Helge Simonnes

925

Nordens guddommelige gnist

Publisert: 12. des 2009

Er Norden den idyllen Barack Obama drømmer om?

Illustrasjon: Marvin Halleraker

Denne uka har verdens øyne vært rettet mot Norden. Torsdagens fredsprisutdeling i Oslo ble omfattet av stor oppmerksomhet ettersom den amerikanske presidenten var hovedperson. Noe mindre ståhei var det i Stockholm der hele tolv personer mottok Nobelpriser.

Klimatoppmøtet i København vekker naturlig nok voldsom interesse. 3.000 mediefolk er akkreditert i den danske hovedstaden. En undersøkelse viser at over 60 prosent av den norske befolkningen mener at utfallet av møtet vil ha stor betydning for vår fremtid.

Sjelden har det vært så mye oppmerksomhet mot de nordiske landene samtidig. Det skal vi være glade for og stolte av.

Når utenlandske journalister kommer for å dekke store, internasjonale begivenheter, er de ikke bare opptatt av selve hovedhendelsen. De skal lage vinklinger som forteller noe om den regi-onen de er kommet til.

Velferdsmodell. Svært mange stopper da opp ved den nordiske velferdsmodellen. De utenlandske journalistene stiller enkle, men grunnleggende spørsmål. Hvorfor har dere det så godt her i Norden?

I den mørkeste tiden av året, kan vi ikke akkurat gi våre gjester en opplevelse av at de er kommet til en sydshavsidyll. Vær- og klimamessig har vi lite av det som forbindes med det gode liv. Men statistikker og tallenes tale lyver ikke. Norden er en av verdens beste regioner å leve i. Vi har en samfunnsmessig idyll å by på her ved polarsirkelen.

De som lever her, opplever ikke at de velter seg i velstand. Men de som ser på oss utenfra, beskriver en velstandsharmoni.

Overflod. Dette imaget skal vi være stolte av, og vi må være oss vårt ansvar bevisst. Vår overflod gir oss mulighet til å være opptatt av det som mange andre nasjoner ikke har mulighet til å beskjeftige seg med. Utdelingen av de mange Nobelprisene bidrar til å understreke hva vi i Norden synes er viktig. Fredsskapning, klimaforbedring, forskning og kultur er ikke det dummeste vi kan bli assosiert med i verdenssamfunnet.

Kanskje var det Norden Barack Obama hadde i tankene da han i sitt velformulerte Nobelforedrag sa følgende: «Så la oss strebe etter en verden slik den burde være, med et skinn av guddommelig gnist som fortsatt berører det innerste av vår sjel».

Guddommelig. Presidentens tale vektla nettopp de verdier som settes så høyt i de nordiske landene: Sosialt ansvar og likhet, vern av menneskerettigheter og velfungerende demokratiske strukturer. Samfunnsforskere verden over fremhever den nordiske blandingsøkonomien. Den er tuftet på prinsipper som gjensidig respekt, samarbeid og vilje til å finne konstruktive løsninger.

Så er det naturlig å spørre: Hvordan oppnådde vi et slikt nivå av anstendig samfunnsstyring? Det er ikke lett å svare på. Noe av forklaringen ligger i at den revolusjonære venstresiden mellom den første og andre verdenskrig bestemte seg for å velge en sosialdemokratisk retning. Vektleggingen av demokratiske løsninger fremfor de revolusjonære kampene, har spart oss for opprivende oppgjør.

Jeg tror også at vi finner en forklaring i den sterke kristne enhetskulturen de nordiske landene har hatt å bygge på gjennom århundrer. Obama-formuleringen «Så la oss strebe etter en verden slik den burde være, med det skinn av guddommelig gnist som berører det innerste av vår sjel», er ikke bare gode retorikk. Det ligger noe gjemt her.

Mye av den nordiske velferdsmodellen er bygget på en kristen kulturarv, der nøysomhet og sosialt ansvar har gått hånd i hånd. I byggingen av velferden har vi lagt stein på stein. Nøysomheten har hindret oss i å leve over evne. I det lange løp gir det resultater.

Velsignelse. Så kan man spørre om «den guddommelige gnist» fortsatt lar seg tenne i Norden. Norden er nå den delen av verden som har svakest religiøs aktivitet og interesse. Svenske landsbykirker står tomme, det samme gjøre mange av bykirkene i København. I Norge er det fortsatt et mer aktivt kristenliv, men også her merker vi sekularingstendensene.

Eldre kristne snakker om «Guds velsignelse» over et samfunn. Jeg tror ikke det er slik at vi har en Gud som aktivt bestemmer seg for å velsigne de landene som har mange kristne, men jeg tror sterkt på at det ligger velsignelse i å følge noen åndelige livslover. Er det mange nok som gjør det i et samfunn, vil det ha innvirkning på utviklingen.

Jeg vet ikke om det var tilfeldig at tårene trillet hos kronprinsesse Mette-Marit akkurat da Obama snakket om den guddommelige gnisten, men jeg tror den amerikanske presidenten rørte ved noen strenger som berører mange av oss.

Helge Simonnes, sjefredaktør verdidebatt.no/simon

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Velsignelse av nasjoner

Publisert over 9 år siden

Sakset fra "Sjefens" innlegg...:   

Eldre kristne snakker om «Guds velsignelse» over et samfunn. Jeg tror ikke det er slik at vi har en Gud som aktivt bestemmer seg for å velsigne de landene som har mange kristne, men jeg tror sterkt på at det ligger velsignelse i å følge noen åndelige livslover. Er det mange nok som gjør det i et samfunn, vil det ha innvirkning på utviklingen.

Tror du er inne på noe vesentlig her ja Helge. At oljen er en Guds velsignelse mener jeg er bare tull......

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Trist

Publisert over 9 år siden

Igjen så legges alt godt på kristendommens alter. Selv der de mest sekulære land er de land som legger mest vekt på sosialt ansvar, så skal det skyldes i hovedsak kristendom.

Vi har bygget nasjonen ut av karrige kår, i høye fjell og dype daler. Vi har vært ett småkårsland i ett klima som har tvunget oss til å legge av til dårligere tider.

Alikevel så er det kristendommen som har bragt oss dit vi er.

Den Norske samfunnsmodellen kan fint forsvares uten noe gudommelig gnist, og om den kan forsvares med gudommelig gnist også så er det fint. Det viktigste er imidlertid at vi forsvarer en god samfunnsmodell, og helst uten å skape unødig splid.

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Manglende dialog

Publisert over 9 år siden

Det er vel derav de uten gud trekker seg tilbake fra debatten. Det blir rett og slett uinteressant å stadig skulle forholde seg til medmennsker som mener at man ikke lever på den rette måten. Til slutt trekker man på skulderne av det hele. For når alt skal forklares med gudene og man ikke aksepterer at noen ikke har noen gud kan man til tider føle at de religiøse deler mennesker inn i A og B lag. Det forunderlige er jo at de også legger skylden på B-laget for alt som er ondt og tar selv til inntekt alt som er godt.

Talen Obama holdt inneholdt veldig få henvisninger til guder, han kom inn på religionens innflytelse på mennesker. Uttrykket divine (oversatt av trådstarter til guddommelig) forekom på noen få steder og det stedet det var i en positiv vinkling var helt på slutten av talen. Det blir den samme gamle leksen hvor man kun trekker frem det positive med seg selv og overlater de andre til å både gode og onde sider. Det er kan hende slik verden er!

Kommentar #4

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: Trist - ikke nødvendigvis

Publisert over 9 år siden

 Det trenger ikke være sånn at vi tilskriver alt godt "kristendommen"(jeg liker ordet evangeliet bedre) alene.

vi kan si det enkelt, dersom et menneske eller en nasjon bygger sine verdier og lover på de 10 bud så vil det i lengden lønne seg. Det vil det gjøre uavhengig av om de definere seg som kristne eller troende. Det er egentlig veldig enkelt, rette handligner og holdninger gir resultater, og innerst inne vet alle hva det er å gjøre rett.

En annen sak er det at jeg tror at dersom de også velger å stole på Gud, så gir det dobbel effekt.

12.12.09 kl. 13:14 skrev Morten Christiansen:

Igjen så legges alt godt på kristendommens alter. Selv der de mest sekulære land er de land som legger mest vekt på sosialt ansvar, så skal det skyldes i hovedsak kristendom.

Vi har bygget nasjonen ut av karrige kår, i høye fjell og dype daler. Vi har vært ett småkårsland i ett klima som har tvunget oss til å legge av til dårligere tider.

Alikevel så er det kristendommen som har bragt oss dit vi er.

Den Norske samfunnsmodellen kan fint forsvares uten noe gudommelig gnist, og om den kan forsvares med gudommelig gnist også så er det fint. Det viktigste er imidlertid at vi forsvarer en god samfunnsmodell, og helst uten å skape unødig splid.

Kommentar #5

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

tja

Publisert over 9 år siden

Du kan si det, men det er ikke riktigere av den grunn. Du skal holde Guds navn Hellig?

Demokrati, kapitalisme, egalitet, menneskerettigheter. At man ikke skal lyve eller drepe .... for det meste, er mer almengyldig. Kristendommen er en del av den europeiske kultur, på godt og ondt. Den er ikke den Europeiske kultur. Det blir som en fotballkamp hvor man krangler om hvem side som er best. Mitt lag er best. Det er symptomatisk når man kan konkludere med at de samfunn man liker best er de som er mest sekulære, men at det er de kristne verdier som er viktigst.

Kommentar #6

Raphael Gyldenrose

6 innlegg  93 kommentarer

Mennesket har fallen natur

Publisert over 9 år siden

Du er inne på viktige elementer om at Obama har en Guddomelig insprasjon i sine taler.

Når han snaker om hvorfor det er krig sier han at mennesket er ufulkomment. Dette går rett inn i troen på at mennesket har falt fra paradiset for så å vende seg mot sitt første bilde som er "skapt i Guds bilde"

Når mennesket vender tilbake til bilde vil det som Obama fremhever ikke være behov for krig på jorden. Men  til denne dagen må man stå imot det onde på jorden.

Paulus snakker om "Guds ånd i hjertet " som Obama utdyper som gnisten i menneske som er godheten som er evigheten lagt der av Gud i skapelsen.

Det er denne livskilde som vi ikke vil ha kontakt med som vekker vår samvitighet som taler med Gud "Ånden roper abba Far Far".

Det er mye mere i talen til Obama av høy indre forståelse av Gud som er for dem ører som kan høre.

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
rundt 1 måned siden / 2238 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
16 dager siden / 1966 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
23 dager siden / 1926 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
28 dager siden / 1781 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
16 dager siden / 1555 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1520 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
16 dager siden / 1244 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
19 dager siden / 1171 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
23 dager siden / 1103 visninger
Gal vurdering av Arendalsuka
av
Guri Hjeltnes
21 dager siden / 1060 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere