Johannes Morken

Redaktør
442

Tragiske tall om jødehat

Mange som aldri har møtt en jøde, er skeptiske til jøder og sier de ikke ville hatt en jøde i nabolaget. Seiglivede og vonde fordommer preger altfor mange i Norge.

Publisert: 29. mai 2012

I dag kom en rapport fra HL-senteret: «Antisemittisme i Norge?» Rapporten presenterer resultatene fra en undersøkelse som HL-senteret har gjennomført om den norske befolkningens holdninger til jøder og andre minoriteter. Datainnsamlingen ble foretatt i november 2011 av TNS Gallup. Det var 1522 respondenter som deltok i undersøkelsen.

HER KAN DU LASTE NED HELE RAPPORTEN

I rapporten heter det blant annet: Resultatene viser at stereotypiske forestillinger om jøder eksisterer i det norske samfunnet. Samlet sett har 12,5 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot jøder. I europeisk sammenheng er utbredelsen av antisemittiske forestillinger dermed relativt liten i Norge, på nivå med Storbritannia, Nederland, Danmark og Sverige. Enkelte antisemittiske forestillinger er imidlertid sterkere til stede i den norske befolkningen. Hele 19 prosent av respondentene støtter for eksempel påstanden «Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser» og 26 prosent mener det er riktig at «Jøder ser på seg selv som bedre enn andre».

Undersøkelsen viser at 9,7 prosent av respondentene føler antipati mot jøder, mens 8 prosent av befolkningen ikke vil ha jøder som nabo eller i vennekretsen.

– Sett under ett har de tre dimensjonene som er benyttet for å måle negative holdninger til jøder noe lavere forekomst hos kvinner, yngre personer og de med høyere utdannelse enn de har hos menn, eldre og de med lav utdannelse, heter det i rapportens sammendrag.

76 prosent av de som viser sosial distanse til jøder avviser også muslimer. Antisemittiske holdninger er også mer vanlig blant de respondentene som nærer sterk skepsis mot innvandrere. Disse tendensene har også blitt observert i andre europeiske land.

Det er stor enighet om at undervisning om Holocaust er viktig. Nesten alle de spurte er enige i at ungdom bør lære om de norske jødenes skjebne under andre verdenskrig og tre av fire gir som begrunnelse at det er en viktig del av norsk historie, heter det i rapporten.

Et klart flertall mener også at jøder i dag er i sin fulle rett til å minne verdenssamfunnet om hva som skjedde under andre verdenskrig, heter det.

– Samtidig avviser et like stort flertall at det på bakgrunn av denne historien kan kreves noen spesiell behandling av Israel. Holocaust blir heller brukt mot Israel, og delvis mot jøder mer generelt. Nesten to tredjedeler av respondentene støtter utsagnet «Jeg er skuffet over måten jødene, med sin spesielle historie, behandler palestinerne», og 38 prosent likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jødene under andre verdenskrig, skriver forskerne i sammendraget.

Rapporten forteller at en av fire mener at jøder i dag utnytter minnet om Holocaust til sin egen fordel. Det er også forholdsvis mange (12 prosent) som gir jødene selv skylden for at de er blitt forfulgt. I Sverige er tilsvarende tall 2 prosent, i Tyskland 10 prosent. Holdningene til Holocaust i den norske befolkningen er altså sammensatt: inkludering av jødenes skjebne under andre verdenskrig i norsk historieformidling og i undervisningsopplegg på den ene side – og tilbakevisning av at Holocaust gir grunnlag for spesielle hensyn overfor Israel og jøder i samtiden på den annen. 

Tallene viser triste og tragiske fordommer. Norge kommer bedre ut enn land i Europa der jødehatet er enda sterkere. Men det drar ikke bort det triste budskapet fra rapporten. Vi kan ikke engang skylde på økonomisk krise og høy arbeidsledighet for å forstå antisemittismen.

Det er dessuten holdningene i det norske majoritetssamfunnet som er målt. Muslimer er ikke med i undersøkelsen. Rapporten foreslår blant annet en egen undersøkelse av holdninger til jøder i den muslimsk befiolkningen i Norge.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Tallet er høyt nok

Publisert rundt 8 år siden

men jeg skulle likt å se en lignende undersøkelse blant etniske nordmenn, når det gjelder muslimer......da ville tallene blitt høyere enn 12.5 prosent...

Men uansett så ligger Norge LANGT bak kontinentet og ikke minst Øst-Europa, når det gjelder antisemittisme, mot jøder og muslimer/arabere...

 

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Fordommer

Publisert rundt 8 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Tallene viser triste og tragiske fordommer

Ja, mennesker har fordommer mot så mangt, jeg lurer på om det er gjort undersøkelser den andre veien - om jøder har fordommer mot andre folkeslag?

Kommentar #3

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Helt feil

Publisert rundt 8 år siden

er ikke muslimer etnisk Norske er skeptisk til.

Hold tunga beint i munnen her nå. Her er det "islam" Nordmenn er redd for, og det med ganske stor grunn tydeligvis...

Kommentar #4

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Fordommer mot andre folkeslag?

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Ja, mennesker har fordommer mot så mangt, jeg lurer på om det er gjort undersøkelser den andre veien - om jøder har fordommer mot andre folkeslag?

I Israel bor det over 100 forskjellige folkeslag og som praktiserer sin religion. Det er det eneste landet i midt-østen som er demokratisk hvor forskjellige folkeslag bor greit sammen, og hvor de har frihet til å praktisere sin tro. Hvem andre land kan kan si det samme? konventerer du ikke til islam blir du forfulgt og kanskje drept i de andre land.

Jeg vil også spørre dere som klarer å vri spørsmålet mot jødene om når dere hørte om noen jøder som skjøt mot moskeer og truet deres barn på skoler etc. her i Norge? Norge er i dag verdens fremste antisemittisk land, noe dette landet vil miste sin Gudgitte velsignelse for. Disse store tall om jødehat vil lyse i mot oss her i Norge til stor skam. Det norske folk: Skam dere!

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Stereotypisk forestilling

Publisert rundt 8 år siden

Hva skaper en stereotypisk forestilling når man ikke en gang ser eller møter de det skapes slike forestillinger om.

Jeg har møtt noen jøder gjennom tidene. Ikke mange egentlig, det kan vel dreie seg om en fem til ti stykker. Ingen av dem var annerledes enn andre mennesker, de var like vanlige og unike som alla andre jeg har møtt i mitt liv.

Like fullt havner jeg nok i statistikke som en av de 25% som mener at noen mennesker utnytter de grusomhetene veldig mange av deres forfedre ble rammet av og da særlig den systematiske utryddelsen under andre verdenskrig.

Det skal sies at det ikke bare er jøder som etter min mening utnytter til egen fordel det som ble deres forfedres skjebne. Langt på vei vil jeg vel også sette trådstarter i en slik bås.

Men kan en slik refleksjon gi meg steriotypiske forestillinger om jøder? Nei det kan det ikke, for jeg nekter å tro at dette gjelder alle jøder. Men her er jeg på tynn is for som nevnt er det ikke mange jøder jeg har møtt og faktisk ingen av dem jeg har snakket om deres tro og familiehistorie med.

Noen bøker har jeg lest om de grufulle hendelsene under annen verdenskrig. Under et besøk på HL-senteret på Bygdøy kjøpte jeg boken Det angår også deg, historien til Herman Sachnowitz som overlevde utryddelsesleirene. Det er rent ut grusomt og tragisk å lese om hvodan vi mennesker kan være på vårt verste. Like beundringsverdig er det å lese hvordan vi som mennesker kan klare å overleve slik ondskap.

Hvordan formes så mine tanker om jøder? Det er enkelt å svare på. For jeg kan jo ikke påstå at de formes av erfaring og kjennskap til jøder, til det har mitt møte med jøder vært nesten ikkeeksisterende. Da har jeg valget mellom å skille mellom de som er i offentlighetens lys og alle de som ikke er i offentlighetens lys.

Slik sett kan jeg resonere meg frem til at jeg havner i statistikken enstaket ut fra hva jeg har lest av de som er i offenlighetens lys og jeg kan konkludere med at jeg ut fra det neppe kan gjøre meg opp noen mening om jøder generelt. Ut fra det vil jeg vel si at jeg både er inne og ute av statistikken.

Skulle jeg ytre noe så måtte det vel være at jøder som mange andre ser ut til å tillate og la andre tale for seg. Det kan slå feil ut om man ikke velger sine talspersoner med omhu. Det ville muligens ha hjulpet om de tause også ytret seg. På den annen side, jeg ser ikke på jøder som annerledes enn meg selv eller andre. Hvis det viser seg at denne oppfattelsen er feil vil det neppe komme jødene til gode. For jeg har utpregede fordommer mot stort sett alle som hevder at de er noe annet en vanlig mennesker som oss alle.

Kommentar #6

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hva sier Antirasistisk Senter ?

Publisert rundt 8 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.

Det er dessuten holdningene i det norske majoritetssamfunnet som er målt. Muslimer er ikke med i undersøkelsen. Rapporten foreslår blant annet en egen undersøkelse av holdninger til jøder i den muslimsk befiolkningen i Norge.

Det blir spenndende dager for Antirasistisk Senter i noen uker fremover.

Spesiellt for Shoiab Sultan som senteret har hyret inn  til å overvåke høyresiden i norsk politikk

http://en.wikipedia.org/wiki/Shoaib_Sultan

Kommentar #7

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Helt siden Dagsnytt18 i går kveld har denne Antisemittisme i Norge- problematikken romstert i mitt bakhode. Jeg var delvis forvirret over egne standpunkter i fht spørsmålene og som ville kommet under kategori antisemittisme. På den annen vet jeg med selv at jeg aldri ville hatt noe imot å ha jøder i mitt naboskap. Her jeg bor er det en salig blanding av ”multietnisk” fra før.

Jeg ville åpnet munnen kontant (og har gjort det) om noen brukte skjellsord om jøden (eller andre grupper mennesker)

Og om et av mine barn ble glad i en streng religiøs jøde, ville dette ved hjemmebesøk nok hatt praktiske utfordringer for meg i fht koshermat. Hvordan det ville føles om hun konverterte til jødedommen (tenker her på alle regler for kvinnenne) kan jeg ikke svare på.

Og ja, jeg har møtt en jøde – mine foreldres meget gode venninne, en kvinne som har betydd utrolig mye for meg i min barndom og hvem jeg kan takke for mitt syn på barn! Respekt er stikkordet.

Men så til alle de andre spørsmålene.

Heldigvis for meg kom Lars’ meg i forkjøpet med sitt innlegg (#5). Her var det meste jeg kan slutte meg til. Så sier han i siste setning presist hva jeg tenker:

For jeg har utpregede fordommer mot stort sett alle som hevder at de er noe annet en vanlig mennesker som oss alle.’

Kommentar #8

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vi er nok ikke alene

Publisert rundt 8 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.

Helt siden Dagsnytt18 i går kveld

I det minste er vi to :-) Spørsmålet er bare om det blir noe debatt for det kan virke som om mange har fastlåste meninger og ikke egentlig er interessert i debatt som avviker fra disse.

På den annen side, er det ikke mulig ta med nyanser eller ha avvikende meninger vil nok ropet om at vi alle som ikke er enige med de som roper høyest om antisemittisme og jødehat forbli "vinnere" og premissgivere til enhver diskusjon om emnet.

Selvpålagt taushet i slike debatter er nok det enkleste. Men som du også tar med Solveig A. W. ingen av oss må tåle eller forholde oss tause om vi ser hets og mobbing av mennesker bare fordi de ikke innehar majoritetenes karaktertrekk og kultur. Så får heller den offentlige debatten gå den veien den går med sine relativt få deltakere.

Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hvor vil du Terje J.

Publisert rundt 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil også spørre dere som klarer å vri spørsmålet mot jødene om når dere hørte om noen jøder som skjøt mot moskeer og truet deres barn på skoler etc. her i Norge? Norge er i dag verdens fremste antisemittisk land, noe dette landet vil miste sin Gudgitte velsignelse for. Disse store tall om jødehat vil lyse i mot oss her i Norge til stor skam. Det norske folk: Skam dere!

Du viser til de grader overmot når det kan virke som om du mener du har makt til å pålegge det norske folk, med alle sine millioner borge, skam og skyld. Du ser jo heller ikke ut til å ønske noen debatt. Det å stille spørsmål slik du gjør er vel heller ikke konstruktivt for hvem forventer du svar fra? Det er vel heller ikke rare spørsmålet du formulerer når svaret alt er gitt.

Det som muligens kunne være spennende var om det finnes noen jøder i Norge som ønsker svar på hva ikke-jødiske nordmenn teknker og hvordan de begrunner disse tankene. Det vil selvfølgelig være enkelt å bare vise til rapporten og trekke konklusjonene som man ønsker ut fra denne.

Men hva vil det utgjøre av forskjell, vil det åpne for dialog eller vil det bare føre debatten videre i sitt snevre spor og alt forblir ved det "normale".

I det minste er vi noen deltakere så langt i denne debatten som gir litt av oss selv og prøve å formulere våre tanker. Så får vi se om dialog er ønskelig eller ikke. Men dialog krever parter som er villige til å gi litt av seg selv og ikke minst evne til å lytte til andre.

Det er nesten så jeg skulle ønske jeg trodde på Gud for da skulle jeg jaggu sagt noen Pauli ord til ham om deg Terje J.

Kommentar #10

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Direkte sjokkerende men ikke overraskende

Publisert rundt 8 år siden

Sjokkerende den anti-semittismen som kommer frem. Her må faktisk enkelte politikere, politiske ungdomsorganisasjoner og aktivistgrupper ta sin del av ansvaret. Med en til dels uhemmet Midtøstendebatt, med tidvis burk av en sterk subjektiv retorikk, så har de, nok uforvarende men dog, pustet liv i anti-semittismen. Den faren burde de selv ha sett, men de har muligens ikke evnet eller villet.

Kommentar #11

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Så du er for sensur

Publisert rundt 8 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Sjokkerende den anti-semittismen som kommer frem. Her må faktisk enkelte politikere, politiske ungdomsorganisasjoner og aktivistgrupper ta sin del av ansvaret. Med en til dels uhemmet Midtøstendebatt, med tidvis burk av en sterk subjektiv retorikk,

Uhemmet Midtøstendebatt? Hva er nå det! Nå skal det jo sies at rapporten viser at vi i Norge ikke er særlig annerledes enn andre land når det kommer til anti-semittisme. Ikke at det er noe vi skal si oss fornøyde med men like fullt viser det vel at den grenseløse svartmalingen noen lirer av seg nok har langt mer hvitpigment i seg enn man har villet innrømme.

Det er jo bare å se på overskriften til trådstarter, Tragiske tall om jødehat kontra Aftenpostens overskrift Begrenset, men klar antisemittisme i Norge. Vi kan sikkert være uenige om hvilken overskrift som er mest redelig og mest konstruktiv.

Men hvor ønsker man at debatten skal gå? Når de som debatteres knapt nok er på banen og de som debatterer knapt nok er interessert i annet enn å konkludere med at alle andre bortsett fra dem selv er antisemitter!

Hva med deg selv Kjell A. hvor står du? Jeg ser jo at du har mange meninger om hvem som må ta ansvar og så videre men det forteller jo veldig lite om deg om det da finnes noe deg!

Kommentar #12

Siri Veland

1 innlegg  28 kommentarer

Forenklet

Publisert rundt 8 år siden

Undersøkelsen gjenspeiler samfunnets misforståelser av jødedommen, når det blir satt likhetstegn mellom 'jøde' og 'israeler'. Disse er og blir to helt forskjellige ting. Når spørsmålet lyder om en er enig i at «Jeg er skuffet over måten jødene, med sin spesielle historie, behandler palestinerne», blir det feil. En kan fint være jøde uten å ha noe slags forhold til palestinere. På samme måte som en kan være kristen og ikke ha noen slagt forhold til egyptere. Det ene er en trosretning, og det andre er et land. Se for eksempel siden til Jews United Against Zionism.

Jeg tror mye kan oppnås mot fremmedhat ved folkeopplysning som kan bahandle forskjeller mellom tro, politikk og nasjonalitet. En norsk muslim kan fint være feminist, en jødisk amerikaner kan fint støtte palestinernes sak, og en norsk kristen kan være nynazist. Å likestille en jødes verdier med Israels, blir som å likestille en kristens verdier med USAs, eller å likestille en muslims verdier med Irans. Der finnes også et spekter fra fundamentalist til ikke-praktiserende innenfor hver trosretning. Her må vi lære å skille. 

Hva vil det da si at der er 'jødehat'? Om neste runde med undersøkelser kan bli klarere på nøyaktig hvor fordommene sitter, så kan folkeopplysningen og bekjempelsen mot fremmedhat komme i gang. Jeg tror skillet mellom 'Israel' og 'jøde' kan være et godt startpunkt.

Et annet irritasjonsmoment er bruken av ordet 'antisemittisme'. I ordets rette forstand inkluderer semittene arabere av kristen, muslimsk, jødisk og annen trosbakgrunn. Ikke bare jøder.

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Det demokratiske Jerusalem

Publisert rundt 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Israel bor det over 100 forskjellige folkeslag og som praktiserer sin religion. Det er det eneste landet i midt-østen som er demokratisk hvor forskjellige folkeslag bor greit sammen, og hvor de har frihet til å praktisere sin tro. Hvem andre land kan kan si det samme?

Joda, gjestfriheten er stor da de kan ha så mange folkeslag boende hos seg. Jeg antar at ikke alle de hundre folkeslagene bor i Jerusalem? For der murer dem seg jo inne, hvor mange hovedsteder kan skryte av ha en 4 mil lang, 12 meter høy og 2,5 meter bred mur rundt seg? Og menneskerettighetene, hvor ble det av dem? Muren strider mot menneskerettighetene, men det blåser vel dem i, så noen fordommer synes jo dem også å ha? Alle har jo det, eller ønsker du å ta en test?

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/kampanjer/familia/familia-42007/diverse-saker/alle-har-fordommer---vi-har-testen.html?id=535257

Kan hende at jødene har dette med å mure seg inne fra den osmanske herskeren Suleiman den store som trodde at han ville bli drept av løver hvis han ikke bygde en mur rundt Jerusalem. http://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8veporten

Kommentar #14

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Godt skreve

Publisert rundt 8 år siden
Siri Veland. Gå til den siterte teksten.

Undersøkelsen gjenspeiler samfunnets misforståelser av jødedommen, når det blir satt likhetstegn mellom 'jøde' og 'israeler'

og viktige poeng om eit alvorleg problem. Kven skal få lov til å klage over fordommar og grunnlaus antipati.

Diverre er det manneætta sit vis å skilje seg i flokkar. Samhaldet innan kvar flokk vert ofte styrkja ved at ein dyrkar fordommar og antipati mot dei som er "utanfor". Det er ein modell som startar i barndommen. Du får ikkje leike med oss!

Kommentar #15

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Må bare le!

Publisert rundt 8 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Du viser til de grader overmot når det kan virke som om du mener du har makt til å pålegge det norske folk, med alle sine millioner borge, skam og skyld. Du ser jo heller ikke ut til å ønske noen debatt. Det å stille spørsmål slik du gjør er vel heller ikke konstruktivt for hvem forventer du svar fra? Det er vel heller ikke rare spørsmålet du formulerer når svaret alt er gitt.

Dette er svada. Jeg svarte på et innlegg samtidig som du selv sier så stilte jeg et lite spørsmål som du ikke klarte skjønne noe av. Du spør hvem jeg venter svar fra.. og jeg fikk jo et svada svar fra deg.

Jeg vet ikke om det var så lite spørsmål da du ikke klarte å svare på det. Hvor hører vi om jødiske terrorister som går rundt og skyter og truer det muslimske folk her i landet? Var det så vanskelig å svare på det da?  jeg kan godt svare for deg: INGEN!

Hvis du mener at jeg legger skam og skyld på nordmenn så har du helt rett i det. Hvis en nordmann føler seg dømt av det jeg sier, er han kommet langt, men feilen er at slike som fordømmer og driver terror mot jødene som er i minoritet her til lands, de har ingen samvittighet som sier det motsatte. De eier ikke skam i livet. kritikk av jødene er deres livssyn som bare Herren selv kan fjerne, men så lenge de har en slik holdning er de rett og slett utenfor velsignelsen med sitt liv.

Du sier videre: Det er nesten så jeg skulle ønske jeg trodde på Gud for da skulle jeg jaggu sagt noen Pauli ord til ham om deg Terje J.

Jeg får da inderlig håpe du kommer til troen, for da får jeg en ny broder som holder med meg i det jeg sier og ikke det motsatte. Hadde du gått til Gud med det jeg hadde sagt, hadde jeg fått applaus. For det står: Den som velsigner Israel skal bli velsignet. Den som forbanner Israel, blir selv forbannet...  Hvor står du?

 

Kommentar #16

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Enda mere tøys...

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Og menneskerettighetene, hvor ble det av dem? Muren strider mot menneskerettighetene, men det blåser vel dem i, så noen fordommer synes jo dem også å ha? Alle har jo det, eller ønsker du å ta en test?

Hvorfor tror du Israel har satt opp disse murene? Er det for å plage folk? Mange av Israels folk ønsker ikke denne muren, men hva er alternativet? Det er jo ikke jødene det er noe galt med, men naboen. Hvorfor skulle ikke Israel få sette opp en slik mur som demmer opp for terror anslag. Terroren har gått ned med 97% i Israel pluss at Palestinere har spart livet sitt. Er ikke dette bra da?

Du kan godt sitte her på berget å kritisere, men hadde du levd i dette hadde vel pipa til Kjell hatt en annen låt. Hvis du ikke skjønner det prevantive i denne saken, bør du gå over i en annen diskusjon, for da forstår du ikke hensikten med det. Murer er ikke et ukjent begrep i bibelen. Hvorfor gjorde Israel dette på bibelens tid? Jo, for å skåne sitt folk mot fienden. Det hadde ingenting med at de vill "mure" seg inne, men som dengang som nå hadde verden dem som sin hovedfiende fordi de var et utvalgt folkeslag for Gud. Denne muren som i dag alle snakker om blir sikkert tatt ned en gang,men dette kan forårsake Israels nesten utslettelse. Da må jeg også stille deg spørsmålet: Bryr du deg om det?

Kommentar #17

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kvifor invaderar sionistar Midtausten?

Publisert rundt 8 år siden

Trur du det er for å plage folk??????????????????????????????????+++++

Kommentar #18

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Frelsesreligionene er fanatismens skjød

Publisert rundt 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Trur du det er for å plage folk??????????????????????????????????+++++

Hvor herlig hadde ikke verden vært uten de to abrahamittiske og monoteiskske religionene, for det er til sist hva det hel dreier seg om, konfliktens årsak. Hadde bare Julian Apostatas i sin tid lykkes i sitt forsett, eller Konstantin tapt sitt salg, så hadde vi hverken hatt kristendom eller islam, og midtøsten hadde vært betraktelig fredligere, men slikt blir så klart kontrafaktisk.

Kommentar #19

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Feil

Publisert rundt 8 år siden
Siri Veland. Gå til den siterte teksten.

Et annet irritasjonsmoment er bruken av ordet 'antisemittisme'. I ordets rette forstand inkluderer semittene arabere av kristen, muslimsk, jødisk og annen trosbakgrunn. Ikke bare jøder.

Her tar du helt feil. Det er riktig at både jøder og arabere er semittiske folkeslag, men begrepet antisemittisme har alltid kun vært brukt om jødehat. Sjekk gjerne et oppslagsverk. (Forøvrig er ikke jødene arabere slik du skriver.) Antisemittisme kommer fra en pamflett utgitt i 1879, der poenget var jødehat. Araberne har i senere tid hengt seg på begrepet, men det vil jeg karakterisere som et ran av begrep. Det er også litt kvalmende at de inkluderer seg selv i begrepet i og med at araberne/muslimene er de ivrigste jødehaterne i vår tid.

http://mondediplo.com/2004/05/11antisemitismarabia

http://www.tomgrossmedia.com/ArabCartoons.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Antisemitism_in_the_Arab_world

Kommentar #20

Siri Veland

1 innlegg  28 kommentarer

Begreper og forståelse

Publisert rundt 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

men begrepet antisemittisme har alltid kun vært brukt om jødehat

Her er vi enige, Arnt. Poenget mitt er at vi må bli mer oppmerksomme på ordbruk. At en semitt kan tilhøre forskjellige trossamfunn, mens antisemittisme kun gjelder jøder, viser at ordbruken er upresis. La oss være mer bestemte på hva det er vi snakker om. Er det jødehat, så si det slik. Er det kritikk mot den israelske stat, så må vi si det som det er. Antisemittisme blir for meg et slags vagt ugjenkjennelig begrep som er hverken her eller der.

Jeg synes debatten her bærer preg nettop av at vi ikke klarer å skjeldne mellom Israel og jøder generelt. Tråden handler om tragiske tall på jødehat, men diskusjonen har blitt vridd mot Israels politikk og offisielle tro. Israel vurderer akkurat nå om landet offisielt skal anerkjenne jødiske trosretninger utenom den ultraortodokse. Det sier noe om fundamentalismen til det Israelske regimet. 

Før jeg fikk jødiske venner hadde jeg svært lite kunnskap om jødedommen. Jeg visste for eksempel ikke at der finnes en rekke forskjellige trosretninger, og at de fleste jøder tilhører 'reform' judaisme, som er svært ulik den ultraortodokse. 

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Ja, hva tror du?

Publisert rundt 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor tror du Israel har satt opp disse murene? Er det for å plage folk? Mange av Israels folk ønsker ikke denne muren, men hva er alternativet?

Elias Per gav deg vel et tips? Har de ikke selv valgt å bo der? Landet er jo okkupert hvis du vet hva det vil si? Har ikke hørt noe om at palestinerne har okkupert dette landet som de har bodd i århundrer. Israel velger selv sin politikk, det varierer ettersom hvilken leder de har og hvem som ønsker å bruke makt for å okkupere mere land. Spør de som mister eiendommene sine der nede om jødene har fordommer? Folk som har bodd på et sted i generasjoner i tusenvis av år hvor eiendommer har gått i arv, har mistet jorden sin for at en annen folkegruppe må ha et land å bo i. Indianerne i Amerika hadde det nesten på samme måten, men i en annen tid, de ble også nedkjempet av den hvite rase som er så suveren, nå er de bare en minoritet tilbake igjen med rusproblemer.

Fordommer?

Kommentar #22

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Godt poeng

Publisert rundt 8 år siden
Siri Veland. Gå til den siterte teksten.

Poenget mitt er at vi må bli mer oppmerksomme på ordbruk.

For særlig i skriftlige debatter er ordene vi bruker vesentlige for innholdet. Vi sauser sammen det meste i en herlig smørje som langt på vei blir meningsløs om vi ser nærmere på den.

Du har jo alt listet opp en del eksempler. Jøder er ikke synonymt med Israel. Fordommer er ikke synonymt med hat.

For meg står det klart at kunnskap er viktig for å forstå problematikken. Det jeg vipper mellom er om jeg skal tåle så indelig vel den urett som ikke rammer meg selv, eller om jeg skal dykke ned i materien for å få en øket forståelse.

Men hva skal jeg benytte kunnskapen til. Ikke ser jeg på meg selv som en som har fordommer mot jøder. Jeg kjenner jo ingen jøder, i det minste ikke som jeg vet om. Jeg er ikke av typen som slenger om meg med skjellsord hvor jøde inngår. Jeg kunne nok trenge mer kunnskap om Israel og områdene rundt dette landet. Men her er det vel også et spørsmål om hva jeg skal med denne kunnskapen. Det er nok av andre mennesker i denne verden som har gode kunskaper på området og interesse for det, noe jeg ikke har.

Det jeg kan gjøre er å påpeke atferd som er fordømmende eller hatefull ovenfor enkeltmennesker eller grupper av mennesker når dette oppstår i min nærhet. I min ungdom var det uttrykk som inbefattet jøder som helt klart var langt over hva som er akseptabelt eller var akseptabelt for den saks skyld.

Noen ville sikkert kalt dette hat og fordommer men personlig vil jeg nok heller forklare det med dumskap, uomtenksomhet og manglende forståelse.

Det jeg stiller meg spørsmål om er om jeg bør velge taushetens redskap eller stå i debatter og risikere at min uvitenhet helt klart kan bringe meg opp i situasjoner hvor jeg vil stå laglig til for hogg. Det som taler mot taushetens redskap er at den ikke gir meg noen innsikt eller mulighet til å korrigere egne tanker om temaet.

Kommentar #23

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Og menneskerettighetene, hvor ble det av dem? Muren strider mot menneskerettighetene, men det blåser vel dem i, så noen fordommer synes jo dem også å ha?

Men selvmordsangrepene mot israelske sivile, som muren/gjerdet/barrieren er byggd for å stanse, strider ikke mot menneskerettighetene?

Kommentar #24

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Har de ikke selv valgt å bo der?

Så du mener at de israelske jödene bör flytte fra Israel? Hvor skal de flytte til i såfall?

Kommentar #25

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Det jeg kan gjøre er å påpeke atferd som er fordømmende eller hatefull ovenfor enkeltmennesker eller grupper av mennesker når dette oppstår i min nærhet
Noen ville sikkert kalt dette hat og fordommer men personlig vil jeg nok heller forklare det med dumskap, uomtenksomhet og manglende forståelse.
Vi må bli veldig bevisste på ordbruken, ja og være obs på adferd som er fordømmende og/ eller hatefulle. For det er dette som i det lange løp kan føre til katastrofen vi har sett under siste verdenskrig.
’Tråden handler om tragiske tall på jødehat, men diskusjonen har blitt vridd mot Israels politikk og offisielle tro. Israel vurderer akkurat nå om landet offisielt skal anerkjenne jødiske trosretninger utenom den ultraortodokse’ (Siri Veland #20). Nettopp! Her er avsporingen i full gang. Den tillater ikke egengransking i fht jøder som gruppe. Vi kommer ikke tilbunns i hva hatet/ fordommen egentlig består i.
Jeg har sterk tro på at mennesker fra ulike grupper møtes for å vise og forstå at nettopp man er et menneske som deg og du som meg – med all den forskjellighet dette innebærer. Jeg tenker stadig på hva som er gjort i undersøkelsen gjengitt i rapporten ” Det kan skje igjen" - Rapport fra Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Grunnskole/Eidsvagutvalget/Eidsvag_rapport_Det_kan_skje_igjen.pdf

Møte med ungdommer (s.16)
”Jeg går på videregående og er den eneste jøden på min skole. «Jøde» blir brukt som skjellsord, spesielt av noen muslimer, mens noen av de etnisk norske heller forteller jødevitser. Jeg blir såret av begge deler, men sier ingenting. En dag hadde vi en vikarlærer i historie. Temaet var annen verdenskrig og Holocaust. Så sa han at han visste at «jøde» ble brukt som skjellsord i dagens skole. Han sa at om noen i klassen brukte det, så skulle de vite at det var krenkende selv om man mente det som tull. Han sa også at nazistene begynte med å si stygge ting om jøder og endte med å drepe dem.
Etter timen kom min muslimske venninne og spurte om jeg ble såret når hun og andre brukte «jøde» sånn uten å tenke over det. Jeg sa ja. Hun spurte om hun skulle be de andre holde opp å misbruke ordet «jøde». Jeg sa ja, men trodde ikke det ville endre noe. Nå er det gått to måneder og ingen i klassen har brukt ordet «jøde» som skjellsord siden. Hvorfor har ingen lærere sagt dette før?
Anonym elev”

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Menneskerettigheter?

Publisert rundt 8 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Men selvmordsangrepene mot israelske sivile, som muren/gjerdet/barrieren er byggd for å stanse, strider ikke mot menneskerettighetene?

Indianerne angrep de hvite som kom til deres land med pil og bue, øks og spyd, og det hendte at noen ofret sitt liv for at de andre skulle få ha landet sitt i fred - men slik gikk det altså ikke. Kampen om Israel ligner svært godt, og vesten har hjulpet til med dette, og er medansvarlige. Du skjønner sikkert hva jeg mener. De som menneskerettighetene burde gjelde for, er tatt fra dem, jeg forstår godt frustrasjonen og hvorfor de kjemper, de har jo selv ingen menneskerettigheter så hvorfor skulle de opprettholde rettighetene for de som tar fra dem marken deres og selv ikke har noen rettigheter?

Sitat: Så du mener at de israelske jödene bör flytte fra Israel? Hvor skal de flytte til i såfall?

Jeg har ikke nevnt noe om det, men siden du spør, hvor kom de fra?

Israel har jo blitt flinke til å dyrke opp ørkenland - jeg holdt på å si det med bibelvers; Jeg fant Israel som druer i ørkenen, jeg så fedrene deres som tidlig frukt på fikentreet…

Jeg tror ørkenen kommer til å glede seg over å få nye innbyggere; Jes.35.1: Ørken og tørt land skal glede seg, ødemarken skal juble og blomstre. Som liljen…

 

 

Kommentar #27

Siri Veland

1 innlegg  28 kommentarer

Fint sagt

Publisert rundt 8 år siden

Du trekker frem et viktig skille mellom fordommer og hat, Lars, og jeg synes Solveig gir et fint eksempel på dette. Det er godt å høre at alt som trengtes for å håndtere fordommer i det eksempelet fra skolen, var en diskusjon i klassen. Det viste tydelig at det var uomtenksomhet, og ikke hat, som lå til grunn. Jeg er sikker på at jeg har en mengde fordommer selv som jeg ikke enda er klar over. Men jeg vil ikke at noen skal trekke likhetstegn mellom min uvitenhet og hat. Jeg er tilhenger av det å kunne stille seg selv åpen til å bli konfrontert med ens egne fordommer, slik at vi kan lære, og dermed respektere andres syn. Innenfor visse grenser, så klart. Vi skal jo ikke være naive, men kunne gjenkjenne krenkelser. Friheten til å tro stopper jo der den krenker andres frihet til å gjøre det samme. 

Kommentar #28

Frode Pettersen

0 innlegg  1 kommentarer

rasime?

Publisert rundt 8 år siden

Har en kompis som har vokst opp på Romsås på 80 og  90-tallet. Han er jøde.

Etter at det er kommet fram i mediene ,at det fortsatt er jødehat i norske skoler.

Måtte spørre han om han hadde noen erfaringer fra dette oppe på Romsås , svarer han tvert ja

med et blikk som ikke er å ta feil av. Det er ikke de norske, men muslimene..............

Hmm? litt undrende at mediene ikke nevner dette.

 

 De som tar disse konfliktene med seg til Norge fra sitt hjemland/kultur er ikke å regne som

 integrerings-dyktige og skal returneres.

 De som støtter en side i en konflikt bør delta i konfliktområdet og ikke forsure et  fredelig område/land.

Er han islamofob eller gjelder det ikke han pga at han er jøde?

Eller registrerer man kun diskriminering fra etniske norske for å gi oss skam eller hva ?

 Kan noen belyse dette litt for meg og gi meg en forståelse før jeg eksploderer i fordommer ..                  

Hilsen Frode

 

 

Kommentar #29

Siri Veland

1 innlegg  28 kommentarer

Importert hat

Publisert rundt 8 år siden
Frode Pettersen. Gå til den siterte teksten.

De som støtter en side i en konflikt bør delta i konfliktområdet og ikke forsure et

I så fall burde en stor del av norges befolkning deporteres for å delta sammen med palestinerne, siden mange nordmenn støtter palestinernes side i konfliktområdet. Men jeg forstår hva du mener, at de som kommer må kunne legge konflikten igjen på grensen og forstå norske jøder ikke nødvendigvis har noe som helst med palestinernes situasjon å gjøre. At noen har forlatt Palestina eller Israel bør bety at de ikke ønsker å slåss, men å ha en fredelig tilværelse i et fredelig land. Det må bety respekt for hverandres tro. Det er uakseptabelt at en tilfeldig jøde på Romsås skal måtte leve med jødehat pga staten Israels feilgrep.

Hvordan påse at innvandrere ikke tar med seg krigen de rømmer fra til Norge, slik at vi forhindrer jødehat? Er det nok med folkeopplysning gjennom skolen og media?

Kommentar #30

Sølva Nabila Saxelin

1 innlegg  35 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

men jeg skulle likt å se en lignende undersøkelse blant etniske nordmenn, når det gjelder muslimer......da ville tallene blitt høyere enn 12.5 prosent...

Det er tatt opp i rapporten, og man har spurt i samme rapport om hhv muslimer, jøder, somaliere og rom-folk. Rom-folk og somaliere kom dårligst ut, jøder kom best ut, muslimer midt i mellom.

Jeg savner overskriftene som sier at "56% av nordmenn vil ikke bo sammen med Rom-folk" jeg da, men neiiida, det er kun det at 10% ikke vil bo med jøder, som får oppmerksomhet.  

Kommentar #31

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Normalt

Publisert rundt 8 år siden
Sølva Nabila Saxelin. Gå til den siterte teksten.

Jeg savner overskriftene som sier at "56% av nordmenn vil ikke bo sammen med Rom-folk" jeg da, men neiiida, det er kun det at 10% ikke vil bo med jøder, som får oppmerksomhet.

Det er kanskje ikke så spesielt at folk ikke vil bo sammen med sigøynere. Jeg har bodd på samme camping-plass som noen av dem, og har ikke noe behov for at de skal være en del av nærmiljøet mitt, for å si det sånn. Det har med folkeskikk, regelbrudd osv. å gjøre. Da er det noe annet at folk ikke vil bo med jøder siden du vanskelig kan skille en jøde fra andre nordmenn. Derfor er det fordommer og ikke erfaringer som gjør at de ikke vil bo sammen med dem, mens i sigøynernes tilfelle er det gjerne erfaringer og ikke fordommer som gjør at folk ikke vil bo sammen med dem.

Slike oppslag øker nok ikke interessen for å ha sigøynere i nabolaget:

http://dittoslo.no/nyheter/her-bor-romfolk-pa-usas-ambassadetomt-1.6557921

http://dittoslo.no/nyheter/griller-hunder-og-besjer-i-buskene-1.6534144

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/Her-tas-de-pa-fersken-mens-de-stjeler-soppel-pa-Vinderen-6793705.html#.T8lEU9V1Cqg

Kommentar #32

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.

Det er kanskje ikke så spesielt at folk ikke vil bo sammen med sigøynere. Jeg har bodd på samme camping-plass som noen av dem, og har ikke noe behov for at de skal være en del av nærmiljøet mitt, for å si det sånn. Det har med folkeskikk, regelbrudd osv. å gjøre.

Jeg skal ikke kimse av dine erfaringer ettersom jeg ikke kjenner de ut i fra annet enn det du selv sier. Men det er noe med språkbruken:

"folk ikke vil bo sammen med sigøynere"

For det første: "folk" - snakker du på vegne av alle ikke-sigøynere?

For det andre: "sigøynerne" - det finnes helt sikkert mange fellestrekk mellom "sigøynerne" (rom-folket), men når du bruker begrepene slik så heller du alle i samme skål og tillegger alle de samme (negative) egenskapene.

Det kan godt hende at du bare har negative personlige erfaringer med personer som tilhører rom-folket og det er det selvsagt tillatt å uttrykke. Det som blir farlig, er når vi tillegger alle personer tilhørende rom-folket de samme (negative) egenskapene.

På samme måte som "somaliere" stigmatiseres som gruppe, eller jøder for den saks skyld.

Jeg håper ikke du oppfatter dette som noen anklage, men mer som en oppfordring om å være mer presis og nyansert i språk og begrepsbruken.

Forøvrig har jeg selv bare gode erfaringer med afghanere: dyktige, arbeidssomme, lærevillige, høflige. Da er vel alle afghanere slik?

Kommentar #33

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Okkupert?

Publisert rundt 8 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Landet er jo okkupert hvis du vet hva det vil si? Har ikke hørt noe om at palestinerne har okkupert dette landet som de har bodd i århundrer.

Er ikke dine kunnskaper noe forenklet om Midt-Østen? Hvem har Israel okkupert noe i fra? For det første er ikke Palestina noen land. Det er et landområdet uten form for land stempel. For det andre finnes det ikke noe som heter palestinsk folkeslag. Dette er Jordanere. Kjell Kristensen påstår at Palestinerne er okkupert? Hvem har eid og eier dette landet? Israel? Palestinerne? Nei, det er Gud selv som eier dette landet. Derfor overgir han dette landet til den han ville og  dette gjorde han for 4000 år siden og overgav dette landet til sitt utvalgte folk da han gav Abraham landet, Kana`an, siden Israel etter Jakob, Abrahams sønnesønn.

Palestinske folk er en betegnelse på arabere i palestina. Da PLo ble dannet rundt 1964 var det Sovjet som stod bak denne organisasjonen hvor det var 422 håndplukkede medlemmerav Sovjet hvor Arafat senere ble leder. Etter som Kjell påstår okkupasjon, så vil jeg vite navnet på statsministeren før Arafat?

Jødene mistet dette landet i år 70 og siden spredd utover verden. Selv om de mistet det hadde Gud aldri forlatt dem og hans løfte til Abraham. Hvis Kjell gidder å lese i bibelen står det at dette løfte eller avtalen var gjeldende til evig tid. D.v.s at så lenge jorden består, så gjelder dette løfte om Israel. Guds løfte gjaldt for folket, jødene og landet Israel. Palestina er bare et fiksert navn om arabere i dette distriktet, og de har ingen løfte om noe verdens ting. Men Kjell tror vel at Gud er død slik at han tror han kan drive å servere dette tullet til andre ubefestede sjeler på dette forumet

Kommentar #34

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Fundamentalisme

Publisert rundt 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Guds løfte gjaldt for folket, jødene og landet Israel. Palestina er bare et fiksert navn om arabere i dette distriktet, og de har ingen løfte om noe verdens ting.

Dette innlegget er et typisk eksempel på hva jeg kaller kristen fundamentalisme som grenser opp mot fanatisme.

"For det andre finnes det ikke noe som heter palestinsk folkeslag. Dette er Jordanere."

Hvem er jødene? Russere, tyskere, amerikanere, etiopere - folk fra et utall land som har flyttet til Palestina.

I tillegg: Israel er Guds lovede land til jødene? Hvordan kan dagens Israel sammenlignes med Bibelens Israel?

Slike holdninger som gjenspeiles i dette innlegget tror jeg er langt farligere for jødene enn saklig kritikk av Israel. Slike holdninger er med på å stigmatisere jødene og hjelper i hvert fall ikke mot antisemitisme og jødehat.

Kommentar #35

Sølva Nabila Saxelin

1 innlegg  35 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden

Bare ett lite sidesprang, hei Erling, så kjekt å finne deg her inne. Du ser vel av etternavnet hvem jeg er datteren til :) Håper det går bra med deg! 

Kommentar #36

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Sølva Nabila Saxelin. Gå til den siterte teksten.

Du ser vel av etternavnet hvem jeg er datteren til

Joda, da fikk jeg anelsen bekreftet. Veldig hyggelig det.

(Burde kanskje vært mulighet for private meldinger her?)

Kommentar #37

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

@ Grape

Publisert rundt 8 år siden
Det er det også; gå til "Min profil" og velg "Meldinger" så finner du det...
Kommentar #38

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

@ Grape

Publisert rundt 8 år siden
Johansen har rett; landet ble overtatt av jødene etter pålegg fra Gud om etnisk trensning: 18 Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: «Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat, 19 landet til kenittene, kenisittene og kadmonittene, 20 hetittene, perisittene og refaittene, 21 amorittene, kanaaneerne, girgasjittene og jebusittene.»
Kommentar #39

Siri Veland

1 innlegg  28 kommentarer

Publisert rundt 8 år siden
Kommentar #40

Siri Veland

1 innlegg  28 kommentarer

Guds hånd

Publisert rundt 8 år siden

"Guds løfte gjaldt for folket, jødene og landet Israel. Palestina er bare et fiksert navn om arabere i dette distriktet, og de har ingen løfte om noe verdens ting". 

Er helt enig med Erling her, at "dette innlegget er et typisk eksempel på hva jeg kaller kristen fundamentalisme som grenser opp mot fanatisme". Å påberope Guds rett til å ta over palestinske områder vil ikke hjelpe mot jødehat, men kun styrke fordommer. Her må mer moderate jødiske og kristne stemmer komme med innvendinger. Det er jo helt betuttet å tro at Gud gav jødene israel i 1949, når opprettelsen et resultat av en av kolonialmaktenes siste grensetegning. Staten ble født av krig, og den har fortsatt å føre krig. Jeg vil gjøre det klart at jeg ikke er i mot staten Israel som sådan. Det kan godt hende at landet kan bli en øy av demokrati som kan spre bedre styresett i midtøsten (men det har langt igjen). Men så lenge staten drives av ultraortodokse grupper som gjør overtramp mot andre jødiske grupper, kristne, muslimer, beduiner og andre som bor der, så er det vanskelig å gjenkjenne Guds hånd i regionen.

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Oppdatering i kunskaper om Midtøsten

Publisert rundt 8 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Er ikke dine kunnskaper noe forenklet om Midt-Østen?

Nei, det vil jeg ikke påstå. Trenger du mer kunnskap kan du slå opp på denne linken.

http://no.wikipedia.org/wiki/Palestinas_historie

Palestinernes opprinnelige navn er Juda, den opprinnelig kyststripen som før ble kalt for Philistine og innbygerne dengang ble kalt filistene og senere ble navnet til Jordan på landet innenfor, dernest også på strekningen mellom elven og ørkenlandet i øst. Etter 1.verdenskrig betegner Palestina det britise mandatområdet mellom Libanon og Syria i nord, Irak i nord øst, Saudi-Arabia i øst og i sør øst, Egypt i sør (sinaihalvøya) og Middelhavet i vest. Palestina kalles i Bibelen for Kanaan's land. Palestinamandatet hadde en utstrekning på 26 305 km2 før 1948. Innenfor den 20 km brede kystsletten stiger Palestina til et fjelland i terasser mot øst Høylandet som i nord kalles Galilea, i midten Samaria (hvor Jesus stammet fra, Joh.8.48) og i sør Judea.

På grunn av sin strategiske beliggenhet på kyst og karavanruten mellom Egypt, Mesopotamia og Persia, har Palestina ligget utsatt til for erobring siden de eldste tider som en landbro som forskjellige folk har strømmet over i historiens løp. Jisreelsletten nær Megiddo (Harmageddon) er kjent som en av hstoriens store krigsskueplasser. Allerede i det 4. årtusen (f.v.t) bodde det gjeterfolk og jordbrukere i Palestina. Jødene var opprinnelig en beduinstamme som falt inn i landet i det 2. århundre f.v.t. Det var omkring år 1000 fvt at det ble opprettet et hebraisk kongedømme pga forfallet i Egypt. (Jefr. Gyldendals store konversasjonsleksikon)

Det oprinnelige navnet var altså Philistine, altså Palestina, i Bibelen kalt Juda rike. Gud var en en avstmning herfra (Heb.7.14), så hvis dette er Guds land, kommer han vel til ta det tilbake snart?

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 787 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 640 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 597 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 553 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere