Per Einar Sønnesyn

352    1671

Kvifor har "Jeremiadane " stilna?

Profeten Jeremia er særleg kjend for sine klagesongar over tilstanden i Israel. Det er merkverdig kor lite dei som hyller Israel tek opp dei moralske sakene Jeremia og dei andre profetane brende for!

Publisert: 30. mai 2012 / 530 visninger.

Me som vaks opp med bibelsoga og kartet over Jødeland på veggen, vart vel glade i jødefolket.

Men me tenkte vel ikkje so mykje over forkynningi til profetane.

Men rektor på "Statens Lærerskoleklasser i Bergen", teologen og musikaren Ivar  Benum, med sine grundige stensilar om forkynningi til profetane gjorde eit varande inntrykk på meg. Han la mykje vekt på deira alvorlege moralske forkynning,- tru og moral høyrer ihop.

Seinare møtte eg noko av det same  i førelesingane til den framståande professor Arvid S. Kapelrud  om profeten Amos,- ogso gjennom hans "Central Ideas in Amos". 

Desse sterke impulsane kom til å prega mitt syn på Israel som "Guds folk".

Eg har etterlyst kvifor dei som hyller Israel nokso einsidig, so å seia hoppar over profertane og jeremiadane  mot det moralske forfallet i Israel!

Eg kan nemna organ som Norge Idag og Dagen, KRF- leiarar som Karl Johan Hallaråker , og organisasjonar som MIFF.-

Når me stendig kan lesa om rettsaker mot israelske leiarar, abortpresset i IDF, og moralske tilstandar i ymse miljø i Israel,- kan me undrast på kva Jeremia og Amos && vilde ha forkynt idag!

Meiner dei at Israel har fått landet av Gud, er dei forplikta på profetordet og!

Mine små "jeremiadar" provoserer ymse grupper.  Men dei er resultat av at "de som vakt burde være" teier eller snakkar bort alvoret, sett i lys av den profetiske arven!

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Det er merkverdig kor lite dei som hyller Israel tek opp dei moralske sakene Jeremia og dei andre profetane brende for!

Vel, det har vel litt med hvilke fora en oppsøker og hvem en omfatter seg med. Jeg leser og hører støtt og stadig kritiske bemerkninger mot en lang rekke problemer som angår Israel og dets ledere. Også her på VD.

Men litt av årsaken til at det ikke er så mye av den kritikken her, som det kanskje burde, har, tror jeg, mest å gjøre med at den lobbygruppen her på VD som ivrer mest etter å kritisere Israel ikke er særlig opptatt av debatten om dette, men mer opptatt av å bedrive drittkasting og skyttergravskrig, stempling og karakterisering..

Så da har vel disse Jerimiadane som du kaller dem, trolig funnet seg andre fora der det faktisk er mulig å diskutere nettopp de problemstillingene du nevner..

Svar
Kommentar #2

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Det er vel fritt fram i aviser og på nett??

Publisert over 5 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Så da har vel disse Jerimiadane som du kaller dem, trolig funnet seg andre fora der det faktisk er mulig å diskutere nettopp de problemstillingene du nevner..

Kan henda sume har gjort det,- men det skulde ikkje ha noko å seia til dømes for redaksjonar og organisasjonar og personar som er talerøyr for "det eneste demokratiet i Midtøsten"!

Svar
Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1330 kommentarer

Ikke akkurat hyllest

Publisert over 5 år siden

Jeg tror ikke det er helt riktig å tolke alle israelsvenners engasjement som en hyllest til politikken i Israel. Jeg tror det er mer snakk om å støtte Israel og de som bor der. Akkurat som man kan være glad i mennesker selv om man ikke liker eller kan gå god for alt de gjør, slik er det nok også med isralesvennenes forhold til Israel. Jeg kjenner ikke mange som roper hurra for alt som skjer i Israel, men de støtter dem likevel. Jeg er veldig glad i Norge også, selv om jeg gjerne skulle hatt en annen regjering, og selv om mine landsmenn av og til gjør uforståelige ting.

Jeg tror nok at litt av årsaken til at israelsvenner ikke kommer med så mye kritikk av Israel kan være all den kritikken som andre kommer med. Da havner man fort i forsvarsposisjon. Hadde det ikke vært så massiv kritikk av Israel, og hadde Israel blitt vurdert på lik linje med andre land, hadde kanskje israelsvennene også kommet på banen med kritiske kommentarer. Men i dagens klima er det som mye kritikk av Israel som både er berettiget og uberettiget at en ikke rekker annet enn å rette opp i feil, og forsvare Israel når det er noe som kommer feil fram i norske media. 

Jeg tror også at det hadde blitt oppfattet veldig negativt om norske kristne skulle legge seg for mye opp i etikken til et annet land og en annen religion. Spesielt med tanke på den historien kristne har i forhold til jøder. En gang jeg var i Israel spurte jeg en jøde om forholdet til muslimene. - Det er ikke så ille, sa han - men de kristne har gjort mye ondt opp igjennom historien. Han så på både middelalderens overgrep, pogromene i Russland og nazistenes grusomheter som verk gjort av kristne. Jeg er ikke helt enig i det, men det bør i alle fall gjøre oss kristne ydmyke i møte med jøder, slik at vi ikke skaper et større gap mellom dem og oss. 

Jeg tror at Jeremia hadde hatt litt av hvert å si om både Norge, Israel og alle andre land om han hadde levd i dag. Men når det gjelder moralsk opprustning er det kanskje best å rydde opp i sitt eget glasshus før en begynner med de andre. Norge lever heller ikke så mye etter Guds ord. Gjennom hele Bibelen har israelsfolket hatt både gode og dårlige ledere, men Gud har beskyttet dem og elsket dem for det. Så vidt jeg vet har han ikke sagt noe om at dette forholdet er endret. At israelske ledere blir tiltalt og straffet om de har gjort noe galt er vel et kvalitetstrekk som viser at de har et rettsvesen som fungerer. Dette i skarp kontrast til palestinerne som feirer og hyller terrorister som har tatt livet av mange uskyldige mennesker. 

Jeg tror at du og jeg er enige når det gjelder én ting. At det hadde vært til det beste om de som styrer i Israel (og andre steder) hadde lyttet mer til hva Gud ønsker for landet, og hvordan han ville ha styrt. Her tror jeg at noen av israelsvennene kan gjøre en forskjell, og de gjør allerede en forskjell gjennom en del godt arbeid i Israel. (Og at en er israelsvenn utelukker ikke at en også er venn av palestinerne.)

Svar
Kommentar #4

Arja Larsen

42 innlegg  989 kommentarer

Arnt T.

Publisert over 5 år siden

Jeg synes du har gitt en meget god kommentar nr 3.

Svar
Kommentar #5

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Per Einar Sønnesyn. Gå til den siterte teksten.

Meiner dei at Israel har fått landet av Gud, er dei forplikta på profetordet og!

En sann venn av Israel forkynner Guds ord da som nå og Jeremia fokynte omvendelse til de som var skyggen av det som skulle komme. Så hvem er da Jeremiane i dag og hvem taler de til?

Jeg tror en sann israelvenn er en som forkynner Guds ord og sier det som det er uten å gå rundt grøten for liksom å ikke forærme noens små tær. Jeg tror dagens sanne Israel og jøder er de som tror Jesus Kristus, hedning eller jøde av blodet. Da Jeremia levde forkynte han at om de ikke vendte seg om til Herren Gud og holdt Hans Bud!!, forkastet alle avgudtilbedelseformer så ville Babylon komme og ta de med seg i "svelget". I dag forkynnes det samme folkens, det til det åndelige Israel og jødefolk!

Vi er bedt om å tilbe den ene sanne Gud og ikke tilbe denne verdens gud. Det handler om hvem og hva man tilber. Ser vi etter så vet vi at dnene verdens gudbedrar med tegn, undere og ild fra himmelen og ser vi etter her under så ser vi hva den sanne Gud ber oss om.

 

Åp 14,6-12

Og jeg så en annen engel flyve under det høieste av himmelen, som hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, og for hver ætt og stamme og tunge og folk, og han sa med høi røst:

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene!

Og atter en annen engel fulgte efter og sa:

Falt, falt er Babylon, den store, som har gitt alle folk å drikke av sitt horelevnets vredesvin. 

Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høi røst:

Dersom nogen tilbeder dyret og dets billede og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øine, og røken av deres pine stiger op i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilbeder dyret og dets billede, og hver den som tar dets navns merke. 

Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

 

Dette ber den sanne Gud oss om:

 

Frykt Gud og gi ham ære! for timen for hans dom er kommet; og tilbed ham som gjorde himmelen og jorden og havet og vannkildene! Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

 

Ser vi hva Gud sier om merke/ tegn i panne og høyre hånd så er det Guds bud i sinn og gjerning. Ser vi på Babylon her så dreoer det seg ogt så derom hva vi tenker eller gjør og der er merket på tilhørliget i vårt indiviuelle religiøse troende liv.

På denne måten ser vi at mennesker som tror på Gud blir kalt til omvendelse i dag som på Jeremias tid og på den måten ser vi at Jeremiaere finnes det også i dag.

Svar
Kommentar #6

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Profetane forkynte for dei styrande i Israel!

Publisert over 5 år siden
Leif Opheim. Gå til den siterte teksten.

På denne måten ser vi at mennesker som tror på Gud blir kalt til omvendelse i dag som på Jeremias tid og på den måten ser vi at Jeremiaere finnes det også i dag.

Det som vantar i forkynningi til Israel er at den profetiske refsingi av dei styrande er heilt fråverande,-  og likevel vil dei ha det til at Israel framleis er Guds folk!

Representerer det brutale Israel frå 1947 til idag verkeleg Guds gode vilje?

Den Gud finn eg ikkje i Bibelen, ikkje eingong på hebraisk!!

Svar
Kommentar #7

Leif Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Profetene henvedte seg til de som representerte Gud i den gamle pakt, i dag har vi den nye pakt og i dag er det individene som tror som er Guds representanter.

Ingen andre enn de må da "refses" av Guds sendebud, budbærere, profeter og troende. Vi som tror er kalt til å så korn og kornet er Guds ord, som det er. Gud vanner kornet som er sådd, bare fettet (synden) ikke preller vannet av.

  

3 Mos 3,16 Og presten skal brenne det på alteret; det er et ildoffermåltid til velbehagelig duft. Alt fett hører Herren til.

3 Mos 4,8 Alt fettet på syndoffer-oksen skal han ta ut av den, både fettet som dekker innvollene, og alt det fett som er på innvollene,

3 Mos 4,26 Alt fettet skal han brenne på alteret likesom takkofferets fett. Og presten skal gjøre soning for ham og fri ham for hans synd, så han får forlatelse.

 

Alle som tror på Jesu offer og da Guds Lam og bekjenner sin synd på Ham får synden (fettet) lagt på Ham. Bare de kan vannes for bare de drikker av det vann/ denne Ånd.u sier:

 

"Det som vantar i forkynningi til Israel er at den profetiske refsingi av dei styrande er heilt fråverande,- og likevel vil dei ha det til at Israel framleis er Guds folk!

Representerer det brutale Israel frå 1947 til idag verkeleg Guds gode vilje?

Den Gud finn eg ikkje i Bibelen, ikkje eingong på hebraisk!!"

 

Er ikke helt sikker på hva du her sier men ikke heller jeg tror at Israel av 1947 er noe profetisk oppfyllelse av noe slag. Det Guds ord ber oss troende om er å forkynne Messias, Jesus Kristus korsfestet til alle folkeslag, også de i den gamle pakts tro. Om Israelittene i den gamle pakt vender om til Messias vil de jo bli som oss kristne men selvsagt forkaste hele BAAL tilbedelsen i kristendommen.

 

 

 

 

Svar

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
6 minutter siden / 18 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
6 minutter siden / 18 visninger
0 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 12 timer siden / 1105 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 162 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 22 timer siden / 135 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 22 timer siden / 138 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 24 timer siden / 177 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Lars-Arne Høgetveit kommenterte på
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
1 minutt siden / 1777 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
4 minutter siden / 186 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
11 minutter siden / 186 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
19 minutter siden / 1373 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
25 minutter siden / 211 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
42 minutter siden / 1373 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1373 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
rundt 1 time siden / 186 visninger
Svein Berntsen kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 1 time siden / 411 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1373 visninger
Les flere