Rune Staven

401    12014

Et løp å vinne, salig er de som holder ut.

Publisert: 3. jun 2012 / 646 visninger.

Hei

 

 

 

Et løp å vinne, Mange trener for å vinne, ikke alle vinner, men de som er iherdig og har kun et mål for øye å vinne. De trener mange timer hver dag i sin idrett. i håp om å vinne den store gullmedaljen. heder og ære, og en del penger. En idrets stjerne bruker alle mulige metoder og teknikker for å vinne. noen jukser for å bli bedre, men de fleste blir avslørt til slutt. så vi alle har noe vi kjemper for. i en utdaning må man gå på skoler og ta en utdanning slik at man når det målet man har satt seg. ja de fleste ser fram til det måler og drømmen man har satt seg man strever hardt og når man har nådt fram til det målet så er det seier, og ,man får belønning for sitt mål det samme gjelder med en fjell klatrer som må til toppen om det så koster de livet. så har de et mål å komme til toppen det handler om utholdenhe for alle som prøver å nå sine mål som blir til seier. men hvilken seier og til hvilke pris, det er ikke en seier som gir dem noe evigt. Det er kun metall og ære som ikke varer evigt.  Hva  varer evigt ? jo det løpet som vi gjør i Kristus den seier vi vinner i det løpet gir oss evigt liv, salige er de som holder ut helt til målstreken.

Hvorfor står det at salige er de som holder,ut. er det noen som ikke greier å holde ut. ja jeg tenker litt på Judas om var med jesus i over tre år. Jesus viste Han kjærlighet underviste Han i sannheten, vasket hans føtter. men allikavel greide ikke Judas å holde løpet ut. Hvor mange av oss holder løpet ut. hvordan kan vi greie det ?

Noen ord fra basunen


Å holde ut kan kanskje best forståes ved først å tenke over motsetningen: Å gi opp Kristus-livet. Det er nemlig et evig tap, det verste vi kan gjøre. Det er frafall fra Gud.

Å gi opp tilhører tidsånden. Foreldre kan gi opp barneoppdragelsen allerede før barna er blitt tenåringer. Forsamlinger gir opp overfor verdslig musikk og underholdning. Ungdommer gir opp å skille seg ut fra verden. Man gir opp å komme sammen til oppbyggelse. Ektefeller gir opp hverandre.

Å gi opp er retningen for alle lunkne, vantro, ulydige og ubesluttsomme. Løgn i alle varianter utelukker fullstendig fra å kunne stå fast. Les Ef. 6, 14.

Å gi opp er det samme som å elske verden og de ting som er i verden. Det er å tro på mennesker, ”teologi”, visjoner, ”vitenskap” og penger (alt det skapte) – og ikke på Skaperen. ”Hvis noen elsker verden, er Faderens kjærlighet ikke i ham.” 1. Joh. 2, 15.

Å gi opp er derfor å komme ut av Guds kjærlighet.

Å gi opp er menneskelig. 1. Joh. 2, 17a.

Å holde ut er guddommelig. 1. Joh. 2, 17b. Det er derfor kun mulig i Guds kjærlighet – i Kristus Jesus.

Å gi opp er sjelden noe man bestemmer seg for plutselig. Både å holde ut og å gi opp er en prosess.

Men du må bestemme deg for å holde ut!!! La det skje plutselig, ja la det skje nå, om du ikke allerede er i gang!

Å holde ut er for alle! ”Det gjelder at vi, så langt vi har nådd, fortsetter etter den samme rettesnor og har det samme sinnelag.” Fil. 3, 16. Ingen er for liten og ingen er for from!

Å holde ut er krig. Å holde ut til enden er krig på livstid. ”Krigstjenestemedaljen” er Livets krone! Jak. 1, 12.

Å holde ut er å akte seg død for alle fristelser til å gi opp. Slike tanker dukker opp. Trodde du det var krig uten fiender?

Å holde ut er å gå i Jesu fotspor. Han holdt ut hån og lidelse inntil døden – for at vi skulle leve for rettferdigheten. 1. Pet. 2, 24. Kristi rettferdighet er å gi sitt liv for sine brødre.

Å holde ut er for de ivrige, for dem som med iver gjør sitt kall og sin utvelgelse fast. For dem som har Guds fulle rustning i daglig bruk.

Og løftene? De er: – Aldri noen sinne snuble! Og: – Stående etter å ha vunnet seier i alle ting! 2. Pet. 1, 10 og Ef. 6, 13.

Fra nå av burde det være slutt med ALL tvil! Vil du ikke bli en vinner?! Aldri avveininger og beregninger! Alltid HELT bestemt på å holde ut!
Det er min fornyede krigserklæring.Se, dem som holder ut priser vi salige. Dere har hørt om Jobs utholdenhet og sett avslutningen som Herren gav (les Job 1 og 42!), for Herren er overveldende rik på medlidenhet og barmhjertighet

 

Noen sluttord

vi er i en krigsone en usynelig hær som ønsker at vi skal miste vårt fokus på Jesus. vi skal stride den godes strid vi skal arbeide på vår frelse.  stå i mot ondskapens piler  med Guds fulle rustning. et evig liv vi vinner.

Hva hinder oss i å vinne et evigt liv. jo denne verden vil gjøre alt for å hindre oss til å vinne dette løpet som gjelder ditt liv, mitt liv. det viktigste løpet du løper i hele ditt liv. ingen seier er viktigere en denne sieren. du må ta valget å bestemme deg for å løpe ditt livs løp. det vil koste deg alt på mange måter. elsker du verden så sier jesus så er du meg ikke verdig. elsker du dine foreldre mer en meg så er man ikke Jesus verdig.  mister man sitt liv så vinner man livet. Er du klar til å vinne. For å vinne ditt livs løp. DA MÅ MAN SATSE ALT.

I FELLESKAP ER MAN STERKE. LA OSS LØPE DET LØPET SAMMEN I OPPMUNTRING TRO OG HÅP.

 

 

mvh

Rune

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Interessant det du skriver her, og det som er hentet fra basunen.

Selv om det ikke er noe ønskesituasjon tror jeg at et liv med mye motgang og prøvelser gjør oss sterke, utholdende og man lærer seg å takle de utfordringer og vanskeligheter som siden kommer i livet, mange mennesker må også kjempe denne kampen alene. Nå er det også slik at mennesker oppfatter problemer og motgang forskjellig.

Å holde ut og gi opp er så absolutt en prosess, på samme måte som jeg føler med mange andre ting i livet. Vi er mennesker med tanker og følelser, sjelen er en gave fra Gud, desto viktigere er det derfor at vår sjel samstemmer med Guds Ord slik at -dette løpet- ikke blir en nevneverdig byrde, men gir oss glede, fred og styrke til å stå løpet ut. Troen bærer vi med oss uansett, det er også veldig fint at Gud er vår Herre selv når alt er bra og livet er godt.

I motgang og medgang.

 

 

 

Svar
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Helt enig om utholdenheten

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Interessant det du skriver her, og det

For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. (2.Pet.1.21) - De 144 000 som hadde lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen. Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruset av veldige vannmasser og som drønnet av sterk torden. Lyden jeg hørte, var som når harpespillere spiller på harpene sine. Foran tronen, de fire skapningene og de eldste sang de en ny sang, en sang som ingen kunne lære unntatt de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden. 
Det er de som ikke har gjort seg urene med kvinner, for de er som jomfruer. Det er de som følger Lammet hvor han så går. Det er de blant menneskene som er frikjøpt for å være en førstegrøde for Gud og Lammet. I deres munn ble det ikke funnet løgn, de er uten feil.

«Om noen tilber dyret og bildet av det og tar imot merket på pannen eller hånden, skal han få drikke av Guds vredes vin som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for øynene på de hellige engler og Lammet. Røyken fra deres pinsel stiger opp i all evighet – verken natt eller dag får de ro, de som tilber dyret og dyrets bilde og tar imot dets navn til merke.» Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. 
Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja», svarer Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.»

Svar
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Utholdenhet og forkynnelse i tjenerskikkelsen

Publisert over 5 år siden

Har lyst å ta opp fra en annen tråd en kommentar fra Hildegunn Tangeraas Doelitzsch hvor hun forsvarer Runes forkynnelse, sitat:

I bibelen står det at vi skal forkynne i tide og i utide, om budskapet er velkommen eller ikke (2 Tim.4 v 2) Rune gjør akkurat det han er kalt til!

Jeg antar at Paulus ord var til Timoteus og ikke til Rune. ;-) Se etter selv: 1.Kor.16.5-10:

Jeg kommer til dere når jeg har vært i Makedonia. Der reiser jeg bare igjennom, 6 men hos dere vil jeg nok bli en stund, kanskje vinteren over. Så kan dere utruste meg for reisen videre, hvor den nå går. 7 Denne gangen besøker jeg dere ikke bare på gjennomreise. Jeg håper å kunne bli en tid hvis Herren tillater det. 8 I Efesos blir jeg til pinse. 9 For her er det åpne dører og rike muligheter for meg, og motstanderne er mange.

10 Dersom Timoteus kommer, så sørg for at han kan kjenne seg trygg hos dere. For han gjør Herrens gjerning akkurat som jeg selv. 11 Derfor skal ingen se ned på ham. Hjelp ham videre på reisen og la ham fare med fred, så han kan komme tilbake. For jeg og våre søsken venter på ham.
Både Paulus og Timoteus var Jesu Kristi tjenere (Fil.1.1) og hadde til oppgave og forkynne Guds ord.

1.Kor.4.1: Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier - 14 Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å vise dere til rette som mine elskede barn.15 For om dere har tusen lærere i Kristus, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus da jeg ga dere evangeliet. 16 Så legger jeg dere på hjertet: Ha meg som forbilde! 17 Derfor sender jeg Timoteus til dere, mitt kjære og trofaste barn i Herren; han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt, i alle menigheter. 18 Noen har blåst seg opp fordi de tror at jeg ikke kommer tilbake til dere. 19 Men jeg kommer snart, hvis Herren vil. Da får jeg virkelig kjenne, ikke ordene, men kraften disse oppblåste folkene har. 20 For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. 21 Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med pisken eller med kjærlighet og mildhet?

1 Kor 4,1 viser til Ef 3,2ff 1 Kor 4,2 viser til Luk 12,42ff 1 Kor 4,5 viser til Luk 8,17, Rom 2,16, 2 Kor 10,18 Note : det som står skrevet: Uttrykket kan sikte til Det gamle testamentet. 1 Kor 4,7 viser til Joh 3,27, Rom 12,6 1 Kor 4,8 viser til Åp 3,17-21 1 Kor 4,9 viser til 2 Kor 4,8ff, 2 Kor 6,4ff, 2 Kor 11,23ff, 2 Tim 3,10f
Note : som dødsdømte … et skuespill: De dødsdømte måtte ofte kjempe med hverandre eller med ville dyr på friluftsteatrene helt til de mistet livet. 1 Kor 4,10 viser til 1 Kor 3,18 Note : Versene inneholder en lidelseskatalog. =kataloger. 1 Kor 4,12 viser til Matt 5,44, Apg 18,3+, Rom 12,14 1 Kor 4,13 viser til Klag 3,45 1 Kor 4,14 viser til 1 Tess 2,11 1 Kor 4,15 viser til Gal 4,19 1 Kor 4,16 viser til 1 Kor 11,1, Fil 3,17, 1 Tess 1,6, 2 Tess 3,7 1 Kor 4,17 viser til 1 Tim 1,2+ 1 Kor 4,19 viser til Jak 4,15+ 1 Kor 4,20 viser til 1 Kor 2,4 1 Kor 4,21 viser til 2 Kor 10,2

 

 

Svar
Kommentar #4

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Selv om det ikke er noe ønskesituasjon tror jeg at et liv med mye motgang og prøvelser

Hei lise

 

 

 

Livets løp koster alt, Hadde vi løpt løpet i egen kraft, så hadde vi aldri greid dette løpet helt inn. Men i kristus er vi sterke og utholdene, for en idrets mann så koster det blod svette og tårer, og for en troende kan det koste han livet hvis man gir opp. Derfor er dette et løp som må vinnes. Noen av oss er sterke i troen og noen av oss er svake i troen. Derfor er det viktig å opmuntre verandre i løpet. mot det evige liv:) Gud er med oss i alt om vi så vandrer i dødskyggens dal. men grunnen til at jeg skriver dette innlegget, er at mange tar for lett på dette løpet i sitt liv, man stopper opp og slipper inn løgn i sitt liv, og godtar små ting som kan bli store byrder etterhvert, det hindrer dem i å nå det målet vi er blitt gitt. Jo mer man godtar så slutter man å løpe mot målet. man gir gjerne opp til slutt. det er synden som kan få oss til å gi opp. for den har fått modnes i vårt hjerte at målet til slutt ikke er noe mål . Jesus sier at det skal være en trengsel i endetiden. og vi lever i endetiden. vi må aldri gi opp eller gi etter for synden i vårt liv. Da taper vi, må det aldri skje, må alle ha fokus på jesus og glede seg over Hans kjærlighet og vår frihet, om vi skulle snuble på veien så har vi blodet vi reiser oss i blodetes kraft og løper videre. aldri slutt å løpe. Vi har noe fantastisk å se fram til:)

Det er som du sier det skal ikke vere en ekstra byrde men en et mål om det evige liv vi har i vente.vile kan vi gjøre i Himmelen. Men på veien dit er det viktig å kjenne freden Gud har gitt oss.

Jesus sier i matteus og fordi lovløshetentar overhånd skal kjærligheten bli kald hos mange, men den som holder ut til enden skal bli frelst. vårt løp som vi løper varer helt til enden og da skal man bli frelst. så ajaeus sie på eien skal manges hjeter bli kalde. hvorfor blir de kalde. likegyldigheten og hjerte blir forherdet av synden. slik at lyset i oss har blitt mørket.  så om man er frelst så må man aldri miste fokus på Jesus alvårlige men ord som er ment i Kærlighet.

 

 

 

 

Gud velsigne deg Lise:)

Ha en solrik dag

 

 

MVH

Rune

 

 

Svar
Kommentar #5

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Har lyst å ta opp fra en annen tråd en kommentar fra Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

Hei Kjell

 

 

Vi kan forkynne budskapet hvor en så det måtte vere. Hvem kan hindre oss å spre evangeliet og sannheten om Guds rike? Hvem legger bånd på oss i norge, vi har enno alle den frihet og forkynne evangelit til alle, også på VD alt til sin tid sier mange. Men jeg sier det er en tid for alt. og om noen ikke tåler å høre hele sannheten så må man begynne å ransake sitt eget hjerte. for om det er mørke i hjerte så bør det komme fram i lyset slik Gud kan helbrede deT som er mørkt. Mange gjemmer seg for lysets kraft til å hebrede. redd for at lyset avsløre deres hemligheter. Lyset hjelper oss ut av mørkets gjerninger, inn i frihet inn i fred. jeg var også en gang i mørke, gjemte meg for lyset, jeg ville ikke inn i lyset. jeg hadde det behageligt i mørke. det var min comford sone. i en lang lang tid. til en dag at vingårds mannen var i hagen og så at min gren ikke fikk lys på seg. den lå i gjørma full av skitt lyset nådde ikke fram til meg for jeg ville ikke ha det. Gud løftet opp grenen min. hogde den av vasket den ren podet den inn igjen slik begynte min gren å bere frukt igjen jeg trengte lyset for å bli fri. i vår frelse på veien så er det et arbeid vi alle må gjøre og det vil koste mye å løpe det løpet. for mange vil gjerne gi opp for det kan bli for tungt når man slipper til mørket i sitt liv, og da skygger man unna lyset letter. derfor sier jeg lev alltid i lyset der sannheten er da vil det bli letter å leve i seier.

 

Vi må alle løpe løpet Kjell  men først må sannheten vere i det menneske som løper. sannhetens ånd som de troende som har blitt nyskapninger har fått.

 

Guds fred Kjell

MVH

Rune

Svar
Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Forkynnelsen gjelder for Jakobs rest i endens tid

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Vi kan forkynne budskapet hvor en

Hva kan du forkynne riktig om Guds rike Rune?

Har du prøvd å finne ut om du er den rette til å forkynne Guds ord?

Jes.42.11:

Ørkenen og byene der skal stemme i,
landsbyene der Kedar bor.
De som bor i Sela, skal juble,
de skal rope fra fjelltoppene.

De skal gi Herren ære,
forkynne hans pris på kystene.

1.Pet.2.9: Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.

Hvem er disse som er utvalgt til å forkynne Rune?

Jo, det er: Dere som før ikke var et folk,
er nå Guds folk.
Dere som før ikke fant barmhjertighet,
har nå funnet barmhjertighet.

Det er denne utvalgte slekt som skal forkynne, og ingen andre, Salme 102.20: For han har sett ned fra sin hellige høyde, Herren har fra himmelen skuet til jorden 21 for å høre den fangnes sukk, for å løse dødens barn, 22 for at de i Sion skal forkynne Herrens navn og hans pris i Jerusalem, 23 når de samler sig, folkeslagene og rikene, for å tjene Herren.

Frelsen er til for hedningene (Rom.11.) de utvalgte

Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud? 3 «Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» 4 Men hva er det guddommelige svaret han får? « Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal.» 5 På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt.

6 Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. 7 Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet, 8 slik det står skrevet:
Gud har gitt dem en sløvet ånd,
øyne som ikke ser, og ører som ikke hører,
helt til denne dag.

9 Og David sier:
La bordet deres bli en snare og en felle,
en snublestokk og en straff for dem.

10 La øynene deres bli formørket
så de ikke kan se,
og bøy deres rygg for alltid.

11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12 Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?

13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14 i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. 15 Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død! 16 Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er greinene det også. 17 Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg.

 

 

Svar
Kommentar #7

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hva kan du forkynne riktig om Guds rike Rune?

Har du prøvd å finne ut om du er den rette til å forkynne Guds ord?

Hei Kjell

 

 

hvem er dommeren ? hvis du er dommeren så er jeg ikke den rette til å forkynne Guds ord for ditt hodet sier vel nei:). men Alle kan forkynne Guds ord, men det medfølger et ansvar. Om at man forkynner det som står i Bibelen. slik kristi Lære skal formidles. Sannhetens ånd lærer oss og åpenbarer dette for vårt hjerte. Å forkynne trenger ikke vere komplisert. mange tolker ihjel skriftseder, man trenger ikke det. man kan les det slik det står.

 

 

Guds fred Kjell

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Seerne (profetene) forkynner livets ord

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

hvem er dommeren ? hvis du er dommeren så er jeg ikke den rette til å forkynne Guds ord for ditt hodet sier vel nei:). men Alle kan forkynne Guds ord, men det medfølger et ansvar.

Skulle du forkynne Guds ord som ikke vet hvem som er dommeren, og hva som er dommen? Hva skulle du forkynne? Bibelen klarer jeg fint å lese uten din hjelp. Og evangeliet skal forkynnes også for døde, så der har du og de andre et handikapp?

Fra 1.Joh.1.1 står det skrevet mer om forkynnelse og hvem som har forkynnelsesoppgaven;

Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. 2 Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus. 4 Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. 5 Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.

Paulus forteller at det er ham som er gitt i oppdrag og forkynne evangeliet når den tid kommer i Ef.3.7: Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. 8 Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene 9 og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. 10 Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet, 11 etter Guds evige forsett, som han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre.

Det alle ikke forstår er at ”NÅ” er satt til en fremtidig hendelse på ”Herrens dag” 2.Kor.6.2:

For han sier:
Jeg bønnhørte deg i rette tid
og hjalp deg på frelsens dag.
Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!

Din forkynnelse har ingenting med forkynnelse og gjøre, men du oppsummerer Guds ord slik du har forstått ordet, mens andre forstår ordet på mange forskjellige måter. Diskuter gjerne hvordan du har forstått ordet med andre om hvordan de har forstått ordet, det kan gi deg større innsikt siden Guds ord er hele Bibelen og ikke bare noen løsrevne vers fra NT.

 

Svar
Kommentar #9

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei

Det er viktig ikke å gi opp, vi vet ikke når vår tid er over, og vi vet virkelig ikke når Herren henter oss hjem, vi ser det også hver eneste dag, mennesker blir brått revet bort, i lys av dette trenger vi bli minnet på at vi lever ikke for oss selv, men for Herren. Håper mange kan finne trøst i disse fine ordene hentet fra basunen. Mye visdom i disse ordene.

Hilsen lise

 

 

 

 

Svar
Kommentar #10

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Skulle du forkynne Guds ord som ikke vet hvem som er dommeren, og hva som er dommen? Hva skulle du forkynne? Bibelen klarer jeg fint å lese uten din hjelp. Og evangeliet skal forkynnes også for døde, så der har du og de andre et handikapp?

Hei Kjell

 

 

Har du ikke lest at i bibelen står detgå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, alle skal vitne om jesus Kristus som ga sitt liv for oss. Tok bort lovens og syndens forbannelse slik at vi kan leve i friheten i kristus, Blodet som renser oss fra synden den dagelige vaskingen på vår vandring i den nyskapning vi har blitt. har vi fått den Hellige Ånd. i våre liv.

Men slik forstår ikke du bibelen.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #11

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Hei

Det er viktig ikke å

Hei Lise

 

 

Det er viktig å holde sammen. felleskapet betyr mye mer enn vi tror, et sant og elsket fellskap, står i mot ondskapen, en når man står alene. faller man da så har vi ingen ved siden av oss som reiser oss opp. men faller vi og har felleskapet så kan de hjelpe når det skjer. derfor er man avhenige av verandre i det løpet vi springer. Det er sant som du sier mennesker blir brått revet bort. hvor er vårt hjerte. Det står mye sunt  OG ÅNDELIGT i fra basunen.

 

 

Ha en solrik dag :)

 

 

mvh

Rune

Svar
Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Jo

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Har du ikke lest at i bibelen står detgå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, alle skal vitne om jesus Kristus som ga sitt liv for oss.

det har jeg, du sikter til Matt.28.19 hvor det er de elleve apostlene som fikk dette budskapet, men det var etter at han sa: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord." (v18) - gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler...

Du er for ivrig i tjenesten, eller du har ikke forstått at du må lese mer om saken og ikke ta enkeltvers til inntekt for din forkynnelse, den er feil, for det står mer om saken andre steder, f.eks. hos 1.Kor.15. - ja, igjen viser jeg til denne delen av Bibelen som gir full innsikt, v22:  For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.23 Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. Deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden.

Dette er signalet på misjonsbefalingen, når alle verdensmakter er tilintetgjort og Jesus overleverer sin makt til Gud, da først oppfylles de ord som sier: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord" - Matt.24.13: Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Du kan ikke gå rundt og forkynne et falskt evangelium, det passer seg ikke å forkynne om riket før profetiene oppfylles og en ser tegnene som skriften har utlagt.

Svar
Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Salig er de som ikke vandrer i ugudeliges råd

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor står det at salige er de som holder,ut. er det noen som ikke greier å holde ut

Vel, Rune, hvordan skal du forstå hvordan det hele skal gå til? Først og fremst må du vite at det å være salig er å være glad og lykkelig over for eksempel å ikke være en mann som vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei. (Salm.1.1) Ordsp.12.5: De rettferdige tenker bare på det som rett er; de ugudeliges råd er svik

Jak.5.9: Kom ikke med klager mot hverandre, søsken, for at dere ikke skal bli dømt. Se, dommeren står for døren. 10 Ta profetene til forbilde, søsken, de som talte i Herrens navn. De holdt tålmodig ut når de måtte lide vondt. 11 Ja, dem som holder ut, priser vi salige! Dere har hørt hvordan Job holdt ut, og har sett hvordan Herren lot det ende. For Herren er rik på medlidenhet og barmhjertighet. 12 Framfor alt må dere ikke sverge, mine søsken, verken ved himmelen eller ved jorden eller ved noe annet. La et ja være ja og et nei være nei, så ikke dommen skal ramme dere!

Og holde ut gjelder først og fremst om framtiden og profetiene omkring den store trengsel og endetiden.

Mark.4.14: Såmannen sår ordet. 15 De ved veien er slike som ordet blir sådd i, men når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som ble sådd i dem. 16 På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunn: Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. 17 Men de har ingen rot og holder ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. 18 Andre igjen er de som blir sådd blant tornebusker. De hører ordet, 19 men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting kommer inn og kveler ordet, så det ikke bærer frukt. 20 Men de som ble sådd i den gode jorden, er de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt – tretti, seksti, ja, hundre ganger det som ble sådd.»

Det gjelder ikke bare og holde ut en kort tid, men helt ut til enden og dommen, Matt.24,9: Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. 13 Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. 14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

 

Svar
Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  12626 kommentarer

Heldigvis

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

alle skal vitne om jesus Kristus som ga sitt liv for oss. Tok bort lovens og syndens forbannelse slik at vi kan leve i friheten i kristus, Blodet som renser oss fra synden den dagelige vaskingen på vår vandring i den nyskapning vi har blitt. har vi fått den Hellige Ånd. i våre liv.

Men slik forstår ikke du bibelen.

driver jeg ikke med slikt tankespinneri som det ikke finnes dekning for rent bibelsk sett, for fortellingene er profetier og ikke en vanlig historiefortelling. Profetier er fremtid, historie er fortid, enkelt og greit, Joh.13.19: Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at Jeg er.

Joh.14.29:Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

Det er altså fullt mulig å registrere når bibelens profetier går i oppfyllelse... det er bare å gi tål. Dessuten sier jo skriften at ikke en tøddel eller prikk av loven skal falle fra, den som Jesus skulle oppfylle, for før skal himmel og jord forgå (Matt.5.18), så hvorfor i all verden skulle jeg tro på forkynnelsen din som ikke følger Jesu ord og sier at den alt er oppfylt? Det er jo direkte vranglære! DHÅ skulle heller ikke bli utgytt før ved de siste dager (Apg.2.17) og ingen kan vel få DHÅ før Johannes døperen fikk sin på Herrens dag? (Åp.1.9-10) Tegnene før Herrens dag var at solen og månen skulle farges til blod (Apg.2.20)

Det er mye som gjenstår på at du skal kunne fortsette med å forkynne, som ikke er oppdatert i hva skriften sier om de enkleste ting. Det er godt mulig at jeg ikke forstår Bibelen så godt, men jeg holder da mine forklaringer innenfor de forklaringsammene som skriften selv gir uttrykk for?

Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 91 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 74 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 265 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 3 timer siden / 71 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 5 timer siden / 91 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 6 timer siden / 74 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 7 timer siden / 80 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 265 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 112 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 19 timer siden / 334 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
10 minutter siden / 2171 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 1 time siden / 209 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 1 time siden / 2171 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 390 visninger
Tor Albertsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 1 time siden / 324 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1079 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Vantro.
rundt 2 timer siden / 1215 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 3 timer siden / 1079 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
"Rett" til å dø?
rundt 3 timer siden / 515 visninger
Oddvar Tveito kommenterte på
Dere kastet meg til nett-trollene, Vårt Land!
rundt 3 timer siden / 1996 visninger
Hege Anita Aarvold Flottorp kommenterte på
Drikkeukulturen
rundt 3 timer siden / 334 visninger
Les flere