Sara Azmeh Rasmussen

57

Vi må snakke om slør

En gud som baserer moralen i samfunnet og balansen i skaperverket på at kvinnen skal bli pakket inn i flere lag tøy og slør, skjult og plassert i margen, er ikke en gud som er verdt å tilbe, enda mindre elske.

Publisert: 30. mai 2012

”Islam er for likestilling”, ”Sløret frigjør meg!”.

Disse og mange andre påstander blir ofte hørt fra muslimsk hold. De ropes med begeistring av unge kvinnelige studenter som fyller radene i de såkalte fredskonferansene i kjønnssegregerte saler under det ultraortodokse Islam.net sine møter. Der sitter de mange hundre, ofte tusen, troende stille og lytter til predikanter som forteller dem at det å leve i verden, høre på musikk, danse og nyte ungdommen er å bli som rotter som er avhengige av ”junk food”. En ung kvinne går ut av dette møtet og erklærer at hun elsker sin Gud så mye at hun vurderer å ikle seg svart niqab.

På litteraturhuset har det vært dialogmøter i regi av den minoritetspolitiske tenketanken, Minotenk. I et av disse møtene med tittelen: ”Muslimske kvinner, frie, frekke og frelste?” avslutter man invitasjonsteksten med følgende spørsmål: ”Kan vi endelig legge bak oss spørsmål om muslimske kvinners klesdrakt?” (utheving i selve teksten)

Kan vi det?

Jeg vet at det er et ønske så sterkt hos mange tilslørte kvinner og sympatisører at man regner to, tre nye bokutgivelser på norsk, med fortellinger om livet med slør, som opplysende nok. Slik vil kvinner i islam ha det. De er ikke tause, de er ikke undertrykte, og det sterke beviset på dette er at de skriver selv. Se! De tar plass. Nå må det sannelig settes strek! Vi har debattert dette, med slør og klær og frihet og sånn altfor, altfor lenge!

Har vi det?

Jeg mener at jeg følger godt med på samfunnsdebatten, særlig hva angår islam og kvinner. Jeg har ikke registrert at den muslimske kvinners klesdrakt er blitt debattert i noen særlig grad. Nå snakker jeg ikke om nettdebattene der dette nevnes hyppig og debatteres sjelden, og der uvitenhet, og ofte vulgaritet, preger linjene. Jeg tenker på en offentlig debatt hvor slør kan granskes, forsvares og rives i filler. En slik debatt kan skje i en sal eller på avisspalter.

Men det finnes tydeligvis ikke noe interesse for denne debatten, verken i tenketanken der det tenkes på minoriteters ve og vel, i muslimske menigheter, studentorganisasjoner eller innvandrerforeninger. Yndlingstemaet i disse miljøene og organisasjonene er islamfobi. Og det synes ikke å være noe ønske om å legge dette bak oss til tross for at det er blitt diskutert hyppigere og med større iver enn den muslimske kvinnens klesdrakt. Det er skrevet langt flere bøker med fortellinger om, og mer eller mindre gode analyser av denne fobien, enn om den muslimske kvinnens hverdag.

Hva er det som gjør at den muslimske kvinnens klesdrakt, status og plass i samfunnet ikke debatteres åpent blant norske muslimer? For Saudi-Arabia eller Iran er neppe land hvor en slik debatt kan innledes og føres fritt. Her i Norge har vi demokrati, et fritt ordskifte, informasjon og mange høytutdannede kvinner med og uten slør. Hvorfor er det få som innser at det ligger et tungt moralsk ansvar på oss om å debattere vår religiøse og kulturelle tradisjon? Hvorfor stiller vi ikke i større grad spørsmål ved maktfordelingen mellom kjønnene også på vegne av muslimer i andre land? Er det greit at det ikke finnes én eneste kvinnelig student blant de 1200 sharia-studentene i et av de fremste fakultetene i Saudi-Arabia? Er det akseptabelt at det høyeste organet for islamsk forskning og fatwa i Europa ikke har et eneste kvinnelig medlem? Det sitter 32 menn rundt et langt bord og avgjør tolkningsspørsmål i et moderne Europa år etter år. Og de mener at kjønnssegregeringen er en guddommelig ordning.

Skal vi ta en titt på dette på bakken?

Mann og hustru skilles ute på fortauet på Calmeyers gate. Kvinnen går forbi søppelkassene og inn gjennom en trang bakdør. Mannen går gjennom hovedinngangen til Rabita-moskeen og setter seg rett bak imamen som kvinnen ikke kan få et glimt av. De møtes igjen ute på fortauet etter bønnen.

Skal det fortsette slik?

Jeg vil at en av de tilslørte jentene som hevder at hun er fri skal forklare meg hvordan hun klarer å akseptere disse ydmykende og undertrykkende forholdene for seg selv, sine søstre og brødre i troen, sin religion og sitt samfunn.

For det handler om frihet, ikke sant? Og verdighet!

Selv går jeg ikke med på dette. En gud som baserer moralen i samfunnet og balansen i skaperverket på at kvinnen skal bli pakket inn i flere lag tøy og slør, skjult og plassert i margen, er ikke en gud som er verdt å tilbe, enda mindre elske. Personlig har jeg et enkelt budskap til denne gubben og slik lyder det: ”Finn din vei til helvetet og lukk døren etter deg!”

Hvis dette opprører deg, muslimske kvinne som trives i periferien og elsker sløret, kom gjerne med et svar. For jeg skal innrømme at jeg har lagt til det siste avsnittet for å trigge dine følelser, så du skal slutte å ignorere min utfordring og mine mange spørsmål. Svar da! Gjør du ikke det, ja, da blir jeg nødt til å publisere en serie tegninger av profeten og kvinnene i Medina.

Det er vel best at debatten kommer i gang uten at jeg tar fatt i pennen. Jeg tegner nemlig ikke så pent.

 

Innlegget ble publisert i VG 29.05.2012 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Sølva Nabila Saxelin

1 innlegg  35 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Uansett, les hva jeg siterte deg på ovenfor, og forsøk å gi svar på følgende spørsmål: ser imamen kvinnene?

Hvis ikke --- som jo naturligvis blir svaret, all den tid man sitter innpakket (på nær en "snorkelliknende" innretning som gjør at man kan se) ---, så må man spørre hvem eller hva imamen taler til. Det er helt betimelig at dette spørsmålet stilles. Og jeg er spent på hvordan du vil svare.

Imamen ser ingen under bønnen. Han står med ryggen til alle. 

Under fredags-prekenen så ser han, i vår moske, mennene, da vi ikke fikk lov til å lage den avsatsen vi ville. I moskeer jeg har vært i i utlandet, feks i Algerie, har imamen sett kvinnene, som satt bakerst, eller når vi leier lokaler her for å utføre høytidsbønnen til Eid (når Ramadan er over, og når pilgrimsreisen er over), i den grad han klarer se noen i folkemengden.

Og minoriteten (faktisk 2 av muligens statistisk sett, rundt 1500 muslimske kvinner i Bergen) bærer det jeg antar du tenker på når du sier "snorkelliknende innretning" som er niqab, ansiktsslør. De fleste av oss, bærer hijab, og dekker ikke ansiktet i det hele tatt. Kan man ikke kalle ting for det det heter? Selv uttrykket "burka" er jo bedre enn "snorkellignende...osv.". Skal man ha en diskusjon, må man jo kunne være høflig.

For å snu på flisa, hva om vi diskuterte miniskjørt med like heftig innlevelse, og jeg konsekvent brukte uttrykket "horeuniform" feks? 

Kommentar #52

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sølva Nabila Saxelin. Gå til den siterte teksten.

Imamen ser ingen under bønnen. Han står med ryggen til alle.

Joda. Men du forstår vel likevel spørsmålet mitt?

Kommentar #53

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

, …men det blir misforstått å kalle det kvinneundertrykkende at menn noen ganger ønsker å være i lag med andre menn.’ Horn vet nok inderlig vel at det at menn får være i det hellige rom overhodet ikke har noe som helst å gjøre med ”Gutteklubben grei” - med menns behov for å være et sted å møte gutta og å få prate uten at det er så mange damer tilstede. Det kan de jo alltids gjøre etterpå (eller før, for den saks skyld)

Dette har å gjøre med at det sies at menn står gud nærmere, enn kvinnen gjør. Og det tror jeg en del - særlig kristne menn, synes er helt ok. Den gud tror ikke jeg på! Om troende kvinner så ikke går til sin moske for å be, så lurer jeg på om de innerst inne føler seg nedverdiget og innerst inne egentlig ikke aksepterer dette. En stille protest?

 

 Vel, nå ser jeg at Sølva har svart meg. Takk for det. Tar fatt i dette: ’Selv fredagsbønnen er ikke obligatorisk heller for en kvinne, men selvsagt anbefalt’.

Nettopp, hun er jo bare kvinne!!  

Kommentar #54

Sølva Nabila Saxelin

1 innlegg  35 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Nettopp, hun er jo bare kvinne!!

Nei. Fordi det erkjennes at kvinnen ofte, tradisjonelt sett, har ansvar for hus og barn, og således en stund i livet må la moskeen komme i andre rekke. Det var neppe lett for min eks-svigermor å komme seg dit med åtte små barn som var tette i alder (bortsett fra de to minste), mens mannen jobbet i Frankrike sånn at de skulle kunne sende ungene på bedre skoler, og da var det jo deilig å ikke ha ett "MÅ" hengende over seg, om hun ikke kunne få barnevakt fordi alle andre måtte til moskeen. 

 

Kommentar #55

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sølva Nabila Saxelin. Gå til den siterte teksten.

For å snu på flisa, hva om vi diskuterte miniskjørt med like heftig innlevelse, og jeg konsekvent brukte uttrykket "horeuniform" feks?

Dette gjøres jo konsekvent, og med langt heftigere innlevelse enn jeg selv har uttrykt i denne debatten, både her og der. 

Korte skjørt er da, for øvrig, et meget befriende klesplagg? Man får kjenne livet, sol og friskluft, og bevegeligheten man får i slike klesplagg er så utmerket som overhodet mulig. Og vil man føle litt på kjærligheten er jo dette klesplagget unektelig like så praktisk som lystelig! :)))

Så hvor enkelte ser "horeuniform" ser andre bare en deilig og praktisk klesinnretning. Nå går ikke jeg i korte skjørter (men det finnes jo mange menn her og der som går i korte skjørter, med mye samme begrunnelse), men jeg elsker å gå i kortbukser. Uten at jeg er prostituert av den grunn.

Har jeg uttrykt meg klart?

***

Hva jeg synes er patetisk med visse deler av mannskulturen, er at man fremstiller mannen som han av naturen var slik automatisert helt uten evne til å kontravenere bare kaste seg over jenter og kvinner som går i lette og luftige klesplagg. Også dét sier oss noe om denne kulturen. "Beskyttelsespengene" er altså lange, tykke, flerfoldige, mørke tøystykker, som også dekker deler eller nesten hele ansiktet.

Kommentar #56

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Reaksjon; det viktigste er at menn kommer seg til moskeen fordi de mest trenger å bli holdt i tøylene (deres `natur` er mer som barn). Dessverre, til forskjell fra `gutta trenger å komme sammen`-argumentet, så innlemmes også omtale av andre nnenfor denne mannssegregeringen, og det er deres forhold til de som ikke er muslimske - heterofile menn som fører til problemer. Men det er jo nødvendig også, i den hensikt å lære menn (barna) om hvordan de kan holde på en makt. Og Allah selv har sagt at der Gud bestemmer over mannen så bestemmer mannen over kvinnen. Ja, glem kvinneproblemet. Det er jo mannens diskusjon som det er interessant å diskutere! 

Kommentar #57

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sølva Nabila Saxelin. Gå til den siterte teksten.

For å snu på flisa, hva om vi diskuterte miniskjørt med like heftig innlevelse, og jeg konsekvent brukte uttrykket "horeuniform" feks?

Godt sagt!

Jeg mener - at du ber om en respektfull ordbruk.

Kommentar #58

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Det er jo mannens diskusjon som det er interessant å diskutere!

Vi er nå inne på sakens kjerne.

Kommentar #59

Sølva Nabila Saxelin

1 innlegg  35 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

jenter og kvinner som går i lette og luftige klesplagg. Også dét sier oss noe om denne kulturen. "Beskyttelsespengene" er altså lange, tykke, flerfoldige, mørke tøystykker, som også dekker deler eller nesten hele ansiktet.

Og der gjør du det igjen... Du må ha sett ett meget snevert utvalg av muslimske kvinner. 

Kommentar #60

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Jeg har alltid forundret meg over

Publisert rundt 8 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Det er jo mannens diskusjon som det er interessant å diskutere!

Jeg har alltid forundret meg over at ikke mann i gata blir fornærmet over å bli beskrevet å ha så mangel på kontroll over egne lyster at de bar MÅ voldta en halvnaken kvinne om de møter henne i en mørk bakgate... men det er meg da.

Selvfølgelig er mannens rolle i hele den religiøse debatten like interesang som kvinnens. Er mannen like ufri som kvinnen eller er den muslimske mannen mer frigjort fra religiøs tvang?

Det man kan observere er at muslimske menn generelt sett sjelden følger koranens påbud om sjegg etc og at kvinnen blir familiens religiøse flaggskip. Man skal ikke se bort fra at dette gir såpass mange fordeler at kvinner selv velger å fortsette å være flaggskip.  I det minste er det enklere enn å ta opp kampen og dermed risikere bli sett på som løsaktig og dårlig muslim. Hva disse damene velger for seg selv er forsåvidt relativt uinteresant, så lenge de tillater sine døtre å ikke følge i deres fotspor.

Om muslimene selv klarte å slutte mobbingen av de som ikke velger "riktig" var det vel ikke noe problem?

Kommentar #61

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sølva Nabila Saxelin. Gå til den siterte teksten.

Og der gjør du det igjen... Du må ha sett ett meget snevert utvalg av muslimske kvinner.

Jeg har først og fremst villet stille deg et spørsmål, Saxelin. Ser imamen dere kvinner? Hva er det imamen ser, når han, i den grad han overhodet vender sin oppmerksomhet derhen, vender seg mot kvinner forskriftsmessig innpakket i tøy? Tøy som, helt eller delvist, dekker det man gjerne henvender seg til når man taler og kommuniserer: hodet.

(Så kan vi, hvis så er, ta horediskusjonen omkring korte skjørter (kvinner og menn) i en annen tråd. Ingen flere avsporinger, takk. Heller ikke fra min side, for jeg er virkelig interessert i ditt svar.)

Kommentar #62

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Gutteklubb igjen

Publisert rundt 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Horn vet nok inderlig vel at det at menn får være i det hellige rom overhodet ikke har noe som helst å gjøre med ”Gutteklubben grei” - med menns behov for å være et sted å møte gutta og å få prate uten at det er så mange damer tilstede.

Ærlig talt - jeg er ikke religiøs, og mitt problem er at jeg ikke skjønner poenget med å være i det hellige rom. Så jeg har lite å bidra med der.

Derimot er jeg mann og skjønner altså veldig godt at menn vil være med menn. Det gjør litt godt å få sagt det, og jeg opplever at gjennom jaktlag og mannskor og bedriftsfotball og andre slike sosiale strukturer så bekrefter veldig, veldig mange menn dette - at de liker å ha egne greier for menn. Det er "politisk ukorrekt" å si det, og som regel gidder ikke vi menn å gjøre noe stort poeng av det heller. Vi drar på guttetur og er fornøyd med det.

Jeg har en teori om at graden av religiøsitet - av selvopplevd religiøsitet - varierer blant muslimer slik den gjør det blant "kristne" - de som kalles kristne i Norge. Hos oss er den i hvert fall ekstremt variabel, det kan det ikke herske tvil om. Noen er personlig og aktiv kristne - en bitteliten minoritet. De fleste anser seg som kristne, men bruker fint lite tid til å reflektere over gud og religion, annet enn i høytider og kriser, og mange knapt nok da. Min teori er at også mange muslimer er av denne sorten: de følger sosiale normer og har glede av det, men har ikke nødvendigvis noen sterk, personlig religiøsitet. For dette segmentet tenkte jeg at det kanskje han være et element av gutteklubb over moske-samlingen - ett av flere elementer som får dem til å søke til moskéene. Men bevares - her ville det vært interessant å høre fra en mannlig muslim. Fortrinnsvis en av moskéens "backbenchers", da. En av de som trofast møter opp, men som sjelden engasjerer seg i religiøse diskusjoner. Men de leser vel neppe verdidebatt.

Kommentar #63

Sølva Nabila Saxelin

1 innlegg  35 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Selvfølgelig er mannens rolle i hele den religiøse debatten like interesang som kvinnens. Er mannen like ufri som kvinnen eller er den muslimske mannen mer frigjort fra religiøs tvang?

For muslimer er det jo mye mer mannen MÅ gjøre, enn kvinnen. Mannen MÅ forsørge familien, mannen MÅ gå til moskeen, mannen MÅ faste hele Ramadan, mens kvinnen er unntatt under menstruasjon, etter fødsel, under svangerskap eller amming dersom hun ikke klarer, mannen MÅ be hver dag uansett gjennom hele året, mens kvinner er fritatt under menstrasjon eller under blødning etter fødsel... 

 

Kommentar #64

Sølva Nabila Saxelin

1 innlegg  35 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Jeg har først og fremst villet stille deg et spørsmål, Saxelin. Ser imamen dere kvinner? Hva er det imamen ser, når han, i den grad han overhodet vender sin oppmerksomhet derhen, vender seg mot kvinner forskriftsmessig innpakket i tøy? Tøy som, helt eller delvist, dekker det man gjerne henvender seg til når man taler og kommuniserer: hodet.

Jeg skal ikke avspore, jeg er bare lei av at man ikke kan kalle en spade en spade, eller en hijab for hijab. 

Når er det du mener han skal se oss? Under bønn, eller under fredags-preken? Eller når jeg går til ham, drar tak i kappen hans, for å få snakket om noe jeg trenger ett svar på, eller under ett styremøte i moskeen, eller når? Hvor er det han må se oss?

Når han ser meg, ser han en kvinne med skjørt og tunika, og med en hijab som dekker hals og hår, ikke ansikt. Og sånn er majoriteten av de muslimske kvinnene som faktisk bruker hijab her i byen kledd, i alle fall.  

Kommentar #65

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sølva Nabila Saxelin. Gå til den siterte teksten.

Jeg skal ikke avspore, jeg er bare lei av at man ikke kan kalle en spade en spade, eller en hijab for hijab.

Vi er så enige.

Men en spade er en spade; en kvinne dekket inn, det er noe helt annet. Det kan du aldri gå god for. Det vet du like godt som meg. Så det er noen ting vi kanskje vet godt sammen.

Kommentar #66

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sølva Nabila Saxelin. Gå til den siterte teksten.

Når er det du mener han skal se oss?

Ett enkelt spørsmål: når og hvor ser han dere? Så kan du svare, opp og ned. Men saken er at han aldri ser deg eller din søster eller noen andre kvinner. Aldrig. Han ser din bror, din far, din onkel, og slik. Det er dem han henvender seg til.

Kommentar #67

Sølva Nabila Saxelin

1 innlegg  35 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Ett enkelt spørsmål: når og hvor ser han dere? Så kan du svare, opp og ned. Men saken er at han aldri ser deg eller din søster eller noen andre kvinner. Aldrig. Han ser din bror, din far, din onkel, og slik. Det er dem han henvender seg til.

Jeg sitter ofte og snakker med imamen. Og vi underviste barn sammen hver eneste helg i to år...

Min bror er rastafari, og min gjenlevende onkel er pinsevenn (og den andre onkelen min er ateist), og min far har vært muslim i tre måneder, og forholder seg til imamen i hjembyen min. Og han er jeg ofte på besøk hos når jeg er der, slår av en prat med han også og ikke bare kona hans.

Imamen er jo ikke annerledes enn andre menn.  

Kommentar #68

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.

Ærlig talt - jeg er ikke religiøs, og mitt problem er at jeg ikke skjønner poenget med å være i det hellige rom. Så jeg har lite å bidra med der.

I all hast til Morten Horn: Uff jeg skjønner at mitt utsagn i #63 ”Dette har å gjøre med at det sies at menn står gud nærmere, enn kvinnen gjør. Og det tror jeg en del - særlig kristne menn, synes er helt ok.” kunne tolkes som rettet mot din person. Men jeg tenkte IKKE på deg. Om du leser litt i min dialog med Mette tidligere i denne tråden så vil du finne retningen.

Ha en fin dag!

Kommentar #69

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

@Sølva, unnskyld sent svar. Jeg kan levende forestille meg din ekssvigermors hverdag. Det er som å høre svigerfar det han fortalte om sin mor – et døgnerundtarbeid! Og jeg forstår at det må ha vært hensiktsmessig å slippe å måtte be i moskeen 5 x i døgnet. Håper dagens muslimmenn kommer mer på banen i fht barn og hjem.

 

For å komme tilbake til sløret: Du vegrer deg for å bli betegnet som ufri fordi du bærer hijab som dekker hals og hår (men ikke ansikt) . Hvorfor er det viktig for deg å ha dette på?

Kommentar #70

Bjørn Steve Halvorsen

0 innlegg  44 kommentarer

Mer enn slør

Publisert rundt 8 år siden

8. mars gikk kvinner med plakater som krevde et fritt Palestina. Samme dag kom en palestinsk kvinneforening med en rapport som sa at 58% av kvinnene i Gaza er utsatt for konemishandling.

Hva vil det si? Jo - at en kvinne som får en kjæreste fra Gaza har større sjanse for å bli mishandlet enn ikke. Det er mest sannsynlig at hun blir utsatt for en voldelig kjæreste!

Dette er alvor. Det ér slik. Og hva gjør vi med det? Vel - vi overlater til kvinnen som kanskje er inne i et voldelig samliv å ordne opp i det.

Vi kan ikke si at de fleste ikke er voldelige mot sine kjærester, for vi vet at det er motsatt.

Kommentar #71

Maryam Trine Skogen

38 innlegg  4 kommentarer

Snakke med respekt

Publisert rundt 8 år siden
Kommentar #72

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Har jeg menneskeliggjort Gud?

Publisert rundt 8 år siden

Trine Maryam er en kvinne jeg både liker og respekterer. Jeg synes denne debatten er tjent med hennes bidrag på grunn av hennes kunnskaper og erfaringer, men spesielt holdninger.

Hun leser min kronikk med sorg, og kritiserer det hun mener er blasfemisk: at jeg kalte Gud en gubbe og bedt ham dra til helvetet. Sterk kost, ja, uten tvil.

Blasemi? Mulig det. Jeg er ikke redd for å bli anklaget for blasfemi. Men at det innebærer mangel på respekt for de troende vil jeg bestride. Det handler om hvordan man leser det jeg skriver. 

Er det Gud jeg kaller "gubbe", eller er det manifestasjonen av patriarkatet som er ikledd en hellig drakt?  

Kronikken er mer retorisk enn argumenterende, guden jeg raser mot er en samling av ideer, ikke et guddommelig vesen. Man gjør Gud menneskelig når et stykke tøy blir hans store bekymring. Det å gå kledd i svart fra topp til tå og hevde at universets skaper vil det for kvinnen, er en langt større fornærmesle for Gud enn min protest mot menneskeliggjøringen av ham, at han nettopp fremstår som en maktgal, sjalu, streng gubbe når religion praktiseres på denne måten. Leser man min kronikk slik, er det faktisk en skrift til Guds forsvar mot denne ukulturen.  Det er ikke Gud jeg ber finne sin vei til helvetet og lukke døren etter seg. Det er makten som styrer mange menneskers liv og skjebner, nedarvede forestillinger om kvinnens begrensede muligheter og lave status som ikke hører til et sivilisert samfunn.

Jeg vet at mine ord provoserer, men for å avsløre makten som en del hevder er Guds vilje, må det sterke ord til.  

Som jeg har skrevet tidligere, så kommer jeg med et grundig svar gjennom et innlegg. Jeg kom i natt tilbake fra en slitsom reise i Libanon, og har derfor ikke kunnet engasjere meg i denne debatten før nå. Men nå bør vi faktisk snakke om den muslimske kvinnens klær. Det fortjener hun og religionen islam som er blitt nesten ødelagt av gale tanker om riktig og galt. 

Kommentar #73

Sølva Nabila Saxelin

1 innlegg  35 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Men hvorfor trenger man snakke om muslimske kvinners klær? Skal vi også snakke om samiske kvinners klær? Hindu-kvinners klær? Jødiske kvinners klær? Hvem er dere som står utenfor som skal legge dere i mine klær og hvordan jeg kler meg? Hva har dere å si i mitt liv?

Kommentar #74

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Ja, la oss snakke om slør.

Når debatten har kjørt seg litt fast så kan vi ta et annet utgangspunkt. For relativt kort tid siden så besluttet regjeringen å forby bruk av hijab i politi og i rettsvesen. Jeg fulgte meg på uttalelsene og begrunnelsene som kom og jeg merket meg at en av begrunnelsene handlet om å beskytte 3 part. Blir man altså anholdt av politiet eller havner man i retten (eller er pårørende i retten) så skal man slippe å tenke på om religionen kan komme i veien for rettferdigheten. Denne lille historien hvordan kan den relateres til temaet som diskuteres her på `privat` nivå?

Kommentar #75

Sølva Nabila Saxelin

1 innlegg  35 kommentarer

Må vi egentlig snakke om det?

Publisert rundt 8 år siden

Mitt tilsvar til om vi må snakke om hijab. http://blogg.muhajabah.no/?p=220

Kommentar #76

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Til dette siterte

Publisert rundt 8 år siden
Sara Azmeh Rasmussen. Gå til den siterte teksten.

Man gjør Gud menneskelig når et stykke tøy blir hans store bekymring.

er det bare èn ting å si: AMEN!

Kommentar #77

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sølva Nabila Saxelin. Gå til den siterte teksten.

De gjør det jo yderst skjelden uten grunn da,

Sitat: eller, for å si det sånn, aldri. Selv om foreldrene forstår det for å være uten grunn, men det er vel i 99,9% av tilfellene manglende selvinnsikt.

Hvorfor slenger du ut tall du ikke har det minste peiling på? Har du noen ganger vurdert å sette deg inn i forskjellen på faktaorientert debatt og på å synse basert på tilfeldig "opplevelse av" et eller annet.

Forskningen er helt klar på at omsorgsovertakelser virker negativt på gruppenivå. Ikke dumt å realitetsorientere seg før man stempler store grupper som fullstendig på jordet i selvforståelse. Sist ute var danskene, med en undersøkelse på 6-7000 barnevernsbarn, som fikk det verre av såkalt omsorgsovertakelse.

Sitat: Klart det gjør vondt, for den det skjer med, men det handler jo ikke om kvinneundertrykking.

Angriper man det mest feminine og kvinnelige, så er det kvinneundertrykkelse. Selvsagt! Derfor ser vi også en stor kvinnebevegelse på nett, mot barnevernet.

Jeg har skrevet en del om problemstillingen på Verdidebatt:

http://www.verdidebatt.no/arild_holta/

Bedre å ta barnevernsdebatten der, enn under "sløret".

Kommentar #78

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sølva Nabila Saxelin. Gå til den siterte teksten.

Men hvorfor trenger man snakke om muslimske kvinners klær? Skal vi også snakke om samiske kvinners klær? Hindu-kvinners klær? Jødiske kvinners klær? Hvem er dere som står utenfor som skal legge dere i mine klær og hvordan jeg kler meg? Hva har dere å si i mitt liv?

Så har man jo norges nasjonaldrakt bunaden da. Der har jo noen "hijab"skaut eller hva det måtte være. Kles messig likeinnpakket som en muslimsk kvinne. Men det er vell i hovedsak hva et plagg symboliserer som noen henger seg oppi. Forde i Norge går vi vinterstid på grunn av kulda godt innpakket.

Imidlertid så har jo norge et "hysteri" rundt det at en skal kle seg mest mulig naken.Og vist må muslimske kvinner få kle på seg det antrekket dem vil selv. Jeg synes ikke det er mye å lage oppstyr av. Men om sløret betyr at hun skal bankes voldtas behandles værre enn svin, ja da er det grunn til å reagere.

Kommentar #79

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Angriper man det mest feminine og kvinnelige, så er det kvinneundertrykkelse. Selvsagt! Derfor ser vi også en stor kvinnebevegelse på nett, mot barnevernet.

Jepp så imidlertid så henger det ikke på grep å hykle rundt at muslimske kvinner blir undertrykte på grunn av slør og hijab, så lenge det er mye værre i Norge. Og har den værste kvinneundertrykkelse som en kvinne kan oppleve. Å ta fra henne barna slik Norge er blitt ekspert på. Det er kvinneundertrykkning det.

Kommentar #80

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Fasadene våre.

Publisert rundt 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Joda. Men du forstår vel likevel spørsmålet mitt?

Vi forstår godt at fokus er på de ytre gevanter, det er langt mellom mennesker som ser og er opptatt av vårt indre, den tilstanden som skaper vårt ytre. Vi henger oss opp i fasadene uten å ane hvordan se den som skjuler / viser seg fram i diverse omfangsrike el minimale klesdrakter.

Kommentar #81

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette er

Publisert rundt 8 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.

Jepp så imidlertid så henger det ikke på grep å hykle rundt at muslimske kvinner blir undertrykte på grunn av slør og hijab, så lenge det er mye værre i Norge. Og har den værste kvinneundertrykkelse som en kvinne kan oppleve. Å ta fra henne barna slik Norge er blitt ekspert på. Det er kvinneundertrykkning det.

Mildt sagt en sammenblanding av ting som ikke har med denne saken å gjøre.

Verre i Norge..?

Kommentar #82

Sara Azmeh Rasmussen

57 innlegg  546 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjersti Aspheim. Gå til den siterte teksten.

Jeg har alltid forundret meg over at ikke mann i gata blir fornærmet over å bli beskrevet å ha så mangel på kontroll over egne lyster at de bar MÅ voldta en halvnaken kvinne om de møter henne i en mørk bakgate... men det er meg da

Du er slett ikke alene om disse følelsene.

Takk for et godt innlegg!

Kommentar #83

Bjørn Steve Halvorsen

0 innlegg  44 kommentarer

Gammelt nytt

Publisert rundt 8 år siden

Jeg kan legge til at greske filosofer for mer enn 2000 år siden kom med det samme budskapet, som er at folk dyrket guder som sto under dem i verdighet. De så på det som blasfemi, men som man vet - Sokrates ble dømt til å tømme giftbegeret. I dag husker vi (som ikke er muslimer) neppe hans dommere, og Rasmussen har et viktig poeng: En gud er noe man intellektuelt og følelsesmessig ser opp til, noe som ansporer og inspirerer, og som lar oss fly på åndens vinger.

Til de som forsvarer en menneskelig spøkelseskladd hvor øynene knapt er synlig, er det bare en ting å si - dere lider av bisarre vrangforestillinger.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere