Elvin Tarud

9    47

Et sannhetens øyeblikk - palestinsk propaganda i en kristen drakt

Et dokument som ble skrevet av noen palestinske prester i Betlehem i 2009 blir markedsført av kirken i Norge. Dokumentet som også ble kalt ”Et sannhetens øyeblikk” er den vanlige palestinske propagandaen pakket inn i en religiøs drakt.

Publisert: 27. mai 2012 / 1119 visninger.

På et møte som ble arrangert av Palestinakomiteen i Molde 23. mai 2012 stilte den norske kirke seg bak dokumentet.  Generalsekretæren Berit Hagen Agøy fra Mellomkirkelig råd holdt hovedinnlegget, der hun presenterte det palestinske dokumentet og omfavnet dets konklusjon om at det er Israel som er årsaken til all elendighet som rammer de kristne i det hellige landet.  Biskop Ingeborg Midttømme stilte seg også helt ukritisk bak de løgnaktige påstandene i dokumentet.

Det palestinske ”sannhetens øyeblikk” er ikke noe annet enn juks og bedrag.  Det representerer ikke meningene til de kristne i landet og bidrar på ingen måte til å finne en fredelig politisk løsning til konflikten mellom staten Israel og palestinerne.  Tvert i mot gir dokumentet en oppmuntring til palestinere om å fortsette med sin kamp for utslettelse at staten Israel, og bekrefter for jødene at kirken ikke har endret sin gammel antisemittiske holdning.

Flere hundre tusen mennesker blir diskriminert og forfulgt i Midtøsten på grunn av sin kristne tro.  Mange av dem må rømme landet de er født i på grunn av den såkalte ”arabiske våren”.  Mer enn 100 tusen koptiske kristne har rømt Egypt. Også i Irak, Syria, Libanon, Tunisia, Libya, Gaza og andre arabiske land blir de kristne forfulgt, og mange stiller spørsmål om kristndom har en fremtid under et muslimsk religiøst styre.  Istedenfor å prøve å motarbeide en slik trend i det arabiske samfunnet, er den Norske kirken og palestinernes støttespillere i Norge opptatt kun av en ting – å gi Israel skylden.

Israel er faktisk den eneste trygge havn for kristne i Midtøsten.  Israel er det eneste land i Midtøsten og i den muslimske verden ellers hvor kristne kan føler seg trygge, leve i et demokrati og nyte menneskerettigheter.  De kristne har et godt liv i Israel og har et utstrakt samarbeid med det jødiske flertallet i landet.  De sitter i Knesset, tar høy utdannelse, er aktiv i kulturlivet, og mange melder seg frivillig til tjeneste i det Israelske forsvaret.

Hvorfor Kairo- og ikke Betlehem-dokument?  Den ble utarbeidet, og først publisert i Betlehem.  Kairo er kanskje et eksotisk navn, men har ingenting med dette dokumentet å gjøre.  Det er flere andre dokumenter som har med Kairo å gjøre, bl.a. en PLO erklæring fra 1985 der de tar avstand fra ”terrorisme” og istedenfor kaller for en ”bevæpnet kamp” mot Israel.  Betlehem-dokumentet, samme som PLOs Kairo-dokumentet, bruker renvasket språk for å overbevise vestlig publikum om at palestinere er innstilt på kompromiss og fred.  Men for eget arabisk publikum gir dokumentet et signal om fortsettelsen av kampen for utslettelse av staten Israel.  Med sitt ”Kairos dokument” prøver palestinerne å etterligne et ”Kairo-dokument” som ble skrevet av kirkeledere i Sør-Afrika i 1985.  På den måten prøver de å sidestille Israel med Sør-Afrikas apartheid system før 1994.

Dokumentet inneholder intet nytt.  Det inneholder den samme palestinsk propagandaen som er vel kjent i mange år.  Nyheten ligge i forsøket med å gjøre dokumentet ”kristelig” ved å bruke ord som ”Gud” (110 ganger), ”kjærlighet” (42 ganger) og ”fred” (44 ganger).  Men dette endrer ikke hovedbudskapet.  Et budskap som handler om hat og ønske om tilintetgjøring av et naboland og deres folk.  Et budskap som handler om intoleranse og diskriminering.  Ord som demokrati, kvinner og ytringsfrihet er ikke nevnt i dokumentet, mens ”terror” er nevnt 6 ganger i forbindelse med noe som palestinere IKKE gjør.  Ordet ”Håp” er brukt 41 ganger, men for palestinere betyr det et håpet om å oppnå det de ikke har oppnådd på tidligere forsøk, det vil si eliminering av den jødiske staten.  ”Rettferdighet” er brukt 48 ganger og betyr på "palestinsk" en arabisk stat i hele Palestina hvor jødene er en liten minoritet, eller helst en jøderen arabisk stat.  Ordet ”Urettferdighet” er brukt 15 ganger og betyr det å leve i naboskap med jøder, spesielt med jøder som kan forsvare seg og som har en egen stat.

Berit Hagen Agøy påstått at antall kristne i det hellige landet har gått kraftig ned og henviser til at i 1922 utgjort de kristne 10% av befolkningen, mens i dag utgjør de kun 2%.  Agøy kan kanskje mye om bibelen, men hun kan åpenbar lite matematikk.  Til tross for påstander om det motsatte har antallet kristne i Israel økt betraktelig i de siste 60 årene.  På folketelling som ble utført av den Britiske styremakten i 1922 i Palestina, ble det talt 71464 kristne i Palestina. I dag er det ca. 200 tusen kristne på samme område.

Under det britiske mandat har tusenvis av kristne og muslimske arabere fra nabolandene immigrert inn til Palestina.  I krigen som arabere startet i 1948 mislyktes de med å utslette den nyfødte jødiske staten, og i løpet av krigen rømte en del av de kristne arabere ut av landet. Etter krigen var det 34 tusen kristne i Israel. Etter at Israel vant krigen i 1967 og tok kontrollen over Vestbredden har området opplevd stor vekst og velstand, noe som førte til betydelig økning i antallet kristne der.  På områder som ble lagt under palestinsk kontroll etter Oslo-avtalen i 1993 har situasjon for de kristne palestinere forverret seg og antallet sunket.  De kristne på Vestbredden ble på en måte fanget mellom barken og veden: muslimene mistenker dem for samarbeid med Israel, mens Israel ser på dem som palestinere.  I dag er det over 155 tusen kristne i Israel, noe som utgjør ca. 2% av den totale befolkningen i landet.  80% av de kristne er arabiske og de fleste andre er immigranter som har jødiske slektninger. På Vestbredden bor det i dag ca. 40 tusen og på Gaza ca. 1400 kristne (Wikipedia oppgir enda høyere tall).

Dokumentet beskriver “Palestina” (Israel, Vestbredden og Gaza) som et palestinsk land, palestinsk territorium eller ”vårt land”.  Slike påstander stemmer ikke med historiske fakta.  En stor del av disse områdene har aldri tilhørt palestinere, og det har aldri vært et selvstendig palestinsk styre der.  De gangene palestinere har fått tilbud om en selvstendig stat – takket de nei (1948, 2000, 2008).  På den andre siden har Judea og Samaria vært senteret for jødisk liv i mer enn 3000 år, og et selvstendig jødisk styre eksisterte der i hundrevis av år.

Kommentar til noen av paragrafene i det palestinsk “Kairo-dokumentet”:

Forord   ”…enhver teologi som legitimerer denne okkupasjonen er fjernt fra kristen lære”
-  Dvs. de millionene av kristne som støtter jødenes rett til å bo i sitt hjemlandet er ikke kristne…

1.1.1  ”Muren som er reist på palestinsk territorium…har gjort våre byer og landsbyer om til fengsler…”
-  
Det er riktig at barrieren (hovedsaklig et gjerde) som ble bygd på Vestbredden er uheldig plassert på flere steder og forårsaker stor problemer for den palestinske befolkningen.  Men dokumentet forteller IKKE at Israel var nødt til å bygge en slik barriere for å forsvare sine borgere mot den palestinske terroren.  Et tiltak som har allerede reddet mange liv.

1.1.2  ”Israelske bosetninger plyndrer vårt land i Guds navn…”
-   Jeg er ikke en tilhenger av de jødiske bosetningene på Vestbredden.  Ikke fordi jøder ikke har rett til å bo på Judea og Samaria – det har de, men fordi dette gjør det vanskeligere for en tostats løsning.  Jødene plyndrer ikke landet, men tvert imot fører til utvikling som palestinerne nyter godt av.  Hvis Gud skal blandes inn her så er det ganske klar hvem hun lovte landet til – og det var ikke til palestinerne…

1.1.3 ”Virkeligheten er de daglige ydmykelser vi er utsatt for ved de militære kontrollpostene…”
-  Kontrollpostene gjør uten tvil livet til palestinerne på Vestbredden vanskeligere og bør tilpasses reelle behovet.  Men når dette veies mot terroren og drap som Israelere er utsatt for, så er prisen kanskje ikke så høy.  Før palestinere startet med sitt opprør og sin terror i 1987 kunne palestinerne reise og arbeide fritt i Israel.

1.1.5  ”Religionsfriheten er sterkt begrenset”
-  I Egypt, Jordan, Syria, Libya, Tunisia, Gaza eller under de palestinske myndighettene får de kristne antageligvis mye mer religionsfrihet

1.1.6  Flyktningene ”har ventet på retten til å vende tilbake, i generasjon etter generasjon”
-  og det ser ut som om det kan ta enda flere generasjoner før palestinerne forstår at Israel ikke kan akseptere at landet blir oversvømt av flere millioner arabere.  Palestinerne betraktes dette kravet som sitt hovedvåpen for å gjøre slutt på den jødiske staten.

 1.1.7  ”Tusenvis av fanger som venter i israelske fengsler… Når skal de få sin frihet?”
-  Når palestinere slutter med kriminelle virksomhet og terror mot den Israelske befolkningen.

1.1.8  ” Jerusalem er sentrum i vår virkelighet”
-  De kristne palestinere har ikke enerett på byen.  Jerusalem har vært sentrumet i jødenes eksistens i mer enn 3000 år.  Press og diskriminering av palestinerne som bor i byen kan ikke rettferdiggjøres, men palestinerne må akseptere Israels kontroll over byen.

1.2  ”…Israel ser bort fra internasjonal lov og internasjonale resolusjoner..”
-  Det er riktig, men er helt naturlig når den anti-Israelske flertallet i FN vedtas anti-israelske resolusjoner i løpende bånd, uten å ta hensyn til virkeligheten både i Israel og i andre land.  Når det er sagt så oppfyller heller ikke palestinerne FN resolusjonene (slutt på terroren, menneskerettigheter osv.)

1.2.1   ”Palestinere innenfor staten Israel har lidd en historisk urett”
-  Demokrati, høy utdannelse, menneskerettigheter og høye levestandard kan virke som en urett for mange arabere…

1.3  ”Det avtakende antallet kristne, spesielt i Palestina, er en av de farlige konsekvensene både av selve konflikten…”
-  Folketelling som ble utført av den Britiske styremakten i 1922 i Palestina, ble det talt 71464 kristne Øst Palestina.  I følge Wikipedia er antallet i dag 331 tusen (andre kilder viser ca. 200 tusen).  Er dette en reduksjon eller økning i antall kristne i landet?

1.4  ”På den annen side, hvis det ikke hadde vært noen okkupasjon, ville det ikke vært noen motstand…”
-  Den palestinsk ”Motstanden” (terror) eksisterte lenge før Israel tok kontroll over Vestbredden som var okkupert av Jordan.  Palestinerne begynte med terror mot jødene lenge før staten Israel ble til.  Da arabere massakrerte 67 jøder i Hebron i 1929 var dette 38 år før “okkupasjonen” av Vestbredden og 19 år før staten Israel ble en selvstendig stat.

1.5  ”Noen politiske partier valgte væpnet motstand. Israel brukte dette som et påskudd for å anklage palestinerne for å være terrorister…”
-  Å sprenge bomber i busser, selvmord bomber i restauranter og raketter mot byer og landsbyer er TERROR, og de som driver med terror heter terrorister.

1.5.1 Det internasjonal samfunnet kritiseres for å ha ”nektet å forholde seg positivt til… demokratiske og lovlige valg i 2006”
-  Foretrekker de kristne palestinere å leve under Hamas med Sharialoven?

2.3.2   Vår tilstedeværelse i dette landet, som kristne og muslimske palestinere, er ikke tilfeldig…
-  Den muslimske okkupasjon av landet i år 638 var ikke en tilfeldighet -  muslimene okkupert alle landområder de kunne, og Eretz Israel var ikke et unntak.  Den store strømmen av arabiske immigranter til landet mellom årene 1890 og 1948 var heller ikke tilfeldig – utvikling av landet, av de jødiske immigrantene som kom fra Europa, var fristende for mange arabere fra nabolandene.

2.3.2  ”Det skjedde en urett da vi ble fordrevet…
-  At arabere/palestinere ikke greide å utslette den nyfødte jødiske staten i 1948 og drepe alle dens innbyggere, er selvfølgelig en forferdelig urett mot palestinerne…

2.3.4  ”som kristne palestinere lider vi på grunn av noen teologers feiltolkninger”
-  Det er selvfølgelig kun palestinerne og deres tilhengere som har den rette tolkningen til Bibelen…millioner av kristne verden over forstår jo ingenting…

2.4   ” Derfor erklærer vi at enhver bruk av Bibelen for å…. (sette) et folk mot et annet, gjør religionen om til menneskeskapt ideologi og undergraver helligheten”
-   Er det ikke nøyaktig det arabere/palestinere har gjort i de siste 65 årene, når de baserer seg på bibelen og Koranen for å avvise et fredelig naboskap med Israel, og ikke aksepterer jødenes rett til å bo i landet?

2.5  ”den israelske okkupasjonen av palestinsk land er en synd mot Gud og mennesker…”
-  Den palestinske tolkning av Guds vilje er ganske tvilsom… Jeg foreslår å la Gud selv bestemme om hva som er synd…Jødenes kontroll over Israel, Judea og Samaria er en kontroll over et landområde de har vært knyttet til i flere tusen år.  Dette kan vanskelig tolkes som en synd.

3.1  ”Israels tydelige svar, med avvisning av enhver løsning, gir ikke rom for positiv forventning”
-  Så det var Israel og ikke palestinere som avvist FN delingsforslaget i 1948…og det var Israel og ikke palestinere som aviste det amerikansk forslaget til en palestinsk stat i Camp David i 2000…og det var sikkert Israel som ikke aksepterte Olmarts forslag til en løsning i 2008…

3.3  ” …generasjonene som tror på sin rettferdige sak og bevarer minnene uten å glemme «Nakba» (katastrofen) og dens betydning”
-  Opprettelsen av staten Israel betraktes av palestinerne som en katastrofe.  Ja, de kan godt kalle det en katastrofe at de har misliktes med å tilintetgjøre staten Israel i 1948.  Og Palestinavenner i Norge kan sørge så mye de vil over det mislykkede forsøket med å eliminere alle jødene fra det hellige landet.

3.4.5  ”De grusomme omstendighetene den palestinske kirken har levd under…”
-  Her mener forfatteren antageligvis ikke den muslimsk forfølgelsen, men den grusomme israelsk religionsfriheten.   Den muslimske intoleranse og trakassering av kristne er jo helt naturlig…

4.2.1  ” Aggresjonen mot det palestinske folket som den israelske okkupasjonen innebærer, er et onde som må bekjempes”
-  Ingen liker å bli okkupert, og Israel har heller intet ønske om å styre livet til palestinerne.  Likevel kan Israel kontroll over Vestbredden betraktes som lovlig okkupasjon.  Området har aldri tilhørt et annet land eller folk og ble tildelt jødene i 1922 av det internasjonale samfunnet (San Remo).  Når palestinere snakker om okkupasjon mener de HELE Palestina, inkludert staten Israel.

4.2.5  ”Vi står ikke imot med død, men heller gjennom respekt for livet”
-  De mange palestinske selvmordaksjoner hvor hundrevis av jøder ble drept viser tydelig ”respekten” palestinerne har for eget og jødenes liv…

4.2.6  ”…oppfordrer enkeltpersoner, selskaper og stater til å engasjere seg i en økonomisk boikott av alt som produseres som en del av okkupasjonen…”
-  Dette er en del av kjærlighet, håp og rettferdighet som dokumentet oppfordrer til….

7.1  ” Vårt budskap til det internasjonale samfunnet er at det må slutte å praktisere «doble standarder»…”
-  Det er jeg helt enig i, og det er på tide å behandle både Israel og palestinere slik som andre aktører i politiske konflikter behandles.  Dvs. de som støtter terrorisme skal ikke få en politisk gevinst, og de som bryter menneskerettighetene skal ikke belønnes for sine gjerninger.

9.2  ” Utdanning er viktig… Fagplaner som brukes i dag er infisert med slik fiendtlighet…”
-  Dette er riktig, og palestinere må starte med å fjerne alt antisemittiske- og anti-Israelske tekst og illustrasjoner fra sine skolebøker.

Det er ikke mange kristne som lever på Vestbredden og Gaza.  Og det er ikke tvil om at mange av dem lever under vanskelige forhold, men å gi Israel all skyld er feil.  En av de største tragediene til palestinerne er manglende evne til å ta ansvar for deres egne gjerninger, og å lære av feil de har gjort.  Istedenfor gjentar de samme feil om og om igjen, og så henvender de seg til det internasjonale samfunnet med krav om penger og forventning at andre land skal løse problemene for dem.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Enda ett kynisk innlegg

Publisert over 5 år siden

som prøver å overbevise om at Israel er den svake part...

Svar
Kommentar #2

Elvin Tarud

9 innlegg  47 kommentarer

Å kommentere uten å lese innlegget

Publisert over 5 år siden

Fagermo var raskt med å kommentere innlegget mitt, men det virker som om han var litt for raskt og har ikke hatt tid til å lese innlegget.  Hvor finner du Faregmo, antydning i mitt innlegg, at "Israel er den svake part"?

Nei det finner du ikke fordi Israel heldigvis er sterkere.  Hvis Israel var svakere kunne staten ikke eksistere med slike naboer... 

En del kristen tror på at den svake parten har automatisk rett.  Dette er selvfølgelig feil, men medfører til at palestinere prøver å utnytte denne svakheten og markedsfører formelen svak=rett blant de kristne i verden.

Svar
Kommentar #3

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Dine ord

Publisert over 5 år siden

men jeg har faktisk også sagt at HVIS Israel ville, så kunne de utryddet palestinerne helt...men DET  er de heldigvis for gode til...

Men i norske kristnes øyne er jo Israel den svake part.....

Men jeg står fortsatt på at ditt innlegg er kynisk, men det er vel derfor også så mange allerede har trykket bra-knappen....har de lest hele innlegget???

Svar
Kommentar #4

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Hvem

Publisert over 5 år siden

som er den sterke eller svake part har da vel intet å gjøre med hvem det er som har retten på sin side i en sak... 

 Jeg tror forøvrig det er svær få Norske Kristne som betrakter Israel som en svak part Fagermo.

Mener du da kanskje at disse holder med Israel fordi de er svake????

Svar
Kommentar #5

Rune Holt

8 innlegg  10570 kommentarer

Kynisk???

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Men jeg står fortsatt på at ditt innlegg er kynisk, men det er vel derfor også så mange allerede har trykket bra-knappen....har de lest hele innlegget???

Det er igjen helt umulig å skjønne hva du mener med det du skriver.

Svar
Kommentar #6

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Hvorfor sier da kristne i Norge

Publisert over 5 år siden

at Israel er "omringet" av 100 millioner arabere som i DERES øyne har makt til å utslette Israel?

Man prøver å sette Israel i offerrollen som den svake part mot de store stygge mektige araberne....

Enda man vet at Israel har USA 100 prosent bak ryggen, pluss mesteparten av Vesten....

DET gjør Israel til den sterke part...

Hadde araberne ikke sjangs til å beseire Israel før i tiden, så har de det hvertfall ikke nå....hvem ville da støtte araberne? Kanskje Iran, men jeg tror selv ikke prestestyret der , er SÅ dum, at de setter seg opp mot Vesten....

Derfor, i mine øyne er det ingen tvil at konservative kristne i Norge ser på Israel som den svake part her. (blandet med det store Gudsløftet)...derfor støtter de dette innlegget kynisk også, siden ALT som kan brukes til fordel for Israel, er verdt å støtte....

Jeg tør også hevde at de fleste palestinske kristne, IKKE ville stilt seg bak dette innlegget.

Svar
Kommentar #7

Kjetil Nilsen

55 innlegg  735 kommentarer

Tarud "glemte" etterordet..............

Publisert over 5 år siden

I Kairos Palestina dokumentet står et klokt etterord, skrevet av Rabbiner Brian Walt fra organisasjonen Jewish Fast for Peace. Hans innspill bør mane til refleksjon og ettertanke.   

Siden Tarud i sitt innlegg "glemte" å ta med rabbiner Walts innsiktsfulle bidrag, er det på sin plass å gjengi et utdrag her. Samtidig bør kanskje Tarud gi seg selv en hjemmelekse nå i pinsen og forsøke å reflektere over hvordan det kan ha seg at en rabbiner tenker så totalt forskjellig fra ham selv om okkupasjonen og hva som tjener israelere/jøder og palestinere best:   

- Det dokumentet dere har skapt, er sannelig en håpets kilde. Det gir håp om en ny virkelighet for det palestinske folket, og det gir samtidig håp om en ny virkelighet for det jødiske folket. Takk for at dere gir oss håp i denne mørke tiden.

- Jeg er imponert over den åndelige forpliktelsen til motstand mot urettferdigheten overfor det palestinske folket – sammen med den dype åpenheten overfor undertrykkeren som medmenneske.

- Det slo meg som spesielt betydningsfullt at dokumentet frimodig påstår at når vi handler for å bringe rettferdighet til det palestinske folket, vil dette også bringe frigjøring til det jødiske folket. Dette er spesielt betydningsfullt for meg fordi jeg står her som en jøde, en som har medansvar for undertrykkelsen.

- Selv om jeg ikke bor i Israel, er sionismen og gjenreisningen av den jødiske eller hebraiske kulturen i Israel en viktig del av min personlige historie og identitet som jøde. Det er uhyre smertefullt å se hvordan en bevegelse som virket så løfterik for vårt folk og våre store åndelige tradisjoner, blir krenket hver dag av den grusomheten som kommer til uttrykk gjennom muren, sjekkpunktene, rivingen av boliger og utallige andre ondskapsfulle og urettferdige handlinger.

- Gud kaller alle til å få slutt på okkupasjonen. Uten rettferdighet for det palestinske folket vil det jødiske folket aldri bli frigjort fra sin rolle som undertrykker, en rolle som er en krenkelse av Guds kall til Abraham om at hans åndelige etterkommere alltid skulle handle med rettferdighet og rettskaffenhet. 

- Som rabbi slutter jeg meg til dere i motstand mot okkupasjonen både fordi jeg og min tro kaller meg til å stå imot all urettferdighet, men også fordi denne urettferdigheten forderver mitt folk og våre hellige tradisjoner. Som dere har skrevet det så kraftfullt i dokumentet:

Hovedansvaret ligger hos dem som begår uretten; de må frigjøre seg fra ondskapen i seg selv og den ondskapen de har påført andre.

- Det er i denne ånd at jeg er med dere i dag. For alle jøder vil det være en smertens vei, et vanskelig spor, å erkjenne at vi må ta ansvar for den uretten som er påført palestinerne, og at vi må arbeide for å få slutt på den. 

- De fleste menneskene i vårt samfunn vet veldig lite om palestinernes historie og forholdene de lever under. De fleste av oss velger å la være å vite. Det å erkjenne at ditt eget folk påfører et annet folk smerte, er det ikke lett å ta inn over seg. Mange jøder har begynt på denne veien.

----

- Det er ikke ukomplisert å samarbeide på tvers av våre trosretninger. Det som skaper de største komplikasjonene, er kanskje ubalansen i maktforholdene. I denne situasjonen er jeg en person med privilegier og makt.

- Mange jøder i Israel og rundt på kloden er blitt forkjempere for rettferdighet, men vi burde heller følge dere, de undertrykte. Vi deler alle det samme menneskeverdet, men så lenge denne undertrykkelsen vedvarer, må vi erkjenne ubalansen i makt mellom Israel og palestinerne, mellom undertrykt og undertrykker.

- Dette er en alvorlig utfordring for jøder fordi vi har lidd så bittert gjennom historiens gang, og vi er vant til å se oss selv som ofre.

Svar
Kommentar #8

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1923 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Men i norske kristnes øyne er jo Israel den svake part.....

Hvem som er den sterke og hvem som er den svake part er irelevant, spørsmålet er hvem som har rett! 3. Mos 19:13

"Du skal ikke holde med den svake parten og ikke ta parti for den mektige." 3. Mos 19:13

Svar
Kommentar #9

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1923 kommentarer

Israel er det sterke part...

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

DET gjør Israel til den sterke part...

...og Gud skje lov for det! Hadde Israel ikke vært den sterke part i denne konflikten så hadde Israel ikke eksistert!

Svar
Kommentar #10

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1923 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Rabbiner Walt og "Jewish Fast for Peace" er en ekstremt marginale og lite representative for det jødiske miljøet.

Det er symptomatisk for Palestinalobbyen at de eneste israelere/jøder som får komme til orde er de som mener det samme som palestinavennene selv...

...hvis de da får komme til orde i det hele tatt, i årets "Kirkeuke for fred i Palestina og Israel" er ikke én eneste israeler invitert. Deltagerne får bare høre det palestinske perspektivet.

Svar
Kommentar #11

Elvin Tarud

9 innlegg  47 kommentarer

Ord eller handlinger

Publisert over 5 år siden

Veldig imponerende Kjetil Nilsen, du fant og siterer en jøde som støtter det palestinske dokumentet!  Jeg er sikkert på at du kan finne enda noen jøder med samme mening, og hvis du anstrenger deg vil du finne også noen buddhister og kanskje en eller annen satanist som støtter dette dokumentet.  Men hva betyr dette?  Hva med FAKTA dokumentet henviser til?

Palestinere er ikke dumme.  Når de ikke greier å kaste jødene til sjøen med makt, prøver de å oppnå det samme på andre måte.  De har oppdaget at ORD har mye makt, spesiell ovenfor de svake kristne sjeler som tror på finne ord mer enn på virkelige handlinger og fakta.

I de siste årene retter palestinerne innsatsen mot FN og det internasjonale samfunnet.  Målet er delegitimering av staten Israel, noe de håper vil føre til etablering av en arabisk (muslimsk) stat i istedenfor den jødiske staten.  De håper at når landet får et muslimsk flertall og et muslimsk styre vil jødene flykte ut av landet.

Jødene har lang erfaring med forskjell mellom ord og handlinger, og de vet, av egen erfaring, at ord kan føre til handlinger med alvorlige konsekvenser.  De forførende ord som brukes i dette dokumentet har ingen innflytelse på det muslimsk palestinske flertallet.  De antageligvis flirer av slike ord.  Men disse ord er ikke beregnet for muslimene.  De er beregnet for naive kristne som deg Kjetil Nilsen.  Godtroende folk som tror på finne ord men ser vek fra virkeligheten.

For å forstå dokumentet må du se også det som IKKE står der, og det palestinske ledere sier til sine egne!

Svar
Kommentar #12

Kjetil Nilsen

55 innlegg  735 kommentarer

De marginale

Publisert over 5 år siden

Heldigvis finnes det alltid - i konflikter med sterke islett av undertrykkelse - modige mennesker som står opp og hever fanen høyt for menneskerettighetene, Folkeretten og barns rettigheter, på tvers av konfliktlinjene. De tør å trosse sin egen regjering, de tør å bryte med den kompakte majoritet blant egne landsmenn, de tør å insistere på at universelle rettigheter også skal gjelde for «fienden». 

Ettersom Sør-Afrika er nevnt i denne tråden: Mange jøder blant det hvite selverklærte herrefolket under apartheid-systemet, stod skulder ved skulder sammen med de svarte i kampen for demokrati - mot det undertrykkende rasistiske systemet. Disse modige, hvite, jødene kunne tiet, sett en annen vei og levd sine priviligerte liv, slik majoriteten av hvite sørafrikanere gjorde. - De valgte annerledes. 

– «Ekstremt marginale»? Jovisst, men de stod fjellstøtt for en høyverdig etikk og moral. En av disse hvite jødene heter Denis Goldberg – en venn av meg. Han satt 22 år i fengsel for sin kamp for at de svarte skulle få de samme rettigheter som ham. Da han slapp ut av fengsel gikk han rakrygget, og med hevet hode. 

Det er folk som Denis Goldberg som fortjener vår støtte. I Israel finner vi dem i organisasjoner som:  

- Combatants for Peace,
- Machsom Watch,
- Women in Black,
- Yesh Din,
- Israeli Committee Against House Demolitions,
- New Profile,
- Another Voice,
- B’Tselem,
- Peace Now,
- Anarchists  Against  the Wall,
- Rabbis for Human Rights,
- Breaking the Silence m.fl.

Flere av medlemmene i organisasjoner som dette, reiser jevnlig til utsatte palestinske områder på den okkuperte Vestbredden for å gi beskyttende nærvær; hindre rasering av hjem og eiendom; beskytte olivenlunder mot nedbrenning; gi juridisk bistand; delta i gjenoppbygging av hus rasert av israelske okkupasjonsmyndigheter …… I flere av områdene de oppsøker på den okkuperte Vestbredden, er de eneste jøder palestinerne ellers ser, voldelige bosettere og bryske israelske soldater. 

De har intet å tjene personlig på sitt engasjement – snarere tvert imot. De risikerer å bli straffet av egne myndigheter og stigmatisert og utstøtt av storsamfunnet.  Mange av dem er utsatt for trakassering og drapstrusler, men de står likevel opp for jødisk moral og etikk. 

Takk og lov for deres innsats og at det finnes et slikt «annet Israel». De forsøker å omsette i handling det som rabbiner Brian Walt uttrykker i etterordet i Kairos Palestina dokumentet:«..uten rettferdighet for det palestinske folket, vil det jødiske folket aldri bli frigjort fra sin rolle som undertrykker...».

Svar
Kommentar #13

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1923 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Takk og lov for deres innsats og at det finnes et slikt «annet Israel».

Noen av disse kjemper for "et annet Israel" og noen av dem kjemper for "ikke noe Israel".

Svar
Kommentar #14

Elvin Tarud

9 innlegg  47 kommentarer

Menneskerettigheter, fred og en selvstendig stat

Publisert over 5 år siden

Organisasjonene krever menneskerettigheter – kun for palestinere.

Palestinerne vil ha en selvstendig stat – uten Israel.

Araberne vil ha fred – uten jøder.

Og en del naive nordmenn vil ha ALT – uten å tenke på konsekvensene.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
8 minutter siden / 417 visninger
Robin Tande kommenterte på
Å filme eit nasjonalt traume
rundt 1 time siden / 417 visninger
Torunn Arntsen Sajjad kommenterte på
Politikk og søskenbarnekteskap
rundt 1 time siden / 80 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Mirakler som skjer i dag. De skal forkynnes
rundt 2 timer siden / 83 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 3577 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
rundt 2 timer siden / 492 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Glimt fra den sosialetiske vekkelsen
rundt 3 timer siden / 141 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Glad i seg selv som lesbisk, på kristen folkehøgskole
rundt 3 timer siden / 392 visninger
Les flere