Olav Magnus Fredheim

4

Hvem er levedyktige?

Debatten om abort av levedyktige fostre bør ikke bare handle om seinaborter av friske fostre, men også om hvorvidt man kan tillate seinabort på syke fostre.

Publisert: 26. mai 2012

Gjennom den siste uken har mange av oss blitt rystet over informasjon om at det har blitt utført provoserte aborter på normale fostre så seint i svangerskapet at man er i grenseområdet for når for tidlig fødte barn kan reddes. Det er positivt at både politikere fra en rekke partier og Helsedirektoratet klargjør at det ikke er akseptabelt å utføre abort på levedyktige fostre. Dette får direkte konsekvenser for hvor sent i svangerskapet abortnemndene kan innvilge abort på friske fostre.

 

Men debatten om seinaborter og levedyktighet har også en annen side. Hvor seint i svangerskapet er det akseptabelt å abortere fostre som ikke er ”normale”? Abortloven åpner for seinaborter gjennom hele svangerskapet dersom tilstanden er ”uforenlig med liv”. Men hva er definisjonene av ”uforenlig med liv”? Hvor lenge må man leve etter fødselen for at det skal defineres som et liv? Og hvor stor andel av barna må overleve grensen?

 

I et rundskriv fra 2001 skriver Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): ”Vedkommende tilstand vil kunne være forenelig med overlevelse i minutter, timer, dager eller noen uker. Tilstanden kan her likevel være «uforenelig med liv» dersom erfaringer klart tilsier at overlevelsesmulighetene er tilnærmet ikke-eksisterende utover en slik tidsperiode”. Altså mener HOD at et liv som varer inntil noen uker ikke er et liv som har en verdi i seg selv eller er verd å forsvare.

 

Det at disse livene defineres å ikke ha en verdi i seg selv, har dramatiske konsekvenser på to områder. For det første sender man signaler til blivende foreldre om at det naturlige vil være å ta abort. Gjennom media kjenner vi eksempler på at gravide ikke bare får informasjon om at abort er en mulighet, men at dette presenteres på en slik måte at det oppleves som et press om å ta abort. For det andre fører dette til at man ikke satser på å bygge kompetanse for hvordan disse barna best kan behandles – verken når det gjelder livsforlengende eller lindrende behandling. Da får man en negativ spiral der dårlig prognose og dårlig lindring underbygger abort som et naturlig valg i stedet for at man setter inn tiltak for å fremme livet som det naturlige valget.

 

Samtidig som man setter en stopper for seinabort av friske fostre, bør man også stille spørsmål ved om det er riktig å abortere fostre som dersom de blir født ved termin, vil kunne leve i timer, dager og uker. Enkelte barn med diagnoser som i dag omtales som å være "uforenlig med liv" kan i følge internasjonale rapporter leve i måneder til år, og da må man slutte med en dødelig språkbruk om at disse tilstandene ikke er forenlige med liv. Derfor trengs det en bredere gjennomgang av hvordan regelverket for seinaborter og levedyktighet praktiseres.

 

Innlegget er skrevet av Olav Magnus S. Fredheim (styreleder) og Ingrid M. Hardang(etikkutvalget) på vegne av Norges kristelige legeforening. Innlegget ble trykket i Adressavisen 25. mai og Stavanger Aftenblad 26. mai 2012. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Jeg skulle ønske

Publisert over 8 år siden

at alle barn var velkomne på et eller annet vis, og at vi kunne i enda større grad se på det enkelte menneske som verdifullt for fellesskapet uavhengig av funksjonsevne.

Jeg vet det finnes mennesker som ønsker å adoptere funksjonshemmede barn for eksempel. Det er så mye som er mulig, bare vi slutter å tenke automatiske negative tanker.

Selv er jeg sykepleier og er glad i jobben min. Det er fint å være til hjelp for den som strever. Det kan finnes noe dypt meningsfylt i lidelsen som gjør oss til helere mennesker, bare vi får tak i det.

Det effektive friske og velfungerende mennesket kan være sin egen verste fiende, når helsen svikter og man møter seg selv i døren.

Det norske samfunnet er et godt samfunn, og enda bedre vil det bli når vi ivaretar og verdsetter livet fullt ut slik det trer fram for oss.

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En vakker tanke

Publisert over 8 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.

at alle barn var velkomne på et eller annet vis, og at vi kunne i enda større grad se på det enkelte menneske som verdifullt for fellesskapet uavhengig av funksjonsevne

Bytt ut barn med menneske så blir det enda bedre. Men slik er det nok ikke for vi mennesker har ikke rom for alle i vår streben etter egen lykke. Se på hvordan mange reagerer på de som ikke leverer nok skattekroner til fellesskapet slik at andre ikke skal måtte streve for dem.

La oss for et tenkt øyeblikk ta bor velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. Hvor mange hadde da villet streve for de som ikke selv ytet sin "like" skjerv. For når fellesskapet ikke er der må nærmiljøet eller de nærmeste trå til. Vel må og må er vel å ta i litt vel meget for det er vel ingen tvang i det å dele med andre.

Men den som ikke deler bør heller ikke bli forbauset om de skulle slumpe til å stå der alene om nøden skulle ramme. De kan jo selvfølgelig være så heldige at de møtte på andre som var støpt i en litt annen form enn dem selv. For de finnes jo de også.

Men levedyktighet er vel et spørsmål om hvilken verdi man ser menneskeslekten i og ikke minst i hvilket tidsperspektiv. Langt på vei skulle man vel tro at de som tror på en himmel og ett etterliv ikke var like opptatt av verdien på jordlivet. Men det kan jo virke som om pose og sekk er det man ønsker seg.

For med evig liv blir spørsmålet om levedyktighet ganske underlig.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere