Andreas Dingstad

47

Rettferdig krig

Publisert: 11. des 2009

Gårsdagens tale fra Obama har fått mye velfortjent ros, grunnet taleskrivernes gode balansegang mellom realisme og idealer, filosofi og praktisk politikk.

Tom Heneghan fra Reuters blogger om talens mer ”teologiske” grunnlag. Her kommer han med noen interessante betraktninger:

”The Peace Prize speech dealt with war and he made a clear case from the start for the use of force when necessary. While he began with political arguments for this position, his rationale took on an increasingly religious tone as the speech echoed faith leaders and theologians going back to the origins of Christianity.”
At maktbruk noen ganger er et nødvendig onde, og fremhevelsen av konseptet om rettferdig krig med røtter i den katolske teologi, blir også lagt merke til:

”Obama then went into the  “just war” theory that says war is justified only if it is a last resort or self-defense, if force is proportional to the threat and civilians are spared if possible. This is a classic Christian doctrine elaborated by  Saint Augustine in the fifth century and elaborated by  Thomas Aquinas in the 13th. In 2003, Pope John Paul II used this doctrine to justify his opposition to the invasion of Iraq.”

Militant islamisme tolket i lys av konseptet om rettferdig krig:

“...no Holy War can ever be a just war. For if you truly believe that you are carrying out divine will, then there is no need for restraint — no need to spare the pregnant mother, or the medic, or even a person of one’s own faith. Such a warped view of religion is not just incompatible with the concept of peace, but the purpose of faith.”
Heneghan peker på Obamas fascinasjon for den amerikanske protestantiske teolog Reinhold Niebuhr, og sammenligner talens mikstur av tøff politisk realisme og evige moralske verdier, med Niebuhrs tanker fra det forrige århundret:

” – “We must begin by acknowledging the hard truth that we will not eradicate violent conflict in our lifetimes”– Obama (”Nothing worth doing is completed in our lifetime” — Niebuhr).

“I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats to the American people” – Obama (We take, and must continue to take, morally hazardous actions to preserve our civilization. We must exercise our power — Niebuhr).

“We do not have to think that human nature is perfect for us to still believe that the human condition can be perfected” — Obama (”The sad duty of politics is to establish justice in a sinful world” — Niebuhr).”

Tanken om at det finnes noen universelle verdier som det er verdt å kjempe for, og at det vil få konsekvenser å bryte med disse, er verdt å få med seg for oss europeere. Så får vi bare leve med ironien i at en forsvarstale for bruken av militær makt kommer fra en fredsprisvinners talerstol, en ironi ikke minst hovedpersonen selv nok er klar over.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Loke Borgersen

10 innlegg  115 kommentarer

RE: Rettferdig krig

Publisert over 10 år siden
11.12.09 kl. 12:39 skrev Andreas Dingstad:

Tanken om at det finnes noen universelle verdier som det er verdt å kjempe for, og at det vil få konsekvenser å bryte med disse, er verdt å få med seg for oss europeere.

*Tanken om at det finnes noen universelle verdier som det er verdt å kjempe for, og at det vil få konsekvenser å bryte med disse, er verdt å få med seg for oss afrikanere.

*Tanken om at det finnes noen universelle verdier som det er verdt å kjempe for, og at det vil få konsekvenser å bryte med disse, er verdt å få med seg for oss asiater.

Sitatet har et allmenn nedslagsfelt i alle kulturer. Vi ser verden med europeiske øyne, og slik faller sitatet i god jord. Utfordringen blir, slik jeg har gjort, byttet ut europeere, med andre verdensdeler. Vi skal verne våre samlende verdier, det samme gjør andre. Alle har noe godt i sin kultur, som er verdt å forsvare.

Jeg blander ikke inn religion inn i innlegget. Da fredsprisen er en verdslig pris, og når den kan gis til en krigende president. Ja da mister den troverdigheten. Den er heller ingen Europeisk fredspris. Om så, utgjør Europa en liten del av verdens befolkning.

Når sitatene så blir omskrevet, så kan man stille seg spørsmålet. Er det kun europeere som skal diktere verdiene, og som har verdi? Har ikke Europa definert litt for mye gjennom verdenshistorien, for andre kontinenter og kulturer? Hvis ikke, så kan de fleste kontinenter/land rettferdiggjøre sine kriger. Det er gjort og gjøres.

Hovedtrekkene av våre verdier kom både fra Europa og Asia, og dannet slik våre kulturer. Det var vel Europeerne som ble omtalt som barbarer i sin tid av de fra øst?

Det er en urettferdig verdensordning som dominerer. Formet av USA, som alltid har vært i en krig eller konflikt for "the american way", sine interesser. Som er beinhard kapitalisme. Vesten er avhengig av billig arbeidskraft i østen. Der de jobber, lever og bor, i gigantiske fabrikk komplekser, i bl.a Kina og Indonesia. At øst ikke begynner å få samme, forbrukskultur som oss. For først da, går det utover kloden, og vi begynner smått og våkne. Skal Europa kun, forsvare USA,s interesser, eller skal vi søke en rettferdig verden, og samarbeide med Afrika, Asia og sør-amerika? Det har kommet nok armeer fra Europa, der de skapte nød, sult og sorg. Med sine verdier på slep. Industrialismen kom med Europa, og med det ble mennesket overflødig, og våre (Europeiske) verdier endret seg. Vi europeere burde redefinere noen av våre verdier. Jeg finner det vanskelig å finne noen legitim trøst i Obamas tale. Ser vi det kun med Europas og (gjennom) USA øyne, ja da, kan man klappe. Slik man en gang klappet til Cæsar i senatet.

Dette er ikke noen ny problemstilling. Dette er ikke et innlegg for eller mot en -isme o.l. Det er langt fra -ismer, så vennligst ikke sett det i bås, for enklere å forstå. Verden er fortsatt langt unna fred, når vi ikke legger grunnlaget for fred. Respekt, rettferdighet og samhandel. Der ikke bomber skaper fred, kun gjør våpenproduserende land (bla. Norge), rikere. Ei heller armeer som kun har fremmet fredens fiende. Urettferdighet, intoleranse, fattigdom og sult. De vant rent militært, men ikke freden. I enhver arme følger det en sti av sult, nød og hat.

Nei, det ble feil, ikke Frelsesarmeen da.

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Krig

Publisert over 10 år siden

Obama er vel på linje med Jimmi Carter her som sa: "Krig er et onde, men et nødvendig onde".

Altså er krig en rett handling, når den er en nødvendig handling for å fjerne et verre onde en krig, og når den skaper fred.

Luther var vel inne på noe av det samme i sine to såkalte regimentslære. Den ene til frelse, den andre for å opprettholde verden.

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Krigstjeneste

Publisert over 10 år siden

NT regner faktisk med at myndighetene trenger maktmidler for å kunne vareta sin oppgave, Rom 13,4.

Jeg har ingen problemer med å akseptere at det kan være nødvendig å sette makt mot ondskapen. Og myndighetene er Guds tjener, til redsel for den onde gjerning, Rom 13, 1-4. Dette gjelder mot et lands både inndre og ytre fiender.

Mennnsket er en fallen skapning, selvisk i stand til stor ondskap, hvis det ikke hindres. Det skulle bare mangle om ikke myndighetene skulle sette en permanent stopper for forbrytere som terroriserer samfunnet.

Soldatens gjerning nevnes i NT nærmest som noe selvsagt og på en fullstendig objektiv og nøytral måte. Det står ikke noen steder i NT at krigstjeneste skulle være uforenelig med kristen tro.

Pasifisme er ikke en kristen lære.

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Krigstjeneste

Publisert over 10 år siden

Har aldri skjønt hvordan en krig kan være rettferdig. Før kanskje da troppene stilte seg opp i ødemarken og kjempet mot hverandre, mann mot mann, da gikk det bare ut over de som kriget og ikke de sivile? Eller gjorde det det og kanskje? De som dør i kampene har kanskje sine kjære og familie som etterlates? Nei, jeg skjønner ikke det begrepet, at krig kan ses på som rettferdig, krig for fred er vel det motsatte av nedrusning og fremmer derved eksport til våpenindustrien, og således få ned arbeidsledighet? Den enes død, den andres brød heter det jo.

Kan krig for fred rettferdiggjøres ved at man dreper motstanderen og således skaper enda mer hat og krigsopprustning for en eventuell senere gjengjeldelse? Riktig nok heter det i skriften: "Er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager?" Så da blir det vel det nærmeste en kan komme fred og kalle krig for fred rettferdig.

Kommentar #5

Loke Borgersen

10 innlegg  115 kommentarer

RE: Krigstjeneste

Publisert over 10 år siden
11.12.09 kl. 17:26 skrev Gunnar Lund:

Mennnsket er en fallen skapning, selvisk i stand til stor ondskap, hvis det ikke hindres. Det skulle bare mangle om ikke myndighetene skulle sette en permanent stopper for forbrytere som terroriserer samfunnet.

Soldatens gjerning nevnes i NT nærmest som noe selvsagt og på en fullstendig objektiv og nøytral måte. Det står ikke noen steder i NT at krigstjeneste skulle være uforenelig med kristen tro.

Pasifisme er ikke en kristen lære.

Tror den Britiske konge Georg II (1760-1800) ville være enig med deg. Han ville nok ønsket at kolonistene i Amerika var mere lydig til den, myndighet han og hans soldater representerte. De skatter han økte, og som førte til den Amerikanske uavhengighets krig, og til slutt uavhengighet i 1776.

Ut fra det du refererer til, så var det ondskap av kolonistene og gjøre opprør mot de lovlige myndigheter, sin egen regjering. De ble (nok) også oppfattet som terrorister av de Britiske soldater, da de ble angrepet av sine egne landsmenn. Britene prøvde virkelig å sette en "stopper for forbrytere som terroriserer samfunnet".

Resultatet av dette opprør og ulydighet, ble USA.

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Krig

Publisert over 10 år siden

Du har nok et poeng der, Borgeresen, og en kan nok også bla bakover i historien og finne lignende eksempler.

Men dette kan vel knapt sammenlignes med  de som sprengte World Trade Center i lufta, Al Qaida, Saddam og lignende typer. Vi får holde oss til dagens verdens-bilde. Å sprenge bygninger, fly og tog i luften kan ikke forsvares på noen måte. Kan ikke se noe galt i for eksmpel å drepe en terrorist hvis en på den måten kan redde tusen uskyldige. Vi må slå hardt ned på den som truer freden og friheten. Vi må bekjempe dem eller bli bekjempet.

Kommentar #7

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RE: Krig

Publisert over 10 år siden
11.12.09 kl. 15:45 skrev Gunnar Lund:

Obama er vel på linje med Jimmi Carter her som sa: "Krig er et onde, men et nødvendig onde".

Altså er krig en rett handling, når den er en nødvendig handling for å fjerne et verre onde en krig, og når den skaper fred.

Luther var vel inne på noe av det samme i sine to såkalte regimentslære. Den ene til frelse, den andre for å opprettholde verden.

 Hva tror du Jesus ville ha sagt/gjort i dette tillfellet? Jesus er Fredsfyrsten og det står at vi skylder å vandre som Ham. Vi skal respektere konger og makter og følge lovene deres, men ikke hvis de strider mot Guds bud. Det er kun Gud vi skal bøye oss for. Som kristen kan jeg bare ikke forsvare krig. Mange i Israel på Jesus tid ventet på en messias som kunne fjerne romerne, en kriger, men Jesus som var uten synd gjorde ingen noe ondt. Han forskynte om Guds kjærlighet og frelse og Han dømte ingen. Jesus var ikke med i noen krig og Han støttet ingen krig. Hva gjorde Jesus da Peter hogget øret av soldaten som kom for å hente Jesus? Jo, Han helbredet soldaten. Jesus står for fred og det skal vi troende også gjøre. I krig skal ikke vi løfte våpen eller støtte drap. Vi skal være lys selv i den mørkeste tid, da skal vi som vi er kalt til å gjøre, forskynne  Guds ord og hjelpe vår neste i nød. Jesus sa også: Svar ikke ondt med ondt. La Jesus være vårt forbilde og ikke et menneske. Obama er ikke troende engang, han støtter abort bl.a. Han er fin når det gjelder helsereformen, men han går uannsett i mot Guds ord.

Kommentar #8

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: Krig

Publisert over 10 år siden
12.12.09 kl. 01:20 skrev Christin Eriksen:

 Hva tror du Jesus ville ha sagt/gjort i dette tillfellet? Jesus er Fredsfyrsten og det står at vi skylder å vandre som Ham. Vi skal respektere konger og makter og følge lovene deres, men ikke hvis de strider mot Guds bud. Det er kun Gud vi skal bøye oss for. Som kristen kan jeg bare ikke forsvare krig. Mange i Israel på Jesus tid ventet på en messias som kunne fjerne romerne, en kriger, men Jesus som var uten synd gjorde ingen noe ondt. Han forskynte om Guds kjærlighet og frelse og Han dømte ingen. Jesus var ikke med i noen krig og Han støttet ingen krig. Hva gjorde Jesus da Peter hogget øret av soldaten som kom for å hente Jesus? Jo, Han helbredet soldaten. Jesus står for fred og det skal vi troende også gjøre. I krig skal ikke vi løfte våpen eller støtte drap. Vi skal være lys selv i den mørkeste tid, da skal vi som vi er kalt til å gjøre, forskynne  Guds ord og hjelpe vår neste i nød. Jesus sa også: Svar ikke ondt med ondt. La Jesus være vårt forbilde og ikke et menneske. Obama er ikke troende engang, han støtter abort bl.a. Han er fin når det gjelder helsereformen, men han går uannsett i mot Guds ord.

I Lukas 3,14 fortelles det om hvordan soldater kom til døperen Johannes for å omvende seg, bekjenne sine synder og bli døpt. De spurte han hva de skule gjøre. Han svarte ikke at de skulle legge ned sine våpen og bli pasifister, men sa: ”Press ikke penger ut av noen med vold eller falsk anklager, og la dere nøye med lønnen dere har”. Dvs skjøtt deres plikter på en uklanderlig måte. Vær ærlige og nøyaktige. Han sa ikke et ord om at de skulle slutte å være soldater.

Soldatens gjerning nevnes i NT nærmest som noe selvsagt og på en fullstendig objektiv og nøytral måte, Matt 27,65 – Apgj 5,26; 12,4.6.18;27,31 m.fl.

En romersk offiser får det vitnesbyrdet av Jesus at han har den største tro som Jesus noensinne har funnet hos mennesket.

Høvdsmannen Kornelius, den første hedning som blir vunnet og døpt, er også en romersk offiser, og det heter om han at ”han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus”, apgj 10,1.

Det står ikke noen steder i NT at krigstjeneste skulle være uforenelig med kristen tro. Heller ikke Jesus berører saken i sin samtale med den romerske høvdsmannen i Kapernaum, Matt 8,5. Jesus kunne si til kvinnen som var grepet i hor: ”gå bort og synd ikke mer”. Men han sier ingenting til høvedsmannen om at denne skulle slutte i sin stilling.

I Kornelius hus kommer Peter ikke med et ord inn på at den romerske offiseren skulle ha et yrke han nå måtte forlate for å bli en kristen. Alt synes å tyde på at Kornelius fortsatte som høvedsmann også etter sin dåp, apgje. Kap 10-11.

Kommentar #9

Loke Borgersen

10 innlegg  115 kommentarer

RE: RE: RE: Krig

Publisert over 10 år siden

12.12.09 kl. 08:26 skrev Gunnar Lund:

I Lukas 3,14 fortelles det om hvordan soldater kom til døperen Johannes for å omvende seg, bekjenne sine synder og bli døpt. De spurte han hva de skule gjøre. Han svarte ikke at de skulle legge ned sine våpen og bli pasifister, men sa: ”Press ikke penger ut av noen med vold eller falsk anklager, og la dere nøye med lønnen dere har”. Dvs skjøtt deres plikter på en uklanderlig måte. Vær ærlige og nøyaktige. Han sa ikke et ord om at de skulle slutte å være soldat

Jeg har aldri skrevet noe om pasifisme, eller at vi ikke skal verne over om våre verdier, men at det også er soldater i andre kulturer/verdensdeler/land. Som også vil verne om sine verdier. Jeg tok utgangspunkt i Andreas Dingstad sine ord;

"Tanken om at det finnes noen universelle verdier som det er verdt å kjempe for, og at det vil få konsekvenser å bryte med disse, er verdt å få med seg for oss europeere". ( der jeg byttet ut europeere med andre kontinenter)

Mitt innlegg om det var;

"Sitatet har et allmenn nedslagsfelt i alle kulturer. Vi ser verden med europeiske øyne, og slik faller sitatet i god jord. Utfordringen blir, slik jeg har gjort, byttet ut europeere, med andre verdensdeler. Vi skal verne våre samlende verdier, det samme gjør andre. Alle har noe godt i sin kultur, som er verdt å forsvare".

Jeg har avtjent min verneplikt, og vil forsvare landet og dets verdier, men ha i mente.

Fredsprisen er ikke en Norsk pris, for Europa, men en fredspris for verden som et hele. Det finnes vernepliktige i andre kontinenter, som også vil rettferdiggjøre sitt forsvar. I kina har de en stående hær på 3 millioner soldater.

Soldater som de romerske, (med sine av-Guder) representerte et ikke-kristent land, som f.eks Kina i dag (om det finnes millioner av kristne der). De får sin lønn i 24 mnd, og de vil  forsvare sine verdier. Så rettferdighet, kan ikke verifiseres av kun europeere, eller USA.

Kristus ord (til soldatene),  og evangeliet er universielt, som alt han forkynte. Det er ikke kun er for den vestlige verden/soldat, eller de som vil være allierte med USA anno 2009.

Kommentar #10

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RETTFERDIG KRIG

Publisert over 10 år siden

Bibelen snakker både om de som tror på Gud og de som ikke tror. De som ikke tror gjør etter kjødet. Ja, mange syndere vendte seg om, noen horkarer,tollere, mordere. Det er håp for alle, men vi legger av oss det gamle mennesket og bli ny i Kristus.Ikke-troende (ikke alle ikke-troende altså)legger selvfølgelig sin lit til våpen for de tror ikke på Guds kraft.  Jeg ser ikke helt hva du mener med at bibelen taler om krig og soldater som en selvfølge. Jesus er fredsfyrsten og Han motsier ikke seg selv. Disse høvdingene som tok i mot Jesus, fortsatte de og undertrykke Israel? Hvis de virkelig tok i mot Jesus må det ha skjedd en forvandling med dem også. Det er ingen unntak, enten så tar man opp sitt kors, fornekter seg selv og følger Jesus, eller så følger man denne verdens fyrste(satan) og gjør hans gjerninger. Kom til Meg dere som strever og har tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.  Matt.11.28 Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg joh 14.27 Om noen er i Kristus, da er Han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. 2 Kor 5,17 og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved forkynnelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje Rom 12,2. De tidligste kristne utøvde aldri vold, hvorfor er det annerledes med oss? En ting er at de som er av verden støtter krig, men troende som oppfordres til å være lys i denne mørke verden og være Guds fredfulle arme støtter krig i rettferdighetens navn er forkastelig med hensyn til hva Jesus sa og gjorde. Man støtter i tillegg en som ikke tror på Guds ord. Hadde Obama trodd på Gud så hadde han forkastet abort og kuttet ut dødstraff. 2.Kor.10.3-6 "For selv om vi ferdes i kjødet, så fører vi ikke kamp etter kjødet. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk; med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus." Han snakker her om Guds ord som vi forkynner ved den Hellige Ånds kraft og den forandringen som skjer i et menneskes hjerte for de som tar imot Ordet. Og grunn til at det er så mye kriger er fordi landegrensene har blitt brutt og Jesus ord og lære blitt forkastet.

Kommentar #11

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Krig

Publisert over 10 år siden

Det virker som om det er noe du ikke klarer å se her, Eriksen, eller ikke vil se.

Privat personer, uansett om de er troende eller ikke, har verken lov eller rett til å ta loven i egne hender å drepe et annet menneske. Men om du lerser Romerbrevet 13 så ser du at myndighetene har fått tildelt maktmidler for å kunne utføre sin oppgave, her reprensentert ved sverdet. Det hele begrunnes med at mennesket er skapt i Guds bilde, og er et hellig ukrenkelig vesen, som ingen ustraffet kan forgripe seg på. Gjør en det, utsetter en seg for den strengeste straff som kan tenkes på jorden, tapet av sitt eget liv. Myndighetene er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som er ondt. Landshøvdinger er utsendinger fra Gud til straff for ugjerningsmenn, 1.Peter 2,14.

Som jeg har nevnt tidligere, det står ikke noen steder i NT at krigstjeneste skulle være uforenelig med kristen tro. Kristne er kalt til å være fredsstiftere. Men vi vet også at fred i full betydning hører en ny tidsalder til, når Fredfyrsten kommer. Ingen kristen sier ja til vold eller vil se krig. Det handler om at man har et klart bibelsk syn på både mennesket og den verden vi lever i, og aksepterer myndighetens rolle på dette området.

Paulus beskriver i Romerne 13 noen av oppgavene som myndighetene har. Det er å :

a) Oppretteholde rettferdigheten, vers 3.

b) Beskytte lovlydige medborgere, vers 3.

c) Straffe lovovertredere, vers 2 og 4.

d) Opprette ytre og indre forsvar, vers 4. Sverdet var et forsvarsmiddel mot ytre og indre farer, og da utførte soldater begge disse oppgaver. I dag har vi politi for indre ordning og forsvar for ytre ordning.

Kommentar #12

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RETTFERDIG KRIG

Publisert over 10 år siden

Tror du har misforstått meg. Jeg skjønner at vi trenger regler og at kriminelle må straffes med fengselsopphold og bot. Det jeg prøvde å få fram i starten var at som kristen støtter ikke jeg en mann som går i mot Guds ord og som sender flere soldater ned i krig. Og ang dette med makter og myndigheter, så gjør vi som de sier såfremt til at det ikke strider mot Jesus lære. Du sier jeg ikke vil se, men det vil jeg. Jeg vil se og lære det Jesus lærte oss. Han er min lærer og det er Hans ord som skal settes høyest. Når det gjelder krig vil mange være uenige. Se på blant annet de ''fredsbevarende'' krigene i Vietnam og Korea. Var ingen rettferdighet som seiret der eller fred som kom ut av de, bare grusomheter. Senvirkninger og store trauma for de overlevende med mye mer. Les historien om de.. Jesus blandet seg ikke med myndighetene, Hans formål var å forkynne Guds rike og føre så mange mennesker som mulig til frelse. Jesus brukte ikke makt mot folk, for det er ikke kjærlighet. Det som undrer meg er at så mange troende roper krig og støtter dødstraff, de innvolverer seg så utrolig mye for at andre skal dø. De vi heller burde gjøre hvis vi skal være troende, er å gå den samme veien som Jesus. Det står at vi skylder å vandre som Han gjorde.

Kommentar #13

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Rettferdig krig

Publisert over 10 år siden

Det er fint at du legger vekt på Jesu undervisning og vil følge den. Men samtidig kan vi ikke bare overse det NT taler om hva som er myndighetens oppgave, og at disse er innsatt av Gud. Myndighetene skal arbeide for det som er godt, og sette grenser for vold og overgrep. Denne oppgaven har ikke noe med frelsen å gjøre. Den avhenger ikke av troen.

Du nevner at vi skal gjøre som myndighetene sier "såfremt de ikke strider mot Jesu lære". Jeg synes jeg har vist deg ganske grundig utfra NT at myndighetene faktisk har lov til å bruke vold for å få orden i samfunnet. Slik jeg ser det kan vi ikke avfeie dette bare fordi Jesus ikke nevnte disse tingene. Å sette Paulus og Peter opp mot Jesu undervisning blir for dumt, da det er summen av Guds ord som er sannhet.

Du skriver at "som kristen støtter ikke jeg en mann som går i mot Guds ord og som sender flere soldater ned i krig." Det er helt i orden at du har et sånt syn, det respekter jeg. Men jeg har et annet syn. Jeg mener det er riktig å gå til krig mot terrorister for på den måten å redde tusenvis av uskyldige mennesker fra å bli sprengt i fillebitter. Dette ser jeg på som en "rettferdig krig". Jeg mener altså at vi kan gå til krig fordi det vil være et mindre onde enn konsekvensene av å ikke gå i krig.

Kommentar #14

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RETTFERDIG KRIG

Publisert over 10 år siden

Jeg nekter ingen å tro hva de vil. Selv tror jeg på at maktene og myndighetene i denne verden går i mot Gud vilje(noen med god tro) Det er kun Kristus som kan skape fred.

Kommentar #15

Daniel Bentsen

4 innlegg  30 kommentarer

Vi-den mest utrettferdige delen av verden!

Publisert over 10 år siden

Jeg støtter på ingen måte terrorister. Dette er personer med holdninger som må settes til regnskap for sine handlinger. Men det er også viktig å se på grunnen for at terrorisme har oppstått. Uten å vite for mye om dette temaet så tror jeg Vesten har mye seg selv å takke for dette. Vi har gjennom århundrer, helt til i dag, gitt et signal til resten av verden at de er underlegne oss på alle måter. Dette har vi gjort gjennom imperialisme, undertrykkelse, økonomisk utbytting og nedsettende holdninger overfor deres holdninger og religion. Disse holdningene har skapt enormt mye sinne og motvilje utenfor Vesten. Hadde ikke vi også blitt irritert om noen kalte vårt land for en del av "ondskapens akse", eller publiserte tegninger som spottet selve fundamenteti vår religion? For ikke å snakke om daglig nedsettende kommentarer i media OG økonomisk utnyttelse OG bli offer for konstant fråtsing og overforbruk utført av et mindretall? Dette er hva vi i Vesten spyr ut til resten av verden! Vi tror vi er så rettferdige og hellige. Vi tror vi alltid vet best, vi tror vi alltid har en grunn til å gå i krig. Vi tror alltid at vi har en bedre link til Gud enn "de andre". Hvordan kan vi, som gjennom århundrer har utøvd urettferdighet gjennomføre utallige "rettferdige" kriger, gå til en rettferdig krig? Ikke nok med det, vi går til krig mot hele land, selv om det bare er et mindretall som er ekstremister i landet!Kanskje vi må begynne å bli litt ydmyke, kanskje også vi må endre vår holdning? Jesus Kristus sier enormt mye om å være ydmyk og nestekjærlig. Det å ikke trekke ned andre for å opphøye seg selv, kanskje det er en vei å gå? Når skal andre deler av verden en Vesten bli hørt og respektert?

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
10 dager siden / 2970 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1602 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1571 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1230 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1070 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
18 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere