Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12    788

Den Hellige Ånds utrustning

Publisert: 27. mai 2012 / 1300 visninger.

Idag feirer vi Pinse;En spesiell dag for oss som tror på Jesus Kristus, og en dag hvor vi har all grunn til å gi Gud all takk og ære! For uten den Hellige Ånds kraft i våre liv, ville vi ikke vært istand til å være jordens salt og verdens lys.

Det var ,derfor, ikke uten grunn at Jesus gav, de som fulgte han, klar beskjed om å bli i byen til de skulle bli gitt denne kraften fra det høye. Dette var også det siste Jesus sa før han ble opptatt til himmelen, og vi kan lese om det i Lukas 24 v 45-49;

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, 46 og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, 47 og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. 48 Dere er vitner om dette. 49 Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»

På selveste pinsedag skjedde det. Dette var ingen vanlig dag i Jerusalem. Byen var, i forbindelse med feiringen,overfylt med besøkende fra hele Romerriket. Dette var ikke noe rent lite område, og det dekket flere land med mange forskjellige språk. Misjonsmarken ble praktisk talt bragt til Jerusalem. Hva kunne vel vært et mer ideelt tidspunkt for denne Hellige Ånds utrustning!

Alt skjedde plutselig, mens de troende var samlet, tidlig om morgenen.Det skjedde med overnaturlige tegn slik at ingen skulle være i tvil om at det nå var Jesu løfte som skulle gå i oppfyllelse. Det var slik en voldsom lyd som fylte huset der de var samlet. Det var ikke til å overhøre, og de utenlandske gjestene ble nyskjerrige og strømmet til for å se etter hva som foregikk. Da de plutselig fikk høre tale om Guds store gjerning hver på sitt eget språk, var det ikke så rart at de ble nokså forvirret, forferdet og spørrende.

Det var da Peter, fylt med den Hellige Ånd, stod fram med stor frimodighet og forkynte hele Evangeliet! Ja, så stor var den Hellige Ånds kraft, og så sterkt var budskapet, at det stakk tilhørerne i hjertet (Apost, gjern. 2 v 37). Det eneste spørsmålet de stod igjen med etter å ha hørt budskapet var; "Hva skal vi gjøre?" Peter svarte, med like stor frimodighet;

"Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg". (Apost.gjern.2 v 38-39)

Peter fortatte å vitne, og det var ikke så rent få som omvendte seg den dagen. Omkring tre tusen tok imot Peter sitt budskap og ble døpt! Man kan jo tenke seg hvordan  Evangeliet deretter begynte å spre seg som en flamme, overalt i verden, etter at disse som nå var blitt troende også hadde mottatt den Hellige Ånds kraft!

Denne flammen har nå, nesten 2000 år senere, fortsatt å spre seg. Ikke engang i land hvor det kjempes mot Evangeliet, har denne flammen slukknet. Ja, "mot alle odds" er det nettopp i slike land hvor Evangeliet har fått spre seg med en voldsom kraft!

Etter denne pinsedagen, har Gud kalt mangt et svakt menneske til å gå ut å forkynne Evangeliet til alle folkeslag  i de fjerneste land. Uten den Hellige Ånds utrustning, hadde alt vært forgjeves.

Da min mor var 12 år gammel, fikk hun høre Guds klare stemme inne på rommet sitt som sa at hun skulle reise ut som misjonær da hun ble voksen. Hun var like forskrekket som disiplene og apostlene den gang i Jerusalem. Hvordan kunne vel Gud bruke henne? Hun var da vel ikke god nok til det. Men kallet fikk vokse, og da jeg var 5 år, reiste jeg sammen med mine foreldre og min eldre bror ut som misjonærer til Hong Kong. Der skulle min mor nokså raskt få merke Den Hellige Ånds kraft.

I den lille nye menigheten ute på landsbygda, hvor vi var tilknyttet og hvor min far pleide å preke, hadde vi fått tak i et kors, som lyste om natta, som kineserne  i menigheten satte opp på taket. Nå kunne hele landsbygda se korset. Det gikk ikke lang tid før korset var kjent for alle som bodde der. Samme kvelden som korset hadde blitt hengt opp, var det kveldsmøte. Hele familien var samlet med våre kjære kinesiske søsken inni det lille møterommet.Det som skjer er følgende;

Plutselig hører vi et svært leven utenfor og aner hva som skjer. Den kinesiske pastoren og min far bestemmer seg for å gå utenfor, mens alle vi innenfor faller ned på kne og begynner å be. Utenfor blir min far og pastoren konfrontert av sinte landsbeboere som befaler dem å ta ned korset med en gang. De er redde for at åndene til de avdøde forfedrene kommer til å bli så sinte at de tar hevn. Det vil bety ulykke for hele landsbyen. Mens de blir stående å samtale, får min mor inntrykk av at hun skal gå utenfor og tale om korset, det vil si, å tale Evangeliet. Hun kan fortsatt veldig lite kantonesisk( det kinesiske språket i Hong Kong) for vi har ikke vært i HK så lenge. Men hun er lydig og går ut. Det er bare Den Hellige Ånds kraft som gjør at hun der og da, for full og lyttende forsamling kan tale forståelig, hele Evangeliet. Korset må ned, men hele landsbyen har fått høre Evangeliet! Hva er bedre enn det! 

Ja, dette er kraften i korset. Ikke i selveste korset, men i Evangeliet om Jesu død og oppstandelse!  Ja, Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror! (Rom.1 v 16)

Det er denne samme Hellige Ånds kraft, som min mor opplevde, som jeg også opplever når jeg vitner om Jesus. Og det er akkurat denne samme Hellige Ånds kraft som alle troende blir utrustet med.

Jeg fikk også et kall fra Gud, for noen år tilbake, til å undervise i Søndagsskolen. Gud talte veldig klart til meg gjennom to drømmer og like etter det forespørsel fra den gangs Søndagsskoleleder. Jeg sa til Gud at jeg nok ikke kunne det, fordi jeg kunne ikke språket(Sveitsertysk) godt nok. Dessuten var jeg livredd for å stå foran en forsamling og tale....Ja, i menneskelig forstand var jeg nok ukvalifisert.... Men takk og pris til vår store Gud; Han utruster de ukvalifiserte med den Hellige Ånds kraft!! Med det samme jeg tok skrittet og lydde Guds kall, fikk jeg merke hvordan språket kom flytende og ungene forstod og ble grepet av Evangeliet! Og ennå, etter ca. 10 år i Søndagsskolen, må jeg takke Gud etter hver gang Han har vært med meg med Den Hellige Ånd!! Og ikke bare i Søndagsskolen merker jeg denne kraften, men i enhver situasjon hvor jeg vitner om min Herre og Frelser!

Det er så godt å vite at Jesus ikke har latt oss være igjen her alene. Vi som tror på Jesus, har blitt utrustet med Den Hellige Ånd,Selv om det lir mot kvelden nå, og pinsesøndag er snart over for i år, kan vi glede oss og gå ut med Evangeliet med stor frimodighet, for  Jesus har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende! (Mark.28 v 20). Pris Herren for det! 


Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

7 innlegg  815 kommentarer

Et nyydelig innlegg

Publisert over 5 år siden

og en utmerket virkelighetsbeskrivelse av "pindsen", men har jeg rett, at dette også er ment å være en korreks til karismatikere på en annen tråd? Selv til apostlenes gjerninger hvor man raver rundt i fylla og taler i tunger. Du kan Gud bedre enn DHÅ?

Begrens ikke Gud, dere har fått det slik, andre får det på andre måter. Gud liker ikke å bli satt i bås, han gjør hva han må gjøre når han må gjøre det.

Svar
Kommentar #2

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Hildegunn.

Der var innlegget fra deg igjen, som jeg ventet på.

Det første som slår meg i ditt innlegg er hvordan Gud har lagt livet ditt tilrette i ferdiglagte gjerninger. Jeg tør heller ikke stå foran i forsamlingen til tross for at jeg har mye på hjertet, men takk Gud for at jeg ikke trenger gjøre det, kjente meg veldig igjen i din beskrivelse. Jeg kjenner meg også igjen i ånden i dine åndelige refleksjoner over Veien, Sannheten og Livet.

Når jeg leser det du skriver får jeg tanker rundt Jesu tilbakekomst, kan du tenke deg hvilken dag dette blir, hele verden blir helt -plutselig- konfrontert med den levende Gud, på samme måte som som skjedde med de troende på pinsedag, vi ser her hvordan Guds løfter kommer til oss, når tiden er inne. Det kaster også et større perspektiv over Guds vilje, og det er så godt å ha Gud i sitt hjerte, jeg blir full av kjærlighet ved tanken på at han skapte oss for en plan i Evigheten, jeg finner ikke ord nok,

Du har jo vokst opp og siden bodd i utlandet, du skriver likevel perfekt norsk, uttrykker deg som du skulle vært norsk, fint å kunne flere språk, jeg husker for mange år siden før innvandringen fra bla. vestlige land ikke hadde kommet til Norge, fikk jeg en tanke om at jeg burde lære meg perfekt engelsk. Jeg hadde ikke bruk for det den gang og skjønte ikke hvorfor jeg skulle legge så mye tid på et slikt studie, jeg skjønner det i dag, men det er jo aldri for sent, bortsett fra at tiden ikke strekker til -til alt-, bedere å gjøre noe helhjertet, enn mange ting halvhjertet.

Ha en fortsatt fin pinse.

 

 

Svar
Kommentar #3

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Ja, du har rett

Publisert over 5 år siden
. Gå til den siterte teksten.

men har jeg rett, at dette også er ment å være en korreks til karismatikere på en annen tråd? Selv til apostlenes gjerninger hvor man raver rundt i fylla og taler i tunger. Du kan Gud bedre enn DHÅ?

Jeg skrev dette innlegget like etter at jeg hadde skrevet en kommentar til en annen kommentar inne på "Tar det aldri slutt-innelegget", som gikk ut på det du tar opp her med utgangspunkt i det lille verset i Apost. gj. 2 v 13 ("De er fulle av søt vin") som så ofte blir ,hos noen karismatikere, brukt til å forsvare  all slags sprell. De finnes liksom ingen grenser, for jo mer man oppfører seg som en drukken, desto mer skal man visst være fylt av den Hellige Ånd, hvis jeg forstår det riktig. Er det slik jeg forstår det?

Du skriver at man ikke skal begrense Gud og sette Han i en boks. Jeg tror at man kan få forskjellige opplevelser og manifestasjoner av Den Hellige Ånd og føle både glede med latter, sorg med gråt, varme, skjelving osv. MEN, når disse opplevelsene blir satt så mye fokus på at det skygger over selve forkynnelsen av Guds Ord og kallet til omvendelse, tror jeg det bør lyse noen varselslamper for de som virkelig elsker Jesus.

Jeg ville, med innlegget, bl.annet vise at hele hensikten på pinsedagen var å forkynne Evangeliet til omvendelse. Det store var ikke at de troende fikk en sterk opplevelse, men at de ble utrustet av Den Hellige Ånd  slik at mennesker kom til tro. Det at de på overnaturlig vis plutselig snakket på andre fremmede språk hadde en hensikt, og det var at de som hørte på skulle forstå budskapet. De ravet nok ikke rundt i fylla for å ha litt moro....

Å springe fra det ene arrangementet til det andre for å fylle seg med stadig nye opplevelser, uten Guds Ord og uten omvendelse fra synd, har ingenting med pinse å gjøre! Og det å prøve både lære og ånd betyr ikke at man begrenser Gud.

Dette var den ene hensikten med tråden min. Men mest av alt ble den skrevet ut av en begeistring og glede over Den Hellige Ånd og for å vise at Den Hellige Ånd er i "action" idag også, som på pinsedagen den gang!

 

Svar
Kommentar #4

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tør heller ikke stå foran i forsamlingen til tross for at jeg har mye på hjertet,

Hei Lise

Det varmer sånn i hjertet mitt hver gang du skriver:-) Du må ikke være redd for å stå fram i hvilken som helst forsamling og si det du har på hjertet! Men jeg kjenner meg igjen..... I min barndom og ungdom var jeg så redd at jeg ikke engang turte å si noe i klassen. Da jeg var 5 år og gikk på engelsk skole,  spurte lærinna mi foreldrene mine om jeg var stumm... I min ungdom var jeg så redd for å åpne munnen min at jeg fikk panikk hver gang jeg måtte. Jeg fikk en angst for angsten, og det gjorde veldig vondt. Priset være Herren, befridde Han meg fra skritt for skritt fra angsten!

Fortsatt kan jeg kjenne litt på denne lampefeberen når jeg skal si noe framfor en forsamling og særlig hvis jeg skal synge, men når jeg hopper ut idet mange ganger, merker jeg hvordan angsten forsvinner litt etter litt.

Helt fra jeg var liten, egentlig, drømte jeg om å bli lærinne. Men i min ungdom slo jeg det ifra meg av den ene grunnen at jeg ikke turte å stå foran en klasse. Derfor er det blitt en utrolig befrielse for meg at jeg nå helt avslappet kan stå framfor en barneflokk  og fortelle om Jesus!

I forrige uke, ble jeg spurt av pastoren i menigheten jeg går i, om jeg kunne tenke meg å undervise de litt større, 7-9 klassinger, fordi de trenger lærere der. Det var en helt ny tanke for meg. Men jeg kjente egentlig en glede og at jo, dette kunne jeg tenkt meg. Men jeg må prøve det om dette er noe Gud vil jeg skal gjøre. Både de små og store er viktige for Gud. Ja, i Guds rike er det ikke noe arbeid som er mindre verdt enn andre. Viktigst er at man gjør de gjerninger som Gud har lagt framfor en, som du så riktig også skriver.

Det gjør meg glad når du skriver at jeg skriver perfekt norsk. Vel, jeg vet at jeg ikke er helt perfekt, og roter endel med både kommaer, dobbeltkonsonanter, endelser, litt tyske og engelske ord innimellom o.s.v. Men da kan det vel ikke være så ille som jeg tror da:-) Og så holder jeg jo språket litt ved like ved å blogge på norsk.

Nei nå er det forferdelig sent her..... Heldigvis er det helg i morgen også.... Jeg tok to brød litt sent i ovnen, som jeg nettopp tok ut nå... Mannen min er i utlandet på forretningsreise. Og pinse gjør alt litt spesielt. Sånn en nattrangler er jeg ikke til vanlig...

Gleder meg til å høre mer fra deg Lise, for jeg er veldig spent på alt det du har på hjertet;-)!

Stor søsterlig hilsen fra meg;-) 

Svar
Kommentar #5

Rudi Wara

91 innlegg  3817 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

De finnes liksom ingen grenser, for jo mer man oppfører seg som en drukken, desto mer skal man visst være fylt av den Hellige Ånd, hvis jeg forstår det riktig. Er det slik jeg forstår det?

Først vil jeg si at du har et godt innlegg.

Jeg vil dele med deg det som skjedde når jeg ble fylt i DHÅ.

Det er manglende kunnskap i ordet - som er bakgrunnen for hvorfor folk ikke skjønner hva som foregår. Når informasjonen rundt dette blir kjent – så vil enn oppdage hva dette er og ikke minst hvorfor det skjer.

Poenget med fylden i DHÅ er ikke å ligge på gulvet – poenget er at du får kraft til å være et vitne. Poenget er at kraften setter deg fri – Når du er under denne kraften og salvelsen da jobber Herren med din ånd – den virker som er lommelykt som avslører alle sider i ditt hjerte – Herren har begynt å rense deg. (Esekiel 36:25-27) den får omstendigheter i hverdagen til å bli liten.

Kraften gir deg en indre glede som bærer deg gjennom hverdagen. Jeg kan nå men jeg snakker med deg uten å være i møte – begynne å drikke fra denne kilden av kraft. DHÅ og tungetalen og denne kraften er tilgjengelig for ALLE som tror – den er ikke gitt til spesielt utvalgte.

Det er ved Kristus kraft vi forkynner – ikke ved våres egen kunnskap. Det er DHÅ som frelser – det er DHÅ som setter folk fri – etc. Det er Jesus som spør Faderen om å Gi DHÅ til deg som troende. Vi kan bare operere i Hans kraft – ikke i vår egen kraft.

Min historie – Min opplevelse.

Min nabo inverterte meg og min kone til et møte i Drammen – der var det en møte serie med en Amerikansk forkynner. Da naboen først spurte meg om dette møte - viste jeg ikke noe, absolutt ikke noe om hva han drev på med i sin tro. Jeg hadde ikke noe tro – den kontakten jeg hadde med kirken var kun det tradisjonelle slik som, dåp, bryllup, konfirmasjon etc.

Så naboen min inverterte meg og min kone på møte – så jeg spurte ham – hva slags møte dette var – han sier, vi går inn på webben og han viser meg en forkynner – som legger hender på folk og de går i gulvet. Jeg hadde ikke peiling på hva dette var – så min første reaksjon var - er du med i en sekt? Med det var han da ikke – så jeg lurte jo fælt på hva dette var – så jeg og min kone ble med på møte. Det var en møteserie – så jeg var på flere møter.

Predikanten som preket - talte med en overbevisning og oppriktighet som forundret meg. Hun talte dirkete fra bibelen på disse møtene, jeg kjente ikke noe til bibelen da jeg møte der. Jeg orienterte meg rundt for å se hvilke mennesker som var på dette møte – jeg var skeptisk – svært skeptisk til hva dette var. Men jo mer forkynnelsen kom jo mer ble jeg vekket – i mitt hjerte.

Så var det da forbønn – og jeg tenkte å prøve dette som de gjorde – så jeg stilte meg opp så forkynneren kunne be for meg. Forkynneren la hendene sine på meg – men jeg gikk ikke i gulvet. Vel hele opptrinnet var for meg en pinlig affære – men jeg møtte opp den neste dagen. Noe dro meg dit – jeg klarte ikke å la være å dra dit – fordi om jeg følte det som pinelig.

Etter et av møtene spurte Pastoren om de kunne be for oss – jeg så de hadde allerede huket min kone – pinlig sa jeg ja. Jeg hadde nå hørt på forkynnelsen flere dager – og var kommet til tro på Jesus. Under bønnen spør de om jeg ville ta frelses bønnen - noe jeg gjorde. Jeg trodde i mitt hjerte - var overbevist om at Jesus er Guds sønn og jeg sa det ut høyt med min munn.

Når vi var ferdig med dette så sa de – nå var jeg frelst. Ok jeg følte ikke noe spesielt med det – jeg skjønte jo heller ikke hva som skulle komme.

Så jeg var på et møte til – og jeg gikk da frimodig opp og ba om forbønn – men jeg gikk ikke i gulvet slik som de andre. Så jeg drar da hjem etter møte – det var ca en time å kjøre før jeg var hjemme. Halvveis før jeg er hjemme – da skjer det noe i bibelen. Noe kommer over mitt hode – jeg merker det går gjennom meg helt ned til føttene mine.

Det er som om du står i dusjen – men bare at denne dusjen er på innsiden av meg. Det var utrolig behagelig og jeg ville ha mer – Jeg ”drikker og drikker”. Jeg kjører saktere med bilen. Jeg kjører hjem og parker bibelen i garasjen. Når jeg skal ut av bibelen så har jeg problemer med å stå på føttene mine – de var blytunge – kroppen var varm – sterk prikking i hendene. Jeg var rett og slett full. Men jeg var ikke full på alkohol.

Når jeg stamper meg ut av bilen – så spør jeg naboen min – han kom bak meg i bilen sin etter dette møte – jeg spør ham hva skjer – hva er dette for noe – jeg skjønte ikke noe som helst. Han bare flirte han. Det var sent så jeg gikk i seng. Når jeg da ligger der og fortseter å drikke – plutselig fra intet så begynner jeg å snakke i andre tunger. Noe i meg overtar. Jeg skjønte absolutt ingenting. Jeg hadde på dette tidspunktet aldri åpnet en bibel.

Som en sikker skjønner – jeg fikk fylden i DHÅ i bilen den kvelden – jeg var allerede født på ny et par dager tidligere (da jeg ba frelses bønnen) – nå fikk jeg DHÅ kraft i meg.

Jeg fikk det samme som de som var på øvre sal – den samme Hellige Ånd som de fikk - hadde nå jeg fått. Etter dette – ble mitt og min kones liv totalt forandret – absolutt totalt forandret.

Jeg bestemte meg for å finne ut hva dette var – for mitt sinn så var dette helt sprøtt – jeg kunne ikke forstå dette. Så dagen etter så måtte jeg få tak i en bibel – fordi jeg ikke hadde bibel. Jeg begynner å lese bibelen – men på en merkelig måte, så er det bibelen som leser meg – Jeg skvakk til – men jeg fortsatte å lese. Det som jeg leste ble levende for meg - det jeg leser var virkelig. Jeg forstod ikke da at det var DHÅ som jobbet med meg. Jeg var så sulten på ordet – at jeg kunne spise bibelen.

Når jeg da etter dette gikk på møte og hun som preket til meg la hendene på meg – da gikk også jeg i gulvet – bena ble som gele - jeg merker det flyter noe i meg der jeg ligger på gulvet. Jeg klarer heller ikke å reise meg opp – det er som om at det ligger ett teppe av bly over meg. (Guds herlighet) – jeg leser senere i bibelen at det er det levende vannet som Jesus snakker om.  Når jeg da ligger der så begynner jeg å le ukontrollert – jeg tenker dette er pinelig – men jeg klarer ikke å stoppe. Når jeg ligger der i denne salvelsen fra Herren – så vil jeg ikke komme ut av den – den glede og friheten som jeg merker der kan ikke beskrives.

Jeg anbefaler deg sterkt å lese det som jeg skriver i Loven om Livet.

 

Svar
Kommentar #6

Rune Staven

401 innlegg  12014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei Hildegunn

 

 

 

Flott beskrivelse av den Hellige Ånds virke, og fine vitnesbyrd, som driver mennesker fram i frimodighet. Steg i tro på forandring. Den Hellige Ånd åpenbare ordet for vårt hjerte, Når man leser Bibelen slik det, står åpenbare den Hellige ånd skrifteder for de som er villig til å lytte og villige til å se med åndelige øyne. Peter ble fylt med Den Hellige Ånd og talte ut i frimodighet, som den største selvfølgelighet. slik det var med Paulus og mange andre tros folk. Du er et vitnes byrd på dette, DA duikk kallet å begynne å undervise i sødags skolen. GUDutruster deg slik Han kan, og Han ser at vi har tro og frimodighet, og vi vokser i takt med dette for hvert steg vi tar. Gleder meg over din tjeneste som er utrolig viktig i dag. lære unge til å se hvem Jesus er . De trenger virkelig undervisning. man må be om at Den hellige Ånd åpenbare Guds ord for deres hjerter.  ordet om korset, ordet om evangeliet. Det enkle men sanne evangeliet. Jeg husker også i begynnelsen, av mitt troendes liv, når jeg skulle vitne i min kirke gå opp på preke stolen, og var nervøs som bare det. Jeg ville egentlig ikke. men det merkelige ja alltid, for etter hvert så lærte jeg meg å stole på Den Hellige Ånd. Når jeg sto fram på preke stolen, så falt ordene naturlig på plass, og fikk vitnet i frimodighet og kraft. Det å stole på at Den Hellige Ånd hjelper oss på mange måter i vårt liv er viktig. Den store forskjellen mellom en som ikke er troende og en som er troende er at den troende har den Hellige Ånd i sitt liv, og det er en fantastisk gave vi har fått fra Gud. en Kraft som er kilde til et rent og Helligt liv som leder oss fram i frimodighet og tro.

 

Takk for et fint og kraftfullt innleg søster.

GUDvelsigne deg og dine takker deg for dine bønner.

 

 

MVH

Rune

Svar
Kommentar #7

7 innlegg  815 kommentarer

Det er mange grøfter å gå i, å bli stående i

Publisert over 5 år siden

"Å springe fra det ene arrangementet til det andre for å fylle seg med stadig nye opplevelser, uten Guds Ord og uten omvendelse fra synd, har ingenting med pinse å gjøre! Og det å prøve både lære og ånd betyr ikke at man begrenser Gud."

Du har helt rett i at det er mange som misforstår, og som går fra det ene fyllerøra til det andre, men du misforstår også, for du må du må ha to tanker i hodet på en gang.

Det er en tid for alt, det er en tid for å være full i ånden, og det er en tid for å være edru i ånden, "det er givet" hvordan forholdet skal og må være. Jeg har selv aldri vært full i ånden, men mange forteller om store opplevelser med gud, helbredelser og kallsutforming under slike fyllepartier, dette fjerner du med ditt svar til meg.

Du kan nok ikke gud bedre enn gud, og igjen, det er mange grøfter å stå i, bli ikke stående der.

Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene.

Så har vi skriftutleggning. Det er 5 ulike tjenestegaver som har med ordets forkynnelse å gjøre, 5 ulike salvelser, og siden salvelsene er ulike vil man vektlegge ulike skriftavsnitt, tema som man er spesielt glade i fordi disse taler spesielt inn i ditt kall, din forståelse av Gud. Disse ulike tjenestegavene er ikke ment å overkjøre hverandre men å utfylle hverandre. En hyrde vil alltid ha en annen forståelse av noen skriftutsnitt enn en apostel, men siden en apostel er en ny sak på treet har en apostels forståelse av mye i bibelen, ikke konsensus i det eksisterende menighetsforståelsen. Derfor blir vi også uenige om mye, helt til ting blir avklart, som den egentlige sammenheng mellom nåden, sannheten og loven, hvor en hyrde i dag kun er opptatt av nåden, en lærer kan til nød strekke seg til å se en sammeheng mellom nåden og sannheten, mens en apostel ser klare sammenhenger mellom alle tre.

Pinsen og pinsebevegelsen kom med nådegavene, men Gud har ikke ferdigutviklet menigheten får tjenestegavene også er på plass, og de kommer ikke på plass før apostelen er kommet på plass, med sin kraft og åpenbaring, evne til å innføre lov og orden, herunder orden på de karismatiske fyllepartiene så det ikke utarter til bare åndelig fyllerør.

Menighetskonsensus er ikke ferdig utviklet, fordi apostelen ennå ikke er ferdig utviklet, derfor slites menigheten(e) i mange rettninger i dag. 

Svar
Kommentar #8

Bjørn Erik Fjerdingen

101 innlegg  6140 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Min historie – Min opplevelse.

Takk Rudi for at du delte tros opplevelsen din.  Med meg og alle andre som leser og får høre den.  Det varmet hjertet mitt.

Selv hadde jeg en annen opplevelse med å komme til tro.  Det var noe som vokste fram over lenger tid.  Det viser at den treene kommer på forskjellige måter, og viser hvor stort mangfold det er i himmelen.

Det første som skjedde med meg, var at en liten sky la seg opp under taklistene i huset.  Jeg virkelig undret meg over hva det egentlig var.  En tid etter hadde vi middagsselskap en lørdagskveld med nære venner.  Skyen hadde kommet sterkere og sterkere i meg.  Jeg spurte til slutt de andre om de så skyen som lå oppunder taklisten.  Nei, det gjorde de ikke.

Ikke lenge etter begynte skyen å bevege seg og for inn i meg.  Ikke over hodet, men fra føttene og oppover kroppen.  Noen av middaggjesten ropte høyt, "Den hellige Ånd farer inn i Bjørn Erik"  De som ropte var ikke spesielt sterke i troen.  Ånden fylte meg nedenfra og opp til halsen.  Det kjente jeg godt dagen etter.

Etter dette fulgte skyen med alle steder jeg var.  I bilen - i butikken osv.

Slik begynte det.  Allikevel skjønte ikke jeg hva som hadde skjedd.  Etter hvert fylte Ånden meg helt og da kom den store opplevelsen med herlighet - den rene kjærlighet - den utrolige fred - den utrolige sødme.

Jeg hadde vært ateist i over 30 år.  Det var sikkert ikke enkelt å arbeide med meg.  Jeg hadde nok stor motstand i fornuften.  Jeg oppsøkte litt forskjellige miljøer for forklaring.  Til slutt fant jeg forklaringen i Bibelens ord.  Eller Ordet fant meg

Smått om senn begynte jeg å gå på noen gudstjenester.

Plutselig en dag, måneder senere, fant jeg meg selv stående på gulvet, ropende i bønn til Gud om hjelp.

Så kom den store opplevelsen.  Den som forvandlet livet mitt og jeg ble en troende.  Det var utrolig hvilken sødme jeg ble fylt i årene etter omvendelsen.  Kona vekket meg en natt fordi jeg sang salmer i søvne.

Etter den store opplevelsen forandret skyen over meg til at Jesu ansikt lyser over meg.  Alltid.  Dit kan jeg gå for å hvile fred, hvile i håpet og i lovnadene.

Jeg takker og ærer den treene, Skaperen av alle ting og universets og min Herre.

Svar
Kommentar #9

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Herlig å lese

Publisert over 5 år siden

deres opplevelser, Rudi og Bjørn, med Den Hellige Ånd som ledet til omvendelse!

Jeg tenkte også på det, Bjørn, at Gud kommer til hver enkelt på så forskjellige måter. Opplevelsene våre vil være forskjellige. Dette er også så flott synes jeg. Gud har ikke skapt en masseproduksjon av like mennesker. Hver enkelt er enestående, og derfor kommer Han til oss på så personlige måter.

Likevel ser jeg noe som er til felles for alle som får Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd leder oss alltid til Guds Ord og åpner også vår forstand til det slik at Guds Ord blir levende for oss!

Det er også en sammenheng mellom det å bli fylle oss med Guds Ord  og det å bli fylt av Den Hellige Ånd. Etter at DHÅ har gjort Ordet levende for oss, og når vi stadig fyller oss med Guds Ord fra bibelen, vil vi bli så fulle at det bare flyter over. Vår munn vil tale om det og det vi vil skrive om det ledet av DHÅ:-)

Måtte smile da jeg leste det du skrev, Bjørn, om at kona di vekket deg opp fordi du sang salmer i søvne:-) Omtrent det samme skjer ofte med meg også. Gud gir meg nye sanger, ofte mens jeg sover. Og så mens jeg langsomt våkner opp om morgenen, må jeg bare synge den nye sangen, som gjør meg så glad:-) Mannen min er blitt vant til det, og spør bare om det er en ny sang jeg har fått, og så får jeg lov til å synge den for han:-)

Nå må jeg tilbake til matlagingen her. Så jeg får fortsette skriveriene senere. Men det er flott at flere deler vitnesbyrd om hvordan Den Hellige Ånd virker i deres liv.

 

Svar
Kommentar #10

Silje Pettersen Holand

51 innlegg  342 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Så flott å lese om din mor, og ditt eget liv! Tusen takk for at du delte :)

Svar
Kommentar #11

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.

Takk for et fint og kraftfullt innleg søster.

GUDvelsigne deg og dine takker deg for dine bønner.

Takk broder!

Jeg er så takknemlig for at du forkynner Guds Ord her inne, Rune! Jeg ber ofte for deg at du ikke må miste motet. En morgen i forrige uke ble jeg minnet på å be ekstra for deg.

Jeg kom på den lengselen Paulus hadde om at jødene han talte til skulle bli frelst. Han hadde en stor sorg og en stadig nød i sitt hjerte, som det står i Rom.9 v 2. Jeg kjenner at du Rune, har denne samme nøden. Måtte Herren velsigne deg for det og fortsette å lede deg i Den Hellige Ånds kraft! 

Svar
Kommentar #12

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Silje Pettersen Holand. Gå til den siterte teksten.

Så flott å lese om din mor, og ditt eget liv! Tusen takk for at du delte :)

Så godt å høre det! Jeg ser tilbake med stor glede på den tiden i Hong Kong.

Det er kanskje slik at når man blir sånn litt over 40, så begynner man å se litt tilbake på livet ,,hihi...:-)) Jeg ser at Gud var der hele veien.  

Svar
Kommentar #13

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Når jeg leser det du skriver får jeg tanker rundt Jesu tilbakekomst, kan du tenke deg hvilken dag dette blir, hele verden blir helt -plutselig- konfrontert med den levende Gud, på samme måte som som skjedde med de troende

Det fyller meg med glede og forventning når jeg leser dette som du skriver her, Lise! Vi kan ikke forestille oss hvor herlig det skal bli når vi kommer hjem. Tenk bare på alle disse menneskene fra alle folkeslag, som alle elsker Jesus, som vi skal møte der:-) Det blir litt av et syn når vi får se Jesus komme på skyene for å hente oss. Og tenk at vi skal få leve der i evigheten med Jesus! Jeg finner heller ikke ord nok:-)

Svar
Kommentar #14

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hildegunn Tangeraas Doelitzsch. Gå til den siterte teksten.

Vi kan ikke forestille oss hvor herlig det skal bli når vi kommer hjem.

jeg sovner med mitt hjerte, sinn og tanker vendt mot Skaperen,

når roen faller på, ligger Evigheten sterkt i mitt hjerte, beundringen og undringen over alt det Skapte, takknemligheten over livet som er en gave.

Og med et hjertesukk lengter vi etter å få være det vi er skapt til,

-å være ett med kjærligheten-

I mellomtiden har vi en oppgave, det er veldig inspirerende når du deler dine tanker og vitnesbyrd med oss andre søkende, vi er jo kalt til kjærlighet og vennlighet og det takker jeg deg for.

Ha en fin dag, heldigvis har varmen sluppet taket.

Med vennlig hilsen lise

 

 

Svar
Kommentar #15

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

jeg sovner med mitt hjerte, sinn og tanker vendt mot Skaperen,

når roen faller på, ligger Evigheten sterkt i mitt hjerte, beundringen og undringen over alt det Skapte, takknemligheten over livet som er en gave.

Og med et hjertesukk lengter vi etter å få være det vi er skapt til,

-å være ett med kjærligheten-

Du er jo en skikkelig poet, Lise! Jeg blir så glad innvendig når jeg leser disse ordene:-) Skriver du dikt, Lise? I hvert fall så ser jeg at du har en gave/talent til det! Det er til oppbygning for oss når du deler dette med oss! Det betyr masse det lille du deler! Og du må bare komme med alt du vil dele med oss!

Her i Sveits er det også skikkelig varmt idag. Jeg sitter nå ute i hagen og nyter! Har nettopp vært til sangtime og har også sunget til Herren fra mitt hjerte med sangen: "I can`t live a day without you"av  den kristne gruppa Avalon. Det gjør så godt når jeg får sunget ut lovprisning til Herren!

Måtte Herren velsigne deg, kjære søster! 

Svar
Kommentar #16

Knut Nygaard

487 innlegg  6956 kommentarer

På vei til jobben - Hildegunn

Publisert over 5 år siden

I en travel hverdag har jeg noen små "oaser".  En av de er til og fra jobb.  Dessverre for miljøet har jeg ennå ikke hoppet på det kollektive...to busser ...og dobbelt så lang tid...minst...jeg kjører egen bil.  Til og fra jobb tar drøye 20 minutter.

Som kristen... med ånd, sjel og legeme...er disse minuttene i bilen blitt en fortsettelse av "påkledningen".  Jeg istandsetter meg selv som helt menneske.

Hva møter meg ute?  Kø.  Vanvittig kjøring.  Glatt føre o.s.v....og...jeg er ikke den samme hver dag...noen ganger trøtt, noen ganger stresset og presset, noen ganger usikker, noen ganger ikke helt frisk o.s.v. ...men...

når jeg setter meg i bilen og ruller ned bakken så finner jeg først noe som ...uansett...får meg igang... f.eks. helovergitte sanger som "You won't relent"

http://www.youtube.com/watch?v=9UQxp0YhRuM

eller "Obsession"

http://www.youtube.com/watch?v=nEMeV_dW1sg

Noe vekkes og bygger seg opp på innsida, slik at de siste minuttene på vei til jobb blir en helovergitt bønn..også i tunger.... om at jeg denne dagen er Hans representant i møte med kolleger, samarbeidspartner og klienter...alle mennesker..ikke være likegyldig...være til stede ...og stråle ut noe av Han.

NB!  Dette går ikke ut over kjøringa...snarere tvert imot.

Svar
Kommentar #17

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Som kristen... med ånd, sjel og legeme...er disse minuttene i bilen

Ja, det er godt at vi hele tiden kan være i kontakt med Herren! Jeg benytter også tiden jeg kjører bil til bønn og lovsang. Men jeg er også hjemme mesteparten av dagen og da er det også så herlig å kunne be og lovprise gjennom hele dagen!:-)

Svar
Kommentar #18

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei igjen.

Ja Hildegunn, på en måte har vi noe til felles. Jeg ser hvordan Herren har lagt på ditt hjerte dette med sang og musikk, ved at du også skriver tekstene til sangene dine vil du kunne formidle Jesu kjærlighet som ligger ditt hjerte nærmest. Det hadde vært koselig å høre en sang fra deg på norsk en gang, om det skulle legge seg til rette for det. Dette med web-sang evangelist er noe jeg tror mange mennesker ville finne glede i, personlig ville jeg funnet velsignelse i en slik forkynnelse.

Så mens du komponerer sanger,

sitter jeg her på kvisten,

når mørket siger på, månen hilser goddag og stjernene klapper i hendene finner jeg roen. Jeg bor jo alene og har mye fred og ro, men det er noe med dette at verden for en stund kan stå litt stille og fremme freden, slike stunder er verdifulle,

 

Avslutter med et lite dikt:

 

- sjelen mørkets torner plystrer

- verden våre krefter svikter

- men til lysets kjærlighetsdal

- dronning vilje seirer

 

 

 

Svar
Kommentar #19

Hildegunn Tangeraas Doelitzsch

12 innlegg  788 kommentarer

Hei Lise

Publisert over 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

Ja Hildegunn, på en måte har vi noe til

Ja, det har vi visst:-)! Det er så inspirerende å lese det du skriver. Så flink du er til å bruke ord til å male et bilde! Så flott dikt! Må tenke litt på det. Forstod ikke alt med det samme. Men det er slik dikt og sanger skal være. De skal få høreren til å tenke litt. Dette må du fortsette med Lise! 

Har bare lagd en norsk sang foreløbig, og mange engelske. Men jeg har veldig lyst til å oversette noen av sangene mine til norsk. Og nå kan jeg kanskje også lage norske sanger også når du er så flink til å gi meg ideer:-)

Skulle skrevet masse mer. Men jeg har invitert 3 venninner fra menigheten til et hageselskap hos meg ikveld, og nå må jeg skynde meg å forberede siste biten. Skulle så gjerne invitert deg også, Lise:-)!

Skriver mer om dette senere.

Må du ha en velsignet kveld kjære søster:-) 

Svar

Siste innlegg

Mangfoldets mulighet
av
Mirjam Syltebø Endalew
rundt 3 timer siden / 68 visninger
0 kommentarer
Noen må gå!
av
Olav Egil Aune
rundt 5 timer siden / 93 visninger
2 kommentarer
Den eneste vi skal frykte
av
Espen Ottosen
rundt 5 timer siden / 357 visninger
8 kommentarer
Prinsippløst av de blågrønne
av
Vårt Land
rundt 5 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Kirken, menneskerettigheter og dogmer
av
Terje Tvedt
rundt 16 timer siden / 285 visninger
1 kommentarer
TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 23 timer siden / 145 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
1 dag siden / 129 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tove S. J Magnussen kommenterte på
"Rett" til å dø?
34 minutter siden / 603 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
39 minutter siden / 357 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 357 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Noen må gå!
rundt 1 time siden / 93 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1362 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 357 visninger
Audun Aase kommenterte på
Guds Lam
rundt 2 timer siden / 386 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 2 timer siden / 1362 visninger
Espen Ottosen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 357 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 357 visninger
Les flere