsker at landet skal bli en multikulturell nasjon, slik som frekke politikere  og rikssynsere i dag proklamerer ?  Svar:  De tør ikke, for de vet svaret.

Svar
Kommentar #12

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

Retten startet politiseringen

Publisert over 5 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Konklusjonen blir i hvert fall - for meg - at det fortsatt ikke er åpenbart at retten har foretatt en politisk avveining når de nå snur i avgjørelsen om kringkasting av Anfindsen.

Et poeng som er viktig å understreke er at det faktisk var retten som startet politiseringen med å ikke anerkjenne Anfindsen som ekspert i utgangspunktet, verken forsvarere eller noen andre. De så at de måtte tenke gjennom sin kategorisering av vitner en gang til da de begynte å miste vitner. Retten tok altså en klønete politisk avgjørelse slik at det ble rettet tvil om deres uavhengighet.

Jeg legger ut Anfindsens presentasjon når han starter sin forklaring klokka 0900. 

Svar
Kommentar #13

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ole Jørgen Andfindsen burde ikke vitne idag. Det er svært uheldig at han går i vitneboksen samme dag som Tore Tvedt.

 

Svar
Kommentar #14

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Slapp av Afsar; min kunnskap om spesiesisme i den norske samfunnet tilsier at er jeg 98% sikker på at eventuelle konsekvenser av syn ikke blir koblet sammen med syn selv.

Svar
Kommentar #15

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

Anfindsen har startet sitt vitnemål

Publisert over 5 år siden

Nå har Anfindsen startet sitt vitnemål, og her er presentasjonen han presenterer i retten. Som er Anfindsen meget grundig, men så har jeg også lært meg å ikke forvente annet kvalitet fra Anfindsen. Han dokumenterer som vanlig sine påstander meget grundig. Anfindsens vitnemål følger mønsteret til de andre ekspertvitnene når han sier at det å ville begrense innvandring ikke nødvendigvis innebærer at Breivik er rettslig gal.

Imidlertid legger Anfindsen frem god dokumentasjon på at sterke krefter har underkommunisert utfordringene med et multikulturelt samfunn. På http://www.honestthinking.org/no/Rettssak227/  har Anfindsen lagt ut sin PowerPoint presentasjon som han bruker i retten.

Følg rettssaken live på VGTV.  

Og Afsar, jeg er ikke bekymret for at Tore Tvedt skal ødelegge vitnemålet til Anfindsen. Der Anfindsen er reflektert, saklig og dokumenterer sine meninger på en meget grundig måte, er Tvedt en rasist, ekstremist og en mann som har et hatbudskap. Det er ikke veldig vanskelig å se forskjellen på de to. Det går også frem av portrettet VGTV har laget av Tvedt.

Svar
Kommentar #16

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Noen korte betraktninger om vitnemålet. Anfindsen fremsto som dyktig og seriøs. Retten fremsto som påtagelig uintressert i vitnemålet, foruten kabalspilleren som tydelig viste at han fulgte med i dag. Nrk, Stanghelle og Gule viste med all tydelighet riktigheten av påstandene om offentlighetens uredelighet ved aller første anledning.

(Ad Vettiger, jeg ser at den ordrette formuleringen hans er- "Vi har snakket med den ene psykiateren..." det er vært å merke seg "vi" her dersom det kommer påstander om, som Holden antydet, at det ikke har vært noen samtale mellom Vettinger og de sakkyndige.)

Svar
Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

Anfindsen på tynn is

Publisert over 5 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

(Ad Vettiger, jeg ser at den ordrette formuleringen hans er-

VG (VGTV) intervjuet Anfindsen rett etter vitnemålet - og konfronterte ham med at Vettiger i samtale med avisen hadde gjort det klart at han ikke hadde snakket med Sørheim eller Husby.  Hele påstanden fra Anfindsens side om at diagnosen har vært et bestillingsverk, faller dermed sammen som et korthus.

Anfindsen ble tydelig forfjamset over disse opplysningene - og innrømmet for åpen mikrofon at dette nok var "et svakt punkt" i hans vitneprov.

Svar
Kommentar #18

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

Politiet skal etterforske, ikke Anfindsen

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Hele påstanden fra Anfindsens side om at diagnosen har vært et bestillingsverk, faller dermed sammen som et korthus.

Johannessen, la meg understreke at det er politiets og påtalemyndighetens jobb å etterforske, ikke Anfindsens. Opplysningene Anfindsen kom med var oppsiktsvekkende, og jeg har selv hørt på intervjuet med Vettinger. At Vettinger har hevdet dette, kan det ikke være noen tvil om. Så får det være norsk politis oppgave å etterforske disse nye og meget interessante opplysningene.

Svar
Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

?

Publisert over 5 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

At Vettinger har hevdet dette, kan det ikke være noen tvil om. Så får det være norsk politis oppgave å etterforske disse nye og meget interessante opplysningene.

Hvorfor er det interessant?  Vettiger hevder jo selv at han ikke har snakket med Husby/Sørheim - men med en (utenforstående) psykiater som kjente rapporten.  Hvem som helst kan jo presentere spekulasjoner om hva som helst.

Svar
Kommentar #20

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

Johannessen - ikke Anfindsen på tynn is

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Vettiger hevder jo selv at han ikke har snakket med Husby/Sørheim

Johannessen beskylder Anfindsen for å være på tynn is, men her er det nok Johannessen som ikke har satt seg inn i Anfindsens PowerPointpresentasjon som jeg refererer til i kommentar #15. Her skriver Anfindsen følgende i sin presentasjon til retten, slide nummer 38:

Vettiger uttaler: «Bare vent og se, de kommer ikke til å gi ham noen straff, de kommer simpelthen til å få ham satt bort, hvilket etter mitt skjønn er fullkomment riktig. […] De fleste kommer etter dommen mot Breivik til å tenke: ”Hva, er de helt gale, nå gir de ham til og med en unnskyldning?”. Men det hele er en rent taktisk beslutning. [Jeg] har snakket med den ene psykiateren [altså Husby eller Sørheim], og denne hevdet at for det første så oppfyller han kriteriene for schizofreni og dessuten kan man på den måten få ham sperret vekk på livstid.»

Jeg har også hørt den originale lydfilen, og intervjuet blir gjort offentlig av Anfindsen etterhvert. Selvfølgelig er dette meget sentrale ting norsk politi og påtalemyndighet må etterforske. 

 

Svar
Kommentar #21

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Anfindsen avkledd i retten

Publisert over 5 år siden

Kristian,

Her er du virkelig på villspor. VG har allerede vært i kontakt med Vettiger, som avviser alle disse påstandene om kontakten med Husby og Sørheim. Anfindsen er konfrontert med dette på VG-tv på direkten, og han står avkledd tilbake. Riktigere: Anfindsen beklager det du faktisk fremdeles påstår og forsvarer.

http://www.vgtv.no/#!id=53675

Det sentrale er ikke selve uttalelsen til Vettiger om en eventuell "taktisk beslutning", men det faktum at Anfindsen både på Honest Thinking og i retten idag i slide nummer 38 påstår at den omtalte sveitsiske psykiateren faktisk har vært i kontakt med Husby og Sørheim og at de har bekreftet at de har foretatt en taktisk beslutning. Dette er rett og slett ikke sant.

Anfindsen har alstå fremsatt en helt misvisende og feilaktig påstand både i offentligheten og i retten. Det eneste han baserer seg på er en ikke angitt kontakt i Sveits. Dersom Anfindsen skal ha noen som helst troverdighet i denne saken, bør både dokumentasjonen (særoppgaven) og kilden til misforståelsen gjøres kjent. Her må alle kort på bordet.


Vidar

 

 

Svar
Kommentar #22

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Jeg berømmer Andfinsen

Publisert over 5 år siden

Jeg leste gjennom hele PP presentasjonen – og det fryder meg når sannheten kommer frem. Og jeg vil takke Anfindsen for det motet og ærligheten som han har.

Vi ser på reaksjonene når sannheten har støttet folk. Det er ubehaglig for deres hjerte.

Jeg oppfattet VG reporteren som ikke nøytral - Det virket på meg som om at reporteren hadde som mål å sverte troverdigheten til Anfindsen. Reporteren var sint og opprørt.

Det samme ser jeg av bistandsadvokaten som føler seg støtt. Det å ettergi seg til følelser – det generer ikke gode tanker – tanker som oftest er destruktive.

Det som gjennomsyrer det hele er:

MANGELNDE VILJE TIL Å VÆRE ÆRLIG OG Å SØKE SANNHETEN FOR Å KOMME TIL BUNNS I DETTE.

Når sannheten kommer frem – da vil hjertes tanker avsløres – da åpnes menneske som en bok.

Stå på Anfindsen - Norge trenger flere som deg.

 

Svar
Kommentar #23

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

En vil "ta" Anfidsen.

Publisert over 5 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Her er du virkelig på villspor. VG har allerede vært i kontakt med Vettiger, som avviser alle disse påstandene om kontakten med Husby og Sørheim. Anfindsen er konfrontert med dette på VG-tv på direkten, og han står avkledd tilbake. Riktigere: Anfindsen beklager det du faktisk fremdeles påstår og forsvarer.

Her kommer en med mistenkelig gjøring av Andfinsen. Dette er hvordan en vil kneble det som er fakta rundt denne saken - en vil "ta" Anfidsen.

Istedenfor å ta saken. Jeg tror Anfindsen traff noe i de røde som gjør dem sinte..

Når tid stod VG for sannheten? En avis som jeg har svært lite troverdighet til.

Svar
Kommentar #24

Hogne Øian

22 innlegg  505 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det gjenstår å se om dette blir gjenstand for politietterforskning. Når han først skulle «slippe katta ut av sekken" i rettsalen, kan man virkelig undre seg over at Anfindsen ikke personlig sjekket ting skikkelig ut med Vettiger.  Det er sikkert ingen grunn til å tvile på at den sveitiske rettspsykiateren har sagt det som er sitert. Men når vi ser nærmere på sitatet blir det likevel klart at Anfindsens luftige sprang lett kan ende med et grundig mageplask.  I og med at Vettiger bruker 3. person flertall, går før det første ikke klart fram om han faktisk har snakket med de to rettspsykiaterne personlig. For det andre gjør sitatet det heller ikke åpenbart hva som er Vettigers egne tanker og hva som Sørheim/Husby faktisk har sagt. Når schizofrenidiagnosen nevnes virker som det er utsagn fra de to det refereres til. Men når det kommer til begrepet taktisk og formuleringen «… kan man på den måten få ham sperret vekk på livstid», er det vel langt fra soleklart om dette viser til utsagn fra Vettigers norske kollegaer eller til hans egne fortolkninger/vurderinger.

Svar
Kommentar #25

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Kristne i rasekamp

Publisert over 5 år siden

Wara:

"MANGELNDE VILJE TIL Å VÆRE ÆRLIG OG Å SØKE SANNHETEN FOR Å KOMME TIL BUNNS I DETTE. Når sannheten kommer frem – da vil hjertes tanker avsløres – da åpnes menneske som en bok. Stå på Anfindsen - Norge trenger flere som deg."

Hvor mange flere av disse "rare" kristne lederne støtter Anfindsen i hans "rasekamp"? Finner de støtte for dette i bibelen, i Jesus handlinger?

Svar
Kommentar #26

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Honest Thinking?

Publisert over 5 år siden

Her er saken slik det ble presentert av Anfindsen på Honest Thinking i slutten av mai (hans uth.):

"Rettspsykiatrisk taktikkeri?

Urovekkende uttalelse fra sveitsisk rettspsykiater

23.05.2012 (oppdatert 26.05.2012). HT har i en viss tid sittet på dokumentasjon som tilsier at de norske rettspsykiaterne Husby og Sørheim ikke bare tok faglige hensyn da de i fjor høst konkluderte med at Breivik var strafferettslig utilregnelig. Fra en av mine kontakter har jeg fått tilsendt et intervju (lydfiler og transkripsjon) med en navngitt, sveitsisk rettspsykiater som i klare ordelag hevder at det også er rent taktiske vurderinger som ligger til grunn for konklusjonen. Og påstanden er ikke basert på en formodning fra vedkommendes side; han hevder nemlig at dette er noe han har drøftet med Husby/Sørheim.

Dokumentasjonen ble mandag kveld den 21. mai oversendt til Breiviks forsvarsadvokater (som jeg jo har kontakt med siden jeg er stevnet som vitne i saken). En norsk avis har hatt tilgang til dokumentasjonen i omtrent to uker nå, men har (uvisst av hvilken grunn), ennå ikke skrevet noe om saken. Man jobber imidlertid - etter hva jeg har grunn til å tro - med det hele på nytt nå.

Den aktuelle dokumentasjonen vil etter hvert bli gjort allment tilgjengelig her på HT."

Det er urovekkende at Anfindsen fremsetter usanne og ubegrunnete påstander både i offentligheten og i retten om at Vettigers uttalelser faktisk er drøftet med Husby/Sørheim.

Svar
Kommentar #27

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Anfindsen beklager

Publisert over 5 år siden

Ole Jørgen Anfindsen beklager og utdyper den feilaktige påstanden i en kommentar til NRK.

http://www.nrk.no/video/anfindsen_beklager_sakkyndig_pastander/25729655C1FD6959/

Svar
Kommentar #28

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

Meget alvorlige beskyldninger

Publisert over 5 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

En norsk avis har hatt tilgang til dokumentasjonen i omtrent to uker nå, men har (uvisst av hvilken grunn), ennå ikke skrevet noe om saken. Man jobber imidlertid - etter hva jeg har grunn til å tro - med det hele på nytt nå.

Jeg må si at jeg er meget forbløffet over at Anfindsen benytter anledningen som vitne i tingretten til å framsette slike påstander på et så tynt grunnlag.  Det er jo dypt alvorlige beskyldninger han her kommer med - både overfor Husby og Sørheim og over for det norske rettssystemet!

Avisen han henviser til, er muligens VG - men der har jo journalistene faktisk gjort jobben sin!  De har sjekket kildegrunnlaget og kommet til andre resultater enn Anfindsen.

Svar
Kommentar #29

Oddbjørn Johannessen

155 innlegg  12807 kommentarer

Hvem er på tynn is, Kahrs?

Publisert over 5 år siden
Vidar Enebakk. Gå til den siterte teksten.

Ole Jørgen Anfindsen beklager og utdyper den feilaktige påstanden i en kommentar til NRK.

Det var han selvsagt helt nødt til.  Det skulle bare mangle.

Jeg antar at du følger med, Kahrs...

Svar
Kommentar #30

Njål Kristiansen

142 innlegg  19025 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ja dette ble sannelig en höjdare.

Svar
Kommentar #31

Elisabeth Hoen

48 innlegg  2947 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jamfør den serbiske krigsforbryteren Obrenovic som sonte 9 av 17 år i norsk fengsel (nesten 9 år i norsk fengsel). En sterk grunn til at han slapp tidlig var; god oppførsel. Breivik har nok alle ressurser til å oppføre seg bra i fengselet. Skjønner det er spekulasjon, men at Husby skulle ha sagt noe sånt ser jeg på som ikke helt usannsynlig (husk; han tviler ikke på at Breivik er schitzofren eller psykotisk). Ingen tvil (basert på all kritikk som har fremkommet) - liten troverdighet.  

Svar
Kommentar #32

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

Vi avventer fakta

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Jeg antar at du følger med, Kahrs...

Joda, Johannessen, jeg følger med, men før jeg skriver noe mer i denne saken, vil jeg først avvente fakta. At Vettinger kan ha sagt noe til VG, betyr ikke nødvendigvis at at det han sier er sant. Det kan også være en mulighet for at han sa til gymnaseleven at han hadde snakket med en av de norske sakkyndige, men at dette ble for ubehagelig å innrømme når det ble stor medieblest rundt saken. Vi får avvente og se sitatene som faktisk ble gitt i dette intervjuet.

Men Anfindsen og HonestThinking har mye mer integritet enn de mange politikere og samfunnsdebattanter  som sjelden eller aldri innrømmer feil. Dette kan vi lese i manifestet på HonestThinking som sier følgende:

HonestThinking lover at dersom vi blir informert om faktiske feil i vårt publiserte materiale, da vil vi korrigere det og vi vil innrømme det. Med henblikk på slike innrømmelser vil vi etablere en feilkatalog der vi loggfører våre korrekturer. Leseren oppfordres herved til å utfordre oss!

Svar
Kommentar #33

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Hvor mange flere av disse "rare" kristne lederne støtter Anfindsen i hans "rasekamp"? Finner de støtte for dette i bibelen, i Jesus handlinger?

Hvor har du dette med rase kamp - Anfindesen påpeker bare det som er i det med å skje. Og det er ikke noe galt i det. Jeg er glad i alle mennesker uansett tilhørlighet. Jeg har ikke noen problemer med å ha en fra Iran eller en fra Somalia eller uansett hvem det måtte være som min nabo eller venn. Men med økt innvandring så må også Norge forandre seg til noe annet enn det vi er.

Dette dreier seg ikke om rase eller ikke rase. 

Hvist myndighetene sitter på informasjon som de er redde for å dele med folket - fordi de er redde for hva som vil bli konsekvensene - da får vi et system som er farlig. Da begynner en misstillit til myndigheten å vokse - når folket mister tillit og itilleg vi får aroganse fra Politikkere  -da får vi et opprør ifolket. Og så lenge en skyver porblemne uder teppet - så vokser problemene - til slutt flyter et over. Se Hjertes Negative Sider.

Det er det som syrer gjennom her - myndighetene gjør ikke sin samfunns jobb.

Jeg er ikke imot mennesker som innvandrer. Jeg vil jobbe for at enhver får kjenne Jesus Kristus

Svar
Kommentar #34

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Khars slutning

Publisert over 5 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Joda, Johannessen, jeg følger med, men før jeg skriver noe mer i denne saken, vil jeg først avvente fakta. At Vettinger kan ha sagt noe til VG, betyr ikke nødvendigvis at at det han sier er sant. Det kan også være en mulighet for at han sa til gymnaseleven at han hadde snakket med en av de norske sakkyndige, men at dette ble for ubehagelig å innrømme når det ble stor medieblest rundt saken. Vi får avvente og se sitatene som faktisk ble gitt i dette intervjuet.

Men Anfindsen og HonestThinking har mye mer integritet enn de mange politikere og samfunnsdebattanter

Khars slutning blir da som følger; Arnfindsen har rett, siden jeg er enig med Arnfindsen så har han rett.

Svar
Kommentar #35

Vidar Enebakk

2 innlegg  144 kommentarer

Avvente fakta?

Publisert over 5 år siden

Fakta er vel at Anfindsen allerede har beklaget og innrømmet at han ikke har dekning for sine påstander? Uten noen form for kildekritikk har han blindt basert seg på overlevert informasjon fra en udokumentert kilde (særoppgave, ikke intervju) fra Sveits og gjengitt dette både i offentligheten og i retten. Jeg ser frem til at kilden til informasjonen blir gjort tilgjengelig.

Samtidig er det nok viktigere hva Husby og Sørheim sier om en eventuell kontakt med Vettiger, og den pågående prosedyren til Holden idag kan vel tyde på at de på det sterkeste har avvist påstandene om kontakt med den sveitsiske psykiateren?

Svar
Kommentar #36

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Et poeng som er viktig å understreke er at det faktisk var retten som startet politiseringen med å ikke anerkjenne Anfindsen som ekspert i utgangspunktet, verken forsvarere eller noen andre. De så at de måtte tenke gjennom sin kategorisering av vitner en gang til da de begynte å miste vitner. Retten tok altså en klønete politisk avgjørelse slik at det ble rettet tvil om deres uavhengighet.

Khars:

«Et poeng som er viktig å understreke er at det faktisk var retten som startet politiseringen med å ikke anerkjenne Anfindsen som ekspert i utgangspunktet, verken forsvarere eller noen andre. De så at de måtte tenke gjennom sin kategorisering av vitner en gang til da de begynte å miste vitner. Retten tok altså en klønete politisk avgjørelse slik at det ble rettet tvil om deres uavhengighet.»

 

Sakset fra NRK.no:

«Omdefinert for sakkunnig-status

Forsvararane stemna i utgangspunktet Anfindsen som sakkunnig ekspertvitne, men Oslo tingrett overprøvde deira vurdering, og gav den høgreorienterte sammfunnsdebattanten status som ordinært vitne.

Deretter endra forsvararane mandatet til Anfindsen, og tema for vitnemålet.

Han skulle opprinneleg snakka om høgrerorientert tankegods som florerer i bloggosfæren, i kraft av sin kjennskap til verdikonservative debattforum på nettet.

For å få han godkjent som sakkunnig, omdefinerte forsvararane Anfindsen til statistikar og forfattar som skulle vitna om forsking på demografisk utvikling og innvandringstrenden i Noreg.»

Altså…

«For å få han godkjent som sakkunnig, omdefinerte forsvararane Anfindsen til statistikar og forfattar som skulle vitna om forsking på demografisk utvikling og innvandringstrenden i Noreg.»

Dersom du leser denne setningen en gang til, så ligger vel forklaringen der, eller?

Etter at forsvaret gjorde dette grepet, så fikk jo Anfindsen vitne. Stort vanskeligere er det vel ikke? 

Svar
Kommentar #37

Njål Kristiansen

142 innlegg  19025 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Holden insisterte på en pause etter siste spørsmål fra Lippestad. Jeg forsto etterpå at han slett ikke var tvunget til å tisse, men at han hadde andre hensikter. I pausen sjekket han med de sakkyndige psykiaterne om de hadde snakket med sveitseren og antagelig avviste de dette eller var usikre. Holden lot etterpå spørsmålet henge i luften om dette var sant. Et smart sjakktrekk.

Ole Jørgen ble satt på plass på en måte som må ha virket ubehagelig. Hele saken hans raste sammen under dommerens påpekninger, og henstillinger fra forsvareren. "Lykken" for aktoratet var at foilene allerede var ute og ikke kunne trekkes tilbake, slik at man fikk innsyn i hva han likevel hadde tenkt å si. Dommer Arntzen kledde av ham og Holden røsket vekk det siste fikenbladet.

Kahrs må gjerne vente på "fakta" men han kommer aldri til å godta fakta som strider mot de oppfatninger han allerede har.

Hva er de høyreekstreme så redde for? Det er klargjort for en del av oss andre tror jeg at Breiviks tanker er psyke. Han gir uttrykk for at dette selv på forskjellig vis gjennom sitt reaksjonsmønster. Ingen kan siden komme å si at Breiviks handlinger kan klistres til høyreekstreme fordi han er syk og ikke kan laste andre for sine gjerninger. Han kan knapt lastes selv, langt mindre de med tilsvarende ekstreme standpunkter og mer. Jeg tror de skulle ta chansen på å si dette og gjøre distinksjonen mellom tanke og handling slik at det psyke fremkommer som en forskjell til resten av dem som da faller inn under et normalitetsbegrep.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
4 minutter siden / 469 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
8 minutter siden / 469 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
9 minutter siden / 436 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
14 minutter siden / 1665 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
31 minutter siden / 469 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1665 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 436 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 545 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 469 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1665 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 469 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 436 visninger
Les flere