Johannes Morken

Redaktør
404    908

Når familien gjer kvinner sjuke

Menn vert psykisk sjuke av jobben, kvinner av heimen, viser norsk studie. – Kvinner må lære seg å seie nei, meiner Høgres kvinneleiar Julie Brodtkorb.

Publisert: 29. mai 2012 / 1607 visninger.

Det er store skilnader på kvifor kvinner og menn vert sjukmelde på grunn av mentale lidingar. Ei ny, norsk undersøking viser at familie og privatliv er hovudårsaka for kvinnene, for mennene er det jobben.

– Kvinnene fortel om problematiske familierelasjonar, stort omsorgsansvar for born eller eigne foreldre som årsaker til ei sjukemelding. Menn legg vekt på press, konfliktar eller omorganiseringar på jobben, seier Kari Batt-Rawden hjå Østlandsforskning til Vårt Land i dag. Ho har intervjua 30 sjukemelde kvinner og menn om kvifor dei vart sjuke.

Studien er ein del av eit treårig norsk-svensk forskingsprosjekt om sosiale årsaker til sjukefråvær, finansiert av Noregs forskingsråd.

– Totalbelastninga fører somme tider til at dei endar opp med ei langtidssjukemelding. Kvinner må difor bli betre på å stille krav og ikkje seie ja til alt, og menn må lære å ta meir ansvar for familien, seier forskaren.

Høgrepolitikar Julie Brodtkorb er ei kvinne med mange ballar i lufta. Ho er administrerande direktør for kommunikasjonsselskapet JKL i Oslo og dotterselskapet MSL. I tillegg leiar Brodtkorb Høgres kvinneforum, og sit i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre. Ho meiner at kvinner sjølve har ansvaret for eiga helse.

– Eg har gjort dei fleste feil ein kan gjere, og gjekk på ein smell. Men eg lærte av det, og no kjenner eg mine eigne grenser, seier 37-åringen til Vårt Land. Ho har tre born saman med eksmannen Tore Aksel Voldberg.

I fjor gav Brodtkorb ut boka Bare en kvinne? Blå feminisme, hersketeknikker og likeverdig liv, som mellom anna handlar om kvinners frustrasjon over å ha totalansvar for avgjersler i heimen.

– Kvinner må øve seg på å seie nei, og klare å leggje ting bak seg. Er klesskapet fullt og ein prøvar å stappe inn meir, rasar til slutt alt saman. Det same skjer med menneske, påpeikar ho.

KORLEIS SKAL KVINNER TAKLE DUMMEN AV ARBEID, PRIVATLIV OG FAMILIELIV?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Nelly Bjerketvedt

59 innlegg  676 kommentarer

Det er en tid for alt..

Publisert over 5 år siden

Det er en tid for alt.. Hvem har sagt at vi må takle alt på en gang? Hvorfor sette barn til verden om vi ikke har tid til å ta oss av dem og være sammen med dem? Kanskje vi må være mer bevisste og velge; mellom karriere og familieliv? Har vi noen glede av barn og familie - om vi ikke har tid og overskudd til dem?

Vi tror vi kan få både i pose og sekk, men det er en livsløgn som stjeler fra oss det som kunne vært rikt og godt. Vi ender opp som slitne, frustrerte "offer" som ikke ser at vi selv har gått i fellen. En tid kan ikke romme alt.

Jeg var hjemme og arbeidet deretter deltid mens datteren min var liten, og takk og lov for det! Hun gir selv uttrykk for at hun er glad for at jeg var så mye tilstede i hennes barndom. Det husker jeg også som utrolig verdifullt fra min egen oppvekst. Jeg kom sjelden hjem til tomt hus, og mine foreldre var tilstede - med sine gjøremål. Kvalitetstid med barn er noe sprøyt. Barn trenger tilstedeværelse; at mor eller far ER der, i deres fysiske nærhet, med tid for dem når de trenger det.

 

Svar
Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Godt sagt

Publisert over 5 år siden
Nelly Bjerketvedt. Gå til den siterte teksten.

Vi tror vi kan få både i pose og sekk, men det er en livsløgn som stjeler fra oss det som kunne vært rikt og godt. Vi ender opp som slitne, frustrerte "offer" som ikke ser at vi selv har gått i fellen. En tid kan ikke romme alt.

Vi kan ikke skylde på andre når det er oss selv og våre egne valg som er årsak til våre følelser av nederlag.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
9 minutter siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
13 minutter siden / 2313 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
13 minutter siden / 1894 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
20 minutter siden / 1807 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
21 minutter siden / 2313 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
22 minutter siden / 1894 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
24 minutter siden / 1894 visninger
Ellen Lykke Trier kommenterte på
Eutanasi krever kloke avveininger
rundt 1 time siden / 778 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 1894 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 1807 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 2 timer siden / 1894 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 305 visninger
Les flere