Anders Møller-Stray

16

Er jødehat verre enn annet hat?

Media gjør rett i å fordømme at antisemittismen ser ut til å være et voksende fenomen i Norge, men begår samtidig en grov urett ved å ikke fokusere på andre minoriteter som utsettes for enda større fordommer.

Publisert: 30. mai 2012

Den nye rapporten Antisemittisme i Norge? kom ut 29. mai, og har vakt til dels store reaksjoner. Redaktører, journalister og talsmenn og -kvinner har uttalt seg i sterke ordelag om rapportens funn, og etterlyser holdningsendrende handling. Engasjementet er stort, flott, og viktig! Men, samtidig skaper det en litt vond smak i munnen.

I følge Aftenpostens dekning av rapporten, kommer det nemlig frem at nordmennenes antipatier er enda større mot andre minoriteter enn jødene; særlig somaliere, muslimer og rom-folk trekkes her frem. Dette synliggjør at vi har et stort problem med fremmedfrykt i Norge. Deler av majoritetsbefolkningen har en sterk misstillit til minoritetsgruppene, og disse holdningene må vi bekjempe.

Nettopp derfor er det så trist at Vårt Land (og tildels også andre medier som dekker undersøkelsen) velger å fokusere så ensidig på skepsisen mot jødene. Betyr det at VL mener at skepsis mot rom-folk, mot somaliere og mot muslimer er berettiget? Eller er disse gruppene rett og slett bare mindre viktige mennesker enn jødene, på tross av at de er både større i antall og også utsatt for en enda større grad av skepsis?

Fremmedfrykt og mistenkeliggjøring av minoriteter er en svulst i samfunnet vårt, en svulst som må bekjempes på alle plan. Her kan media spille en viktig rolle. Men, da må de angripe hele problemet, og ikke konsentrere seg om en ørliten del av den. Ensidige oppslag som VL trykket 30.05.2012 vil kun bidra til å gjøre situasjonen verre.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Det er

Publisert rundt 8 år siden

frykten for Islam folk flest er optatt av og ikke muslimene. Har ikke en eneste gang hørt noe negativt sagt om muslimer i min tilværelse, men jødehat har jeg opplevd på nivå graverende...

Jødedom hører en veldig lite om.

Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Ja og nei

Publisert rundt 8 år siden

Det er nok historiske årsaker til at man vanligvis slår ned hardere på jødehat enn annet hat. I vår vestlige verden har vi forfulgt dem mer eller mindre i 2000 år med holocaust som toppen av dette. Derfor er man veldig redde for at lignende ting skal skje igjen. Det betyr ikke at det er greit å hate andre folkegrupper, bare at jødehatet har ført med seg så mye vondt i mange år, og man kjemper for at dette ikke skal gjenta seg. 

Noe som er spesielt er også det at jøder har blitt hatet uten grunn hele tiden. Om vi ser på de andre grupperingene du bruker som eksempel, er det langt i fra greit å hate noen av dem heller, men der er det mer forståelig at folk kan være skeptiske. De fleste i Norge har nok ikke truffet en jøde (og visst at han var det), mens de fleste har erfaringer med muslimer, somaliere og sigøynere. Jeg har bare positive erfaringer med somaliere og muslimer, mens jeg dessverre ikke kan si det samme om sigøynere. Samtidig vet jeg at hver femte somalier i Norge har blitt tatt for lovbrudd, og at en del andre muslimske land også kommer høyt på den statistikken. Andre synes det blir vel mye støy med hijab-debatt og protester mot Muhammed-karikaturer. Fremdeles er det ikke greit å hate noen, men her har folk gjerne negative opplevelser som påvirker holdningene. Når det gjelder jøder i Norge har jeg omtrent ikke hørt noe jeg oppfatter som negativt om dem, men likevel finnes det en del folk som hater dem. 

Nå er vel også hat-begrepet litt tøyelig. Jeg har sett at man bruker begrepet hat om kommentarene til mennesker som kritiserer islam, eller deler av muslimsk kultur. Dette blir ikke riktig. Jeg kommer til å kritisere islam så lenge jeg lever - fordi jeg finner så mye galt i den religionen. Men det er ikke det samme som at jeg hater muslimer. Kommentarer rettet mot jøder er i mye større grad rettet mot personene - ikke kulturen eller religionen.

Vi skal også være oppmerksomme på at folk som kommer flyttende fra muslimske land har fått jødehatet inn med morsmelken, og disse holdningene legger de ikke fra seg når de passerer grensen til Norge.

Vi skal være på vakt mot alt hat mot grupper av mennesker, men det kan likevel være riktig å si at jødehat er verre enn annet hat, for det bygger ikke på noe annet enn kunnskapsløshet og fordommer, og vi har mye å gjøre bot for i vårt forhold til jødene.

Kommentar #3

Anders Møller-Stray

16 innlegg  70 kommentarer

Kan man virkelig generalisere slik?

Publisert rundt 8 år siden

Såvidt jeg har forstått er spørsmålene i undersøkelsen stilt med kontrollspørsmål for andre grupper. Dermed faller motargumentet til Per Traasdal til jorden; det ER de samme uttalelsene det dreier seg om som knyttes til Rom-folk, somaliere og muslimer. Og i større grad enn mot jøder.

 

Videre er jeg enig med Arnt thyve i at historien er viktig. Og, både fra middelalderen og fra andre verdenskrig har vi eksempler på at jøder er blitt svært dårlig behandlet. Uten grunn. Men, dette gjelder da også andre grupper? Rom folk er elendig behandlet. De møtte samme skjebne som jødene i Hitlers gasskamre, og har i tillegg i langt mindre grad fått oppreisning i etterkant. De har også, i enda mindre grad enn jødene, fått dyrke sin kultur i fred. Å skylde på dårlige opplevelser med rom-folk faller på sin egen urimelighet, fordi mange av problemene folk opplever med rom-folk skyldes rom-folkets elendige levekår, og ikke deres kultur.

 

Å hevde at hatet mot jøder er rettet mot personer, mens hatet mot muslimer er rettet mot religionen, ser jeg ikke noe grunnlag for. Som nevnt igjen, ut fra undersøkelsen er fordommene mot de forskjellige grupperingene målt ut fra likelydende spørsmål. Kanskje det bare er slik at enkelte ikke makter å se muslimer som individer i det hele tatt? Det er i så fall et symptom på en enda alvorligere dehumanisering som det VIRKELIG er viktig å kjempe mot.

 

Jeg merker meg at Thyve også mener det er mer legitimt å ha fordommer mot grupperinger man har møtt. Selv synes jeg dette er en merkelig måte å argumentere for generalisering på; men om han oppfatter det relevant, kan jeg si at jeg har møtt langt flere jøder enn jeg har møtt både somaliere og rom-folk. Jeg hater imidlertid ingen av dem. Ei heller muslimene. Og jeg håper vi kan skape en kultur der ingen anklager en hel etnisk eller religiøs gruppe for eventuelle negative opplevelser de har hatt eller nyhetsskildringer de har hørt om enkeltrepresentanter fra dem.

Kommentar #4

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Jødehatet, Anders …

Publisert rundt 8 år siden

Ja, Anders, - jødehatet har dessverre en helt annen dimensjon over seg hvis en legger historia til grunn. Hvis en ser hvordan dette hatfenomenet på global basis har fått plass innenfor religioner, ideologier, samfunnssystemer, etc. Hvis en merker seg hvordan det har vært gjort forsøk på å utrydde ei hel folkegruppe. Hvis en . . . . . .

Vel, vel – lokalt, isolert, innenfor et gitt samfunn, en by, et land, kan nok hatet ha flere valører – og mot forskjellige grupperinger av medmennesker. Det er riktig.

Men jødehatet er helt spesielt i vår verden. Det kan en vanskelig komme utenom.

Kommentar #5

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Vond smak i munnen?

Publisert rundt 8 år siden

Etter hva jeg forstår har den nylig utgitte rapporten om antisemittisme gitt "litt vond smak i munnen".

For å være direkte og rett på sak, - så synes jeg heller at det burde gi deg vond smak i munnen å skrive dette slik du skriver.

Det kom en rapport allerede for en tid tilbake, som departementet valgte å vri til at det var muslimhatet som var det verste. Når man nå endelig får enkelte til å uttale seg " i sterke ordelag" om jødehatet, bringer du inn all verdens annen "diskriminering". Hvorfor betyr utgivelsen av en rapport om antisemittisme at det begås "en grov urett" ved ikke å FOKUSERE på andre.....???? Hvorfor kan man ikke for en gangs skyld snakke om epler uten å samtidig måtte snakke om appelsiner? Snu dette på hodet, - og vær ærlig: Alle de gangene det snakkes om hets mot muslimer og islamofobi - snakkes det samtidig om hvor fæl antisemittismen er?

Leser man artikkelen din nøye, er det påfallende at hver eneste gang du poengterer hvor "flott" det er med engasjement mot jødehat, så er det men, men og men. Det svekker i alvorlig grad din troverdighet.

Det kan jo være at dette mer er ubevisst, og et gjenstridig resultat av en mangeårig skole der absolutt alt skal ha to eller flere "sider", men jeg undres. Jeg tror nok i hvert fall det indikerer at det virkelig er noe helt særegent ved jødehatet. Jfr. også din overskrift.

Jeg mener at jødehatet, ved siden av at det er helt særegent, også er verre. Jøder blir forhatt for det de er, - både som etnisk gruppe og pga. sin religion. Ja, om de gjør hva de kan for å utslette seg selv blir de mobbet og forfulgt. Om de legger vekk sin kippah, og forandrer sine navn - likefullt blir de trakassert. Det finnes eksempler på at nordmenn er overfalt fordi de har en onkel i Israel, og hva med 8-åringen som er mobbet i årevis fordi familien hans var på ferie i Israel?

Om de rødgrønne nå også reelt bryr seg om slikt, tror jeg ikke før jeg får se det. 

Muslimene derimot, gjør intet for å integreres og skjule sin identitet. Tvert i mot. De oppleves å stille krav, selv om noen av oss synes å være enda ivrigere med å komme dem i møte så fort som mulig. De er fra en total annerledes kultur, og selvsagt inngir det fremmede skepsis. Det har nok i liten grad med reell rasisme å gjøre.

Romfolket har jeg dessverre forståelse for at de fleste kan finne det vanskelig å leve sammen med. Det viser seg gang på gang at selv de mest tolerante og tålmodige forsøk på noenlunde samliv mislykkes, og at ren idealisme ikke strekker til i møtet med realitetene. 

Om du virkelig er av den mening at "ensidige oppslag" om antisemittisme "vil kun bidra til å gjøre situasjonen verre" (??), har du ikke skjønt poenget. Poenget med den helt spesielle hatet som strekker seg helt tilbake til menneskehetens barndom.

 

Kommentar #6

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.

Jeg merker meg at Thyve også mener det er mer legitimt å ha fordommer mot grupperinger man har møtt.

Nå er det vel aldri noe særlig bra med fordommer uansett, og jeg støtter ikke det. Men kan man kalle det fordommer når man både kjenner folk fra en gruppering og har lest mye om kulturen/religionen? Begrepet fordom er vel mest knyttet til oppfatninger en har uten å bygge på fakta eller erfaringer, altså mangel på kunnskap? Da kan man vel ikke kalle en person fordomsfull om han vet hva han snakker om?

Forøvrig skyldes mine dårlige opplevelser med sigøynere kun mangel på folkeskikk fra deres side, ikke at de har dårlige levekår. Og om du lurer på det, så hater heller ikke jeg noen grupperinger. Men jeg har en del forslag til endringer i kulturer - både her i Norge og andre steder.

Kommentar #7

Anders Møller-Stray

16 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

La meg igjen si det: Jeg er en sterk motstander av antisemittisme. Jeg har besøkt flere av konsentrasjonsleirene Hitler brukte på sine bestialske industrialiserte drap på jøder, og jeg er for alltid opprørt dypt i min sjel over det som hendte, og over at så alt for mange visste om det uten å stoppe det. Jeg har selv vært i Israel mange ganger, og har hatt både positive og negative opplevelser med jøder (slik jeg har med omtrent alle andre folkegrupper jeg har møtt). Senest for halvannen uke siden, satt jeg oppe en halv natt og drakk øl med en gruppe israelske jøder, og diskuterte midtøstenpolitikk med dem (de var også innbyrdes svært uenige, men møtte hverandre og meg med respekt). Jeg skal ned til Israel igjen til høsten, og håper å bli bedre kjent med dagliglivet der (på tidligere turer har jeg blitt mest kjent med palestinerne, og dette ønsker jeg å bøte på).

 

Poenget mitt med innlegget var bare det at når det, i én og samme undersøkelse, kommer frem at fordommene mot muslimer og sigøynere og somaliere (uavhengig av religion) er dobbelt så utbredte som fordommene mot jøder, så er det merkelig at dette overhodet ikke kommer frem i VLs dekning av rapporten. Rapporten sier ingenting som gir grunnlag til å si at hatet mot jøder er verre enn hatet mot de andre gruppene. Å trekke frem historien som hjelpemiddel for å underbygge en slik påstand er problematisk, særlig med tanke på at Rom-folket har en minst like lang og vond historie.

 

Jeg synes det er skummelt å se hvordan Øystein Hansen hevder at muslimer i Norge ikke gjør noen ting for å integreres, og at de fremelsker en fremmedhet som gjør dem gjenstand for hat. Mener han virkelig at frykt for muslimer er muslimenes egen skyld? Mener han at frykt rettet mot alle muslimer i Norge skyldes intendert oppførsel fra alle muslimene i Norge? Hva med hvite nordmenn som har konvertert til Islam? Hva med opposisjonelle muslimer som flyktet fra undertrykkende regimer for å kunne leve fritt og jobbe et sted hvor de kan tro som de vil? Jeg jobber med ungdom i Groruddalen, og kjenner overhodet ikke igjen noe bilde av muslimske innvandrere og -innvandrerbarn som trassig uintegrerte i det norske samfunnet. Ofte ser jeg ikke en gang forskjell på muslimske og kristne innvandrere før etter å ha snakket lenge med dem (og det er heller ikke noen tendens til at kristne innvandrere er flinkere til å integrere seg enn muslimske)...

 

Det er legitimt å være kritisk til innvandrere som viser manglende evne eller interesse for å la seg integrere i det norske samfunn. Men, når man beskylder bredden av muslimer i Norge for dette, som om de var en homogen gruppe trassige individer, gjør man seg skyldig i en form for tankegang som etter mitt syn er antisemittismen beslektet. Faktisk så nært beslektet at de aller fleste antisemittister i Norge blir ens meningsfeller...

Kommentar #8

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Fordommer?

Publisert rundt 8 år siden
Anders Møller-Stray. Gå til den siterte teksten.

Poenget mitt med innlegget var bare det at når det, i én og samme undersøkelse, kommer frem at fordommene mot muslimer og sigøynere og somaliere (uavhengig av religion) er dobbelt så utbredte som fordommene mot jøder, så er det merkelig at dette overhodet ikke kommer frem i VLs dekning av rapporten.

Hva bygger folk det på når de ikke liker jøder i Norge? Ingen ting. Du kan ikke se på dine naboer om de er jøder eller ikke. De har heller ikke markert seg så veldig her i Norge. De lever sine liv som nordmenn, og det er ganske uforståelig at noen går rundt og ikke liker dem. Selvsagt finnes det mindre kloke folk som setter likhetstegn mellom jøder og Israel, men det er jo helt tullete.

Hva bygger folk det på når de ikke liker muslimer i Norge? Her er det nok en blanding av fordommer og dårlige opplevelser. Det er faktisk ikke så mange år siden det smalt både i New York, London og Madrid. I tillegg har vi hatt en del ufine demonstrasjoner mot Muhammed-karikaturer og lignende. Flere personer lever med bekyttelse fra ekstreme muslimer både i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg har islam noen svært usympatiske talsmenn gjennom Krekar, Bhatti og andre. Det betyr ikke at alle muslimer er som dem, de fleste er nok veldig langt fra dem, men det finnes absolutt muslimer man har stor grunn til å være redd for. Dette påvirker folks syn på muslimer. En del er nok også misfornøyd med dem etter uendelige diskusjoner om hijab i politiet, halal-mat og andre ting. 

Når det gjelder sigøynere og somaliere er det nok først og fremst kriminalitet som er grunnen til at folk ikke liker dem. Hver femte somalier i Norge er tatt for lovbrudd, og sigøynerne driver ofte med aktiviteter som folk ikke liker. Mange har hatt ubehagelige opplevelser med gullselgere, folk som roter igjennom søpla si osv. Det er derfor ikke så spesielt rart at folk er skeptiske til disse folkene. De fleste liker å leve trygt, og at eiendeler er trygge. Enkelte av disse er en trussel mot dette, og det er kanskje vanskelig å stole på dem når en har statistikken i bakhodet. Hadde man hatt med studenter i undersøkelsen hadde nok mange svart at de ikke ønsket studenter i nabolaget. Ikke fordi man hater studenter, men fordi studenter lager mye bråk, og folk vil bo i ro.

Ser du forskjellen? Jøder mislikes fordi de er jøder, mens de andre gruppene mislikes på grunn av erfaringer folk har hatt med deres gruppe, og på grunn av muligheten for at noe ubehagelig kan skje. Derfor er jødehatet så mye verre enn annet hat.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 787 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 640 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 597 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 553 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere