Conrad Myrland

53    141

Kirkeuke for fred i Palestina og Israel, men uten israelere

På onsdag begynte "Kirkeuka for fred i Palestina og Israel", men det er ikke funnet plass til en eneste israeler i seks møter og seminarer. Arrangørene støtter palestinske krav som gjør fred umulig, og vil gjøre slutt på Israel som jødisk stat.

Publisert: 31. mai 2012 / 3873 visninger.

Programmet for Kirkeuka, slik det er publisert på den offisielle nettsiden, taler sitt tydelige språk. Fra 29. mai til 1. juni skal det arrangeres til sammen seks møter og seminarer i Oslo, Ålesund og Trondheim. Palestinere deltar i alle møtene. Ikke en eneste israeler skal delta. Representanter for mainstream jødiske bevegelser i Israel blir nær sagt aldri invitert til slike kirkelige program. I år har også de mest venstreorienterte israelere blitt utelatt.

 

“Rettferdig fred” betyr slutt på Israel
 Hva handler Kirkeuka om? “Kirkenes verdensråd inviterer medlemskirker og kirkelig baserte organisasjoner til å delta i markering av en kirkeuke for solidaritet og aksjoner for rettferdig fred i Palestina og Israel,” heter det på nettsiden.

Årets program avslører hva arrangørene ser på som “rettferdig fred”. “Omkring 7 til 8 millioner palestinere lider med traumer fordi de har mistet sine hjem og retten til å leve på stedet hvor de hører hjemme, mens mellom 5 og 6 millioner lever under trusselen av en framtidig fordrivning,” heter det på plakaten til møtet som skal være i Litteraturhuset torsdag 31. mai.

I panelet sitter en representant for KFUM i Palestina og en representant for Norsk Folkehjelp, organisasjoner som begge kjemper kraftig for palestinernes “rett til å vende tilbake”. En journalist fra Klassekampen og en ansatt fra Universitetet i Oslo kan ikke ventes å skape særlig balanse i framstillingen.

Representanter for Kirkens Nødhjelp står som kontaktpersoner for flere av møtene. Også Kirkens Nødhjelp kjemper for “rett til å vende tilbake”.

Den siste programposten som røper agendaen er møtet med “den palestinske diaspora i Oslo” som skal avholdes 1. juni.

Disse teologene og kirkelederne har en praksis for palestinske flyktninger og en annen for alle andre flyktninger i verden. Flyktninger fra alle andre land skal integreres og bli gitt en ny og best mulig framtid i landene de nå bor. Palestinerne er alltid “hjemmefra”, de lider “traumer” i generasjoner og har “rett til å vende tilbake”.
Les: Senatet vil stanse forskjellsbehandling av palestinske flyktninger

Arrangørene hevder 5 til 6 millioner palestinere  er truet med fordrivning. De glemmer at antallet palestinere i Israel, Vestbredden og Gaza-stripen har økt enormt de siste tiårene, en utvikling som ikke ser ut til å endre seg. Ingen større politiske partier i Israel har noe i nærheten av trusler om fordrivning i sitt politiske program.

 

Hvorfor ikke “rett til å vende tilbake”?
 Dersom millioner av palestinere skal ha «rett til å vende tilbake», betyr det at jødene kommer i mindretall ganske raskt.

Av alle de store flyktninggruppene fra tiårene etter andre verdenskrig er det bare palestinerne som fortsatt sitter i leirer. Flyktningene fikk først nødhjelp, og deretter var hovedregelen ny permanent bosetning i området de flyktet til eller i et tredje land. Det samme vil løse problemet for palestinerne.

Noen forstår at Israel ikke kan begå selvmord ved å åpne grensene for millioner av palestinere. Men Israel bør betale erstatninger til palestinerne, sies det. Israel kan betale erstatning til palestinerne etter hvilke satser det skal være – hvis bare jødiske flyktninger fra arabiske land (som var flere!) og Europa får etter de samme satsene. Men at jødiske flyktninger (de fleste jødene i Israel er det) skal betale erstatning uten selv å få det, blir helt galt.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Fredrik Glad-Gjernes

5 innlegg  5 kommentarer

Kirkeuke for rettferdig fred

Publisert over 5 år siden

Conrad Myrland hevder at arrangørene av Kirkeuka for fred i Palestina og Israel«støtter palestinske krav som gjør fred umulig og vil gjøre slutt på Israel som jødisk stat». Han er kritisk til at Kirkeuka denne gangen ikke har israelere som talere i programmet. KFUK-KFUM Global er en av organisasjonene bak Kirkeuka.  

FNs sikkerhetsråds resolusjon 242 definerer Vestbredden, Gaza stripen og Øst- Jerusalem som okkuperte områder. Israel har vært den ledende okkupasjonsmakten i områdene siden 1967, noe som innebærer effektiv israelsk kontroll over områdene. Dette har fratatt den palestinske befolkningen fundamentale menneskerettigheter og selvråderett, og er i strid med folkeretten.

KFUK-KFUM Global støtter standpunktet til våre partnere om at okkupasjonen må opphøre for å kunne oppnå en varig og rettferdig fred i Midtøsten. Dette er bekreftet av den internasjonale domstolen i Haag. Israel som okkupasjonsmakt er bundet av Genève konvensjonene, vedrørende beskyttelse av de sivile. Endelig opphør av den lange militære okkupasjonen innebærer at alle brudd på Genève konvensjonene og generell internasjonal rett på palestinsk okkupert område må stoppes og reverseres umiddelbart. I følge folkeretten er Israel forpliktet til at den omstridte muren må rives, alle former for kontrollposter og bevegelseshindringer må fjernes, kollektiv avstraffelse fra Israel sin side må stoppe, bosetninger må fjernes umiddelbart, annektering av Øst-Jerusalem må stoppes og palestinske flyktninger må få vende tilbake eller motta kompensasjon med utgangspunkt i bl.a. FN resolusjonen 194.    

En konflikt mellom okkupert og okkupant representerer meget asymmetriske maktforhold. Vår organisasjonen forsøker å framstille forholdene tettest mulig opp til virkeligheten. Når det gjelder hvorfor det ikke er invitert israelere i år, er det slik at arbeidsgruppa for Kirkeuka gjennomgikk en liste med mulige gjester, og valget falt på Abla Nasir fra Palestina YWCA, altså en kristen palestiner. Det ble diskutert israelsk gjest også, men sånn ble det ikke denne gangen på grunn av både tilgjengelighet og tematikk. Det er altså tematikken i programmet og tilgang til representanter for israelsk og palestinsk sivilsamfunn som er med og avgjør gjestelista. Men, at Kirkeuka ikke inviterer israelske gjester er feil. I de årene som kirkeuken har vært markert har det vært flere fra Israel, blant annet de to siste årene: 

2010: Yehuda Shaul fra den israelske soldatorganisasjonen Breaking the Silence.  Shaul er også ortodoks jøde. I tillegg har Angela Goldstein, fra den israelske fredsbevegelsen deltatt.

2011: Rabbi Arik Aschermann fra den israelske organisasjonen Rabbis for Human Rights deltok i Kirkeuka.

Conrad Myrland hevder at rettferdig fred betyr slutten på Israel. Vi har det motsatte syn: Rettferdig fred vil sikre Israels eksistens og sikre at partene i midtøsten kan leve fredelig sammen. KFUK-KFUM Global er like beredt til å kjempe for Israels rett til å eksistere og israeleres rettigheter som vi er til å kjempe for palestinernes rettigheter. Men for tiden er det utvilsomt den siste gruppen som trenger vår solidaritet og vår kamp. Vi er beredt til å øke presset på Israel slik at den ulovlige okkupasjonen kan avsluttes.

Svar
Kommentar #2

Sara Elisabeth Moss

18 innlegg  49 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.

Conrad Myrland hevder at rettferdig fred betyr slutten på Israel. Vi har det motsatte syn: Rettferdig fred vil sikre Israels eksistens og sikre at partene i midtøsten kan leve fredelig sammen. KFUK-KFUM Global er like beredt til å kjempe for Israels rett til å eksistere og israeleres rettigheter som vi er til å kjempe for palestinernes rettigheter. Men for tiden er det utvilsomt den siste gruppen som trenger vår solidaritet og vår kamp. Vi er beredt til å øke presset på Israel slik at den ulovlige okkupasjonen kan avsluttes.

Så utrolig enig, Fredrik! Hvis Israel som stat skal overleve, må de som sitter med makta der, ta til fornuft og slutte å okkupere nabo'n. Ukentlig ekspanderer staten Israel ved hjelp av ulovlige bosetninger. Dette slår bare tilbake på dem selv og skaper masse utrygge situasjoner for deres egne innbyggere.

Hvis styresmaktene i Israel ønsker at folket i landet skal få leve fredelig, i en egen stat, uten forfølgelse og krig, må de snarest trekke seg tilbake til 1967-grensene og dele vannressursene sine med nabolandene. Å kritisere styresmaktene i Israel, er å ta israelsfolkets interesser på alvor.

Svar
Kommentar #3

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Hva slags fred

Publisert over 5 år siden

Etter å ha lest Fredrik Glad-Gjernes, (FG-G), kommentar lurer jeg faktisk på om de likevel er klar over konsekvensene av det de her støtter. 

Jeg vil først anmode FG-G om å ta en titt på denne videoen der et medlem av sentralkomiteen i Fatah, Abbas Zaki, blir intervjuet av al-Jazeera i september i fjor.

 

http://palwatch.org/main.aspx?fi=450&fld_id=450&doc_id=5758

 

Som det går fram sier Zaki at hvis Israel trekker seg tilbake fra Jerusalem (!), fjerner alle jødiske "bosetninger" på Vestbredden, og tar ned sikkerhetsgjerdet, vil det bety slutten på Israel! Ja, det er nettopp slik de mer realistiske analytikerne, inklusive militære eksperter, har vurdert situasjonen allerede for lenge siden. Dog ikke her i Norge - her har slike synspunkter vært ansett som ekstremfundamentalistisk sionistisk propaganda.

Og så får denne Zaki som vi ser av herværende innlegg av FG-G, full støtte av Kirkeuke for fred! Intet mindre enn grotesk!

Verden må ikke få vite nei...! Akkurat avsløringen av dette dobbeltspillet er rykende aktuelt, da en bok nettopp med tittelen "Dobbeltspill", utgitt av Med Israel for fred, nå er lansert med bl.a. besøk av PMW på Stortinget, se fyldig dekning på MIFFs nettsider.

Jeg kommer forøvrig også i hu en gammel videobit fra MEMRI-TV der den tidligere libyiske lederen Ghaddafi var oppsiktsvekkende åpen og rett fram, om at ved en tilbaketrekning ville det gjenstående Israel ikke lenger la seg forsvare. Nettopp Ghadaffi kunne jo være litt uberegnelig og "politisk ukorrekt" sånn. Men han trakk jo også sin egen lille konklusjon, nemlig at Israel da likegodt kunne opphøre, så at hele Palestina kunne bli arabisk….

Etter FN-fiaskoen i fjor, der USA i siste øyeblikk vendte Abbas ryggen, har palestinerne kjørt seg fast i et hjørne. Jeg ser derfor ikke bort fra at vi etter hvert får høre flere og enda mer "frimodige" røster fra palestinerne, også fra de som Vesten har "trodd" var moderate. De har jo selv avslørt ganske mye nå - for de som vil se. Den verste avsløringen har riktignok gått ganske upåaktet hen i norske media, nemlig at de palestinske flyktningene i utgangspunktet slett ikke vil bli mottatt i en evt. ny palestinsk stat. Verdt å huske er også Abbas hjertesukk på møtet i den arabiske liga, der han sa han helst ville ha krig, men at han ikke kunne klare det uten araberlandenes hjelp.

Nå ser vi at også Europa er på gli til å akseptere og å stille seg bak palestinernes ytterliggående standpunkter. Et eksempel er det UNESCO og EU driver med for å undergrave jødenes historiske røtter til og med i Jerusalem.

Når kirkens, og det som i alle fall før var kristne organer, også legger seg på den linjen, er det etter min mening et sørgelig og illevarslende bevis på hvor langt fremskredent forfallet er. Men propagandaen har dessverre sin virkning.

Det er besynderlig hvor flinke palestinavennene er til å referere til folkeretten - dvs. det de tror er folkeretten, og slik de leser den.

Resolusjon 242 inneholder intet pålegg om at Israel skal trekke seg tilbake til grensene før 1967. Den daværende sovjetiske statsministeren Kosygin krevde på vegne av araberne i brev til president Johnson at teksten skulle inneholde den bestemte artikkel, altså the territories, og deres FN-ambassadør prøvde inn l det siste å få med ordet all.

USA nektet. Det var ikke uten grunn at de holdt på i 5 måneder før resolusjonsteksten var ferdig og kunne vedtas - 22.11.67. Det var en klar forutsetning at Israel skulle ha grenser mulig å forsvare. Og grensene, eller rettere våpenhvilelinjene, fra 4. juni 1967 ble, gitt vedvarende fiendtlige naboer, ansett ikke å være det.

Resolusjonen "definerer" slett ikke "Vestbredden, Gaza stripen og Øst- Jerusalem som "okkuperte områder". Den nevner ikke områdene ved navn overhodet. At Israel "har vært den ledende okkupasjonsmakten i områdene siden 1967", innebærer at Israel har plikt til å administrere områdene, - inntil en fredsavtale, Og heri inngår "effektiv kontroll". At et okkupert, eller omstridt område, ikke har selvråderett, er selvfølgelig. Før vi fortsetter å snakke om manglende menneskerettigheter og folkerettsbrudd, ville jeg anbefale en titt over til Israels naboer.

Noe som resolusjonen derimot er meget klar på, men som araberne ved sin årelange propaganda har fått den vestlige verden til å lukke øynene totalt for, er kravet om opphør av all fiendtlighet, respekt for, og anerkjennelse av, statenes suverenitet, territorielle integritet og uavhengighet, herunder retten til å leve i fred innenfor sikre og anerkjente grenser fri fra maktbruk eller trusler om maktbruk.

Videre tar resolusjonsteksten til orde for "a just settlement of the refugee problem". Altså intet om at de "palestinske" flyktningene har noen rett til å vende "tilbake". For de som arbeidet med resolusjonsteksten sto det klart at det dreide seg om to flyktningproblemer - det var vel så mange jøder som hadde flyktet fra sine hjem i arabiske land. Men av en eller annen (!) grunn har det aldri vært noe snakk om dette, (MIFF bryter her ny mark). Det nevnes i 242 heller ingenting om noen tostatsløsning.

Man må nesten bare gispe når vi ser hvilken forvridd forståelse mange her i vest har av 242.

http://www.defensibleborders.org/rosenne.htm

 

Og så skal "palestinerne" - som egentlig heller ikke er noe eget folk, att på til ha oppfylt alle disse kravene FØR de setter seg til forhandlingsbordet!! Noe de ikke vil.

Før man snakker om at den "omstridte muren må rives, alle former for kontrollposter og bevegelseshindringer må fjernes, kollektiv avstraffelse fra Israel sin side må stoppe", burde man så avgjort ta en titt på antall sivile israelske ofre for terror spesielt i 1990-årene mens Arafat, eller en del av ham, forhandlet om fred, bl.a. i Oslo-prosessen. Og hva som skjedde med tallet på ofre da gjerdet kom opp. Et hvert land har en selvfølgelig rett til å forsvare seg. Å komme trekkende med at dette skulle være brudd på folkeretten er komplett absurd. Men når det gjelder Israel er visst det meste mulig. Hvem er det som ikke beskytter "de sivile", og hvem er det de sivile trenger beskyttelse fra? Har f.eks. det som skjedde i Itamar gått helt i glemmeboken, eller hva med det som skjedde i Sinai med den jødiske familien på vei hjem fra ferie i Egypt? Noen ganger får man unektelig det inntrykk at det ikke er så nøye med sivile israelere, les jøder?

Israel er overhodet ikke forpliktet til noe av det som nevnes her. Vestbredden er omstridt område, etter at det, som konsekvens av et massivt angrep på Israel, ble gjenerobret fra jordansk okkupasjon. Fredsforhandlinger mellom partene, inkludert en fastsettelse av områdets endelige status og grenser, lar vente på seg. I mellomtiden bygger "palestinerne" alt hva de kan, med verdenssamfunnets velsignelse og støtte, i den hensikt på egen hånd å skape enda en stat. Når Israel vet at jøder ikke får lov å bo der "palestinere" bygger - det er forøvrig dødsstraff for å selge jord eller hus til jøder, - hvorfor skal da Israel ikke få bygge på sine bosetninger på de 3 % av området de besitter? Jøder, i motsetning til alle andre, arabere inklusive, bor forresten alltid i "bosetninger"!!

"Palestinske" flyktninger "må" videre aldeles ikke "få vende tilbake". Uten å ha finlest res. 194 registrerer jeg at det er snakk om de som ønsker å vende tilbake til sine hjem "and live at peace with their neighbours". Men nå ser det vel ikke ut som om de vil det, skal en dømme etter blant mange andre Abbas Zaki i videosnutten øverst i min kommentar her?

Dessuten er res. 194 en generalforsamlings-resolusjon, og dermed ikke bindende.

Palestinske flyktininger er blitt en industri, de har fått sin egen FN-organisasjon, UNWRA, og de har "fått" sin egen definsisjon av begrepet flyktning. De - som altså ikke utgjør noe eget folk, krever at flyktningestatusen går i arv. Dessuten bor det i dag masser av arabere på Vestbredden som ikke har forfedre fra krigen mot Israel i 1948 og således heller ikke har noen tilknytning til Israel.

Noen rett til å "vende hjem" har de derfor overhodet ikke. FN har faktisk nylig sagt det motsatte, om flyktningene i forbindelse med konflikten på Kypros!

Om jødene ikke skal få bo på Gaza, ikke på Vestbredden, heller ikke i en evt. ny palestinsk stat, samtidig som Israel, som har tatt imot alle sine flyktninger, og tillegg har en stor palestina-arabisk minoritet innen sine grenser, skal ta imot flere millioner flyktninger og deres etterkommere, som heller ingen omkringliggende araberland vil ha, - da vil selvsagt Israel som et hjem for jøder opphøre å eksistere. Det har selvsagt Conrad Myrland og MIFF aldeles rett i.

Hvor skal så jødene bo? Det spørsmålet burde nok de ulike organer innen kirken nå for alvor stille seg.

Et par ord om de som er innbudt og de som ikke er det.

Det er en omgåelse av kritikken å vise til hvem som ble invitert i fjor og året før der. En "kristen palestiner" er ikke noen "erstatning". Mange av dem støtter selvmordsbombere, og da er man ikke kristen uansett hva man kaller seg. Ellers ser jeg at "fredsorganisasjonene" er godt representert, både blant gjester og samarbeidspartnere. Dette er selvfornektende motstandere av staten Israel, og noen av dem har samrøre med palestinske likesinnede, som også har frigjøringskamp, dvs. terror, på programmet. Det er ikke uten grunn at mange i Israel nå er lei av disse gruppene og det de ser som undergravingsvirksomhet. Breaking the Silence er her et "godt" eksempel. 

Med de krav som KFUK-KFUM og Kirkeuken her stiller til Israel, blir det nok ikke noen varig og rettferdig fred. Her befinner de seg til de grader på en rosa sky langt ute i Utopia, og det er høyst berettiget å spørre om de i det hele tatt har noen form for realitetssans.

Man burde i det minste nå alvorlig vurdere de kretser man pleier omgang med.

 

Svar
Kommentar #4

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Hvorfor var kirken taus?

Publisert over 5 år siden

Kirken arrangerer kirkeuke for rettferdig fred. Men hva er rettferdig fred når jødene renskes ut av område etter område – og det uten at kirken reagerer?

Hvorfor var kirken taus den gang da Transjordan / Jordan ble jøderent?

Hvorfor var kirken taus da jøder ble rensket ut av Judea og Samaria (Vestbredden) mens Jordan okkuperte og annekterte området?

Hvorfor var kirken taus da Israel følte seg presset til å trekke jødene ut fra Gaza?

Hvorfor var og er kirken taus når jødene blir fjernet fra område etter område?

Er det liksom helt OK for kirken når jødene fjernes?  Er det dette som er rettferdig fred?

Jeg bare spør.

Kirkeuke for fred i Israel og Palestina – der den ene parten blir invitert – mens den andre parten holdes utenfor  - - -          

Svar
Kommentar #5

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1923 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sara Elisabeth Moss. Gå til den siterte teksten.

Hvis styresmaktene i Israel ønsker at folket i landet skal få leve fredelig, i en egen stat, uten forfølgelse og krig, må de snarest trekke seg tilbake til 1967-grensene og dele vannressursene sine med nabolandene

For før 1967 fikk Israel leve fredelig uten krig mener du?

Svar
Kommentar #6

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1923 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.

I de årene som kirkeuken har vært markert har det vært flere fra Israel, blant annet de to siste årene:

Så generøst at dere har invitert israelere som mener akkurat det samme som dere selv, Gudforby at verdensbildet deres skulle forstyrres med avvikende perspektiver!

Svar
Kommentar #7

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1923 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.

alle former for kontrollposter og bevegelseshindringer må fjernes

Hamas, Al-Aqsamartyrenes brigader og de andre palestinske terroristgruppene som ønsker å angripe sivile mål i Israel skulle nok sette pris på dette...

Svar
Kommentar #8

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Det var nok mere enn

Publisert over 5 år siden

en "magefølelse" som sa at jeg skulle melde meg ut av den Lutherske statskirken for ca 20 år siden.

En kirke tuftet på jødehateren Luther. Når en leser hva denne "kirken" bedriver i dag er jeg glad jeg tok grepet den gangen.

Kirkens såkalte rettferdige fred er vel mere i islamsk retning, og den som følger litt med har vel mere enn nok dokumentasjon på hva det innebærer.... 

Takk til dere som bringer frem nyansene og forhåpentlig sannheten om jødenes land Israel..

Svar
Kommentar #9

Arnt Thyve

17 innlegg  1330 kommentarer

Hva med krav til palestinerne?

Publisert over 5 år siden
Fredrik Glad-Gjernes. Gå til den siterte teksten.

KFUK-KFUM Global støtter standpunktet til våre partnere om at okkupasjonen må opphøre for å kunne oppnå en varig og rettferdig fred i Midtøsten.

Jeg ser at du ramser opp alt som Israel er forpliktet til å gjøre, men hvor ble det av de kravene som er blitt stilt til palestinerne? Hvorfor har dere fokus bare på den ene siden av konflikten og ikke den andre? Er det naturlig for (K)FUK/(K)FUM å støtte terrorister? 

Svar
Kommentar #10

Arnt Thyve

17 innlegg  1330 kommentarer

Hvorfor grensene fra 1967?

Publisert over 5 år siden
Sara Elisabeth Moss. Gå til den siterte teksten.

Hvis styresmaktene i Israel ønsker at folket i landet skal få leve fredelig, i en egen stat, uten forfølgelse og krig, må de snarest trekke seg tilbake til 1967-grensene og dele vannressursene sine med nabolandene.

Hvorfor skal de trekke seg tilbake til grensene fra 1967? De blodtørstige araberne angrep Israel også i 1973, og det er det siste som har skjedd på den fronten. Israel har gitt tilbake hele Sinai, og grensene fra 1967 er uinteressante. Araberne angrep, og må bare finne seg i at den som taper også taper landområder. Grensene fra 1967 er omtrent umulig å forsvare, noe som gjør at Israel ikke kan trekke seg tilbake. Å tro at araberne ikke kommer til å angripe igjen er temmelig naivt, og heldigvis er ikke israelerne så naive. Hvis Israel skal leve fredelig i sin egen stat uten forfølgelse og krig, må de ha et sterkt forsvar og forsvarbare grenser. Man kan ikke akkurat stole på araberne etter at de har angrepet Israel så mange ganger.

Svar
Kommentar #11

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Stergjengen

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Hamas, Al-Aqsamartyrenes brigader og de andre palestinske terroristgruppene som ønsker å

var vel deira førebilde og Begin og Shamir deira læremeistrar. Men det tek tid før elevar kan verte like dyktige om omsynslause som deira læremeistrar. Om historia gjentek seg, og det gjer ho tidvis, kan det kome mange statsmenn frå organisasjonen Hamas.

Slik er no ein gong Palestina.

Svar
Kommentar #12

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Hva slags

Publisert over 5 år siden

"læremeistrar" er det de har på den andre siden av konfliten,  Elias Per????

Svar
Kommentar #13

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det har eg nemnt for deg

Publisert over 5 år siden
Per Traasdahl. Gå til den siterte teksten.

"læremeistrar" er det de har på den andre siden av konfliten,

Gudsskikkelsen Jahve(Herren) er den læremeistern som ligg i botnen for alle ugjerningar og massakrar. Men læremeistrar som Begin, Shamir, Sharon med fleire er då heller ikkje å forakte? Dei kom langt tufta på ein start som terroristar?

Svar
Kommentar #14

Conrad Myrland

53 innlegg  141 kommentarer

Svar

Publisert over 5 år siden

Beklager sent svar her. Vi hadde landsmøte i helgen, og jeg har vært opptatt på andre steder.

 

Hei Fredrik Gad-Gjernes,

Din lister over tidligere israelske gjester bekrefter min kritikk: "Representanter for mainstream jødiske bevegelser i Israel blir nær sagt aldri invitert til slike kirkelige program. I år har også de mest venstreorienterte israelere blitt utelatt."

Jeg kunne nok droppet ordene "nær sagt", så hadde min kritikk blitt enda mer presis. Din liste viser at de få israelerne som tidligere har kommet, har vært israelere som har sitt levebrød av å fore europeiske medier og organisasjoner med Israel-kritikk.

Okkupasjonen er ikke ulovlig. Inntil det blir en fredsavtale som gir Israel sikre og anerkjente grenser, har Israel full rett til å kontrollere områdene. Øystein Hansen utdyper dette på en veldig god måte.

 

Hei Sara,

Siden 1997 er det ikke bygd noen større israelsk bosetning på Vestbredden. Utbyggingen har i all hovedsak kommet som fortetting i bosetninger som allerede var bygget på det tidspunktet. Til tross for all bygging de siste 40 årene, tar ikke bosetningene og deres innegjerdede områder mer enn 3 prosent av Vestbredden.

Utpostene som er etablert etter 1997 kan rimelig enkelt fjernes i en eventuell fredsavtale.

For mer kunnskap om de israelske bosetningene, se foredrag av Hanne Eggen Røislien.

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
17 minutter siden / 26 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1116 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
17 minutter siden / 26 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1116 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 163 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 139 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
10 minutter siden / 193 visninger
Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
11 minutter siden / 1812 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
15 minutter siden / 193 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
22 minutter siden / 193 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
30 minutter siden / 1380 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
35 minutter siden / 214 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1380 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 193 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 193 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1380 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 193 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 412 visninger
Les flere