Helge Evjen

241    1913

Politiserte, indoktrinerte - eller naive mediefolk.

Mediefolk, journalister og «forståsegpåere», kan virke grenseløse naive – eller kanskje mer rett at noen av disse helt bevisst unngår objektivitet. Eller kanskje det er slik at de forsøker å fremme et politisk syn, mer eller mindre fordekt. Ja, en kan også få det inntrykk at flere av nyhetsformidlerne og andre mediefolk følger ei politisk linje og sorterer ut stoff deretter. Noe av dette ble tydeliggort da vi ble presentert for den såkalte «arabiske våren». Det ble da sett helt bort fra det sterke islamske innslaget i befolkningen – og hva dette kunne bety for den videre utvikling. Tonen nyhetene ble formidlet i, var tydelig: Nå skulle demokratiet overta. Nå ble det «vår» i Egypt.

Publisert: 25. mai 2012 / 1646 visninger.

Men hva er demokrati i vår forstand?  Det er et folkestyre som bygger på FNs menneskerettighetserklæring og som også skal ta hensyn til mindretallet.  Når islamske og arabiske miljø og land uttaler at de støtter menneskerettighetene, så er det vanligvis ikke FNs menneskerettighetserklæring det siktes til, men deres egen kairoerklæring vedtatt på OIC-møtet i 1990.  Og denne avgrenser sterkt FNs krav om menneskerettigheter.  De 25 paragrafene rangeres fra islamsk/arabisk side høyt over FNs erklæring – da de bygger på sharia.       http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html (Se art. 24 og 25) Bl.a. skal ikke muslimske kvinner oppnå lik behandling med muslimske menn. Ikke-muslimer blir også klart diskriminert i forhold til muslimske menn. Hvorfor er nyhetsformidlere i våre medier ofte tause om slikt? Har de ikke kjennskap til det? Eller utelater de det helt bevisst?

Men nå skal det sies at det er ikke bare mediefolkene som kjører ei svært betenkelig og vill-ledende linje her.  Det gjør også en god del av våre politikere.  En av politikerne våre som sannsynligvis unngår virkeligheten, er Ap-politikeren Torbjørn Jagland.  I en kronikk i Aftenposten 2.januar kommer han med kritikk av de som er skeptisk til utfallet av den «arabiske våren».  Han skriver:  «De forstår ikke folket i den arabiske verden som vil ha demokrati  og få del i de universelle menneskerettighetene.  Utviklinga er nå så godt i gang at det bare er et tidsspørsmål før demokratiet slår gjennom i de ulike islamske landene.»

Joda, islamistene og salafistene gnir seg i hendene og gleder seg – for nå blir det vår, skikkelig islamsk vår. I Egypt har de fått klart flertall. Veien framover mot et rent islamsk styresett synes nå klar. Sannsynlig blir dette virkeligheten. 

Og de kristne kopterne, som representerer Egypts urbefolkning, har virkelig fått erfaring med «våren» som blant andre vår egen Jagland tror på. Etter at Hosni Mubarak ble avsatt har volden mot kopterne økt merkbart. Det var galt under Mubarak, men nå er det blitt mye verre for den kristne kopterbefolkningen.

Og hvorfor ville ikke medieformidlere oppfatte denne sterke islamistiske tilknytningen - for holdningen lå da vitterlig i folket alt da urolighetene startet? Hvorfor formidlet de ikke at det muslimske brorskap alltid har vært dypt anti-vestlig. Hvorfor ville de ikke formidle til oss at brorskapet er åpent antisemittisk – og at Israelhatet har sterk plass i brorskapet? Slike viktige opplysninger ble klart nedtonet i våre medier. Tvert imot var det enkelte nyhetsformidlere som nærmest sammenlignet brorskapet med ei norsk indremisjonsforening.

Mediene våre har gitt et ufullstendig og i stor grad skeivt bilde av det som har skjedd – bl.a. i Egypt. Og mange av våre politikere holder munn eller kjører ei temmelig ensporet linje som ikke er i tråd med virkeligheten. Er denne linjen bevisst – eller er det et utslag av naivitet?

Litt mer objektivitet bør være på plass når Midtøsten og områdene i nærheten er tema. Det burde ikke være for mye å forlange.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Joda, islamistene og salafistene gnir seg i hendene og gleder seg

Fint innlegg.

Spørs om ikke media er blitt lurt trill rundt av islamistene i Egypt.

Media viser til at demokratiet vil vinne, men vil det bli mer demokrati? Nei!

De er nok blitt lurt akkurat som under Bosnia krigen.

Hvorfor holder media med muslimene. Er det fordi de er ateister og vil kristendommen til livs? Mye tyder på det.  

Svar
Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Dette er komisk, men enda mer tragisk.

Det er det Hårstad har påpekt mange ganger. Å innføre demokrati i et samfunn hvor flesteparten er muslimer, er en umulighet.

Menneskerettighetene er heller ikke "universelle". De som påstår det vet ikke hva universet er. De vet ikke en gang hva jordkloden er. De tror det er lille Norge. Vi vet best. Du verden hvor navleorientert det går an å bli:)

Mvh Petter

Svar
Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Jeg prøver å sitere igjen

Publisert over 5 år siden

Jeg vil se hvordan sitatet ser ut.

Svar
Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Sitatfunksjonen

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil se hvordan sitatet ser ut

Jeg får sitert. Noen ganger kutter det seg. Dette er noe VD-redaksonen må fikse opp i. Det ser helt fint ut når jeg skriver. Når det blir publisert, er plutselig bare halvparten, eller noen få prosent, tilbake.

Dette burde ikke være vanskelig. Etter å ha sett litt på "HTML source code" , som jeg får tilbake igjen, ser nå hva det er, og vet hvordan dette kan løses. Dette er et kjent problem som har hendt meg mange ganger får ifb java-baserte web-applikasjoner. Men jeg har ikke kildekoden og kan derfor ikke gjøre noe med det.

Mvh Petter

Svar
Kommentar #5

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Hvorfor media holder med muslimene?

Publisert over 5 år siden

Georg Bye-Pedersen stiller et interessant spørsmål: «Hvorfor holder media med muslimene?»

Ja, hvorfor gjør de det? Kanskje noe av svaret er følgende: I kampen mot Israels eksistens har det i stor grad lyktes å skape et «palestinsk folk» som må «lide» på grunn av Israels tilstedeværelse. Dette er nok en temmelig bevisst taktikk fra arabisk / islamsk side for å få den jødiske staten fjernet. Dermed skapes det et bilde av at det er Israel som er problemet. Og mange mediefolk hos oss går på denne taktikken – og på en måte lar seg lure.

Svar
Kommentar #6

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Media er kynisk

Publisert over 5 år siden

akkurat som evangeliske kristne kynisk holder med Israel, og jødene i Israel kynisk tar imot støtte fra evangeliske kristne.

Leksen er at verden er kynisk.

 

Svar
Kommentar #7

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hvis en skal bruke begrepet "kynisk" i denne sammenheng, så kommer en ikke utenom den måten jødene er blitt behandlet på opp gjennom tidene.  De er blitt behandlet på en frekk, skamløs, rå og brutal måte.

Svar
Kommentar #8

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Det har du rett i

Publisert over 5 år siden

men jeg tenkte på dagens situasjon, og etterkrigstiden.

Svar
Kommentar #9

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Dagens situasjon???  Dessverre så eksisterer jødehatet i høyeste grad fortsatt.

Svar
Kommentar #10

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Det gjør også araberhatet/muslimhatet

Publisert over 5 år siden

Poenget mitt er at når det gjelder Israel/Palestina-konflikten, så er det to leirer her i Norge også.

Evangeliske kristne bak Israel.

Venstresiden bak Palestina.

Lett oppsummert.

 Men det vet vi jo alle.

 

Svar
Kommentar #11

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Sten Andre, du nevner venstresiden.   Foran meg ligger utklipp av avisartikkel fra 2009.  Den er underskrevet av en aktiv kommunist fra NKP Midt-Norge.  Overskrifta er «Israel ut av verden!»         Dette minner meg sterkt om Hitler og nazisamfunets «Jødene ut av verden!»

Ellers kan ikke det du karaktiserer som "araberhat / muslimhat" sammenlignes med det hatet jødene gjennom tidene har fått rettet mot seg.  Det er to vidt forsjellige fenomener.

Svar
Kommentar #12

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Det tror jeg på

Publisert over 5 år siden

at ekstreme kommunister ikke bryr seg om ett nytt holocaust....de er jo vant til å støtte folkemord på den kanten.

Men som nevnt tidligere i en annen tråd, har jeg også møtt ekstreme uttalelser fra lutheranere, som også kunne oppfattes som ett ønske om folkemord på muslimer/arabere.

Men heldigvis, er flerparten av Norges befolkning såpass kloke, at de tar avstand fra begge deler.

 

 

 

Svar
Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Hvor er balansen?

Publisert over 5 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Foran meg ligger utklipp av avisartikkel fra 2009.

Det er ingen tvil om at Israels eksistens er truet. Vi har hørt mange uttalelser fra den arabiske/islamske siden om det. Vi har også sett mange konkrete forsøk på det.

Når det gjelder den israel-vennelige siden har vi ikke sett det samme. Er det noen som taler om arabere/muslimer sin utslettelse?. Har vi sett noen konkrete forsøk på utslettelse? Hvis Israel ville prøve på det kunne de gjort langt mer men de gjør ikke det. Det er ikke det som er deres uttalte mål?

Er ikke balansen litt forskjøvet her?

Mvh Petter

Svar
Kommentar #14

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Dette må du forklare nærmere.

Publisert over 5 år siden

Sten Andre, du skriver i kommentar 12:

"Men som nevnt tidligere i en annen tråd, har jeg også møtt ekstreme uttalelser fra lutheranere, som også kunne oppfattes som ett ønske om folkemord på muslimer/arabere."

-----------------------------

At lutheranere / kristne antyder folkemord på muslimer / arabere er helt nytt for meg.  Kan du være snill å forklare det nærmere?

Svar
Kommentar #15

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Hei Helge

Publisert over 5 år siden

ja, det var engang jeg lyttet til noen lekfolk i en lutheransk frikirke....

Det var snakk om denne pastoren i Iran, som satt fengslet....

Og etter at de hadde fyrt seg opp (litt forståelig), så sa de:

Jaja, når endetiden kommer, Harmageddon, så kommer Israels fiender (naboer=muslimer) til å bade i blod opp til skuldrene, og utviskes fra jordens overflate. Så da er det ordnet.

 

 

Men det er jo kanskje bare det ekstreme kristne "folkemordet", som kommer til å ramme ALLE vantro, anchio( også meg).

Svar
Kommentar #16

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Til Sten Andre.

Det spørs om ikke de uttalelsene du mener å ha registrert fra noen i et frikirkelig miljø har en helt annen vinkling enn den sammenheng du prøver å sette det inn i.   At kristne, altså tilhengere av Mannen fra Nasaret, ønsker folkemord - er totalt sprøtt i forhold til fredsfyrstens budskap.

Svar
Kommentar #17

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Ikke alle kristne

Publisert over 5 år siden

er GODE kristne, men det er en annen sak.

Jeg kan for eksempel nevne falangistene i Libanon, Kataeb, for noen tiår siden. Selv om de andre partene ikke var mye bedre.

 

Svar
Kommentar #18

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Du lyttet til noen lekfolk.....

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Jaja, når endetiden kommer,

De referer til hva som står i Biblen, hva som profetiene sier hva Gud vil gjøre. Dette har ingenting med folkemord å gjøre. Har du hørt om noen offentlig uttale fra kristne konservative at de vil gjøre folkemord på muslimer? I så fall vil jeg gjerne ha dokumentasjon på dette.

Har vi hørt om noen som vil ha folkemord på Jødene? Nesten hver dag.

Mvh Petter

Svar
Kommentar #19

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

At lutheranere / kristne

Om ikke arabere, så finnes det alltid kristne som vil ha andre mennesker ut av denne verden:

"Charle L. Worley, North Carolina Pastor: Put Gays and Lesbians in Electrified Pen to Kill Them Off"

Konsentrasjonsleire med elektriske gjerder rundt, godt nok folkemord for deg?

Vi må bare konstatere at ekstreme holdninger eksisterer, uansett hvilken religion man holder seg til. Å tro at kristne, muslimer eller jøder er bedre mennesker fordi de følger en spesiell tro, er naivt.

Svar
Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Det finnes

Publisert over 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.

Om ikke arabere, så finnes det alltid kristne som vil ha andre mennesker ut av denne verden:

Noen gale pastorer rundt om i verden. Vi kan ikke på grunnlag av dette si at dette mener hele kristenheten. Du finner kanskje 1 av 100.000.

Går du på den andre siden må du nesten lete etter personer som ikke vil utrydde Israel. De lærer i skolen i mange av landene at Israel ikke har rett til eksistens.

Det er overhodet ikke balanse i regnskapet her.

Mvh Petter

Svar
Kommentar #21

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Ifølge enkelte kristne her inne

Publisert over 5 år siden

er det kanskje jo bare 100.000 EKTE kristne i verden.......eller mindre.

Så ikke bare Israel som går ned i dragsuget....de fleste andre også.

DET blir ett gigantisk folkemord.

I tillegg skal det nevnes, at de fleste jødene i Israel eller rundt i verden, ikke bryr seg noe særlig om å ta imot Jesus......DERFOR tar de kynisk imot støtten fra USA, fra blant annet gale pastorer.

Svar
Kommentar #22

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Men Aftenposten sa nei …

Publisert over 5 år siden

Etter at Ap´s Torbjørn Jagland hadde innlegget sitt i Aftenposten 2.januar der han signaliserte «demokratiets gjennomslag i Egypt», ville tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Hallgrim Berg, kommentere Jaglands innlegg. Men det ble han nektet

Aftenposten er en av mange norske aviser som holdes oppe av statlig pressestøtte. Spesielt slike aviser som er avhengig av statlig tilskudd, burde være åpne for objektivitet i det som serveres.

Svar
Kommentar #23

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Jeg blir ikke klok

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

.DERFOR tar de kynisk imot støtten fra USA,

På hva du egentlig mener i sak etter sak her på VD...

Hva vil det si å være kynisk når man får støtte fra et land..??

Svar
Kommentar #24

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Hallgrim Berg

Publisert over 5 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Etter at Ap´s Torbjørn Jagland hadde innlegget sitt i Aftenposten 2.januar der han signaliserte «demokratiets gjennomslag i Egypt», ville tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Hallgrim Berg, kommentere Jaglands innlegg.

Har en klar røst i mange saker....Men det tåles ikke å bli tråkket på ømme føtter blandt dem som tror de har fasiten på virkeligheten.

Noe de absolutt ikke har.

Svar
Kommentar #25

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Rune, vi er egentlig brødre

Publisert over 5 år siden

ihvertfall politisk som velgere (FrP ?), og innenfor ett parti finner man uenigheter. Nuff said.

Det jeg mener med kynisk,er :

Evangeliske kristne støtter kanskje Israel mest fordi, de tror at jødene er Guds utvalgte folk, og dermed MÅ de (jødene)  etterhvert ta imot Jesus som sin frelser.

Israelere (jøder) flest tar imot denne støtten kanskje noe motvillig, men de vet at de har Uncle Sam i ryggen ihvertfall, selv om de kanskje ikke har så mye til overs for kristendommen.

Hvis jeg ikke husker feil, er ikke misjonering forbudt i Israel? Kristen som muslimsk?

 

Ja, jeg støtter Israels rett til å eksistere som stat, og Israel er ett demokrati.

Men, Israel behandler palestinerne på en måte som ikke er demokratisk.

 

Såklart er vel støtten til Israel fra USA også rent politisk, fra den kalde krigens dager, men OGSÅ i høyeste grad religiøst.....

 

 

 

Svar
Kommentar #26

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Hvis

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Men, Israel behandler palestinerne på en måte som ikke er demokratisk.

Palestinerne og andre muslimske og andre støttespillere i verden hadde slutta med sin terror mot Israel,ville Israel levd i fred med sine naboer.

Hvis din nabo til stadighet sto og kastet sten og skjøt på deg og huset ditt,....ville du gjort noe med saken,eller bare syns det var i orden..?

Svar
Kommentar #27

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

Jeg er faktisk enig

Publisert over 5 år siden

i at Israel nok kunne oppført seg verre, hvis de ville...Det vil si at de har makt til å utrydde palestinerne helt....men de er jo ett demokrati og oppfører seg deretter, ihvertfall der.

Jeg skylder ikke på araber eller jøde i min verden...jeg skylder på Vesten og Sovjet.

Og ja, jeg forstår veldig godt "øye for øye, tann for tann"- logikken, på begge sider.

 

 

 

 

 

 

Svar
Kommentar #28

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Ytringsfridomen er under press.

Publisert over 5 år siden

Hvis vi holder oss til Hallgrim Berg, så sier han bl.a. følgende om norske aviser:

«Du kan få ytre deg alt du vil, men held du deg ikkje innanfor det rette settet av meiningar, ikkje har den rette klasen av standpunkt, slepp du snaut fram i dei større media. Noreg har meir enn 150 aviser, og med eit par-tre klåre unntak er dei utruleg like i referansar, haldningar og retningsgjeving.»   (SMA-info januar 2012.)

Svar
Kommentar #29

Rune Holt

8 innlegg  10555 kommentarer

Dette

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.

Jeg skylder ikke på araber eller jøde i min verden...jeg skylder på Vesten og Sovjet.

Er en eldgammel sjalusisak helt fra Ismael og Isaks tid.

Araberne har alltid vært missunnelige på jødene.Dette er også mye av grunnen til at muhammeds "åpenbaring" setter jøder i et særdeles dårlig lys.

Svar
Kommentar #30

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

hvis en bulldozer knuste huset ditt

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Hvis din nabo til stadighet sto og kastet sten og skjøt på deg og huset ditt,....ville du gjort noe med saken,eller bare syns det var i orden..?

var det i orden hvis bulldozeren var israelsk??

Svar
Kommentar #31

Sten André Fagermo

59 innlegg  1339 kommentarer

En viss respekt finnes jo

Publisert over 5 år siden

i islam for jøder OG kristne....de kalles jo bokens folk =ahl-al-kitab.

Men så er det jo det med dhimmistatusen såklart. Pluss Muhammads kriger mot jødene og vice versa.

 

Men jeg er også opptatt av IDAG.

Som liberal troende rent teologisk, så håper jeg flere "liberale", muslimer- kristne- jøder, klarer å glemme litt historien.....

Det er kanskje en utopi, men ihvertfall i vår egen "oase" Norge, så har jeg ett visst håp.

 

 

Svar
Kommentar #32

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Dette er egentlig umulig

Publisert over 5 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

var det i orden hvis bulldozeren var israelsk??

Hei

En respektert kristen leder, Ole Hallsby sa på 30-tallet at det at Israel skal få igjen sitt land er en umulighet. Derfor må dette bibelsk, forståes billedlig.

Så plutselig skjedde det!

Nesten ingen forstår dette. Et folk som har vært fordrevet i 2000 år kommer plutselig tilbake igjen. De er 5 millioner og er omgitt av mer enn 100 mill. arabere.

Hvilke millitære eksperter vil si at dette er normalt? Har dette skjedd før i verdenshistorien? De fikk ingen støtte fra USA før ETTER 1967. De trenger den heller ikke.

Tenk litt..... Hvis lille Norge, uten olje skulle vært omgitt av 100 millioner fiender. Hadde vi eksistert?

Nei, selvfølgelig ikke. Her er det noe som er uforklarlig, millitært sett. Det er ikke mange som forstår noe her.

At det finnes en Jøde igjen på jorden er et bevis på Guds eksistens.

Det er derfor det blir så store motsetninger her.

Mvh Petter

 

Svar
Kommentar #33

Robin Haug

127 innlegg  11018 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Spesielt slike aviser som er avhengig av statlig tilskudd, burde være åpne for objektivitet i det som serveres.

...this is orwell... no wonder orwell wrote what he did :)))

Svar
Kommentar #34

robert ommundsen

80 innlegg  4869 kommentarer

hallesby

Publisert over 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

En respektert kristen leder, Ole Hallsby sa på 30-tallet at det at Israel skal få igjen sitt land er en umulighet

er ikke respektert av meg.heller ikke din unnaluring angående aggressivbulldozerbruk.men det viser jo at fanatismen er gløden i konflikten her.på begge sider

Svar
Kommentar #35

Torill Born

295 innlegg  1322 kommentarer

Vi kristne tror det er antikristens ånd som rår

Publisert over 5 år siden
Helge Evjen. Gå til den siterte teksten.

Georg Bye-Pedersen stiller et interessant spørsmål:

Var det ikke i serien om Fantomet hvor dette begrepet "Ånden som går" stadig gikk igjen. Fantomet levet jo videre gjennom hundrer av år - med ånden som går.

Bibelen snakker om antikristens Ånd - og JEG føler iallefall at det er i denne tidens ÅND at nettopp antikrist regjerer, men det moderne menneske tror jo ikke at de er ånder, de er bare kropper eller legemer som det heter litt finere som kun er til for å nyte og forbruke. Derfor lever de også på overflaten og liker seg der og frykter dybden i både menneske og verden. Derfor sier også Jesus at vi IKKE skal forlike oss med denne verden, men holde oss til Ham som skapte den, Gud Fader.

Som Jesus selv sier Mitt rike er ikke av denne verden. Derfor er det viktig for oss kristne å holde oss NÆR til Jesus Kristus HVER DAG - helst hver tid på dagen, slik at INGEN og INTET kan skille oss fra hans kjærlighet, OG at vi kan rive ned ENVHER TANKEBYGNING som reiser seg mot Jesus Kristus.

Det er godt å ha et fast ståsted - der vår ånd kan få hvile - virkelig hvile - i Jesus Kristus. DA kan vi stå antikristens verden imot.

Svar

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 1000 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
rundt 10 timer siden / 1000 visninger
3 kommentarer
Snuoperasjon
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 154 visninger
2 kommentarer
Likebehandling eller særstilling?
av
Bente Sandvig
rundt 20 timer siden / 131 visninger
0 kommentarer
En gjenopprettende rettferdighet
av
Åke Dalin
rundt 20 timer siden / 134 visninger
3 kommentarer
Frans blant ulvene
av
Njål Kristiansen
rundt 22 timer siden / 172 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Er det de fattige som er privligerte?
39 minutter siden / 139 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
42 minutter siden / 1280 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1280 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 1280 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1280 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Livssyn - ikke en privatsak, men en personlig sak.
rundt 3 timer siden / 91 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 3 timer siden / 1280 visninger
Les flere